6.2.2012

Onkologické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice obdrželo finanční dar od kapely The Boom

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. obdrželo v sobotu (4. 2. 2012) v rámci sobotní afterparty akustického unplugged koncertu kapely The Boom v ústeckém Činoherním studiu finanční dar z výtěžku předchozího vánočního benefičního koncertu této hudební skupiny. Finanční dar bude použit na vylepšení prostředí pro pacienty.

„Děkuji za naše pacienty členům kapely The Boom, že se rozhodli výtěžek koncertu, který činí 36 000 korun, věnovat na naše oddělení stejně jako vloni. V loňském roce jsme finanční dar použili na nákup kompenzačních pomůcek pro naše pacienty, letos bychom jej chtěli investovat do vylepšení prostředí, ve kterém naši pacienti podstupují léčbu“, řekla Mgr. Eva Bendová, vrchní sestra onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice při přebírání šeku v Činoherním klubu.

Výtěžek byl vybrán během 21. Vánočního koncertu kapely The Boom, který se konal 17. 12. 2011 v Domu kultury města Ústí nad Labem.

Hudební skupina The Boom patří mezi tradiční dárce, podporující Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Řada výtěžků benefičních koncertů putovala také na oddělení věnující se dětským pacientům. 

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


6.2.2012

Neurosonologický interaktivní seminář v Chomutově

2. ročník Neurosonologického interaktivního semináře pořádalo 1. února 2012 Iktové centrum Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

Neurologické oddělení uskutečnilo akreditovaný seminář ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Neurosonologickou komisí Cerebrovaskulární sekce ČNS. Koordinátory a odbornými garanty semináře byli prim. MUDr. Jiří Neumann a MUDr. Dagmar Sváčková, oba z chomutovské neurologie.  Semináře se zúčastnili lékaři nejen z chomutovské, ústecké a teplické neurologie a radiologie, ale i lékaři ze Žatce, Písku a Prahy.  

Neurosonologie je ultrazvuková metoda zaměřená na diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod a jiných cévních onemocnění mozku. Hlavním tématem letošního semináře byla diagnostika poruch zadní mozkové cirkulace a vyšetření i léčba závažných cévních mozkových příhod v oblasti mozkového kmene a mozečku. 

Zajímavou a přínosnou prezentaci o tzv. sonotrombolýze uvedl tým Iktového centra vedeného prim. MUDr. Jiří Neumannem. Sonotrombolýza  je relativně novou metodou v léčbě akutního mozkového infarktu pomocí ultrazvuku, při uzávěru mozkové cévy. Používá se transkraniální ultrazvukové vlnění o frekvenci až 2 MHz, zejména v kombinaci s intravenózní trombolýzou. V roce 2011 bylo v Iktovém centru neurologického oddělení KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. touto metodou úspěšně léčeno několik pacientů se závažnou ischemickou cévní mozkovou příhodou.

V teoretické části semináře přednesli chomutovští neurologové prim. MUDr. Jiří Neumann, MUDr. Dagmar Sváčková a MUDr. Jan Pouzar přednášky na téma “Cévní mozková příhoda ve vertebrobasilárním povodí“ a „Možnosti a postupy sonografického vyšetření ve vertebrobasilárním povodí“. V dalším bloku kazuistik a varií byly mj. prezentovány výsledky léčby cévních mozkových příhod a statistická data neurosonologické laboratoře.

Velmi důležitou a cennou součástí semináře byla praktická část, ve které měli všichni účastníci možnost provádět sonografická vyšetření pod odborným dohledem a diskutovat nad nálezy na krčních a mozkových tepnách přímo během samotného vyšetřování.

Přátelská atmosféra a bohatá diskuze umocnily dojem z vydařeného semináře.

 

Připravili:
prim. MUDr. Jiří Neumann a MUDr. Dagmar Sváčková
Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


30.1.2012

Jak znepokojit veřejnost Ústeckého kraje? Třeba strašením o rozprodávání nemocnic Krajské zdravotní

Krajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti tvrzení o údajných plánech na privatizaci jí svěřených nemocnic. Vedení Krajské zdravotní, a. s. není známo, že by její jediný akcionář - Ústecký kraj vedl jakoukoli debatu o privatizaci, pronájmu nebo jiném způsobu spravování svých nemocnic.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. považuje mediální výroky o chystané privatizaci nemocnic ve vlastnictví Ústeckého kraje za smyšlené, zakládající se na výmyslech a spekulacích. Údajnou přípravu privatizace těchto nemocnic vylučují jak zástupci krajské samosprávy, tak vedení společnosti.

„Jednoznačně se ohrazuji proti mediálním spekulacím o privatizaci Krajské zdravotní, které považuji za šíření poplašné zprávy. Známý bubák Jiřího Paroubka s tématem rozprodávání nemocnic Ústeckého kraje tu není poprvé a s ohledem na blížící se volby zřejmě ani naposled. Snaha vyděsit občany a celkově znepokojovat veřejnost vystupuje na povrch víc než jakákoli fakta o údajné privatizaci. Žádná taková totiž nejsou… snad jen v hlavě tvůrce celého nesmyslu a jeho přívrženců“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově jsou majetkem Ústeckého kraje, který vznikem Krajské zdravotní, a. s. řešil zajištění dostupné zdravotní péče pro své občany.

Na tomto modelu se nic nemění a Krajská zdravotní, a. s. pokračuje v naplňování poslání, uloženém jí jediným akcionářem - Ústeckým krajem.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


27.1.2012

Krajskou zdravotní navštívila delegace vědeckých pracovníků v rámci mezinárodního projektu Tempus

V rámci mezinárodního vzdělávacího programu Tempus navštívili včera (26. 1. 2012) Krajskou zdravotní, a. s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. vědečtí pracovníci z několika zemí. Smyslem návštěvy bylo nejen představení vybraných pracovišť a výsledků činnosti v oblasti aplikované vědy a výzkumu, ale také hledání možností budoucí spolupráce.

V centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. oficiálně přivítal zahraniční vědeckou delegaci předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Mgr. Radek Scherfer, spolu s Ing. Martinem Zemanem, vedoucím Odboru Vědy a výzkumu KZ, a. s. a zástupci Vědecké rady KZ, a. s.

Po oficiálním zahájení účastníci exkurze shlédli prezentaci představující Krajskou zdravotní, a. s., komentovanou Bc. Martinem Hostašem a prezentaci Centra robotické chirurgie KZ, a. s., s komentářem MUDr. Marka Broula. V závěru úvodní části exkurze se uskutečnilo zajímavé setkání rusky hovořících členů vědecké delegace se skupinou moskevských zdravotníků pod vedením M.D., Prof. Eduarda Gallyamova, kteří právě ukončili výuku týmu urologů a chirurgů ve Školícím centru robotické chirurgie KZ, a. s.

Poté se dvacet vědeckých pracovníků ze států Ruské federace, Běloruska, Litvy, Německa a České republiky krátce seznámilo s Masarykovou nemocnicí a vybranými pracovišti aplikujícími vědu a výzkum, včetně pracovišť laboratorního komplementu, kde se na oddělení lékařské genetiky dočkali odborné prezentace Mgr. Vlasty Čejnové a prohlídky oddělení klinické biochemie, transfuzního oddělení a dalších pracovišť s výkladem garanta celé akce Ing. Petra Horáka, CSc.

Bližší informace k projektu Tempus
Cílem projektu Tempus je modernizace vysokoškolského vzdělávání v oboru biotechnologie, vypracování a inovace standardů a studijních plánů pro bakalářské a magisterské studium na vybraných vysokých školách a využití zkušeností z účastnických států.

Koordinátorem tohoto projektu je Chemicko-technologická univerzita Mendělejeva v Moskvě. Za Českou republiku se projektu Tempus účastní Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde budou v rámci projektu modernizovány studijní plány předmětů Biochemie a Biotechnologie a současně budou inovována skripta k těmto předmětům.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


20.1.2012

Po dohodě s VZP Krajská zdravotní zařadila nové pacienty do programu léčby roztroušené sklerózy

Krajská zdravotní, a. s. nerozumí iniciativě pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří proti ní údajně chtějí podat žalobu, zejména pak s ohledem na poslední výsledky dlouhodobých jednání se zdravotními pojišťovnami o zařazení dalších pacientů do programu léčby.

O potřebě zařazení pacientů s diagnózou roztroušené sklerózy do programu dražší, biologické injekční léčby, společnost dlouhodobě opakovaně jednala a jedná s plátci zdravotní péče, se zdravotními pojišťovnami. Naposled včera, ve čtvrtek 19. ledna, kdy na základě rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny o proplacení léčby zařadila Krajská zdravotní, a. s. dalších 34 pacientů do programu biologické léčby roztroušené sklerózy. Teplické centrum pro léčbu roztroušené sklerózy tak má v současné době zařazeny všechny pacienty VZP, indikované do programu biologické léčby.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

16.1.2012

Krajský soud v Brně pozastavil zaplacení pokuty, udělené Krajské zdravotní Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Krajský soud v Brně na návrh Krajské zdravotní, a. s. pozastavil zaplacení pokuty, kterou společnosti udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za údajná pochybení při veřejné soutěži na nákup zdravotnických přístrojů.

  „Odmítáme stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, stejně jako pokutu, kterou tento úřad společnosti udělil za údajná pochybení ve veřejné soutěži na nákup přístrojů z roku 2008. Jsem proto rád, že Krajský soud v Brně přihlédl k návrhu, který Krajská zdravotní proti zaplacení pokuty podala.“ Uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se přiznává odkladný účinek do skončení řízení před Krajským soudem v Brně,“ zní rozhodnutí brněnského soudu. Odkladný účinek, který Krajský soud v Brně žalobě proti rozhodnutí předsedy ÚOHS přiznal, tak pozastavil do skončení soudního řízení také účinky žalobou napadeného rozhodnutí.

   

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


3.1.2012

Krajská zdravotní přistoupila k mimosoudnímu vymáhání dlužných regulačních poplatků

Společnost Krajská zdravotní, a. s., zastřešující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, po předchozí snaze o výběr dlužných regulačních poplatků v jejich původní výši, přistoupila k jejich mimosoudnímu vymáhání, které tyto dluhy prodraží.

Krajská zdravotní, a. s. od září 2011 upozorňovala dlužníky regulačních poplatků, aby svůj dluh řádně uhradili, jinak může vzniklá pohledávka vystoupat na daleko větší částku. Dlužníci měli možnost uhradit dluhy v původní výši do poloviny prosince minulého roku, této možnosti ale ne všichni využili.

Krajská zdravotní, a. s. informovala o způsobech, jak si komfortně ověřit existenci či výši dluhu a zároveň poskytla dostatečně dlouhý interval cca 3 měsíců na jejich zaplacení. Přesto tyto snahy nepřinesly pozitivní efekt. Naopak došlo k dalšímu navýšení pohledávek z regulačních poplatků o téměř 1 mil. Kč, na cca 15 mil. Kč (jedná se o kumulovanou částku za celé období platnosti úhrad regulačních poplatků).

Z těchto důvodů přistoupila Krajská zdravotní, a. s. k mimosoudnímu vymáhání části z nejstarších pohledávek prostřednictvím specializované inkasní agentury. Dlužníci, jejichž dluh byl splatný v říjnu až prosinci 2008, již obdrželi v polovině prosince 2011 výzvu k úhradě veškerých svých závazků vůči Krajské zdravotní, a. s. Protože nevyužili nabízené možnosti úhrady původní dlužné částky do poloviny prosince 2011 bez jakékoli sankce, musí nyní kromě dluhu hradit také úrok z prodlení a náklady vymáhání.

Je třeba zdůraznit, že úhrada dluhu včetně nákladů vymáhání a úroku z prodlení v rámci mimosoudního vymáhání je pro dlužníky stále výrazně výhodnější, než soudní vymáhání, ke kterému bude Krajská zdravotní, a. s. nucena přistoupit u těch, kteří nezaplatí. Každý dlužník pak bude muset hradit ne pár set korun navíc, ale i několik tisíc.

Ti, kteří již obdrželi výzvu k úhradě od inkasní agentury, nechť dlužnou částku uhradí na účet uvedený ve výzvě. Zároveň znovu vyzýváme všechny klienty, aby na níže uvedených kontaktech využili možnosti ověření, zda nedluží a pokud ano, tak aby svůj dluh neprodleně uhradili bezhotovostně (s uvedením variabilního symbolu) nebo hotově na platebních místech Krajské zdravotní, a. s. Z výše uvedeného je zřejmé, že si tím ušetří zbytečné výdaje.

Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251, e-mail: ivana.tomanova@nemdc.cz
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111
Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@nemtep.cz
Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032477 nebo 478032479, e-mail: alena.vesela@nspm.cz,
katerina.vostra@nspm.cz
Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447509, 474447470, 474447755,
e-mail: lubica.svacinova@nspcv.cz
Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165, e-mail: martin.hanzalik@kzcr.eu

Poplatky se vybírají v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, od ledna 2008. Nezaplacený regulační poplatek je pohledávka jako kterákoli jiná. Pokud klient poplatek nezaplatí, vystavuje se vymáhání dluhu i případným sankcím.

Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103, mobil: +420 774 711 478, email: jiri.vondra@kzcr.eu


2.1.2012

Děti narozené na Nový rok v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Na Nový rok, 1. ledna 2012, se v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. narodilo celkem 15 dětí, z toho 8 chlapců a 7 dívek. První novorozenec (chlapec) přišel na svět v porodnici ústecké nemocnice minutu po půlnoci a stal se také prvním novorozencem v Ústeckém kraji.

Celkové počty novorozenců Krajské zdravotní, a. s.:

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Celkem: 2 novorozenci, chlapec a dívka
První novorozenec: chlapec Jakub o hmotnosti 2870 g a délce 47 cm, narozen v 17:41 hod. 

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Celkem: 6 novorozenců, 4 chlapci a 2 dívky
První novorozenec: chlapec Sebastian o hmotnosti 3500 g a délce 49 cm, narozen v 00:01 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Celkem: 1 novorozenec, dívka Helena Majka o hmotnosti 3150 g a délce 49 cm, narozena v 19:30 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Celkem: 3 novorozenci, 2 chlapci a 1 dívka
První novorozenec: dívka Viktorie o hmotnosti 3290 g a délce 51 cm, narozena v 13:40 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Celkem: 3 novorozenci, 1 chlapec a 2 dívky
První novorozenec: dívka Tereza o hmotnosti 2900 g a délce 48 cm, narozena v 01:07 hod.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


2.12.2011

Gynekologicko - porodnické oddělení chomutovské nemocnice obdrželo darem porodnické lůžko

Moderní porodnické lůžko v hodnotě 400 tisíc korun darovala Gynekologicko - porodnickému oddělení Krajské zdravotní, a. s. Nemocnici Chomutov, o. z. společnost Severočeské doly, a. s. Oficiální předání daru se uskutečnilo v pátek, 2. prosince 2011.

„Jsem rád, že mohu za vedení Krajské zdravotní poděkovat přítomným zástupcům společnosti Severočeské doly, a. s. za dar v podobě porodnického lůžka, které jistě ocení nejen zdravotnický personál, ale i rodičky, při příchodu jejich potomka na svět“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.)

Za společnost Severočeské doly, a. s., se slavnostního předání daru zúčastnili Ing. Jan Demjanovič, generální ředitel a Ing. Rudolf Kozák, zástupce ředitele strategie a komunikace. Dárcům poděkoval také Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a. s., ale hlavně primář obdarovaného oddělení.

  „Darem jsme získali moderní, plně polohovatelné porodnické lůžko, s možností nastavení optimální polohy rodičky při porodu. Lůžko splňuje nejrůznější alternativní požadavky, které významně zlepší komfort rodičky i zdravotního personálu“, řekl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář gynekologicko - porodnického oddělení chomutovské nemocnice.

V doprovodu primáře a vrchní sestry následovala prohlídka oddělení, včetně porodnického sálu s novým porodním lůžkem.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


29.11.2011

Krajská zdravotní řádně čerpala dotace, nevidí proto důvod k jejich vracení

Krajská zdravotní, a. s. reaguje na stanovisko, vydané dnes Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, které hovoří o možnosti vracení dotačních prostředků z projektů, které společnost realizovala v souvislosti s nákupem zdravotní techniky do svých nemocnic v roce 2008.

„Krajská zdravotní neuvažuje o vracení dotačních prostředků, jelikož při realizaci projektů dodržela platná pravidla. Prostředky proplatila regionální rada po úspěšné realizaci projektů a po předchozích kontrolách. Regionální rada neprovedla žádný správní úkon, který by vracení jakýchkoli prostředků potvrzoval, proto mě její dnešní stanovisko překvapilo“, řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.)

Krajská zdravotní, a. s. neobdržela žádnou oficiální informaci, která by potvrzovala, že by společnost měla vracet prostředky z evropských dotací.

„Zatím nemáme žádné oficiální informace k údajnému odvodu finančních prostředků v souvislosti s projekty Krajské zdravotní, a to ani z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, ani z jiného oficiálního zdroje. V případě existence takového stanoviska se Krajská zdravotní bude bránit všemi dostupnými prostředky, protože čerpala dotace v souladu s pravidly, a proto nevidím důvod k jejich vracení“, uvedl Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a. s.

„Nemáme validní informace z Regionální rady, ale už nyní mohu vyloučit, že by Krajská zdravotní uvažovala o vracení dotačních prostředků. Pominu-li spolupráci v rámci běžné projektové agendy, bylo posledním krokem Regionální rady ve vztahu k projektům Krajské zdravotní jejich proplacení, samozřejmě po předchozím splnění všech nezbytných požadavků ze strany poskytovatele dotace - tedy regionální rady“ uvedl Ing. René Budjač, místopředseda představenstva KZ, a. s.

Za účasti Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva a Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s. dnes k danému mediálnímu tématu uspořádala společnost mimořádnou tiskovou konferenci, na které reagovala pouze na dnes vydané stanovisko Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, zaslané médiím.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 

 


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte