Chirurgické oddělení

Umístění: Budova: A, Podlaží: -1

Pracoviště chirurgického oddělení se nachází v podzemním podlaží monobloku lůžkové části areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n.Labem, Severní Terasa , ul. Sociální péče 3316/12a.

Charakteristika pracoviště

Hlavní povinností chirurgického oddělení v Ústí nad Labem je poskytovat základní plánovanou a akutní chirurgickou péči pacientům města Ústí nad Labem a přilehlého regionu.

Mimo léčebně – zdravotní péče je součásti práce oddělení také činnost pedagogická. Chirurgické oddělení je rovněž výukovou základnou pro mediky VI. ročníku Karlovy University Lékařské fakulty v Plzni a současně je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro všeobecnou a cévní chirurgii. Současně slouží jako výukové centrum pro vyšší bakalářské studium a pro střední zdravotní školu.


Primář

MUDr. Roman Maleček

Tel.:
+420 477 112 501
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Otto Johanides

Tel.:
+420 477 112 500
Email:

Vrchní sestra

Ludmila Veselá

Tel.:
+420 477 112 525
Email:

Sekretariát

Anna Truhlářová

Tel.:
+420 477 112 502
Email:

Zdravotní činnost zahrnuje

- Veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému oddělení.

- Komplexní péči o cévně chirurgicky nemocné – problematika výdutí břišní aorty , ischemické choroby končetin, onemocnění krkavic a nemoci žil.

- Gastroenterochirurgii (chirurgie zažívacího traktu). Operace na žlučníku , žlučových cestách,  játrech a pankreatu. To vše s využitím miniinvazivních a mezioborových intervenčních postupů.

- Operativa onemocnění tenkého, tlustého střeva a konečníku pro benigní i maligní onemocnění s využitím miniinvazivních technik, včetně robotických operací na konečníku.

- Operace zánětlivých i ileozních náhlých příhod břišních.

- Operace na ženském prsu, vyjma rekonstrukčních plastických operací.

- Endokrinochirurgie – výkony na štítné žláze a příštítných tělískách.

- Operace nádoru kůže.

- Výkony na břišní stěně, zejména pro všechny typy břišních kýl s pomocí moderních operačních postupů.

- Komplexní péče v oblasti onkochirurgie (chirurgie nádorů) a to u všech orgánů vyjmenovaných výše. Tato složitá práce je vykonávaná za úzké spolupráce především onkologů, radiologů, patologů a v indikovaných případech i s odborníky příbuzných oborů.

- V případě potřeby spolupracujeme s kolektivem traumatologického centra a urgentního příjmu (hlavně při závažných sdružených poraněních a polytraumatech).

Jak se objednat?

Pacienta by měl doporučit jeho praktický lékař či specialista a na základě toho by se měl objednat přes odbornou ambulanci do našich specializovaných poraden. Toto doporučení pomůže vyhnout se některým zbytečným návštěvám a zabrání časovému prodlení, které může vzniknout při „sebediagnostikování“ vlastní choroby.

Mimo tuto dobu je konzultace možná pouze po domluvě, jelikož naši lékaři jsou mimo tuto dobu zpravidla angažováni na operačním sále a nebo u nutné práci u lůžek pacientů... Pokud není uvedeno jinak, probíhají všechny poradny v prostorách ambulantního traktu nemocnice v budově B – III.patro.

Členění oddělení

Chirurgické oddělení se dělí na lůžkovou a ambulantní část.                                                       
V současné době je kapacita oddělení 38 lůžek – z toho 2 lůžka jsou nadstandardní a 6 lůžek intramediálních.             

U závažných stavů, zejména po složitějších výkonech jsou pacienti umístěný na nezbytnou dobu na lůžkách JIP.

Oddělení v současné době disponuje moderním technickým zázemím, špičkovými operačními sály, což všechno je nutné pro provádění vysoce specializovaných náročných chirurgických výkonů.

Lůžka

Počet lůžek: 38


Prosím, čekejte