Děčín


Informace o provozu MAD Děčín v zastávce Pod Nemocnicí

Trasa č. 1

Od 29. 4. do 30. 6. je zaveden mimořádný autobusový spoj do zastávky Pod Nemocnicí ze zastávky Myslbekova po stávající trase linky č. 201 směr nemocnice. Ze zastávky Nemocnice projíždí autobus horní vrátnicí, areálem nemocnice s výjezdem ve spodní vrátnici a zastavením v zastávce Pod Nemocnicí. Dále spoj pojede do zastávky Myslbekova. Autobusy jsou provozovány v pracovní den v počtu 14 spojů směr nemocnice a 14 spojů od nemocnice.

Trasa č. 2

Od 1. 7. 2024 dojde k průjezdu autobusu areálem od ul. Lužická, zastávka bude umístěna k travnaté ploše dle dohody (budova D) a výjezd bude opět v horní části vrátnice.


Aktuality


Tichá linka

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Tato služba je dostupná i v Nemocnici Děčín.
Tablet ke komunikaci je uložen na rehabilitačním odd., budova I, 6. patro.

Krizová linka pomoci pro blízké pacientů

Ve spolupráci Systému psychosociální intervenční služby a Ministerstva zdravotnictví byla zřízena speciální linka poskytující psychickou podporu blízkým pacientů.
Na tel. čísle +420 227 272 225 Vás proškolení pracovníci pomohou provést zátěžovou situací
Prosím, čekejte