30.10.2023

Oddělení lékařské knihovny - veřejné knihovnické a informační služby

 

Výpůjční služby:

-  prezenční výpůjčky (v knihovně)

-  absenční výpůjčky (mimo budovu knihovny)

- meziknihovní výpůjční služba (MVS)a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

 

Cirkulační služby:

-  českých a zahraničních časopisů z vlastního fondu,

-  zahraničních časopisů z fondů jiných českých knihoven
  

Reprografické a jiné kopírovací služby:

-  z dokumentů, které jsou ve vlastním fondu

-  meziknihovní reprografické a jiné kopírovací služby

-  mezinárodní reprografické služby z dokumentů fondů zahraničních knihoven

 

Elektronické a internetové služby:

-  elektronická komunikace s uživatelem a knihovnami

-  elektronické objednávání a dodávání dokumentů

-  přístup k elektronickým informačním zdrojům 

 

Rešeršní služby:

-  rešerše zpracované knihovnou z vlastních českých i zahraničních zdrojů 

-  rešerše zprostředkované (doba vyřízení ve lhůtě 30 pracovních dní)

-  návazné zajištění plných textů

-  bibliometrie - citační ohlas publikační činnosti požadovaného autora, impact factor (zprostředkování – doba vyřízení se může lišit dle období, 5-30 pracovních dní)

 

Informační služby:

-  poradenské (informace o katalozích, databázích, fondu a využívání knihovny)

-  lokačně informační (zjišťování dostupnosti fondů)

-  konzultační

 

Propagační služby:

-  novinková služba

-  pořádání exkurzí

-  vydávání článků, informačních letáků o knihovně, katalozích, knih. fondu, apod.

-  prezentace na webu a intranetu KZ, a. s.

-  prezentace na UJEP, atd. 

 

Služby studovny:
PC s přístupem na internet pro zaevidované uživatele knihovny

 

vytvořil: Ing. Andrea Černá, Zmocněná vedoucí oddělení


Prosím, čekejte