19.10.2010

Krajská zdravotní prezentovala robotické operace živým internetovým přenosem

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. a odborníci sdružení CESNET zrealizovali další internetový stereopřenos v reálném čase ve formátu 3D Full HD z chirurgických operací, provedených pomocí robota da Vinci. Robotické operace, prováděné na pracovišti Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., byly přenášeny do areálu brněnského výstaviště na 5. ročník Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie, který probíhá od 17. do 20. října 2010.

Podobný stereopřenos probíhal naposledy letos 10. června, kdy ve formátu 3D Full HD putoval z operačního sálu Masarykovy nemocnice do sídla sdružení CESNET v Praze. Odborníci z Krajské zdravotní, a. s. se tak významnou měrou uplatňují v oblasti telemedicíny. Přenosy ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti využití této technologie nejen přímo při chirurgických výkonech, ale významný efekt přinášejí také při studiu a vzdělávání stávajících i budoucích lékařů.
 
     Právě pro odbornou veřejnost byl určen i dnešní  internetový stereopřenos robotických operací v reálném čase z Krajské zdravotní, a. s. Prezentovány byly dvě roboticky prováděné prostatektomie (operace prostaty). Obrazový přenos byl provázen komentářem operatéra – primáře Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jana Schramla a celkovými záběry z operačního sálu.
 
     On-line přenos byl zprostředkován 10gigabitovým spojem v rámci standardní infrastruktury národní výzkumné sítě CESNET2. Datový tok dosahoval během přenosu rychlosti přibližně 2,5 Gb/s a zpoždění signálu v přenosovém řetězci bylo menší než 1 ms, což umožňovalo sledování v reálném čase. Použité řešení umožňuje přenášet současně až čtyři 3D HD signály v každém směru. Shodné parametry má i dnešní přenos (19. října).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doprovodné informace
Krajská zdravotní, a. s. vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. Pět největších nemocnic, spadajících do té doby, coby samostatné subjekty, pod kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje, se tak z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody nově založené společnosti. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov.
S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice jednu páteřní síť zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Nově tak vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči, která by měla svou kvalitou odpovídat nejmodernějším trendům v medicíně.
Společnost Krajská zdravotní, a.s. je se svými bezmála šesti tisíci třemi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a jedním z největších zaměstnavatelů        v Ústeckém kraji.
Více o  Krajské zdravotní, a.s. na http://www.kzcr.eu
 
Sdružení CESNET  bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2, určenou pro výzkum a vzdělávání.
 
Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Kromě jiného se zabývá využitím vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně, formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak i asynchronně, formou streamingu.
 
Více o společnosti CESNET:
 
Více o robotu da Vinci na 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem                  
 

17.9.2010

Krajská zdravotní, a.s. prezentuje další operace v přímém přenosu

Neurochirurgická klinika Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Videris, s.r.o., pořádá druhý ročník akce s názvem Live surgery s doprovodným multioborovým seminářem na téma „Možnosti využití aloplastických materiálů v chirurgii hlavy". Součástí akce jsou tři operace pacientů v přímém přenosu s prezentací využití aloplastických materiálů.

     Multioborový seminář navazuje na úspěch loňské Live surgery, které se zúčastnilo přes 30 špičkových chirurgů z celé České republiky a fórum posloužilo k výměně cenných zkušeností v nových chirurgických metodách.
     Lékaři Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice budou operovat 36-letého pacienta, který před deseti lety utrpěl těžký úraz hlavy. Byla mu provedena dekompresivní kraniektomie,  následně byla vlastní kostní ploténka replantována a s odstupem vyjmuta pro infekt. Poté byla provedena nová kranioplastika polymethylmethakrylátem, která je nevyhovující velikostí, tvarem i uchycením. Ploténka balotuje a pacient trpí bolestmi hlavy. Aby se pacient mohl opět zařadit do plnohodnotného života jak po pracovní, tak i osobní stránce, pro dosažení optimálního kosmetického efektu a odstranění invalidizujících bolestí hlavy, vymění lékaři starou nevyhovující ploténku za MEDPOR® 3D zakázkový implantát.
     Poprvé zde také budou prezentovány zkušenosti s použitím aloplastických materiálů v očním lékařství, plastické, čelistní chirurgii a především dětské neurochirurgii, čímž se čeští lékaři opět zařadí mezi světovou špičku v této oblasti.
 
Doprovodné informace:
Současná rekonstrukční chirurgie nabízí až neuvěřitelné možnosti řešení obličejových a kraniálních defektů, ať již po úrazech, nádorech nebo vrozených vadách. V případě velkého defektu bývá problém s přípravou implantátu a jeho tvarováním. Dříve se používaly kostní štěpy, které se pak musely složitě upravovat a navzájem spojit titanovými dlahami a šrouby. Spongioplatsické kostní štěpy přímo z těla pacienta (nejčastěji ze žebra nebo pánve) zvyšují zátěž pro pacienta, znamenají více jizev a delší rekonvalescenci po operaci. Uměle vyrobené aloplastické implantáty jsou pro pacienta přijatelnější.
Implantáty MEDPOR® jsou vyrobeny z biokompatibilního porézního vysokohustotního polyetylénu, který pacienti velmi dobře snáší, čímž se minimalizuje možnost imunologické reakce.  Poréznost materiálu umožní následné prorůstání tkání a implantát se tak stane součástí pacientova těla.
Zakázkové implantáty MEDPOR® jsou vyráběny unikátní metodou pacientovi přímo „na míru“ a řeší tak vhodně konkrétní defekt. První krokem při výrobě implantátu je provedení skenu CT (počítačová tomografie), pomocí kterého je vytvořen přesný počítačový 3D model pacientovy lebky. Data chirurgové odešlou ke zpracování do centra přípravy zakázkových implantátů v USA, kde odborníci navrhnou vhodný tvar implantátu a umožní pomocí internetu a 3D zobrazovacích metod náhled budoucího implantátu. V dalším kroku potvrdí operatér vhodnost řešení implantátu.
 
 
Doplňkové informace
 
O Masarykově nemocnici v Ú stí nad Labem
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s.
 
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Narozen 1963 v Jablonci nad Nisou, vystudoval Fakultu dětského lékařství University Karlovy Praha (nyní 2. LF UK). Od roku 1997 je primářem neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n/L. Je autorem více než 50 odborných článků a statí v monografiích, dále více než
250 přednášek a odborných sdělení, členem mnoha českých i zahraničních odborných společností. Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu patří zejména problematika mozkových tumorů, cévní neurochirurgie a chirurgie operačních přístupů k bazi lební.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem                   
 

3.9.2010

Krajská zdravotní neprojevila zájem o litoměřickou nemocnici

Společnost Krajská zdravotní, a.s. se musí ohradit proti článku, uvedenému na webovém portálu ČTK s názvem „Krajská zdravotní má zájem i o nemocnici v Litoměřicích“, uveřejněném 2. 9. 2010. Titulek článku, a některé další uvedené informace považujeme za nepravdivé, zavádějící a nekorektní.

Společnost rozhodně neprezentovala snahy, natož jednání o převzetí litoměřické nemocnice. Žádná taková jednání neproběhla. 

Musíme se kategoricky ohradit proti článku, který napsal redaktor Jan Beránek z ČTK. Zavádějící je především samotný titulek článku, který neodpovídá informacím, prezentovaným na včerejším setkání s novináři, které se uskutečnilo k tématu 3. výročí činnosti Krajské zdravotní, a.s.  Vedení společnosti pouze konstatovalo, že by se litoměřická nemocnice svým charakterem hodila do sítě krajských nemocnic. Jiné informace v tomto kontextu ale prezentovány nebyly. 

Musíme proto také jednoznačně dementovat vyjádření z článku „… Vedení nemocnice proto začíná přemýšlet, že by převzalo ještě nemocnici v Litoměřicích. … Jednání sice komplikují nespecifikované administrativní problémy, ale to je prý jen částečný problém“. Takováto informace podána nebyla a nezakládá se na pravdě.

