4.10.2011

Krajská zdravotní pokračuje v naplňování poslání, uloženém Ústeckým krajem

Krajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti tvrzení o údajných plánech na privatizaci jí svěřených nemocnic. Po dobu čtyř let Krajská zdravotní, a. s. spravuje pět nemocnic, které jsou ve 100% vlastnictví Ústeckého kraje. Údajnou přípravu privatizace těchto nemocnic vylučují jak zástupci krajské samosprávy, tak vedení společnosti.

 

Vedení Krajské zdravotní, a. s. považuje mediální výroky o chystané privatizaci nemocnic ve vlastnictví Ústeckého kraje za smyšlené, neodpovídající žádným relevantním skutečnostem. Nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově jsou majetkem Ústeckého kraje, který se při vzniku Krajské zdravotní, a. s. zavázal, že pro své občany zajistí tu nejlepší dostupnou zdravotní péči. To je také základním předmětem a každodenní náplní činnosti Krajské zdravotní, a. s.

 

Výroky o údajné privatizaci nemocnic, spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s., uveřejnil Ústecký deník 4. října v článku pod titulem „Paroubek varuje před privatizací“.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


20.9.2011

KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z. se zúčastnila projektu „30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod“

Na neurologickém oddělení chomutovské nemocnice se dnes (20. 9. 2011) uskutečnil Den otevřených dveří. Pro návštěvníky byly připraveny informační materiály, prohlídka oddělení či možnost zjištění rizikových faktorů pro vznik CMP.

Možnosti změřit si krevní tlak využilo 31 osob a stejný počet návštěvníků si nechalo změřit krevní cukr (glykemii). Zhruba polovina zúčastněných využila možnosti konzultace s primářem neurologického oddělení MUDr. Jiřím Neumannem. Návštěvníci si také jako každý rok mohli prohlédnout neurologické oddělení.

Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„STROKE  AWARENESS  DAY“ je v letošním roce v ČR již po sedmé rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 12. září do 7. října 2011. Kampaň postupně proběhne v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. v odštěpných závodech Teplice, Chomutov, Děčín  a Ústí nad Labem.

Hlavními koordinátory projektu na republikové úrovni jsou, člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a Cerebrovaskulární sekce ČNS MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení a Iktového centra KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. a Hana Potměšilová, ředitelka „Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ Commedia Praha. Celostátní projekt „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2011“ podporují VZP, SLL Jánské lázně s. p., Boehringer-Ingelheim a. s., IPSEN o. s., EVER Neuro Pharma, Lundbeck , Sanofi-Aventis s. r. o., Pacientská organizace ICTUS, Českomoravský fotbalový svaz a řada dalších organizací na místních úrovních.

O jednotlivých akcích, pořádaných v rámci „30 dnů CMP“ v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., budeme postupně podrobněji informovat.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel.: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

 


20.9.2011

Krajská zdravotní, a. s. si připomněla 4. výročí svého vzniku a 3. výročí Centra robotické chirurgie

Dvě významná výročí, 4 roky své existence a 3. výročí Centra robotické chirurgie, si v září připomíná Krajská zdravotní, a. s. Obě jubilea byla dnes také tématem „snídaně s novináři“, která proběhla nejen za účasti zástupců vedení společnosti, ale také hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové.

Čtyři uplynulé roky v retrospektivě přítomným představil Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Společnost Krajská zdravotní čtyřletou existencí dokazuje nejen svou životaschopnost, ale i opodstatněnost, o které někteří při transformaci pěti bývalých příspěvkových organizací Ústeckého kraje pochybovali. Jsem rád, že přes prakticky nepřetržitý důraz na ekonomiku a hlavně úspory, zůstává i nadále jasnou prioritou Krajské zdravotní poskytování co nejkvalitnější zdravotní péče,“ uvedl ředitel KZ, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku, když o vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pět největších nemocnic spadajících do té doby, coby samostatné subjekty, pod kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody nově založené Krajské zdravotní, a. s.

„Chtěla bych poděkovat Krajské zdravotní za její dosavadní činnost, zároveň bych chtěla popřát, aby se jí dařilo také v nadcházejícím období, které nebude o nic lehčí než to, kterým dosud prošla. Nejen snižování příjmů od zdravotních pojišťoven, nejasnosti v chystaných zdravotnických reformách, ale také omezené finanční zdroje Ústeckého kraje budou pro společnost další nemalou výzvou k překonávání očekávaných problémů,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Současnou úroveň Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., s jejími úspěchy v roboticky asistované chirurgii i pozici mezinárodního školícího centra, které při centru vzniklo, prezentoval MUDr. Jan Schraml, primář Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s.

„Centrum robotické chirurgie je špičkovým pracovištěm, které ale stojí na pevném základu pěti nemocnic, do kterých je soustředěna zdravotní péče určená obyvatelům Ústeckého kraje. Chtěl bych poděkovat nejen vedení společnosti, ale také lékařům, sestrám i všem zaměstnancům, kteří zdravotníkům vytvářejí podmínky k práci, za jejich dosavadní přístup i pracovní nasazení,“ řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Na dotazy přítomných novinářů, které se dotkly nejen robotické chirurgie a Krajské zdravotní, a.  s., ale i mnoha jiných témat z oblasti zdravotnictví, odpovídali i MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči KZ, a. s., a MUDr. Jan Lami, náměstek pro řízení lidských zdrojů KZ, a. s. Po prezentaci obou výročí a vzájemné diskuzi si mohli přítomní nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet práci na jednom ze dvou robotů, kterými Krajská zdravotní, a. s. disponuje.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


15.9.2011

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z. se zúčastnila projektu „30 dnů pro léčbu

Na neurologickém oddělení teplické nemocnice se včera (14. 9. 2011) uskutečnil Den otevřených dveří. Pro návštěvníky byly připraveny přednášky, informační materiály, prohlídka oddělení či možnost zjištění rizikových faktorů pro vznik CMP.

Možnosti změřit si krevní tlak využilo 28 osob, 23 návštěvníků si nechalo změřit krevní cukr (glykemii), 28 lidí podstoupilo měření BMI (body mass index). Dále si vybraní jedinci se zvýšeným rizikem vzniku nedokrevnosti mozku, kterých se našlo 28, mohli nechat vyšetřit krkavici a mozkové tepny ultrazvukovým vyšetřením. Návštěvníkům byl také představen nový ultrazvukový přístroj, využívaný neurologickým oddělením.

Blok osvětových přednášek pro laickou veřejnost zahájila MUDr. Marta Vachová, vedoucí lékařka MS centra teplické nemocnice, na téma „Cévní mozkové příhody – kdy, proč a jak dál“. „Rehabilitační pomoc nemocným po cévních mozkových příhodách“ pak byla tématem přednášky MUDr. Petra Baťka, primáře rehabilitačního oddělení teplické nemocnice. Jako každý rok si mohli účastníci akce prohlédnout neurologické oddělení.

Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„ STROKE  AWARENESS  DAY“ je v letošním roce v ČR již po sedmé rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 12. září do 7. října 2011. Kampaň postupně proběhne v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. v odštěpných závodech Teplice, Chomutov, Děčín a Ústí nad Labem.

Hlavními koordinátory projektu na republikové úrovni jsou, člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a Cerebrovaskulární sekce ČNS MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení a Iktového centra KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. a Hana Potměšilová, ředitelka „Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ Commedia Praha. Celostátní projekt „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2011“ podporují VZP, SLL Jánské lázně s. p., Boehringer-Ingelheim a. s., IPSEN o. s., EVER Neuro Pharma, Lundbeck , Sanofi-Aventis s. r. o., Pacientská organizace ICTUS, Českomoravský fotbalový svaz a řada dalších organizací na místních úrovních.

O jednotlivých akcích, pořádaných v rámci „30 dnů CMP“ v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., budeme postupně podrobněji informovat.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel.: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


15.9.2011

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s. se opět účastní projektu „30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod“

Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„STROKE AWARENESS DAY“ je v letošním roce v ČR již po sedmé rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 12. září do 7. října 2011. Kampaň postupně proběhne v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. v odštěpných závodech Teplice, Chomutov, Děčín a Ústí nad Labem.

K letošní osvětové kampani „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“ se jako každý rok připojí také neurologická pracoviště nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Čtyři neurologická oddělení jsou akreditovanými pracovišti, se statutem iktového centra, působící v rámci sítě iktových pracovišť v České republice, a jsou zařazena do mezinárodního registru pracovišť, provádějících systémovou trombolýzu v léčbě mozkového infarktu (SITS).

 

Na neurologických odděleních Krajské zdravotní, a. s. se uskuteční Dny otevřených dveří, kdy první z nich proběhl včera (14. 9. 2011) na neurologickém oddělení teplické nemocnice. V Nemocnici Chomutov proběhne tento den 20. září, Nemocnici Děčín 5. října a v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem 6. října. Dny otevřených dveří budou provázeny také dalšími akcemi, přednáškami pro odbornou i laickou veřejnost, distribucí informačních materiálů, ale především možností zjištění rizikových faktorů pro vznik CMP.

 

Hlavními koordinátory projektu na republikové úrovni jsou, člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a Cerebrovaskulární sekce ČNS MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení a Iktového centra KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. a Hana Potměšilová, ředitelka „Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ Commedia Praha. Celostátní projekt „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2011“ podporují VZP, SLL Jánské lázně s. p., Boehringer-Ingelheim a. s., IPSEN o. s., EVER Neuro Pharma, Lundbeck , Sanofi-Aventis s. r. o., Pacientská organizace ICTUS, Českomoravský fotbalový svaz a řada dalších organizací na místních úrovních.

 

O jednotlivých akcích, pořádaných v rámci „30 dnů CMP“ v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., budeme postupně podrobněji informovat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doprovodné informace:

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou v ČR hlavní příčinou trvalé invalidity, druhou nejčastější příčinou úmrtí, demence a významnou příčinou deprese a epilepsie u dospělých. Také incidence a prevalence CMP je v České republice vysoká a v posledních letech je pozorován vzrůstající trend a to jak u seniorů, tak i u lidí produktivního věku.  Každý rok postihne CMP v naší republice cca 30 000 - 35 000 lidí. CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65 roce života, velkou hrozbu, ale představuje již pro osoby nad 55 let a v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí ve věku 49 - 65 let (2 - 3x vyšší oproti zemím západní a severní Evropy). I když je diagnostika, léčba i prevence CMP interdisciplinárním úkolem, je to neurologie, která má hlavní a integrující roli v komplexní péči o pacienta s CMP.

V současné době existuje v péči a léčbě CMP řada postupů a trendů, které významně zvyšují šance jak na přežití, tak zejména na zvýšení počtu nezávislých a soběstačných pacientů po CMP, ale jen pokud jsou léčebná opatření zahájena včas (např. trombolýza do 4,5 hodiny od vzniku prvých příznaků) a na adekvátním pracovišti (iktové jednotky/centra neurologických oddělení). Je žádoucí, aby o CMP bylo u laické i odborné veřejnosti stejné povědomí, jako o koronárních příhodách. Velmi důležitá je také rehabilitace a prevence.

Letošní kampaň 30 dnů pro CMP má tak jako v předchozích letech upozornit, že CMP je velmi závažný, akutní a léčitelný stav, má zvýšit informovanost laiků i zdravotníků o příznacích, rizikových faktorech, možnostech prevence a také o nutnosti časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Současně bude pozornost zaměřena i na mladé jedince, zejména na vztah CMP ke kuřáctví a hormonální antikoncepci u mladých žen.                                                                                                  

Od 12. 9. do 7. 10. 2011 jsou ve 25 nemocnicích připraveny tzv. dny otevřených dveří s cílem šíření osvěty o CMP. Ve vybraných regionech jsou připraveny odborné semináře pro zdravotníky a prezentace pacientské organizace ICTUS. Kampaň byla dne 12. 9. 2011 oficiálně zahájena tiskovou konferencí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, včetně představení hlavních témat letošní kampaně a zdravotnických zařízení, zapojených do letošního projektu. 

Během konání „30 dnů“ bude přístupná e - mailová poradna info@mozkovaprihoda.cz, na kterou mohou zájemci psát své dotazy na odborníky z iktových pracovišť. Informační portál www.mozkovaprihoda.cz nabízí mimo poraden také kompletní informace o problematice CMP zaměřené na Českou republiku. Více informací také na adresách www.ictus.cz, www.cmp.cz.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel.: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


13.9.2011

Krajská zdravotní, a. s. vyzývá dlužníky k uhrazení regulačních poplatků!

Společnost Krajská zdravotní, a. s., zastřešující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, upozorňuje své klienty, kteří dluží uvedeným nemocnicím za úhradu regulačních poplatků, aby vzniklé pohledávky uhradili.

Upozorňujeme všechny klienty, pacienty našich nemocnic, kteří neuhradili zákonné regulační poplatky za ambulantní vyšetření, vyšetření na pohotovosti nebo hospitalizaci, že v nejbližší době přistoupíme k vymáhání dlužných částek, a to dostupnými zákonnými prostředky.  Proto doporučujeme všem dlužníkům co nejrychleji uhradit dlužnou částku, čímž se vyhnou vymáhání dluhu a s tím spojenými nepříjemnostmi.  

S ohledem na stále narůstající výši těchto neuhrazených poplatků, budeme bohužel nuceni přistoupit k aktivnímu vymáhání, protože dluh za regulačními poplatky v pěti nemocnicích společnosti nyní činí bezmála 14 milionů korun, což je sice zhruba jen necelých 5 procent z celkového objemu regulačních poplatků vybraných v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., přesto jde o poměrně vysoké finanční prostředky, které v rozpočtech nemocnic schází. 

Apelujeme proto na ty, kteří jakýkoliv regulační poplatek v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. neuhradili, aby tak co nejrychleji učinili a splnili svou zákonnou povinnost. Z třicetikorunového poplatku, který klient neuhradil,  může vzniklá pohledávka vystoupat na několikanásobně větší částku.

Pro ty, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků, nabízíme možnost jak případnou pohledávku zjistit.

 

1)  primárně kontaktovat platební místa v jednotlivých nemocnicích, kde lze případnou pohledávku osobně ověřit a rovnou zaplatit

2)  sekundárně, prostřednictvím níže uvedených telefonických a e-mailových kontaktů

 

Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251, e-mail: ivana.tomanova@nemdc.cz
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111
Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@nemtep.cz
Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032477 nebo 478032479, e-mail: alena.vesela@nspm.cz,
katerina.vostra@nspm.cz
Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447509, 474447470, 474447755, e-mail: lubica.svacinova@nspcv.cz
Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165, e-mail: martin.hanzalik@kzcr.eu

Poplatky se vybírají v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, od ledna 2008. Nezaplacený regulační poplatek je pohledávka jako kterákoli jiná. Pokud klient poplatek nezaplatí, vystavuje se vymáhání dluhu i případným sankcím.

Věříme, že naši klienti, kteří z jakéhokoli důvodu opomněli regulační poplatek zaplatit, učiní tak v nejbližší době, a umožní sobě i nemocnicím Krajské zdravotní, a. s. naplnění zákonné povinnosti.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


12.9.2011

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. byl včera odložen novorozenec

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z. byl včera (11. září 2011) odložen novorozenec - dívka, která je pátým novorozencem, odloženým do babyboxů, které společnost umístila do všech pěti svých nemocnic.

Do schránky byl novorozenec odložen v neděli (11. září 2011) v odpoledních hodinách. Dívka s nižší porodní hmotností je v současné době v intenzivní péči zdravotníků dětského oddělení. Ludvík Hess, zakladatel babyboxů dal dívce jméno Marcelka. Holčička je 57 dítětem, nalezeným v babyboxech českých nemocnic.

Babybox v Nemocnici Most, o. z. je v pořadí posledním instalovaným zařízením svého druhu, z celkového počtu pěti babyboxů, které společnost Krajská zdravotní, a. s. v rozmezí dvou let umístila ve svých nemocnicích.

Naposled byl do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. odložen novorozenec 5. září 2011. Jednalo se o chlapce, který byl čtvrtým novorozencem, odloženým do babyboxů Krajské zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


9.9.2011

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. se sešel s primátorem a náměstky Chomutova

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. se sešel s primátorem a náměstky města Chomutova. Schůzka navazovala na setkání zástupců Krajské zdravotní, a. s. s primátory a náměstky měst 29. srpna, které se zástupci Chomutova nemohli z důvodu konání schůze městské rady zúčastnit.

Nově zvolený předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Mgr. Radek Scherfer navštívil primátora Chomutova Mgr. Jana Mareše a jeho náměstky, Ing. Jana Řeháka a Martina Kloudu, na jejich radnici. Stejně jako při setkání s ostatními primátory a náměstky, v jejichž městech sídlí nemocnice společnosti, si vyměnili názory nejen na aktuální dění v Krajské zdravotní, a. s., ale diskutovali také nad konkrétními připomínkami společného prohlášení primátorů a jejich náměstků. 

Zástupci Chomutova byli informováni o stavu ekonomiky společnosti, o problematice poskytování zdravotní péče, ovlivněné novou úhradovou vyhláškou, o personální politice společnosti, způsobu řízení Krajské zdravotní, a. s. v novém modelu procesního řízení, ale i o posledních změnách v nejvyšších orgánech Krajské zdravotní, a. s., provedených jediným akcionářem.

Také ze schůzky se zástupci Chomutova vyplynula potřeba prohloubení vzájemné komunikace i zlepšení způsobu operativní výměny informací. Chomutovští představitelé byli také informováni o další schůzce zástupců měst a Krajské zdravotní, a. s., která se na pozvání zástupců mostecké radnice uskuteční v polovině listopadu.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


6.9.2011

Krajská zdravotní, a. s. otevřela provoz jednodenní chirurgie

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. dnes (6. 9. 2011) představila nově otevřený provoz stanice jednodenní chirurgie, která je situována do prostor, kde bylo její zřízení původně plánováno při dostavbě nemocnice již koncem devadesátých let.

Až nyní okolnosti dovolili vrátit se k realizaci progresivního směru moderní medicíny.  Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. zprovozněním jednodenní chirurgie včas zachytila celosvětový trend poskytování tohoto druhu péče a je jednou z mála nemocnic, která má toto samostatné zdravotnické pracoviště, včetně dvou přilehlých operačních sálů.

„Jsem rád, že mohu být u zavádění jedné z nejmodernějších služeb v možnostech českého zdravotnictví. Doufám, že budou naši pacienti spokojeni a jednodenní chirurgie bude výhodou pro ně, i naše zdravotníky“, uvedl během představování oddělení zástupcům médií Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Díky moderním medicínským poznatkům, vývoji v operační technice a v následné pooperační péči, umožňuje jednodenní chirurgie pacientům zkrátit nezbytně nutnou dobu pobytu v nemocnici na minimum a tím umožnit co nejrychlejší návrat domů a do běžného života.

  „Stanice jednodenní chirurgie se skládá z administrativní části (příjmu pacientů), dvou operačních sálů a dvaceti lůžek, kdy je vše na jednom místě, což naším pacientům zajišťuje určitý komfort a anonymitu. Během zkušebního provozu, který probíhal během prázdnin, se zrealizovalo na 200 výkonů v lokální anestezii. Od září je v plánu přidat operativu v celkové anestezii“, uvedl náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jiří Madar.  

MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem doplnil, že se pracuje v denním režimu, kdy jsou sestry přítomny od 6:00 do 22:00 hodin. V celkové anestezii se operuje zvláště v dopoledních hodinách, naopak zákroky v lokální anestezii probíhají odpoledne.

S vlastním oddělením přítomné zástupce médií seznámil MUDr. Jan Schraml, primář oddělení robotické chirurgie, urologie a centrálních operačních sálů, jenž se zmínil také o stále rostoucím trendu jednodenních hospitalizací.

Zavedení jednodenní chirurgie přináší také významné úspory jak pro pacienta, tak pro zdravotní pojišťovny,

i samotné zdravotnické zařízení.  Mezi obory, které nejčastěji působí na stanici jednodenní chirurgie, patří urologie, neurochirurgie, ORL, chirurgie, částečně traumatologie a ortopedie.   Prováděné úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, ve výhledu jsou i některé úkony, pojišťovnami nehrazené.

Pacienti se v případě zájmu mohou informovat na emailové adrese: jepl@kzcr.eu.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


5.9.2011

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. byl dnes odložen novorozenec

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z. byl dnes (5. září 2011) odložen novorozenec - chlapec, který je čtvrtým novorozencem, odloženým do babyboxů, které společnost umístila do všech pěti svých nemocnic. Od zdravotníků z novorozeneckého oddělení teplické nemocnice dostal chlapec jméno Michal Pondělíček.

Do schránky byl novorozenec odložen dnes v 6:15 hodin, váží 3460 gramů, měří 52 centimetrů a je v dobrém zdravotním stavu. Novorozenec byl odpovídajícím způsobem oblečen a celkově zaopatřen. S dítětem nebyl do schránky vložen žádný dopis, nebo jiná informace od osoby, která novorozence odložila.

Chlapec je momentálně umístěn na novorozeneckém oddělení teplické nemocnice a je v dobrém zdravotním stavu.

Babybox v Nemocnici Teplice, o. z. je v pořadí druhým instalovaným zařízením svého druhu, z celkového počtu pěti babyboxů, které společnost Krajská zdravotní, a. s. v rozmezí dvou let umístila ve svých nemocnicích.

Naposled byl do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. odložen novorozenec 20. března 2011. Jednalo se o dívku, která byla třetím novorozencem, odloženým do babyboxů Krajské zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem


Prosím, čekejte