Biomedicínské centrum

Biomedicínské centrum (BMC) je spolu s oddělením klinické biochemie (OKB) a oddělením laboratorní imunologie (OLI) součástí Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (ÚBLD). Jedná se o pracoviště specializované na vyšetřování extravaskulárních tělních tekutin, zároveň poskytující statistický servis pro celou Krajskou zdravotní, a.s. a v součinnosti s OKB zajišťující supervizi systémů POCT v Masarykově nemocnici. Vedle rutinní činnosti se věnuje též činnostem vědecko-výzkumným a pedagogickým.


Přednosta ÚBLD, vedoucí BMC

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.

Tel.:
+420 607 118 725
Email:

Statistik

RNDr. Karel Hrach, Ph.D.

Tajemnice ÚBLD, vedoucí laborantka BMC, supervizor POCT

Eva Hanuljaková

Laborantka BMC

Květoslava Sýkorová

Prosím, čekejte