19.1.2021

Krajská zdravotní a vedení Ústeckého kraje představily očkovací strategii proti COVID-19_aktualizace o nová očkovací centra

Krajská zdravotní, a.s., společně s vedením Ústeckého kraje dnes představila svoji strategii krajského očkování proti nemoci COVID-19. Byly zveřejněné informace o očkovacích centrech, mobilním vakcinačním týmu a byly popsané jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným cílem je zajistit co nejrozsáhlejší dostupnost očkování pro všechny obyvatele Ústeckého kraje, kteří mají o očkování zájem.

Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 16 očkovacích center. Jedná se o tato místa:

 • Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Děčín

 • Nemocnice Teplice

 • Nemocnice Most

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Žatec

 • Nemocnice Litoměřice

 • Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Roudnice

 • Nemocnice Duchcov

 • Nemocnice Bílina

 • Nemocnice Varnsdorf

 • Nemocnice Litvínov

 • Nemocnice Louny

 • Nemocnice Rumburk

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

„Nejedná se ale o definitivní počet očkovacích center, jejich počty se budou nadále navyšovat o další poskytovatele zdravotnických služeb a také praktické lékaře, a to v závislosti na zvyšující se dostupnosti vakcín. Je to pro nás absolutní priorita,“ řekl hejtman Ing. Jan Schiller.

„Aktuálně probíhá očkování vysoce rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou zdravotníci, senioři ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných, klienti domovů seniorů, ale také zaměstnanci těchto zařízení. V této fázi se také počítá s proočkováním seniorů starších 80 let, kteří se zaregistrují do dnes startujícího centrálního rezervačního systému,“ přiblížil současný stav generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19. V této fázi Krajská zdravotní, a.s., společně s Ústeckým krajem počítá s naočkováním asi 60 tisíc občanů. „Od února by pak mělo začít očkování prioritních skupin obyvatel opět s využitím centrálního rezervačního systému. V této fázi očkování by se jednalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ doplňuje jeho slova Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s.

Spolupráce probíhá také se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který bude nadále zajišťovat očkování všech prioritních zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté a hasiči.

Počty očkovacích látek pro jednotlivé kraje jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ČR podle počtu obyvatel a také s přihlédnutím k počtu seniorů, kteří v daném regionu žijí. Ústecký kraj má tak obdržet 7,63 % z celkového počtu vakcín nakoupených Českou republikou. V absolutních číslech má kraj potvrzených 20 tisíc dávek v únoru 2021 a 30 tisíc dávek v březnu 2021. Jedná se o vakcíny od společností Pfizer/BioNTech.

Informace k očkování budou k dispozici na webových stránkách Krajské zdravotní, a.s., a také na webu Ústeckého kraje.

 

Fotografie z akce naleznete na https://www.kzcr.eu/cz/kz/

 

Zdroj: info@kzcr.eu


18.1.2021

Krajská zdravotní vychází vstříc seniorům při očkování proti COVIDU-19

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) společně s vedením Ústeckého kraje (ÚK) představila očkovací strategii proti onemocnění COVID-19. Právě vakcinace obyvatelstva je absolutní prioritou. Největší poskytovatel zdravotní péče v regionu spolu s Ústeckým krajem proto připravuje další mobilní očkovací tým pro seniory v kategorii 80 let a více, kteří se v případě zájmu o aplikování vakcíny registrují do centrálního registračního systému.

O očkování mezi seniory je na Ústecku značný zájem. Vedení KZ a ÚK proto reaguje na požadavky občanů. Zřízený další mobilní tým bude sloužit seniorům, kteří se nemohou dostavit do některého ze stávajících patnácti očkovacích center nebo Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Společnost Krajská zdravotní ani Ústecký kraj nedisponují dostatečným množství validních informací o jednotlivých seniorech, kteří nejsou mobilní. Chce proto v této oblasti spolupracovat intenzivně s praktickými lékaři a také s jednotlivými obcemi a městy. „Právě na praktického lékaře by se měl zájemce o povolání mobilního očkovacího týmu obrátit. Lékař následně informuje kompetentního, pověřeného zástupce obce nebo města a ten bude posléze kontaktovat mobilní očkovací tým a pacient bude zařazen do harmonogramu,“ přibližuje celý proces MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel KZ a krajský koordinátor pro očkování proti Covidu-19.

Při plánování výjezdů mobilního očkovacího týmu bude vždy důsledně pamatováno na jeho maximální efektivní využití, proto je součinnost mezi praktickými lékaři, obcemi a městy absolutně nezbytná.

