UA point

Текст українською мовою

Informace pro očkované proti COVID-19

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo možné i v případě onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.

Jak se chovat na očkovacím místě?

• Dodržujte pokyny personálu.

• Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).

• Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce.

• Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě.

Jak očkování probíhá?

• Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.

• Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.

• Po očkování musíte 30 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno.

• Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, informujte okamžitě personál.

• Je potřeba podstoupit druhou dávku očkování, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší. Informace jsou k dispozici na Vaší kartičce o očkování.

Co mám dělat po očkování?

• V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.

• Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna opatření k zabránění Vaši nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).

• Na druhou dávku očkování se dostavte v den i přesný čas, který Vám byl přidělen.

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?

• Po očkování se u Vás může projevit bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby.

• Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.

• Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná nemoc COVID-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky.

• V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

Očkování je aktuálně nejvhodnější možností, jak současnou epidemii onemocnění COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření.

Očkováním proti onemocnění COVID-19 totiž ochráníte před nákazou nejen sebe, svoji rodinu, ale i své okolí.


Prohlášení o přístupnosti dle Zákona č.99/2019 Sb.

Žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

K žádosti o pořízení kopie ZDRDOK je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií.  Do ZDRDOK lze pouze i nahlédnout.

Žádosti o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace (ZDRDOK) se zasílají nebo předávají sekretariátu ředitele zdravotní péče konkrétní nemocnice, ze které se výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje - viz příloha Jak žádat o nahlížení, výpis, kopii zdravotnické dokumentace.

Ceny za pořízení kopie zdravotnické dokumentace jsou uvedeny v níže uvedené příloze.

Informace k platbě regulačních poplatků

Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.


Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: +420 412 705 251

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: +420 477 111 111

pracoviště Rumburk – tel.: +420 412 359 526, e-mail: martina.zikmundova@kzcr.eu

Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: +420 417 519 605, e-mail: iva.stuchlikova@kzcr.eu

Nemocnice Most, o. z. - tel.: +420 478 032 518,     e-mail: lucie.ortmannova@kzcr.eu

Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: +420 474 447 473,    e-mail: jitka.cickanova@kzcr.eu

Nemocnice Litoměřice o. z. – tel.: +420 416 723 379, e-mail: vladimira.holubova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s. - tel.: +420 477 114 165

Přehled písemných souhlasů v Krajské zdravotní, a.s.

Akreditace SAK ČR

Projekty s podporou ESF

Vzdělávání zdravotníků

 

Ke stažení

16.9.2021

Změny ohledně očkování a testování v Nemocnici Děčín

Dne 21. 9. 2021 se nebude očkovat. Náhradní termín pro neregistrované zájemce je 30. 9. 2021.  
Od října se mění provozní doba očkovacího místa pro neregistrované. Mohou přijít k očkování vždy v pondělí a ve čtvrtek, 8:00 - 11:45 hodin
Ve dnech 28. 9. a 28. 10. 2021. (svátek) se NEBUDE očkovat a testovat na Covid-19.
Děkujeme za pochopení. 
Prosím, čekejte