1.9.2014

Výstava předčasně narozených dětí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pokračuje

Fotografie nedonošených dětí narozených v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nahradí putovní výstavu občanského sdružení Nedoklubko. Problematiku předčasně narozených dětí bude dále prezentovat výstava, kterou pořádá Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s rodiči, kteří poskytli fotografie svých dětí. Expozice výstavy potrvá od 1. do 30. září 2014 v atriu ústecké nemocnice.

V průběhu srpna 2014 měla široká veřejnost možnost seznámit se v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. s příběhy předčasně narozených dětí, které prezentovala výstava občanského sdružení Nedoklubko. Cílem výstavy bylo zvýšení povědomí široké veřejnosti o předčasných porodech a na konkrétních příbězích dětí ukázat, že si zaslouží naši péči. Amatérské fotografie zachytily malé bojovníky od prvních chvil na světě, kdy jim šlo o život, až po současnost, kdy díky špičkové zdravotní péči a lásce svých rodičů vyrostly v děti, které se nikterak neliší od svých donošených vrstevníků.

Zástupci Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se rozhodli pokračovat v expozici fotografií a prezentovat děti, které se předčasně narodily ve své domovské nemocnici.  Pro tento projekt byly použity fotografie z kalendáře, vydaného u příležitosti mezinárodního kongresu „XXIX. Neonatologických dnů“, pořádaného v Ústí nad Labem v roce 2013. Děti z kalendáře vystupovaly také na slavnostním zahájení kongresu pohádkou o Sněhurce a trpaslících a podílely se v rámci kongresu na křtech dvou knih.

„Navázáním na výstavu Nedoklubka vlastní výstavou „našich dětí“ bychom rádi podpořili stejný záměr a myšlenku, se zaměřením na náš severočeský region. V Ústeckém kraji se rodí nejvíce nedonošených dětí z celé České republiky a jejich počet stále stoupá. I přesto se díky péči našeho zdravotnického personálu daří zlepšovat kvalitu života i u dětí s extrémně nízkou porodní hmotností. Výsledky jsou srovnatelné s výsledky v ostatních perinatologických centrech v České republice,“ říká MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  O tyto děti se v Česku stará dvanáct specializovaných perinatologických center. Krajská zdravotní má dvě perinatologická centra, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v mostecké nemocnici.

 

 Ing. Eva Urbanová
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 145
mobil: +420 731 535 684
email:  eva.urbanova@kzcr.eu

 


29.8.2014

Chirurgické ambulance teplické nemocnice v „novém“

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. dnes (29. 8. 2014) představila prostory chirurgických ambulancí, které prošly celkovou opravou interiérů a novým uspořádáním tak, aby pacienti měli dostupné vše na jednom místě a v prostředí odpovídajícímu soudobým potřebám těch, kteří za poskytováním zdravotní péče přicházejí, i těch, kteří tuto péči poskytují. Do vlastního provozu a užívání veřejností budou nové chirurgické ambulance uvedeny 1. září 2014.

„Poslední dobou zažívám s Krajskou zdravotní úspěšné období. Podařilo se nám získat statut spolupracujícího onkologického pracoviště v chomutovské nemocnici a těžce nemocní pacienti již nemusí za léčbou jezdit z celého kraje až do Ústí nad Labem. Minulý pátek jsme zahájili rok a půl připravovaný projekt rekonstrukce pavilonů mostecké nemocnice. A dnes jsem v novotou zářících prostorách chirurgických ambulancí teplické nemocnice. Věřím, že je ocení nejen pacienti, ale i lékaři a zdravotní sestry,“ uvedl během slavnostní prezentace zadaptovaných prostor Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Jako Tepličák vím, o čem mluvím, když na tomto místě srovnávám staré ambulance s novými. S výsledkem úprav jsem po všech stránkách spokojen a jsem rád, že pacienti i zaměstnanci dostávají hezké, kultivované a příjemné prostředí. Všem, kteří se na adaptaci podíleli, děkuji,“ ocenil výsledek adaptace ambulancí Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Vracíme se do původních prostor, ale nikoli do starého provozu, ten doznal významných změn. Chirurgické ambulance jsme se snažili nastavit co nejvstřícněji vůči našim pacientům. Těm se v době pohotovostního provozu dostane ošetření prakticky v celém spektru chirurgických oborů zastoupených v teplické nemocnici. Běžný provoz chirurgické ambulance, během ranní pracovní směny mezi sedmou a patnáctou hodinou bude beze změn. V této době zde budou ošetřovány nově vzniklé úrazy, budou zde prováděny následné kontroly z předchozích vyšetření chirurgem a budou zde přijímáni pacienti k hospitalizaci,“ přiblížil nastávající chod chirurgických ambulancí MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z.

Nejmarkantnější změnou, patrnou na první pohled, je kompletně opravený interiér a nové vybavení ordinací a čekáren. Občané Teplic si jistě pamatují původní obraz interiéru, který nedošel změn od jeho výstavby v 70tých letech. Vybavení bylo zastaralé, interiér neútulný, okna již příliš netěsnila, do střechy zatékalo. Cílem adaptačních prací bylo vytvořit příjemné a moderní pracoviště. Stará okna byla vyměněna za plastová, došlo k výměně dlažby a obkladů, obnovy se dočkal zákrokový sálek, sádrovna, sociální zařízení, technické zázemí, a denní místnost pro personál. Proměnou prošla čekací zóna a byla vytvořena čekárna pro ležící pacienty na lůžku a čekací místnost s šatnou pro pacienty objednané na chirurgické ošetření na zákrokovém sálku.

„Čekárna pro ležící pacienty je v rámci nemocnice jedinečná. Tato místnost bude pacientům zaručovat soukromí, klid a dohled zdravotnického personálu. Sloužit by měla hlavně pro pacienty na vozíku, čekající na ošetření lékařem nebo na sanitku. Dále, pro ty, kterým by se udělalo nevolno nebo došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu,“ přiblížila jednu z novinek Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra Nemocnice Teplice, o. z.

Slavnostní prezentace zadaptovaných chirurgických ambulancí se zúčastnili také Ing. Jaroslav Dubský, místopředseda Dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s. a zástupci Výboru pro zdravotnictví a sociálních věcí Ústeckého kraje, ale také primáři, lékaři a zdravotní sestry teplické nemocnice.


Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a. s. zahájila rekonstrukci pavilonů mostecké nemocnice

Slavnostním odhalením symbolického základního kamene dnes (22. 8. 2014) Krajská zdravotní, a. s. zahájila projekt „Rekonstrukce pavilónů Krajské zdravotní, a. s., - Nemocnice Most, o. z. včetně optimalizace vnitřních prostor“, spolufinancovaný z prostředků dotačního programu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad, podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Mostecká nemocnice je druhou největší nemocnicí Ústeckého kraje, sloužící veřejnosti desítky let a zub času i nepřetržitý provoz se na jejím stavu značně podepsali. Těší mě, že se Krajské zdravotní daří realizovat to, co od ní Ústecký kraj jako vlastník očekává. A právě zahájená rekonstrukce je toho příkladem. Navíc s využitím dotačních prostředků, čehož si cením i s ohledem na permanentní nedostatek financí v českém zdravotnictví,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje na tiskové konferenci, konané u příležitosti zahájení realizační části projektu.

„Je dobře, že po předchozích projektech zaměřených na přístrojové vybavení nemocnic, které bylo samozřejmě nezbytné, se Krajská zdravotní dostává k rekonstrukcím budov. Nejde samozřejmě jen o lepší vzhled, ale také praktické dopady pro pacienty i zdravotnický personál,“ doplnil hejtmana jeho první náměstek RSDr. Stanislav Rybák.

„Jsem rád, že po více než ročních přípravách zahajujeme rekonstrukci mostecké nemocnice. S ohledem na stáří budov a jejich infrastruktury, které jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu, je celková rekonstrukce nutností. V podstatě se jedná o první akci takového rozsahu od dob výstavby nemocnice. Letos je to 40 let, kdy začala sloužit veřejnosti a opravu si jistě zaslouží,“ uvedl k dlouho očekávané rekonstrukci Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

O následujícím postupu projektu informoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Jsme den po podpisu smlouvy, ale nezahálíme, proběhla již schůzka za účasti dr. Luďka Hyky, ředitele zdravotní péče mostecké nemocnice se zástupci zhotovitele, koordinátora bezpečnosti práce a technického dozoru stavby. Byly dohodnuty postupné etapy uzavírky sekcí jednotlivých budov směřující k přesnému harmonogramu, který bude konzultován a projednáván se zdravotníky. Poté bude předán harmonogram ostatním dotčeným, aby ho mohli zapracovat do svých postupů. Nyní jsme ve fázi nezbytné administrativy. Další kroky, příprava staveniště, navážení lešení, materiálu a vlastní zahájení prací budou následovat“.

Rozsah projektu v kostce představil Miroslav Štýbr, zástupce firmy METALL QUATRO spol. s r. o., zastupující sdružení firem, které vyhrálo veřejnou zakázku na rekonstrukci mostecké nemocnice. „Projekt počítá s rekonstrukcí plášťů nemocničních pavilonů včetně zateplení, modernizací hydroizolací a zateplením střech i výměnou oken. Rekonstrukcí projdou i rozvody vody a kanalizace, na sociálních zařízeních dojde ke zvětšení dveří, výměně van i sprchových koutů, přibudou také další bezbariérové přístupy a modernizací projdou další výtahy“. Dalšími společníky „Společnosti Nemocnice Most“ , jak se uskupení nazvalo, jsou Herkul, a. s. a Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o.

„Věřím, že rekonstrukce výrazně přispěje k nápravě nevyhovujících podmínek při poskytování zdravotních služeb v mostecké nemocnici. Nejen nová sociální zařízení, ale i očekávaný tepelný komfort jistě ocení pacienti i zaměstnanci,“ zdůraznil MUDr. Luděk Hyka, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.

„Nechtěli jsme pouze oprášit starý, několikrát odkládaný projekt. Nový projekt vyhovuje také platné legislativě v oblasti energetických úspor a tepelných ztrát pro dotační tituly. Předpokládáme úspory na teple cca 9 mil. korun, které bude moct mostecká nemocnice využít jinde,“ doplnil k otázce energetických úspor Ing. Jiří Novák předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Realizace projektu je rozsáhlá a hodnota veřejné zakázky vzešlá z otevřeného výběrového řízení je bezmála 157 milionů korun. Rekonstrukce proběhne ve fázích, podle harmonogramu, za plného provozu. Projekt bude ukončen v roce 2015, prakticky rok po zahájení.

„Na tomto místě se patří také poděkovat všem, kteří se na přípravě projektu rekonstrukce mostecké nemocnice podíleli, ale také zastupitelům Ústeckého kraje, kteří napříč politickým spektrem záměr podpořili, a to včetně nezbytné finanční spoluúčasti,“ dodal Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

Tisková konference je součásti publicity projektu, spolufinancovaného Evropskými dotačními prostředky.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem

 


22.8.2014

Mobilní hospic pomůže onkologickým pacientům

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zavádí od 1. září 2014 novou službu pro krajské město a jeho okolí. Jedná se o domácí hospic tvořený týmem zdravotníků a dobrovolníků, kteří pomohou těžce nemocnému onkologickému pacientovi zůstat až do posledních chvil ve svém vlastním sociálním prostředí a v kruhu rodiny.

