KARDIOLOGICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál: Bukov

Budova A: přízemí: standardní oddělení a koronární jednotka 
                   1. patro: kardiologický stacionář

Budova B: 3. patro: ambulantní část


Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. byla ustanovena v roce 2007. Jejím přednostou byl jmenován prof. MUDr. Pavel Červinka Ph.D., FESC, FSCAI.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Klinika poskytuje obyvatelům Ústeckého kraje specializovanou komplexní kardiovaskulární péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie. Zásadním pro další rozvoj kardiovaskulární péče v Ústeckém kraji bylo zahájení provozu kardiochirurgie a kardioanesteziologie v rámci Kardiocentra.

Pracoviště kardiologické kliniky tvoří koronární jednotka, standardní oddělení, kardiologický stacionář, pracoviště neinvazivní kardiologie, pracoviště invazivní kardiologie a pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování. 

Na klinice probíhá pregraduální výuka studentů medicíny i postgraduální školení lékařů v kardiologii. 

Na klinice probíhá řada mezinárodních multicentrických studií i vlastní výzkumné projekty za podpory grantů IGA MZ ČR.  

Náhrada srdeční chlopně s využitím rázové ultrazvukové vlny


Přednosta kliniky

prof. MUDr. Pavel Červinka , Ph.D., FESC., FSCAI

Tel.:
+420 477 117 886
Email:

Zástupce přednosty kliniky

MUDr. Radim Špaček

Tel.:
+420 477 112 722
Email:

Zástupce přednosty kliniky pro vědu, výzkum a vzdělávání

MUDr. Nedal Omran

Tel.:
+420 477 112 710
Email:

Vrchní sestra kliniky

Květoslava Hlavatá

Tel.:
+420 477 112 644
Email:

Sekretariát kliniky

Hana Svatková

Tel.:
+420 477 112 723
Email:
FAX:
+420 477 112 727

Sekretariát kliniky

Olga Pezlová

Tel.:
+420 477 112 723
Email:
FAX:
+420 477 112 727

Koronární jednotka

Tel.:
+420 477 112 734
Tel.:
+420 477 112 735

Kardiologické standardní oddělení

Tel.:
+420 477 112 732

Oddělení jednodenní kardiologie - Kardiologický stacionář

Tel.:
+420 477 112 762

Oddělení invazivní kardiologie

Tel.:
+420 477 112 722
Tel.:
+420 477 112 780

Oddělení elektrofyziologie a kardiostimulace

Tel.:
+420 477 112 719

Kardiorecepce - ambulantní kardiologie

pracovní dny 7:00 - 15:00

Tel.:
+420 477 117 883

Adresa

Adresa:
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Kardiologická klinika UJEP, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Lékařský personál kliniky:

Přednosta kliniky kardiologie:
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

Zástupce přednosty:
MUDr. Radim Špaček

Zástupce přednosty pro vědu, výzkum a vzdělávání:
MUDr. Nedal Omran

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vedoucí lékař koronární jednotky:
MUDr. Nedal Omran

Vedoucí lékař standardního kardiologického oddělení:
MUDr. Vladimír Hraboš

Vedoucí lékař Invazivní kardiologie:
MUDr. Radim Špaček

Vedoucí lékař oddělení arytmologie:
MUDr. Milena Kubíčková
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Další atestovaní lékaři:

MUDr. Michaela Červinková
MUDr. Olga Falion
MUDr. Jiří Holý
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
MUDr. Martin Kvašňák
MUDr. Věra Müllerová
MUDr. Zdeněk Šembera

Sekundární lékaři:

MUDr. Denis Biedermann
MUDr. Dominik Fľak
MUDr. Ján Hachran
MUDr. Jiří Hlaváček, ml.
MUDr. Bohdan Klymenko
MUDr. Karolína Mužná
MUDr. Artem Rohozin
MUDr. Maryna Salomanina
MUDr. Tereza Špornová
MUDr. Lucie Vlažná
MUDr. Martin Vojtíšek

Péče o pacienty

Invazivní kardiologie má dispozici dva intervenční sály s nepřetržitým zajištěním primární koronární intervence pro akutní infarkt myokardu.
Dále provádí diagnostické i léčebné výkony srdečních vad. K dispozici má přístroje k měření hemodynamických parametrů nebo k provádění intravaskulárního ultrazvuku a optické koherentní tomografie k podrobnému zobrazení věnčitých tepen.
Provádějí se zde pravostranné a levostranné katetrizace, implantace chlopenní protézy do aortální pozice (TAVI), opravy vad mitrální chlopně (MitraClip, PTMV), implantace okluderů pro vrozené vady srdce a defekty, katetrizační uzávěr ouška levé síně.

Pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologie  poskytuje léčbu nemocným s poruchami srdečního rytmu.
Vybaveno je nejmodernějšími přístroji k provádění diagnostiky a léčby srdečních arytmií, implantace dočasné i trvalé kardiostimulace, implantace kardioverter defibrilátoru a srdeční resynchronizační terapie.
Probíhají zde kompletní elektrofyziologické vyšetření, radiofrekvenční ablace supraventrikulárních a komorových arytmií, radiofrekvenční ablace fibrilace síní, izolace plicních žil, cryo-ablace. K dispozici je i 3D-elektro-anatomický systém CARTO-3.

Neinvazivní ambulantní kardiologie je vybavena EKG zátěžové testy (bicyklová ergometrie), ambulantní záznam EKG (EKG Holter), ambulantní měření tlaku krve (TK Holter), k dovyšetření ztrát vědomí test na nakloněné rovině (head-up tilt test).
K dispozici je klasická (transtorakální) i jícnová echokardiografie, dobutaminové zátěžové testy a kontrastní echokardiografie. 

Prosím, čekejte