Krajská zdravotní, a.s. uzavřela novou kolektivní smlouvu

S účinností od 1. dubna vstoupila v platnost nová Kolektivní smlouva, podepsaná mezi Krajskou zdravotní, a.s. a zástupci 11 odborových organizací, které zastupují téměř 6300 zaměstnanců ze všech pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a pravidla zaměstnávání zaměstnanců u Krajské zdravotní, a.s., jejich nároky vyplývající z pracovně právního vztahu, tedy včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Kolektivní smlouva vychází z ratifikovaných mezinárodních úmluv, zákoníku práce v platném znění a dalších platných právních předpisů.

Smluvní strany uzavřely Kolektivní smlouvu s cílem udržovat stabilně dobré vzájemné vztahy. I přes probíhající ekonomickou recesi společnost Krajská zdravotní, a.s. počítá pro rok 2009 se zachováním objemu mzdových výdajů i všech zaměstnaneckých výhod a benefitů pro své zaměstnance na úrovni předchozího roku.

„Jsem velmi rád, že po mnoha intenzívních jednáních mezi oběma stranami došlo k uzavření nové Kolektivní smlouvy pro období roku 2009. Věřím, že nová smlouva odráží nejen míru nezbytného vzájemného kompromisu, ale také zohledňuje celkovou ekonomickou situaci, ve které se všichni nacházíme v době ekonomické krize. Z mého pohledu je nová smlouva velmi rozumným řešením a umožní pokračování standardně dobrých vztahů mezi Krajskou zdravotní a zástupci odborových organizací“, řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.


10.3.2009

V Ústecké nemocnici provedli 100. robotickou operaci

Dnes 10.3.2009 byla v Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní a.s. v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem provedena expertním týmem stá robotická minimálně invazivní operace nádorového onemocnění.

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. je pátým centrem se šestým robotem v České republice. „Na žádném takovém robotu u nás nebyl proveden stý zákrok tak rychle a to během necelých sedmi měsíců,“ uvedl ředitel Krajské zdravotní, a.s. Eduard Reichelt. Robot v Ústecké nemocnici je nejvytíženějším zařízením svého druhu v ČR.

První operace provedená za pomoci robota v Ústeckém kraji byla uskutečněna 19. srpna 2008 a jednalo se o úspěšnou resekci ledviny s nádorem u pacienta v chronické renální nedostatečnosti. Tímto zásahem u něho byla oddálena eventuální nutnost hemodialýzy. Pro srovnání, tento robotický výkon byl v poměru s celoroční péčí o pacienta v High Definition programu (v programu s vysokým rozlišením) mnohonásobně levnější.

Minimálně invazivní chirurgické výkony přinášejí pacientovi mnohé benefity, jako redukci krevních ztrát, redukci komplikací, či snížení pooperační bolesti. Nespornou výhodou je následná rychlejší rekonvalescence a tedy i návrat pacienta do běžného života.

Rozhodnutí o vytvoření Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. a nákup robota, nejlepšího v České republice, posunuje zdravotnictví v Ústeckém kraji na špičkovou úroveň nemocnic, např. Ústřední vojenské nemocnice či nemocnice Na Homolce.


Krajská zdravotní, a.s. modernizuje přístrojové vybavení svých nemocnic z dotací Evropské unie

V minulých dnech začala společnost Krajská zdravotní, a.s. realizovat první přejímky přístrojů, dodaných v rámci projektu ROP Severozápad pod názvem „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní, a.s.“

Mezi desítkami žadatelů, kterým Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad schválil v závěru minulého roku dotace za více než 2 miliardy korun, výrazně uspěla společnost Krajská zdravotní, a.s. Z celkem osmi podaných žádostí získala společnost dotace na sedm svých projektů v hodnotě převyšující půl miliardy korun.

Pomocí těchto dotačních prostředků začala společnost modernizovat přístrojové vybavení v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Financování těchto projektů je z 92,5% hrazeno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Projekt se skládá ze dvou etap realizace. V první etapě, která začala již 1. 12. 2008 a bude pokračovat do 31. 3. 2009, proběhla fyzická realizace, tedy vlastní montáž přístrojového vybavení. V současné době probíhají ve všech odštěpných závodech společnosti přejímky konkrétních instalovaných zdravotnických přístrojů.

Prostředky, získané z regionálního operačního programu, umožnily Krajské zdravotní, a.s. nakoupit celou řadu přístrojů. Například endoskopické přístroje, ultrazvukové přístroje a řadu dalších, vyspělých diagnostických přístrojů. Dotace pomohou také dovybavit operační sály a pořídit nové lékařské vybavení na řadu oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Peníze z evropských fondů - v tomto případě z Evropského fondu regionálního rozvoje - tak významnou měrou přispějí k plnění jednoho z hlavních cílů společnosti, kterým je nejen sledování pokrokových trendů ve zdravotnictví, ale především jejich zavádění do každodenní lékařské praxe.


Prohlášení k údajné výpovědi MUDr. Aleny Dernerové

Vedení Krajské zdravotní, a.s. rezolutně odmítá, že by na lékařku MUDr. Alenu Dernerovou vyvíjelo jakékoliv tlaky, aby opustila mosteckou nemocnici.

Krajská zdravotní, a.s. se ohrazuje proti zavádějícím a nepravdivým informacím médií, která referují o údajném propuštění MUDr. Aleny Dernerové z pracovního poměru v mostecké nemocnici. MUDr. Alena Dernerová je totiž stále zaměstnankyní této nemocnice a Krajská zdravotní, a.s. nikdy nepožadovala její propuštění.

Faktem je, že 7. ledna 2009 na poradě vedení Krajské zdravotní, a.s. s řediteli odštěpných závodů (nemocnic), zazněla informace tehdejšího ředitele mostecké nemocnice MUDr. Vladimíra Müllera o úmyslu MUDr. Dernerové ukončit pracovní poměr v této nemocnici a nadále provozovat pouze soukromou praxi. V této věci však nebyla nikdy ze strany ředitele Müllera předložena vedení Krajské zdravotní, a.s. žádná dokumentace, a proto nikdo z vedení společnosti ani nemohl v této věci učinit žádný úkon.

Celá tato záležitost se tak seběhla, podle dostupných informací, na úrovni odvolaného ředitele MUDr. Müllera a MUDr. Dernerové a Krajská zdravotní, a.s. v ní nesehrávala žádnou roli. Protože se tyto nepravdivé spekulace o údajném rozvázání pracovního poměru s MUDr. Dernerovou - zřejmě z politických důvodů - objevily následně po odvolání MUDr. Müllera z funkce ředitele, je možné, že tak bylo činěno záměrně ze stran bývalého vedení mostecké nemocnice tak, aby došlo k poškození dobrého jména Krajské zdravotní, a.s., případně vedení Ústeckého kraje.

Vyzýváme proto média, která tyto nepravdivé informace uvedla, aby uveřejnila příslušnou tiskovou opravu a novináři, kteří bez znalosti konkrétního stavu věci zveřejnili své komentáře, aby se za svůj omyl omluvili.


Odvolání ředitelů odštěpných závodů Krajské zdravotní, a. s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. rozhodlo o odvolání ředitelů odštěpných závodů společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání 24. 2. 2009 rozhodlo o odvolání ředitelů odštěpných závodů společnosti Krajská zdravotní, a.s. Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. tak odvolalo s účinností k 31. 5. 2009 ředitele odštěpných závodů v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a v Chomutově.

Výběrové řízení na obsazení postů ředitelů jednotlivých odštěpných závodů společnosti bude vyhlášeno 2. 3. 2009.


Krajská zdravotní, a.s. zavádí ve svých lékárnách bonusy

Od 1. února letošního roku obdrží zákazníci lékáren spadajících pod Krajskou zdravotní, a.s. při každém nákupu na recept bonus, jehož výše se bude shodovat s výší regulačního poplatku. Tento bonus jim bude okamžitě odečten z celkového účtu za nakupovaná léčiva. Regulační poplatek je současné době stanoven na 30 Kč za každou jednotlivou položku na receptu.

Nárok na bonus budou mít všichni, kdo se k nákupu léků vypsaných na receptu rozhodnou využít služeb ústavních lékáren jednotlivých nemocnic společnosti. Krajská zdravotní, a.s. chce tímto opatřením dosáhnout vyššího obratu při prodeji lékařem předepsaných léčiv a léčivých přípravků, které jsou plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Celková cena, kterou zákazník v současnosti hradí při koupi léku na recept, se skládá z doplatku za lék a z regulačního poplatku. Od 1. února bude sice regulační poplatek v souladu se zákonem vybrán, hodnota celkové platby však bude o tento poplatek formou přiděleného bonusu okamžitě snížena, a to bez ohledu na počet předepsaných balení.

V souladu s platnou legislativou tedy sice nebudou zákazníci lékáren zbaveni povinnosti platit regulační poplatky, avšak jejich výše jim bude ihned při vyrovnání účtu odečtena z celkové částky za uplatňovaný recept.

K zavedení bonusů, jako nové marketingové strategii, se vedení společnosti rozhodlo i proto, že zisky lékáren v současné době stagnují. Bylo tedy nutné upravit obchodní filozofii všech čtyř lékáren provozovaných Krajskou zdravotní, a.s. Pro lékárny je množství vyřízených zakázek rozhodující pro výši obratu a tím i výši zisku.

Vedení společnosti se proto rozhodlo využít svých zákonných možností a oslovit pacienty a ostatní klienty zavedením zmíněných bonusů. Podle analýzy prodeje léčiv a léčivých přípravků lze očekávat, že díky tomuto opatření se obrat lékáren, a tedy i jejich zisk, finálně zvýší.


1.1.2009

Nový ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. rozhodlo o novém řediteli děčínské nemocnice. Nový ředitel děčínské nemocnice se ujal funkce dne 1. ledna 2009. Ředitelem Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. je od 1. 1. 2009 Ing. Václav Čečák.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. na svém jednání 1. 12. 2009 rozhodlo o novém řediteli Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., kterým se od 1. 1. 2009 stal Ing. Václav Čečák. Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. takto rozhodlo na základě výsledku předchozího výběrového řízení na post ředitele děčínské nemocnice.

Ředitel společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ing. Eduard Reichelt, popřál novému řediteli děčínské nemocnice mnoho úspěchů v jeho funkci.

Agenda vedení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. přešla pod kompetence nového ředitele dnem 1. 1. 2009.


Krajská zdravotní, a.s. zachová rozsah lékařské péče v oblasti onkologie

Mediálně prezentované zrušení statutu Komplexního onkologického centra Nemocnice Chomutov by se nijak nemělo dotknout onkologických pacientů, ani zaměstnanců společnosti. Péče o onkologické pacienty v Ústeckém kraji a přilehlé spádové oblasti bude zachována.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. provozuje dvě komplexní onkologická centra, akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, s nově otevřeným detašovaným pracovištěm v Nemocnici Teplice a Komplexní onkologické centrum Nemocnice Chomutov, zajišťují komplexní lékařskou péči pro pacienty s onemocněním rakovinou v široké spádové oblasti, přesahující milion obyvatel.

Vedení společnosti bylo proto překvapeno mediálně avizovaným záměrem Ministerstva zdravotnictví ČR na odebrání statutu „komplexního onkologického centra“ chomutovskému pracovišti. Společnost Krajská zdravotní, a.s. v současné době nemá oficiální stanovisko Ministerstva zdravotnictví k uvedenému záměru. V Nemocnici Chomutov proběhl audit komplexního onkologického centra bez jakýchkoli připomínek, či problémů. Se závěrem auditu, provedeného Ministerstvem zdravotnictví, nebyla Krajská zdravotní, a.s. seznámena.

Dlouholetá činnost obou specializovaných onkocenter, spadajících pod Krajskou zdravotní, a.s. je na vysoké úrovni. O potřebnosti obou onkologických center svědčí především počty onkologických pacientů a narůstající objem prováděné léčby. O kvalitě prováděné léčby vypovídají mmj. výsledky průběžných kontrol, prováděných v minulosti Ministerstvem zdravotnictví.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. je připravena obhájit rozsah léčebné péče v oblasti onkologie. Z pohledu životního prostředí dlouhodobě postižený Ústecký kraj je nad republikovým průměrem v počtu pacientů s onemocněním rakovinou. I z tohoto důvodu považuje vedení společnosti současný rozsah onkologické péče ve spádové oblasti za odpovídající.

Sjednocení pěti nemocnic Ústeckého kraje do jedné společnosti umožňuje Krajské zdravotní, a.s., jako největšímu poskytovateli zdravotní péče v České republice, bez problémů zachovat plný provoz onkologie v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z.


8.12.2008

Vedení Nemocnice Chomutov certifikováno dle norem ISO 9001:2001

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. úspěšně obhájila získaný certifikát ISO 9001:2001 a navíc rozšířila jeho platnost také na vedení nemocnice.

V měsíci říjnu proběhl v chomutovské nemocnici recertifikační audit, který byl proveden auditory z České společnosti pro jakost. Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z jednoznačně obhájila certifikát shody systému managementu jakosti s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 v celém rozsahu a nově bylo certifikováno také vedení nemocnice.

Auditoři neshledali žádné systémové neshody a zavedený systém managementu jakosti zhodnotili jako dobře zavedený. Pozitivně byla hodnocena snaha nastavit banchmarking některých ukazatelů kvality a podrobné analýzy klíčových procesů. I nadále je nutné systém zdokonalovat a udržovat v chodu. Díky zavedenému systému managementu jakosti jsou stanoveny cíle a priority, které vychází z plánování vývoje nemocnice a jsou zaměřeny na to, aby nemocnice poskytovala služby totožné s požadavky klientů.

Vedení nemocnice klade důraz na znalosti a schopnosti svých zaměstnanců a na uplatňování nových poznatků v praxi. Je důležité si uvědomit, že každý zaměstnanec Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z je zodpovědný za kvalitu své práce. Politika jakosti, která byla vytyčena v rámci zavádění požadavků normy ISO 9001:2001, vychází ze strategického plánu vedení nemocnice a z plánu vývoje všech oddělení. Stanovují ji primáři oddělení, spolu s manažery jakosti, manažerem kvality a ve spolupráci s představiteli vedení nemocnice.

Systém managementu jakosti byl do praxe zaveden v roce 2005, v letošním roce byla obhájena jeho účinnost a funkčnost. Nadále se vedení nemocnice bude zaměřovat na možnosti zlepšování jednotlivých procesů. I nadále je však nutné všechny procesy kontrolovat, měřit, analyzovat a vyhodnocovat. Všechny tyto činnosti budou zajištěny nepřetržitě přezkoumáním managementu jakosti a prostřednictvím představitele vedení pro jakost bude s výstupy seznámeno vedení nemocnice, které učiní rozhodnutí, jak případné neshody či nedostatky řešit.

Přesto, že zavedení systému managementu jakosti bylo směřováno především na laboratoře, radiodiagnostické oddělení, oddělení nukleární medicíny a radiační onkologii, dotkla se certifikace každého organizačního úseku v nemocnici a to tím, že bylo certifikováno i vedení nemocnice.

Dalším krokem v budování systému kvality v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. je zahájení příprav na akreditaci dle standardů Spojené akreditační komise České republiky, která se zabývá vydáváním národních akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení, včetně podrobné metodiky. Tyto přípravy se intenzivně rozběhnou v průběhu roku 2009.


25.11.2008

Studentská kapka krve

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo akci "Studentská kapka krve" pro dobrovolné dárce z řad ústeckých vysokoškoláků. První den pořádané akce navštívilo transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice osm prvodárců z řad studentů ústecké univerzity, kteří se rozhodli k dobrovolnému dárcovství.

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo podruhé v tomto roce akci s názvem "Studentská kapka krve", s cílem získat nové dárce krve z řad studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

První část akce se uskutečnila 25. listopadu, druhým odběrovým dnem bude 2. prosinec 2008. Od sedmé do desáté hodiny dopolední bylo transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. vyhrazeno návštěvám dárců z řad studentů ústecké univerzity, kteří se rozhodli k dobrovolnému dárcovství.

Společnost Krajská zdravotní, a. s. patří mezi největší poskytovatele zdravotní péče v České republice. V pěti nemocnicích, které společnost zastřešuje, provozuje mimo jiné také několik transfůzních stanic, zabezpečujících plynulý přísun krve pro krytí potřeby v široké spádové oblasti, pokrývající prakticky celý Ústecký kraj.

Krev zůstává nepostradatelnou tekutinou pro léčbu závažných stavů, jako jsou úrazy, operace, zhoubná onemocnění a další. Dárcovství krve je proto nesmírně důležité pro všechna zdravotnická zařízení, která tyto stavy léčí. Iniciativa vedení transfuzního oddělení je tak smysluplnou aktivitou, která spočívá nejen v okamžitém výtěžku akce, ale především pomůže zajistit nové zájemce o pravidelné dárcovství krve.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte