5.2.2013

Krajská zdravotní rozhodla o zrušení zakázky na outsourcing ICT

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. (KZ) na svém dnešním jednání rozhodlo o zrušení veřejné zakázky „Komplexní outsourcing ICT“, vyhlášené k zajištění počítačových služeb pro nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově na období deseti let. Správu svých informačních technologií bude společnost nadále zajišťovat vlastními silami.

Krajská zdravotní, a. s. současně zahájila nezbytné kroky ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s odvoláním na § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách. O tomto kroku a jeho důvodech bude také neprodleně informovat všechny účastníky výběrového řízení.

Členové představenstva vzali v úvahu stanovisko Ministerstva financí ČR, které upozornilo na ekonomická rizika spojená se zakázkou. Probíhá také prošetřování ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a Policie ČR.

Krajská zdravotní, a. s. v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vypsala výběrové řízení „Komplexní outsourcing ICT“ počátkem března 2012 s prodlouženým termínem doručení nabídek do června 2012. Krajská zdravotní, a. s. obdržela celkem čtyři nabídky od uchazečů.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


16.1.2013

Krajská zdravotní podepsala smlouvy o úhradách zdravotní péče s VZP

Krajská zdravotní, a. s. dnes (16. 1.) podepsala smlouvy o úhradách zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), největším partnerem na straně plátců zdravotní péče. K uzavření smluv s ostatními pojišťovnami dojde v horizontu měsíce ledna, a to v návaznosti na předchozí společná jednání mezi VZP, Svazem zdravotních pojišťoven a Krajskou zdravotní, a. s.

Smlouvy dnes podepsali ředitelé MUDr. Petr Veselský za VZP a Ing. Eduard Reichelt za KZ, a. s., za účasti Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva KZ, a. s. a RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje.

„Jsem rád, že k podpisu smluv o úhradách zdravotní péče došlo a že dojde k uklidnění v řadách pacientů i zaměstnanců krajských nemocnic,“ řekl RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, v jehož gesci je také oblast zdravotnictví.

„Jistota nasmlouvaného objemu a rozsahu poskytované zdravotní péče je pro Krajskou zdravotní zásadní a jsem rád, že na rozdíl od předchozích let máme potřebnou jistotu již na začátku roku a nově dokonce na delší období pěti let,“ dodal Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva KZ, a. s. 

„I VZP je spokojena, že došlo ke kompromisu, který je pro obě strany přijatelný a zároveň zajistil otevřená dvířka k dalším jednáním o rozumné racionalizaci ve struktuře poskytované péče“, uvedl po podpisu smluv MUDr. Petr Veselský, ředitel pobočky VZP v Ústeckém kraji.

K ústupkům došlo na obou stranách, žádné však nemají negativní dopad na rozsah, ani kvalitu poskytované zdravotní péče.  Příkladem může být oční oddělení mostecké nemocnice. „Oceňuji, že mimo jiná diskutovaná pracoviště, bylo zachováno oční oddělení mostecké nemocnice se společným lůžkovým fondem“, komentoval vzájemný kompromis Ing. Jiří Novák, člen představenstva KZ, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


11.1.2013

V pozici náměstka pro zdravotní péči Krajské zdravotní končí MUDr. Jiří Madar

MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. ke dni 11. 1. 2013, se vzdal funkce a ke stejnému datu ukončil pracovní poměr dohodou.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


10.1.2013

Kritická reportáž České televize na adresu Krajské zdravotní je neoprávněná

Hrubě zkreslené informace, nepravdivé spekulace a lži obsahovala kritická reportáž na adresu Krajské zdravotní, a. s. k tématu nákupu medicinálních kyslíků, odvysílaná Českou televizí 8. ledna.

O 20 procent se zvýšila cena u takzvaných medicinálních kyslíků. Zatímco dřív si nemocnice dodávky, a v tomto případě i výhodnější ceny zajišťovaly samy.“, dozvíme se mj. z obsáhlé reportáže.