Domácí hospic je provozován bez finanční spoluúčasti pacienta.  Jeho provoz byl umožněn grantovou finanční podporou Nadačního fondu AVAST, kterou získala na zahájení provozu Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. v květnu 2014. Nadační fond AVAST  se značným způsobem podílí na rozvoji mnoha oblastí paliativní péče v České republice.

Zkušební provoz této služby byl zahájen již k 1. 10. 2013, dosud v rozsahu návštěv paliativního lékaře u pacientů doma. Do dnešního dne bylo takto pečováno o 43 pacientů v domácím prostředí a 21 z nich také v domácím prostředí a v kruhu rodiny zemřelo. „Tato služba je určena pacientům, u kterých jsou veškeré možnosti léčby vyčerpány a jejich celkově se zhoršující stav neumožňuje nadále dojíždět na kontroly do zdravotnického zařízení a sám pacient si přeje zůstat v domácím prostředí. Odborný tým je důležitý i pro rodinné příslušníky a ostatní pečující osoby, neboť i pečující osoby potřebují odbornou pomoc, informace z oblasti sociálních služeb a zejména psychologickou pomoc,“ uvedla MUDr. Jana Dušánková.

Cílem tohoto projektu je dosáhnout provozu mobilního hospice, jehož financování je plně zajištěno cestou zdravotních pojišťoven (hrazené výkony lékaře, zdravotní sestry, psychologa, ev. sociálních pracovníků) a jež je součástí standardní nemocniční péče. Krajské zdravotní, a. s. se podařilo dosáhnout schválení úhrady paliativních výkonů lékaře všemi zdravotními pojišťovnami. Tím jsou umožněny návštěvy paliativního lékaře u pacientů v domácím prostředí. Sesterskou domácí péči zajišťují agentury domácí péče působící v Ústeckém kraji, které mají zkušenosti s paliativní hospicovou péčí a mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování tohoto druhu péče.

Cílovou skupinou jsou v současné době pouze onkologičtí pacienti v paliativní péči ve spádové oblasti Ústí nad Labem a okolí do cca 30 km. Výhledově při rozšíření péče a navýšení počtu lékařů lze zařazovat i pacienty s jinými onemocněními v terminálních stadiích.

Pro umírající v České republice by prokázání ekonomické udržitelnosti tohoto modelu domácího hospice, mohl znamenat naději na zařazení domácí paliativní péče do standardní zdravotní péče a tím i výrazné zlepšení její dostupnosti. „Mohl by to být impulz, jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro zdravotnická zařízení k rozvoji této oblasti zdravotní péče.  Je třeba přesvědčit jak zdravotnická zařízení, tak zdravotní pojišťovny, že kvalita života pacientů v terminálních a preterminálních stavech daná kvalitou péče je modalita, jež významně vypovídá o stavu naší společnosti,“ dodala MUDr. Jana Dušánková.

MUDr. Jana Dušánková
onkolog, paliativní lékař
Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Uvolnil:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


6.8.2014

Komplexní onkologické centrum v chomutovské nemocnici navštívil ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček

Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. navštívil 5. srpna ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. V doprovodu Mgr. Radka Scherfera, místopředsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s. navštívil onkologické oddělení a oddělení nukleární medicíny, kde se setkal s dalšími zaměstnanci společnosti. Návštěvy se dále zúčastnili RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, MUDr. Jaroslav Krákora, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda Výboru pro zdravotnictví, Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje a členka Rady statutárního města Chomutov a Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V souvislosti se zápisem do věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, který Krajské zdravotní, a. s. dává možnost poskytovat komplexní onkologickou péči nejen v Ústí nad Labem, ale také v chomutovské nemocnici, navštívil ministr zdravotnictví onkologické oddělení a oddělení nukleární medicíny v chomutovské nemocnici. Při své návštěvě se seznámil s přístrojovým vybavením a s prostory oddělení, kterými přítomné doprovázeli MUDr. Jiří Mrázek, ředitel zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického oddělení KZ, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Nemocnice Chomutov, o. z. a MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny oddělení KZ, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Nemocnice Chomutov, o. z. Oba primáři prezentovali ministrovi výhody sloučení obou onkologických pracovišť, jako je zlepšení spolupráce na všech úsecích léčebné péče a zlepšení dostupnosti a spolupráce v oblasti nutriční péče pro pacienty z Chomutovska a okolí.

„Jsem rád, že se nám podařilo splnit jednu z významných priorit a tímto panu ministrovi děkuji. Toto rozhodnutí nám umožní přejít na systém poskytování onkologické péče, běžný u jiných, zejména fakultních nemocnic. Držitel takového oprávnění může poskytovat plnohodnotnou onkologickou léčbu na dvou spolupracujících pracovištích, v závislosti na potřebách pacientů v dané oblasti,“ poděkoval ministrovi zdravotnictví při prezentaci komplexního onkologického centra, místopředseda představenstva KZ, a. s. Mgr. Radek Scherfer.

 

Ing. Eva Urbanová
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 145
mobil: +420 731 535 684
email:  eva.urbanova@kzcr.eu

 


4.8.2014

Výstava předčasně narozených dětí doputovala do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Na problematiku předčasně narozených dětí upozorňuje putovní výstava v atriu Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Pořádá ji občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z., společností AbbVie a rodiči, kteří poskytli fotografie svých dětí. Výstava potrvá od 1. do 31. srpna 2014.

Cílem výstavy je zvýšit povědomí široké veřejnosti o předčasných porodech a na konkrétních příbězích předčasně narozených dětí ukázat, že si zaslouží naši péči. Amatérské fotografie zachycují malé bojovníky od prvních chvil na světě, kdy jim šlo o život, až po současnost, kdy díky špičkové zdravotní péči a lásce svých rodičů vyrostly v děti, které se nikterak neliší od svých donošených vrstevníků.

Za předčasně narozené se považují děti, které přijdou na svět před 37. týdnem těhotenství. Dolní hranicí životaschopnosti byl stanoven 24. týden těhotenství. O tyto děti se v Česku stará dvanáct specializovaných perinatologických center. Krajská zdravotní má dvě perinatologická centra, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v mostecké nemocnici.

„Předčasně narozených dětí se u nás rodí méně než je evropský průměr, přesto se jejich počty každoročně zvyšují. Tyto děti vyžadují zvýšenou a dlouhodobou péči a jejich rodiče jsou vystavováni těžké životní zkoušce. Proto se snažíme na problematiku systematicky upozorňovat a rodinám s předčasně narozenými dětmi poskytovat co nejširší podporu,“ vysvětluje Lucie Žáčková, ředitelka sdružení Nedoklubko.

„V Ústeckém kraji se rodí nejvíce nedonošených dětí z celé České republiky a jejich počet stále stoupá jak v České republice, tak v našem kraji. V roce 2011 se v České republice narodilo 7,64 procent dětí s porodní hmotností pod 2500 g, v roce 2013 8,1 procent. V Ústeckém kraji došlo od roku 2011 do roku 2013 ke zvýšení počtu narozených dětí s porodní hmotností pod 2 500 g z 10,48 procent na 12,3 procent. Také ukazatelé kvality perinatální péče jsou v Ústeckém kraji za průměrem České republiky. Ústecký kraj má ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší podíl mrtvorozenosti a perinatální úmrtnosti. Hlavní příčinou této skutečnosti jsou především faktory demografické. Přesto se díky péči našeho zdravotnického personálu daří snižovat úmrtnost dětí s extrémně nízkou porodní hmotností, zvyšují se šance na normální vývoj dítěte a výsledky jsou srovnatelné s výsledky v ostatních perinatologických centrech v České republice,“ říká MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Ing. Eva Urbanová
Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 145
mobil: +420 731 535 684
email:  eva.urbanova@kzcr.eu

 


23.7.2014

Krajská zdravotní informovala o novinkách v zajišťování péče o onkologické pacienty

„Novému představenstvu a vedení Krajské zdravotní, a. s. se podařilo splnit jednu ze svých významných priorit. Tou je zápis ve věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, který Krajské zdravotní, a. s. nově dává možnost poskytovat onkologickou péči nejvyššího stupně včetně tzv. biologické léčby nejen v Ústí nad Labem, ale také na tzv. spolupracujícím pracovišti chomutovské nemocnice“, uvedl na dnešní tiskové konferenci Ing. Jiří Novák předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., která je největším poskytovatelem zdravotních služeb v Ústeckém kraji.

O úpravě poskytování komplexní onkologické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. rozhodl ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček a zápis ve věstníku byl zveřejněn 15. července. „Chtěl bych proto za všechny, kteří o tuto změnu usilovali, ale především za naše onkologické pacienty a jejich blízké, panu ministrovi poděkovat“, dodal Ing. Jiří Novák.

„Toto rozhodnutí nám umožní přejít na systém poskytování onkologické péče, běžný u jiných, zejména fakultních nemocnic. Držitel takového oprávnění může poskytovat plnohodnotnou onkologickou léčbu na dvou spolupracujících pracovištích, v závislosti na potřebách pacientů v dané oblasti“, poznamenal Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva KZ, a. s. a připojil se poděkováním ministru Němečkovi a připomněl i osobní zájem předsedy vlády Sobotky o řešení situace ohledně onkologické péče o pacienty v Ústeckém kraji.

Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Chomutov, o. z., zní nový záznam v ministerském věstníku. „Na první pohled jednoduché sdělení, za kterým se ale skrývá nesmírný význam pro možnosti poskytování onkologické péče našim pacientům“, uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Výhody sloučení obou onkologických pracovišť objasnila MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického oddělení KZ, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Onkologického oddělení KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. „Očekávám, že dojde k dalšímu zlepšení spolupráce obou onkologických pracovišť na všech úsecích léčebné péče o pacienty. Na chomutovském pracovišti se dostaneme zpět na lepší dostupnost mezioborových týmů a efektivněji využijeme erudovaných klinických onkologů. Dojde k lepší dostupnosti a spolupráci v oblasti nutriční péče pro pacienty z Chomutovska a okolí. Opět dojde také k rozšíření spolupráce obou pracovišť v oblasti paliativní péče včetně využití služby klinického psychologa pro obě pracoviště“, zdůraznila některé z výhod primářka.

V diskusi s novináři zástupci Krajské zdravotní, a. s. poskytli informace také k dalším tématům souvisejícím s oblastí onkologické péče. Zmíněny tak byly plánované rekonstrukce na ústecké onkologii. Konkrétně výměna všech oken, rekonstrukce všech sociálních zařízení a vstupních prostor včetně čekáren, to vše s realizací do konce tohoto roku.

Zmíněny byly také potřeby obnovy zdravotnické techniky na obou pracovištích. V té souvislosti předseda představenstva zdůraznil komplikované nákupy přístrojů v kontextu zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy jsou zdravotnická zařízení doslova paralyzována dlouhými lhůtami a soustavnými obstrukcemi uchazečů v jednotlivých veřejných soutěžích. „Naši zákonodárci by se měli začít dlouhodobě neudržitelnou situací v oblasti veřejných zakázek vážně zabývat směrem ke změnám, které by neumožňovaly blokace veřejných soutěží, představující pro zdravotnická zařízení fatální situace, kdy nemohou nakoupit požadované a v praxi naprosto nezbytné přístroje“, uvedl Ing. Jiří Novák.

 

Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103, mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


21.7.2014

Reakce generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s. na předvolební aktivitu sdružení Mostečané Mostu směřující k mostecké nemocnici

Slibem neurazíš, zvlášť ne před volbami

Komunální volby jsou za dveřmi a s nimi i doba, kdy se politické strany i nejrůznější volební subjekty budou ucházet o přízeň voličů. Občan volič, tak bude po několik měsíců doslova bombardován volebními programy obsahujícími celou řadu slibů, a to od těch věcných, reálných i nereálných, rozumných i nerozumných, až po ty ryze populistické. A právě za takový považuji slib sdružení Mostečané Mostu, kterým toto uskupení slibuje získání mostecké nemocnice pod řízení města.

Jako generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., pod kterou mostecká nemocnice patří, musím konstatovat, že populismus v tomto případě zvítězil nad zdravým úsudkem. Od doby, kdy zadluženou a podfinancovanou mosteckou nemocnici převzala Krajská zdravotní, se mnohé změnilo. Nyní je součástí zdravotnického celku vlastněného Ústeckým krajem, který zajišťuje nejen základní nemocniční péči, ale také široké spektrum té nadstavbové, za kterou by jinak občané museli dojíždět především do Prahy. Pomalu, ale jistě je plněn cíl spolupracujících nemocnic v rámci jednoho celku. A rozhlédneme-li se v prostoru současného českého zdravotnictví, pak je to po dominujících fakultních nemocnicích jediný systém se šancí na přežití.

Do mostecké nemocnice byly s převodem pod Krajskou zdravotní vložené nemalé investice získané zejména z evropských dotací, a to především do přístrojového vybavení, jehož stav byl díky dlouhodobému podfinancování v katastrofálním stavu. Nejsou sice tolik vidět jako původní, 40 let staré fasády a okna, ale pro pacienty měly daleko větší význam. I na ty fasády, okna a střechy ale nyní dojde, v rámci stamilionové investice, kterou vyvrcholí přes rok připravovaný projekt rekonstrukce pavilonů nemocnice.

Že je toho víc, co je třeba napravit?  Ano, je. Buďme spravedliví, mnohé je z dob dlouho před Krajskou zdravotní.  A jsou i složitější problémy. Stejně jako jiným českým nemocnicím se nám nedostává tuzemských lékařů. Pochybuji ale, že by uskupení usilující o převod nemocnice pod město mělo okamžité řešení tohoto problému.

Snaha o spojení a jednotné řízení krajských nemocnic se postupně ukazuje jako správná cesta nejen v Ústeckém kraji. Důkazem je vývoj v ostatních krajích, stejně jako na druhé straně prohlubující se problémy slabých městských nemocnic. A nemám na mysli jen ty finanční, ale i ty medicínské, které jsou z pohledu občana – pacienta nejpodstatnější. Celek jako Krajská zdravotní je schopen lépe a komplexněji řešit poskytování zdravotní péče na vysoké odborné úrovni. Budovaný systém spolupracujících nemocnic umožní nejen budoucí efektivní investice, ale především stálé vylepšování poskytované zdravotní péče. O něčem takovém si separované nemocnice mohou nechat jen zdát.

Jako člověk, který se dlouhodobě pohybuje v prostoru zdravotnictví, mám dostatek zkušeností a informací, abych si mohl dovolit označit předvolební slib sdružení Mostečané Mostu za krok zpět a za krok nesprávným směrem. A budu ještě upřímnější, celou proklamaci považuji především za populistické gesto a kalkul směrem k voličům. Nové vedení Krajské zdravotní si dobře uvědomuje, co se v minulosti zanedbalo a co je třeba zlepšit. Důkazem jsou rázná opatření.  Jedním z mnoha je i realizovaný projekt rekonstrukce mostecké nemocnice.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Uvolnil:
Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


8.7.2014

Díky rozhodnutí ministra zdravotnictví může Krajská zdravotní rozšířit statut komplexního onkologického centra

Krajská zdravotní, a. s. rozšířila statut komplexního onkologického centra a opět bude mít možnost poskytovat onkologickou péči nejvyššího stupně nejen v Ústí nad Labem, ale také na pracovišti chomutovské nemocnice. Tomu byla tato možnost dlouhodobě odepřena. O úpravě poskytování komplexní onkologické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. nyní rozhodl ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček.

„Jsem rád, že pan ministr Němeček splnil svůj slib a zabýval se naším požadavkem na rozšíření komplexního onkologického centra o chomutovské pracoviště. Svým rozhodnutím nám umožní poskytovat onkologickou péči tak, aby za ní pacienti nemuseli složitě dojíždět na jediné místo napříč celým krajem. Novému představenstvu a vedení Krajské zdravotní se tak podařilo splnit jednu ze svých významných priorit“, uvedl k rozhodnutí ministra Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Toto rozhodnutí nám umožní, abychom přešli na systém poskytování onkologické péče, který je běžný u jiných, zejména fakultních nemocnic, kdy držitel statutu komplexního onkocentra má další, detašované pracoviště, které poskytuje léčbu v závislosti na potřebách pacientů v dané oblasti“, doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Intenzivní snahy nového představenstva a vedení Krajská zdravotní, a. s. o možnost poskytovat komplexní onkologickou péči na dvou pracovištích svých nemocnic přinesly hmatatelný výsledek. Rozhodnutí ministra zdravotnictví je uspokojivým řešením nejen pro systém poskytování onkologické péče Krajskou zdravotní, a. s, ale pozitivní dopad bude mít především na onkologické pacienty v Ústeckém kraji a přilehlých spádových oblastech.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


23.6.2014

Sloučením nemocnic následné péče s Krajskou zdravotní nejsou ohroženy jejich akreditace

V souvislosti Ústeckým krajem avizovaným záměrem na sloučení nemocnic následné péče v Mostě a V Ryjicích s Krajskou zdravotní, a. s., se objevily nedůvodné obavy o ztrátu akreditací ryjického zařízení. To je akreditováno k zabezpečení a realizaci vzdělávacího programu, tedy pouze vzdělávání v oboru. Dále má akreditaci SAK (Spojené akreditační komise, o. p. s.) do roku 2016 pro geriatrickou péči. Akreditace jsou podmíněny doložením personálně technického vybavení a doložením potřebných dokumentů o vzdělání. Není důvod o akreditace se obávat, jelikož z avizovaného rozhodnutí Ústeckého kraje vyplývá, že Krajská zdravotní, a. s. má převzít a provozovat ryjeckou nemocnici i s personálem ve stávajících prostorách. Společnosti SAK, o. p. s. je pak třeba pouze oznámit případnou změnu vlastníka certifikátu. Krajská zdravotní, a. s. navíc nezávisle chystá pod SAK, o. p. s. akreditovat všechny své nemocnice.

Krajská zdravotní, a. s. vnímá dění kolem záměru převodu nemocnic následné péče jako otevřenou záležitost, která se momentálně nachází na úrovni návrhu Rady Ústeckého kraje krajskému zastupitelstvu. Předčasné jsou proto i otázky na stěhování zařízení do Ústí nad Labem. Kdyby k němu v budoucnu došlo, podmínkou by samozřejmě byly akreditace pro nové prostory. A to ve stejné logice, v jaké Krajská zdravotní, a. s. opakovaně řeší podle daných pravidel akreditace nejen pro desítky svých stávajících, ale i nově vznikajících pracovišť v pěti nemocnicích.

Krajská zdravotní, a. s. vyčká rozhodnutí Ústeckého kraje – svého jediného akcionáře o případném převzetí nemocnic následné péče. Rozhodne-li majitel společnosti o sloučení s ryjickou nemocnicí následné péče - také organizace v majetku „kraje“, provoz by zatím pokračoval a o pacienty by bylo postaráno v Ryjicích. Obavy ze ztráty akreditací jsou proto liché.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte