2.9.2015

Krajská zdravotní otevřela nové školící centrum robotické chirurgie

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. se budou nadále školit robotičtí chirurgové a zdravotníci operačních sálů. Krajská zdravotní, a. s. při Klinice urologie a robotické chirurgie otevřela 2. září nové školící centrum. V Ústeckém kraji se tak nadále budou školit týmy operatérů nejen z České republiky, ale i střední a východní Evropy.

Přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D., uvedl, že školící centrum Krajské zdravotní, a. s. je unikátní tím, že se lékaři školí na nejnovějším typu robota da Vinci Xi, který disponuje dvěma konzolemi. „V praxi to znamená, že na jedné konzoli operuje zkušený operatér a vedle toho se na druhé konzoli současně operace zúčastňuje školený operatér. Vedle toho má školící centrum i tréninkový modul, na kterém mohou lékaři pokračovat ve školení a zdokonalování způsobů vedení operace pomocí robota, aniž by zatížili pacienta,“ řekl přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie.

Při příležitosti slavnostního otevření školícího centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. mohli účastníci akce vidět v přímém přenosu operaci radikální prostatektomie, což je nejčastěji prováděný výkon robotické chirurgie. Hlavním operatérem byl MUDr. Miloš Bočan z Nemocnice Most, o. z., asistujícím lékařem byl MUDr. Martin Hlavička z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Při příležitosti otevření školícího centra jsou demonstrovány školící možnosti, takže lze na vlastní oči vidět, co se bude v budoucnu v centru dít, či přímo si dané technologie neohrožující pacienta takříkajíc ohmatat. Přímý přenos z operace s odborným komentářem a rozkladem, modulová cvičení, to vše napomáhá k rozvoji robotické chirurgie v ČR. Nelze opomenout ekonomický přínos pro Ústecký kraj v podobě dojíždějících lékařů na školení a jeho pozitivní zviditelnění ve světě,“ doplnil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Seznámit se s novým Školícím centrem robotické chirurgie přijel 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na otevření školícího centra. Znamená to, že jsme se zase v konkrétní oblasti dostali na špičku světového zdravotnictví. Centru přeji hodně úspěchů v robotické chirurgii, která je, jak jsem se mohl přesvědčit již při několika prezentacích, nejšetrnější k pacientovi,“ řekl RSDr. Stanislav Rybák.

„Vývojově nejnovější typ robotického systému posouvá nejen možnosti a kvality robotické chirurgie v Krajské zdravotní, ale i možnosti nového školícího centra, a to mě samozřejmě těší,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ing Jiří Novák.

Ing. Petr Fiala generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. doplnil, že poděkování patří všem, kteří se svojí činností a úsilím podíleli na tom, že je v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nejnovější typ robota da Vinci a můžeme otevřít dokonce školící centrum. „Připomínám, že v minulosti abychom mohli být školícím centrem robotické chirurgie, jsme museli mít systémy dva. Dnes máme jeden robotický systém, ovšem se dvěma konzolemi. Já doufám, že naše slova díků vyslyší i další zdravotní pojišťovny a umožní více robotických výkonů u našich pacientů, a to tak, jak s námi v dané oblasti již od počátku robotické chirurgie spolupracuje náš největší plátce zdravotní péče – Všeobecná zdravotní pojišťovna“ uvedl Ing. Petr Fiala.

Pozvání na akci přijal také přednosta Urologické kliniky a 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. „Když jsou přenášeny robotické operace do zahraničí, tak je to vždy z ústecké nemocnice. Za sebe musím říci, že do Ústí jezdím ze dvou důvodů. Prvním je, že máte v České republice nejlepšího robota a druhým, máte nejlepšího přednostu. Vážím si toho, co tady v Ústí vybudoval,“ řekl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

V minulých letech se na robotu da Vinci SHD na Klinice urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici, o. z. vyškolilo sto dvacet lékařů a sester nejen z České republiky, ale také východní Evropy. Lékaři Kliniky urologie a robotické chirurgie zároveň působí jako proctoři robotických operací a účastní se prvních operací v nově vzniklých centrech robotické chirurgie.

Jiří Vondra,
tiskový mluvčí,
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


4.2.2015

Masarykova nemocnice poskytuje zdravotní péči v plném rozsahu

„Jako ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice musím dementovat tvrzení o údajném ohrožení zdravotní péče, které bylo zmíněno s odkazem na anonymní vyjádření některých lékařů naší nemocnice v médiích v souvislosti se zaváděním nového nemocničního informačního systému,“ komentoval názory k údajnému ohrožení poskytování zdravotní péče MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Přechod na nový nemocniční informační systém byl v ústecké nemocnici zahájen po předchozí dlouhodobé přípravě 17. ledna.

„Změna informačního systému není jednoduchou záležitostí a nikdo nezastírá, že změnu provází řada problémů. Všichni si samozřejmě uvědomujeme, jakému tlaku jsou nyní lékaři a sestry vystaveni. Úkolem ale je tyto problémy řešit, ať jsou jakkoli nelehké, nikoli strašit veřejnost a poškozovat dobré jméno nemocnice. S lékaři jsem denně ve styku a stejně jako ostatní zainteresovaní, jejich problémy vnímám a osobně se zasazuji o jejich bezprostřední řešení,“ dodal MUDr. Liehne.

Za ošetřovatelskou oblast potvrzuje názor MUDr. Liehneho i Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice.

Rozhodnutí představenstva o jednotném systému ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. je dané, data ze starého systému byla překlopena, zdravotnická dokumentace je však pro lékaře současně přístupná v původním systému k náhledu.

„Nový systém běží a společně musíme udělat vše pro to, abychom se co nejdřív dostali do uspokojivého režimu. Proto jsem se osobně do problematiky vložil a také očekávám od dodavatelské společnosti Stapro rychlé, důsledné a kvalitní řešení všech lékaři identifikovaných problémů a zajištění rychlosti a plynulosti fungování jejich informačního systému,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478

 


22.1.2015

Krajská zdravotní navyšuje zaměstnancům o 5% mzdové tarify

„V zájmu sociální a mzdové politiky zaměstnavatele v oblasti odměňování zaměstnanců a v souvislosti se zvyšováním platů ve veřejném sektoru, navyšuje Krajská zdravotní s účinností od začátku roku 2015 zaměstnancům o 5% mzdové tarify,“ uvedl k mzdovým změnám Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Představenstvo Krajské zdravotní schválilo dodatek kolektivní smlouvy, který je výsledkem sociálního dialogu vedeného mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími v pěti nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, a nově zaměstnancům společnosti garantuje 5 % zvýšení stávajících mzdových tarifů,“ doplnil Ing. Novák k navýšení mzdových tarifů.

Současně dojde ke zvýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu, valorizaci nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé profese a dojde také k navýšení příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

K navýšení mzdových tarifů dala prostor nová úhradová vyhláška pro rok 2015, umožňující zdravotnickým zařízením docílit vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven za předpokladu naplnění odpovídající produkce v oblasti ambulantní i hospitalizační péče, ale také dobré výsledky hospodaření Krajské zdravotní, a. s. v uplynulém období a určité úspory dosažené v oblasti osobních nákladů z uskutečněných organizačních opatření provedených v roce 2014.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


1.9.2015

V porodnici ústecké Masarykovy nemocnice se narodila druhá letošní trojčátka

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. se v srpnu narodila druhá trojčátka v letošním roce. Tři holčičky přišly na svět 18. 8. 2015 v 8:14, 8:15 a 8:16 hodin. Šťastnými rodiči jsou tatínek Marek Baštinec a maminka Oksana Matishynets z Teplic. Událost je pro zdravotníky Gynekologicko – porodnické kliniky neobvyklá tím, že jde o druhá trojčata narozená v krátké době za sebou, kdy loni se v ústecké Masarykově nemocnici nenarodila žádná vícerčata.

Děvčátka nesou jména Lenka (41 cm, 1900 g), Jana (41 cm, 1740 g) a Oksana (38 cm, 1320 g). Příjmení nesou po otci Baštincovi. Maminka Oksana Matishynets uvedla, že jde o první vícerčátka v jejich rodině. „Nikdo z mé, ani přítelovy rodiny, nepochází z dvojčat nebo vícerčerčátek. Holky jsme počali s přítelem přirozenou cestou. Když mi poprvé doktor řekl, že budu mít trojčata, tak jsem plakala. Jsem strašně moc ráda, že je mám. Už máme doma v ložnici pro ně připraveny tři postýlky,“ řekla šťastná maminka Oksana Matishynets.

V pěti porodnicích Krajské zdravotní, a. s., se od začátku roku do konce června narodilo celkem 2 495 miminek. Nejvíce rodily maminky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde přišlo na svět 953 dětí, ve třiadvaceti porodech šlo o dvojčátka a v jednom o trojčátka. Druhou pomyslnou příčku v porodnosti si může připsat mostecká porodnice, kde rodilo 452 maminek, kdy čtyři porodily dvojčátka. Na pomyslnou „bronzovou medaili“ dosáhla porodnice teplické nemocnice, kde zdravotníci přivedli na svět 370 miminek, z toho dvoje dvojčátka. V těsném závěsu je s celkovým počtem 358 miminek a čtyřmi porody dvojčátek porodnice chomutovské nemocnice. Stejný počet novorozenců má v prvním půlroce letošního roku porodnice děčínské nemocnice se 354 porody, kdy ve čtyřech porodech přivedly maminky na svět dvojčátka.

Jiří Vondra,
tiskový mluvčí,
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


1.12.2014

Slavnostní udělení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. za nejlepší vědeckou práci za rok 2013

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. za rok 2013 cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství a cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady).

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny za účasti RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Mgr. Radka Scherfera, místopředsedy představenstva KZ, a. s., Františka Pelanta, předsedy dozorčí rady KZ, a. s., Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ, a. s., MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a pozvaných hostů z veřejné i akademické sféry v Centru vědy, výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s.

Nominované práce hodnotila Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. Podle pravidel soutěže soutěžili pouze první autoři článků, články „v tisku“ nebyly akceptovány. Odborníci z oblasti ošetřovatelství mohli zaslat článek nebo též prezentaci přednášky s uvedením místa a data konání kongresu. První tři ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu, celkem bylo mezi vítězné autory rozděleno 280 tisíc Kč.

V soutěži o cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře se na 1. pozici umístil MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. z dětské kliniky, na 2. pozici MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. a na 3. pozici prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., oba z neurochirurgické kliniky. 1. místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal MUDr. Tomáš Radovnický, opět z ústecké neurochirurgie, 2. místo patří MUDr. Lubomíru Koppovi, Ph.D. z kliniky úrazové chirurgie a 3. příčku obsadil další neurochirurg MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. V soutěži o cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěla nejlépe Mgr. Bc. Michaela Rothová z dětské chirurgie, na 2. místě je Bc. Tereza Grünerová z kliniky úrazové chirurgie a 3. místo je úspěchem zástupkyně chomutovské nemocnice Mgr. Lenky Splitková, DiS. Cena předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků byla udělena Ing. Mgr. Martině Novákové.

Blahopřejeme všem oceněným autorkám a autorům a těšíme se na nominace do nového ročníku soutěže.

Ing. Martin Zeman, DMS
tajemník Vědecké rady
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 117 900
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu

Doplňující informace:

Složení Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.:

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. - předseda
přednosta Neurochirurgické kliniky v MNUL

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - místopředseda
přednosta Dětské kliniky v MNUL
 

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Klinika urologie a robotické chirurgie v MNUL

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka Oční kliniky v MNUL

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky v MNUL

prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta Kardiologické kliniky v MNUL

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta Kliniky úrazové chirurgie v MNUL

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie v MNUL

MUDr. Marta Vachová
primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z.

MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Nemocnice Most, o. z.

MUDr. Jiří Neumann
primář Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

MUDr. Pavel Rubeš
primář Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Mgr. Vlasta Čejnová
Oddělení lékařské genetiky MNUL

Uvolnil:
Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


2.10.2014

Nadační fond Kapka naděje obdaroval Dětskou kliniku Krajské zdravotní

Dětská klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. získala díky Nadačnímu fondu Kapka naděje další přístroje a vybavení. Předání proběhlo ve čtvrtek, 2. října 2014 za účasti Venduly Svobodové, prezidentky Nadačního fondu Kapka naděje a ředitelky Elen Švarcové. Obdarovaní převzali přístrojový systém Ohmega R s katetry, vyšetřovací lehátko, postele s matracemi získané z projektu „Čtení pomáhá“ a NCPAP driver s příslušenstvím, vše v celkové hodnotě 800 000 korun.

Na Dětské klinice přítomné přivítal MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., spolu s přednostou Dětské kliniky MUDr. Jaroslavem Škvorem, CSc. „Jsem rád, že mohu za vedení společnosti poděkovat dárcům za přístroj určený dětským pacientům, a také Nadačnímu fondu Kapka naděje, který mezi obdarované zařadil Masarykovu nemocnici již poněkolikáté,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče MNUL, o. z.

Přednosta Dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. také poděkoval a přítomným pak popsal funkce a přínos přístroje a dalšího vybavení při léčbě dětských pacientů a spolu se staniční sestrou Mgr. Miladou Koláčnou i MUDr. Josefem Liehnem doprovodili dárce na oddělení za dětskými pacienty, Vendula Svobodová a Elen Švarcová spolu se sestřičkami z Dětské kliniky rozdaly hospitalizovaným dětem drobné dárky.

Doplňující informace:

Přístroj  nCPAP driver s příslušenstvím pro dětské pacienty slouží k vytváření pozitivní přetlaku při výdechu a tak napomáhá dokonalejšímu rozepnutí plic (dýchání). Často se využívá při řadě onemocnění dýchacích cest a plic dětí, zejména nejmenšího věku.

Systém Ohmega R je v současné době zlatým standardem v diagnostice extraezofageálního refluxu, tedy patologického návratu žaludečních kyselin do horních etáží jícnu, který je spojen s chronickým chemickým drážděním horních i dolních dýchacích cest.Tento stav se projevuje jako opakované infekty dýchacích cest, pálení žáhy, nebo například chronický kašel. Nová diagnostická metoda nám umožňuje, kromě potvrzení přítomnosti refluxu, i objektivizovat jeho intenzitu, kvalitu a výšku a na základě těchto výsledků upravit individuálně a cíleně terapii.

Nadační fond Kapka naděje pomáhá nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Od roku 2002 se pomoc rozrostla na dětská oddělení regionálních nemocnic po celé ČR.

 

Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


18.9.2014

Ústecký kraj potvrdil základní postavení pěti nemocnic Krajské zdravotní v oblasti poskytování zdravotní péče

Na svém posledním jednání (3. 9. 2014) potvrdili zastupitelé Ústeckého kraje základní postavení pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s. v oblasti poskytování zdravotní péče na území kraje.

„Společnost Krajská zdravotní, a. s. je hlavním poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a tvoří páteřní osu krajských nemocnic,“ je doslova uvedeno ve „Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením, a kde dále konstatuje, že stávající poskytování zdravotní péče Krajskou zdravotní, a. s., zejména prostřednictvím pěti nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově, je považováno za stabilní a efektivní způsob péče o zdraví občanů Ústeckým krajem.“

„Na vrcholu stojí ústecká Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, jako poskytovatel superspecializované péče. V dalších lokalitách kraje zajišťují zdravotní péči čtyři nemocnice s přirozenou spádovou oblastí,“ uvádí se dále ve schválené strategii Ústeckého kraje, komplexně pojednávající o podpoře zdraví a rozvoji zdravotních služeb na území kraje.

„Místo Krajské zdravotní ve strategickém dokumentu Ústeckého kraje je jednoznačným sdělením o pozici i vnímání naší společnosti nejen vedením kraje – naším jediným akcionářem, ale i širokou politickou reprezentací, která se s dokumentem ztotožnila. Je ale také jasným sdělením směrem k těm, kteří veřejnosti předkládají návrhy na rozložení tohoto logicky fungujícího zdravotnického celku,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Dalšími neopomenutelnými aspekty souvisejícími s Krajskou zdravotní, a. s., které strategie Ústeckého kraje zmiňuje, jsou např. výchova a vzdělávání studentů všech typů zdravotnických škol, lékařských a farmaceutických fakult, pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů a farmaceutů, vzdělávání zdravotnických pracovníků i jiných odborných pracovníků pracujících ve zdravotnictví, ale také rozvoj vědeckovýzkumné činnosti, realizace vědeckovýzkumných projektů atd. Tedy činností, běžně Krajskou zdravotní, a. s. zajišťovaných.

 

Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu

 

 


17.9.2014

Krajská zdravotní jmenovala nové členy vědecké rady

V úterý 16. září se na svém prvním zasedání sešla nově jmenovaná Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s.(KZ). V této vědecké radě jsou zastoupeni představitelé všech klinik Krajské zdravotní, a. s., každá z nemocnic má právo na svého zástupce, nechybí v ní ani představitel nelékařských profesí a nově je jmenován členem i doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zasedání bylo veřejné a zúčastnili se jej, kromě členů vědecké rady a generálního ředitele společnosti i zástupci nezdravotnických pracovišť, zajišťujících servis vědeckovýzkumné činnosti lékařům a dalším zdravotníkům.

Úvodem zasedání generální ředitel společnosti Krajské zdravotní, a. s. Ing. Petr Fiala zdůraznil mimořádný význam spolupráce Vědecké rady s vedením Krajské zdravotní, a. s. při zvyšování úrovně zdravotní péče v regionu. Vědecká rada přijala „Zprávu o vědecké, výzkumné a vývojové práci a postgraduálním vzdělávání z nezdravotnických pracovišť KZ“ a schválila výsledky hodnocení vědeckých a odborných aktivit zdravotnických pracovišť KZ za rok 2013. Nejlepších výsledků dosáhly Neurochirurgická klinika, Dětská klinika a Klinika úrazové chirurgie z ústecké Masarykovy nemocnice, nejlepšími mimoústeckými pracovišti jsou tradičně Neurologické oddělení teplické a Neurologické oddělení chomutovské nemocnice.

Dále se Vědecká rada KZ zabývala činností servisních pracovišť a to multimediálního studia, oddělení koordinace projektů v roli grantového střediska a lékařské knihovny jako střediska vědecko-informačních a knihovnických služeb. Všechna tato pracoviště představila své služby a diskutovala s Vědeckou radou o strategii jejich dalšího rozvoje. Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve svém vystoupení vyzdvihl mimořádný význam co nejtěsnější spolupráce fakulty s Krajskou zdravotní, a. s., jejímž důkazem jsou i vznikající společná pracoviště – kliniky, podílející se jak na výuce studentů, tak na vědeckovýzkumné činnosti univerzity.

Seznam členů Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s.
jmenovaných s účinností od 1. září 2014 na funkční období 4 let

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. - předseda
přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - místopředseda
přednosta Dětské kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Klinika urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka Oční kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta Gynekologicko - porodnické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem,    o. z.
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCAI
přednosta Kardiologické kliniky FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta Kliniky úrazové chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
MUDr. Marta Vachová
primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z.
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Nemocnice Most, o. z.
MUDr. Jiří Neumann
primář Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.
MUDr. Pavel Rubeš
primář Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
Mgr. Vlasta Čejnová
Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ing. Martin Zeman, DMS
tajemník Vědecké rady
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 117 900
e-mail: martin.zeman@kzcr.eu

Uvolnil:
Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu

 


16.9.2014

Krajská zdravotní pořádala závěrečnou konferenci k projektu „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné spolupráce“

Hlavním tématem konference pořádané na ústeckém zámku Větruše bylo vyhodnocení tříletého mezinárodního projektu, podporujícího rozvoj spolupráce mezi nemocnicemi a zdravotnickými školami v regionu Sasko/Severní Čechy. Živá výměna zkušeností při setkáních, stážích, workshopech, seminářích i společných konzultacích, to vše vedlo k posílení kooperace mezi českými a německými zdravotníky, studenty, pedagogy a dobrovolníky ve zdravotnictví a přispělo k výměně zkušeností a porovnání pracovních metod a postupů, rozšiřování odborných, jazykových a interkulturních kompetencí účastníků projektu.

Na konferenci vystoupili zástupci zúčastněných organizací a několik aktivních účastníků projektu se podělilo o své zážitky a zkušenosti formou příspěvku. Jedním z partnerů projektu čítajícím na 180 aktivit s více než 2 400 účastníky, je i Krajská zdravotní, a. s. se svými 5 nemocnicemi. A právě v oblasti spolupráce nemocnic došlo k výměně zkušeností a porovnání pracovních metod a postupů během 67 konzultací, odborných seminářů, konferencí, studijních cest a stáží lékařů a zdravotních sester z 18 různých oborů, např. intenzivní medicíny, ortopedie, pediatrie a porodnictví, chirurgie, psychiatrie atd. Velmi důležité, a pro českou stranu podnětné, bylo téma paliativní péče.

V oblasti zdravotního vzdělávání pedagogové porovnávali na hospitacích a workshopech metodiku, jakou se vyučuje látka, a společně vyvíjeli vyučovací moduly. Pro sbližování příhraničních regionů je důležité setkávání mladých lidí. V projektu se uskutečnily výjezdy studentů do partnerské zdravotní školy, výměnné praxe např. zubních laborantů, ošetřovatelů, záchranářů atd. a společně se zpracovávaly preventivní programy. Také každoroční účast saského družstva na mezinárodním záchranářském cvičení RESCUE PATROL v Severních Čechách byla nejen velkou výzvou pro studenty, ale především i přínosnou zkušeností. Kromě nových poznatků se i zcela přirozeně odbourávaly přetrvávající předsudky. 

Poprvé se také setkali dobrovolníci z nemocnic na obou stranách hranice. Po živé výměně zkušeností při několika setkáních v Drážďanech a v Ústí nad Labem se uskutečnily dva společné mezinárodní workshopy.

Aktuálním tématům zdravotní politiky bylo věnováno 9 akcí. Velký zájem veřejnosti vzbudila např. témata dříve vysloveného přání pacienta, otázky dárcovství orgánů, etické otázky v nemocnici, vývoj péče o seniory nebo velmi důležité téma komunikace v nemocnici.

Realizovaná hodnocení ve všech oblastech dokládají, že projekt byl pro všechny účastníky velkým přínosem. Pokračování spolupráce a další rozvoj přeshraničních aktivit je velkým přáním všech zúčastněných. Dík za finanční podporu tedy patří programu Cíl 3 a Saské rozvojové bance, neboť bez těchto prostředků by úspěšná realizace nebyla možná.

Závěrečné konference se zúčastnila celá řada představitelů institucí participujících na projektu. PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D., český generální konzul v Drážďanech, Beate Tharang, ředitelka péče Městské kliniky Dresden-Neustadt, Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka Vyšší a střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem, a také mnoho dalších odborníků, kteří se do projektu zapojili.

 

Jiří Vondra, tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email:
jiri.vondra@kzcr.eu


5.9.2014

Krajská zdravotní pokračuje v úspěšném stipendijním programu

Krajská zdravotní, a. s. nabízí studentům medicínských oborů možnost zapojení do stipendijního programu, prostřednictvím svého nadačního fondu. V rámci stipendia mohou studenti získat až 7 000 Kč měsíčně na úhradu nákladů, spojených se studiem na vysoké škole.

Stipendijní program pro akademický rok 2014/2015 vyhlásil předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. pro studenty třetích ročníků vysokoškolského prezenčního studia oboru všeobecná sestra, radiologický asistent a pro studenty pátých a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař a farmaceut. Stipendijní program funguje od roku 2008 a od svého počátku se těší vysokému zájmu.

Během akademického roku 2013/2014 se do stipendijního programu přihlásilo 43 studentů a do pracovního poměru v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. nastoupilo již 7 stipendistů. Pro akademický rok 2014/2015 se mohou studenti stále ještě přihlásit, a to do 10. 10. 2014.

Žádost o stipendium musí být podána v termínu určeném výzvou na adresu: Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, odbor personální, 401 13 Ústí nad Labem. Obálka by měla být označena „Stipendium“. Veškeré informace spolu se žádostí o stipendium, směrnicí a smlouvou zájemci naleznou na internetových stránkách Krajské zdravotní, a. s. /cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478

 


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte