20.4.2012

Krajská zdravotní pořádala akci "Studentská kapka krve"

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádalo již po deváté akci s názvem "Studentská kapka krve", jejímž cílem bylo získání nových dárců krve z řad studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

K odběrům přišlo celkem 8 studentek a studentů, z toho 6 poprvé darovalo krev. Děkujeme všem, kteří k nám přišli svou krev darovat. Věříme, že většina z nich bude v dárcovství pokračovat i nadále. Děkujeme rektorátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za umožnění propagace výše zmíněné akce. Příští Studentská kapka krve je plánována na 6. 11. 2012. Těšíme se na další shledání se studenty UJEP na našem oddělení.

prim. MUDr. Jiří Masopust a spolupracovníci
Transfuzní oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


18.4.2012

Krajská zdravotní chce ušetřit, nikoliv platit víc

Reakce Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. na článek Mladé Fronty Dnes „Lékaři kritizují obří zakázku: může ohrozit léčbu pacientů“ ze 17. dubna 2012

Přes profesně a podrobně připravené výběrové řízení na IT služby v Krajské zdravotní za účasti mezinárodně uznávaných odborníků, které sleduje hlavně nutnou modernizaci s co nejnižšími náklady, se bohužel v poslední době objevila ve sdělovacích prostředcích řada spekulací, naposled pak o obavách zaměstnanců, zda bude na mzdy a zdravotní péči.
 
Tvrzení, že by výběrové řízení na komplexní správu a obnovu IT, které Krajská zdravotní vypsala počátkem letošního března, mohlo ohrozit platy lékařů či léčbu pacientů, je hlubokým nesmyslem. Přesto to podle úterního vydání Mladé fronty Dnes tvrdí někteří lékaři, kteří v ní pracují. „Někteří lékaři se obávají, že Krajská zdravotní, která sdružuje pět největších nemocnic v regionu, by mohla mít málo peněz na léčbu pacientů. Hrozí podle nich odkládání operací a nebudou finance na platy“, píše se v článku v souvislosti s tendrem.
 
Naši lékaři ani pacienti se žádného omezování péče či snižování platů kvůli nákladům na IT bát nemusí, a měli by to vědět. Vedení společnosti realizovalo řadu jednání se zaměstnanci i odbory, poslední v pátek 13. dubna, jehož hlavním tématem byl právě tendr na IT. Současně zaměstnance informujeme o tom, oč v tendru jde, a co od jeho výsledků mohou čekat. Tak tedy například roční záruku zachování pracovního místa pro všechny stávající pracovníky IT.
 
Tendr na komplexní správu IT a investice bude představovat pro případného vítěze velké náklady a velkou práci. Zaplacenou, ano. Ale výběrové řízení vypisuje Krajská zdravotní proto, aby za správu IT ušetřila. Podrobná analýza IT oblasti jasně vymezila nezbytné prostředky, které se musí do podfinancované oblasti IT vložit. V žádném případně není pravdivé ani tvrzení uvedené v článku o tom, že roční náklady na provoz IT ve výši 90 až 120 milionů korun jsou postačující, a že nutné investice stačí navýšit o pouhých několik desítek milionů.
 
Tendr nám má peníze ušetřit, nikoliv prodělat. A navíc učinit práci našich lékařů v řadě aspektů komfortnější. Tak třeba si lékař nebude muset před vizitou pro každého pacienta tisknout na papír zprávy z jednotlivých vyšetření a následně po ní každý den doporučený způsob léčby a aktuální stav pacienta přepisovat do počítače. Dnes běžný obrázek z českých nemocnic. Napříště by měl mít vše sebou v tabletu. Jeho cena se mu rozhodně neodečte z platu.
 
Mgr. Radek Scherfer
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
 
 
 
Zpracoval:
Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s., mobil: +420 774 711 478, email: jiri.vondra@kzcr.eu

18.4.2012

Tendr IT by měl ušetřit nemocnicím Krajské zdravotní až miliardu korun

Do 27. dubna běží výběrové řízení na outsourcing informačních technologií Krajské zdravotní, a. s. (KZ), která sdružuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Společnost tak jde cestou většiny českých nemocnic, které kromě zdravotnických všechny ostatní služby, jako například stravování, úklid a informační technologie, svěřují odborných privátním firmám.

„Naším úkolem je léčit, a na to bychom se měli soustředit. To také nejlépe umíme, nikoli uklízet, péct pečivo a podobně. Snahou je abychom spravovali takové podpůrné služby, které prokazatelně umíme dělat levněji, než specializované firmy. Naším cílem je špičková medicína, podporovaná mj. špičkovými informačními technologiemi,“ uvedl předseda představenstva Mgr Radek Scherfer. „Podpůrné služby ať s větší efektivitou dělají jiní,“ dodal.
 
Pro příští rok při úsporné udržovací variantě bez potřebného investičního rozvoje by správa IT stála Krajskou zdravotní, a. s. 330 až 360 milionů korun. Kdyby se rozhodla rozjet nezbytný inovační proces informačních technologií, potřebovala by příští rok 450 milionů korun. Ve vypsané soutěži ovšem počítá s tím, že vítězná firma, která zajistí nejen chod, ale i rozsáhlou inovaci IT, vystačí díky zkušenostem, profesnímu zázemí a přirozenému pohybu na trhu s IT, které nemůže zdravotnické zařízení mít, s částkou podstatně nižší než 330 milionů korun. Společnost by tím měla odhadem ročně ušetřit přibližně sto milionů korun. Po dobu vypsaného desetiletého tendru tedy nejméně cca miliardu korun.
 
„Pokud by uchazeči nabídli vyšší částku, než je limit 330 milionů ročně, budeme dál spravovat Centrum informačních technologií sami. Do tendru jdeme totiž kvůli tomu, abychom díky outsourcingu inovovali levněji, i proto je výběrové řízení nastaveno tak, že z 55 procent je rozhodující nabízená cena.
 
„Současná infrastruktura hardware i software KZ je zastaralá, místy až v havarijním stavu a nutně potřebuje modernizovat. Vysoké je průměrné stáří serverů, nevyhovující jsou koncové stanice a podobně,“ uvedl Ing. Jaroslav Peldřimovský, vedoucí odboru Centra informačních technologií KZ. „Součástí vypsaného výběrového řízení je proto nejenom klasické poskytování služeb, ale i závazné investice, aby vybavení IT v nemocnicích bylo na špičkové úrovni“ dodal.
 
Firmy, které mají zájem o vypsaný tendr, mohou podat přihlášku nejpozději do 27. dubna. K dnešnímu dni o veřejnou zakázku projevilo zájem 36 firem. Nabídky se budou otevírat 2. května, nejdéle do 30. června se vítěz ujme správy IT. Ten bude muset po dobu jednoho roku zachovat místa všem současným IT zaměstnancům v nemocnicích KZ.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

16.4.2012

Krajská zdravotní, a. s. podporuje biomedicínský výzkum

Na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem se ve dnech 12. a 13. dubna 2012 sešlo více než 120 lékařů, vědců, inženýrů a manažerů na 3. ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“.

Konference, pořádaná Krajskou zdravotní, a. s. a Technologickým centrem Akademie věd ČR, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, představila možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména rámcových programů Evropské komise pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů. Novinkou v letošním roce, bylo představení připravovaného projektu EU na období 2014 – 2020, HORIZONT 2020, se zaměřením na biomedicínský výzkum.

„Jsem hrdý na to, že Krajská zdravotní, a. s. tvoří spolu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ústeckým Zdravotním ústavem znalostní, personální i technologickou základnu pro jakékoliv smysluplné počínání v oblasti biomedicínského výzkumu v Ústeckém kraji. Za účelem žádoucího posílení vědeckovýzkumného potenciálu uvedených pracovišť i celého regionu, s cílem účelného využití všech dostupných, přesto omezených kapacit, realizuje od letošního roku Krajská zdravotní spolu s nově vzniklou Fakultou zdravotnických studií ústecké univerzity projekt společného biomedicínského centra, jehož cílem je dosáhnout optimálního provázání zdravotnické výuky, zdravotní péče a biomedicínského výzkumu“, řekl mj. při zahájení konference předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Mgr. Radek Scherfer.