„Očkování proti COVIDU-19 je naší prioritou. Jsme po personální i technické stránce připravení a vše se snažíme i průběžně dolaďovat a zdokonalovat. Jsme ale závislí i na okolnostech, které neovlivníme, a nespadají do naší gesce. Absolutně zásadní jsou pro nás dodávky vakcín. Bez nich můžeme být připraveni sebelíp, ale očkování pro všechny občany prostě sami v ten moment zajistit nemůžeme,“ říká hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Prvním registrovaným seniorům starším 80 let personál očkovacího centra v ústecké Masarykově nemocnice aplikoval vakcínu v neděli 17. 1. 2021. Pokračuje také vakcinace zdravotníků, jejichž proočkovanost je vnímaná jako zásadní pro zajištění zdravotní péče.

Informace o očkování v Ústeckém kraji proti nemoci COVID-19 získáte na webových stránkách www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu

Sanitka vakcinačního mobilního týmu

Sanitka vakcinačního mobilního týmu


18.1.2021

Zástupci představenstva Krajské zdravotní jednali s vedením nemocnice v Děčíně

V děčínské nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, a.s. (KZ), se sešli zástupci jejího vedení v čele s ředitelem MUDr. Michalem Hanauerem, MBA, jenž je zároveň primářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení, s členy představenstva KZ prof. Ing. Josefem Šedlbauerem, Ph.D., a MUDr. Ondřejem Štěrbou. Tématem jednání byla stavba v děčínské nemocnici, která byla nyní odložena.

Na konci roku 2020 představenstvo rozhodlo o zrušení veřejných zakázek na stavby v nemocnicích v Děčíně a Chomutově a o ukončení příkazní smlouvy na zajištění inženýringu v nemocnicích Ústí nad Labem, Děčín a Chomutov. Hlavním důvodem k tomuto rozhodnutí bylo nezajištění finančních prostředků na tyto záměry ve výši nejméně 1,3 miliardy korun.  Realizace všech tří staveb v původně navrženém rozsahu a termínech by nejen zcela zastavila jiné investice, které je nutné provádět s ohledem na udržení rozsahu a kvality zdravotních služeb, ale ohrozila by existenčně celou ekonomiku KZ.

Představenstvo také shledalo faktické pochybnosti ve způsobu zadání veřejných zakázek k těmto akcím. Část strategických investic byla bez vysvětlení zadána jako holé stavby bez vnitřního vybavení, dodávky zdravotnických technologií jsou založeny na využití kompletátora, kvalifikační parametry pro uchazeče jsou formálně detailní. V součtu mohly tyto skutečnosti ovlivnit cenu prací a dodávek o stovky milionů korun. K plánovaným investicím nebyly provedeny ani základní úkony investičního rozhodování a v plánu financování nejsou zahrnuty vyvolané investiční výdaje.

V představenstvu je shoda na tom, že pro udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče se musíme postarat v první řadě o zdravotníky, o jejich dobré pracovní podmínky. Samotné stavby nových pavilonů na to nestačí. Někde jsou ale nutné, a Děčín je takový případ. V současném stavu jsme investici v žádném případě nemohli spustit, ale dali jsme si za úkol do poloviny roku společně s vedením děčínské nemocnice najít reálné řešení, které zahrne upřesnění a etapizaci stavebních akcí, financování, personální zajištění a další potřebné změny,“ shrnul závěry schůzky člen představenstva KZ prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

 „Cílem jednání bylo seznámit členy představenstva Krajské zdravotní, a.s., se současnou situací v Nemocnici Děčín,o.z., a s důvody a nutností výstavby nového nemocničního pavilonu a také upozornění na všechna rizika nerealizování tohoto záměru. Děkujeme členům představenstva za konstruktivní přístup a pevně věříme v pozitivní výsledek celého procesu,“ uvedl ke schůzce ředitel nemocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA. Jednání se zúčastnili také primáři oborů, kterých se investice hlavně dotýká.

Zdravotnictví je prioritou i pro vedení Ústeckého kraje. Hejtman Jan Schiller se chce se situací v nemocnici v Děčíně detailně obeznámit a hledat společně s KZ řešení, které bude všeobecně akceptovatelné.

Zdroj: info@kzcr.eu

Zrekonstruovaný pavilon I děčínské nemocnice.

Zrekonstruovaný pavilon I děčínské nemocnice.


15.1.2021

Krajská zdravotní a vedení Ústeckého kraje představily očkovací strategii proti COVID-19

Krajská zdravotní, a.s., společně s vedením Ústeckého kraje dnes představila svoji strategii krajského očkování proti nemoci COVID-19. Byly zveřejněné informace o očkovacích centrech, mobilním vakcinačním týmu a byly popsané jednotlivé fáze očkování. Jednoznačným cílem je zajistit co nejrozsáhlejší dostupnost očkování pro všechny obyvatele Ústeckého kraje, kteří mají o očkování zájem.

Aktuálně je v Ústeckém kraji celkem 14 očkovacích center. Jedná se o tato místa:

 • Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Děčín

 • Nemocnice Teplice

 • Nemocnice Most

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Žatec

 • Nemocnice Litoměřice

 • Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Roudnice

 • Nemocnice Duchcov

 • Nemocnice Bílina

 • Nemocnice Varnsdorf

 • Nemocnice Rumburk

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

„Nejedná se ale o definitivní počet očkovacích center, jejich počty se budou nadále navyšovat o další poskytovatele zdravotnických služeb a také praktické lékaře, a to v závislosti na zvyšující se dostupnosti vakcín. Je to pro nás absolutní priorita,“ řekl hejtman Ing. Jan Schiller.

„Aktuálně probíhá očkování vysoce rizikových skupin obyvatelstva, jako jsou zdravotníci, senioři ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných, klienti domovů seniorů, ale také zaměstnanci těchto zařízení. V této fázi se také počítá s proočkováním seniorů starších 80 let, kteří se zaregistrují do dnes startujícího centrálního rezervačního systému,“ přiblížil současný stav generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19. V této fázi Krajská zdravotní, a.s., společně s Ústeckým krajem počítá s naočkováním asi 60 tisíc občanů. „Od února by pak mělo začít očkování prioritních skupin obyvatel opět s využitím centrálního rezervačního systému. V této fázi očkování by se jednalo o přibližně 280 tisíc obyvatel kraje,“ doplňuje jeho slova Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s.

Spolupráce probíhá také se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, který bude nadále zajišťovat očkování všech prioritních zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté a hasiči.

Počty očkovacích látek pro jednotlivé kraje jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ČR podle počtu obyvatel a také s přihlédnutím k počtu seniorů, kteří v daném regionu žijí. Ústecký kraj má tak obdržet 7,63 % z celkového počtu vakcín nakoupených Českou republikou. V absolutních číslech má kraj potvrzených 20 tisíc dávek v únoru 2021 a 30 tisíc dávek v březnu 2021. Jedná se o vakcíny od společností Pfizer/BioNTech.

Informace k očkování budou k dispozici na webových stránkách Krajské zdravotní, a.s., a také na webu Ústeckého kraje.

Zdroj: info@kzcr.eu

Sanitní vůz mobilního očkovacího týmu

Sanitní vůz mobilního očkovacího týmu


13.1.2021

Krajská zdravotní zahájila očkování proti COVID-19 v domovech seniorů

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) zahájila ve středu 13. ledna v koordinaci s Ústeckým krajem očkování proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2 v domovech seniorů. KZ v úterý 12. ledna převzala další dodávku vakcíny v 390 vícedávkových injekčních lahvičkách. První zastávkou mobilního očkovacího týmu KZ byl Domov pro seniory Severní Terasa v Ústí nad Labem.

Očkovací tým ústecké Masarykovy nemocnice ve složení lékař, čtyři zdravotní sestry a dvě administrativní pracovnice první den naočkoval sedmdesát devět klientů a čtyřicet sedm zaměstnanců ústeckého Domova pro seniory Severní Terasa v ulici V Klidu. „Každých pět dní jsme museli jako zaměstnanci podstupovat antigenní testy. Bylo to náročné a zatěžující. Očkování proti nemoci COVID-19 je v současné době jedinou možností jak se vyhnout jejímu propuknutí po nákaze virem. Proto jsem neváhala a přijala možnost se nechat očkovat,“ řekla zdravotní sestra Domova Kristýna Lukášková.

Očkování si pochvaloval čtyřiasedmdesátiletý klient domova Vladimír Dlouhý. „Když za mnou přišli, jestli se nechám očkovat proti covidu, okamžitě jsem souhlasil. S blízkými si pouze telefonuji. Rád bych se s nimi viděl i osobně a nemusel se obávat, že se nakazím. Bylo to, jako když vám píchnou jakoukoliv jinou injekci,“ uvedl senior.

Nejstarším očkovaným v Domově pro seniory Severní Terasa byla osmadevadesátiletá klientka. „Během zhruba půlhodiny po vakcinaci, která se uvádí jako doba pro možnou reakci na očkovací látku, pohybliví klienti zůstali hromadně ve společných prostorách pod dozorem personálu, za ležícími seniory docházely více ošetřovatelky a sledovaly jejich zdravotní stav. Naše lůžka jsou rovněž vybavena komunikačním systémem sestra – klient, takže si každý senior v případě akutních potíží přivolá pomoc,“ dodal Ing. Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Terasa.

„V následujících dnech náš očkovací tým podle harmonogramu vyjede očkovat klienty i do dalších ústeckých domovů pro seniory,“ doplnila Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice.

KZ začala s vakcinací proti onemocnění COVID-19 na konci loňského roku, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech, konkrétně 30. prosince. Prvními očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice, konkrétně z infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení. V očkování KZ pokračuje samozřejmě i nadále, a to podle toho, jak přichází další dávky očkovacího séra. Jsou připraveny seznamy zaměstnanců, do kterých jsou zahrnuté také ostatní nemocnice, které pod KZ spadají. KZ využívá maximální obsah jednoho daného balení, tj. že z jedné lahvičky využije celkem šest dávek vakcíny.

Zdroj: info@kzcr.eu

Očkovací tým v Domově pro seniory Severní Terasa. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

Očkovací tým v Domově pro seniory Severní Terasa. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


13.1.2021

Avízo – Tisková konference ke strategii očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji

Krajská zdravotní, a.s., a Ústecký kraj zve na tiskovou konferenci, jejímž tématem bude strategie očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji.

Tisková konference se uskuteční v pátek 15. ledna v 9.30 hodin

na Krajském úřadě Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-město.

Tiskové konference se zúčastní Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., a krajský koordinátor vakcinace ULK proti COVID-19, Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s., a Ing. Radim Laibl, radní pro zdravotnictví Ústeckého kraje.

S ohledem na současná protiepidemická opatření novináře žádáme o potvrzení účasti do čtvrtka 14. ledna, 16.00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


12.1.2021

Novou tiskovou mluvčí Krajské zdravotní je Jana Mrákotová

Jana Mrákotová je novou tiskovou mluvčí akciové společnosti Krajská zdravotní (KZ), která je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji. KZ spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Jana Mrákotová přichází z vydavatelství Extra Online Media, kde měla jako šéfredaktorka na starost server G.cz, který se zaměřuje na zpravodajství, publicistiku a kulturu. Byla dlouhá léta spojená s Prima Group, kde zastávala mimo jiné post vedoucí life-stylové komunikace. V rámci Primy působila také jako její mluvčí. Stejný post zastávala i v pražské Thomayerově nemocnici. 

Zdroj: info@kzcr.cz

Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, a. s.


11.1.2021

Péče záchytné stanice v teplické nemocnici využilo v loňském roce více než devět stovek klientů

V péči zdravotníků Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., v roce 2020 skončilo 928 klientů. Lůžkové části zdravotnického pracoviště personál využil u 860 podnapilých nebo osob pod vlivem drog. Po ambulantním vyšetření opustilo stanici 68 klientů.

„Z hospitalizovaných osob převažují ty pod vlivem alkoholu, kterých bylo v loňském roce 665. Ve 195 případech šlo o narkomany pod vlivem drogy,“ uvedla Jaroslava Duchoňová, vrchní sestra Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Mezi klienty zdravotnického pracoviště v 723 případech patřili muži, žen bylo 205. „Nejvíce klientů jsme v roce 2020 zaznamenali v měsíci červnu, kdy jsme vyšetřili 98 osob. Naopak měsíc leden s počtem 61 klientů byl nejnižší do počtu vyšetření,“ doplnila vrchní sestra.

V roce zahájení provozu, od 13. května do 31. prosince 2019, personál protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice ošetřil 495 klientů, z toho ve 28 případech šlo o ambulantní péči.

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., poskytuje zdravotní službu osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo okolí. Pobyt klienta přijde na 3 000 Kč. Jde o částkou schválenou zřizovatelem.           

Zdroj: info@kzcr.cz

Jaroslava Duchoňová, vrchní sestra protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v teplické nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Jaroslava Duchoňová, vrchní sestra protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v teplické nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


8.1.2021

Do očkování proti COVID-19 jsou v Ústeckém kraji připraveni zapojit se společně s Krajskou zdravotní i praktici

Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., (KZ) jsou připraveni zapojit se do procesu očkování proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2 také praktičtí lékaři Ústeckého kraje. Dohodl se na tom generální ředitel společnosti MUDr. Aleš Chodacki a předseda oblastního Sdružení praktických lékařů ČR Ústeckého kraje MUDr. Roman Houska. Tuto aktivitu vítá také vedení kraje.

KZ začala s vakcinací proti onemocnění COVID-19 na konci loňského roku, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech, konkrétně 30. prosince. Prvními očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice, konkrétně z infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení. V očkování KZ pokračuje samozřejmě i nadále, a to podle toho, jak přichází další dávky očkovacího séra. Jsou připraveny seznamy zaměstnanců, do kterých jsou zahrnuté také ostatní nemocnice, které pod KZ spadají. KZ využívá maximální obsah jednoho daného balení, tj. že z jedné lahvičky využije celkem šest dávek vakcíny.

Vedení KZ vnímá očkování jako prioritu v rámci zvládnutí současné epidemie. Vše je závislé na pravidelných dodávkách vakcín od výrobce a posléze od výrobců. „Právě stabilita v dodávkách je jednou z absolutně nejklíčovějších věcí v celém očkovacím procesu,“ říká MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel KZ. Aktuálně se počítá s pravidelným týdenním režimem. Do konce ledna by měl Ústecký kraj obdržet souhrnně 1950 lahviček této vakcíny. Ta je dodávána do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je v kraji jediným centrem pro dodávky vakcíny.

Dalším zásadním bodem v souvislosti s očkováním je funkční registrační systém pro veřejnost, který nyní chystá ministerstvo zdravotnictví. A právě zde vidí problém i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). "Je to tam nastavené jinak, než si představujeme. Vadí nám to, že centrální systém nám má nastavovat, jak my budeme očkovat, bez ohledu na to, jak jsme na to připraveni, jak jsme vybaveni vakcínami, jak jsme vybaveni personálem, jak jsme vybaveni technicky," vysvětluje hejtman s tím, že připomínky ministerstvu budou zaslané do pátku.

V souvislosti s očkováním veřejnosti je nutné zajistit dostatečné kapacity, a to co do počtu očkovacích míst, tak co do personálního zajištění. Je nutné zdůraznit, že jednotlivé nemocnice Krajské zdravotní jsou zařízení, která poskytují akutní péči a při současné situaci je tlak na všechny zdravotníky již tak enormní. Společnost proto oslovila se žádostí o spolupráci praktické lékaře. „Vítáme jednoznačně postoj našich kolegů z řad praktických lékařů, kdy většina je připraveni zapojit se do očkování proti COVID-19. Nebudeme nikomu zastírat, že i naše kapacity jsou prostě zcela logicky omezené,“ osvětluje postoj KZ její generální ředitel MUDr. Aleš Chodacki.

Jeho slova potvrzuje předseda oblastního Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Roman Houska: „Mohu, myslím, deklarovat, že naprostá většina praktických lékařů z Ústeckého kraje je připravena očkovat své pacienty při zajištění plynulých dodávek vakcín a ostatního nezbytného materiálu do našich ordinací.“ Spojení sil při očkování vítá také vedení Ústeckého kraje, které počítá i s tím, že by do hůře přístupných míst regionu vyjížděly mobilní očkovací týmy.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Lahvička s očkovací látkou od společnosti Pfizer/BioNTech. Ilustrační foto: Krajská zdravotní, a.s.

Lahvička s očkovací látkou od společnosti Pfizer/BioNTech. Ilustrační foto: Krajská zdravotní, a.s.


7.1.2021

Vedení Krajské zdravotní dnes jednalo se zástupci odborů o navýšení mezd

Vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) za účasti předsedy představenstva Mgr. Ing. Jindřicha Zetka, místopředsedy představenstva MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, a generálního ředitele MUDr. Aleše Chodackého dnes zahájilo se zástupci odborových organizací jednání o mzdových úpravách, zejména navyšování tarifních mezd zaměstnanců společnosti pro rok 2021.

Zástupci vedení KZ deklarovali, že do oblasti odměňování zaměstnanců společnost bude investovat veškeré volné zdroje, které bude mít k dispozici z očekávaného navýšení úhrad za poskytované zdravotní služby dle úhradové vyhlášky pro rok 2021. „Našim zájmem je se s odbory dohodnout a proto budeme hledat v rozpočtu zdroje, ze kterých můžeme další navýšení platů financovat,“ uvedl po jednání Mgr. Ing. Jindřich Zetek, předseda představenstva KZ.

Společně se obě strany dohodly na dalším postupu, kdy KZ předloží zástupcům odborových organizací vyčíslení očekávaných nárůstů úhrad a disponibilních zdrojů a budou dále jednat o možném navýšení mzdových tarifů, a to včetně případných aktivit směřujících k navýšení objemu disponibilních prostředků.


Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

zástupce vedoucí Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Petr Sochůrek

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 107
Email:

Martin Klimeš

redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Tereza Komanová

koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte