13.2.2012

Krajská zdravotní odstranila chybu, ke které došlo při vymáhání dlužných regulačních poplatků

Chyba, ke které došlo při vymáhání dlužných regulačních poplatků u skupiny klientů Krajské zdravotní, a. s. byla odstraněna. Klienty, kteří byli neoprávněně urgováni o zaplacení regulačního poplatku, uvědomí společnost dopisem s omluvou za neoprávněné vymáhání a způsobené problémy.

V rámci vymáhání dlužných regulačních poplatků, které Krajská zdravotní, a. s. realizuje prostřednictvím smluvní spolupráce se společností specializující se na vymáhání pohledávek, došlo     k pochybení u skupiny plateb, kdy byli nedopatřením urgováni lidé, kteří poplatky řádně uhradili.
K chybě došlo na straně Krajské zdravotní, a. s., nikoli na straně vymáhající společnosti, která tak nedopatřením poplatky na základě chybných informací vymáhala.

V souvislost s jednorázovou chybou při vymáhání regulačních poplatků provedla Krajská zdravotní,   a. s. okamžitou kontrolu, na jejímž základě vyrozumí všechny poškozené klienty, a to písemnou omluvou za chybné nárokování platby a způsobené problémy. Informace o chybných údajích byly také předány společnosti, zastupující Krajskou zdravotní, a. s. při vymáhání pohledávek, a to společně s pokynem k okamžitému ukončení neoprávněného vymáhání. 

„Při nakládání s údaji dlužníků regulačních poplatků došlo v rámci Krajské zdravotní k záměně počítačových dat, kdy byla skupina dlužníků zaměněna za klienty, kteří poplatky řádně a včas uhradili. Záležitost je velmi nepříjemná, protože se dotkla těch, kteří nic nedluží, navíc tato chyba několika jednotlivců poškodila dosud dobře probíhající proces vymáhání dluhů za regulační poplatky. Z  této chyby jsme proto vyvodili okamžité personální důsledky“, uvedl Ing. Martin Šuma, náměstek pro ekonomické řízení a controlling Krajské zdravotní, a. s.

V souvislosti s více jak dvěma miliony realizovaných platebních případů představuje chyba pouze promile procenta, přesto se dotkla skupiny klientů, kteří poplatky řádně uhradili, a kterým neoprávněné vymáhání způsobilo nepříjemnosti. Zástupce Krajské zdravotní, a. s. tato skutečnost velmi mrzí a touto formou se za ni omlouvají.

Pokud klient reagoval na neoprávněnou výzvu a znovu uhradil již zaplacený regulační poplatek prostřednictvím firmy, zastupující Krajskou zdravotní, a. s. při vymáhání, peníze tato firma obratem klientovi vrátí. Pokud by klient znovu uhradil již zaplacený regulační poplatek na platebních místech Krajské zdravotní, a. s., bude peníze vracet Krajská zdravotní, a. s.

K chybě bohužel došlo kombinací technického problému a selháním lidského faktoru a to záměnou skupiny dlužníků se skupinou klientů, kteří poplatky řádně uhradili. Společnost proto stáhla z vymáhání všechny identifikované chybně vymáhané pohledávky a pozastavila další aktivní kroky ve vymáhání druhé části pohledávek z prvního pololetí 2009, dokud nedojde k ověření všech informací  a identifikaci veškerých chyb.

Pro ty, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. dál nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.


Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251, e-mail: ivana.tomanova@nemdc.cz

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111

Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@nemtep.cz

Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032477 nebo 478032479, e-mail: alena.vesela@nspm.cz, katerina.vostra@nspm.cz

Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447509, 474447470, 474447755, e-mail: lubica.svacinova@nspcv.cz

Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165, e-mail: martin.hanzalik@kzcr.eu

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


10.2.2012

Jednání o statutu komplexního onkologického centra mezi Krajskou zdravotní a ministerstvem zdravotnictví budou pokračovat

Dnešní jednání zástupců Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a. s. se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR na téma zachování statutu komplexního onkologického centra nedospělo k vzájemné dohodě, uzavřené ale není. Jednání skončilo dohodou o další vzájemné komunikaci mezi Krajskou zdravotní, a. s. a Českou onkologickou společností, potažmo Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 
„Vítám iniciativu pana ministra Hegera k rychlému jednání o jediném komplexním onkologickém centru v Ústeckém kraji. Věřím, že příslib dalších jednání a prošetření celé záležitosti skončí ponecháním statutu, který umožní pacientům z našeho kraje stejný rozsah zdravotní péče, jaký se dostává občanům v ostatních regionech“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje, v reakci na jednání s ministrem Hegerem.
 
„Dnes se bohužel nepodařilo dojít ke konečnému vyřešení situace, panující kolem statutu našeho jediného komplexního onkologického centra. Přesto jsem rád, že se ministr zdravotnictví problematice operativně věnoval a věřím, že dohodnutá jednání mezi Krajskou zdravotní a Českou onkologickou společností povedou k vyjasnění nesrovnalostí a k zachování biologické léčby v našich nemocnicích“ řekl k dnešnímu jednání na ministerstvu zdravotnictví Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
 
Dnešní jednání na ministerstvu zdravotnictví bylo vyvoláno v souvislosti se záměrem odejmutí statutu komplexního onkologického centra Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem. Pacienti by tak přišli o nejmodernější a nejúčinnější metody léčby rakoviny tzv. biologickou léčbou, za kterou by museli dojíždět do jiných krajů nebo Prahy.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

10.2.2012

Krajská zdravotní představila nový digitální mamograf a mamografické centrum v chomutovské nemocnici

Screening, neboli plošné vyšetřování populace za účelem zjištění léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky, zajišťuje v případě nádorů prsních žláz mamografické centrum Krajské zdravotní, a. s. v chomutovské nemocnici, které dnes veřejnosti představilo nový digitální mamograf.

Za účasti hejtmanky Jany Vaňhové, Mgr. Jana Mareše, primátora Chomutova, Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. a dalších účastníků byl dnes v mamografickém centru chomutovské nemocnice představen nový digitální mamograf, který zlepší parametry pracoviště, zajišťujícího preventivní vyšetření ženského prsu pro širokou spádovou oblast Ústeckého kraje.
 
Nový přístroj a činnost mamografického centra představila MUDr. Dagmar Kollertová, primářka radiodiagnostického oddělení a MUDr. Jiří Mrázek náměstek pro zdravotní péči chomutovské nemocnice. Centrum ročně provede na 13 tisíc vyšetření a odhalí v průměru přes 400 onemocnění zhoubnými novotvary prsu. MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, náměstek pro systém řízení KZ, a. s. upozornil také na skutečnost, že z pohledu Ústeckého kraje zaujímají chomutovský a mostecký okres přední místa ve výskytu nádorů ženského prsu.
 
Cílem prováděného screeningu je snížení nemocnosti i úmrtnosti na sledované onemocnění. Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla také lacinější) a přitom účinnější léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost screeningových programů rakoviny děložního čípku, rakoviny tlustého střeva a konečníku a rakoviny prsu.
 
Mamografický screening je pravidelným preventivním vyšetřováním žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění, s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě prováděné léčby.
 
Screeningová mamografie je hrazená ze zdravotního pojištění u žen nad 45 let, u kterých se doporučuje vyšetření ve dvouletém intervalu. U žen, které nesplňují kritéria screeningové mamografie (např. věkem nebo intervalem od posledního mamografického vyšetření, ale mají věk vyšší než 40 let včetně), lze provést preventivní vyšetření za úhradu.
 
Mamografické centrum Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. vyšetří ročně přes 10 tisíc pacientek v rámci screeningové mamografie a přes dva tisíce pacientek projde diagnostickou mamografií.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

8.2.2012

Tiskové prohlášení Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva KZ, a.s.

Reakce Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. k mediálním výrokům tiskového mluvčího Ministerstva zdravotnictví ČR, k chystanému záměru odnětí statutu komplexního centra onkologii Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Ústecký kraj, jeden z onkologicky nejpostiženějších regionů v České republice by měl podle záměrů Ministerstva zdravotnictví České republiky přijít o statut komplexního onkologického centra, jediného v kraji. Vypadá to, že ministerstvo zdravotnictví chce cíleně zlikvidovat špičkovou onkologickou léčbu v ústeckém regionu a navazujících spádových oblastech. Podobný scénář zažila Krajská zdravotní, a. s. již v roce 2008, kdy ministerstvo odebralo statut komplexního centra onkologii chomutovské nemocnice.

Naprosto arogantní mi navíc přijdou vyjádření pana Sršně, tiskového mluvčího MZČR do médií, když říká, že nevidí problém v převedení pacientů do center v jiných krajích. Tvrzení o dostatečné síti onkocenter je pak výsměchem lidem s rakovinou nejen z Podkrušnohorské hnědouhelné pánve – desítky let zatížené těžbou hornin a těžkým průmyslem se všemi důsledky na obyvatele, ale i lidem z obcí na hřebenech Krušných hor. Uvědomuje si vůbec pan Sršeň, že mluví o lidech, o tragických lidských osudech, o těžce postižených onkologických pacientech?

Pacienti nemocnic Krajské zdravotní, a. s. nemají dostupnou péči uprostřed sítě pražských „ministerských“ nemocnic přes dvě, tři ulice, jak ji zřejmě zná mluvčí ministerstva. Naši pacienti leckdy mají problém dostat se za kalamitních situací z hřebenů hor, natož do Prahy, navíc dostupné po rozbitých, dopravou přetížených cestách, bez funkčního dálničního spojení.
Záměr ministerstva zdravotnictví je pro mě šokující, stejně jako arogantní vyjádření jeho mluvčího. Strohé „ministerské“ doporučení, abychom předali pacienty s biologickou léčbou ovocentrům v ostatních krajích a v Praze, mi přijde jako naprosto neuvěřitelný a nelidský projev neúcty a nezájmu o těžce postižené pacienty s rakovinou. Proto budu usilovat o osobní setkání s ministrem resortu zdravotnictví, s cílem vyjasnění dalšího postupu směrem k našim pacientům, zařazeným do programu biologické léčby.
 
Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem poskytuje dlouhodobou zdravotní péči na špičkové úrovni a osobně nevidím žádný natolik závažný, neřešitelný problém, který by stál v cestě jejímu dalšímu poskytování. Samozřejmě předpokládám, že všem kompetentním jde především o pacienty – onkologické pacienty.  
 
Vyzývám pana ministra a jeho spolupracovníky, přestaňte pohrdat lidmi, lidskými osudy a zdravím obyvatel Ústeckého kraje. Neberte naše občany jako rukojmí svých „deforem“, přestaňte ohrožovat zdraví našich spoluobčanů.
 
Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
 
 
Uvolnil:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

6.2.2012

Ministerstvo zdravotnictví chce zlikvidovat špičkovou onkologickou léčbu v Ústí nad Labem

Jeden z onkologicky nejpostiženějších krajů v České republice by měl podle záměrů Ministerstva zdravotnictví České republiky přijít od 1. dubna 2012 o statut komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Pro pacienty Ústeckého kraje, kteří jsou ohrožováni důsledky znečištěného životního prostředí to znamená, že přijdou o nejmodernější a nejúčinnější metody léčby rakoviny tzv. biologickou léčbu, kterou by ústecká onkologie nesměla pacientům podávat. Po předchozím odnětí statutu komplexního centra chomutovské onkologii je ústecké „onkocentrum“ jediným v Ústeckém kraji.

„Záměr ministerstva zdravotnictví je pro mě šokující a jasně namířený proti našim pacientům. Doporučení, abychom předali pacienty s biologickou léčbou onkocentrům v ostatním krajích a v Praze mi přijde jako naprostá nehoráznost a projev neúcty a nezájmu o těžce postižené pacienty s rakovinou nejen z Ústeckého kraje. Se záměrem ministerstva nesouhlasíme a budeme se proti snaze o odnětí statutu bránit všemi dostupnými prostředky“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Do roku 2008 provozovala společnost Krajská zdravotní, a. s. dvě komplexní onkologická centra, akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR. Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, s nově otevřeným detašovaným pracovištěm v Nemocnici Teplice, a Komplexní onkologické centrum Nemocnice Chomutov. Úkolem obou „onkocenter“ bylo zajištění komplexní lékařské péče pro pacienty s onemocněním rakovinou v široké spádové oblasti, přesahující milion obyvatel, tedy i mimo Ústecký kraj.

„Byli jsme zaskočeni krokem Ministerstva zdravotnictví, když nám bez jakékoli předchozí komunikace odebralo v roce 2008 statut komplexního onkologického centra v chomutovské nemocnici. Snahu o odebrání zbývajícího statutu ústecké onkologii považuji za fatální a bezprecedentní krok, který nelze vnímat jinak, než krok k přímému ohrožení zdraví a životů našich pacientů,“ řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s., pod níž ústecké „onkocentrum“ spadá.

Společnost Krajská zdravotní, a. s. je připravena hájit rozsah léčebné péče v oblasti onkologie, včetně statutu komplexního onkologického centra s podáváním biologické léčby. Vedení společnosti bude usilovat o změnu stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

6.2.2012

Onkologické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice obdrželo finanční dar od kapely The Boom

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. obdrželo v sobotu (4. 2. 2012) v rámci sobotní afterparty akustického unplugged koncertu kapely The Boom v ústeckém Činoherním studiu finanční dar z výtěžku předchozího vánočního benefičního koncertu této hudební skupiny. Finanční dar bude použit na vylepšení prostředí pro pacienty.

„Děkuji za naše pacienty členům kapely The Boom, že se rozhodli výtěžek koncertu, který činí 36 000 korun, věnovat na naše oddělení stejně jako vloni. V loňském roce jsme finanční dar použili na nákup kompenzačních pomůcek pro naše pacienty, letos bychom jej chtěli investovat do vylepšení prostředí, ve kterém naši pacienti podstupují léčbu“, řekla Mgr. Eva Bendová, vrchní sestra onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice při přebírání šeku v Činoherním klubu.

Výtěžek byl vybrán během 21. Vánočního koncertu kapely The Boom, který se konal 17. 12. 2011 v Domu kultury města Ústí nad Labem.

Hudební skupina The Boom patří mezi tradiční dárce, podporující Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Řada výtěžků benefičních koncertů putovala také na oddělení věnující se dětským pacientům. 

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


6.2.2012

Neurosonologický interaktivní seminář v Chomutově

2. ročník Neurosonologického interaktivního semináře pořádalo 1. února 2012 Iktové centrum Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

Neurologické oddělení uskutečnilo akreditovaný seminář ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Neurosonologickou komisí Cerebrovaskulární sekce ČNS. Koordinátory a odbornými garanty semináře byli prim. MUDr. Jiří Neumann a MUDr. Dagmar Sváčková, oba z chomutovské neurologie.  Semináře se zúčastnili lékaři nejen z chomutovské, ústecké a teplické neurologie a radiologie, ale i lékaři ze Žatce, Písku a Prahy.  

Neurosonologie je ultrazvuková metoda zaměřená na diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod a jiných cévních onemocnění mozku. Hlavním tématem letošního semináře byla diagnostika poruch zadní mozkové cirkulace a vyšetření i léčba závažných cévních mozkových příhod v oblasti mozkového kmene a mozečku. 

Zajímavou a přínosnou prezentaci o tzv. sonotrombolýze uvedl tým Iktového centra vedeného prim. MUDr. Jiří Neumannem. Sonotrombolýza  je relativně novou metodou v léčbě akutního mozkového infarktu pomocí ultrazvuku, při uzávěru mozkové cévy. Používá se transkraniální ultrazvukové vlnění o frekvenci až 2 MHz, zejména v kombinaci s intravenózní trombolýzou. V roce 2011 bylo v Iktovém centru neurologického oddělení KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. touto metodou úspěšně léčeno několik pacientů se závažnou ischemickou cévní mozkovou příhodou.

V teoretické části semináře přednesli chomutovští neurologové prim. MUDr. Jiří Neumann, MUDr. Dagmar Sváčková a MUDr. Jan Pouzar přednášky na téma “Cévní mozková příhoda ve vertebrobasilárním povodí“ a „Možnosti a postupy sonografického vyšetření ve vertebrobasilárním povodí“. V dalším bloku kazuistik a varií byly mj. prezentovány výsledky léčby cévních mozkových příhod a statistická data neurosonologické laboratoře.

Velmi důležitou a cennou součástí semináře byla praktická část, ve které měli všichni účastníci možnost provádět sonografická vyšetření pod odborným dohledem a diskutovat nad nálezy na krčních a mozkových tepnách přímo během samotného vyšetřování.

Přátelská atmosféra a bohatá diskuze umocnily dojem z vydařeného semináře.

 

Připravili:
prim. MUDr. Jiří Neumann a MUDr. Dagmar Sváčková
Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


30.1.2012

Jak znepokojit veřejnost Ústeckého kraje? Třeba strašením o rozprodávání nemocnic Krajské zdravotní

Krajská zdravotní, a. s. se ohrazuje proti tvrzení o údajných plánech na privatizaci jí svěřených nemocnic. Vedení Krajské zdravotní, a. s. není známo, že by její jediný akcionář - Ústecký kraj vedl jakoukoli debatu o privatizaci, pronájmu nebo jiném způsobu spravování svých nemocnic.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. považuje mediální výroky o chystané privatizaci nemocnic ve vlastnictví Ústeckého kraje za smyšlené, zakládající se na výmyslech a spekulacích. Údajnou přípravu privatizace těchto nemocnic vylučují jak zástupci krajské samosprávy, tak vedení společnosti.

„Jednoznačně se ohrazuji proti mediálním spekulacím o privatizaci Krajské zdravotní, které považuji za šíření poplašné zprávy. Známý bubák Jiřího Paroubka s tématem rozprodávání nemocnic Ústeckého kraje tu není poprvé a s ohledem na blížící se volby zřejmě ani naposled. Snaha vyděsit občany a celkově znepokojovat veřejnost vystupuje na povrch víc než jakákoli fakta o údajné privatizaci. Žádná taková totiž nejsou… snad jen v hlavě tvůrce celého nesmyslu a jeho přívrženců“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově jsou majetkem Ústeckého kraje, který vznikem Krajské zdravotní, a. s. řešil zajištění dostupné zdravotní péče pro své občany.

Na tomto modelu se nic nemění a Krajská zdravotní, a. s. pokračuje v naplňování poslání, uloženém jí jediným akcionářem - Ústeckým krajem.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


27.1.2012

Krajskou zdravotní navštívila delegace vědeckých pracovníků v rámci mezinárodního projektu Tempus

V rámci mezinárodního vzdělávacího programu Tempus navštívili včera (26. 1. 2012) Krajskou zdravotní, a. s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. vědečtí pracovníci z několika zemí. Smyslem návštěvy bylo nejen představení vybraných pracovišť a výsledků činnosti v oblasti aplikované vědy a výzkumu, ale také hledání možností budoucí spolupráce.

V centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. oficiálně přivítal zahraniční vědeckou delegaci předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Mgr. Radek Scherfer, spolu s Ing. Martinem Zemanem, vedoucím Odboru Vědy a výzkumu KZ, a. s. a zástupci Vědecké rady KZ, a. s.

Po oficiálním zahájení účastníci exkurze shlédli prezentaci představující Krajskou zdravotní, a. s., komentovanou Bc. Martinem Hostašem a prezentaci Centra robotické chirurgie KZ, a. s., s komentářem MUDr. Marka Broula. V závěru úvodní části exkurze se uskutečnilo zajímavé setkání rusky hovořících členů vědecké delegace se skupinou moskevských zdravotníků pod vedením M.D., Prof. Eduarda Gallyamova, kteří právě ukončili výuku týmu urologů a chirurgů ve Školícím centru robotické chirurgie KZ, a. s.

Poté se dvacet vědeckých pracovníků ze států Ruské federace, Běloruska, Litvy, Německa a České republiky krátce seznámilo s Masarykovou nemocnicí a vybranými pracovišti aplikujícími vědu a výzkum, včetně pracovišť laboratorního komplementu, kde se na oddělení lékařské genetiky dočkali odborné prezentace Mgr. Vlasty Čejnové a prohlídky oddělení klinické biochemie, transfuzního oddělení a dalších pracovišť s výkladem garanta celé akce Ing. Petra Horáka, CSc.

Bližší informace k projektu Tempus
Cílem projektu Tempus je modernizace vysokoškolského vzdělávání v oboru biotechnologie, vypracování a inovace standardů a studijních plánů pro bakalářské a magisterské studium na vybraných vysokých školách a využití zkušeností z účastnických států.

Koordinátorem tohoto projektu je Chemicko-technologická univerzita Mendělejeva v Moskvě. Za Českou republiku se projektu Tempus účastní Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde budou v rámci projektu modernizovány studijní plány předmětů Biochemie a Biotechnologie a současně budou inovována skripta k těmto předmětům.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


20.1.2012

Po dohodě s VZP Krajská zdravotní zařadila nové pacienty do programu léčby roztroušené sklerózy

Krajská zdravotní, a. s. nerozumí iniciativě pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří proti ní údajně chtějí podat žalobu, zejména pak s ohledem na poslední výsledky dlouhodobých jednání se zdravotními pojišťovnami o zařazení dalších pacientů do programu léčby.

O potřebě zařazení pacientů s diagnózou roztroušené sklerózy do programu dražší, biologické injekční léčby, společnost dlouhodobě opakovaně jednala a jedná s plátci zdravotní péče, se zdravotními pojišťovnami. Naposled včera, ve čtvrtek 19. ledna, kdy na základě rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny o proplacení léčby zařadila Krajská zdravotní, a. s. dalších 34 pacientů do programu biologické léčby roztroušené sklerózy. Teplické centrum pro léčbu roztroušené sklerózy tak má v současné době zařazeny všechny pacienty VZP, indikované do programu biologické léčby.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

Prosím, čekejte