Rehabilitační oddělení

Umístění: Budova: B, Podlaží: 1. a 2.

Komplexní včasná léčebná rehabilitace pacientů po onemocněních a úrazech vyžadujících rehabilitační postupy, fyzioterapie a ergoterapie pacientů s pohybovým postižením.

Objednání: Na telefonním čísle +420 477 117 999

Primář

MUDr. Pavel Maršálek

Adresa:
KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Rehabilitační oddělení, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.:
477 113 300 - dostupnost v odpoledních hodinách, telefon neslouží k obecnému objednávání pacientů do ambulance !!
Email:

Žádosti o rezervaci lůžkové rehabilitace

Koordinaci příjmů a vyřizování žádostí o rezervace lůžek k rehabilitaci provádí primář oddělení.

Žádost o rezervaci lůžkové rehabilitace po plánovaných chirurgických výkonech jsme schopni realizovat jen s omezenou kapacitou.
Žádosti o rezervace proveďte prosím e-mailem na pavel.marsalek@kzcr.eu a prosím v žádosti uveďte:
1) jméno, příjmení a ročník narození pacienta
2) typ plánované operace
3) termín operace
4) zdravotnické zařízení, v kterém bude operace provedena
5) zdravotní pojišťovnu pacienta
6) zpětný telefonní kontakt na pacienta
Podání žádosti negarantuje rezervaci, potvrzení rezervace vzniká až po zpětném potvrzení e-mailem či telefonicky.
Pro rezervace je vyhrazena jen část lůžkové kapacity, zbytek musí zůstat k dispozici pro návaznost na akutní neplánovanou péči. Přednostně jsou rezervována lůžka pacientům po výkonech v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a pro pacienty s bydlištěm ve spádu bývalého okresu Ústí nad Labem či Ústeckého kraje. Vyhovění žádosti je závislé na aktuálním naplnění pro rezervace vyhrazeného lůžkového fondu na požadovaný termín přijetí. Nepřijetí dopředné rezervace před operací však nevylučuje možnost realizace přijetí po již proběhlém operačním výkonu v rámci aktuálně ad hoc volného lůžkového fondu a v termínu, kdy bude lůžko skutečně k dispozici, a to formou domluvy zdravotníkem z příslušného pracoviště, které operaci provedlo.

Přímé překlady pacientů z jiných zařízení akutní péče v případech návaznosti na neplánovanou akutní péči je možné domluvit jen kontaktem ošeřujícího lékaře.  

Umístění pacientů na následná rehabilitační lůžka (odborný léčebný ústav) je možné až po schválení zpravidla praktickým lékařem podaného "Návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně" zdravotní pojišťovnou. Schválený návrh je nám zdravotní pojišťovnou zaslán, platnost schváleného návrhu k realizaci nástupu k péči je běžně 3 měsíce od jeho schválení zdravotní pojišťovnou. Nástup je realizovaný v pořadí došlých návrhů s přihlédnutím případné návaznosti na akutní péči. 

Vrchní sestra lůžkového oddělení

Václava Zurkova

Tel.:
+420 477 113 306
Email:

Vedoucí úseku ergo a fyzioterapie

Bc. Kateřina Mudrochová

Tel.:
+420 477 113 315
Email:

Sekretariát rehabilitace

Olga Netušilová

Tel.:
+420 477 117 999
Email:

Popis a struktura oddělení

Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem aktuálně nabízí:

lékařké vyšetření rehabilitančím lékařem a postupy myoskeletální medicíny
specializované lékařské poradny pro plicní a dtěskou rehabilitaci
spastická lékařská ambulance - aplikace botulotoxinu u dospělých pacientů po cévních mozkových příhodách

klinickou logopedii se zaměřením na dysfagie a fatické poruchy

klinickou psychologii se zaměřením na neuropsychologii a kognitivní poruchy

fyzioterapii včetně speciálních metodik, dětské rehabilitace včetně Vojtovy metody, léčby inkontinence močové myofeedbackem cvičemím pánevního dna, manuálních i přístrojových lymfodrenáží

ergoterapii včetně kognitivní rehabilitace, funkční rehabilitace ruky, poradenství kompenzačních pomůcek

fyzikální terapii (elektroléčba, magnetoterapie, přístrojové lymfodrenáže, vakuově-kompresní terapie, elektrostimulace, myofeedback)

vodoléčba (LTV bazén, LTV v motýlovité vaně, končetinové vířivky, podvodní masáž)

robotickou rehabilitaci chůze na přístroji Lokomat

Lůžka

Počet lůžek: 

stanice akutní rehabilitace budova B - 25 lůžek

stanice následné rehabilitace budova T - 20 lůžek 


Prosím, čekejte