Prostory VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU

Představení prostor VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. patro

Krajská zdravotní, a. s. - výzkumná organizace MŠMT ČR


Název výzkumné organizace  - Krajská zdravotní, a. s.


Sociální péče 3316/12a, 400 11  Ústí nad Labem

Hlavní cíl činnosti:
provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností výukou a publikováním.

Datum zápisu:  9. 7. 2020

Více


AKTUÁLNÍ PLÁN KONFERENCÍ

Pátkův diabetologický den

5. 9. 2024

Hotel & Restaurant Větruše, Fibichova 3547/23, Ústí nad Labem

Děčínské chirurgické dny

19. 9. 2024 - 20. 9. 2024

zámek Děčín

XXXIX. Neonatologické dny

25. 9. 2024 - 27. 9. 2024

Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

XXX. Podzimní gastroenterologický seminář

1. 10. 2024

Hotel & restaurant Větruše, Ústí nad Labem

I. Mostecké perinatologické dny

4. 10. 2024 - 5. 10. 2024

Hotel Port, Doksy

Odpolední káva s dětským paliativním týmem

8. 10. 2024

Hotel & restaurant Větruše, Fibichova 3547/23, Ústí nad Labem

Vzdělávací kurz pro rezidenty a oční lékaře

10. 10. 2024

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

XXXIV. Ústecký oftalmologický den

11. 10. 2024

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

Bezpečná farmakoterapie

23. 10. 2024

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Workshop vlhkého hojení rány

7. 11. 2024

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

2.5.2022

KONTAKTY na pracovníky zajišťující další vzdělávání lékařů a nelékařů

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
vedoucí VIKZ
tel.: +420 477 117 960
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu


pracoviště pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.


Katrin Machová
zástupce vedoucí VIKZ
• agenda lékařů, stáže lékařů
• stáže lékařů a nelékařů, studenti - pracoviště Rumburk
• rámcové smlouvy
• vzdělávací granty
tel.: +420 477 114 119
e-mail: katrin.machova@kzcr.eu 

Jan Bečvář
referent
• studenti MNUL
tel.: +420 477 114 127
e-mail: jan.becvar@kzcr.eu

Alexandra Čapíková
referent
• školící akce, rezervace učeben
• agenda rezidenčních míst - lékaři, nelékaři
tel.: +420 477 114 123
e-mail: alexandra.capikova@kzcr.eu

Eva Nápravníková
referent
• agenda nelékařů, stáže nelékařů
• akreditace nelékařských oborů
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Soňa Brabcová
referent
• akreditace nelékařských oborů
tel.: +420 477 117 905
e-mail: sona.brabcova2@kzcr.eu

Mgr. Ludmila Šubrtová
referent
• akreditace lékařských oborů
• rámcové smlouvy
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI DĚČÍN, O.Z.

Ludmila Hyklová
referent
tel.: +420 477 114 128
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu


PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI CHOMUTOV, O.Z.

Ing. Jitka Pitínová
referent
tel.: +420 474 447 256
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu
pondělí

PRACOVIŠTĚ PRO NEMOCNICI LITOMĚŘICE, O.Z.

Mgr. Petra Králová
referent
tel.: +420 416 723 331
e-mail: petra.kralova@kzcr.eu
středa


pracoviště pro Nemocnici Most, o.z.

Mgr. Petra Králová
referent
tel.: +420 478 032 403
pondělí - úterý + čtvrtek - pátek

pracoviště pro Nemocnici Teplice, o.z.

Ing. Jitka Pitínová
referent
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu
úterý - pátek

KONTAKTY

na pracovníky Oddělení multimediální podpory

Michal Vodák, vedoucí oddělení
tel.: +420 477 117 922
e-mail: michal.vodak@kzcr.eu

Pavel Pečiva, referent - AV specialista
tel.: +420 477 117 921
e-mail: pavel.peciva@kzcr.eu

Lukáš Vajc, referent - fotograf
tel.: +420 477 117 926
e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu

KONTAKTY

na pracovníky Oddělení lékařské knihovny

Ing. Andrea Černá
zmocněná vedoucí oddělení
Rešeršní služby, MVS, MMVS

e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Centrální knihovna Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

Vlastimila Vlachá
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 112 053
e-mail: vlastimila.vlacha@kzcr.eu

Lenka Navrátilová
knihovnice (katalogizace fondu, výpůjční protokol, koordinátorka výpůjčních a studentských služeb, AKS-MEDVIK - Časopisy), rešeršní služby. MVS, MMVS

tel.: +420 477 112 051

e-mail: lenka.navratilova@kzcr.eu


Dílčí knihovna Nemocnice Most, o. z.

Kateřina Dušková
knihovnice (AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 478 032 320
e-mail: katerina.duskova@kzcr.eu

Karel Kýček
(AKS-MEDVIK akvizice knih, rešeršní a internetové služby,
výpůjční protokol)
tel.: +420 476 172 320 
e-mail: karel.kycek@kzcr.eu

  

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín, o. z.

Ludmila Hyklová
knihovnice (rešeršní služby, výpůjční protokol)
tel.: +420 477 114 128
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

 

Další výdejní místa lékařské knihovny

Podatelna Nemocnice Teplice, o. z.

Podatelna Nemocnice Chomutov, o. z.

Podatelna Nemocnice Litoměřice, o. z.

 

Prosím, čekejte