3.10.2013

Pětisté miminko v tomto roce se narodilo v porodnici děčínské nemocnice

V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z. se narodilo pětisté miminko v tomto roce.

V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z. se narodilo pětisté miminko v tomto roce. Šťastnou maminkou se stala Aneta Bartkowská z Děčína, která porodila dceru Lauru, obě jsou v pořádku. Laura se narodila 30.září 2013 a je prvním dítětem maminky. To, že se malá Laura stala pětistým miminkem děčínské nemocnice, mladou maminku velmi překvapilo. Hodně zdraví mamince i malé Lauře popřáli MUDr. Pavel Rubeš, primářGynekologicko-porodnického oddělení, spolu s dalšími lékaři a sestřičkami z děčínské nemocnice. Zástupci vedení nemocnice obdarovali maminku květinou a srdečným blahopřáním.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


30.9.2013

Představenstvo Krajské zdravotní odvolalo ředitele společnosti

Představenstvo Krajské zdravotní odvolalo ředitele společnosti

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém dnešním jednání (30. září 2013) odvolalo ředitele společnosti. Odvolání Ing. Eduarda Reichelta předcházelo doporučení valné hromady jediného akcionáře, Ústeckého Kraje. Do doby jmenování nového ředitele Krajské zdravotní, a. s. pověřilo představenstvo společnosti jejím vedením Ing. Petra Fialu, náměstka pro ekonomické a personální řízení.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


16.9.2013

Krajská zdravotní se s VZP dohodla na navýšení plateb za biologickou léčbu pro onkologicky nemocné

Po jednání managementu Krajské zdravotní, a. s. (KZ) na ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) se podařilo dohodnout navýšení plateb za biologickou léčbu zejména pro onkologicky nemocné v Ústeckém kraji o 40 mil korun. Tím by měla být pokrytá reálná potřeba pacientů, kterým bude v tomto roce léčba aplikována (původně dohodnutá výše plateb měla dosáhnout pouze 112 milionů korun).

„Role tzv. centrové péče ve zdravotnictví stále roste. Tomu odpovídá i pozornost, kterou jí musíme věnovat. Jsem rád, že se nám s naším největším plátcem zdravotní péče podařilo dohodnout proplácení biologické léčby našim pacientům a věřím, že to bude nejen nemocnými, ale celou veřejností pozitivně vnímáno,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva KZ po včerejším jednání s VZP.

„Za poslední ch 5 let dosáhl nárůst počtu pacientů vyžadujících centrovou léčbu desítek procent. Logicky proto rostou i náklady. Nelze proto náklady fixovat na úrovni předchozích let. V takovém případě by totiž v letošním roce nedostali všichni pacienti potřebnou péči, kterou specializovaná centra nabízejí,“ doplnil MUDr. Jan Lami, náměstek pro řízení zdravotnických služeb KZ.

„Úhradová vyhláška pro rok 2013 měla být prorůstová, ale pokud se na ni podíváme reálnou optikou, pak jasně vidíme, že je velice restriktivní. Výdaje na centrové léky sice počítají s určitým nárůstem oproti minulým letům, ale při pohledu na predikci pro rok 2013 je zcela jasné, že požadavky našich pacientů jsou daleko vyšší,“ doplnila Ing. Hana Aulická-Jírovcová z oddělení výkaznictví zdravotní péče KZ.

Takzvané centrové léky přitom mohou pacienti dostávat jen ve specializovaných onkologických centrech, či centrech zaměřených na léčbu roztroušené sklerózy a dalších vážných nemocí. V těchto odborných centrech se léčí narůstající počet pacientů v desítkách diagnostických skupin. Zdravotnická zařízení, která musejí s omezenými zdroji ze systému veřejného zdravotního pojištění uspokojit rostoucí požadavky pacientů, jsou často v nezáviděníhodné pozici. Na jedné straně jsou jasné potřeby pacienta, na straně druhé tlak plátců zdravotní péče na úspory.

„Ve vztahu k pojišťovnám využíváme řadu nástrojů, které pomáhají situaci zmírnit. Posíláme jim nejen pravidelné reporty o poskytnuté péči, ale také predikce, jak se budou náklady během roku reálně vyvíjet. Vedeme si detailní evidenci nákladných pojištěnců včetně časové dostupnosti plánované hrazené péče. Využíváme také systému žádostí o zvýšení úhrad. Dohodnuté navýšení plateb za biologickou léčbu pro komplexní onkologické centrum je především dobrou zprávou pro pacienty“, doplnila Ing. Aulická-Jírovcová.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


13.8.2013

Krajská zdravotní hodnotí roční existenci nového urogynekologického centra, jediného v Ústeckém kraji

Urogynekologické centrum Krajské zdravotní, a. s. pracuje po prvním „rozjezdovém“ roce na plné obrátky. V ambulanci je evidováno více než 200 pacientek zařazených do pravidelného režimu lékařské péče, a to od té konzervativní, až po potřebné urogynekologické operace. Nové pracoviště provedlo více než 100 urogynekologických zákroků. S působností centra pro celý Ústecký kraj se dá jistě předpokládat další nárůst.

