Transfuzní oddělení

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: C, Podlaží: 2.

Činnosti transfuzního oddělení

 
Transfuzní oddělení KZ, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL) zajišťuje odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem. Z krve, odebrané ve výše uvedených spádových oblastech a také v odběrovém středisku v Děčíně, vyrábí transfuzní přípravky.
Transfuzní oddělení MNUL provádí předoperační autologní odběry a výrobu autologních transfuzních přípravků. Dále provádí odběry plazmy, tzv. plazmaferézy a krevních destiček, tzv. trombocytaferézy.
 
 
Transfuzní oddělení MNUL skladuje a vydává transfuzní přípravky pro velkou spádovou oblast (zásobování 7 nemocnic), dodává plazmu k průmyslovému zpracování na krevní deriváty (hlavně pro výrobu albuminu, imunoglobulinů, koncentrátů faktoru VIII a antitrombinu III), provádí imunohematologická vyšetření příjemců transfuzních přípravků a testy slučitelnosti krve příjemců s transfuzními přípravky.

Klinické laboratoře Transfuzního oddělení                                                                   

Výroba transfuzních přípravků

Více

Oznámení dárcům krve

Vážení současní i případní budoucí dárci krve,

pokud se chystáte darovat krev pro Ukrajinu, prosíme, vyčkejte. Vážíme si vaší ochoty darovat krev ukrajinským zraněným a nemocným, ale v současnosti nemáme ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR informace o potřebě zabezpečování těchto odběrů krve. Krev má omezenou životnost a je třeba mít tuto akci dobře naplánovanou včetně transportu krve na místo určení. O případných odběrových akcích Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.  Nadále je, samozřejmě, potřeba krev pro pacienty v českých nemocnicích, a to i pro uprchlíky z válečných oblastí.

Děkujeme.

prim. MUDr. Jiří Masopust

Primář

MUDr. Jiří Masopust

Tel.:
+420 477 113 430
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Klára Váchová

Tel.:
+420 477 113 431
Email:

Vedoucí laborant

Martina Chládková

Tel.:
+420 477 113 435
Email:

Mgr. Nikola Schwanová

Tel.:
+420 477 113 434
Email:

Manažer kvality

Mgr. Tereza Böhmová

Tel.:
+420 477 113 466
Email:

Lékař

MUDr. Marcela Zimová

Tel.:
+420 477 113 431
Email:

DNA laboratoř

RNDr. Petr Štolba

Tel.:
+420 477 113 432
Email:

HLA laboratoř - Český národní registr dárců dřeně

Martina Chládková, Petra Pitnerová

Tel.:
+420 477 113 453
Email:

Sekretariát

Markéta Zemínová

Tel.:
+420 477 113 436
FAX:
+420 477 113 440
Email:

Evidence dárců krve

Tel.:
+420 477 113 468
FAX:
+420 477 113 437
Email:

Prosím, čekejte