Oddělení klinické biochemie

Umístění: Budova: C (laboratoře), Podlaží: 3.

Akreditované oddělení klinické biochemie vyšetřuje biologický materiál jak pro pacienty lůžkové a ambulantní složky Masarykovy nemocnice, tak i pro pacienty od lékařů-ambulantních specialistů a praktických lékařů v Ústí nad Labem a okolí. Pro řadu vyšetření má oddělení celoregionální působnost, vyšetřuje vybrané parametry i pro pacienty ze sousedních regionů. Oddělení provádí vybraná vyšetření pro humanní medicínu nepřetržitě 24 hodin denně v předepsané kvalitě. Je pracovištěm krajského konzultanta lékaře a krajského konzultanta VŠ analytika pro Ústecký region. Z rozhodnutí MZČR je OKB akreditovaným pracovistě pro vzdělávání.

Primář

MUDr. Jan Špička, MBA

Tel.:
+420 477 112 220
Mobil:
+420 704 873 961 (7140)
Email:

Zástupce primáře, VŠ - analytik

Ing. Adéla Jizerová

Tel.:
+420 412 705 230
Email:

Vedoucí laborantka

Ludmila Görg Kubínová

Tel.:
+420 477 112 223
Email:

Zástupce vedoucí laborantky

Markéta Rumlová

Tel.:
+420 477 112 246
Email:

Lékař

MUDr. Dagmar Partlová

Tel.:
+420 477 112 238
Mobil:
+420 723 663 953 (7237)
Email:

Lékař

MUDr. Vladimír Švec

Tel.:
+420 477 112 238
Email:

VŠ - analytik

Ing. Pavla Eliášová

Tel.:
+420 477 112 221
Email:

VŠ - analytik

Mgr. Jana Poštová

Tel.:
+420 477 112 221
Mobil:
+420 703 458 481 (7175)
Email:

VŠ - analytik (rodičovská dovolená)

Mgr. Lenka Buřičová

Tel.:
+420 477 112 238
Email:

Administrativa

Tel.:
+420 477 112 246

Prosím, čekejte