Hotelová služba pro seniory

Umístění:

Hotelová služba pro seniory pomáhá především lidem dlouhodobě pečujícím o seniora, postiženého nebo dlouhodobě nemocného člověka, nejčastěji člena rodiny. Měla by pomoci rodinám, které se starají o své nemocné blízké a v jistém okamžiku mají problém. Hotelové služby pro seniory jsou inspirovány Odlehčovací službou, která vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jde většinou o krátkodobou službu na hranici mezi sociální a zdravotní péčí.

Posláním či cílem Hotelové služby je zajistit dohled a zdravotní péči osobám, o které pečuje vlastní rodina, v případě náhle vzniklých mimořádných situací (např. malování, rekonstrukce bytu či stěhování) nebo v době nutné rekonvalescence rodiny. Jde vlastně o pomoc pečujícímu členu rodiny, či celé rodině, v péči o jejich blízkého. Ti tak mají čas pro vlastní odpočinek, obnovu sil nebo vyřízení osobních záležitostí.

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Hotelová služba pro seniory je flexibilní službou.

Smluvní vztah mezi příjemcem těchto služeb a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem (dále jen MNUL) vymezuje individuální nastavení služeb, aby co možná nejlépe vyhovovaly konkrétnímu uživateli a jeho zdravotnímu stavu. Mezi výhody námi poskytovaných hotelových služeb patří například to, že pokud se náhle zhorší zdravotní stav klienta, je vlastně hned v nemocnici a může mu být okamžitě poskytnuta odborná zdravotní péče. Dalšími výhodami je i to, že ošetřovatelské služby jsou vykonávány profesionálními zdravotníky a služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Službu je možno využít jako jednodenní, víkendový nebo „prázdninový pobyt“.

Přijetí klienta probíhá na základě předem sepsané smlouvy o poskytnutí hotelových služeb.

Těmito službami jsou například ubytování, stravování (možnost výběru diety), dohled při pobytu, pomoc při osobní hygieně/poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Možné jsou případně i další doplňkové služby jako spolupráce s dobrovolníky, možnost kaplanská péče či canisterapie, možnost aktivizačních činností (fyzioterapie/ergoterapie), možnost zajištění dopravy klienta vozidly MNUL, další nadstandardní služby dle smluvního ujednání. Zařízení vede kromě jiného i plnohodnotnou ošetřovatelskou dokumentaci o klientovi.

 

Cena za jeden den ubytování je 500 Kč, v případě nadstandardního pokoje je třeba si připlatit dalších 600 Kč.

Leták - Hotelová služba pro seniory

Postup objednávání

1.  Potenciální klient zavolá na Dispečink volných lůžek (tel.: +420 477 11 78 77). Tam si od něj vezmou kontaktní telefon - nejlépe mobil.

2.  Z Dispečinku volných lůžek předají informaci Bc. Pavlu Filipovi, který následně zjistí bližší informace o klientovi, jeho požadavky a zhodnotí, na které oddělení bude klient umístěn (Spánková laboratoř / Oddělení následné péče).

3.  Bc. Pavel Filip pak bude kontaktovat klienta a zajistí předání všech potřebných informací a dokumentů (smlouva, Domácí řád, …).


Prosím, čekejte