1.4.2022

Akreditace oborů k 1.4.2022

Níže ke stažení ve formátu PDF
Akreditované obory v KZ, a.s. k 01.04.2022

Akreditované obory v KZ, a.s. k 01.04.2022

Seznam udělených akreditací pro celou KZ, a.s.

Obory akreditované k 27.12_2021 pro KZ
podle 67/2017 Sb.OBOR akreditace podle 67/2017 Sb.    OZ   UDĚLENÍ na 5 let    TYP
             
Alergologie a klinická imunologie    Ústí n. L.   13.8.2019   II
             
Algeziologie    Ústí n.L.   5.5.2022   NO
             
Anesteziologie a IM   Ústí n. L.   2.3.2021   II
od 2.3.2021    Teplice   2.3.2021   I
    Děčín   2.3.2021   I
    Most   2.3.2021   I
    Chomutov   2.3.2021   I
    Litoměřice   5.10.2021   I
             
Cévní chirurgie   Ústí n. L.   27.5.2021   celý VP 
             
Dermatovenerologie    Ústí n. L.   8.1.2021   II
    Teplice    8.1.2021   II
    Chomutov   8.1.2021   III ambul.
             
Dětská endokrinologie a diabetologie   Ústí n. L.    3.9.2021   typ I NO
             
Dětská chirurgie   Ústí n.L.   2.3.2021   II
             
Dětská kardiologie    Ústí n.L.   12.6.2021   typ I NO
             
    Teplice   12.6.2021   typ I NO
Dětská nefrologie   Ústí n.L.   21.5.2022   NO
             
Dětská ORL   Ústí n.L.   19.8.2021   typ I NO
             
Endokrinologie a diabetologie   Ústí n.L.   18.8.2021   I E      II D
    Most   18.8.2021   I D
             
Farmaceutická technologie   Ústí n.L.   19.8.2021   celý VP 
    Děčín   19.8.2021   celý VP 
    Teplice   19.8.2021   celý VP 
             
Gastroenterologie    Ústí n.L.   5.3.2021   II
    Most   5.3.2021   I
    Teplice   5.3.2021   II
    Chomutov   5.3.2021   I
    Děčín   12.6.2021   I
             
Geriatrie   Ústí n.L.   3.3.2021   I
             
             
             
Gynekologie a porodnictví   Ústí n. L.   24.6.2020   I
    Teplice   24.6.2020   I
    Děčín   24.6.2020   I
    Most   24.6.2020   I
    Chomutov   24.6.2020   I
    Litoměřice   12.6.2021   I
             
Hematologie a TL   Ústí n.L.   19.8.2021   II TL    I H
    Chomutov   19.8.2021   I TL
             
Chirurgie    Ústí n. L.   26.3.2021   celý VP 
    Teplice   26.3.2021   celý VP 
    Děčín   26.3.2021   celý VP 
    Most   26.3.2021   celý VP 
    Chomutov   26.3.2021   celý VP 
    Litoměřice   12.6.2021   celý VP 
             
Infekční lékařství   Ústí n.L.   2.3.2021   II
             
Kardiologie   Ústí n. L.   10.10.2020   celý VP
             
Klinická biochemie   Ústí n.L.   2.3.2021   I
             
Klinická farmacie   Ústí n. L.   19.8.2021   I
    Teplice   19.8.2021   I
    Děčín   19.8.2021   I
    Most   19.8.2021   I
    Chomutov   19.8.2021   I
             
Klinická onkologie    Ústí n.L.   29.4.2022   I
    Chomutov   29.4.2022   I
             
Laboratorní a vyšetřovací metody    Ústí n. L.   5.3.2022   celý VP 
             
Lékařská genetika   Ústí n. L.   10.10.2020   II
             
Lékařská mikrobiologie   Ústí n. L.   2.3.2021   celý VP
             
Nefrologie   Ústí n. L.   27.5.2021   celý VP 
    Děčín    27.5.2021   celý VP 
    Teplice   12.6.2021   celý VP 
             
Neonatologie   Ústí n. L.   20.8.2021   typ II NO
             
Neurochirurgie   Ústí n.L.   3.3.2021   celý VP
             
             
Neurologie    Ústí n. L.   21.5.2021   II
    Teplice   21.5.2021   II
    Děčín   21.5.2021   I
    Most   21.5.2021   I
    Chomutov   21.5.2021   II
    Litoměřice    28.12.2021   I
             
Nukleární medicína   Ústí n. L.   27.5.2021   celý VP 
    Chomutov   27.5.2021   celý VP 
             
Oftalmologie    Ústí n. L.   2.3.2021   III
    Teplice   2.3.2021   II
    Děčín   2.3.2021   II
    Most   2.3.2021   II
             
Orální a mafilofaciální chirurgie   Ústí n.L.   26.6.2022    
             
Onkogynekologie   Ústí n.L.   18.8.2021   typ I NO
             
Onkourologie   Ústí n. L.    8.12.2022   NO
             
Ortopedie a traumatologie poh. ústrojí   Ústí n. L.   10.9.2020   II
    Teplice   10.9.2020   I
    Most   10.9.2020   I
    Chomutov   10.9.2020   I
    Litoměřice   28.12.2021   I
             
Otorinolaryngologie   Ústí n.L.   3.3.2021   II
    Most   3.3.2021   I
    Děčín   3.3.2021   I
    Litoměřice    27.9.2022   I
             
Patologie   Ústí n. L.   13.10.2020   II
    Most   13.10.2020   II
             
Pediatrie   Ústí n. L.   6.10.2020   II
    Teplice   6.10.2020   I
    Děčín   6.10.2020   I
    Most   6.10.2020   II
    Chomutov   6.10.2020   I
    Litoměřice   3.9.2021   I
             
Pneumologie a ftizeologie   Ústí n. L.   21.8.2020   III
    Most   21.8.2020   II
             
             
             
             
             
Praktické lékárenství    Ústí n. L.   12.6.2021   celý VP
    Teplice   12.6.2021   celý VP
    Děčín   12.6.2021   celý VP
    Most   12.6.2021   celý VP
    Chomutov   12.6.2021   celý VP
             
Psychiatrie   Ústí n. L.    8.1.2021   II
    Most   2.3.2021   I
             
             
             
Radiační onkologie   Ústí n. L.   26.5.2021   celý VP 
    Chomutov   26.5.2021   celý VP 
             
             
Radiologie  zobrazovací metody    Ústí n. L.   26.3.2021   III
    Teplice   26.3.2021   II
    Děčín   26.3.2021   II
    Most   26.3.2021   II
    Chomutov   26.3.2021   II
    Litoměřice   27.10.2021   I
             
Rehabilitace a fyzikální medicína    Ústí n. L.    8.1.2021   II
    Teplice   8.1.2021   I
    Děčín   8.1.2021   I
    Chomutov    8.1.2021   I
    Litoměřice    28.12.2021   I
             
Revmatologie   Ústí n. L.   3.4.2019   ambulance
             
Soudní lékařství   Ústí n. L.   27.5.2021   celý VP 
             
Tělovýchovné lékařství   Ústí n.L.   5.5.2022   NO
             
Urologie   Ústí n. L.   3.3.2021   II
    Teplice   3.3.2021   I
    Most   3.3.2021   I
    Litoměřice   28.12.2021   I
             
Urgentní medicína    Ústí n.L.   9.3.2021   I+II
             
Urogynekologie   Chomutov   19.8.2021   typ I NO
    Děčín   5.5.2022   NO
             
Úrazová chirurgie   Ústí n. L.   3.9.2021   typ II  NO
    Děčín   20.9.2021   typ I NO
    Most   20.9.2021   typ I NO
             
Vnitřní lékařství   Ústí n. L.   18.12.2020   celý VP
    Teplice   18.12.2020   celý VP
    Děčín   18.12.2020   celý VP
    Most   18.12.2020   celý VP
    Chomutov   18.12.2020   celý VP
    Litoměřice   12.6.2021   celý VP
             
Všeobecné praktické lékařství   Ústí n. L.   5.9.2018   celý VP
    Litoměřice   7.9.2021   celý VP 
             

             
 
             


Celý VP – Celý vzdělávací program

I  / II  / III – určení typu pracoviště

NO - Nástavbový obor


V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, může akreditované zařízení i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání (tj. po 1. 7. 2017)

vytvořil: Mgr. Lída Šubrtová

25.9.2019

Akreditovaná pracoviště Krajské zdravotní a.s.

V níže uvedeném souboru jsou uvedena všechna akreditovaná pracoviště v Krajské zdravotní a.s., včetně data jejich expirace.
Obory akreditací, které mají starší, než aktuální datum expirace, jsou platné dle Zák. č. 67/2017 Sb.

vytvořil: Šubrtová Ludmila

Kmeny a akreditace

Prosím, čekejte