Oddělení klinické biochemie

Umístění: Budova: C (laboratoře), Podlaží: 3.

Oddělení klinické biochemie (OKB) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL) je součástí Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. OKB MNUL je akreditovaná laboratoř dle normy ČSN EN ISO 15189:2013, držitel osvědčení o akreditaci č. 654/2021 s platností do 15.12.2026.

Laboratoř provádí základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, likvor, další tělesné tekutiny, stolice) a specializovaná biochemická a imunochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, proteinových frakcí a dalších parametrů v různých biologických materiálech) v celkovém rozsahu více než 120 parametrů. Oddělení je pracovištěm s nepřetržitým provozem. Laboratorní služby poskytuje převážně klinickým oddělením a ambulancím Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ale i ambulantním specialistům a praktickým lékařům v Ústí nad Labem a okolí. Pro některá vyšetření má oddělení celoregionální působnost, vyšetřuje vybrané parametry i pro pacienty ze sousedních regionů. Oddělení dále zajišťuje supervizi nad biochemickými POCT analyzátory instalovanými na klinických pracovištích MNUL.

Oddělení je zapojeno do systému externího hodnocení kvality jak v ČR, zprostředkovaného společností SEKK, tak i do mezinárodních systémů realizovaných RfB, Instand, ESfEQA a EQAS (BioRad) a má platné certifikáty deklarující dosahovanou kvalitu prováděných laboratorních vyšetření.

OKB se podílí na pregraduální i postgraduální výuce v oboru klinická biochemie. Oddělení je akreditovaným pracovištěm MZČR pro:

  • postgraduální specializační vzdělávání lékařů v oboru Klinická biochemie
  • uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – Klinická biochemie“
  • uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Zdravotní laborant – Klinická biochemie“

Zaměstnanci OKB působí jako vyučující na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole v Ústí nad Labem. Na oddělení probíhají stáže studentů středních a vysokých škol s laboratorním zaměřením. 

Vedoucí laboratoře

Ing. Adéla Jizerová

Tel.:
+420 477 112 238
Mobil:
+420 733 782 926
Email:

Zástupce vedoucí laboratoře, lékař

MUDr. Dagmar Partlová

Tel.:
+420 477 112 220
Mobil:
+420 723 663 953
Email:

Vedoucí laborantka

Michaela Liseová, Dis.

Tel.:
+420 477 112 223
Email:

Zástupce vedoucí laborantky, VŠ - analytik

Mgr. Ivana Mervartová

Tel.:
+420 477 112 220
Email:

VŠ - analytik

Mgr. Jana Poštová

Tel.:
+420 477 112 221
Mobil:
+420 703 458 481 (7175)
Email:

VŠ - analytik

Ing. Veronika Hájková

Tel.:
+420 477 112 221
Email:

Administrativa

Tel.:
+420 477 112 244
Prosím, čekejte