1.7.2015

V porodnici ústecké Masarykovy nemocnice se narodila první letošní trojčátka

V Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. se 23. června 2015 narodila první trojčátka v letošním roce. Tři holčičky přišly na svět v 9.55, 9.56 a 9.58 hodin.

Děvčátka nesou jména Dorotka (44 cm, 1450 g), Amálka (44 cm, 1800 g) a Anetka (44 cm, 1980 g). Maminka Miroslava Alabi uvedla, že jde o první vícerčátka v jejich rodině. „U nás v rodině se nikdy dvojčata ani trojčata nenarodila, jen přítelův otec pochází z dvojčat,“ řekla šťastná maminka Miroslava Alabi. Na trojčátka doma čeká dvouletá sestřička Laura.

Lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. v loňském roce provedli 1939 porodů. Ve dvaapadesáti porodech se jednalo o dvojčátka. Na svět tak přišlo 1991 novorozenců.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


30.6.2015

Krajská zdravotní uspořádala na Kamencovém jezeře šestý ročník akce „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“

Lékaři specializovaného kožního pracoviště, centra péče o maligní melanom Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., pod hlavičkou České akademie dermatovenerologie a ve spolupráci se statutárním městem Chomutov uspořádali pro návštěvníky Kamencového jezera 6. ročník akce „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“. Akce se konala 29. června 2015 na Kamencovém jezeře v Chomutově, kde proběhlo také bezplatné vyšetření návštěvníků, kteří se dostavili v plavkách.

MUDr. Radka Neumannová, primářka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. uvedla, že šlo o preventivní akci, v rámci které zdravotníci upozorňovali na zvyšující výskyt nádorových onemocnění v České republice. „Za posledních čtyřicet let se počet melanomů, čili kožních nádorů z pigmentových buněk, zvýšil sedminásobně,“ upozornila MUDr. Radka Neumannová.

Každý návštěvník akce musel nejprve vyplnit formulář, ve kterém uvedl například svůj věk, jaký má fototyp kůže, zda se za život spálil nebo navštěvuje solárium. „Následně jsme návštěvníka vyšetřili a poradili jsme mu, jak se správně chránit při opalování, a jaké typy krému používat ke svému fototypu,“ uvedla k akci primářka.

Často lidé nevěděli, jaký fototyp pleti mají. „Záleží, jak pleť reaguje při kontaktu se sluníčkem, zda pigmentuje nebo nikoliv. Nejsvětlejší typy vůbec nepigmentují a jdou hned dočervena. Tmavší typy nejdříve zarudnou nebo vůbec nezarudnou, a jdou okamžitě dohněda. Tmavší fototypy mají lepší prognózu proti nádorovým onemocněním a lepší ochranu. Fototyp se dá také poznat podle barvy očí. Čím světlejší barva očí, tím světlejší typ pleti, tím větší by měla být ochrana při opalování,“ poradila MUDr. Radka Neumannová.

Během akce zdravotníci Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. zkontrolovali 171 návštěvníků. „Osmnáct pacientů jsme si pozvali k dalšímu vyšetření do ambulance, jelikož jsme u nich zaznamenali přednádorové a nádorové změny,“ řekla závěrem primářka MUDr. Radka Neumannová.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


26.6.2015

Tisková konference k ukončení realizace projektu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Děčín

Dne 26. 6. 2015 pořádala Krajská zdravotní, a. s., tiskovou konferenci k zakončení realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně“.

Iktové centrum děčínské nemocnice poskytuje specializovanou diagnostickou, terapeutickou a rehabilitační péči pacientům s cerebrovaskulárním onemocněním. Prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení iktového centra děčínské nemocnice dochází ke včasnému záchytu cerebrovaskulárních onemocnění a tím ke zlepšení prognózy a zmírnění postižení. Dochází tak k měřitelnému zvýšení kvality poskytované péče pacientům ze spádové oblasti nemocnice.

  „Ústecký kraj jako zakladatel a jediný akcionář Krajské zdravotní, a. s., oceňuje, že jsou vedením společnosti využívány i jiné možnosti financování, než jsou jen úhrady od zdravotních pojišťoven. Realizace projektů obnovy vybavení iktových center ukazuje, že kvalitně zpracované projekty jsou velkým přínosem a úroveň vybavení specializovaných pracovišť v našich nemocnicích i díky nim dosahuje evropských standardů,“ uvedl vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje Ing. Petr Severa.