Naprosto transparentní otevřené výběrové řízení na dodávku medicinálních plynů (dokonce s možností dílčích dodávek pro jednotlivé nemocnice) proběhlo z důvodu legislativních změn, kdy původní dodávky musely být přesoutěženy, když část medicinálních plynů - včetně medicinálních kyslíků - byla zařazena v souladu s Evropskou legislativou mezi léčiva s povinností registrace. Zařazením produktu mezi léčivé přípravky došlo k výraznému nárůstu nákladů při výrobě a distribuci medicinálních plynů což se projevilo v ceně produktů.

„Mluví li někdo o medicinálním kyslíku dodávaném do mostecké nemocnice před a po výběrovém řízení, mluví o dvou rozdílných produktech, samozřejmě s jinou cenou.  Výrobu tzv. medicinálních plynů jsme v souladu se zařazením plynů mezi léčivé přípravky museli změnit, včetně náležitostí spojených s registrací, dopravou, uskladněním, distribucí apod. Část zvýšených nákladů jsme pokryli z vlastních zdrojů, část jsme ale museli promítnout do ceny produktu. O tom, že je cena reálná, vypovídá naše obhájení dodávek před konkurencí, mj. do mostecké nemocnice“, uvedl k problematice cen medicinálních plynů zástupce dodavatele.

„Mrzí mě, že skutečnými důvody vyšší ceny se reportáž vůbec nezabývala, přesto, že informace byly poskytnuty.  Jednodušší bylo vytvořit dojem o tzv. „palbě kritiky“ na špatné hospodaření, podpořený nepravdivými výroky opoziční političky, když naznačovala manipulování veřejné zakázky a bagatelizovala problematiku nesmyslnými výroky o  „množstevní přirážce“. Tendenčnost reportáží na adresu Krajské zdravotní mě už nepřekvapuje, míra účelovosti a šíření lží ve veřejnoprávní televizi mě však nejen zaráží, ale přímo děsí“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900

mobil: +420 774 711 478

email:  jiri.vondra@kzcr.eu


8.1.2013

Krajská zdravotní odmítá jakoukoli údajnou spojitost s únoskyní dítěte z ústeckých Trmic

Krajská zdravotní, a. s. jednoznačně odmítá spekulace o údajných zdravotních pobytech únoskyně ústeckého nemluvněte (v červenci 2012) ve svých nemocnicích. Informace se objevily v některých médiích s odvoláním na tvrzení ženy - únoskyně. Informace o komerčním potratu, provedeném údajně únoskyni za úplatu v teplické nemocnici, nejsou pravdivé.

Nezaznamenali jsme žádnou Melanii B. z Německa, která by absolvovala zdravotní zákroky na gynekologicko – porodnických odděleních teplické či ústecké Masarykovy nemocnice, ani v jiných nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Žádné Melanii B. nebylo během předešlého roku provedeno přerušení těhotenství, či jakékoli jiné vyšetření nebo ošetření. Tato žena nenavštívila ani jednu ze jmenovaných nemocnic za účelem poskytnutí zdravotní péče.
 
„Potratová turistika“ je v ČR nelegální. Komerční přerušení těhotenství  cizinkám neprovádíme. Výjimkou jsou ojedinělé případy cizinek s trvalým pobytem v ČR, kdy se postupuje podle tuzemských standardů, vyjma úhrady, která může být přímá u cizinců mimo EU, nebo prostřednictvím mezinárodních smluv v rámci společenství EU. Výjimkou mohou být samozřejmě také spontánní porody během pobytu cizinek na území ČR. U těch se pak přihlíží na příslušnost rodičky k EU, kde je zdravotní péče včetně platby řešena v rámci platné mezinárodní legislativy na úrovni zdravotních pojišťoven, v případě ostatních cizinců je zdravotní péče poskytnuta a hrazena v hotovosti nebo je platba posléze vymáhána.
 
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
 

7.1.2013

Krajská zdravotní uzavřela dodatek Kolektivní smlouvy

S účinností od 1. ledna 2013 vstoupil v platnost dodatek Kolektivní smlouvy, podepsaný mezi Krajskou zdravotní, a. s. a zástupci 11 odborových organizací, které zastupují téměř 6300 zaměstnanců ze všech pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Smluvní strany uzavřely dodatek Kolektivní smlouvy s cílem udržovat stabilně dobré vzájemné vztahy. Platnost Kolektivní smlouvy se prodlužuje do 30. 6. 2013. Zaměstnavatel tak dál garantuje dosavadní objem mzdových prostředků, stejně jako širokou škálu zaměstnaneckých výhod a benefitů.
 
„Z mého pohledu je dodatek Kolektivní smlouvy v současné době rozumným řešením a umožní pokračování standardně dobrých vztahů mezi Krajskou zdravotní jako zaměstnavatelem a zaměstnanci. Navíc nám toto řešení dává časový prostor a klid na dojednání nové Kolektivní smlouvy,“ řekl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
 
Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a pravidla zaměstnávání zaměstnanců u Krajské zdravotní, a. s. a jejich nároky vyplývající z pracovně právního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Kolektivní smlouva vychází z ratifikovaných mezinárodních úmluv, zákoníku práce v platném znění a dalších platných právních předpisů.
 
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,

2.1.2013

Děti narozené na Nový rok v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Na Nový rok, 1. ledna 2013, se v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. narodilo celkem 11 dětí, z toho 4 dívky a 7 chlapců. První novorozenec (chlapec) přišel na svět v porodnici mostecké nemocnice v 1 hodinu a 00 minut a stal se také prvním novorozencem v Ústeckém kraji.

Celkové počty novorozenců Krajské zdravotní, a. s. v jednotlivých nemocnicích:

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
V děčínské nemocnici na Nový rok nepřišel na svět žádný novorozenec.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Celkem: 3 novorozenci, 1 dívka, 2 chlapci
První novorozenec: chlapec o hmotnosti 2980 g a délce 50 cm, narozený v 01:10 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Celkem: 2 novorozenci, 2 chlapci
První novorozenec: chlapec o hmotnosti 3400 g a délce 49 cm, narozený v 02:32 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Celkem: 5 novorozenců, 2 dívky, 3 chlapci
První novorozenec: chlapec o hmotnosti 3540 g a délce 51 cm, narozený v 01:00 hod.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Celkem: 1 novorozenec, dívka o hmotnosti 2850 g a délce 49 cm, narozená v 11:58 hod.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


13.12.2012

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem se může pyšnit Certifikátem bezpečnosti a kvality

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. se jako osmá v pořadí zařadila mezi zdravotnická zařízení v České republice, které získaly čestný Certifikát bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“. Certifikát dnes převzal MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. Úspěch nemocnice je o to větší, že je prvním zdravotnickým zařízením v regionu, které toto ocenění získalo.

Základní podmínkou získání certifikátu je zavedení používání bezpečnostních prvků do standardů ošetřovatelské péče a jejich důsledné dodržování. Čestným Certifikátem bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“ jsou tak oceněna pouze ta zdravotnická zařízení, která projdou nejpřísnějšími požadavky bezpečnosti pro manipulaci s potenciálně nebezpečným materiálem a zavedou na všechna oddělení moderní zdravotnické prostředky, které zvyšují nejen bezpečnost pacientů, ale především zdravotnického personálu.

Jedná se například o práci s kanylami a infuzními sety kontaminovanými pacientovou krví. Ty jsou vybaveny speciální konstrukcí znemožňující bodná či řezná poranění. Po použití jehly se její hrot automaticky uzavře
a riziko poranění a následné možné infikace zdravotníka nebo pacienta je tím eliminováno téměř na nulu. Ačkoli je zdravotnický personál při manipulaci s jehlami obezřetný, dochází každoročně v celé České republice k několika desítkám poranění. Pracovníkům tak hrozí nakažení celou řadou infekčních chorob, v krajních případech i virem HIV či hepatitidou B a C.

Bezpečnost v poskytování zdravotní péče našim klientům je naší prioritou. Od bezpečnosti v poskytování zdravotní péče se totiž následně odvíjí i spokojenost pacientů. Proto se aktivně nezapojujeme do placených analýz HealthCare, ale raději takové finanční prostředky věnujeme do skutečně a hmatatelně hodnotitelné péče o naše pacienty a ne do placených analýz,“ říká MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s.

„Čestný Certifikát Bezpečná nemocnice je natolik prestižní ocenění, že jej získají pouze nejlepší zdravotnická zařízení splňující přesně definovaná kritéria. Pro pacienty je tak ocenění Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jasným znamením, že se jim dostane té nejlepší péče. Bezpečnostní prvky navíc chrání nejen zdraví pacientů, ale i zdraví a psychickou pohodu zdravotníků, kteří mohou být prací s rizikovými a vysoce infekčními materiály mnohdy stresováni,“ vysvětluje Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.  

Jako velmi pozitivní hodnotí zavedení bezpečnostních prvků i hlavní sestra, Mgr. Markéta Svobodová: „Ráda bych se na bezpečnou nemocnici podívala z trochu jiného pohledu. Naší povinností je dbát na bezpečnost pacientů, je to alfa a omega naší práce. Koneckonců je to i velmi důležité hledisko při certifikaci nemocnice, při každém auditu kvality práce. Ale potřebujeme také dbát o bezpečí našich zaměstnanců, předcházet úrazům, které souvisejí přímo s výkonem práce sestry nebo lékaře. Je nutné chránit sebe. Při práci manipulujeme s ostrými nástroji a pomůckami, stačí chvilka nepozornosti a zdravotník se poraní o použitou jehlu. Jsem proto moc ráda, že máme pomůcky,které toto vylučují. Např. po použití intravenózní kanyly se hrot jehly zatáhne a další manipulace s ní nehrozí poraněním. Věřím, že podobné bezpečnostní prvky budou brzy samozřejmou součástí všech zdravotnických zařízení. Jejich zavedení totiž výrazně přispívá k dobrému jménu českého zdravotnictví.“

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. každý den spotřebuje více než 1000 infuzních setů a přibližně 750 intravenózních kanyl. Při manipulaci s nimi jsou zdravotníci vystaveni každodenní hrozbě rizika poranění a případné nákazy. Díky bezchybně fungujícím ochranným prvkům je nyní riziko poranění téměř nulové.

Více o B. Braun

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu 173 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 60 zemích světa. Skupinu
B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel 23 dialyzačních středisek) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun v České a Slovenské republice působí od roku 1993, zaměstnává 600 lidí a její loňský obrat přesáhl 3,6 miliardy korun. Více na
www.bbraun.cz. B. Braun pro život je hlavním charitativním projektem Skupiny B. Braun. Podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Více na www.bbraunprozivot.cz.

Kontakt na Skupinu B. Braun CZ/SK:
Lucie Kocourková
tisková mluvčí
tel. +420-271 091 313, mobil +420-602 167 024
e-mail: lucie.kocourkova@bbraun.com
www.bbraun.cz   

Kontakt na Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem:
Jiří Vondra
Tiskový mluvčí
tel.: +420 477 114 103
e-mail: jiri.vondra@kzcr.eu  


10.12.2012

Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. udělila ceny za nejlepší vědeckou práci za rok 2011

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. každoročně „Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů nad 35 let“ („Cena ředitele“), „Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let“ („Cena náměstka pro zdravotní péči“) a „Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků“.

Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. Podle daných pravidel soutěžili pouze první autoři článků, články „v tisku“ nebyly akceptovány. Nelékařští zdravotničtí pracovníci mohli zaslat článek nebo též prezentaci přednášky s uvedením místa a data konání kongresu.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 10. prosince, první tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 250 tisíc Kč. V soutěži o „Cenu ředitele“ se na první a druhé pozici umístili MUDr. Jan Procházka, Ph.D. z Oddělení intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MN) a MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. z Traumatologického oddělení MN na třetím místě MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky MN a Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně (FZS UJEP). V kategorii pro lékaře do 35 let („Cena náměstka pro zdravotní péči“) obsadili MUDr. Amír Zolal první a MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. druhé místo, oba z Neurochirurgické kliniky MN, třetí místo připadlo lékaři z Traumatologického oddělení MN, a to MUDr. Janu Rieglovi.

V kategorii nelékařských zdravotnických profesí byly z mnoha nominovaných příspěvků vybrány tři nejlepší práce, první místo zaujala Mgr. Bc. Michaela Rothová z Oddělení dětské chirurgie MN, na druhém skončila Mgr. Vlasta Čejnová z Oddělení lékařské genetiky MN a třetí místo obsadila Iveta Šebková z Gynekologicko-porodnického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Blahopřejeme všem oceněným autorkám a autorům a těšíme se na nominace do nového ročníku soutěže.

Doprovodné informace:

Složení Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.  

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky MN a FZS UJEP, (předseda VR KZ)
Doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky MN a FZS UJEP
MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení MN
MUDr. Daniel Nalos, primář Oddělení intenzivní medicíny MN
MUDr. Petr Opletal, CSc., Chirurgická klinika MN
MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Chomutov
MUDr. Marta Vachová, Neurologické oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš, Ambulance chronické bolesti Most
Mgr. Eva Bendová, Onkologické oddělení MN
Mgr. Vlasta Čejnová, Oddělení lékařské genetiky MN

Připravil:                            
Ing. Martin Zeman                                         
vedoucí Odboru vědy a výzkumu                        
Krajská zdravotní, a. s.                                      
tel: +420 477 117 900                                      
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu                          

Zpracoval:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103, mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


7.12.2012

Mostecká nemocnice počtvrté hostila sympozium očních lékařů

Tradiční akcí se již stalo 4. Mostecké oftalmologické setkání, na kterém se v pátek 7. prosince v kinosále mostecké nemocnice sešlo přes 40 očních lékařů a 30 zdravotních očních sester z celého ústeckého regionu. Jako hosté se akce zúčastnili také oční optici.

Stejně jako v předchozích ročnících, tak i letos se celé organizace ujalo Oční oddělení Nemocnice Most pod vedením primáře MUDr. Radomíra Macha, který je zároveň odborným garantem. Setkání se uskutečnilo pod patronací náměstka pro zdravotní péči mostecké nemocnice MUDr. Luďka Hyky.

„Celá řada odborných přednášek se týkala jak předního segmentu oka – operace šedého zákalu, tak i raritních, méně častých výkonů, dále diagnostiky glaukomu a léčby sítnicových onemocnění v očním lékařství,“ uvedl MUDr. Radomír Mach, primář očního oddělení mostecké nemocnice.

„Váženými přednášejícími hosty setkání byli MUDr. Pavel Sušický, působící na pražské klinice, primářka MUDr. Ivana Liehneová z ústecké Masarykovy nemocnice i MUDr. Jitka Pokorná z dětské ambulance oční kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech.

Velikým přínosem byla také přednáška MUDr. Miroslava Pelešky, primáře anesteziologického oddělení mostecké nemocnice. Poučil lékaře o nejmodernějších léčebných metodách při anafylaktické reakci,“ řekl MUDr. Radomír Mach, garant celé akce.

Dalšími přednášejícími byli čtyři lékaři z Ústí nad Labem a z Loun. Z mostecké nemocnice měli po přednášce MUDr. Lenka Kulichová, MUDr. Veronika Šatka-Sušická a pěti přednáškami o nově zaváděných léčebných postupech přispěl primář MUDr. Radomír Mach. „Prosincový termín je sice nevlídný pro cestování za krásami Mostecka a poznávání jeho upraveného a rekultivovaného okolí, ale při vzájemném předávání odborných poznatků a zkušeností je toto předvánoční období vhodnou dobou k bilancování výsledků,“ uvedl MUDr. Radomír Mach a dodal, že v příštím roce se již páté tradiční setkání bude konat 6. prosince.

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte