Získejte náborový příspěvek až 500 000 Kč

Lékař, všeobecná sestra, dětská sestra nebo radiologický asistent může při nástupu do pracovního poměru na vybraných odděleních jednotlivých nemocnic získat náborový příspěvek.

Vyberte si oddělení konkrétní nemocnice, ve které byste měli zájem pracovat a rozvíjet své znalosti a dovednosti. Kontaktujte příslušného vedoucího: primáře nebo vrchní sestru (nebo ředitele nemocnice nebo hlavní sestru) a domluvte se na podmínkách Vašeho nástupu.

Více informací můžete také získat u Ing. Mgr. Vlasty Kašparové, email: vlasta.kasparova@kzcr.eu, tel.: +420 477 117 960, nebo Mgr. Miroslava Pajonka, email: nadacni.fond@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. přijme všeobecné sestry

na tato oddělení:

Klinika hrudní chirurgie
Vlasta Havlátková, 477 112 580, vlasta.havlatkova@kzcr.eu
Oční klinika
Viktoria Klikarová, 477 112 014, viktoria.klikarova@kzcr.eu
Plicní oddělení
Mgr. Jana Pšeničková, 477 117 842, jana.psenickova@kzcr.eu
Onkologické oddělení (chemoterapie - ranní)
Bc. Hana Kuchařová, 777 150 207, hana.kucharova@kzcr.eu
Kožní oddělení
Bc. Miroslava Hotová, 477 112 741, miloslava.hotova@kzcr.eu
Oddělení klinické hematologie
MUDr. Jana Ullrychová, 477 112 480, jana.ullrychova@kzcr.eu
Transfuzní oddělení
Martina Chládková, 477 113 453, martina.chladkova@kzcr.eu
Nefrologicko-dialyzační oddělení
Rusnáková Věra, 477 112 713, vera.rusnakova@kzcr.eu
Ortopedická klinika
Bc. Dagmar Mandovcová, 477 113 055, dagmar.mandovcova@kzcr.eu
Klinika urologie a robotické chirurgie
Renata Lísalová, 477 113 542, renata.lisalova@kzcr.eu
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Bc. Jarmila Kendrová, 477 113 036, jarmila.kendrova@kzcr.eu
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (perioperační sestry)
Gabriela Zvoníková, 477 113 404, gabriela.zvonikova@kzcr.eu
Dětská klinika
Mgr. Marie Lulková, 477 112 302, marie.lulkova@kzcr.eu
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny - JIP
letáky - JIP, Jednotka Perioperační Péče (JPP)
kapim@kzcr.eu
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny - anestezie
Ivana Poláková, 477 114 080, ivana.polakova@kzcr.eu
Gastroenterologické oddělení
Mgr. Martina Jůzová, 477 112 438, martina.juzova@kzcr.eu
Oddělení centrálních operačních sálů
Jitka Sauerová, 477 112 296, jitka.sauerova@kzcr.eu
Radiologická klinika
Petr Košťál, 477 117 854, petr.kostal@kzcr.eu
Kardiochirurgické oddělení
Mgr. Regína Gavlasová, DiS., 477 112 701, regina.gavlasova@kzcr.eu
Psychiatrická klinika
Jarmila Bezděčná, 477 114 359, jarmila.bezdecna@kzcr.eu

Základní popis oddělení najdete po kliknutí na jeho odkaz,
pro bližší informace využijte kontaktu daného oddělení (viz výše)
nebo hlavní sestru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:
Ing. Bc. Soňa Brabcová, 731 535 658, sona.brabcova@kzcr.eu

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření,
odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost,
spolehlivost, flexibilnost, schopnost samostatné a týmové práce,
znalost práce na PC (Word, Excel),
ochotu k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením,
možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní společnosti,
moderní a příjemné pracovní prostředí,
5 týdnů dovolené, závodní stravování,
možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem,
podporu dalšího profesního rozvoje,
dobrou dopravní dostupnost,
příspěvek na penzijní připojištění,
nadstandardní pokoj v případě hospitalizace,
zvýhodněnou roční síťovou zaměstnaneckou jízdenku Dopravy Ústeckého kraje,
příspěvek na dovolenou,
slevy na služby či produkty u vybraných partnerůŘidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici:
řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Požadavky:
řidičský průkaz skupiny B
osvědčení „řidič vozidla dopravy nemocných a raněných“
zdravotní způsobilost k výkonu povolání
spolehlivost a samostatnost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
moderní a příjemné pracovní prostředí
zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní spoření, příspěvek na rekreaci, zvýhodněná roční síťová zaměstnanecká jízdenka Dopravy Ústeckého kraje, příspěvek na stravování)

Strukturované životopisy zasílejte na email:
Marie Kůsová
vedoucí oddělení dopravních služeb

Zdravotní laborant nebo laboratorní asistent na Oddělení klinické biochemie

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici
zdravotní laborant nebo laboratorní asistent
na Oddělení klinické biochemie

Požadujeme:
střední škola s maturitní zkouškou v oboru zdravotní laborant nebo VOŠ v oboru
spolehlivost, flexibilita, iniciativa
aktivní zájem o obor
ochota učit se novým věcem
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
 
Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
moderní a příjemné pracovní prostředí
podporu dalšího profesního rozvoje
pracovní doba Po – Pá, 6:30 – 15:00
zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní spoření, příspěvek na rekreaci, zvýhodněná roční síťová zaměstnanecká jízdenka Dopravy Ústeckého kraje, příspěvek na stravování)
 
Kontakt:
Michaela Liseová, DiS.
tel.: +420 477 112 244

Vedoucí lékař komplexního Kardiocentra

Ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
vedoucí lékař 
komplexního Kardiocentra

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
VŠ vzdělání – lékařská fakulta
praxe min. 10 let ve zdravotnictví
specializovaná způsobilost v oboru, licence k výkonu primáře
organizační, komunikační a řídící schopnosti
manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
řidičský průkaz skupiny B

Obsah přihlášky:
název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
datum a vlastnoruční podpis uchazeče
udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne
písemná rámcová koncepce útvaru (v rozsahu max. 5 stran formátu A4) 

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ - KOMKAR - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 27. 09. 2023 
na adresu:

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstek pro řízení lidských zdrojů
Sociální péče 3316/12A, 401 13  Ústí nad Labem

Informace o zpracování osobních údajů zájemců a uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na internetových stránkách www.kzcr.eu v sekci Ochrana osobních údajů.

Primář Chirurgického oddělení

Ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
primář
Chirurgického oddělení

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
VŠ vzdělání – lékařská fakulta
praxe min. 10 let ve zdravotnictví
specializovaná způsobilost v oboru, licence k výkonu primáře
organizační, komunikační a řídící schopnosti
manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
řidičský průkaz skupiny B

Obsah přihlášky:
název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
datum a vlastnoruční podpis uchazeče
udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne
písemná rámcová koncepce útvaru (v rozsahu max. 5 stran formátu A4) 

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ - CHIR - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 02. 10. 2023 
na adresu:

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstek pro řízení lidských zdrojů
Sociální péče 3316/12A, 401 13  Ústí nad Labem

Informace o zpracování osobních údajů zájemců a uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na internetových stránkách www.kzcr.eu v sekci Ochrana osobních údajů.

Lékař/ka pro Hematologicko-transfuzní oddělení

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme
Lékaře/lékařku pro Hematologicko-transfuzní oddělení

Spousta poskytovatelů zdravotní péče oslovuje potenciální kandidáty s různými nabídkami. Ta naše je jasná, reálná a transparentní. Co nabízíme, to také dodržíme. A co to je? Mimo jiné skutečně nadstandardní mzdové ohodnocení výkonu včetně různých bonusů, velmi atraktivní náborový příspěvek, práci v prostředí disponujícím nejmodernější technikou a spoustu dalšího – zaujalo Vás to? Tak čtěte dál!

Bez čeho to nepůjde:
vysokoškolského vzdělání v oboru
specializované způsobilosti v oboru hematologie a transfúzní lékařství
zájmu o neustálé vzdělávání
spolehlivosti a zodpovědnosti
zájmu o pacienty a osobního přístupu
schopnosti kooperace s kolegy

Na co se u nás můžete těšit:
práci v oddělení, jež se skládá z transfuzní a hematologické části
součástí hematologie jsou laboratoře a hematologická poradna (ambulance)
velmi zajímavé finanční ohodnocení
náborový příspěvek v řádu statisíců
zajištění výpomoci s bydlením
výběr úvazku (0,1 – 1,00)
výraznou podporu pro další profesní rozvoj a vzdělávání financované zaměstnavatelem
řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra
moderní a příjemné pracovní prostředí, kde táhneme za jeden provaz
5 týdnů dovolené
účast na konferencích

Kontakt:
MUDr. Aleš Chodacki 
Ředitel nemocnice
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
tel.: +420 477 114 170
mobil: +420 603 830 985

Automechanik

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
přijme zaměstnance na pozici
automechanik

Požadujeme:
střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru
zaměření na vozidla do 3,5 t. 
znalost auto elektriky a hydrauliky výhodou
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
stresová odolnost
řidičský průkaz skupiny B + C s profesním průkazem výhodou

Nabízíme:
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
5 týdnů dovolené
závodní stravování a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Marie Kůsová
vedoucí odd. dopravních služeb UL
Tel.: 477 115 015, 731 535 692

Kuchař

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
kuchař

Požadujeme:
střední odborné vzdělání (výuční list)
praxe 5 let v oboru – zkušenosti s vařením ve velkokuchyních (od 300 jídel) vítány
spolehlivost
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
výhodné finanční ohodnocení
pracovní doba od 05:00 do 13:30 hod.
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Dana Krejčová
vedoucí střediska léčebné výživy a stravování UL
tel.: 477 11 49 41, 

Perfuziolog Kardiochirurgického oddělení

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme zaměstnance na pozici
Perfuziolog Kardiochirurgického oddělení

Spousta poskytovatelů zdravotní péče oslovuje potenciální kandidáty s různými nabídkami. Ta naše je jasná, reálná a transparentní. Co nabízíme, to také dodržíme. A co to je? Mimo jiné skutečně nadstandardní mzdové ohodnocení výkonu včetně různých bonusů, práce v prostředí disponujícím nejmodernější technikou, výběr typu úvazku a spoustu dalšího – zaujalo Vás to? Tak čtěte dál!

Bez čeho to nepůjde:
odborné způsobilosti dle z.č. 96/2004 Sb.
specializované způsobilosti v oboru Perfuziologie
výhodou je praxe v oblasti zdravotnického povolání
organizačních a komunikačních dovedností
vysoké míry zodpovědnosti a zápalu pro věc
zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti
ochoty pracovat ve směnném režimu

Na co se u nás můžete těšit:
podporu dalšího vzdělávání
odpovídající fixní mzdu a velmi zajímavé příplatky 
závodní stravování
působení ve společnosti, která je jedničkou ve svém oboru v kraji
profesionální pracovní prostředí, kde táhneme za jeden provaz
nástup možný ihned i dohodou

Kontakt:
Marek Šnejdar
+420477113669

Elektromechanik / Elektrikář

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
Elektromechanik / Elektrikář

Požadujeme:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru elektro
Kvalifikace dle vyhl. č. 50/1978, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §6 výhodou
Zdravotní způsobilost
Stresová odolnost
Řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení 
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Lenka Melovská
vedoucí oddělení prádelních služeb

Vedoucí střediska energosoustavy

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
vedoucí střediska energosoustavy

Požadujeme:
Vysokoškolské vzdělání – strojní/elektro fakulta – obor energetika – teplárenství
5 let praxe v oboru na vedoucí pozici
Odborná způsobilost v eletrotechnice NV 194/2022 Sb. §6,7
Řidičský průkaz sk. B
Orientace v technických předpisech
Znalost problematiky: Elektrotechnika, Tepelné rozvody, Chladící a klimatizační technika, DAG, TZB
Schopnost nalézt řešení u technických problémů
Schopnost vést kolektiv techniků

Hlavní odpovědnost:
Za zajištění provozuschopnosti energetických zařízení, záložních zdrojů a páteřních rozvodů v areálu nemocnice
Za řešení havarijních stavů energetických zařízení, záložních zdrojů a páteřních rozvodů v areálu nemocnice
Za tvorbu, aktualizaci a realizaci plánů preventivní údržby energetických zařízení ve správě
Za tvorbu a aktualizaci provozní dokumentace na svěřeném úseku
Za navrhování a přípravu generálních oprav na dobu odstávky energetických zařízení
Kontrola subdodavatelů v rámci činností na energetických zařízeních
Za řízení dispečinku Energocentra v režimu 24/7
Za rozvoj koncepce MaR v areálu nemocnice
Za naplňování cílů energetického managementu

Náplň práce:
Vedení týmu dispečinku Energocentra
Tvorba a aktualizace provozní dokumentace (MPP, MPŘ, směrnice apod.)
Realizace činností obsluhy a údržby energetických zařízení, záložních zdrojů a páteřních rozvodů v areálu nemocnice, včetně provozních zkoušek těchto zařízení
Příprava podkladů pro realizaci plánovaných generálních oprav
Řešení havarijních oprav a dodávky energií pro jednotlivé zdravotní úseky
Hledání a realizace energetických úspor
Systémové sjednocování konceptu MaR

Kontakt:
Bc. Tomáš Šimek
vedoucí oddělení správy a údržby nemovitostí UL

Specialista správy a údržby nemovitostí

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
specialista správy a údržby nemovitostí

Požadujeme:
Vysokoškolské vzdělání – stavební fakulta – obor pozemní stavby – statika staveb
5 let praxe v oboru
Řidičský průkaz sk. B
Orientace v technických předpisech
Znalost problematiky: Pozemních staveb, TZB, Statiky
Schopnost nalézt řešení u stavebně-technických problémů
Komunikativní a vyjednávací schopnosti
Autorizace ČKAIT výhodou

Hlavní odpovědnost:
Za řízení a realizaci běžných stavebních činností v objektech nemocnice
Za řízení a realizaci havarijních stavebních činností v objektech nemocnice
Za realizaci plánovaných stavebních činností dle fondu rezerv
Za tvorbu a aktualizaci provozní dokumentace 
Za navrhování a přípravu generálních oprav objektů do fondu rezerv
Kontrola a řízení subdodavatelů 
Spolupráce při výstavbě nových objektů v areálu nemocnice

Náplň práce:
Tvorba a aktualizace provozní dokumentace (stavební deník, směrnice apod.)
Realizace stavebních činností 
Kontrolní dny realizací staveb
Příprava podkladů pro realizaci plánovaných činností pro fond rezerv
Řešení havarijních oprav 
Příprava stavebních výkazů/výměrů pro poptávková řízení

Kontakt:
Bc. Tomáš Šimek
vedoucí oddělení správy a údržby nemovitostí UL

Nutriční terapeut

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme zaměstnance na pozici
nutriční terapeut

Požadujeme: 
vysokoškolské/středoškolské vzdělání 
odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se Zákonem č. 96/2004 Sb. §15
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost 
spolehlivost, flexibilnost
schopnost týmové práce
znalost práce na PC (Word, Excel)
ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
zvýhodněné mzdové podmínky
flexibilní úvazek (0,1 – 1,0)
možnost okamžitého nástupu
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem
podpora dalšího profesního rozvoje
řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra
moderní a příjemné pracovní prostředí
dopomoc s bydlením
zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, nadstandardní pokoje v případě hospitalizace, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, závodní stravování, slevy na služby či produkty u vybraných partnerů)

Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Bc. Soňa Brabcová
Tel.: 731 535 658

Staniční sestra na Oddělení klinické hematologie

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
staniční sestra na Oddělení klinické hematologie

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření,
odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost,
spolehlivost, flexibilnost, schopnost samostatné a týmové práce,
znalost práce na PC (Word, Excel),
ochotu k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
zajímavou a různorodou práci v přátelském kolektivu sester a lékařů

pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením,
možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní společnosti,
moderní a příjemné pracovní prostředí,
5 týdnů dovolené, závodní stravování,
možnost dalšího vzdělávání při práci financovaného zaměstnavatelem,
podporu dalšího profesního rozvoje,
dobrou dopravní dostupnost

Náplň práce:

Organizace pracovních činností, péče o pacienty s hematonkologickými onemocněními, poruchami hemostázy, provádění odběrů krve, asistence při odběrech kostní dřeně a trepanobiopsie, podávání transfuzí, podávání léčby cytostatiky, spolupráce s národními registry hematologických onemocnění, edukace hematonkologických pacientů. Hematologická ambulance je vybavena moderní přístrojovou technikou, např. monitor vitálních funkcí, AED, EKG, automatické pumpy, CoaguChek.

Pracovní doba:

Pondělí – pátek 6:00-14:30 hod. (s možností flexibility)

Kontakt: ivana.kocincova@kzcr.eu; jana.ullrychova@kzcr.eu

Bližší info zde: Hematologie (kzcr.eu)


Optometrista

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme zaměstnance na pozici
optometrista na Oční klinice

Požadujeme:
VŠ vzdělání v oboru optometrie 
odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. – optometrista
zájem o vzdělání v oboru
bezúhonnost a zdravotní způsobilost
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatné a týmové práce
znalost práce na PC (Word, Excel)
vhodné pro absolventy

Nabízíme:
nadstandardní platové podmínky
flexibilní úvazek (0,1 – 1,0)
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem
podpora dalšího profesního rozvoje
řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra
moderní a příjemné pracovní prostředí
dopomoc s bydlením
zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, nadstandartní pokoje v případě hospitalizace, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, závodní stravování, slevy na služby či produkty u vybraných partnerů)

Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka Oční kliniky
Tel. 477 112 980

Radiologický asistent na Radiologickou kliniku

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme zaměstnance na pozici
radiologický asistent Radiologické kliniky

Požadujeme:
středoškolské/vysokoškolské vzdělání
odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.
zájem o vzdělání v oboru
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatné a týmové práce
znalost práce na PC (Word, Excel)

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
možnost okamžitého nástupu
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
moderní a příjemné pracovní prostředí
možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem
podpora dalšího profesního rozvoje
6 týdnů dovolené
závodní stravování a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Petr Košťál
vedoucí radiologický asistent
Radiologická klinika
tel.: 477 117 854

Elektrikář

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
přijme zaměstnance na pozici
elektrikář

Požadujeme:
střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru elektro
kvalifikace dle vyhl.č. 50/1978, o odborné způsobilosti v elektrotechnice; §6 výhodou
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
stresová odolnost
řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme:
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
5 týdnů dovolené
závodní stravování a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Vlasta Vaiglová
vedoucí střediska údržby a energo soustavy UL
Tel.: 477 115 102, 731 535 696

Zdravotní laborant nebo laboratorní asistent na Oddělení klinické mikrobiologie

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
zdravotní laborant nebo laboratorní asistent
na Oddělení klinické mikrobiologie

Požadavky:
střední škola s maturitní zkouškou v oboru zdravotní laborant nebo VOŠ v oboru
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
 
Nabízíme:
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody
 
Kontakt:
Bc. Šárka Baláčková
tel.: +420 477 112 772
E-mail: sarka.balackova@kzcr.eu


Psycholog ve zdravotnictví na Diabetologické centrum

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nabízí volné pracovní místo
psycholog ve zdravotnictví na Diabetologické centrum.

Požadujeme:
VŠ - jednooborová psychologie,
odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

Nabízíme:
zázemí úspěšné a stabilní společnosti,
odpovídající finanční ohodnocení,
podporu dalšího profesního rozvoje,
závodní stravování,
5 týdnů dovolené,
příspěvek na rekreaci

Pozice vhodná i pro absolventy.

Kontakt:
Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
Úsek řízení lidských zdrojů
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu


Dělník do prádelny

Krajská zdravotní, a.s.
přijme pro pracoviště v Ústí nad Labem
zaměstnance na pozici:
dělník do prádelny

Požadavky:
nižší střední odborné vzdělání

Nabízíme:
nástup možný ihned
jednosměnný provoz
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Lenka Melovská
vedoucí střediska prádelních služeb
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel. 477 115 131, mobil 731 535 679
e-mail: lenka.melovska@kzcr.eu


Instalatér

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
přijme zaměstnance na pozici
instalatér

Požadujeme:
vyučení a praxe v oboru
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
stresová odolnost
řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme:
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
5 týdnů dovolené
závodní stravování a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Ing. Pavel Rejholec
Krajská zdravotní, a.s.
Oddělení správy a údržby nemovitostí
Tel.: 477 115 100, 731 618 209
E-mail: pavel.rejholec@kzcr.eu


Farmaceut Oddělení klinické farmacie

Krajská zdravotní, a.s. - Ústí nad Labem
přijme zaměstnance na pozici
farmaceut Oddělení klinické farmacie

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání - farmaceutická fakulta
zkušenosti v oblasti klinické farmacie vítány
bezúhonnost a zdravotní způsobilost
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatné a týmové práce
znalost práce na PC (Word, Excel)
výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem
podporu dalšího profesního rozvoje
řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra
moderní a příjemné pracovní prostředí
5 týdnů dovolené
závodní stravování

Kontakt:
Pavla Kabelová, DiS.
Krajská zdravotní, a.s.
Personální a mzdové středisko UL
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel. 477 11 79 53
Email: Pavla.Kabelova@kzcr.eu

V případě zájmu a pro více informací kontaktujte:
Mgr. Olga Mučicová - hlavní farmaceut
Email: olga.mucicova@kzcr.eu


Porodní asistentky

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme zaměstnance na pozici
porodní asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

Požadujeme:
odbornou způsobilost k výkonu povolání v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
příspěvek na dovolenou, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
odpovídající finanční ohodnocení
možnost stabilizačního příspěvku
možnost vzdělávání a profesního růstu
dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Pavla Kabelová
Krajská zdravotní, a.s.
Personální a mzdové středisko UL
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 11 79 53
Email: Pavla.Kabelova@kzcr.eu


Fyzioterapeut

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
přijme zaměstnance na pozici
fyzioterapeut

Požadujeme:
vzdělání dle zákona č.96/2004 Sb.
zájem o vzdělávání v oboru
bezúhonnost a zdravotní způsobilost
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatné a týmové práce
znalost práce na PC (Word, Excel)

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem
podporu dalšího profesního rozvoje
moderní a příjemné pracovní prostředí
5 týdnů dovolené
závodní stravování a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Pavla Kabelová, DiS.
Personální a mzdové středisko UL
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel. 477 117 953
Email: Pavla.Kabelova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. přijme lékaře

Seznam oddělení najdete zde: odkaz

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání - lékařská fakulta, zájem o vzdělávání v oboru, bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem, podporu dalšího profesního rozvoje, řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování

Kontakt:
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstkyně
Úsek řízení lidských zdrojů

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
Tel. +420 477 117 960
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. přijme všeobecné sestry

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, flexibilnost, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem, podpora dalšího profesního rozvoje, dobrá dopravní dostupnost

Seznam oddělení a kontakty najdete po kliknutí na následující odkazy:

Nemocnice Děčín, o.z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
Nemocnice Chomutov, o.z.
Nemocnice Litoměřice, o.z.

Prosím, čekejte