2.11.2023

Nová organizace Kardiocentra a změna ve vedení Kardiologické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

S novou organizací a přípravou na rozšíření služeb kardiovaskulární péče v Masarykově nemocnici, a v návaznosti na dokončení výstavby nového pavilonu, kam se zanedlouho přestěhuje Komplexní kardiocentrum, jehož součástí je Kardiologická klinika, byl vedoucím lékařem Kardiocentra od 1. 11. 2023 jmenován MUDr. Petr Křiváček, MBA. Kardiologickou kliniku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., nově povede primář MUDr. Radim Špaček, dosavadní zástupce přednosty kliniky.

Doktor Špaček střídá dlouholetého přednostu kardiologie prof. MUDr. Pavla Červinku, Ph.D., který odchází po vzájemné dohodě s vedením Krajské zdravotní. Profesor Červinka začal budovat kardiologické oddělení v ústecké nemocnici v roce 2003, poté, co během 90. let kardiologie v tehdejší Masarykově nemocnici nesledovala trendy v invazivní kardiologii a začala zaostávat. Pod vedením profesora Červinky se kardiologické oddělení výrazně modernizovalo, v roce 2007 získalo statut kliniky, která se brzy zařadila mezi nejlepší pracoviště v České republice.

„Práce profesora Červinky, který úspěšně usiloval o zisk statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a vznik Kardiocentra v Krajské zdravotní, znamenala obrovský přínos pro zdravotní péči v Ústeckém kraji a panu profesorovi jménem vedení společnosti za ni děkuji,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Mít možnost být součástí týmu ústeckého kardiocentra si velice vážím. Kardiocentrum se v dohledné době přestěhuje se svými pracovišti kardiologie, kardiochirurgie a kardioanesteziologie do právě dokončovaného pavilonu, kde čeká lékaře, další zdravotnický personál špičkové zázemí umožňující další zkvalitňování péče o pacienty s onemocněním srdce,“ řekl vedoucí lékař Kardiocentra KZ MUDr. Petr Křiváček, MBA. 

„Převzetí špičkového zdravotnického pracoviště, jakým je kardiologická klinika, je velkou výzvou a budu se snažit k jejímu dalšímu rozvoji přispět co nejvíce. Jde o pracoviště, které si vydobylo od odborné veřejnosti, ale i od pacientů, a to nejen z Ústeckého kraje, svými výsledky, velké uznání. Je na co navazovat,“ zdůraznil primář MUDr. Radim Špaček, který nyní kardiologickou kliniku povede.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu


2.11.2023

Krajská zdravotní ustanovila patnáctou společnou kliniku s ústeckou univerzitou. Kardiochirurgii povede docent Semrád

Krajskou zdravotní, a.s. (KZ) – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje již patnáct klinik a jeden ústav. Nově k současným čtrnácti klinikám a Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky přibyla Kardiochirurgická klinika. Ustavení nové kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se uskutečnilo ve středu 1. listopadu 2023. Přednostou kardiochirurgické kliniky se stal doc. MUDr. Michal Semrád, CSc.

„Velmi mě těší, že spolupráce s Krajskou zdravotní funguje, což dokázal i první akademický rok studentů Fakulty zdravotnických studií přímo v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Věřím, že v nastavené spolupráci budeme úspěšně pokračovat i v dalších letech,“ uvedl při ustavení nové kliniky rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

„Blahopřeji členům nově vzniklého společného pracoviště, děkuji všem, kteří se na jeho vzniku podíleli, a panu přednostovi přeji mnoho úspěchů. Jsme rádi, že se členové klinik naší univerzity a Masarykovy nemocnice podílejí na vyučovacím procesu, spolupracují na projektech a vedou, případně oponují závěrečné práce studentů. Stejně dobrou spolupráci teď samozřejmě očekáváme i od pracovníků kliniky kardiochirurgické,“ doplnil děkan Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

„Vznikem kardiochirurgické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici jsme se dočkali dalšího milníku na cestě, kterou se Krajská zdravotní vydala již před mnoha lety. Na jejím počátku byl vznik kardiologické kliniky, která byla jedním z našich prvních klinických pracovišť. Po získání statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče nyní celý proces završujeme právě vznikem kliniky kardiochirurgické,“ uvedl místopředseda představenstvaKrajské zdravotní, a.s., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA.

„Jsem moc rád, že personální otázky máme vyřešené ještě před otevřením nového pavilonu kardiocentra v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Věřím, že práci, kterou jsme odvedli v souvislosti se vznikem nových pracovišť a celého pavilonu, ocení naši zaměstnanci i pacienti,“ dodal ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Aleš Chodacki.

„Děkuji vedení Krajské zdravotní a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za projevenou důvěru. Jsem rád, že mohu být součástí celého procesu vzniku kardiochirurgické kliniky. Jsem přesvědčen, že toto pracoviště skvěle zapadne do celkového konceptu ústeckého kardiocentra, které může nabídnout špičkovou zdravotní péči obyvatelům Ústeckého kraje,“ uzavřel nový přednosta Kardiochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., doc. MUDr. Michal Semrád, CSc.

  

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Zleva doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., doc. MUDr. Michal Semrád, CSc., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA,  a MUDr. Aleš Chodacki

Zleva doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., doc. MUDr. Michal Semrád, CSc., MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a MUDr. Aleš Chodacki


2.11.2023

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navštíví Krajskou zdravotní

V pondělí 6. listopadu navštíví Ústecký kraj ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Hejtman kraje Jan Schiller a vedení Krajské zdravotní mu představí především investiční projekty v hodnotě tři miliardy korun největšího poskytovatele nemocniční péče v Ústeckém kraji, které v následujících letech zásadně promění a zvýší kvalitu krajské nemocniční péče. Nové nemocniční pavilony v chomutovské a ústecké nemocnici, které Krajská zdravotní aktuálně dokončuje nabídnou rozšířené služby a péči pacientům, ale díky modernímu vybavení a nejnovějším technologiím budou schopné přilákat i nové specialisty a lékaře z celé České republiky. V každé z nemocnic Krajské zdravotní se ministr mj. setká také s vedením nemocnice, se kterým prodiskutuje aktuální problémy zdravotnictví. Setkání ministra zdravotnictví s novináři je naplánováno po skončení návštěvy v 16.15 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.


Program návštěvy 10:15 – 16:30:       

Krajská zdravotní – Nemocnice Chomutov, adresa: Kochova 1185, Chomutov 

Setkání s vedením nemocnice – diskuze o investičních projektech Krajské zdravotní. Prohlídka výstavby nového pavilonu Emergency, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, jednotky intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

 Krajská zdravotní – Nemocnice Most, adresa: J. E. Purkyně 270, Most

Setkání s vedením nemocnice - diskuze o aktuálních tématech českého zdravotnictví.

Program mimo Krajskou zdravotní – REMED Meziboří, adresa: Javorová 105, Meziboří u Litvínova

Diskuze s vedením společnosti, prohlídka centra.

Krajská zdravotní – Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem, adresa: Sociální péče 3316 /12A, Ústí nad Labem

Prohlídka probíhající výstavby nového pavilonu s operačními sály, odděleními jednotek intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, který bude sloužit zejména pro Komplexní kardiocentrum, a dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Kliniku hrudní chirurgie, a prezentace kybernetické bezpečnosti nemocnice. 

16:15 Doorstep s novináři po jednání v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a hejtmana Jana Schillera, před stavbou nového pavilonu, souřadnice pro doorstep ZDE, souřadnice pro parkování novinářů ZDE), účastníci: ministr, hejtman

 

Kontakty pro média:

Požadavky na ministra zdravotnictví směřujte prosím přímo na tiskového mluvčího ministerstva zdravotnictví Jana Řežábka, tel.: 774 134 584, email: Jan.Rezabek@mzcr.cz 

Dotazy k programu v Krajské zdravotní směřujte na Petru Roubíčkovou, tiskovou mluvčí Krajské zdravotní, tel.: 739 242 382, email: petra.roubickova@kzcr.eu


27.10.2023

Chomutovská nemocnice Krajské zdravotní cvičila s hasiči

Připravenost personálu chomutovské nemocnice Krajské zdravotní, a.s., i hasičů pro případ požáru v areálu nemocnice je na vysoké úrovni. Konstatoval to ředitel Nemocnice Chomutov MUDr. Michal Zeman, Ph.D., při hodnocení požárního cvičení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., v kooperaci s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje. To proběhlo v ranních hodinách v sobotu 14. října. „Cvičení hodnotíme jako jednoznačně prospěšné,“ uvedl ředitel Zeman.

Při cvičení bylo evakuováno celkem 15 pacientů (figurantů) z gynekologicko-porodnického oddělení.

„Účelem cvičení bylo ověření připravenosti příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje zvládnout případný požár ve zdravotnickém zařízení. Zároveň byla prověřena schopnost nemocnice postarat se o požárem postižené pacienty v reálném čase,“ přiblížil MUDr. Michal Zeman, Ph.D.


Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Cvičení hasičů v chomutovské nemocnici

Cvičení hasičů v chomutovské nemocnici


27.10.2023

Provoz nemocničních lékáren Krajské zdravotní krátkodobě omezí inventury

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na krátkodobé omezení provozu svých Nemocničních lékáren, kde budou v týdnu od 30. října 2023 probíhat inventury. Léčivé přípravky Lagevrio a Paxlovid k léčbě onemocnění COVID-19 zákazníci v Nemocničních lékárnách KZ dostanou i v době inventur.

V těchto termínech budou Nemocniční lékárny KZ kvůli inventuře pro veřejnost uzavřeny:

Děčín:

Od 1. 11. 2023 do 2. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.00 do 15.30 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 412 705 440.

Ústí nad Labem:

Od 31. 10. 2023 (12.00 hodin) do 3. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 19.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 705 693 476.

Lékárna V Podhájí bude uzavřena ve středu 1. 11. 2023 bez možnosti výdeje Lagevria a Paxlovidu.

Teplice:

Od 31. 10. 2023 do 2. 11. 2023 (12.00 hodin) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid v pohotovostním okénku možný od 7.30 do 17.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 417 519 679.

Most:

Od 31. 10. 2023 do 1. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 17.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 478 032 540.

Chomutov:

Od 30. 10. 2023 (17.00 hodin) do 1. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 18.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 474 447 248.

Litoměřice:

Od 31. 10. 2023 (12.00 hodin) do 2. 11. 2023 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 17.00 hodin po domluvě na telefonním čísle +420 416 723 505.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu


26.10.2023

Centrum hojení ran v mostecké nemocnici Krajské zdravotní získalo garanci kvality od České společnosti pro léčbu rány

Centrum hojení ran, které funguje pod Oddělením následné péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., získalo garanci kvality od České společnosti pro léčbu rány. Garanci získalo centrum sídlící v Zahražanech na tři roky.

„Garanci kvality získávají jen ambulance, které splňují ty nejpřísnější požadavky České společnosti pro léčbu rány a vykazují tu nejlepší možnou péči o pacienty. Její získání je poměrně složité, takže nás její obdržení opravdu těší a jsme rádi, že můžeme pacientům ukázat, že naše péče je opravdu na té nejvyšší úrovni,“ říká primář oddělení následné péče mostecké nemocnice MUDr. Tomáš Zelenka.

Mostecké centrum hojení ran je specializovaným pracovištěm zaměřeným na léčení všech komplikovaně se hojících ran, jako jsou bércové vředy, dekubity, pooperační nehojící se rány, ostatní chronické a traumatické kožní defekty a popáleniny.

„Náš profesionální tým s mnohaletými zkušenostmi se také pravidelně celoživotně vzdělává a sleduje nejnovější trendy a postupy v oblasti hojení ran. Pacientům nabízíme konzultace, diagnostiku a léčebnou péči s individuálním přístupem a spolupráci s pacientem i jeho rodinou. Spolupracujeme dále s ostatními odbornými ambulancemi a odděleními především z naší Nemocnice Most, protože pouze kvalitní multioborová spolupráce může vést ke kauzální terapii,“ dodává primář Zelenka.


Zdroj: info@kzcr.eu

Primář MUDr. Tomáš Zelenka a sestra specialistka Mgr. Bc. Iva Zelenková, DiS.

Primář MUDr. Tomáš Zelenka a sestra specialistka Mgr. Bc. Iva Zelenková, DiS.


26.10.2023

Lékaři a zdravotníci šesti nemocnic Krajské zdravotní osvětovou akcí upozorní na Světový den cévní mozkové příhody

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Každoročně v České republice mrtvice postihne bezmála 30 000 lidí a každý den jich v průměru 38 zemře. Před riziky cévní mozkové příhody varuje i Světový den cévní mozkové příhody, který si připomeneme v neděli 29. října. Odborníci z Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nabídnou při této příležitosti v obchodních centrech i v nemocnicích Krajské zdravotní preventivní vyšetření a veškeré důležité informace o tomto onemocnění.

Znáte příznaky cévní mozkové příhody? Víte, jak správně reagovat a jak pomoci postiženému při mrtvici? Chcete znát svůj zdravotní stav a důležité informace kam se v případě obtíží obrátit ve vašem městě? Iktová centra (specializovaná centra pro léčbu cévní mozkové příhody) a neurologická oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje připravily osvětovou akci, která proběhne u příležitosti Světového dne cévní mozkové příhody v pondělí 30. října 2023 v prostorách nemocnic KZ, ale také ve třech obchodních centrech. Na všech místech se o zájemce z řad veřejnosti postarají lékaři a specialisté Krajské zdravotní. 

Harmonogram akcí:

Ústí nad Labem

Atrium, budova A Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 10.00 – 13.00 hodin,

OC Forum, Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem, 10.00 – 13.00 hodin – na obou místech možnost změření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi (v OC Forum také Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, sanita a ukázky resuscitací, první pomoci)  

Most

OC Central Most, Radniční 3400, 434 01 Most, 9.00 – 14.00 hodin – možnost změření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

Děčín

Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2/3, 405 02 Děčín VI-Letná, 12.30 – 15.00 hodin – možnost změření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, INbody měření, vyšetření krkavic

Teplice

Neurologické ambulance, budova I – přízemí, Nemocnice Teplice, 9.00 – 11.00 hodin – možnost změření krevního tlaku

Chomutov

Neurologické ambulance, budova D, 4. patro, Nemocnice Chomutov, 9.00 – 12.00 hodin – informační stánek, možnost změření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, konzultace s nutriční terapeutkou

Litoměřice

Nemocnice Litoměřice, budova A, atrium nemocnice, 9.00 – 14.00 hodin – možnost změření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi

Ve všech iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí.

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou e-mailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

Informace také na https://www.facebook.com/events/524204982415744.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi v OC Central Most

Měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi v OC Central Most

Pozvánka na osvětovou akci Krajské zdravotní, a.s.


25.10.2023

Blbá nálada není deprese, vysvětluje psycholog v osmnáctém díle pořadu Prokopni to

„Co je vlastně deprese?“ ptají se Prokopové v osmnáctém díle osvětového videopodcastu Krajské zdravotní, a.s., a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Odpovědi na zvídavé dotazy jim tentokrát poskytl Mgr. PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D., kterého si hlavní protagonisté Prokopni to pozvali jako hosta do aktuálního dílu svého pořadu. Uznávaný psycholog divákům vysvětlí rozdíl mezi depresí a chmurnou náladou, poradí jak takovým náladám předcházet a jak lidem s depresí pomoci.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.


Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Prokop Seif, Otakar Fleischmann, Prokop Voleník

Zleva: Prokop Seif, Otakar Fleischmann, Prokop Voleník

Osmnáctý díl pořadu Prokopni to


25.10.2023

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek 28. října

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den vzniku samostatného československého státu, který připadá na sobotu 28. října 2023. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU - OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


24.10.2023

V ústecké nemocnici Krajské zdravotní ohlídají novorozence nové monitory dechu

Dvacet čtyři nových monitorů dechu v celkové hodnotě 60 000 Kč získala od Nadace Křižovatka Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Velmi děkujeme společnostem JKNstavby s.r.o., Severotisk, Metall Quatro, Zelené kolo a Spolchemie, které dar do ústecké Masarykovy nemocnice financovaly,“ “ řekl přednosta kliniky MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., který monitory 24. října převzal od regionální manažerky pro Čechy paní Miloslavy Stibůrkové.

„Naší hlavní činností je zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé České republice. Během prvního roku života dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy,“ popsala Miloslava Stibůrková.

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

Za 28 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 11 200 monitory dechu v celkové hodnotě bezmála 40 milionů Kč.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

 


Prosím, čekejte