Prostory VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU

Představení prostor VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro

Krajská zdravotní, a. s. - výzkumná organizace MŠMT ČR


Název výzkumné organizace  - Krajská zdravotní, a. s.


Sociální péče 3316/12a, 400 11  Ústí nad Labem

Hlavní cíl činnosti:
provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností výukou a publikováním.

Datum zápisu:  9. 7. 2020

Více


AKTUÁLNÍ PLÁN KONFERENCÍ

Žádné konference

KONTAKTY na pracovníky zajišťující další vzdělávání lékařů a nelékařů

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
vedoucí VIKZ
tel.: +420 477 117 960
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu


pracoviště pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Mgr. Ludmila Šubrtová
akreditace lékařských oborů
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Katrin Machová
zástupce vedoucí VIKZ
agenda lékařů, smlouvy, studenti
tel.: +420 477 114 119

Eva Nápravníková
agenda nelékařů, akreditace nelékařských oborů, školicí akce, rezervace učeben
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu


Ing. Andrea Černá
agenda rezidenčních míst, akreditace lékařských oborů
tel.: +420 477 114 127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Děčín, o.z.

Ludmila Hyklová
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Chomutov, o.z.

Ivana Schainerová
tel.: +420 731 132 688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

 

PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI LITOMĚŘICE, O.Z.

Mgr. Petra Králová
tel.: +420 416 723 331
e-mail: petra.kralova@kzcr.eu


pracoviště pro Nemocnici Most, o.z.

Ivana Schainerová
tel.: +420 478 032 403
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

 

pracoviště pro Nemocnici Teplice, o.z.

Ing. Jitka Pitínová
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska multimediální podpory

Michal Vodák, vedoucí střediska
tel.: +420 477 117 922
e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Pavel Pečiva, referent - AV specialista
tel.: +420 477 117 921
e-mail: pavel.peciva@kzcr.eu

Lukáš Vajc, referent - fotograf
tel.: +420 477 117 926
e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Střediska lékařské knihovny

Ing. Andrea Černá
Zmocněná vedoucí střediska
tel.: +420 477 114 127, mobil: 603 557 919

e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Centrální knihovna Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vlastimila Vlachá
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 112 053
e-mail: vlastimila.vlacha@kzcr.eu

Lenka Navrátilová
knihovnice (koordinátorka výpůjčních a studentských služeb, AKS-MEDVIK - Časopisy), rešeršní služby pro nelékaře a studenty
tel.: +420 477 112 051
e-mail: lenka.navratilova@kzcr.eu

 

Dílčí knihovna Nemocnice Most, o. z.

Sandra Múdrá
knihovnice (AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 478 032 320
e-mail: sandra.mudra@kzcr.eu

  

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín, o. z.

Ludmila Hyklová
knihovnice (rešeršní služby, výpůjční protokol)
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

Další výdejní místa lékařské knihovny

Podatelna Nemocnice Teplice, o. z.

Podatelna Nemocnice Chomutov, o. z.

 

Prosím, čekejte