Oddělení lékařské genetiky

Umístění: Budova: C, Podlaží: 3.

Charakteristika oddělení: Oddělení lékařské genetiky poskytuje kompletní péči poradenskou i laboratorní pacientům celé spádové oblasti, která představuje Ústecký kraj a část kraje Libereckého. Pacienti jsou ke genetickému vyšetření doporučování především praktickými gynekology, dětskými lékaři, neurology, dermatology a v menší míře i lékaři dalších odborností.Genetická poradna

Je nutné objednání předem a doporučení.

Umístění: Budova: C, Podlaží: 3.

Genetická poradna zajišťuje genetické poradenství včetně prenatální dg. a onkologické genetiky. Zabývá se komplexní diagnostikou vrozených vývojových vad a geneticky podmíněných chorob, stanovováním rizika opakování uvedených stavů a jejich dispenzarizací. Posuzuje rizika farmakoterapie u těhotných žen. Zajišťuje vysoce specializovaná laboratorní vyšetření i na jiných specializovaných pracovištích v ČR i v zahraničí.

Doporučení: K objednání na vyšetření je nutné doporučení ošetřujícího lékaře, event. specialisty. U těhotných žen je třeba ultrazvukový nález s uvedením stáří těhotenství. O potřebě event. další dokumentaci bude pacient informován při objednání (dle řešeného problému).

Nejvhodnější doba pro objednávání je každý všední den mezi 13:00-14:30 hod.

Telefon pro objednávání do poradny

Tel.:
+420 477 112 473

Ordinační hodiny genetické poradny

Pondělí                            8:00-12:00
Úterý                                8:00-12:00
Středa                              8:00-12:00
Čtvrtek                            8:00-12:00
Pátek                               8:00-12:00

Lékař

MUDr. Jana Laštůvková, MUDr. Anna Pecková, MUDr. Lída Šošková, MUDr. Šárka Černá, MUDr. Vjačeslav Harmaš, MUDr. Mikuláš Zich, prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.


Laboratoř

Cytogenetická laboratoř provádí chromozomální vyšetření periferní krve, pupečníkové krve, plodové vody, choriových klků a dalších dlouhodobě kultivovaných tkání. Molekulárně genetická laboratoř provádí molekulárně cytogenetická vyšetření (FISH, PRINS, SKY), interfázickou FISH na nedělících se buňkách, izolace DNA, PCR vyšetření cystické fibrózy, QF-PCR nejčastějších aneuploidií.
Pro vybraná laboratorní vyšetření získala laboratoř v roce 2012 akreditaci ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007.

Vedoucí laboratoře

MUDr. Vjačeslav Harmaš

Tel.:
+420 477 112 467
Email:
Tel.:
+420 477 112 472
Tel.:
+420 477 112 471

Vedoucí laborantka

Lenka Konrád Malá

Tel.:
+420 477 112 474
Email:
Tel.:
+420 477 112 459

Přístrojové vybavení

Genetický analyzátor typ: ABI PRISM® 3130, PCR systémy, spektrální analyzátor typ: SKY Vision, karyotypovací systém LUCIA, laminární boxy, teplotní CO2 inkubátory, mikroskopy značek Olympus a Nikon a další zařízení v souladu s požadavky na vybavení genetických laboratoří.

Prosím, čekejte