Fotogalerie prostor Vzdělávacího institutu KZ, a.s.

Učebny

Všechny učebny jsou standardně vybaveny PC a dataprojektory, v učebnách č. 3 a č. 4 jsou pak k dispozici i mikrofony a další projekční technika kompatibilní k přenosu živého video např. z operačních sálů a s možností tyto učebny propojit.

K dispozici je PC učebna, kde je k dispozici 10 PC pro výuku či workshopy.

V roce 2016 vznikla ve studovně Lékařské knihovny učebna č. 6, která je k dispozici pouze jako zasedací místnost VIKZ pro interní potřeby. Učebna č. 5 je taktéž využívána interně pro zajišťování kurzů základní neodkladné resuscitace.

Kapacity učeben:

uč. 1  + - 25 míst

uč. 2  + - 30 míst

uč. 3  + - 80 míst

uč. 4  + - 60 míst

vytvořil: Katrin Machová, zástupce vedoucí VIKZ

Prosím, čekejte