„K dnešnímu dni jsme provedli cca 50 páskových operací pro stresovou inkontinenci, bylo zavedeno cca 25 speciálních sítových implantátů pro léčbu poruch statiky pánevního dna. Zároveň bylo provedeno více než 30 tzv. klasických urogynekologických operací. Z pooperačního sledování pak vyplývá, že úspěšnost výkonů přesahuje u všech typů operací 90%, což je číslo plně srovnatelné se zaběhlými urogynekologickými centry“, upřesnil výsledky roční činnosti urogynekologického centra MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář Gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice Chomutov, který stál u zrodu nového pracoviště a je jeho odborným garantem.

Základním předpokladem pro vznik urogynekologického centra v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z. bylo získání atestace v tomto nástavbovém oboru, a tím naplnění personálního požadavku pro zdravotní pojišťovny. Prim. MUDr. Zeman se stal jediným lékařem v Ústeckém kraji s atestací z oboru urogynekologie. Dalšími potřebnými předpoklady pak byla chuť celého jím vedeného kolektivu přinést do chomutovské nemocnice v Ústeckém kraji dosud nikde komplexně neposkytovaný druh péče. Nezbytná byla i podpora vedení Krajské zdravotní, a. s.

„Pacientky, které potřebovaly tento druh péče, byly v minulosti nuceny vyjíždět mimo území kraje. Nejbližší podobná pracoviště jsou až v Plzni nebo Praze. Jsem rád, že jsme ženám z Ústeckého kraje mohli nabídnout řešení jejich zdravotních potíží v Krajské zdravotní, a již nemusí za ošetřením dojíždět mimo kraj“, řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Co je urogynekologie?
Jedná se o nástavbový obor na základní obor gynekologie nebo urologie. Urogynekologie se zabývá problematikou dvou zdravotních potíží u žen. Nechtěným samovolným únikem moči (ale i stolice)      a sestupem pánevních orgánů.

Tyto dvě problematiky spolu často úzce souvisí a v praxi je nejde od sebe jednoznačně oddělit. V Ústeckém kraji dosud nechtěný únik moči léčili a léčí dominantně urologové, sestup pánevních orgánů zase gynekologové. Urogynekologie pak spojuje tyto dvě problematiky do jednoho funkčního logického celku.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


3.7.2013

Reakce Krajské zdravotní, a. s. na informace zveřejněné Aktuálně cz o trestním stíhání Policie České republiky, které měla zahájit proti některým členům někdejšího představenstva společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Vznesená obvinění, týkající se podezření z údajného spáchání trestných činů v souvislosti s pořízením zdravotnických přístrojů, na které KZ získala evropské dotační prostředky, považuje vedení společnosti za nedůvodná. Vedení společnosti obvinění odmítá a považuje je za zcela neopodstatněná.

„Jsem přesvědčen, že při pořizování vybavení nemocnic jsme v souladu s tehdy platnou legislativou postupovali přesně podle zákona. Dotace byla poskytnuta a využita v souladu s projekty, které prošly mnohastupňovou kontrolou odpovědných orgánů, včetně těch ministerských. Nakupovalo se vždy na základě veřejné zakázky a vždy zcela podle zákona. Jakákoliv obvinění proto považuji za nedůvodná a nepodložená“, uvedl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.


„V minulých dnech brněnský soud zpochybnil spáchání správního deliktu při nákupu přístrojů a zrušil pokutu udělenou Krajské zdravotní Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Věřím, že se prokáže i nedůvodnost jakýchkoliv dalších vznesených obvinění, policejní nevyjímaje. Nezbývá než čekat a dál doufat, že celá záležitost bude konečně vyřešena. Rychle a bez zbytečných průtahů to asi bohužel nebude. Mrzí mě to, protože Krajská zdravotní bude dál vystavována nejrůznějším spekulacím a útokům“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 

 


1.7.2013

Vracení dotačních prostředků v kauze přístrojového vybavení nemocnic odloženo

Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o zaplacení pokuty, udělené Krajské zdravotní, a. s. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za nákup zdravotnického zařízení a přístrojů, realizovaný v letech 2008 - 2009. Řízení tak bude dále pokračovat. Právě správním deliktem, za který byla uložena pokuta ÚOHS, byl Úřadem regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad zdůvodněn nařízený odvod dotačních prostředků. Krajská zdravotní, a. s. proto informovala Úřad regionální rady o soudním rozhodnutí, protože je klíčové ve věci řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně.

„Nikdy jsme nepřipouštěli důvod k jakémukoli vracení řádně získaných dotačních prostředků na dovybavení našich nemocnic. Důvody, hledané nejdřív v tzv. předražení nákupů, byly opakovaně vyvráceny nezávislými audity renomovaných auditorských firem, naposled auditem American Appraisal, zpracovaným pro Policii ČR. Vratku dotačních prostředků ale Úřad regionální rady nařídil s odvoláním na správní delikt spočívající v neprodloužení lhůty a s tím související pokutou udělenou Krajské zdravotní Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vrácení věci k dalšímu řízení a odložení konečného rozhodnutí proto vidíme jako zásadní ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

Žalobě, kterou v minulosti podala Krajská zdravotní, a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přiznal Krajský soud v Brně odkladný účinek do skončení řízení. Odkladný účinek tak pozastavil zaplacení pokuty. Uložení této pokuty nyní soud zrušil. Krajská zdravotní, a. s. má tak za to, že pominuly skutečnosti, o které Úřad regionální rady opíral nařízení odvodu dotačních prostředků.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. se na svém posledním jednání seznámilo také s usneseními Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterými byl přiznán odkladný účinek žalobám podaným Krajskou zdravotní, a. s. proti zamítavým rozhodnutím Ministerstva financí ČR k odvoláním proti platebním výměrům Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem ve stejné kauze.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


20.6.2013

Kardiologická klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem jako první v ČR provedla perkutánní implantaci chlopně do aortální pozice (TAVI) pomocí nového zařízení Claret CE ProTM

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. provedla perkutánní implantace chlopně do aortální pozice (TAVI) s protekcí možné embolizační mozkové příhody pomocí speciálního nového zařízení – Claret CE ProTM. Jednalo se o první použití tohoto zařízení v České republice.

TAVI (Trans-aortální inzerce chlopně) je nová metoda, která umožňuje léčbu nemocných se závažným postižením aortální chlopně (chlopně mezi levou komorou a srdečnicí) u nemocných s velmi vysokým rizikem kardio- chirurgické léčby.

Výkony se standardně provádí i v České republice a od roku 2008 bylo do současné doby provedeno více než 550 těchto unikátních zákroků. Jako každá invazivní metoda, má i tato možné komplikace. Jednou z nejvážnějších je vznik mozkové příhody (embolizací částí degenerované chlopně do mozku), která může být spojena se závažnou invalidizací, eventuálně i úmrtím pacienta. Různé studie prokázaly výskyt této komplikace ve 30 dnech sledování u přibližně 7% nemocných, a z tohoto počtu se 2/3 komplikací vyskytují během prvních 24 hodin po výkonu. Novou možností, která může významně snížit počet těchto závažných komplikací je metoda „protekce mozku“ pomocí protekčních zařízení během TAVI. Metoda spočívá v zavedení speciálních košíčků do tepen zásobujících mozek a zachycení eventuálních embolů.

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. poskytuje kompletní diagnostickou i léčebnou kardiologickou péči pro celý Ústecký kraj.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


3.6.2013

Péči o dětské pacienty zlepší nové ambulantní pracoviště

Krajská zdravotní, a. s. dnes (3. června 2013) prezentovala zahájení činnosti komplexního centra péče o neurologické pacienty a pacienty s dětskou mozkovou obrnou a dalšími poruchami hybnosti při novorozeneckém oddělení ústecké Masarykovy nemocnici.

Nově vzniklá ambulance dětské neurologie při Novorozeneckém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bude pečovat o děti od narození až do 19 let, se zaměřením na rizikové novorozence narozené v perinatologickém centru. Činnost ambulance bude navazovat tedy jak na péči perinatologického centra, tak bude součástí Centra pro léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou v Masarykově nemocnici.  Dále bude ambulance otevřena pro potřeby dětských praktických lékařů a specialistů v regionu, dle jejich uvážení.


„Dětská neurologie má v Masarykově nemocnici dlouhou tradici především v rámci Dětské kliniky. Dneškem se v kvalitě poskytované péče v tomto oboru opět dostáváme dál. Zahajujeme činnost pracoviště, které je běžné spíš pro velké fakultní nemocnice. Nyní bude obdobnou péči v rámci novorozeneckého oddělení poskytovat i Masarykova nemocnice, a to mě těší“, poznamenal MUDr. Josef Liehne, vedoucí odboru léčebně – preventivní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL)

„Komplexní centrum péče o neurologické pacienty a pacienty s dětskou mozkovou obrnou a dalšími poruchami hybnosti se bude zabývat diagnostikou a terapií běžných neurologických onemocnění a jejich diferenciální diagnostikou včetně epilepsie, neurovývojových onemocnění,  diagnostikou a terapií dětí ohrožených rizikovým vývojem včetně indikace komplexní rehabilitace“, uvedla k činnosti nového specializovaného pracoviště MUDr. Ladislava Rennerová, lékařka Novorozeneckého oddělení MNUL, která je odborným garantem nového pracoviště.

„Kromě ambulantních vyšetření bude nové pracoviště zajišťovat také konziliární vyšetření u pacientů novorozeneckého oddělení a dle domluvy v rámci nemocnice. Za zmínku stojí i připravenost centra pro potřeby dětských praktických lékařů a specialistů v regionu“, dodal  MUDr. Petr Janec, primář Novorozeneckého oddělení MNUL, o. z.

Ambulance je umístěna v budově D1 ústecké Masarykovy nemocnice. Součástí ambulance je EEG vyšetřovna s možností provedení standardního EEG, denního spánkového EEG a denního video EEG k odlišení epileptických a neepileptických paroxyzmálních stavů. Personální zajištění  tvoří 2 zkušené sestry vyškolené i jako EEG laborantky a lékař - dětský neurolog, epileptolog.

Komplexní centrum péče o pacienty s dětskou mozkovou obrnou zahajuje svou činnost 3. června 2013. Své služby bude poskytovat v pondělí a úterý od 13 do 20 hodin (vyšetření, odběry, EEG), ve čtvrtek a pátek pak pro objednané pacienty od 13 hodin. V tyto dny budou prováděna jen neurologická vyšetření, např. u dětí s pervazivními vývojovými poruchami, kdy je potřeba při jednom vyšetření více času. Objednání pacientů bude zatím možné v pondělí a úterý v době ambulance na tel. čísle 475682866, ev. 475682867.


Jiří Vondra,
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


14.5.2013

Vyjádření Krajské zdravotní k reportáži České televize odvysílané v pondělí 13. 5. 2013 v pořadu Reportéři ČT

Zcela účelovou reportáží České televize byla Krajská zdravotní, a. s. opět napadána v souvislosti s nákupy zdravotnických přístrojů z let 2008 až 2009. Redaktor Karel Vrána opět shrnul to, co již bylo v médiích několikrát řečeno a proti čemu se již Krajská zdravotní, a. s. mnohokrát ohrazovala s jasnými argumenty. Stejně jako v předchozích reportážích, ani ta poslední neobsahovala žádný fakt, ale dokola opakovaná tendenční tvrzení vycházející pouze z dojmů, domněnek a nezávazných tvrzení.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. dál rozhodně popírá, že by společnost uskutečňovala předražené nákupy zdravotnického zařízení. Nepravdivost těchto tvrzení vyplývá dnes již z několika nezávislých auditů, stejně tak ze závěrů kontrol cen, které si vyžádalo Ministerstvo financí ČR a ke které byl přizván i expert z Ministerstva zdravotnictví ČR. Ceny nakoupených přístrojů byly přiměřené a v čase a místě obvyklé. Ostatně tato skutečnost vyplývá i ze závěrů jednoho z posledních auditů, vypracovaných renomovanou společností American Appraisal pro Policii České republiky.
 
„Účelovost reportáže vnímám zejména proto, že jde již o několikáté napadení Krajské zdravotní, a zase za použití kompilace starších a stále stejně tendenčních reportáží České televize. Tahle účelová mediální masáž argumenty, které již byly několikrát vyvráceny, mě u veřejnoprávní televize opravdu zaráží,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
 
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

16.4.2013

Vojenská zdravotní pojišťovna nespecifikovala úhrady zdravotní péče za své pojištěnce

Přes opakované snahy Krajské zdravotní, a. s. (KZ) dosud Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) blíže nespecifikovala úhrady zdravotní péče za své pojištěnce. Nadále tak trvá nejistota zejména u pacientů s individuálně sjednávanými úhradami péče.

Díky nedohodě s VoZP a nesjednaným individuálním úhradám může Krajská zdravotní, a. s. poskytovat léčbu pouze v objemu, odpovídajícímu obecnému znění úhradové vyhlášky, jejíž úhrady se ale oproti minulému roku výrazně snížily. Hrozí tak situace, že s nedostatkem peněz na léčbu dojde k ohrožení časové dostupnosti léčby pacientů VoZP. Jedná se například o pacienty vyžadující biologickou léčbu, totální endoprotézu (kloubní náhradu kyčle, kolene) nebo operaci katarakty (šedého zákalu).

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte