Onkologická ambulance 1

Je nutné objednání předem a doporučení.

Umístění:

 Slouží pro pravidelné dispenzární kontroly onkologických pacientů, ve čtvrtek a v pátek pak zejména pro onkogynekologické kontroly. Do 9:00 jsou zde prováděny expertní vyšetření hospitalizovaných pacientů.

Prosím, čekejte