„Jsem rád, že se nám, po vynucené přestávce, podařilo iktové centrum v děčínské nemocnici zachovat. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili. Děčínská nemocnice tím získala na kvalitě, která bude mít zásadní význam zejména pro pacienty ze široké spádové oblasti,“ uvedl František Pelant, předseda dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.

„Snažíme se pružně reagovat na neustálý vývoj v oblasti zdravotnické techniky a průběžně obnovujeme přístrojové vybavení na jednotlivých odděleních ve všech našich nemocnicích. Jsem rád, že se nám to i za přispění našeho zakladatele, Ústeckého kraje, daří a děkuji všem, kdo se na realizaci projektů podílí,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Význam děčínského centra pro oblast cerebrovaskulární péče potvrdil MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., a připomněl, že spádová oblast území se neomezuje pouze na Děčín, ale i na oblasti Rumburska a část Českolipska.

Děčínskou nemocnici, její vývoj a stabilizaci neurologického oddělení, pod vedením primářky MUDr. Ivy Ondečkové, představila MUDr. Anna Briestenská, ředitelka zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z.

Schválené výdaje činily 16.193 tis. Kč, ale díky veřejným soutěžím došlo k výrazným úsporám a celkově se podařilo snížit předpokládané náklady o 3.628 tis. Kč. Konečná celková cena dodaných přístrojů činí 12.340 tis. Kč.

Projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční prostředky na jeho realizaci byly poskytnuty v rámci 8. výzvy Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví – oblast intervence 3.2 služby v oblasti veřejného zdraví -  a to ve výši 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s.

Projekty v datech:

17. 1. 2011    – vyhlášení 8. výzvy MZd ČR
16. 3. 2011    – předložení žádosti o dotaci
28. 12. 2011 – schválení žádosti o dotaci a podpis rozhodnutí o schválení dotace
31. 12. 2013 – původní termín dokončení projektu prosinec 2014 – první dodání přístrojů
30. 6. 2015    – ukončení projektu

 

Projekty v číslech - KCC MNUL a IC NEMTEP, NEMDC, NEMCV:

Schválené celkové způsobilé výdaje projektů:          122.251.000,00 Kč
Skutečné výdaje projektů:                                     99.720.646,00 Kč
Úspora na realizaci projektů:                                  22.530.354,00 Kč

 

 

Základní informace k projektu najdete na:

http://www.projekty-kzcr.eu/iop/projekty-iop-8-vyzva/modernizace-a-obnova-pristrojoveho-vybaveni-iktoveho-centra-kz-v-decine

Jiří Vondra
tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


25.6.2015

Tisková konference k ukončení realizace projektu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Teplice

Dne 25. 6. 2015 pořádala Krajská zdravotní, a. s., tiskovou konferenci k zakončení realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích“.

„Naplnění projektových záměrů nebylo jednoduché, neboť realizace vícesegmentových veřejných zakázek je práce velice náročná a zdlouhavá. Projekt trval od podání žádosti více než čtyři roky a v těchto dnech probíhají dodávky posledních přístrojů. Jsem rád, že se nám i přes řadu odborných, logistických i legislativně právních problémů podařilo nejen projekt úspěšně zrealizovat, ale díky veřejným soutěžím se i významně podařilo snížit předpokládané náklady“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Krajská zdravotní v maximální možné míře využívá všechny možnosti vícezdrojového financování, mezi které patří i dotační programy Evropské unie. V rámci tohoto projektu došlo k modernizaci vybavení iktového centra teplické nemocnice, které tak získává vybavení odpovídající evropským standardům. Chtěl bych jednak poděkovat všem, kteří se svou prací na statutu iktového centra teplické nemocnice podílejí, a přeji jim, aby se jim ve zmodernizovaných pracovištích dobře pracovalo,“ dodal Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Tiskové konference se zúčastnila PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., náměstkyně primátora Statutárního města Teplice s působností školství, kultura a sport, sociální věci a zdravotnictví, která poděkovala vedení Krajské zdravotní za obnovu přístrojového vybavení a realizaci investičních programů v teplické nemocnici a vyzdvihla spolupráci města a KZ, a. s., která vede k úspěšnému rozvoji teplické nemocnice.

