Kardioanesteziologické oddělení

Umístění: Budova D1, suterén

Vznik a rozvoj Kardioanesteziologického oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem je stejně jako jinde těsně spjat s Kardiochirurgickým oddělením. První kardiochirurgická operace v Ústí nad Labem proběhla 22. května 2018. Zpočátku byla kardioanesteziologická péče zajišťována externisty ve spolupráci s lékaři KAPIM. Kardioanesteziologické oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bylo ustanoveno 1. října 2018 a stalo se součástí ústeckého Kardiocentra

Kardioanesteziologické oddělení poskytuje komplexní anesteziologické, intenzivistické a resuscitační služby pro Kardiochirurgické oddělení a Kardiologickou kliniku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Na oddělení Kardiochirurgie zajišťujeme anestezii pro kardiochirurgické výkony – aortokoronární bypassy, operace jedné či více chlopní, operace hrudní aorty, atd. Většina výkonů je prováděna na mimotělním oběhu. Dále lékařsky zajišťujeme pooperační a intenzivní péči o kardiochirurgické pacienty v rámci Jednotky pooperační a resuscitační péče, konziliárně pak pro standardní oddělení a pro Jednotku intermediární péče.

Pooperační a intenzivní péče zahrnuje komplexní intenzivní péči o kardiochirurgické pacienty, včetně možnosti podpor selhávajících orgánových systémů pacientů - jako je ventilační terapie, kontinuální eliminační metody, podpora srdce a jeho funkce, a to jak léky, tak i mechanickými srdečními podporami.

Pro Kardiologickou kliniku zajišťujeme anestezii pro vybrané výkony v rámci CathLab – katetrizační imlantace náhrady aortální chlopně – TAVI, katetrizační řešení nedomykavosti mitrální chlopně – Mitraclip a další. Výhledově anestezie pro hybridní výkony s kardiochirurgy – např. implantace náhrady aortální chlopně z hrotu levé komory či anestezie ke katetrizačním ablačním výkonům řešícím arytmie různého typu.

Spektrum výkonů Kardioanesteziologického oddělení je od lehkých sedací, přes analgosedace a krátké anestezie, až po dlouhé celkové anestezie, výkony na jednostranné plicní ventilaci, ev. výhledově anestezie pro robotické kardiochirurgické výkony atd.

Jsme malý, ale dobrý a veselý kolektiv lidí, které jejich práce baví. Snažíme se svou práci dělat profesionálně a společně s kardiochirurgy a kardiology budujeme jedno z významných kardiocenter ČR.Prosím, čekejte