Upozornění

Stěhování Kliniky úrazové chirurgie 

4. 7. 2024 cca od 11h - 26. 7. 2024 cca 8h - stanice U1 uzavřena, pacienti budou přesunuti na U2, volejte na tel. 477 112 547, 477 112 552.

26. 7. 2024 od 7h - 9. 8. 2024 10h - uzavřena stanice U2, pacienti budou přesunuti na U1, volejte na tel. 477 112 546, 477 112 559.

Ambulance bude v omezeném provozu 7. - 9. 8. 2024, všechny telefonní linky budou v provozu. 

Děkujeme za pochopení.

KLINIKA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Severní terasa, Budova: A, Podlaží: 4.

Úrazové centrum v počátku roku 2014 získalo statut Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jejím přednostou byl jmenován MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Klinika úrazové chirurgie je akreditované pracoviště Ministerstvem zdravotnictví ČR. Má působnost regionálního úrazového centra Ústeckého kraje se spádem cca 800 000 obyvatel. Základním posláním pracoviště je provádění vysoce specializované péče v traumatologii. Jedná se především o následující stavy: polytraumata, sdružená poranění, závažná monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární spolupráci, artroskopická operativa, péče o pacienty s poruchou kostního hojení a s infektem.

Klinika úrazové chirurgie úzce spolupracuje s ostatními traumacentry v ČR. Přednosta kliniky je členem výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii. Osm lékařů oddělení má atestaci z traumatologie. Čtyři lékaři jsou členy AO Alumni CZ, pobočky mezinárodní organizace AO ASIF.Přednosta kliniky

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 540
Email:

Vrchní sestra kliniky

Ing. Bc. Soňa Brabcová

Tel.:
+420 477 112 595
Email:

Staniční sestra, stanice U1

Lucie Čoudková

Tel.:
+420 477 112 559
Email:
Tel.:
+420 477 112 546

Staniční sestra, stanice U2

Mgr. Petra Sotnerová

Tel.:
+420 477 112 552
Email:
Tel.:
+420 477 112 547

Sekretariát kliniky

Romana Kohútová

Tel.:
+420 477 112 542
Email:

Výkony

Komplexní traumatologická péče především pro ošetření končetinového poranění,zlomenin dlouhých kostí, poranění ruky i nohy,včetně artroskopické operatívy a poranění pánve. Výkony jsou prováděny týmem odborníků v interdisciplinární spolupráci s ostatními obory MN po dobu 24 hodin denně.

Lůžka

Počet lůžek: 54

Pokoje:

  • 17 pokojů s 3 lůžky (standard)

  •  2 pokoje s 1 lůžkem (nadstandard)


Prosím, čekejte