5.6.2020

Krajská zdravotní usměrní dopravu v hlavním areálu ústecké Masarykovy nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., usměrní dopravu v hlavním areálu v ulici Sociální péče. Důvodem je zahájení výstavby nové budovy Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přímo v areálu a s tím souvisejících přípravných prací.

Dopravní omezení začnou platit postupně od pondělí 8. června 2020.

Půjde zejména o omezení vjezdu a parkování před Emergency  a v zadní části areálu mezi pavilony „A“ a „D“. Vjezd k akutnímu příjmu ústecké Masarykovy nemocnice bude nově obousměrný a umožněn pouze vozidlům Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., Zdravotnické dopravní služby Krajské zdravotní, a. s., a držitelům parkovacích průkazů ZTP.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uzavřela pro pacienty a návštěvníky hlavní vjezd do areálu v ulici Sociální péče již 18. března 2020 v souvislosti s přijatými opatřeními kvůli výskytu nového typu koronaviru způsobující onemocnění Covid–19. Vjezd je povolen pouze zaměstnancům nemocnice, složkám Integrovaného záchranného systému, zásobování a autům přepravující imobilní pacienty.

Zdroj: info@kzcr.eu


2.6.2020

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 29. 5. 2020 projednalo a schválilo následující změny s účinností od 1. 6. 2020:

MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., vykonává funkci náměstka pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v návaznosti na předchozí pověření vykonává funkci ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


1.6.2020

Krajská zdravotní povoluje návštěvy na lůžkových stanicích ve svých nemocnicích s výjimkou onkologie a následné péče

Krajská zdravotní, a. s., povoluje s platností od pondělí 1. června 2020 návštěvy na lůžkových stanicích ve všech svých nemocnicích – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Výjimkou zůstávají onkologická oddělení a oddělení následné péče, pro něž zákaz návštěv odvolán nebyl. Povolení návštěv se týká také jednotek intenzivní péče (JIP) v nemocnicích KZ. Jediným zdravotnickým pracovištěm JIP, kde návštěvy na stanici nemohou být umožněny, je Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Rozhodl o tom pandemický štáb na svém dnešním jednání na ředitelství KZ za účasti ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Olgy Štorkánové. Pro návštěvy se doporučuje čas 14.00 do 17.00 hodin (nejdéle do 22.00 hodin.)

Zákaz návštěv nadále platí pro tyto lůžkové stanice:

Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích

Oddělení následné péče Nemocnice Most, o. z., se sídlem v Zahražanech, včetně lůžkové rehabilitace

Oddělení následné péče Nemocnice Teplice, o. z.

Oddělení následné péče Nemocnice Chomutov, o. z.

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (areál V Podhájí)

Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

JIP Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

O případném odvolání zákazu návštěv bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické situace.  

V reakci na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice způsobujícím onemocnění COVID-19, omezila Krajská zdravotní, a. s., s platností od 4. března 2020 návštěvy na všech lůžkových stanicích ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Zdroj: info@kzcr.eu


28.5.2020

Krajská zdravotní představila výsledek své největší investiční akce, nový pavilon v teplické nemocnici

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila výsledek největší investiční akce ve své třináctileté historii. Je jím zcela nový pavilon v areálu teplické nemocnice. Připraveno je v něm zázemí pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní péče (JIP). Prezentace nového pavilonu a zdravotnických pracovišť, za účasti hostů v čele s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, a zástupců médií, se uskutečnila ve čtvrtek 28. května 2020. Účastníky akce doprovodili předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Aleš Chodacki a ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.

„Ústecký kraj výstavbu nového pavilonu v teplické nemocnici podpořil. Takové finance slouží k tomu, aby obyvatelé Ústeckého kraje měli k dispozici co nejlepší zdravotní péči. Aby nemuseli jezdit na zdravotnická pracoviště do jiných krajů, pokud mají například úraz, abychom to kvalitní a dobré, pokud jde o zdravotnictví, měli možnost nabídnout doma. Všem, kdo se na této akci podíleli, moc děkuji a přeji, ať nové operační sály slouží mnoho dalších let,“ zdůraznil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Při sestavování krajského rozpočtu je každoročně jednou z priorit zdravotnictví. Děkuji představenstvu Krajské zdravotní, jeho předsedovi i generálnímu řediteli. Jednání s nimi nebyla jednoduchá, na druhou stranu musím říct, že za nimi stojí obrovský kus práce. Je to vidět nejen na teplické, ale i na ostatních krajských nemocnicích,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA.

„Jsem přesvědčen, že tato investiční akce vstoupí do historie Krajské zdravotní, protože za 13 let od vzniku společnosti je největší a nejdražší. Dílo se nerodilo lehce, cesta k výsledku, který dnes vidíte, byla dlouhá a trnitá. Když jsme uvažovali o záměru, počítali jsme původně s rekonstrukcí stávajícího anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Představenstvo nakonec rozhodlo o přistavení ještě jednoho podlaží pro ARO na právě budovaný pavilon. Celou investici finančně podpořil Ústecký kraj,“ připomněl předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák. „Chci poděkovat všem pracovníkům teplické nemocnice v čele s ředitelem zdravotní péče MUDr. Tomášem Hrubým, sestrám, zdravotnickému personálu, protože v posledních třech letech byla teplická nemocnice jedno velké staveniště, kdy kromě výstavby pavilonu zde probíhala řada dalších akcí, rekonstrukcí,“ dodal Ing, Jiří Novák.

Se strategickými investičními akcemi v realizaci v dalších nemocnicích KZ  a probíhajícími či připravovanými v Teplicích seznámil účastníky prostřednictvím prezentací generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala. Prezentace jsou součástí této tiskové zprávy.

„Sluší se poděkovat vedení Ústeckého kraje za dlouhodobou finanční investiční podporu, které se Krajské zdravotní dostává. Bez ní by obnova a rozvoj nemocnic, cílený představenstvem společnosti v čele s Ing. Jiřím Novákem, nebyl možný v takovém tempu, jak se to v posledních letech děje. Výsledkem této spolupráce je také nový pavilon nemocnice v Teplicích, jehož prostory si dnes můžeme společně prohlédnout,“ řekl Ing. Petr Fiala.

BLIŽŠÍ INFORMACE O VÝSTAVBĚ NOVÉHO PAVILONU:

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, o. z.

 1. Předmětem této zakázky byla novostavba operačních sálů, demolice stávajícího objektu zařízení staveniště a částečné stavební úpravy stávajícího objektu „F“. Náplň objektu zahrnovala vybudování
  4 operačních sálů, centrální sterilizace a pooperačního pokoje na 2. NP. Dále bylo součástí zakázky také zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz.

 • Celková cena díla: 180 841 637 Kč vč. DPH

 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

 • Termín dokončení dle SoD: 11. 7. 2019

  INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým krajem

Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO Nemocnice Teplice, o. z.

 1. Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení technických  a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíněného oddělení. Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů. V současné době již stavebně dokončeno a probíhá vybavování interiéru, poté bude zahájen zkušební provoz.

 • Cena díla dle veřejné zakázky: 144 460 763,24 Kč vč. DPH

 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

 • Termín zahájení stavebních prací: 24. 1. 2019

 • Termín dokončení stavebních prací: 26. 11. 2019

  INVESTICE BYLA PODPOŘENA Ústeckým krajem

NÁKLADY NA NOVÝ PAVILON V MILIONECH KČ (přehled):

stavba celkem

325,3

zdravotnická technika

60,8

výpočetní technika

1,1

další vybavení

5,3

CELKEM

392,5

 

STRATEGICKÉ INVESTIČNÍ AKCE KZ V REALIZACI

Krajská zdravotní, a. s., má v plánu v následujících třech letech, tedy v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří nemocnic, které společnost spravuje pro Ústecký kraj. V areálu ústecké nemocnice jde o „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 1 350 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou. Proběhne dostavba nemocnice v Děčíně, pro kterou se připravuje „Nový pavilon Emergency vč. operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 850 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou, a také dobudování komplexu v Chomutově o "Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 535 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou.

Objem uvedených investic je zcela mimo rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní představila výsledek své největší investiční akce, nový pavilon v teplické nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní představila výsledek své největší investiční akce, nový pavilon v teplické nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


25.5.2020

Krajská zdravotní představí v teplické nemocnici nový pavilon operačních sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení

Vedení společnosti Krajská zdravotní představí za účasti Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje a Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., nový pavilon operačních sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Teplice, o. z.

Jde o největší investiční akci v třináctileté historii Krajské zdravotní, a. s., díky jejíž realizaci lékaři a ostatní personál tří zdravotnických pracovišť teplické nemocnice získávají ke své práci prostředí odpovídající standardům třetího tisíciletí a v něm nejmodernější vybavení a zdravotnickou techniku. Krajská zdravotní, a. s., bude prezentovat i další investiční akce v Nemocnici Teplice, o. z.

Představení nového pavilonu se uskuteční ve čtvrtek 28. května 2020 od 10:00 hodin
v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice (vjezd k pavilonu auty z ulice Anglická). V rámci akce se uskuteční tisková konference.

Těšíme se na setkání s Vámi. Zástupci médií svou účast, prosím, potvrďte do středy 27. května 2020 do 10.00 hodin na email: info@kzcr.eu. Z akce vydáme tiskovou zprávu.                                                                   

Zdroj: info@kzcr.eu


20.5.2020

Krajská zdravotní vyhlásila 7. kolo Interní grantové soutěže

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala vyhlásil ke dni 4. 5. 2020 7. kolo grantové soutěže v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., na léta 2020 až 2023.

Účelem interní grantové podpory Krajské zdravotní, a. s., je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zaměstnanců KZ. Předpokladem soutěže je předložení grantového projektu v souladu s aktuálními pravidly Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s.

„Investice do vědy a vzdělání je nejlepší investicí pro rozvoj. V Krajské zdravotní máme řadu vynikajících osobností, odborníků a týmů, a právě vlastní grantová soutěž umožňuje rychlou a pružnou realizaci nových myšlenek a postupů. Lepší systém než grantová podpora zatím neexistuje. Grantem je jasně definován cíl a metoda bádání, rozpočet a ohraničena je přesně doba řešení. Tím je řešitel doslova tlačen k výsledkům a závěrům,“ shrnul význam interní grantové podpory pro rozvoj vědecko-výzkumné činnosti předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z. „V předchozích šesti kolech poskytla Krajská zdravotní, v čele s předsedou představenstva společnosti Ing. Jiřím Novákem, interní grantovou podporu v celkové výši 18 milionů Kč, za což bych Krajské zdravotní rád poděkoval,“ doplnil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Termín pro podávání přihlášek (soutěžní lhůta) projektů a žádostí je 1. – 30. června 2020. Předpokládané zahájení řešení vybraných projektů je 1. srpna 2020, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. července 2023.

Alokace této výzvy je maximálně 5 milionů Kč v závislosti na kvalitě předložených projektů. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 500 000 Kč vč. DPH. Je možné předkládat žádosti na nové i pokračovací projekty. Hodnoticí lhůta začíná 1. července 2020 a končí 31. července 2020.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Předseda vědecké rady a pětičlenné grantové komise prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Předseda vědecké rady a pětičlenné grantové komise prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.


15.5.2020

Krajská zdravotní si připomněla Světový den boje proti mozkové mrtvici

Krajská zdravotní, a. s., si na svých zdravotnických pracovištích – Komplexním cerebrovaskulárním centru v ústecké Masarykově nemocnici a iktových centrech v děčínské, teplické a chomutovské nemocnici – připomněla Světový den boje proti mozkové mrtvici, který každoročně připadá na datum 15. května. Tento den stanovila Evropská iniciativa pro cévní mozkovou příhodu se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a zvýšení prevence proti ní.

Ke třem základním příznakům cévní mozkové příhody patří pokles koutku, ochrnutí končetin a porucha řeči. „Největším soupeřem v boji s cévní mozkovou příhodou je čas. Proto je při vzniku příznaků nezbytné nečekat, nebát se a vždy ihned zavolat záchrannou službu na telefonu 155 popřípadě 112,“ uvedl MUDr. Ing. David Černík, MBA, Ph.D., vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je jedním z 15 center v České republice poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency. Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky plnou škálu intervenčních i operačních postupů a úzce spolupracuje se všemi iktovými centry Krajské zdravotní, a. s., kterými disponuje ve všech svých nemocnicích, vyjma Mostu.

V mostecké nemocnici vše směřuje k zahájení činnosti iktového centra

„V mostecké nemocnici příprava iktového centra právě probíhá a termín ukončení realizace přípravy je stanoven do 31. 7. 2020,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Žádost o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem bude podána bezodkladně po zveřejnění příslušného Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Zřízení iktového centra v mostecké nemocnici je žádoucí z hlediska zajištění lepší zdravotní péče pro region Mostecka a Lounska, zkrácení dojezdových časů a potažmo včasnější zahájení léčby pacientů. Čas hraje zásadní roli v léčbě cévních mozkových příhod, především ischemických, protože s každou minutou prodlení se snižuje šance na uzdravení pacienta bez následků. V prvním pololetí roku 2019 bylo v Nemocnici Most, o. z., dokončeno oddělení lůžkové rehabilitace, které má nyní 29 nových lůžek. Zajištění lůžkové rehabilitační péče bylo nezbytnou podmínkou vzniku iktového centra, která byla tímto krokem splněna.                 

Zdroj: info@kzcr.eu


15.5.2020

Krajská zdravotní snížila cenu za vyšetření SARS-CoV-2 metodou PCR pro samoplátce

Krajská zdravotní, a. s., v návaznosti na stanovení regulované ceny Ministerstvem zdravotnictví České republiky s účinností od 15. května 2020 snížila cenu za vyšetření SARS-CoV-2 (PCR) - odběr a zpracování vzorku pro samoplátce na hodnotu 1 674 Kč za jedno vyšetření. Nová cena platí na všech odběrových místech v každé z pěti nemocnic největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Cena testu na pozitivitu onemocnění COVID – 19 pro zájemce je 1 674 Kč a testu na protilátky 490 Kč. Samoplátce před provedením testu uvede e-mailovou adresu, kam mu bude odeslán výsledek s potřebnou legislativou, například pro vycestování do zahraničí. Zájemce, který nemá přístup k počítači a tiskárně, si po domluvě s odběrovým týmem vyzvedne výsledek na odběrovém místě. Potvrzení nelze otevřít v chytrém mobilním telefonu.

Od pátku 1. května 2020 zahájila Krajská zdravotní, a. s., provoz odběrových míst v budovách nemocnic každodenně v čase 8:00 – 12:00 hodin, Nemocnice Děčín, o. z., prodlužila provoz na 8:00 – 14:00 hodin. Vyšla vstříc zvýšenému zájmu zejména občanů České republiky, kteří potřebují negativní testy, aby mohli pravidelně překračovat hranice a vyhnuli se při příjezdu do republiky čtrnáctidenní karanténě. Pro osoby indikované Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje jsou testy i nadále zdarma, hrazeny systémem zdravotního pojištění. 

Přehled odběrových míst testování na koronavirus od 1. 5. 2020:

Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H, telefon 603 392 217 (samoplátci na objednání)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1, telefon 603 392 207 (samoplátci kdykoliv během provozní doby)

Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení), telefon 603 392 210 (samoplátci 8.45 – 12.00 hodin)

Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (přízemí), telefon 603 392 209 (samoplátci 8.00 – 10.00 hodin)

Nemocnice Chomutov, o. z.: Pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice), telefon 603 392 206 (samoplátci 9.30 – 11.30 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu


14.5.2020

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní má za sebou rok provozu

Rok provozu má za sebou Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Personál oddělení zde ke 12. květnu 2020 ošetřil 822 klientů. Hospitalizováno bylo 618 mužů a 151 žen. Toto zdravotnické pracoviště, jediné v Ústeckém kraji, zahájilo provoz 13. května 2019.

„Zřízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice bylo v oblasti zdravotnictví součástí volebního programu současného vedení Ústeckého kraje. Vybudování stanice v teplické nemocnici Ústecký kraj investičně podpořil a nadále se na jejím provozu finančně podílí. Jde o zařízení, po kterém zdravotníci akutních příjmů nejen nemocnic společnosti Krajská zdravotní, ale celého Ústeckého kraje, dlouhodobě volali, protože celých osmnáct let po zrušení záchytné stanice v Bílině opilci a zdrogovaní končili na jejich lůžkových stanicích,“ připomněl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Zahájení provozu záchytné stanice v teplické nemocnici Krajské zdravotní v květnu loňského roku umožnilo ulehčit všem lůžkovým zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Absence takového zařízení po dlouhá léta zatěžovala systém urgentní péče v regionu. Po prvních dvanácti měsících provozu stanice je možné konstatovat, že šlo o racionální rozhodnutí,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., je členem Asociace provozovatelů záchytných stanic v České republice, z. s. Poplatek za hospitalizaci v zařízení byl nastaven na výši 3000 Kč, a to s ohledem na charakter této veřejné služby a s přihlédnutím k poplatkům, které jsou vybírány v obdobných zařízeních v České republice.

„Poplatek slouží ke krytí nákladů na zajištění této nepřetržité služby, tedy vlastní provoz záchytné stanice, přičemž nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady. Po roce provozu ze statistik vyplývá, že třítisícový poplatek uhradila přibližně pětina hospitalizovaných, někteří i na splátky. Při neuhrazení poplatku posílá finanční oddělení upomínku. Jestliže ani poté dluh neuhradí, přistupujeme k právnímu vymáhání dlužné částky,“ vysvětlil ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý s tím, že nejvíce klientů, jak ze statistických údajů vyplývá, bylo z Teplicka, následují okresy Ústí nad Labem, Most, Děčín, Chomutov, Litoměřice a Louny.

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., poskytuje zdravotní službu klientům, kteří pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nekontrolují své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Pobyt klienta v záchytné stanici je na dobu nezbytně nutnou, avšak kratší než 24 hodin. 

Zdroj: info@kzcr.eu

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní má za sebou rok provozu. Na snímku (vpravo) hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého zdravotnickým pracovištěm provedl ředitel zdravotní péče teplické nemocnice MUDr. Tomáš Hrubý. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní má za sebou rok provozu. Na snímku (vpravo) hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého zdravotnickým pracovištěm provedl ředitel zdravotní péče teplické nemocnice MUDr. Tomáš Hrubý. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký


12.5.2020

Zaměstnanci Krajské zdravotní dostávají od dubna na pásce o patnáct set korun víc

Zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., dostávají od dubna na výplatní pásce o patnáct set korun víc. Na základě rozhodnutí představenstva společnosti, v návaznosti na vývoj vedeného sociálního dialogu na úrovni sociálních partnerů, je v realizaci uzavření dodatku č. 1 kolektivní smlouvy, který zajišťuje pro všechny zaměstnance společnosti navýšení mzdových tarifů ve všech mzdových třídách a mzdových stupních minimálně o 1 500 Kč. Vedení Krajské zdravotní, a. s., počítá s nárůstem objemu osobních nákladů pro zaměstnance pro rok 2020 v celkové výši 329,3 milionu Kč. 

„Navýšené mzdové tarify mají letos již všichni zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s. Od 1. dubna 2020 bylo realizováno navýšení u zaměstnanců, kteří nebyli dotčení úpravou realizovanou na základě opatření schválených představenstvem společnosti a účinných od začátku roku, jež zahrnovala například úpravu systému odměňování mladých lékařů a některých nezdravotnických profesí. Vedení společnosti považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité. Proto v době koronavirové krize uvolňuje další významné finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Pro zaměstnance poskytující zdravotní péči pacientům s COVID-19, rozhodlo představenstvo společnosti o navýšení příplatku za výkon práce ve ztíženém pracovním prostředí na trojnásobek a realizujeme další mzdová opatření, zejména ve formě mimořádných odměn. Poděkování si zaslouží všichni, kdo v našich nemocnicích pracují s obrovským nasazením více než dva měsíce s pacienty, u nichž byla potvrzena nákaza novým koronavirem SARS-CoV-2, nebo s pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19. Za způsob, jakým si plní své povinnosti, jim patří velké uznání,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ). 

„Sluší se velmi poděkovat všem ředitelům zdravotní péče jednotlivých nemocnic a zdravotnickým týmům za nasazení a rychlou reakci na vzniklou epidemiologickou situaci. A hlavně za to, že drží dlouhodobě a s vysokým standardem úroveň zdravotní péče ve skutečně nelehkých pracovních podmínkách,“ vyzdvihl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Možnosti kvalitně odměňovat zaměstnance KZ za přímé nasazení v boji s následky pandemie významně napomohl i fakt, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání 20. dubna schválilo požadavek na finanční prostředky pro navýšení osobních nákladů v souvislosti s odměňováním zdravotnických pracovníků v nemocnicích KZ, kteří poskytují vysoce rizikovou zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19. Z Fondu Ústeckého kraje tak KZ obdržela pro uvedený účel částku 15 milionů korun k pokrytí mzdových nákladů a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Osobní náklady zaměstnanců KZ rostly i v roce 2019. Sestry v nemocnicích KZ od začátku loňského roku získaly příplatky za směnnost. Více než dvěma tisícům sester a dalších zdravotnických zaměstnanců, kteří pracující bez odborného dohledu v nepřetržitém provozu, a zaměstnancům na pozicích vrchní sestra, staniční sestra a ostatním vedoucím nelékařským pracovníkům byl na základě rozhodnutí představenstva společnosti přiznán příplatek 7 000 Kč. Sanitáři, praktické sestry a další zaměstnanci, kteří pracují pod odborným dohledem v nepřetržitém provozu, získali příplatek 2 000 Kč. Nad rámec příplatků, které nastavila pro státem zřizované nemocnice vláda, pak v KZ získali příplatek 4000 Kč fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sálové setry, laboranti a další odborní zdravotničtí pracovníci v ranním provozu, sestry v ranním, tedy především ambulantním provozu pak mají nově příplatek 1 500 Kč. Ke zvýšení mezd došlo také u sanitářů, ošetřovatelek a řidičů zdravotnické dopravní služby v ranním provozu.


Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

zástupce vedoucí Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Petr Sochůrek

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 107
Email:

Martin Klimeš

redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Tereza Komanová

koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte