22.2.2021

Očkování v Ústeckém kraji pokračuje. Očkuje se všemi dostupnými vakcínami

Ústecký kraj pokračuje v očkování obyvatel proti nemoci COVID-19. Aktuálně využívá všechny tři vakcíny, které jsou v Česku nyní k dispozici. Kraj nově spouští interaktivní mapu očkovacích míst. Očkování zůstává nadále pro vedení kraje a také pro vedení Krajské zdravotní prioritou, epidemická situace v Česku se rozhodně nedá nyní považovat za dobrou a výjimku netvoří ani Ústecko. Ze strany kraje i Krajské zdravotní jsou činěny maximální možné kroky k tomu, aby se proočkovalo co nejvíce obyvatel, kteří mají o očkování zájem.

Očkování proti nemoci COVID-19 pokračuje. Celkem bylo v Ústeckém kraji naočkováno k 20. únoru 21 280 osob. Zdravotníci, kteří se do očkování již zapojili, byli již naočkováni druhou dávkou a pokračuje se v očkování seniorů v kategorii 80+ a také obyvatel a zaměstnanců domovů pro seniory v kraji. K očkování se používají vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Právě vakcína od firmy AstraZeneca vzbudila v posledních dnech mezi veřejností diskuzi. „Vakcína AstraZeneca vyvinutá ve spolupráci s vědci z Univerzity v Oxfordu je po rozsáhlém testování schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení. Evropská léková agentura, která je v této věci nejvyšší autoritou (schvaluje všechny léčivé přípravky používané v Evropské unii a sleduje jejich účinnost a bezpečnost), schválila aplikaci očkovací látky AstraZeneca také osobám starším 55 let a seniorům s tím, že u nich není nutná žádná úprava dávky. Podobně rozhodl lékový ústav ve Velké Británii, která objednala 100 milionů dávek vakcíny AstraZeneca a téměř milion z nich již použila pro britské občany. Stanovisko evropských lékových úřadů potvrdila nedávno také Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila očkovat všechny zájemce bez omezení věku, protože jedině tak bude nyní možnost zachránit miliony životů a ochránit zdraví lidí. Vakcína je účinná i proti tzv. britské mutaci viru. Výhodou této očkovací látky je také tradiční technologie, která byla při vývoji a výrobě použitá a vysoká bezpečnost ve všech věkových kategoriích,“ přiblížil postoj Krajské zdravotní, a.s., její generální ředitel MUDr. Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19.

Je obecně známé, že účinnost vakcín – konkrétně můžeme uvést například proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě, klesá s věkem. Klinické studie prokázaly, že i ve skupině seniorů došlo po podání látky AstraZeneca k dostatečné tvorbě potřebných protilátek. Teprve na základě dalšího sledování vědci doporučí, zda bude u kterékoliv očkovací látky proti COVID-19 potřebné další přeočkování, v jakém časovém odstupu, a ve kterých věkových skupinách. Výsledky studií, ve kterých je zařazen výrazně vyšší podíl seniorů, lze očekávat v průběhu následujících týdnů.

„Nadále pracujeme na tom, abychom zajistili očkování pro co nejvíce našich občanů, v co nejkratším možném čase. Jsme samozřejmě závislí na dodaných počtech očkovacích dávek, které se snažíme zajistit v co největším možném počtu. Zároveň také rozšiřujeme místa, kde se lze, nebo se bude možné, nechat očkovat. Věříme, že k lepší orientaci pomůže veřejnosti i interaktivní mapa očkovacích center, kterou spouštíme,“ sdělil na tiskové konferenci Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. Mapa je k dispozici zde: http://ockovani.kr-ustecky.cz.

Vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s., také posiluje mobilní očkovací týmy. Aktuálně jsou k dispozici čtyři – dva v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a po jednom v nemocnicích v Mostě a v Kadani. Mobilní očkovací týmy se nyní využívají primárně pro potřeby očkování v domovech seniorů.

„Právě očkování stále vnímáme jako tu správnou cestu, jak se vrátit k normálnímu životu. Ze strany našich občanů nyní očekáváme 60 % zájem o vakcinaci, což je cca 420 tisíc osob. Co se týká vládní strategie, tak v rámci její první priority musíme oočkovat 38 tisíc osob a ve druhé pak 170 tisíc. Počítáme vždy s dvěma dávkami pro každého očkovaného,“ informoval o dalších krocích hejtman Schiller.

Více informací najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu

Zprava: Ing. Jan Schiller, MUDr. Aleš Chodacki, Mgr. Dana Vaculíková.

Zprava: Ing. Jan Schiller, MUDr. Aleš Chodacki, Mgr. Dana Vaculíková.


19.2.2021

Krajská zdravotní děkuje Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje za poskytnutí sanitek pro vakcinační týmy

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), děkuje Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje (ZZS ÚK) za zapůjčení dvou sanitních vozů pro vakcinační týmy. Díky vstřícnosti ZZS ÚK tak budou moci vakcinační týmy KZ využívat k očkování obyvatel Ústeckého kraje celkem tři sanitní vozy.

„K vakcinaci mobilní tým doposud využíval sanitní vůz vyčleněný z našeho vozového parku. Nyní, díky vstřícnosti ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje MUDr. Ilji Deyla, budou moci k lidem jezdit vakcinační týmy ve třech vozech a my tak budeme moci očkovat rychleji a efektivněji. Jeden z nových sanitních vozů bude v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, druhý v Nemocnici Most. Panu řediteli za jeho vstřícný krok upřímně děkuji,“ uvedla hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s., Mgr. Dana Vaculíková.

Aktuálně v Ústeckém kraji funguje 16 očkovacích center.

Jedná se o tato místa:
Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem
Nemocnice Děčín
Nemocnice Teplice
Nemocnice Most s mobilním vakcinačním týmem
Nemocnice Chomutov
Nemocnice Žatec
Nemocnice Litoměřice
Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem
Nemocnice Roudnice
Nemocnice Duchcov
Nemocnice Bílina
Nemocnice Varnsdorf
Nemocnice Rumburk
Krušnohorská poliklinika Litvínov
Nemocnice Louny
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem


Zdroj: info@kzcr.eu

Mgr. Dana Vaculíková a MUDr. Ilja Deyl

Mgr. Dana Vaculíková a MUDr. Ilja Deyl


18.2.2021

Vedení Krajské zdravotní, a.s., se dohodlo s odbory na navýšení mezd

Dne 17. 2. 2021 proběhlo kolektivní vyjednávání mezi vedením Krajské zdravotní, a.s. (KZ), a zástupců odborů, jejímž cílem bylo najít shodu v otázce plošného navýšení mezd všech zaměstnanců KZ. Obě strany se nakonec dohodly na navýšení základních mezd o 10 % od 1. 4. 2021.

„Jsme velmi rádi, že k dohodě s odbory nakonec došlo. Je naším dlouhodobým cílem zlepšovat pracovní podmínky našich zaměstnanců. Jsme si vědomi toho, že odvádí dlouhodobě práci na vysoké profesionální úrovni a velmi si toho vážíme. Osobně kvituji odpovědný postoj zástupců odborů k celé situaci,“ říká k jednání Mgr. Ing. Jindřich Zetek, předseda představenstva KZ.

„Na jednání jsme šli původně s jinými očekáváními. S ohledem na úhradovou vyhlášku a také na celonárodní dohodu jsme původně požadovali plošné navýšení o 10 %, a to s účinností od ledna 2021. Po předložení argumentů ze strany vedení KZ jsme ale ustoupili a přistoupili na navýšení 10 % od dubna 2021,“ přibližuje postoj odborů Ing. Ivana Břeňková z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Obě strany se také dohodly, že budou v jednání pokračovat, a to v září letošního roku, kdy vedení KZ předloží odborům hospodářský výsledek společnosti a následně se bude jednat o dalších bonusech pro zaměstnance.

Jedním z důvodů, které vedly odboráře ke změně svého postoje, byla skutečnost, že zaměstnanci KZ obdrželi v roce 2020 z dotačního programu ministerstva zdravotnictví odměny za rok 2020, které jim byly zahrnuty do průměru pro mzdové náhrady podle §134 Zákoníku práce. Tato skutečnost se vztahuje k prvnímu čtvrtletí roku 2021.


Přehled odběrových a vakcinačních center najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.


Zdroj: info@kzcr.eu


5.2.2021

Členové kapely The Boom poslali zdravotníkům ústecké onkologie výtěžek z charitativního koncertu

Výtěžek 50 tisíc Kč z 30. Vánočního koncertu kapely The Boom poslali hudebníci zdravotníkům Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Kapela ústeckou onkologii dlouhodobě finančně podporuje, celkem jí věnovala z vánočních charitativních koncertů 510 800 korun.

„Připravujeme se na revitalizaci radiační části našeho zdravotnického pracoviště. Peníze využijeme na zpříjemnění prostor pro pacienty,“ uvedla primářka Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Martina Chodacká.

„Děkujeme za zaslané příspěvky v celkové výši 41 833 Kč. Vám všem za vaši přízeň, našemu milému orchestru za skvělé výkony a nevšední zážitek na pódiu, celému týmu, který se podílel na technickém zajištění za profi práci a všem partnerům koncertu za podporu,“ uvedla kapela The Boom na svých stránkách, jejíž členové nakonec zaokrouhlili odeslanou částku na 50 tisíc Kč.

Získaných padesát tisíc korun doplní sedmdesátitisícový finanční dar od firmy Malfini, a.s., který byl předán 19. prosince 2020 v Hraničáři při on-line přenosu 30. Vánočního koncertu. Koncert lze zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=42IIcBdLSUc.

Zdroj: info@kzcr.eu

Na snímku zleva zástupkyně Malfini, a.s., Ing. Martina Weberová, lékařka ústeckého onkologického oddělení MUDr. Eva Čmuchařová a frontman kapely The Boom Pavel Nepivoda. Zdroj foto: Kapela The Boom

Na snímku zleva zástupkyně Malfini, a.s., Ing. Martina Weberová, lékařka ústeckého onkologického oddělení MUDr. Eva Čmuchařová a frontman kapely The Boom Pavel Nepivoda. Zdroj foto: Kapela The Boom


4.2.2021

Krajská zdravotní otevírá všechny vjezdy do areálů svých nemocnic

Krajské zdravotní, a.s., zavádí do areálů, v nichž je zaveden závorový systém, po domluvě s vedením Ústeckého kraje neomezený vjezd pro motoristy. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji reaguje na vývoj pandemie související s šířením viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

„Důvodem otevření areálů nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově je zlepšení dostupnosti odběrových a vakcinačních covid center,“ říká mluvčí společnosti Jana Mrákotová.

Přehled odběrových a vakcinačních center najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu


3.2.2021

KAPIM v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem poskytuje pacientům s těžkou formou COVID-19 špičkovou péči

Průměrná doba hospitalizace pacientů s onemocněním COVID-19 na jednotce intenzivní péče Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (JIP KAPIM) je 13 dní. Úmrtnost pacientů s COVIDEM-19, kteří byli na JIP KAPIM hospitalizovaní, je 27 %.

Zdravotníci pracující na KAPIM se starají o pacienty, kteří trpí vážnou formou onemocnění COVID-19 a odvádějí vysoce profesionální výkony. „K nám na kliniku se dostávají skutečně pacienti, které COVID-19 postihl opravdu vážně,“ říká primář kliniky MUDr. Josef Škola, EDIC. Od září 2020 do konce ledna 2021 bylo na KAPIM hospitalizováno celkem 208 nemocných, z nichž 173 potřebovalo umělou plicní ventilaci a 56 pacientům pomohla samotná kyslíková terapie bez napojení na plicní ventilátor. Celkem 9 pacientů v nejtěžším stavu muselo být v tomto období napojeno na mimotělní krevní oběh a strávili na něm v průměru 13,6 dne.

„Snahou nás všech je, pokud je to jenom trochu v našich silách a možnostech, vracet i takto těžce nemocné pacienty zpět do života. Průměrná doba hospitalizace u nás na JIP je 13 dní, což je srovnatelné s jinými takto vážnými diagnózami. Pokud někdo tvrdí opak, tak znevažuje práci nás všech tady,“ přibližuje současnou realitu primář Škola.

Jeho slova potvrzují i další konkrétní údaje. Průměrných věk pacientů na KAPIM, kteří potřebují hospitalizaci, je 67 let a mortalita hospitalizovaných s vážným průběhem COVIDU-19 se nyní pohybuje na hodnotě 27%, což je v rámci velmi vážné situace, která nyní v celé České republice panuje, a to i v porovnání s dalšími obdobnými pracovišti v České republice, skóre, které si zaslouží uznání a respekt.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

ECMO pomáhá těžce nemocným v boji s onemocněním COVID-19.

ECMO pomáhá těžce nemocným v boji s onemocněním COVID-19.


2.2.2021

Nadační fond Krajské zdravotní připravil pro studenty zdravotnických oborů mimořádný stipendijní program pro akademický/školní rok 2020 - 2021

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. (NF KZ), již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem nejen studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní, a.s. (KZ). Pro akademický/školní rok 2020 - 2021 NF KZ připravil mimořádný stipendijní program, který byl po schválení správní radou NF KZ vyhlášen předsedou správní rady NF KZ.

Mimořádný stipendijní program je určený pro podporu studentů 2. a 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra a studentů 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař.

Výše a podmínky stipendií

1. všeobecná sestra – stipendium 150 000 Kč

·         student 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let

2. lékař – stipendium 225 000 Kč

·         student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 3 let, práce na některém z následujících pracovišť: urologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most), otorinolaryngologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín a Nemocnice Most), neurologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most), radiodiagnostické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most), chirurgické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most), sportovní medicína (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem), psychiatrické oddělení (Nemocnice Most).

3. lékař – stipendium 250 000 Kč

·         student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 3 let, práce na interním oddělení jednoho ze zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice a Nemocnice Most)

4. všeobecná sestra – stipendium 100 000 Kč

·         student 2. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let

5. lékař – stipendium 100 000 Kč

·         student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař

·         závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let, práce na jednom z následujících zdravotnických pracovišť: Nemocnice Děčín (rehabilitační oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské a dorostové oddělení), Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (klinika úrazové chirurgie, kardiologická klinika, nefrologicko-dialyzační oddělení, psychiatrické oddělení, onkologické oddělení, plicní oddělení, patologické oddělení), Nemocnice Teplice (ortopedické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení), Nemocnice Most (plicní oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení), Nemocnice Chomutov (ortopedické oddělení, onkologické oddělení, oddělení nukleární medicíny, hematologicko-transfuzní oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení)

Rozsah poskytovaných stipendií je pro jednotlivé obory omezen.

Žádosti lze podávat v době od 1. 2. 2021 do 28. 02. 2021.

Další podmínky programu zájemci naleznou na: nf.kzcr.eu.

Zdroj: info@kzcr.cz29.1.2021

Ústecký kraj i přes nižší dodávky vakcín proti COVID-19 očkuje. Na vyšší zájem je připravený

Očkování proti nemoci COVID-19 v Ústeckém kraji pokračuje, vše je limitované počtem dodaných vakcín. Domluvené termíny očkování se zdravotnická zařízení snaží dodržovat. Začalo očkování druhou dávkou, proto muselo být přistoupeno v některých případech k přesunutí již domluvených termínů, a to v souladu s doporučením Centrálního řídícího týmu.

Musela být také pozastavena rezervace termínů již zaregistrovaných zájemců o očkování. Vedení kraje a vedení Krajské zdravotní, a.s., vnímá očkování proti COVID-19 jako absolutní prioritu. Krajská zdravotní, a.s., společně s vedením Ústeckého kraje pokračuje v očkování. Očkují se zdravotníci, senioři 80+ a klienti a zaměstnanci domovů pro seniory. Aktuálně je připraveno celkem 16 očkovacích center.

Jedná se o tato místa:

 

 • Masarykova nemocnice se třemi stanicemi a mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Děčín

 • Nemocnice Teplice

 • Nemocnice Most s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Žatec

 • Nemocnice Litoměřice

 • Nemocnice Kadaň s mobilním vakcinačním týmem

 • Nemocnice Roudnice

 • Nemocnice Duchcov

 • Nemocnice Bílina

 • Nemocnice Varnsdorf

 • Nemocnice Rumburk

 • Nemocnice následné péče Litvínov

 • Nemocnice Louny

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

„Očkování proti COVIDU-19 je pro nás prioritou. Včera jsme navštívili některá místa, která jsme si vytipovali pro zřízení velkokapacitních očkovací center. Jedná se zatím o Rumburk, Most, Litoměřice a Ústí nad Labem. Důležité ale je, abychom měli k dispozici dostatek očkovacích vakcín. Jejich dodávky bohužel nyní pokulhávají, jak všichni víme. Jsme v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví a vyvíjíme maximální možnou snahu, abychom vakcíny zajistili. Ale je slušné přiznat, že v tento moment jsou naše možnosti omezené. Organizačně ale připraveni jsme,“ vysvětluje situaci hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

„Proces očkování jsme nepřerušili, termíny, které měli senioři 80+ zarezervované, se snažíme dodržet, ale v některých případech nakonec ke zrušení došlo. Musíme nyní očkovat druhou dávkou. Snažíme se v maximální míře zajistit vakcíny tak, aby nemohlo dojít k tomu, že již naočkovaní druhou dávku nedostanou. Děláme opravdu maximum. Proočkovanost zdravotnického personálu je pro nás navíc absolutně klíčová, abychom mohli dál poskytovat kvalitní zdravotní péči v našich zařízeních,“ říká Aleš Chodacki, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., a také krajský koordinátor pro vakcinaci proti COVID-19 v Ústeckém kraji.

Aktuálně je v Ústeckém kraji naočkováno celkem 74 % zdravotnického personálu, 1158 seniorů 80+ a 1190 klientů a zaměstnanců v domovech pro seniory. Zájem zdravotníků i veřejnosti o očkování je značný. Kraj na celém procesu spolupracuje také s praktickými lékaři, kteří jsou připraveni s očkováním začít. Vakcíny jsou od společností Pfizer/BioNTech a Moderna, první dávky očkovacího séra od této společnosti by měly do Ústeckého kraje dorazit v pondělí 1. února 2021.

Bohužel, vyžadují specifické podmínky při zacházení a nejsou tak vhodné pro očkování v ordinacích praktických lékařů. S masovějším zapojením praktiků se tak počítá v momentě, kdy bude k dispozici vakcína od společnosti AstraZeneca, která není tak náročná na manipulaci a uskladnění. Praktici se nyní můžou zapojit do očkování v rámci očkovacích center nebo v rámci mobilních očkovacích týmů, které vyjíždějí do domovů pro seniory.

Více informací najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu

Tisková konference na Krajském úřadě Ústeckého kraje k pokračující strategii očkování proti nemoci COVID-19. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek

Tisková konference na Krajském úřadě Ústeckého kraje k pokračující strategii očkování proti nemoci COVID-19. Foto: KZ, a.s./Petr Sochůrek


28.1.2021

Iktová centra nemocnic v Chomutově a Teplicích získala nejvyšší ocenění European Stroke Organisation a Angels Initiative

Angels Initiative je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je zvyšování počtu pacientů s cévní mozkovou příhodou léčených ve specializovaných centrech a optimalizace kvality léčby a péče. Projekt je podpořen World Stroke Organisation (WSO) a European Stroke Organisation (ESO). V České republice oficiální záštitu převzala Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Iktová centra Krajské zdravotní, a.s., v nemocnicích Chomutov a Teplice, v tomto projektu dosáhla nejvyššího hodnocení a získala Diamantový status.

V rámci projektu je sledováno 10 měřítek, která hodnotí úroveň procesů logistiky v rámci centra a kvalitu poskytované léčebné i ošetřovatelské péče. Jak časné zahájení specifické rekanalizační léčby, tak komplexní péče zaměřená na léčbu komorbidit a prevenci komplikací významně zvyšují šance na příznivý klinický stav. Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem - zlaté, platinové a nejvyšší diamantové.

V ČR získalo nejvyšší stupeň 10 nemocnic, z toho 2 z Krajské zdravotní. Vysoká úroveň léčebné a ošetřovatelské péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou byla ohodnocena Diamantovým statusem pro Iktové centrum Nemocnice Chomutov a Iktové centrum Nemocnice Teplice. Prestižní ocenění bylo oběma centrům uděleno v rámci světového kongresu, který se konal virtuálně na konci roku 2020.

Velké poděkování za tento mimořádný úspěch patří především lékařům a sestrám neurologických kolektivů obou iktových center za jejich skvělou a obětavou práci. Nelze opomenout ani kvalitní práci, kterou odvádí personál zdravotnické záchranné služby, radiologie, rehabilitace a dalších oborů, bez kterých se péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou neobejde.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Iktová centra Krajské zdravotní, a.s., získala Diamantový status.

Iktová centra Krajské zdravotní, a.s., získala Diamantový status.


26.1.2021

Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Iktové centrum Nemocnice Chomutov úspěšně prošly auditovaným mezinárodním projektem ke zvýšení kvality péče

V rámci kontinuální snahy o zlepšení kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) se Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) a Iktové centrum (IC) Nemocnice Chomutov úspěšně zapojily do mezinárodního auditovaného projektu QASC (Quality in Acute Stroke Care).

Projekt se zaměřuje na kvalitu péče v prvních třech kritických dnech po CMP ve třech oblastech - monitorace hladiny krevního cukru (glykémie) a korekce jejích vysokých hodnot, monitorace tělesné teploty a monitorace poruchy polykání. Bylo již prokázáno, že důsledné intervence v těchto oblastech výrazně zlepšují šance na dobrý klinický výsledek léčby a snižují mortalitu, zároveň prevence komplikací vede k snížení krátkodobých i střednědobých finančních nákladů léčby.

V rámci České republiky projektem úspěšně prošlo pět nemocnic, z čehož dvě jsou z Krajské zdravotní. Jako druhá nemocnice v ČR absolvovala finální audit IC Chomutov, kterou nyní následovalo KCC MNUL. „Naše úsilí o zlepšování kvality péče o pacienty tímto jistě nekončí. Velké poděkování za zvládnutí projektu patří především sesterské části neurologického kolektivu komplexního cerebrovaskulárního centra a sestrám Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici, neboť zapojení do projektu zvyšuje nároky v jejich již tak nelehké práci,“ uvedl za KCC MNUL MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.

„Jsem hrdý na to, jak skvělý tým u nás máme. Úspěšné absolvování auditu mezinárodního projektu QASC je potvrzením, že naše léčebná a ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou je na velmi vysoké úrovni, která snese srovnání s iktovými centry nejen v České republice, ale i ve světě. Velké poděkování patří všem sestrám neurologického oddělení. Ocenění si zaslouží zejména staniční sestra neurologické JIP a její kolektiv,“ doplnil za IC Chomutov primář neurologického oddělení MUDr. Jiří Neumann.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

zástupce vedoucí Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Petr Sochůrek

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 107
Email:

Martin Klimeš

redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Tereza Komanová

koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte