27.10.2011

Krajská zdravotní na konferenci Mezinárodní telekomunikační unie v Ženevě

Svou expozicí se Krajská zdravotní, a. s. zúčastnila konference ITU Telecom World 2011, pořádané ve dnech 24. - 27. října 2011 v Ženevě, kde v rámci českého pavilonu prezentovala ve spolupráci se sdružením CESNET, z. s. p. o. 3D Full HD mezikontinentální přenosy robotické operativy při edukační činnosti Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., ale také technologii vysokorychlostního přenosu dat mezi 5 nemocnicemi společnosti prostřednictvím temných vláken a koncepci eHealth nemocnic Ústeckého kraje.

Českou účast na prestižní mezinárodní akci ITU Telecom World 2011, kterou v Ženevě pořádala Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), organizačně zajistily ICT Unie - sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze, s kterou má Krajská zdravotní, a. s. uzavřenu smlouvu o spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje a projektové spolupráci. Krajská zdravotní, a. s. se tak zařadila mezi několik tuzemských institucí a firem, které mohli odborné veřejnosti z celého světa prezentovat své schopnosti.
 
Český stánek se rozkládal na ploše 100 m2 a byl jedním z 20 národních stánků na této významné akci. „Česká republika - kompetentní země v oblasti ICT“ je motto, pod nímž na místě prezentovali svou činnost zástupci České pošty, Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze, sdružení CESNET, z. s. p. o. (další dlouhodobý partner Krajské zdravotní, a. s.) a řada dalších institucí i soukromých firem, nad nimiž převzal záštitu ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, spolu s agenturou CzechTrade.
 
Česká republika se na prestižním mezinárodním fóru představila jako země s výrazným prostorem pro spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům z celého světa byly poskytnuty přehledné souhrnné informace o možnostech spolupráce a investičních příležitostech v ČR. Byly prezentovány vybrané české projekty či aktivity s inovativním potenciálem v oblastech, jako je eGovernment, ICT ve vzdělávání nebo elektronizace zdravotnictví, kde se představila také Krajská zdravotní, a. s.
 
Odkaz na webovou prezentaci Krajské zdravotní, a. s. v rámci ITU Telecom World 2011:
 
Příloha:
pdf soubor (webprezentace_kz_itu_2011) s grafikou webové prezentace Krajské zdravotní, a. s. v rámci ITU Telecom World 2011
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel.: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

24.10.2011

Krajská zdravotní podá správní žalobu na postup antimonopolního úřadu

Krajská zdravotní, a. s. podá správní žalobu na postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (antimonopolního úřadu), protože nesouhlasí se 700 tisícovou pokutou, udělenou tímto úřadem za údajné pochybení při výběrovém řízení na nákup zdravotnické techniky v roce 2008.

„Antimonopolní úřad v minulosti opakovaně ve veřejné zakázce neshledal pochybení, s udělením pokuty proto nemůžeme souhlasit a proti jejímu udělení podáme správní žalobu. Podání žaloby nemá odkladný účinek, proto pokutu zaplatíme. Můžu ale ubezpečit, že zaplacení pokuty neohrozí chod Krajské zdravotní, ani poskytování zdravotní péče v Ústeckém kraji. Tím chci reagovat na některé nepřiměřené předchozí spekulace na toto téma.“ řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. na dnešní tiskové konferenci.

Jak dále doplnil: „Ze své pozice garantuji všem našim pacientům zachování zdravotní péče v plném rozsahu.“

Veřejnou soutěž na dodávku přístrojů zkoumaly antimonopolní úřad i policie na podněty konkrétních subjektů, pro podezření z údajného zmanipulování a předražení zakázky. Vznesená podezření se nikdy neprokázala.
Pokutu, proti které se Krajská zdravotní, a. s. odvolala, nakonec antimonopolní úřad udělil ne za předražení, ale za to, že neprodloužila termíny pro podání nabídek ve veřejné soutěži poté, když pouze prodloužila termín pro plnění zakázky. Krajská zdravotní, a. s. s tímto odůvodněním nesouhlasí a napadne ho proto soudní cestou.

Krajská zdravotní, a. s. realizovala nákup přístrojů do pěti nemocnic s přispěním evropských fondů,  ve výši 420 milionů korun, prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad.

K danému tématu dnes společnost uspořádala tiskovou konferenci, které se krom Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva KZ, a. s., zúčastnili také, Ing. René Budjač, místopředseda představenstva KZ, a. s., Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a. s., MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, náměstek pro úsek systému řízení KZ, a. s. a Ing. Miloslav Řehák, náměstek pro úsek řízení a správu majetku KZ, a. s.

Po prezentaci dané problematiky, kterou přiblížil ředitel KZ, a. s., poskytli přítomní zástupci vedení další informace k dotazům novinářů v rámci diskuze.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

22.10.2011

Chomutovská nemocnice ošetřila čtyři zraněné dělníky

Dnes (22. října) v dopoledních hodinách přijalo Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. čtyři zraněné dělníky, přivezené záchrannou službou ze stavby relaxačního centra v Chomutově.

Tři zranění s lehčími poraněními byli ošetřeni ambulantně a propuštěni. Jejich poranění nebyla vážná, od pohmožděnin a tržných poranění, po lehčí zlomeniny v oblasti končetin.

V případě čtvrtého zraněného dělníka se jedná o vážná poranění, která lze hodnotit jako polytrauma, které si vyžádá hospitalizaci. Po komplexním vyšetření a ošetření bude pacient umístěn na jednotku intenzivní péče chirurgického oddělení.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


21.10.2011

Krajská zdravotní bude řešit pokutu ÚOHS

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., se bude na svém pravidelném zasedání dne 25. října 2011 mimo jiné zabývat udělením pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a výroky ředitele Krajské zdravotní, a. s. Eduarda Reichelta pro Ústecký deník.

„Výroky pana ředitele, který je ze své funkce osobně zodpovědný za výběrové řízení na nákup zdravotnické techniky ze srpna roku 2008 společně s tehdejším představenstvem Krajské zdravotní, považuji v tuto chvíli za spekulativní a ničím nepodložené. Pan ředitel bude muset představenstvu vysvětlit své výroky o hrozícím krachu Krajské zdravotní. Jeho tvrzení důrazně odmítám a považuji je za nezodpovědné,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Radek Scherfer.
Jak dále doplnil: „Ze své pozice garantuji všem našim pacientům zachování zdravotní péče v plném rozsahu.“

 

Zpracoval:  
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


21.10.2011

Tisková zpráva Krajská zdravotní nesouhlasí s udělením pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Krajská zdravotní, a. s. nesouhlasí se 700 tisícovou pokutou, udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za údajné pochybení při výběrovém řízení na nákup zdravotnické techniky v roce 2008. Krajská zdravotní, a. s. podá na postup ÚOHS správní žalobu.

„Antimonopolní úřad se rozhodl společnosti udělit pokutu, přestože v minulosti již třikrát žádná pochybení ve veřejné zakázce neobjevil. Takový postup je podivný, zpětně se hledá třeba i sebemenší důvod k udělení pokuty, která může Krajskou zdravotní zásadně poškodit. Nezbývá nám, než proti rozhodnutí ÚOHS podat správní žalobu,“ řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Věřím, že s naším odvoláním uspějeme. Nyní je rozhodně předčasné předjímat další vývoj a spekulovat. Všechny nicméně mohu ubezpečit, že běžná každodenní zdravotní péče ohrožena není.“ Uvedl dále ředitel Reichelt.

Pokutu, proti které se Krajská zdravotní, a. s. odvolala, nakonec ÚOHS udělil ne za předražení, ale za to, že neprodloužila termíny pro podání nabídek ve veřejné soutěži, poté když pouze prodloužila termín pro plnění zakázky. Krajská zdravotní, a. s. s tímto odůvodněním nesouhlasí a napadne ho proto soudní cestou.

Krajská zdravotní, a. s. realizovala nákup přístrojů do pěti nemocnic s přispěním evropských fondů,  ve výši 420 milionů korun, prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Veřejnou soutěž na dodávku přístrojů zkoumaly antimonopolní úřad i policie na podněty konkrétních subjektů, pro podezření z údajného zmanipulování a předražení zakázky. Vznesená podezření se nikdy neprokázala.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


19.10.2011

Nadační fond Kolečko podpořil dětskou chirurgii Krajské zdravotní

Ve středu, 19. října 2011 proběhlo na Oddělení dětské chirurgie - Dětském úrazovém centru Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. předání nového přístroje. Kostní vrtačku v hodnotě téměř čtyři sta tisíc korun věnoval Nadační fond Kolečko díky finanční podpoře od firmy Apotex.

Přítomné přivítal MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Jsem rád, že mohu za vedení společnosti poděkovat dárcům za oba přístroje určené dětským pacientům, a také vyzdvihnout záslužnou práci Nadačního fondu Kolečko, který při svých aktivitách pravidelně pamatuje také na Masarykovu nemocnici.“, uvedl Josef Liehne.

Slavnostního předání daru se zúčastnila předsedkyně správní rady Nadačního fondu Kolečko Linda Jandová a patronka a členka správní rady nadačního fondu Linda Rybová. Nadační fond tímto darem pokračuje ve svém dlouholetém úsilí pomáhat dětem postiženým těžkým úrazem.

„Darem jsme získali kostní vrtačku s kompletním přídavným zařízením. Tato moderní vrtačka slouží při operační léčbě zlomenin, používá se k navrtávání šroubů, k zavádění fixačních drátů nebo k úpravě špatného sklonu srostlé kosti. Nový přístroj je pro lékaře velkým přínosem a značně přispěje ke zlepšení péče o malé pacienty“, řekl primář dětské chirurgie - dětského úrazového centra Krajské zdravotní, a. s. - MNUL, o. z. MUDr. Petr Polák.

Zástupci nemocnice poděkovali dárcům a primář dětské chirurgie přítomným popsal funkce a přínos přístroje při léčbě dětských pacientů, a poté s vrchní sestrou Mgr. Bc. Michaelou Rothovou doprovodili dárce na oddělení za dětskými pacienty.

Doplňující informace, převzato z tiskové zprávy Nadačního fondu Kolečko ze dne 19. 10. 2011:
Nadační fond Kolečko působí v neziskovém sektoru od roku 2004 s cílem pomáhat dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem traumatizovány po těžkém úrazu. Dlouhodobě podporuje Centrum dětské chirurgie a traumatologie při Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči, kam byly v uplynulých letech převedeny prostředky ve výši více než 2 500 000,- Kč, které fond získal od sponzorů a v rámci každoročních divadelních beneficí a dobročinných aukcí.

Nadační fond Kolečko dlouhodobě podporuje všech osm Center dětské traumatologie v České republice, mezi něž už bylo rozděleno téměř 7 milionů Kč, použitých na nákup přístrojů, léčebných pomůcek, vybavení a zútulnění prostředí.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

 


17.10.2011

Krajská zdravotní odmítá spekulace o privatizaci

Krajská zdravotní, a. s., se opakovaně a důrazně ohrazuje proti tvrzení o údajných plánech na vytvoření finanční ztráty s následnou privatizací jí svěřených nemocnic. Pět nemocnic spravovaných Krajskou zdravotní, a. s., je ve 100% vlastnictví Ústeckého kraje a jejich údajnou přípravu k privatizaci vylučuje jak vedení Ústeckého kraje, tak vedení společnosti.

„Výroky Jiřího Paroubka o chystané privatizaci krajských nemocnic jsou pouhé výmysly, které hraničí se šířením poplašné zprávy. Pan Paroubek dobře ví, že pro Krajskou zdravotní bylo ještě pod vedením Petra Bendy na letošní rok plánované schodkové hospodaření. Nikoli z důvodu údajné privatizace, ale z důvodu zásadního snížení příjmů od zdravotních pojišťoven. Přesto se zatím Krajské zdravotní i po devátém měsíci letošního roku daří držet výsledek v černých číslech. Ohrazuji se proti této snaze o politické zviditelnění, která je prováděna formou obelhávání široké veřejnosti," uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva KZ, a. s.

Informace o údajných privatizačních snahách neodpovídají žádným relevantním skutečnostem. Nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově jsou majetkem Ústeckého kraje, který se při vzniku Krajské zdravotní, a. s. zavázal, že pro své občany zajistí tu nejlepší dostupnou zdravotní péči. To je také základním předmětem a každodenní náplní činnosti Krajské zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


12.10.2011

Nadační fond Kapka naděje obdaroval Dětskou kliniku Krajské zdravotní

Dětská klinika IPVZ Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. obdržela dva přístroje od Nadačního fondu Kapka naděje. Hemodynamický monitor LiDCOPlus a přístroj pro astmatiky No Hypair FeNO v celkové hodnotě téměř jednoho milionu korun, byly zakoupeny díky finančnímu daru od společnosti Czech Property Investments, a. s. a výtěžku benefičního koncertu „Strom života a 7 splněných přání“, uspořádaného nadačním fondem.

Předání obou přístrojů proběhlo ve středu, 12. října 2011 na Dětské klinice Masarykovy nemocnice, za účastiVenduly Auš Svobodové, prezidentky Nadačního fondu Kapka naděje, Elen Švarcové, ředitelky nadačního fondu a Mgr. Josefa Štolby, zástupce společnosti Czech Property Investments, a. s.Na straně Krajské zdravotní, a. s. se předání daru zúčastnili zástupci vedení společnosti a zástupci Dětské kliniky.
 
Přítomné přivítal Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva spolu s Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem společnosti. „Jsem rád, že mohu za vedení společnosti poděkovat dárcům za oba přístroje určené dětským pacientům, a také vyzdvihnout nelehkou práci Nadačního fondu Kapka naděje, který mezi obdarované zařadil Masarykovu nemocnici již poněkolikáté“, uvedl předseda představenstva.
 
Primář Dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. také poděkoval oběma dárcům, přítomným pak popsal funkce a přínos obou přístrojů při léčbě dětských pacientů, a s vrchní sestrou Marií Lulkovou, doprovodili dárce na oddělení za dětskými pacienty, spolu s MUDr. Jiřím Madarem, náměstkem pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. a  MUDr. Josefem Liehnem, náměstkem pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
 
Vendula Auš Svobodová a Elen Švarcová spolu se sestřičkami z Dětské kliniky rozdaly na oddělení dárky, které měly pro hospitalizované děti připraveny. 
 
 
Doplňující informace:
 
Hemodynamický monitor je určen pro sledování a optimalizaci hemodynamických parametrů u kriticky nemocných dětí s minimální zátěží pro dětský organismus a zobrazuje kontinuálně v reálném čase celou řadu srdečních, cévních a metabolických parametrů. Přístroj pro dětské pacienty je třetím zařízením obdobného typu v ČR.
 
Přístroj pro astmatiky měří neinvazivním způsobem hodnoty vydechovaného oxidu dusnatého.
Ze získaných hodnot lze monitorovat probíhající zánět u astmatu a hodnotit účinnost probíhajícího léčení. Podstatnou výhodou přístroje je jeho rychlost, přesnost a snadné použití pro lékaře.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

6.10.2011

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. se zúčastnila projektu „30 dnů pro léčbu

Na neurologickém oddělení děčínské nemocnice se včera (5. 10. 2011) uskutečnil Den otevřených dveří. Pro návštěvníky byly připraveny informační materiály, přednáška, prohlídka oddělení či možnost zjištění rizikových faktorů pro vznik CMP.

Možnosti změřit si krevní tlak, krevní cukr (glykemii) a cholesterol využilo 33návštěvníků. Poté se zájemci přesunuli do učebny, kde si vyslechli přednášku na téma Cévní mozková příhoda a její prevence, kterou si připravila primářka neurologického oddělení MUDr. Iva Ondečková.  Návštěvníci si jako každý rok mohli prohlédnout neurologické oddělení, včetně jednotky intenzivní péče tohoto oddělení. Následně se zájemci mohli podívat na vyšetření karotid a domluvit se na vhodném termínu pro toto vyšetření.
 
Světový den pro CMP (cévní mozkové příhody)„STROKE  AWARENESS  DAY“ je v letošním roce v ČR již po sedmé rozšířen o kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci CMP“, kterou vyhlásila Celebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech od 12. září do 7. října 2011. Kampaň postupně proběhne v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. v odštěpných závodech Teplice, Chomutov, Děčín       a Ústí nad Labem.
    
Hlavními koordinátory projektu na republikové úrovni jsou, člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a Cerebrovaskulární sekce ČNS MUDr. Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení a Iktového centra KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. a Hana Potměšilová, ředitelka „Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ Commedia Praha. Celostátní projekt „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2011“ podporují VZP, SLL Jánské lázně s. p., Boehringer-Ingelheim a. s., IPSEN o. s., EVER Neuro Pharma, Lundbeck , Sanofi-Aventis s. r. o., Pacientská organizace ICTUS, Českomoravský fotbalový svaz a řada dalších organizací na místních úrovních.
 
O jednotlivých akcích, pořádaných v rámci „30 dnů CMP“ v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., budeme postupně podrobněji informovat.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel.: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

5.10.2011

Krajská zdravotní pokračuje v úspěšném stipendijním programu

Krajská zdravotní, a. s. nabízí studentům medicínských oborů možnost zapojení do stipendijního programu, prostřednictvím svého nadačního fondu. V rámci stipendia mohou studenti získat až 7 000 Kč měsíčně na úhradu nákladů, spojených se studiem na vysoké škole.

Stipendijní program pro akademický rok 2011/2012, pro studenty druhých a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékařských, ošetřovatelských a v oboru farmaceut, vyhlásila Správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.  Stipendijní program funguje od roku 2008 a od svého počátku se těší vysokému zájmu.

Během předchozích dvou let se do stipendijního programu přihlásilo 78 studentů a do pracovního poměru v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. nastoupilo již na 30 stipendistů. Pro akademický rok 2011/2012 se mohou studenti stále ještě přihlásit, a to do 10. 10. 2011.

Žádost o stipendium musí být podána v termínu určeném výzvou na adresu: Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, odbor personální, 401 13 Ústí nad Labem. Obálka by měla být označena „Stipendium“. Veškeré informace spolu se žádostí o stipendium, směrnicí a smlouvou zájemci naleznou na internetových stránkách Krajské zdravotní, a. s. /cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


Prosím, čekejte