27.5.2015

V Krajské zdravotní bude operovat nejmodernější robot v České republice

Klinika urologie a robotické chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice od letošního května vlastní nový robotický systém da Vinci typ Xi. Jedná se o nejmodernější přístroj tohoto typu v České republice. Nový přístroj lékaři využijí například při urologických, chirurgických, ORL nebo gynekologických operacích. „Robotická chirurgie je jedním z oborů, které z Krajské zdravotní dělají špičkové zdravotnické zařízení. Díky novému přístroji budou mít lékaři možnost operovat pacienty nejšetrnějším dostupným způsobem. Udržet a rozvíjet moderní zdravotnické technologie v našem regionu je naše priorita,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček při slavnostní prezentaci nového chirurgického, robotického systému.

Cena nákupu nejnovější verze robotického systému se započtením ceny odprodeje stávajících starších robotických systémů, započtením dodávky robotického systému da Vinci Xi, pozáručním servisem robotického systému včetně dodávek nástrojů a příslušenství pro robotický systém, činí bezmála 187 milionů korun. „Pokud máme udržet vysokou kvalitu našeho centra robotické chirurgie je potřeba robotický systém včas obměnit. Jsme přesvědčeni, že jde o dobře a promyšleně investované prostředky. Nový přístroj je jediný v republice i střední a východní Evropě. Kromě operačních výkonů tak bude sloužit i jako školící místo pro tuzemské i zahraniční lékaře,“ přiblížil možnosti využití nového systému předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Jiří Novák.

„Centrum robotické chirurgie zahájilo svou činnost v srpnu 2008 první roboticky asistovanou operací, jednalo se tehdy o resekci tumoru ledviny. Od té doby jsme k dnešnímu dni provedli 1758 operací, což naše pracoviště řadí v počtu provedených výkonů na špičku v rámci České republiky,“ uvedl Jan Schraml, přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Kromě ústeckého centra v České Republice funguje ještě dalších 6 robotických center – Nemocnice Na Homolce, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Fakultní nemocnice U svaté Anny Brno, Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště, Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín a Fakultní nemocnice Olomouc.

Robotická neboli tzv. da Vinci chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla. Nově v rámci ORL i v dutině ústní a hltanu. Zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta výrazně šetrnější a přinášejí významné výhody jemu, i operatérům. U nového modelu navíc dochází i k významnému vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


12.5.2015

Krajská zdravotní se zapojí do projektu Nadačního fondu Kapka naděje pod názvem „Starým mobilem k záchraně života“

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. spolu s Nadačním fondem Kapky naděje s neziskovou organizací ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem starého elektromateriálu, a za podpory společností Samsung a Shell, pomohou dětem na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Mám radost, že jsme opět spojili síly a napnuli naši energii směrem k těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ říká Vendula Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. „Stačí jen málo, vhodit starý nepotřebný mobil do sběrného boxu a tím podpořit zakoupení defibrilátoru do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ dodává.

Na čerpacích stanicích Shell, na vybraných prodejních místech společnosti Samsung a v ústecké Masarykově nemocnici budou od 10. 5. 2015 do 17. 6. 2015 k dispozici sběrné boxy, kam lidé mohou vhazovat staré i nefunkční mobilní telefony určené k recyklaci. Vhozeným mobilním telefonem přispěje každý na nákup dětského defibrilátoru. Každý, kdo odevzdá starý mobil, se může současně zapojit do soutěže o nový Samsung Galaxy A5.

Pravidla soutěže a seznam sběrných míst jsou také k dispozici na www.znovuzrozeni.cz

Doplňující informace:
Bifázický defibrilátor Bexen Cardio Reanibex 800 je ideální pro použití ve všech oblastech dětské zdravotní péče s vysokými nároky. Defibrilátor je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce.

Sběrná místa v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem:

Budova D2, Dětská klinika, hlavní vstup do budovy
Budova D2, Dětská klinika, oddělení velkých dětí (vstup na oddělení), V. NP
Budova  A, atrium, stanoviště Infocentra
Budova  R, ředitelství vrátnice
Budova  K, stravovací provoz  (u vstupu do jídelny)

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
fax: +420 477 114 903,
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


11.5.2015

Krajská zdravotní se zúčastnila 15. ročníku Evropského dne melanomu v České Republice

Dvě nemocnice Krajské zdravotní, a. s. se zúčastnily 15. ročníku Evropského dne melanomu v České Republice. Zdarma poskytla zájemcům vyšetření kožní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov.

Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének na vybraných pracovištích po celé republice. Do ambulancí kožního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přišlo v pondělí 11. 5. 2015 v rámci pořádané akce 91 lidí, kteří si nechali zdarma vyšetřit mateřská znaménka nebo neobvyklé kožní změny. Smyslem této akce je prevence a včasné zachycení maligních (zhoubných) kožních útvarů.

U čtyř pacientů shledali zdravotníci podezření na melanom. Pacienti byli objednaní na chirurgické odstranění nádorů, definitivní výsledky přinesou až histologická vyšetření.

Na kožním oddělení chomutovské nemocnice vyšetřili lékaři 208 zájemců, u tří pacientů bylo diagnostikováno podezření na maligní melanom, u deseti pacientů jiný druh karcinomu.

U dalších 14 pacientů je podezření na suspektní přednádorové stavy nebo neklidné dysplastické pigmentové névy. Diagnózu u jednotlivých nálezů potvrdí po chirurgickém odstranění až následná histologická vyšetření.

 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


5.8.2015

Pozitivní trend ekonomického vývoje Krajské zdravotní pokračuje

Pololetní výsledky hospodaření Krajské zdravotní, a. s. potvrdily pozitivní trend ekonomického vývoje u největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji. Dozorčí radu Krajské zdravotní, a. s. o tom informovali na jednání dne 3. 8. 2015 předseda představenstva Ing. Jiří Novák spolu s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou.

„Těší mě, že po dosažení zlepšeného hospodářského výsledku za loňský rok, se ziskem 21,7 milionu korun po zdanění, pokračuje pozitivní trend v hospodaření Krajské zdravotní i po letošním pololetním hodnocení. Krajská zdravotní se tak zařadila mezi úspěšně rozvíjející se firmy v České republice,“ uvedl k příznivému hospodaření Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Kladného pololetního hospodářského výsledku přitom dosáhla nejen celá společnost, ale i každá z pěti nemocnic Krajské zdravotní, což dříve nebylo běžné. Pro letošní rok máme stanoveno dosáhnout mírně přebytkového hospodaření. Dosavadní výsledek, zisk k 30. 6. 2015 ve výši 47 milionu korun, je o více než 1,5 milionu korun vyšší, než byl plánován. Naše hospodaření je tak dobrým předpokladem pro tvorbu prostředků, určených ještě v letošním druhém pololetí mj. pro akce velké údržby a oprav, ale také na odměny u všech kategorií zaměstnanců, zejména však v rámci vyhodnocení motivačního systému pro zdravotní úseky, uplatňovaného už v minulém roce,“ dodal Ing. Jiří Novák.

„Pokračující pozitivní trend ekonomického vývoje Krajské zdravotní mě samozřejmě těší. Cílem je především udržení ekonomické stability, a to i při realizovaných masivních investicích se zapojením dotačních zdrojů. Je třeba připomenout, že investiční akce plánované k realizaci pro rok 2015 přitom dosahují celkové hodnoty převyšující 1,5 miliardy korun,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


6.5.2015

Fámy o rušení oddělení v mostecké nemocnici nejsou pravdivé

Mostem se šíří neověřené zprávy – tedy tzv. fámy, podle kterých se ruší konkrétní zdravotnická oddělení mostecké nemocnice, není to však pravda, jak už to u fám bývá.

Během několika měsíců se v rámci probíhající rekonstrukce nemocničních pavilonů řada oddělení stěhovala a další se ještě stěhovat budou, v nemocnici tedy jsou, některá však momentálně na jiných, než obvyklých místech, žádné z nich však neubylo. Tvrdí-li někdo něco jiného, pak z nedorozumění nebo se záměrem. Jakým? To ví asi jen tvůrce fámy, která naprosto zbytečně klame a znejišťuje mosteckou veřejnost.

K nepravdivé zprávě proto přidáváme jednu pravdivou. Spektrum poskytované zdravotní péče se naopak rozšíří o nové oddělení, o němž budeme veřejnost včas informovat. A také zcela „v novém“ bude navíc i mostecká porodnice.

Ing. Petr Fiala,
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.


Uvolnil:
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


21.4.2015

Kardiologická klinika Krajské zdravotní zavádí další unikátní výkony

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. zahájila jako jedna z prvních v České republice katetrizační léčbu nedomykavosti mitrální chlopně. Nemocní s tímto onemocnění jsou standardně léčeni klasickou kardiochirurgickou operací – plastikou či náhradou mitrální chlopně. Někteří nemocní však kardiochirurgický výkon nemohou podstoupit vzhledem k vysokému riziku operace z důvodu různých přidružených onemocnění. Právě pro tyto nemocné byla v nedávné době vyvinuta méně invazivní perkutánní léčba – zavedení tzv. MitraClipu, který nově aplikuje ústecká kardiologická klinika.

“Výkon spočívá v zavedení speciálního zařízení – clipu (kolíčku) přes pravou stehenní žílu až do levé srdeční síně a spojení obou cípů chlopně k sobě. Tímto způsobem dochází ke zmenšení nedomykavosti a zlepšení obtíží nemocných. Výsledky MitraClipu jsou srovnatelné s chirurgickou léčbou, oproti které je však výkon nemocnými mnohem lépe tolerován a nevyžaduje dlouhodobou hospitalizaci,” uvedl k nové metodě léčby professor Pavel Červinka, přednosta ústecké kardiologické kliniky.

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vedená profesorem Pavlem červinkou, byla vybrána samotným výrobcem tohoto zařízení, jako jedno z několika pracovišť (v České republice jsou pouze 3) k provádění těchto výkonů, a to vzhledem k úspěchům, kterých na poli léčby kardiovaskulárních onemocnění ústecká kardiologie dosáhla. Zavedením tohoto výkonu do klinické praxe posouvá pracoviště mezi nejprestižnější kardiovaskulární centra v ČR.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


9.4.2015

Ambulance Krajské zdravotní ve Vejprtech v novém

Ve středu 8. dubna 2015 byly po několikaleté postupné rekonstrukci slavnostně otevřeny další prostory městské polikliniky ve Vejprtech, v ulici Maxima Gorkého, kde se na poskytování zdravotní péče významnou měrou podílí Krajská zdravotní, a. s., která zde provozuje několik ambulancí – detašovaných pracovišť Nemocnice Chomutov, o. z.

 K dřívějším ambulancím praktického lékaře, zubního lékaře a k zubní laboratoři v přízemí objektu polikliniky se teprve nedávno přistěhovala zdravotnická laboratoř IMUNO. Nově jsou v prvním patře rekonstruované polikliniky Krajskou zdravotní, a. s. provozované ambulance chirurgie a ortopedie, ambulance gynekologa a také rehabilitace. Ve stejném patře je také umístěno radiodiagnostické pracoviště s kvalitním moderním rentgenem, pořízeným a instalovaným z prostředků daru v hodnotě 1,6 mil. korun od akciové společnosti ČEZ. Ve druhém patře polikliniky nově sídlí ordinace dětského lékaře také provozovaná Krajskou zdravotní, a. s.

Vedle rekonstruovaných prostor nabízí poliklinika v ulici Maxima Gorkého také bezbariérový přístup ke všem ordinacím v podobě zdvíhací plošiny, realizované za přispění darů od ČEZ, a. s. a společnosti Severočeské doly, a. s. Vedle vozíčkářů mohou plošinu využít také maminky s kočárky, starší občané a další osoby, pro které jsou schody těžko překonatelnou překážkou.

„Podmínky dostupnosti pro pacienty z Vejprt a okolních obcí jsou tak opravdu nesrovnatelné oproti nevyhovujícím prostorám bývalé LDN ve Vrchlického ulici, kde ordinace předtím působily. Došlo také k jejich podstatnému přiblížení nejen k centru města, ale také k autobusovému nádraží, kam veřejnou dopravou přijíždějí občané okolních obcí. Celkové náklady rekonstrukce polikliniky včetně zdvižné plošiny a rentgenového přístroje přesáhly šest milionů korun," uvedla Jitka Gavdunová, starostka Vejprt při slavnostním symbolickém otevření ambulancí městské polikliniky.

„Přestože činnost v oblasti zdravotní péče nespadá do přímé gesce obcí, město Vejprty postupně nejen adaptovalo a kultivovalo prostory městské polikliniky, ale také výborně spolupracuje a vychází vstříc požadavkům a potřebám Krajské zdravotní, která ve Vejprtech nejen delší dobu působí, ale díky dobré spolupráci také rozšiřuje počet svých odborných ambulancí. Městu Vejprty a paní starostce a jejímu týmu za to patří poděkování. Věřím, že vzhledem  k odlehlosti města a jeho spádové oblasti ocení dobrou spolupráci při zajišťování zdravotní péče o obyvatelstvo i akcionář Krajské zdravotní, tedy Ústecký kraj,“ uvedl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. převzala detašované pracoviště ve Vejprtech v roce 2007, kde provozovala radiologické pracoviště s jedním rentgenovým přístrojem, provozované v prostorách původní nemocnice Vejprty, která jako samostatný právní subjekt zanikla v roce 1999. Během prvních let od vzniku Krajské zdravotní, bylo ve Vejprtech dále otevřeno pracoviště gynekologické ambulance a pracoviště ortopedické ambulance. Naposledy bylo otevřeno pracoviště dětského obvodu v roce 2013.

„Věřím, že příjemné prostředí nově rekonstruovaných prostor bude pozitivně působit nejen na naše horské pacienty, ale bude dostatečně motivující i pro náš zdravotnický personál,“ doplnil generálního ředitele Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Vedle stávajících odborných ambulancí se ještě dokončuje zprovoznění radiodiagnostického pracoviště s novým rentgenem pořízeným z daru ČEZ, a. s. Přístroj bude také provozovat Krajská zdravotní, a. s. Přístroj je digitální a snímky budou přímo ukládány do centrálního datového úložiště Krajské zdravotní, a. s., zde je budou popisovat lékaři chomutovské nemocnice, ale v případě potřeby budou mít k obrazové dokumentaci přístup ve všech nemocnicích společnosti.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103, 
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


8.4.2015

Za účelem budoucí spolupráce navštívil Krajskou zdravotní rektor Univerzity Karlovy v Praze

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima navštívil 8. dubna 2015 Ústecký kraj za účelem jednání o budoucí spolupráci v oblasti vzdělávání studentů lékařských fakult v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Rektor Univerzity Karlovy zahájil návštěvu jednáním s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a prvním náměstkem Stanislavem Rybákem na hejtmanství, odkud následně společně pokračovali návštěvou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., největší z pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s., kde jednání pokračovala se zástupci vedení společnosti, Petrem Fialou, generálním ředitelem a Jiřím Mrázkem, náměstkem pro řízení zdravotní péče, a kde v osobě přítomného rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem Martina Baleje, účastníci schůzky navázali na lednové setkání na půdě Univerzity Karlovy.

Masarykovu nemocnici přítomným představil její ředitel zdravotní péče Josef Liehne, hostům představil nemocnici při krátké prohlídce a prostřednictvím prezentace. Hlavním tématem jednání byla možnost odborné praxe pro studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v nemocnicích v Ústeckém kraji.

„V lednu jsme pana rektora Zimu oslovili s tím, že Krajská zdravotní a Ústecký kraj mají velký zájem o to, aby v našich nemocnicích opět vykonávali praxi studenti lékařských fakult. Vidíme v tom jeden ze způsobů jak získat pro naše nemocnice nové lékaře,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. „Krajská zdravotní se stejně jako řada dalších zdravotnických zařízení v České republice, potýká s nedostatkem lékařů a praxe mediků v krajských nemocnicích by nám v budoucnu mohly pomoci jako jedno z možných řešení,“ dodal Stanislav Rybák, první náměstek hejtmana, v jehož gesci je také oblast krajského zdravotnictví.

Do spolupráce se také na základě již dříve podepsaného memoranda zapojí UJEP, konkrétně Fakulta zdravotnických studií, pro kterou praxe otvírají prostor k vzdělávací a odborné spolupráci s lékařskými fakultami. „Fakulta dlouhodobě usiluje o to, aby k nám do regionu přišlo kromě praktického vzdělávání budoucích lékařů také vzdělávání teoretické. Pro fakultu by to otevřelo další zajímavé možnosti a došlo by k jejímu dalšímu odbornému posílení,“ uvedl rektor UJEP Martin Balej.

Během jednání představili zástupci Krajské zdravotní, a. s. rektoru Univerzity Karlovy konkrétní možnosti pro praxe mediků. V mnoha oborech by odbornou praxi mohlo především v ústecké Masarykově nemocnici absolvovat až 40 studentů pražských lékařských fakult. Ústecká univerzita je pak schopna poskytnout těmto studentům ubytování v rámci svých kolejí.

„ Jsme připraveni naše studenty zdravotnických fakult vysílat na praxe a stážování do nemocnic Krajské zdravotní a rozšířit dosavadní spolupráci, kterou hodnotím jako velmi dobrou a vzájemně prospěšnou. Jsme připraveni propagovat na univerzitě aktivity Ústeckého kraje respektivě Krajské zdravotní směrem k našim studentům medicíny,“ uvedl Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Studentům medicíny, kteří mají zájem pracovat v jejich nemocnicích, nabízejí jak Krajská zdravotní, a. s. tak i Ústecký kraj stipendia v souhrnné výši 120 tisíc korun na akademický rok a všestrannou podporu. „Vedle významného finančního příspěvku, který mohou studenti pobírat už během studia, dokážeme mladým lékařům ve spolupráci s městy poskytnout například startovací byty. Velkou motivací z jejich pohledu pak může být určitě možnost dostat se brzy po ukončení studia k praktické medicíně, která se v mnoha oborech provádí v regionu na špičkové úrovni,“ zmínil další výhody Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

 


1.4.2015

Náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní je MUDr. Jiří Mrázek

Náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní je MUDr. Jiří Mrázek

S účinností od 1. 4. 2015 je náměstkem pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., zastřešující pět nemocnic Ústeckého kraje, MUDr. Jiří Mrázek, primář ústecké dětské kardiologie, který byl dosud pověřen řízením zdravotní péče chomutovské nemocnice.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

 


9.3.2015

Krajská zdravotní obdržela 4,2 milionu korun pro mosteckou porodnici

Těžební společnost Vršanská uhelná, a. s. pomůže 4,2 miliony korun s modernizací mostecké porodnice. Darovací smlouvu podepsali 9. března 2015 zástupci Vršanské uhelné, a. s. a Krajské zdravotní, a. s., pod kterou mostecká nemocnice spadá, na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

„Ústecký kraj s Vršanskou uhelnou spolupracuje letos už pátým rokem. Této spolupráce si vážíme, obzvlášť při podpoře zdravotnictví v Ústeckém kraji. Chceme pro občany vybudovat co nejvíce kvalitní zdravotní péči,“ ocenil spolupráci hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Zájem o zlepšování stavu mostecké nemocnice souvisí  s naší trvalou snahou pomáhat regionu tam, kde to nejvíce potřebuje. Nejen s ohledem na naše zaměstnance a jejich rodiny, kteří péče mostecké nemocnice využívají, ale i s ohledem na to, že toto zařízení patří v některých oborech mezi ta spádová,“ uvedl Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné.

Dar společnosti Vršanská uhelná, a. s. rozšíří právě probíhající rozsáhlou rekonstrukci mostecké nemocnice v hodnotě 157 milionů korun. Porodnice s porodními sály je v současné době v náhradních prostorách právě v souvislosti s probíhající rekonstrukcí nemocničních pavilonů. „Prostředky od Vršanské uhelné nám umožní celkovou rekonstrukci včetně významných dispozičních změn a celkové modernizace porodnice, ve které se během 40 let narodilo přes 40 tisíc dětí. Jde o velkou částku a zásadní pomoc pro mosteckou nemocnici. Přístup Vršanské uhelné je možné označit za příkladný,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Jiří Novák.

„Celková rekonstrukce mostecké nemocnice je s ohledem na stáří budov a jejich infrastruktury nutností. V podstatě se jedná o první akci takového rozsahu od výstavby nemocnice před 40 lety a je dobře, že se Vršanská uhelná svým způsobem zapojila do této aktivity,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Petr Fiala.

Darovací smlouvu za donátory podepsali Petr Antoš, předseda představenstva Vršanské uhelné, a. s. spolu s Vladimírem Roučkem, generálním ředitelem společnosti. Na straně obdarovaných smlouvu stvrdili Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. spolu s Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva. Vedle Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje se slavnostního podpisu darovací smlouvu zúčastnil také Stanislav Rybák, první náměstek hejtmana, v jehož gesci je oblast zdravotnictví Ústeckého kraje. Milým hostem slavnostní události byl i Jan Paparega, primátor Statutárního města Mostu.

Je také vhodné připomenout, že Vršanská uhelná, a. s. pomohla mostecké nemocnici již v roce 2014, kdy bylo za 1,5 milionu korun nakoupeno přístrojové a další vybavení. Oddělení rehabilitace díky tomu mohlo rozšířit své možnosti péče o pacienty v podobě vakuo-kompresní terapie a lékařům chirurgického oddělení doslova uvolnil ruce při operacích retraktorový systém, nahrazující tzv. „háky“, což je přínosem zejména u delších operací. Laparoskopickou pumpu a další drobné vybavení mají k dispozici na urologickém oddělení. V neposlední řadě umožnily darované finanční prostředky obnovit zastaralé vybavení na oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte