Akreditace pro obor: Porodní asistence B 5349

Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici UL, o.z. a Nemocnici Most, o.z. bylo MZ ČR uděleno oprávnění k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

Název oboru: Porodní asistence B 5349

Akreditace udělena od 1.11.2019 - 31.10.2025

Počet míst pro VP: max. 90

Kontakt, informace:

Kontakt pro KZ, a.s. - MNUL: Nápravníková Eva, tel.: 477 114 120, e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu  

Kontakt pro KZ, a.s. - Nemocnici Most: Schainerová Ivana, tel.: 478 032 403 nebo 731 132 688, e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

 


Akreditované vzdělávací programy MZ ČR

Akreditovaný kvalifikační kurz

    Sanitář: plánované termíny v Ústí n. L.:

8.9.2022  -  26.1.2023 (čtvrtky) - naplněn!; 5.10.2022 - 8.2.2023 (středy); 4.11.2022 - 17.3.2023 (pátky)                                  

    přihlášky + informace:

    paní Nápravníková Eva, tel.: 477 114 120, e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu  

    

    Od 01.02.2020 nově AKK "Sanitář" v KZ, a.s. - Nemocnici Most, o.z.

    Sanitář: plánované termíny v Mostě:

9.9.2022  -  9.12.2022 (pátky)

    přihlášky + informace:

    paní Schainerová Ivana, tel.: 478032403, e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu


 Akreditované vzdělávací programy MZ ČR

Certifikovaný kurz

1. Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (teoretická + praktická část)

2. Perioperační péče v robotické chirurgii (teoretická + praktická část)

3. Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu (praktická část)

4. Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem (praktická část)

5. Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů (praktická část)

6. Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů (celý VP)

7. Kompresivní terapie (celý VP)

8. Péče o epidurální katétr a katétry periferních nervových blokád, aplikace léčiva (celý VP)


Kontakt pro přihlášení: Nápravníková Eva, tel.: 477114120, mail: eva.napravnikova@kzcr.eu


 (informace o termínech CK a akreditace, viz. soubory ke stažení)

více informací ke stažení

Akreditované vzdělávací programy MZ ČR

Specializační vzdělávání

Obory specializačního vzdělávání dle NV č. 31/2010 Sb. do roku 2020

pro všeobecné sestry

1. Intenzivní péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

2. Intenzivní péče (praktická část) - KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

3. Intenzivní péče v pediatrii (praktická část) - KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

4. Intenzivní péče v pediatrii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

5. Ošetřovatelská péče v pediatrii (praktická část) - KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

6. Ošetřovatelská péče v pediatrii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

7. Ošetřovatelská péče v psychiatrii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

8. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

9. Ošetřovatelská péče v interních oborech (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

10. Perioperační péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

pro porodní asistentky

1. Perioperační péče v gynekologii a porodnictví (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

2. Perioperační péče v gynekologii a porodnictví (praktická část) - KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

3. Intenzivní péče v porodní asistenci (praktická část) - KZ, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

4. Intenzivní péče v porodní asistenci (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

pro zdravotní laboranty

1. Klinická hematologie a transfuzní služba (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

2. Klinická genetika (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

3. Mikrobiologie (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

4. Klinická biochemie (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

pro psychology ve zdravotnictví

1. Klinická psychologie  - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

2. Klinická psychologie  - KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

3. Dětská klinická psychologie - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

pro fyzioterapeuty

1. Aplikovaná fyzioterapie (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

2. Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

3. Fyzioterapie v neurologii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

 pro ergoterapeuty

Ergoterapie pro dospělé (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

pro nutriční terapeuty

Výživa dospělých (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

pro nelékaře od §5 - §28 zákona č. 96/2004 Sb. (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní laborant atd.)

Organizace a řízení ve zdravotnictví (praktická část) - KZ, a.s. - Centrála

pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

1.Klinická hematologie a transfuzní služba (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

2.Klinická hematologie a transfuzní služba (praktická část) - KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

3.Klinická biochemie (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

4. Soudní toxikologie (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.


Kontakt: Nápravníková Eva, tel.: 477114120, mail: eva.napravnikova@kzcr.eu


více informací ke stažení níže


Ke stažení

Informace k přihlášení do roku 2020:


Specializační vzdělávání

Obory specializačního vzdělávání dle NV č. 31/2010 Sb. od roku 2020:

1. Všeobecná sestra - Intenzivní péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

2. Všeobecná sestra - Perioperační péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

3. Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v interních oborech (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n. L., o.z.

4. Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n. L., o.z.

5. Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v psychiatrii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

6. Dětská sestra - Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z.

7. Dětská sestra - Perioperační péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

8. OPvLM - Klinická biochemie (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

9. Nutriční terapeut - Výživa dospělých a dětí (praktická část)  - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

10. Porodní asistentka - Perioperační péče (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

11. Porodní asistentka - Intenzivní péče v porodní asistenci (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

12. Všeobecná sestra - Intenzivní péče v pediatrii (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

13. Zdravotní laborant - Klinická genetika (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

14. Zdravotní laborant - Klinická hematologie a transfuzní služba (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n.L, o.z.

15. Ergoterapeut - Ergoterapie pro dospělé (praktická část) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

16. Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v pediatrii (praktická část OM1) - KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


Kontakt: Nápravníková Eva, tel.: 477114120, mail: eva.napravnikova@kzcr.eu


Rozhodnutí, viz níže:Prosím, čekejte