V duchu programu pokračovali v úvodních proslovech MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s., prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., prorektorka pro vědu a další tvůrčí činnost Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zmínili se o projektu univerzitní nemocnice a spolupráci ústecké Masarykovy nemocnice s nově vzniklou Fakultou zdravotnických studií UJEP, které ústecká nemocnice poskytuje klinické zázemí.  Zmíněny byly i probíhající intenzivní společné přípravné práce na vzniku biomedicínského centra, které má ambice sdružit medicínský výzkum celého regionu.

V úvodu vystoupila také Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., z Technologického centra Akademie věd ČR, která ocenila založení tradice pořádání konferencí s tematikou biomedicínského výzkumu v Ústeckém regionu a v následujícím přednáškovém bloku představila možnosti využití finančních prostředků, určených Evropskou unií pro danou oblast v následném období.     

V samotných přednáškách, které byly rozděleny do tematických celků, byl představen připravovaný projekt EU Horizont 2020, který je zaměřen na biomedicínský výzkum. Dále podpora vědy a výzkumu v nemocnicích Ústeckého kraje, samostatné přednášky se týkaly vědeckovýzkumné činnosti Krajské zdravotní, a. s. či nabídky pro vědeckovýzkumnou spolupráci nově vzniklé zdravotnické fakulty.

V rámci přednášek vystoupil host konference, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Ing. Petr Nosek, který se zmínil o perspektivách elektronizace zdravotnictví v ČR. V pátečním bloku přednášek se hovořilo zvláště o prioritách v oblasti eHealth.


V průběhu celé konference probíhala demonstrace 3D Full HD záznamů robotické operativy Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s.

Paralelně s konferencí probíhal certifikovaný kurz pro zdravotníky Masarykovy nemocnice s názvem „Správná klinická praxe (Good clinical practice), EU directive a Česká legislativa – základ pro vedení klinického oddělení“.

 

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
e-mail:  jiri.vondra@kzcr.eu 


13.4.2012

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. byl včera odložen novorozenec

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z. byl včera (12. dubna 2012) odložen novorozenec - chlapec, který je šestým novorozencem, odloženým do babyboxů, které společnost umístila do všech pěti svých nemocnic.

Do schránky byl novorozenec odložen ve čtvrtek (12. dubna 2012) ve večerních hodinách. Chlapec s nižší porodní hmotností je v současné době v péči zdravotníků na jednotce intenzívní péče Dětského oddělení. Chlapec je 72 dítětem, nalezeným v babyboxech českých nemocnic.

Babybox v Nemocnici Most, o. z. je v pořadí posledním instalovaným zařízením svého druhu, z celkového počtu pěti babyboxů, které společnost Krajská zdravotní, a. s. v rozmezí dvou let umístila ve svých nemocnicích.

Naposled byl do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. odložen novorozenec 11. září 2011. Jednalo se o dívku, která byla pátým novorozencem, odloženým do babyboxů Krajské zdravotní, a. s.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


6.4.2012

Krajská zdravotní se ohrazuje proti informacím o rušení jedné ze svých nemocnic

Za šíření poplašné zprávy by se daly označit dnes zveřejněné informace zpravodajského serveru Aktuálně.cz a ČT 24 o možném rušení děčínské nemocnice, spadající pod Krajskou zdravotní, a. s. Neexistují žádné validní informace, které by spekulace médií potvrzovaly.

„Údajná likvidace jedné z našich nemocnic je spekulací vytvořenou redaktorem Aktuálně. cz Petrem Holubem a bohužel převzatou a mediálně šířenou veřejnoprávní Českou televizí. Podobné strašení široké veřejnosti považuji za velmi nekorektní a nezodpovědné. Současně samozřejmě vnímám,
že článek Petra Holuba dobře plní zadání v rámci začínajícího předvolebního boje před krajskými volbami“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda Krajské zdravotní, a. s., která zastřešuje pět krajských nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.  
 

 

Zpracoval:

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


29.3.2012

Krajská zdravotní pořádala výroční vědeckou konferenci ústecké Masarykovy nemocnice

Výsledky Krajské zdravotní, a. s. na poli vědy a výzkumu v loňském roce i očekávané novinky v roce letošním, předání ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2011 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ale také ocenění a slavnostní předání poděkování za celoživotní přínos o rozvoj Masarykovy nemocnice jejím dlouholetým pracovníkům, to vše se vešlo do v pořadí druhé Výroční vědecké konferenci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která se uskutečnila 27. března v ústeckém Clarion Congress Hotelu.

Téměř 150 účastníků akce, mezi nimiž nechyběli představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., její Vědecká rada, zástupci nově vzniklé Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, vědečtí pracovníci, primáři, vrchní sestry a další zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, sledovalo slavnostní předání poděkování za celoživotní přínos o rozvoj Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Ivaně Zdichyncové, MUDr. Janu Houserovi, MUDr. Františku Schöblovi a doc. MUDr. Otto Trefnému, CSc.

V další části programu vedoucí odboru vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a. s. Ing. Martin Zeman seznámil přítomné s tím, jak si Krajská zdravotní, a. s. vedla na poli vědy a výzkumu v loňském roce     a na jaké novinky se můžeme těšit letos. Hlavní blok konference byl zasvěcen předání ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2011 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

 

Celkově bylo vyhlášeno 24 cen v 6 kategoriích spojených s finanční odměnou. Vybrané příspěvky byly předneseny. Ceny předávali MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s., doc. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kteří spolu s Ing. Martinem Zemanem, vedoucím odboru vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a. s. tvořili hodnotící komisi. Na závěr předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. doc. MUDr. Sameš informoval přítomné o probíhajícím hodnocení vědecké činnosti celé společnosti Krajská zdravotní, a. s. a o plánech v této oblasti v letošním roce.

Po skončení oficiální části programu byl dán prostor k neformálním diskuzím při hudbě a občerstvení v kongresových prostorách ústeckého hotelu Clarion.

Doplňující informace:

V kategorii „Vědecká činnost oddělení“ se na první pozici opět umístila Neurochirurgická klinika, dále Kardiologická klinika a Oční oddělení.

V kategorii „Republiková prvenství“ získali diplom prim. MUDr. Daniel Nalos spolu s kolegy z Oddělení intenzivní medicíny a Oddělení radiologie za vývoj a zavedení nové metodiky regionální anestezie krčního plexu pro operace na karotickém řečišti s asistencí ultrazvukového přístroje. Metoda má ambice se stát novým standardem cervikální blokády nejen v ČR a je úspěšně prezentována v ČR i zahraničí.

 

V kategorii „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice, mezinárodní přednášková činnost“ získala první cenu Neurochirurgická klinika za „Professor Fukushima Live Surgery“, edukační dva dny náročných operačních výkonů v Ústí nad Labem se seminářem předního světového odborníka prof. Takanoriho Fukushimy z USA. Výjimečná akce byla prezentována v TV a mediích, operace byly přenášeny internetovým spojením do Číny. Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. přednosta Neurochirurgické kliniky pak převzal diplom i za prezentaci zvaných přednášek na prestižních mezinárodních kongresech v Belgii, Brazílii, Japonsku a Ukrajině, doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI přednosta Kardiologické kliniky pro změnu za prezentaci přednášek na prestižních mezinárodních kongresech v Dubaji, Francii, USA, San Franciscu a Londýně. Primář Oddělení robotické chirurgie, Centrálních operačních sálů a sterilizace MUDr. Jan Schraml byl odměněn za prezentaci robotického centra KZ, a. s., důvodem pro diplom MUDr. Petru Vachatovi, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky byla cena za nejlepší prezentaci na mezinárodním kongresu Spine Executive Class v Mnichově, kterou obdržel v únoru 2011.

 

V kategorii „Publikace“ si ocenění odnesli MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky za autorství vyžádané kapitoly do sborníku evropské neurochirurgické společnosti a spoluautorství v dalších 7 pracích v impaktovaných časopisech a Kamila Martincová z Gastroenterologie za výukové CD a eLearningový kurz „Perkutánní endoskopická gastrostomie“.

V kategorii „Článek v impaktovaném časopise“ uspěl kolektiv autorů z kardiologie a z radiologie s článkem „The effect of gadolinium based contrast agent on diffusion tensor paging“ s IF 2,941 a kolektiv z oddělení intenzivní medicíny a z neurochirurgie za „Intrathecal Midazolam as Supplementary Analgesia for Chronic Lumbar Pain s IF 2,537.

Poslední kategorií, ve které bylo uděleno dokonce jedenáct cen z třiceti nominovaných prací, byly „Sesterské prezentace“. Získaly je Miloslava Hotová z Kožního oddělení, Vitalina Moravcová z Chirurgické kliniky, Eva Bendová s Petrem Vojtíškem z Oddělení intenzivní medicíny, Svatava Nováková s Marcelou Kenezovou z Chirurgické kliniky, Helena Pokorná, Jana Landová a Jitka Vostradovská z Oddělení lékařské genetiky, Kamila Pacáková a Lenka Nováková z Novorozeneckého oddělení, Eva Roubalová z Infekčního oddělení, Lucie Kolářová z Dětské kliniky, Iveta Porkertová a Květoslava Hlavatá z Kardiologické kliniky, Lenka Tůmová rovněž z kardiologie a Dana Vaculíková z Odboru hygieny.

Oceněným blahopřejeme a děkujeme všem ostatním, jejichž práce byly zaslány do soutěže, ale které se mezi oceněné nedostaly. Počet přihlášených prací byl vyšší než v minulém ročníku. Práce byly kvalitní a budeme je propagovat i jinými způsoby než právě skončenou soutěží. Těšíme se na další ročník soutěže a znovu připomínáme: piště, publikujte, přednášejte a především, dejte nám o svých úspěších vědět.

 

 

Připravil:                                                                                      

Ing. Martin Zeman                                                                      

vedoucí Odboru vědy a výzkumu                                               

Krajská zdravotní, a. s.                                                                

tel: +420 477 117 900                                                                  

e-mail: martin.zeman@kzcr.eu                                                 

 

Zpracoval:

Jiří Vondra

tiskový mluvčí

Krajská zdravotní, a. s.

tel: +420 477 114 103

e-mail:  jiri.vondra@kzcr.eu


27.3.2012

Po opravě byl opět zprovozněn babybox v teplické nemocnici

Babybox umístěný v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice, o. z. byl po provedené opravě znovu zprovozněn a uveden do stavu pohotovosti.

Z důvodu poruchy nemohla teplická schránka pro odložené děti plnit svou funkci, dočasně proto byla z bezpečnostních důvodů znepřístupněna. V souladu s uzavřenou smlouvou byl o poruše obratem informován odpovědný zástupce vlastníka a provozovatele schránek na odložené děti, kterým je Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM. Občanské sdružení následně zajistilo odstranění poruchy babyboxu, který Krajská zdravotní, a. s. opět uvedla do stavu pohotovosti.
 
Během výpadku teplického babyboxu byly stále k dispozici nejblíže situované schránky na odložené děti v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. v Mostu a Ústí nad Labem.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

15.3.2012

Krajská zdravotní obhájila statut Komplexního onkologického centra

Krajská zdravotní, a. s. obdržela od Ministerstva zdravotnictví ČR osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně a získání statutu Komplexního onkologického centra pro onkologii ústecké Masarykovy nemocnice.

Dosavadní statut Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, platný do 31. března 2012, byl osvědčením ministerstva zdravotnictví prodloužen o další rok, do 30. června 2013, a to na základě doporučení Pracovní skupiny pro superspecializovanou péči v oblasti onkologie, která v souladu s ministerským věstníkem provedla místní šetření na určených pracovištích Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
 
Místní šetření se uskutečnilo formou auditu 2. března a krom zástupců Krajské zdravotní, a. s. se ho zúčastnili zástupci ministerstva zdravotnictví, zástupci odborných společností pro superspecializovanou péči v oblasti onkologie a hematoonkologie a zástupci zdravotních pojišťoven. Výsledkem návštěvy auditorského týmu na pracovištích ústeckého onkocentra bylo kladné doporučení ministrovi zdravotnictví, který na jeho základě statut prodloužil.
 
„Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum, a že pokračování plnohodnotné onkologické péče ukončí nejistotu a obavy, kterým byli vystaveni pacienti ve spádové oblasti nemocnic Krajské zdravotní. Také bych chtěl poděkovat profesoru Jiřímu Vorlíčkovi, předsedovi České onkologické společnosti za jeho kladný přístup v rámci uskutečněného mimořádného auditu“, řekl k výsledku jednání o statutu Komplexního onkologického centraMgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
 
„Je dobře, že došlo na jednání a především na konkrétní posouzení reálného stavu poskytované onkologické péče na místě, a tím pádem i k vyjasnění řady nesrovnalostí. Nedovedu si představit onkologii Krajské zdravotní bez statutu komplexního centra a bez superspecializované péče“, doplnil Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.
 
Jednání o zachování statutu Komplexního onkologického centra pro onkologii ústecké Masarykovy nemocnice bylo vyvoláno v souvislosti s nedávným záměrem ministerstva zdravotnictví o jeho odejmutí. Pacienti by tak přišli o nejmodernější a nejúčinnější metody léčby rakoviny tzv. biologickou léčbou, za kterou by museli dojíždět do jiných krajů nebo Prahy.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

13.3.2012

Reakce Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s. na výroky uveřejněné na adresu společnosti v Ústeckém deníku

Třetím rokem hospodaří Krajská zdravotní s kladným hospodářským výsledkem Nemohu jinak, než se důrazně ohradit proti výrokům redaktora Ústeckého deníku Víta Lukáše, který svými tvrzeními zkresluje reálnou ekonomickou situaci Krajské zdravotní a spolu s dalšími spekulacemi ji poškozuje v očích veřejnosti.

„Naše nemocnice je na tom ekonomicky dobře, KZ by nám mohla odčerpávat peníze do společného rozpočtu…“ cituje redaktor Lukáš anonymního zaměstnance v článku zabývajícím se Nemocnicí následné péče v Ryjicích. Prezentované hypotézy o případném „spolknutí“ a „odčerpávání“ prostředků ze zmíněného zařízení Krajskou zdravotní jsou pak dovršeny tvrzením „KZ se v poslední době potýká s nedostatkem peněz“.

Opakovaně chci nejen redaktora, ale i redakci Ústeckého deníku ubezpečit, že již třetím rokem hospodaří Krajská zdravotní s kladným hospodářským výsledkem. A to v době, kdy do zdravotnictví přichází dlouhodobě stále méně peněz od plátců zdravotní péče, současně při neustále vzrůstajících nákladech, kdy řada zdravotnických zařízení se potýká se zápornými ekonomickými výsledky anebo dokonce krachuje. Jen na dokreslení neadekvátních spekulací zmíněného článku, Krajská zdravotní hospodaří bezmála se šesti miliardami korun.

Hospodaření Krajské zdravotní je mj. pravidelně prezentováno prostřednictvím tiskových zpráv, na pořádaných tiskových konferencích, stejně jako na jednáních Zastupitelstva Ústeckého kraje, kdy naposled byl prezentován hospodářský výsledek za minulý rok, s předběžným ziskem 47 milionů korun.  Nebudu se rozepisovat, za jak složitých celospolečenských a ekonomických okolností byl takový výsledek dosažen. I to bylo opakovaně společností prezentováno.

Všechny uvedené informační zdroje, prezentující činnost Krajské zdravotní, využívá i redakce Ústeckého deníku. Bylo by proto dobré, kdyby uváděné informace nebyly zkreslovány, a to ani v rámci podobných témat, jaké byly široké veřejnosti prezentovány prostřednictvím článku o Nemocnici následné péče v Ryjicích.

Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

Uvolnil:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte