Sociální oddělení

Umístění: Budova: R, Podlaží: 1.-přízemí

Hlavním posláním a cílem sociálního oddělení je zajišťovat sociální pomoc a zdravotně sociální poradenství hospitalizovaným občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci zvládnout vlastními silami - z důvodu nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, krizové situace, nevhodných životních návyků, sociálně znevýhodněného prostředí nebo z jiných závažných důvodů nejsou schopni zabezpečovat své sociální potřeby.

Sociální služby jsou poskytovány všem věkovým kategoriím, třídám, pohlaví, rasy.

Cílem sociální práce ve zdravotnictví je uspokojit potřeby nemocného, vrátit ho zpět do svého domácího prostředí.

Zdravotně – sociální pracovnice

Jana Podhorská

Vedoucí oddělení

Tel.:
+420 477 112 036
Email:

Zdravotně – sociální pracovnice

Jana Benešová

Tel.:
+420 477 112 035
Email:

Zdravotně – sociální pracovnice

Vladimíra Dvořáková

Tel.:
+420 477 112 036
Email:

Prosím, čekejte