Lůžková část

Kardiologická jednotka intenzivní péče

Vedoucí lékař: MUDr. Nedal Omran

Tel.: +420 477 112 734
Tel.: +420 477 112 735

Koronární jednotka
 poskytuje neodkladnou péči nemocným s akutními projevy srdečního onemocnění.
Disponuje "bed site" i "central" monitoringem s možností invazivního sledování. K dispozici je umělá plicní ventilace, intraaortální balónková kontrapulzace, mimotělní membránový oxygenátor - ECMO, přístroj na řízenou hypotermii, přístroj pro kontinuální dialýzu.

Koronární jednotka má k dispozici 7 jednotlivých boxů a 7 intermediárních lůžek.

Kardiologické standardní oddělení

Vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Hraboš

Tel.: +420 477 112 732
Tel.: +420 477 112 733

Standardní kardiologické oddělení nabízí prostor pro diagnostické i léčebné zákroky, doléčení akutně vzniklých kardiálních onemocnění.
Oddělení je vybaveno telemetricky monitorovanými lůžky.

Celkově poskytuje péči na 26 lůžkách v rámci 8 pokojů se sociálním zařízením na pokoji.

Prosím, čekejte