„Prvním a pro iktové centrum naší nemocnice nejvýznamnějším přístrojem, který byl dodán v říjnu loňského roku, je multidetektorové CT, které posílí úsek zobrazovacích modalit naší nemocnice, “ řekl ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.

Jednotlivé přístroje a celkový přínos projektu pro jednotlivé součásti iktového centra prezentovala primářka neurologického oddělení MUDr. Marta Vachová.  

Schválené výdaje činily 24.697 tis. Kč, ale díky veřejným soutěžím došlo k výrazným úsporám a celkově se podařilo snížit předpokládané náklady o 6.955 tis. Kč. Konečná celková cena dodaných přístrojů činí 18.119 tis. Kč.

Projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční prostředky na jeho realizaci byly poskytnuty v rámci 8. výzvy Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví – oblast intervence 3.2 služby v oblasti veřejného zdraví -  a to ve výši 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s.

Projekty v datech:

17. 1. 2011    – vyhlášení 8. výzvy MZd ČR
16. 3. 2011    – předložení žádosti o dotaci
28. 12. 2011 – schválení žádosti o dotaci a podpis rozhodnutí o schválení dotace
31. 12. 2013 – původní termín dokončení projektu prosinec 2014 – první dodání přístrojů
30. 6. 2015    – ukončení projektu

 

Projekty v číslech - KCC MNUL a IC NEMTEP, NEMDC, NEMCV:

Schválené celkové způsobilé výdaje projektů:          122.251.000,00 Kč
Skutečné výdaje projektů:                                     99.720.646,00 Kč
Úspora na realizaci projektů:                                  22.530.354,00 Kč

 

 

Základní informace k projektu najdete na:

http://www.projekty-kzcr.eu/iop/projekty-iop-8-vyzva/modernizace-a-obnova-pristrojoveho-vybaveni-iktoveho-centra-kz-v-teplicich

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


25.6.2015

Tisková konference k ukončení realizace projektu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Chomutov

Dne 24. 6. 2015 pořádala Krajská zdravotní, a. s., tiskovou konferenci k zakončení realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově“.

„Obnova stávajícího přístrojového vybavení a jeho doplnění na standardizovanou úroveň iktových center umožní rozšířit spektrum poskytovaných výkonů, zvýší možnosti akutní léčby, rehabilitační péče a v neposlední řadě zefektivní práci s datovými výstupy jednotlivých vyšetření. V návaznosti na úspěšnou realizaci projektu jsem rád, že se v uplynulých dnech podařilo chomutovské nemocnici statut iktového centra obhájit,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Pořízené přístroje napomohou významným způsobem zkrátit dobu, kdy je možné začít s diagnostikou a vlastní léčbou pacientů iktového centra. Vzhledem k tomu, že včasné zahájení léčby výrazně ovlivňuje prognózu vývoje onemocnění a jeho následků, mají pořízené přístroje mimořádný přínos pro pacienty Iktového centra Nemocnice Chomutov,“ dodal Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Schválené výdaje činily 22.039 tis. Kč, ale díky veřejným soutěžím došlo k výrazným úsporám a celkově se podařilo snížit předpokládané náklady o 7.363 tis. Kč. Konečná celková cena dodaných přístrojů činí 15.224 tis. Kč.

Projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční prostředky na jeho realizaci byly poskytnuty v rámci 8. výzvy Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví – oblast intervence 3.2 služby v oblasti veřejného zdraví -  a to ve výši 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s.

„Iktové centrum chomutovské nemocnice zajišťuje kompletní diagnostickou, léčebnou a vysoce specializovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, včetně rehabilitační péče v jihozápadní oblasti Ústeckého kraje,“ řekla ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov MUDr. Irena Voříšková.

Jednotlivé přístroje a celkový přínos projektu pro jednotlivé součásti iktového centra prezentoval primář neurologického oddělení MUDr. Jiří Neumann.  

Projekty v datech:

17. 1. 2011    – vyhlášení 8. výzvy MZd ČR
16. 3. 2011    – předložení žádosti o dotaci
28. 12. 2011 – schválení žádosti o dotaci a podpis rozhodnutí o schválení dotace
31. 12. 2013 – původní termín dokončení projektu prosinec 2014 – první dodání přístrojů
30. 6. 2015    – ukončení projektu 

Projekty v číslech - KCC UL a IC NEMTEOP, NEMDC, NEMCV:

Schválené celkové způsobilé náklady projektů:         122.251.000,00 Kč
Skutečné náklady projektů:                                      99.720.646,00 Kč
Úspora na realizaci projektů:                                    22.530.354,00 Kč

 

Základní informace k projektu najdete na:

http://www.projekty-kzcr.eu/iop/projekty-iop-8-vyzva/modernizace-a-obnova-pristrojoveho-vybaveni-iktoveho-centra-kz-v-chomutove/

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


25.6.2015

Tisková konference k ukončení realizace projektu přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Dne 23. 6. 2015 pořádala Krajská zdravotní, a. s., tiskovou konferenci k zakončení realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL“.

„Statut komplexního cerebrovaskulárního centra je přiznáván pouze nemocnicím s vyspělou neurochirurgií, kde počet cévních výkonů přesahuje 100 operací ročně. Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice je jedním z nejlépe hodnocených center v České republice, a to především díky nesporným kvalitám neurochirurgické kliniky, která patří mezi tři nejvýkonnější centra v ČR a která dosahuje mimořádných úspěchů. Ve spojení s dalšími obory, neurologií, radiologií, JIP a v neposlední řadě rehabilitačním oddělením pak tvoří jeden funkční celek pro danou oblast,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Naplnění projektových záměrů nebylo jednoduché. Realizace vícesegmentových veřejných zakázek byla velmi náročná, zdlouhavá a provázela ji řada odborných, logistických i legislativně právních problémů. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli, že realizaci úspěšně zvládli a aktuálně probíhají poslední dodávky přístrojů do Masarykovy nemocnice,“ dodal Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Aktivní využívání možností vícezdrojového financování pozitivně zhodnotil první náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák: „Ústecký kraj, jako jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní, velice kladně hodnotí práci, která je spojena s maximálním využíváním možností financování z různých dotačních programů. Ústecký kraj přispívá Krajské zdravotní na její projektové záměry finančními prostředky pouze na spoluúčasti k projektům, jejichž výsledkem jsou pak získané mnohonásobně vyšší prostředky z dotačních zdrojů, stejně jako u tohoto projektu. Udržování přístrojového vybavení na špičkové úrovni je velice důležité a přínosy, které z toho plynou, mají příznivý dopad nejen pro lékařský a ošetřovatelský personál, ale hlavně pro pacienty, občany našeho kraje.“

Schválené výdaje činily 59.340 tis. Kč, ale díky veřejným soutěžím došlo k výrazným úsporám a celkově se podařilo snížit předpokládané náklady o 6.186 tis. Kč. Konečná celková cena dodaných přístrojů činí 53.415 tis. Kč.

Projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční prostředky na jeho realizaci byly poskytnuty v rámci 8. výzvy Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví – oblast intervence 3.2 služby v oblasti veřejného zdraví -  a to ve výši 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice a jeho součásti představil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  

Přínos nové angiolinky pořízené z projektu pro Radiodiagnostické oddělení MNUL prezentoval MUDr. Filip Cihlář, který vyzdvihl dokonalejší možnosti zobrazení, zlepšení léčebných možností, zkrácení doby výkonů a v neposlední řadě snížení radiační dávky pacienta i personálu.

MUDr. Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení MNUL, seznámil přítomné s přístroji, které byly zakoupeny pro jejich oddělení a řadí se k tzv. robotické rehabilitaci či přístroji asistované rehabilitaci. Jedná se o velice moderní přístroje, které nejen že ulevují od fyzické zátěže personálu, ale umožňují využít nejmodernější techniky k získání zpětných vazeb - biofeedbacku - přesným nastavením a opakováním ideálně vedených pohybů k podpoře motorické reedukace a k včasné aktivizaci plasticity mozku po jeho poškození.

Projekt v datech:

17. 1. 2011    – vyhlášení 8. výzvy MZd ČR
16. 3. 2011    – předložení žádosti o dotaci
28. 12. 2011 – schválení žádosti o dotaci a podpis rozhodnutí o schválení dotace
31. 12. 2013 – původní termín dokončení projektu prosinec 2014 – první dodání přístrojů
30. 6. 2015    – ukončení projektu

Základní informace k projektu najdete na:

http://www.projekty-kzcr.eu/iop/projekty-iop-8-vyzva/vybaveni-komplexniho-cerebrovaskularniho-centra

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


23.6.2015

Nové vybavení Iktového centra Nemocnice Chomutov z prostředků Evropské unie

Statut iktového centra byl pracovišti v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., (IC KZ, NEMCV) přidělen v roce 2010, kdy byla Ministerstvem zdravotnictví ČR vytvořena síť specializovaných pracovišť pro léčbu cerebrovaskulárních onemocnění. Pracoviště jsou rozdělena na tři stupně, přičemž iktové centrum chomutovské nemocnice poskytuje cerebrovaskulární péči druhého stupně pacientům v jihozápadní oblasti Ústeckého kraje, tedy v okresech Chomutov, Louny a parciálně Most.

„Iktové centrum je v chomutovské nemocnici zajišťováno neurologickým oddělením v úzké spolupráci s dalšími klinickými a diagnostickými obory, mezi které patří oddělení radiologické, rehabilitační, chirurgické a interní. V rámci iktového programu pak úspěšně spolupracuje s Komplexním cerebrovaskulárním centrem v ústecké Masarykově nemocnici, které poskytuje cerebrovaskulární péči prvního stupně,“ uvedl Ing Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Realizaci projektu předcházela analýza stávajícího stavu vybavenosti centra a byly navrženy požadavky na modernizaci jeho techniky tak, aby bylo dosaženo optimálního stavu, který bude v souladu se standardy bezpečného provozu a s evropskými standardy poskytované péče,“ doplnil generálního ředitele MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

„Zřizování specializovaných pracovišť mělo za cíl zkvalitnit primární i sekundární prevenci tzv. CMP – neboli cévních mozkových příhod a poskytovat intenzivní a kvalifikovanou odbornou léčebnou i ošetřovatelskou péči, která však vyžaduje nejen erudici a zkušenost personálu, ale také nákladnou zdravotnickou techniku, kterou bylo nutné pro potřeby iktového centra zakoupit,“ dodala MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z.

Proto byl vypracován projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově“ (registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/08.07653), jehož prostřednictvím dochází k dovybavení centra na úroveň dosahující evropských standardů. Projekt byl úspěšně schválen v rámci Integrovaného operačního programu a v současné době je jeho realizace v závěrečné fázi a probíhají dodávky a instalace posledních přístrojů.

Projekt je z 85 % podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s. 

 

Podrobné představení projektu, jeho cílů a přínosu pro pacienty iktového centra chomutovské nemocnice proběhne na závěrečné tiskové konferenci, která se koná 24. června 2015 ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., pavilon D, 5. patro.

Základní informace k projektu najdete na www.kzcr.eu/iop

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12, 401 13 Ústí nad Labem


22.6.2015

Projekt „Starým mobilem k záchraně života“ pokračuje

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. spolu s Nadačním fondem Kapky naděje s neziskovou organizací ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem starého elektromateriálu, a za podpory společností Samsung a Shell, pomohou dětem na Dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Mám radost, že jsme opět spojili síly a napnuli naši energii směrem k těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ říká Vendula Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. „Stačí jen málo, vhodit starý nepotřebný mobil do sběrného boxu a tím podpořit zakoupení defibrilátoru do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ dodává.

Na čerpacích stanicích Shell, na vybraných prodejních místech společnosti Samsung a v ústecké Masarykově nemocnici jsou k dispozici sběrné boxy, kam lidé mohou vhazovat staré i nefunkční mobilní telefony určené k recyklaci. Vhozeným mobilním telefonem přispěje každý na nákup dětského defibrilátoru.  V Krajské zdravotní a. s. -  Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. vhodili zatím dárci 37 vyřazených telefonů. Na ústecké čerpací stanici Shell devět „mobilů“.

Každý, kdo odevzdá starý mobilní telefon, se může současně zapojit do soutěže o nový Samsung Galaxy A5.Vyfoťte se, jak vhazujete svůj vysloužilý „mobil“ do sběrného boxu. Fotku nasdílejte na Facebookový nebo Instagramový profil Nadačního fondu Kapka naděje s hashtagem #mobilprokapku.

Pravidla soutěže a seznam sběrných míst jsou také k dispozici na www.znovuzrozeni.cz

Doplňující informace:
Bifázický defibrilátor Bexen Cardio Reanibex 800 je ideální pro použití ve všech oblastech dětské zdravotní péče s vysokými nároky. Defibrilátor je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce.

Sběrná místa v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem:

Budova D2, Dětská klinika, hlavní vstup do budovy
Budova D2, Dětská klinika, oddělení velkých dětí (vstup na oddělení), V. NP
Budova  A, atrium, stanoviště Infocentra
Budova  R, ředitelství vrátnice
Budova  K, stravovací provoz  (u vstupu do jídelny) 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


19.6.2015

Modernizace přístrojového vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra ústecké Masarykovy nemocnice je v závěrečné fázi

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KCC, KZ, MNUL) získává nové přístrojové vybavení, které umožňuje udržet technologické vybavení centra na úrovni mezinárodních standardů.

„Statut komplexního cerebrovaskulárního centra je přiznáván pouze nemocnicím s vyspělou neurochirurgií, kde počet cévních výkonů přesahuje 100 operací ročně. Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice je jedním z nejlépe hodnocených center v České republice, a to především díky nesporným kvalitám neurochirurgické kliniky, která patří mezi tři nejvýkonnější centra v ČR a která dosahuje mimořádných úspěchů nejen medicínských, ale i na poli vědy, výzkumu a vzdělávání,“ uvedl Ing Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice se zabývá diagnostikou, terapií a péčí o pacienty s cévním onemocněním mozku a s akutním cerebrovaskulárním onemocněním. Centrum nezajišťuje pouze trombolýzy, ale poskytuje především péči o intracerebrální hematomy, subarachnoideální krvácení z aneurysmat, arteriovenózních malformací, kavernózních angiomů, dále provádí dekompresivní kraniektomie, v sekundární prevenci ischemických iktů pak operace karotických endarterektomií a EC-IC bypassů,“ přiblížil činost centra MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ke všem těmto superspecializovaným výkonům je naprosto nezbytné moderní přístrojové vybavení, které umožnuje poskytovat cerebrovaskulární péči ve vysoké odborné kvalitě a stejně tak to platí   i v následné rehabilitační péči,“ doplnil MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

V současné době je v závěrečné fázi projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem“ registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/08.07649, který je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a to z 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních prostředků Krajské zdravotní, a. s. V těchto dnech probíhají poslední dodávky přístrojů, jejich instalace a zaškolení personálu. V rámci KCC MNUL, jsou projektem dotčena oddělení neurochirurgie, neurologie, rehabilitace a oddělení intenzivní medicíny.

Podrobné představení projektu, jeho cílů a přínosu pro pacienty Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem proběhne na tiskové konferenci, která se koná 23. června 2015 v 10.00 hodin, v zasedací místnosti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova R - ředitelství Krajské zdravotní, a. s. – 1. NP.

Základní informace k projektu najdete na www.kzcr.eu/iop

Jiří Vondra, tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu


19.6.2015

Ředitelkou zdravotní péče chomutovské nemocnice je primářka MUDr. Irena Voříšková

Ředitelkou zdravotní péče v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z., se stala MUDr. Irena Voříšková. Na svém posledním jednání o tom rozhodlo představenstvo Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Irena Voříšková je primářkou Oddělení ARO, v chomutovské nemocnici dosud působila také jako zástupkyně ředitele zdravotní péče.

V roce 2007 se chomutovská nemocnice stala součástí Krajské zdravotní, a. s. a jako jeden z jejích pěti odštěpných závodů je součástí páteřní osy zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. V nemocnici pracuje 926 zaměstnanců. Péči o pacienty zajišťuje 132 lékařů a lékařek, ostatní zdravotnický personál tvoří 631 osob. Dále v nemocnici pracuje v dělnických profesích 117 zaměstnanců a 46 technicko-hospodářských pracovníků. Ročně v chomutovské nemocnici hospitalizují přes 15 tisíc pacientů. K dispozici je 458 lůžek, z toho je 377 pro akutní péči a 81 pro péči následnou.

 

 

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte