Oddělení klinické mikrobiologie

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: C (pavilon laboratoří), Podlaží: 4. a 5.

Oddělení klinické mikrobiologie ( OKM ) provádí kompletní mikrobiologická vyšetření tj. diagnostiku bakteriologickou včetně kultivace mykobakterií; sérologickou; virologickou; mykologickou a  parazitologickou   pro pacienty Masarykovy nemocnice, nemocnice Teplice, pro pacienty praktických a terénních specialistů v oblasti Ústecka a Teplicka. Některá   laboratorní vyšetření provádíme i pro pacienty nemocnice Most.

Na Oddělení klinické mikrobiologie je specializované pracoviště, které je napojeno na Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státního zdravotního ústavu v Praze. Hlavním úkolem tohoto pracoviště je průběžné sledování vývoje rezistence bakterií k antimikrobiálním preparátům a rutinní hodnocení vyšetření citlivostí bakterií k antibiotikům.

Oddělení klinické mikrobiologie je členem Pracovní skupiny pro monitorování rezistence k antibiotikům v ČR(PSMR) a pravidelně se účastní Evropského systému antibiotické rezistence EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network).

Oddělení klinické mikrobiologie se účastní na klinických studiích prováděných klinickými odděleními Masarykovy nemocnice.

Kvalita diagnostiky na oddělení klinické mikrobiologie je zajištěna a dokumentována účastí
v systému externího hodnocení kvality CEM – SZÚ AP Praha.

V laboratoři je zaveden systém řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2000 již od roku 2002. Tento systém byl během roku 2013 rozšířen o požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2007 a od roku 2015 o požadavky normy ČSN EN ISO 15189 ed.2:2013. 

Oblast pracovního zaměření oddělení:
Zajišťujeme diagnostiku lékařsky významných bakterií, kvasinek a parazitů na základě mikroskopického, aerobního a anaerobního kultivačního vyšetření, stanovení citlivosti na antibiotika a chemoterapeutika   kvalitativní   a kvantitativní metodou.

- Provádíme nepřímý serologický průkaz protilátek v krvi pacientů při infekčních chorobách, při sérologických vyšetřeních stanovujeme i antigeny u různých infekcí.

- V laboratorních postupech využíváme genetické sondy a automatizované kultivační a diagnostické systémy pro bakteriologickou a sérologickou diagnostiku, identifikaci bakterií provádíme hmotnostním spektrometrem v systému MALDI-TOF

- Na vyžádání provádíme bakteriologické vyšetření zevního prostředí (stěry z prostředí) a vyšetření bakteriálního osídlení ošetřujícího personálu.

Primář

MUDr. Lenka Dvořáková

Tel.:
+420 477 112 770
Email:

Vedoucí laborant

Bc. Šárka Baláčková

Tel.:
+420 477 112 772
Email:

Sekretariát

Tel.:
+420 477 112 773
Email:

Prosím, čekejte