Onkologická klinika fakulty Zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Umístění: Areál/pavilon: M, V Podhájí 731/21, Ústí nad Labem

Jak se k nám dostanete? Z města trolejbusem č. 54 a 56 (směr Všebořice) a autobusem č. 11 (směr Chlumec) - zastávka Městský stadion.

GPS:N50°40´35.6988´´
       
E14°  0´ 41.5548´´

Onkologická klinika fakulty Zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov je specializovaným onkologickým centrem, které  je součástí sítě KOC v České republice. Zajištuje  komplexní péči pro onkologické pacienty z celého Ústeckého kraje a specializuje se zejména na onkologickou (tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. Základem nechirurgické léčby je především radioterapie (ozařování) a chemoterapie (léčby cytostatiky), dále rovněž cílená (biologická) i hormonální léčba, imunoterapie, podpůrná a symptomatická léčba. K dispozici je klinický psycholog a nutriční terapeut.

Veškerá léčba může probíhat za hospitalizace na lůžkových stanicích a rovněž i v ambulantním režimu.

V současné době jsou v léčbě nádorových onemocnění na Onkologickém oddělení uplatňovány nejnovější postupy v systemové (cytostatické, hormonální a cílené)léčbě a rovněž jsou využívány  moderní ozařovací techniky-ozáření s modulovanou intenzitou svazku(IMRT),ozáření řízené obrazem(IGRT), provádí radiochemoterapii a brachyterapii se zaměřením na gynekologické a kožní nádory. Na ozařovacím úseku oddělení je zajišťováno široké spektrum  radioterapeutické léčby-tj. zevní ozařování (teleterapie), brachyterapie a rovněž i tzv. nenádorové (analgetické) ozařování.

Lékaři Onkologického oddělení jsou členy tzv. multidisciplinárních týmů pro jednotlivé skupiny nádorových onemocnění a účastní se mezinárodních  klinických hodnocení (multicentrické klinické studie). Onkologické oddělení je akreditováno pro obor radiační i klinické onkologie.

V posledních dvou let bylo  Onkologické oddělení výrazně modernizováno. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce ambulantního i lůžkového úseku a  byla nově postavena tzv. stínící kobka pro umístění druhého lineárního urychlovače.

Pro pacienty Onkologické kliniky Masarykovy nemocnice, v případě potřeby, poskytujeme služby psychosociální podpory certifikovanými interventy.


Přednosta kliniky

Doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D. MBA

Tel.:
bude aktualizováno
Email:

Zástupce primářky a vedoucí lékařka ambulancí klinické onkologie

MUDr. Jana Pukyová

Tel.:
+420 477 117 820
Email:

Vedoucí lékař lůžkového oddělení

MUDr. Martin Tykva

Tel.:
+420 477 113 274, +420 477 113 275
Email:

Vedoucí lékařka radiační onkologie

MUDr. Pavla Krchňáková

Tel.:
+420 477 113 295
Email:
Tel.:
+420 477 115 507

Vedoucí lékař ambulancí

MUDr. David Šulc

Tel.:
+420 477 113 265
Email:

Nutriční terapeutka

Jana Zajanová

Tel.:
+420 737 251 361

Popis a výkony oddělení

Oddělení má 60 lůžek a 6 ambulancí, kde je prováděna nejen aktinoterapie (léčba ionisujícím zářením), ale i chemoterapie u všech nádorových onemocnění, včetně maligních lymfomů. Potřebnými vyšetřeními stanovujeme rozsah onemocnění a dle zjištěného stádia choroby indikujeme léčbu na našem odd. Je uplatňována teleterapie i brachyterapie v rámci radikální, kurativní léčby, často i v konkomitanci s chemoterapií. Využívá se aktinoterapie i z paliativních důvodů, např.i z hemostatických. V chemoterapii je prováděna neoadjuvance, adjuvance, radikální léčba, včetně kontinuálních režimů, ale i paliativní léčba. U maligních lymfomů je prováděna chemoterapie před separací kmenových buněk, před transplantací kostní dřeně na hematologické klinice ve VFN Praha. Provádíme také hormonoterapii u hormonálně dependentních nádorů a imunomodulační léčbu. Naše oddělení má statut Komplexního onkologického centra, a proto je na našem oddělení možno podávat také tzv. biologickou léčbu. Tato léčiva podáváme v indikovaných případech, ať už jako součást chemoterapeutického režimu, nebo jako samostatnou terapii, nebo také v kombinaci s ozářením.

Lůžka

Počet lůžek: 60


Prosím, čekejte