V rámci setkání s novináři rozhodně nebyla diskutována jednání o převzetí litoměřické nemocnice, protože žádná taková jednání neproběhla. Diskutována byla především činnost Krajské zdravotní, a.s., ale také obecná témata zdravotnictví v ČR i Ústeckém kraji, včetně zhoršující se ekonomické situace ve zdravotnictví a jejím dopadu na malé nemocnice.

           

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem


Nový parkovací systém v chomutovské nemocnici spuštěn

Od 1. září dochází v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. k zahájení řádného provozu parkovacího systému, včetně zpoplatnění parkovného

Úprava systému parkování a vybudování nových parkovacích ploch v areálu chomutovské nemocnice umožňuje parkování na 360 místech, což představuje navýšení o více jak 200 parkovacích míst oproti předchozímu stavu. Nové parkovací plochy zvýšily počet parkovacích míst pro návštěvníky i pro zaměstnance nemocnice.
 
     Novému systému parkování předcházely rozsáhlé přípravy, které spočívaly v zajištění technického zázemí, ale také v rozšíření parkovacích míst na současných 360 vyznačených stání. Několik měsíců byl systém podroben zkušebnímu provozu, kdy nebyl zpoplatněn. S novým systémem způsobu vjezdu a výjezdu z nemocnice došlo ke zlepšení dopravy a parkovacího režimu jak pro pacienty, návštěvy a zaměstnance, tak i pro posádky sanitních vozidel a vozidel záchranného systému, které získaly samostatný přístup.
 
     Jako první byl od srpna minulého roku zahájen provoz na parkovišti před hlavní vrátnicí polikliniky. Jedná se o parkoviště určené hlavně pro návštěvníky polikliniky a lékárny, v jejichž blízkosti se toto parkoviště nachází. Parkoviště má kapacitu 44 parkovacích míst, z toho 3 místa jsou vyhrazena pro majitele průkazu ZTP. Využití parkoviště je zpoplatněno.
 
     Vjezdy do areálu nemocnice jsou osazeny třemi bránami, jejichž prostor je sledován kamerovým systémem. Na celý provoz systému dohlíží dispečink, jehož obsluha má možnost v případě naléhavé potřeby (požár apod.) otevřít jedním tlačítkem všechny brány a umožnit tak co nejrychlejší opuštění prostoru areálu nemocnice všem vozidlům.
    
     V celém areálu je pohyb vozidel upraven dopravním značením. Cílem je umožnění vjezdu většího počtu vozidel pacientů, zaměstnanců a návštěvníků nemocnice, se zohledněním přístupu ke všem oddělením. Realizace systému parkování je dalším krokem ke zkvalitnění služeb, poskytovaných chomutovskou nemocnicí.
 
 
Podrobnější údaje k parkování v chomutovské nemocnici:
Vjezd všech vozidel pacientů, návštěv i zaměstnanců do areálu nemocnice, je realizován branou č. 1., umístěnou mezi budovou polikliniky a dialýzy (Edisonova ulice). Tato brána je vybavena automatickou závorou se světelnou signalizací (semaforem) a automatem (terminálem) pro výdej parkovacích lístků a čtečkou ID karet. Vjezd je umožněn po stisknutí zeleného tlačítka na terminálu. Pro případ poruchy je terminál vybaven také dorozumívacím zařízením, propojeným s vrátnicí. Při ztrátě parkovacího lístku je nutné uhradit poplatek ve výši 300 Kč.
 
Výjezd všech vozidel je realizován přes bránu č. 3, ústící do ul. Beethovenova (zadní brána u hřbitova). Brána je také vybavena automatickou závorou s platebním terminálem, čtečkou ID karet a nouzovým platebním systémem pro případ poruchy platebního terminálu. Součástí zařízení je také monitorovací kamerový systém a dorozumívací zařízení.

Vozidla záchranného systému podléhají samostatnému režimu a pro vjezd i výjezd používají hlavní bránu č. 2, která nebude sloužit pro vjezd ani výjezd běžných vozidel. Tato brána je vyčleněna výhradně pro sanitní vozidla (ZZS a DZS). Otevření brány je možné pouze dálkovým ovladačem.

Parkování je zpoplatněno.
Výjimku tvoří dárci krve v době odběru, osoby vlastnící osvědčení ZTP a ZTP/P, popř. osoby s udělenou výjimkou. Samostatně je řešeno parkování zaměstnanců. První půlhodina parkování v areálu nemocnice je zdarma, za každou další započatou půlhodinu je účtováno 10 Kč.
 
           
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Sociální péče 3316/12 
401 13 Ústí nad Labem

2.7.2010

Krajská zdravotní uzavřela novou kolektivní smlouvu

S účinností od 1. července 2010 vstoupila v platnost nová Kolektivní smlouva, podepsaná mezi Krajskou zdravotní, a.s. a zástupci 11 odborových organizací, které zastupují téměř 6300 zaměstnanců ze všech pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do společnosti Krajská zdravotní, a.s.

      Smluvní strany uzavřely Kolektivní smlouvu s cílem udržovat stabilně dobré vzájemné vztahy. Nová Kolektivní smlouva je platná pro období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012. Pro rok 2010 a první pololetí roku 2011 zaměstnavatel garantuje navýšení objemu mzdových prostředků minimálně o 2%, oproti roku 2009. Nová smlouva poskytne zaměstnancům také širokou škálu zaměstnaneckých výhod a benefitů.
 
     Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a pravidla zaměstnávání zaměstnanců u Krajské zdravotní, a.s., jejich nároky vyplývající z pracovně právního vztahu, tedy včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi. Kolektivní smlouva vychází z ratifikovaných mezinárodních úmluv, zákoníku práce v platném znění a dalších platných právních předpisů.
 
     „Jsem velmi rád, že po mnoha intenzívních jednáních mezi oběma stranami došlo k uzavření nové Kolektivní smlouvy pro období dvou let. Věřím, že nová smlouva odráží nejen míru nezbytného vzájemného kompromisu, ale také zohledňuje celkovou ekonomickou situaci, ve které se všichni nacházíme v době po ekonomické krizi, která se v oblasti zdravotnictví projevuje se zpožděním. Z mého pohledu je nová smlouva velmi rozumným řešením a umožní pokračování standardně dobrých vztahů mezi Krajskou zdravotní a zástupci odborových organizací, zastupujících všechny naše zaměstnance“, řekl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní,a.s.
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem

29.6.2010

Krajská zdravotní obdržela monitory dechu pro nejmenší pacienty

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., obdržela prostřednictvím Nadace Křižovatka 20 nových monitorů dechu pro malé pacienty z Dětské kliniky a Novorozeneckého oddělení. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 58 000, - Kč.

Nadace Křižovatka zprostředkovala sponzorské dary od firem Viamont DSP, a.s. a RWE TRANSGAS, a.s. Monitory dechu převzal od zástupců firem MUDr. Petr Janec, primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a MUDr. Jan Pajerek, lékař Dětské kliniky. Za firmu Viamont DSP a.s. byl předání daru přítomen místopředseda představenstva Ing. Jiří Klier.
 
Apnea monitor BABYSENSE IIje mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.
 
Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.
 
Doplňující informace:
 
Převzato z tiskové zprávy Nadace Křižovatka, ze dne 29. 6. 2010
 
Nadace Křižovatka byla založena počátkem roku 1995, s cílem pomáhat postiženým dětem a spoluobčanům. Za střed svého zájmu si nadace zvolila -jako jediná organizace v České republice - pomoc dětem, ohroženým „Syndromem náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“.
 
Za dobu svého působení předala Nadace Křižovatka k dnešnímu dni 3455 monitorů BABYSENSE II, do nemocnic ve všech regionech České republiky. V průběhu roku 2010 a v dalších letech se bude Nadace Křižovatka snažit doplňovat těmito monitory všechna dětská a novorozenecká oddělení nemocnic a jednotky intenzivní péče v celé České republice.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem
 

16.6.2010

Krajská zdravotní, a. s. pořádá světový kongres neurochirurgů v Praze

Ve dnech 17. 6. a 18. 6. 2010 proběhne v Praze v hotelu Marriott jeden z nejvýznamnějších neurochirurgických kongresů pořádaných v České republice - Neurovascular and Skull Base Workshop Prague 2010 (www.neuro-surgery.cz). Účastní se ho špičkoví odborníci a specialisté na cévní neurochirurgii z 20 zemí světa. Kongres pořádá a organizuje neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pod vedením Doc. MUDr. Martina Sameše, CSc.

Čeští a slovenští odborníci mají jedinečnou šanci prodiskutovat nejmodernější postupy a techniky cévní neurochirurgie, tzn. mozkové výdutě, bypassy a cévní malformace. Poprvé se v Evropě představí  prof. Kamiyma z Japonska, technicky nejvyspělejší neurochirurg pro náročné mozkové bypassy.
 
Promotorem kongresu je prof. Takanori Fukushima, jeden z nejnadanějších neurochirurgů v oboru. Pochází z Japonska a od roku 1990 působí v USA, současně je zván na složité operační výkony po celém světě. Prof. Fukushima vychoval a ovlivnil celou generaci neurochirurgů v mnoha zemích všech kontinentů. Je tvůrcem konceptu minimálně invazivní neurochirurgie a chirurgie baze lební a právě on vyvinul přesnou a jemnou operační techniku tzv. key hole surgery, nebo-li  „operace klíčovou dírkou“.  Tato technika výrazně zlepšila kvalitu života pacientů po náročných neurochirurgických výkonech.
 
Úspěchem českých neurochirurgů je také organizace již 3. anatomického kurzu před tímto kongresem. Kurz trvá dva dny a jeho cílem je intenzivní výuka náročných neurochirurgických operačních přístupů na věrných anatomických modelech s použitím operačního mikroskopu a vrtaček, kdy je věrně simulováno prostředí operačního sálu.
 
Tým lektorů a profesorů tvoří současní nejvýznamnější světoví odborníci prof. T. Fukushima z USA, prof. H. Bertalanffy ze Švýcarska, prof. Morcos z USA a další čtyři špičkoví odborníci z Japonska, Švédska, Německa a Francie.  Za Českou republiku v týmu pracují dva profesoři z Prahy a dva z neurochirurgické kliniky v Ústí nad Labem.
 
Intenzivní práce a studia se zúčastní 20 lékařů z 10 zemí západní i východní Evropy. Celá akce je pořádána pod záštitou České neurochirurgické společnosti a Světové federace neurochirurgických společností  (World Federation of Neurosurgical Societies, WFNS) .
 
Mezinárodní kongres i satelitní výukový kurz je akcí nebývalého rozsahu a je současně zviditelněním solidní úrovně české medicíny a neurochirurgie.
 
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
primář neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 
Připravil:
Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
Krajská zdravotní, a. s.,
Sociální péče 3316/12,
401 13 Ústí nad Labem

11.6.2010

Krajská zdravotní, a.s. mění kurs k procesnímu řízení

Krajská zdravotní, a.s. zahájila významný projekt, který představuje zásadní změnu v přístupu k řízení společnosti jako celku.

Cílem je optimalizace a řízení zdravotní péče, snížení nákladů všech obslužných procesů, zvýšení jejich kvality, a tímto způsobem zajištění dlouhodobé dostupnosti kvalitní služby pro obyvatele Ústeckého kraje.
 
Dojde ke zjednodušení řízení, snížení administrativy a k centralizaci procesů do této doby roztříštěných mezi odštěpné závody a centrálu. Tím pak k uvolnění zdrojů pro potřeby zdravotní péče. Očekávané úspory budou minimálně v řádech desítek milionů.
 
K 30. 6. 2010 budou zrušeny funkce ředitelů nemocnic - odštěpných závodů, od 1. 7. 2010 dojde k přeskupení odborných úseků pod vedení nových náměstků ředitele KZ. Příprava nové, efektivní, organizační struktury, založené na principech procesního řízení bude provedena od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. Start nového modelu řízení včetně procesních změn je plánován na 1. 1. 2011.
 
Ředitelem Krajské zdravotní je Eduard Reichelt. Dosavadní ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jiří Madar bude řídit Úsek zdravotní péče, dosavadní ředitel mostecké nemocnice Jindřich Zetek povede Úsek ekonomického řízení a controllingu, chomutovský ředitel Petr Hossner povede Systém řízení. Dosavadní náměstek Miloslav Řehák nadále řídí Úsek řízení a správy majetku a Jan Lami povede Úsek řízení lidských zdrojů. Řediteli děčínské nemocnice Václavu Čečákovi byla nabídnuta pozice v rámci Úseku řízení a správy majetku.
 
Motivací pro změnu byly pro Krajskou zdravotní dva hlavní parametry. Zásadní skutečností je riziko, vyplývající z redukce úhrad zdravotních pojišťoven za poskytovanou péči. Objem plateb relativně klesá a objem péče se reálně zvětšuje. I přes tento fakt je představenstvo KZ rozhodnuto zachovat rozsah zdravotní péče, její dostupnost a zvýšit kvalitu až do úrovně moderních center excelence.
 
Dalším důležitým a souvisejícím parametrem je zvyšující se tlak na kvalitu pracovní síly v kombinaci s nedostatečně nastaveným trhem práce. Představenstvo má enormní zájem vytvořit podmínky pro stabilizaci lékařů i středního zdravotního personálu a nastavit atraktivní příležitosti pro nové zaměstnance ve zdravotnických profesích.
 
K dosažení uvedených cílů je nutná dostatečná ekonomická výkonnost firmy, její dlouhodobá stabilita a flexibilita. K tomu má Krajskou zdravotní posunout nový systém řízení, založený na procesních principech.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotni, a.s.
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem
 

4.6.2010

Krajská zdravotní zahájila proces změny organizační struktury společnosti

Krajská zdravotní, a.s. zahájila proces změny organizační struktury společnosti, který představuje zásadní změnu v přístupu k řízení společnosti, zastřešující 5 nemocnic Ústeckého kraje, které zabezpečují základní lékařskou péči v regionu.

Před třemi lety byla vrcholným orgánem Ústeckého kraje založena společnost Krajská zdravotní, a.s. (KZ), jejímž úkolem byla nejen transformace 5 nemocnic – příspěvkových organizací do jednoho celku, ale především stabilizace procesu poskytování základní zdravotní péče v kraji.
 
Činnost Krajské zdravotní, a.s., zahájená vlastním transformačním procesem, dále vedla přes stabilizaci léčebného procesu, stabilizaci ekonomickou, včetně oddlužení nemocnic, až k celkové ekonomické stabilizaci, jak ji potvrdily výsledky kladného hospodaření za poslední účetní období.
 
K celkovému ozdravení a stabilizaci nemocnic pomohla řada opatření Ústeckého kraje, jako jediného akcionáře společnosti a zejména činnost orgánů Krajské zdravotní, a.s. – představenstva a managementu společnosti. Dobrých výsledků by pak nebylo možné dosáhnout bez přijetí a praktické realizace strategie společnosti jejími 6300 zaměstnanci v 5 nemocnicích.
 
Po stabilizaci oblasti léčebné péče a oblasti hospodářské si nyní vrcholné orgány Krajské zdravotní, a.s. stanovily další úkol, kterým je realizace zásadní změny řízení společnosti. Potřebu změny v řízení, jako dalšího logického kroku ve vývoji společnosti, potvrdily nejen provedené personální, právní a procesní audity, ale především situace v oblasti zdravotní péče na úrovni republikové, provázená zpožděnými efekty hospodářské krize, které se v oblasti zdravotnictví začínají stále intenzivněji projevovat, mimo jiné i v stále se zhoršující finanční situaci zdravotních pojišťoven.
 
Některé z úkolů potřebné k úspěšnému fungování KZ mohly být zvládnuty pouze díky centralizaci mnoha činností v rámci naší akciové společnosti. V rámci jednotlivých nemocnic by toto bylo prakticky nemožné. Právě tuto centralizaci všech obslužných činností je nutné současně s přechodem na procesní způsob řízení dokončit.
 
Změna řízení Krajské zdravotní, a.s. je systémovým opatřením, nezbytným pro základní cíle společnosti, kterými jsou - udržení a další rozvoj jejího primárního poslání – poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče obyvatelům Ústeckého kraje.
 
Cílem zaváděného procesního řízení je neustálý rozvoj a optimalizace chodu organizace v souladu s definovanou strategií, a to způsobem, který zajistí, že jsou určeny procesy, a to ve všech návaznostech napříč celou organizací.Pro každý proces jsou pak vymezeny jeho vstupy a výstupy. K procesům a jejich jednotlivým činnostem jsou pak definovány jednoznačné osobní odpovědnosti a pravomoci. Samotná organizační struktura je pak v ideálním případě obrazem skutečných procesů společnosti.
 
O zahájení změny řízení ze stávajícího na model řízení procesního, rozhodlo představenstvo společnosti. Projekt nového modelu řízení byl zahájen 1. 6. 2010. V počátku se změny ve struktuře řízení společnosti projeví na úrovni vrcholového vedení, kdy odpadne jedna řídící úroveň – ředitelů odštěpných závodů - nemocnic.
 
V souvislosti s realizací projektu nové struktury společnosti proto představenstvo Krajské zdravotní, a.s. na svém posledním jednání, konaném 1. 6. 2010 rozhodlo o odvolání ředitelů odštěpných závodů společnosti s účinností k 30. 6. 2010. Stávající ředitelé se personálně uplatní v rámci nové organizační struktury.
 
Změna organizační struktury na vrcholové úrovni vejde v platnost k 1. 7. 2010. Do 31. 12. 2010 bude společnost řízena v režimu této přechodné organizační struktury. V tomto vymezeném období bude realizován celý interní projekt změny systému řízení. Bude vytvářen model nové – detailní organizační a řídící struktury celé společnosti, která vejde v platnost od 1. 1. 2011. Na tomto modelu bude pracovat projektový tým, složený ze zástupců nového vedení společnosti a zástupců orgánů Krajské zdravotní, a.s.
 
Připravované změny v řízení Krajské zdravotní, a.s. představilo v minulých dnech vedení společnosti svým zaměstnancům. Podrobně byli s připravovanou změnou seznámeni zástupci odborových organizací a na úrovni vedoucích pracovníků také zaměstnanci jednotlivých odštěpných závodů – nemocnic (primáři, vrchní a staniční sestry a ostatní vedoucí pracovníci).
 
Ředitelem společnosti, Ing Eduardem Reicheltem, byli postupně v jednotlivých nemocnicích představeni členové projektového týmu a prostřednictvím prezentace byli přítomní seznámeni s projektem. Součástí byla také otevřená diskuse nad danou problematikou. Členové projektového týmu seznámili přítomné s logikou realizace projektu a také se záměrem ustavení podtýmů v jednotlivých nemocnicích, kde počítají s aktivní účastí zástupců z řad zaměstnanců společnosti.
 
Změna řízení Krajské zdravotní, a.s. je nutným opatřením ve stále se zhoršujícím finančním a personálním prostředí českého zdravotnictví. Vedení společnosti ale věří, že způsob, kterým byla vedena transformace nemocnic z příspěvkových organizací do jedné společnosti a dosavadní výsledky, jsou dostatečnou zárukou změn k lepšímu, a to jak pro zaměstnance společnosti, tak její klienty.
 
   
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12,
401 13 Ústí nad Labem  
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
                

26.5.2010

Krajská zdravotní, a.s. prezentovala projekt modernizace informačních a komunikačních technologií

Krajská zdravotní, a.s. prezentovala projekt modernizace informačních a komunikačních technologií, hrazený z evropských prostředků.

V ústeckém Vista Floor Best Western Hotelu Vladimir, pořádala dnes, 26. května 2010, společnost Krajská zdravotní, a.s. tiskovou konferenci, k úspěšnému dokončení projektu „Optimalizace logistických a obslužných procesů“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Severozápad, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Krajská zdravotní, a.s. tak prezentovala projekt, který se významným způsobem dotkne oblasti informačních technologií, využívaných v pěti nemocnicích společnosti.
 
       Rozšíření kapacity a zvýšení výkonnosti datového centra, zvýšení dostupnosti dat a poskytnutí funkcionality informačních systémů, potřebných pro pořizování, zpracování, ukládání, sdílení a další využívání elektronických zdravotních záznamů, pořizovaných manuálně i automatizovaně, to jsou hlavní aktivity projektu Optimalizace logistických a obslužných procesů. Projekt je realizován Krajskou zdravotní, a.s. a zahrnuje všechny její odštěpné závody – nemocnici v Děčíně, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, nemocnici v Teplicích, Mostě a v Chomutově.
 
      Hlavním cílem projektu je modernizace a doplnění infrastruktury informačních a komunikačních technologií pro zajištění logistiky zdravotnických informací a zdravotnických prostředků mezi zdravotníky a zdravotnickou technologií nemocnic. Dalším cílem je pak modernizace komplexní informační infrastruktury ve všech oblastech činnosti.
 
    Realizace projektu navazuje na projekty roku 2009, v jejichž rámci došlo nejen k významnému doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů do všech pěti nemocnic Krajské zdravotní, a.s., ale částečně došlo také k modernizaci logistických a obslužných procesů v jednotlivých nemocnicích.
 
      K dnešnímu dni byly úspěšně dokončeny všechny podstatné aktivity projektu, podařilo se zajistit potřebnou ICT infrastrukturu pro celkový objem nově dodaných zdravotnických technologií, zejména pro oblast zobrazovací diagnostiky (tzv. systém PACS). Teplická a mostecká nemocnice získaly moderní klinický informační systém, který dosud v těchto zařízeních scházel. Datové centrum Krajské zdravotní, a.s. bylo významně technologicky posíleno a zabezpečeno, včetně zálohovací a archivační technologie. Centrální úložiště dat bylo rozšířeno na kapacitu 100-150 TB. Byla také zvýšena dostupnost a spolehlivost regionální optické sítě nemocnic.

      Úspěšného dokončení projektu by nebylo dosaženo bez výjimečného úsilí projektového týmu a desítek jeho spolupracovníků z celé společnosti, kterým patří poděkování. Poděkování náleží i dodavatelům, zejména společnosti STAPRO. V mimořádně krátkých termínech bylo zapotřebí dodat a zprovoznit obrovské množství ICT technologií, včetně rozsáhlých informačních systémů. Se svými pěti nemocnicemi Krajská zdravotní, a.s. představovala pro dodavatele výjimečně náročné prostředí pro realizaci.
 
     Stejně jako projekty doplňující zdravotnické zařízení a přístroje z loňského roku je i projekt Optimalizace logistických a obslužných procesů spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt prošel veřejnou soutěží a celkem dosáhl 72,7 milionů Kč, včetně DPH. Z toho poskytnutá dotace představuje částku 55,4 milionů korun, včetně DPH, a zohlednění změny sazby DPH.

    Závěrečné tiskové konference se zúčastnili zástupci Krajské zdravotní, a.s. a Ústeckého kraje, členové projektového týmu, zástupci hlavního dodavatele a zástupci médií. Úspěšnost Krajské zdravotní, a.s. ve využívání dotačních prostředků a význam projektu vyzdvihl v úvodu Ing. Petr Benda, předseda představenstva KZ, a.s. Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a.s. zdůraznil význam nového nemocničního informačního systému nejen z pohledu celku, ale zejména pro teplickou a mosteckou nemocnici, kde tento systém dosud scházel.  Prezentaci projektu představil Jan Pejchal, projektový manažer.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte