2.2.2023

Při práci se zručnost hodí, říká sálová sestra. V raketovém modelářství je světovou extratřídou

Viktorie Tržilová je sympatická mladá dáma. Pracuje na Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice jako perioperační sestra. Magisterský obor perioperační sestra zároveň studuje na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Za sebou již má studium oboru porodní asistence s titulem bakaláře na Fakultě zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně nad Labem. „Viki je velice pokorná, pracovitá a šikovná zdravotní sestřička a jsme velice rádi, že ji v našem týmu máme,“ říká o ní vrchní sestra oddělení Mgr. Andrea Poláková. Viktorie působí velmi nenápadně a skromně, takže vás překvapí, jaký je její koníček. A zároveň jak moc je v něm úspěšná.

Viktorie Tržilová od svých šesti let propadla raketovému modelářství. Díky své trpělivosti a cílevědomosti se v roce 2012 stala členkou národního týmu a o čtyři roky později na juniorském světovém šampionátu na Ukrajině mistryní světa. Její přechod do kategorie dospělých byl natolik úspěšný, že v roce 2018 na Mistrovství Evropy v raketovém modelářství v Rumunsku převzala nejvyšší ocenění Nejlepší modelářka světa za rok 2018. V roce 2022 se stala nejlepší ženou v kategorii velkých maket na mistrovství Evropy v Srbsku, jako členka české reprezentace získala zlato v kategorii družstev.

Jste sálová sestra, máte – zvláště na dívku – velmi zajímavého koníčka, a zároveň k tomu stále ještě studujete. Jak se vám všechno daří skloubit?

Naštěstí mám tady skvělou paní vrchní, která mi to umožňuje. Mám zde velkou podporu. Pracuji zatím na půl úvazku, abych všechno stíhala.

Jak jste se k raketovému modelářství dostala? Věnoval se mu někdo v rodině?

Ne, modelář v rodině nikdo nebyl. V první třídě byla mou učitelkou manželka šéfa reprezentace a pozvala mě k nim na návštěvu. Tak jsem přišla – a sedmnáct let neodešla…

Co vás na tom nejvíc baví? Proč raketové modelářství děláte?

Dnes už, dá se říct, že kvůli kamarádům, lidem, které mám v týmu. Nedokážu si představit necestovat. Mám ráda cestování. Díky mému koníčku jsem se podívala do spousty zajímavých zemí: byla jsem v Bulharsku, na Ukrajině, v Rumunsku, Srbsku. Do letadla z bezpečnostních důvodů nesmíme s motory, protože od roku 2001 je zakázáno létat s trhavinami. Všude jsme se tudíž přemisťovali autem, takže jsme ty země poznali opravdu do hloubky. A to mě na tom baví určitě.

Který stroj, tedy model, co jste sestavila a poté uvedla do chodu, je pro vás nejzajímavější? 

Tak to je nejspíš Ariana, francouzská raketa, která byla nejprve v meteorologickém programu. Považuji ji za jednu z královen mezi maketami. Mám originální velké plány skutečné rakety. My si je pak překreslujeme do menšího měřítka a stavíme věrnou kopii. Pak se vyhodnocuje, jak raketa vypadá – jestli má všechny barvy, znaky a zda je měřítko přesné, protože povolená tolerance oproti reálné raketě je jen několik milimetrů. A potom se hodnotí, jak raketa letí, jak vlastně ve vzduchu vypadá. Jestliže ve vesmíru se rozdělí na dvanáct dílů, tak i já musím model na stejný počet kusů rozdělit.

Padlo už slovo bezpečnost. Jaká jsou bezpečnostní pravidla pro samotné závodění?

Na ploše máme vyznačené koridory, kam se může a kam ne. Model se odpaluje elektricky dálkově, takže nestojíme přímo u rakety. Zavedla se třeba pravidla pro úhel, v jakém musí stát odpalovací rampa, aby stroj neletěl nad diváky, a podobně.

Jaké prostory k výrobě modelů využíváte?

Máme velký raketový klub v Krupce. Raketomodelářský klub Krupka je klubem mistrů světa s bohatou tradicí, který byl založen v roce 1972, a v říjnu oslavil padesát let od svého vzniku. Má spoustu členů. V České republice je asi 180 raketových modelářů, soustředěných v pěti klubech. A všichni jsme se na oslavě sešli.

A co vás lákalo na povolání sálové sestry, proč jste šla do zdravotnictví?

Původně jsem chtěla být porodní asistentka, což jsem i vystudovala. Chtěla jsem ještě pokračovat dál, nějaký další obor. Začala jsem se učit perioperační péči a to mě vlastně přivedlo na sál, kde se nevěnuju až tak porodnictví. Což ale do budoucna nijak nevylučuji.

Co se vám na této práci nejvíc líbí?

Na operačních sálech se mi líbí, že je to takové technické, což vlastně tak nějak souvisí s raketami, jejichž modely stavím. Máme tu hodně nástrojů a myslím si, že při práci na sálech je potřeba jistá dávka zručnosti.

Můžete přiblížit, jak práce na operačním sále z vašeho pohledu vypadá?

Jako instrumentářky asistujeme u výkonů lékařům. Já jsem převážně v gynekologickém týmu, takže ty lékaře známe, protože každý den pracujeme v podstatě se stejnými lidmi. Práce mě baví, je to super. Až dostuduji, budu magistrou perioperační péče s možností pracovat jak na operačním, tak na porodním sále.

Vraťme se k vašemu koníčku. Čeho byste ještě chtěla v raketovém modelářství dosáhnout? Teď nemám na mysli jen nějaký další mezinárodní úspěch, titul. Jakou raketu, tedy její model, byste chtěla postavit?

Právě teď jsme ve fázi, kdy vybíráme a plánujeme, co dál. Je určitě spousta maket, které by se daly sestavit, ale taky hlavně zdokonalit, technicky rozvíjet. Pořád je na raketách co se učit, mohou být dokonalejší než ty, které jsem dosud sestavila. Hodně mě baví práce s dětmi, máme v klubu hodně talentovaných juniorů. Snažím se jim proto věnovat a předat jim zkušenosti. Doufám, že i ty děti dotáhneme na mistrovskou úroveň.

Jaké je vaše největší profesní přání?

To je těžká otázka. Aby mě práce bavila a byla jsem v ní šťastná, jako jsem v současnosti. Aby nepřišel strašák vyhoření, jak se říká, a podobně. Aby mi práce nezevšedněla a bylo to fajn, jako je teď.  

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Bc. Viktorie Tržilová pracuje jako sálová sestra v teplické nemocnici a patří ke světové špičce mezi raketovými modeláři.

Bc. Viktorie Tržilová pracuje jako sálová sestra v teplické nemocnici a patří ke světové špičce mezi raketovými modeláři.


1.2.2023

Krajská zdravotní představila zástupcům Ústeckého kraje, města a univerzity návrh na budoucí rozvoj ústecké Masarykovy nemocnice

Dlouhodobý rozvoj svých nemocnic plánuje současné vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Jak by mohly nemocnice ve správě největšího poskytovatele nemocniční lůžkové péče v České republice v budoucnu vypadat, ukazují generely rozvoje. Zpracovatelem generelu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je architektonický a projektový ateliér Domy architects.

Generel je dokument řešící rozvoj nemocnice v úrovni urbanistické koncepce. Definuje hlavní zásady funkčního a provozního členění areálu, jeho dopravní a technickou infrastrukturu, hlavní vazby na okolí a možnosti expanze. Generel odráží proměnu poskytovaných zdravotních služeb v souladu s rozvojem zdravotní politiky státu s cílem zajistit pacientům dostupnou zdravotní péči. Zadání generelu zachytává trendy struktury zdravotní péče v daném regionu nebo spádové oblasti nemocnice s ohledem na udržitelnost financování zdravotní péče. Medicínské zadání reflektuje demografický vývoj v regionu, rizikové chování obyvatelstva, četnost onemocnění a důraz na prevenci a osobní zodpovědnost občanů za své zdraví. Stavební část generelu musí vytvořit podmínky pro uvedené potřeby. Generel je reálnou vizí investičního plánu rozvoje nemocnice s ohledem na zachování stávající péče při současném přiměřeném rozvoji všech oborů. Cílem je zajistit účinnost, hospodárnost a trvalou udržitelnost zdravotního systému.

„Vznik generelů nemocnic je podmíněn dosavadní absencí výhledu do budoucna, který by umožnil stanovit strategii rozvoje nemocničních areálů a optimální investiční plán. Generel vidíme jako možnost rozvoje zdravotní péče a její organizace. Generely rozvoje KZ zpracovává, protože si společnost uvědomuje, že požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem pacientům zajistit péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Aby byly investice promyšlené, tedy aby byla zajištěna funkčnost nemocnic jako celku, je potřeba dlouhodobý plán, který s výhledem dalšího rozvoje zohlední návaznosti jednotlivých oddělení, napojení na infrastrukturu a podobně. Jsem přesvědčen, že se nám společně s architekty podařilo najít potřebná řešení,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Jednou z nejdůležitějších částí generelu ústecké nemocnice je návrh nového pavilonu urgentního příjmu. Pavilon nebude obsahovat pouze emergency, ale vytváří prostor také pro jiné obory. Nachází se ve střední části areálu, což mu zaručuje téměř dokonalou pozici vůči navazujícím oborům, jako jsou centrální operační sály, radiologické metody a jednotky intenzivní medicíny. Velmi důležitý je ale i pavilon pro matku a dítě a dětské emergency. Návrh se dětskou nemocnicí zabývá komplexně, nesnaží se vyřešit jenom akutní problémy, ale hledí i do budoucna. Generel dále řeší mimo jiného také potřebu nového plicního pavilonu či možnosti parkování,“ nastínil plány MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Emergency je opravdu jednou z priorit, které je nutné v ústecké Masarykově nemocnici vyřešit, aby toto oddělení splňovalo aktuální požadavky doby. Druhou věcí je nedostatečná kapacita a vybavení porodnice. Nároky rodiček jsou dnes jiné než před dvaceti lety, takže porodnici je potřeba dále zušlechťovat, aby tu rodičky a maminky byly spokojené. Problémem plicního lékařství je jeho umístění v zastaralé budově, takže tam je další rozvoj bez dalších investic nemožný. Chybí také návaznost na interní obory, takže je potřeba kromě dalšího zlepšování péče a prostředí myslet také na logiku provozu,“ doplnil MUDr. Aleš Chodacki, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Architekti ateliéru Domy architects areál ústecké Masarykovy nemocnice dobře znají. Podíleli se na návrzích původních budov v nemocničním areálu na Severní Terase a navrhli také budovu Kardiocentra, která bude dokončena na konci letošního roku. „Vždycky jsem byl hrdý na ‚naši‘ dostavbu, myslím, že byla jedna z prvních staveb, které vykročily k nemocnicím evropského formátu. A nebylo to jen architekturou, ale i organizací akutní části nemocnice, koncepcí operačních sálů. V ústecké nemocnici byla jedna z prvních emergency a možná první jednotka jednodenní chirurgie v České republice. Myslím, že jsme zde navrhli jedny z nejhezčích lůžkových oddělení s krásným výhledem z každého pokoje. Návrh rozvoje areálu nemocnice, kterou jsme sami z velké části navrhovali, je zajímavou zkušeností. Vnímáme, co jsme udělali dobře, ale také zjišťujeme, jak moc se v medicíně změnilo za 30 let. Dokonalá znalost prostředí je výhodou a současně může svazovat. Věřím, že návrh obou hlavních etap je dobrým řešením a byl by významným vykročením do dalšího života zdejší nemocnice,“ uvedl Ing. arch. Michal Juha.

„Projekty pro zdravotnická zařízení obecně vyžadují velkou dávku odbornosti a pečlivosti, protože jde o citlivou oblast, kde se pracuje s lidskými životy. Je nutné se řídit přísnými pravidly a standardy, aby bylo zajištěno bezpečí pacientů a personálu. Co se týče práce pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, tak práce na projektu Kardiocentra se nijak zvlášť nelišila od práce pro jiná zdravotnická zařízení. Byli jsme připraveni na specifické požadavky a potřeby, které se v průběhu času stále vyvíjely a my jsme se snažili je co nejlépe zohlednit a díky spolupráci a komunikaci s personálem všechny požadavky úspěšně vyřešit, takže se realizace Kardiocentra blíží do finále,“ dodal Ing. arch. Jan Topinka.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Navrhovaný stav

Navrhovaný stav


1.2.2023

Krajská zdravotní má novou hlavní sestru v nemocnici v Litoměřicích

Krajská zdravotní, a.s., má od 1. února 2023 novou tvář ve vedení své nemocnice v Litoměřicích. Funkci hlavní sestry Nemocnice Litoměřice, o.z., vykonává Mgr. Markéta Rufferová, dosavadní vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Mgr. Markéta Rufferová vystudovala obor Všeobecná sestra na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V litoměřické nemocnici pracuje od roku 2009, kdy tu nastoupila na neurologickém oddělení a později zastávala i pozici zástupkyně vrchní sestry. Dále absolvovala magisterský obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 se na základě výběrového řízení stala vrchní sestrou Léčebny dlouhodobě nemocných.

„Litoměřické nemocnici jsem zůstala věrná i po návratu z rodičovské dovolené. Jako nově jmenovaná hlavní sestra v ní spatřuji obrovská plus, podobně jako při mém nástupu před čtrnácti lety lidskost, vstřícnost, profesionalitu personálu a sílu učit se novým věcem,“ řekla v souvislosti s nástupem na nový post Mgr. Markéta Rufferová.

„Paní magistře bych chtěl ještě jednou pogratulovat k vítězství ve výběrovém řízení a popřát jí za sebe i za ostatní kolegyně a kolegy mnoho úspěchu na pozici hlavní sestry. Těším se na spolupráci s ní na její nové manažerské pozici,“ uvedl Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

           

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Mgr. Markéta Rufferová

Mgr. Markéta Rufferová


31.1.2023

Krajská zdravotní se chystá otevřít v litoměřické nemocnici oční ambulanci

V litoměřické nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, a.s. (KZ), se chystá otevření oční ambulance. Aktuálně probíhají veškeré kroky tak, aby provoz mohl být spuštěn v září 2023. Nemocnice Litoměřice, o.z., je součástí KZ od dubna 2021.

Otevření oční ambulance je jednoznačným krokem ke zkvalitnění a také ke zvýšení dostupnosti zdravotní péče obyvatelům regionu. Spádová oblast Nemocnice Litoměřice je 120 000 lidí.

„Jsem velmi rád, že se pro občany Litoměřicka nová ambulance otevře. Právě oční je pracoviště, které je velmi exponované a v současnosti v litoměřické nemocnici není. Věřím, že veřejnost toto uvítá,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Nyní stojíme na úplném počátku celého procesu. Proběhla schůzka, jejímž předmětem bylo hlavně umístění nového pracoviště, které bude nutné stavebně upravit tak, aby bylo pro potřeby oční ambulance vyhovující. Bude se nacházet v prostorách interního pavilonu,“ doplňuje dál ředitel litoměřické nemocnice Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA.

Na jeho slova navazuje přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně  v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.: „Jak už bylo zdůrazněno, je vše v úplném zárodku a k řešení je celá řada otázek – od smluv se zdravotními pojišťovnami, přes zakoupení nezbytného vybavení a samozřejmě se musí zajistit personální zabezpečení ambulance.“ Paní přednostka Liehneová je zároveň krajskou koordinátorkou zdravotní péče KZ pro oblast oftalmologie.


Zdroj: info@kzcr.eu26.1.2023

V litoměřické nemocnici začal sloužit nový přístroj pro počítačovou tomografii

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci svých nemocnic a obnově zdravotnické techniky. Jednou z priorit vedení společnosti je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, která Krajská zdravotní, a.s., spravuje. Ke stěžejním předpokladům pro naplňování tohoto cíle patří postupná obměna, modernizace zdravotnické techniky. Aktuálně v Nemocnici Litoměřice, o.z., zahájila provoz nového přístroje pro počítačovou tomografii (CT).

„Nový, moderní CT přístroj nahrazuje ten stávající po dvanácti letech provozu a celý byl financován z výzvy REACT-EU 98. Jedná se o dosud nejvýznamnější instalaci zdravotnické techniky, ke které došlo po přechodu Nemocnice Litoměřice pod Krajskou zdravotní, a.s. Jsme rádi, že můžeme v tomto trendu pokračovat a že se nám daří nemocnici modernizovat. Celkově máme z REACT-EU 98 pro litoměřickou nemocnici 150 milionů korun. V listopadu 2022 byl instalován a uveden do provozu  skiaskopicko-skiagrafický přístroj za 5 milionů korun, v plánu jsou další akce jako např. modernizace laboratoří a centrální sterilizace,“ uvedl MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

 „Jsme velmi rádi, že litoměřická nemocnice je součástí Krajské zdravotní, a.s. Díky ní jsme schopni ze dvou třetin alokovat operativu z děčínské nemocnice, kde probíhá její dostavba, do Litoměřic. To, že máme nové přístroje a nová zařízení, umožňuje do budoucna rozšířit radiologii další vyšetření,“ připomněl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ. Podle jeho slov je bude společnost dál investovat v nemocnici v Litoměřicích do přístrojového vybavení i stavebně. Připravuje rekonstrukci léčebny dlouhodobě nemocných, celé střechy interny, což je zde největší a nejstarší pavilon, a stavbu nového urgentního příjmu.

„Těší nás, že dochází k pravidelné obnově zdravotnické techniky, ať jde o prostředky Evropské unie nebo vlastní, tedy Krajské zdravotní, případně Ústeckého kraje jako jediného akcionáře společnosti. Rád bych poděkoval kolegům z Ústí nad Labem a Teplic, kteří po dobu rekonstrukce pracoviště počítačové tomografie, prakticky celý prosinec, poskytovali vyšetření našim pacientům. My nyní přebíráme pacienty z Teplic, kde výměna CT přístroje právě probíhá,“ řekl Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS., ředitel Krajské zdravotní, a.s., nemocnice Litoměřice, o.z.  

Nový tomograf Aquilion PRIME SP je od firmy Canon, který nahradil od roku 2010 sloužící přístroj Aquilion 64 výrobce Toshiba, byl pořízen za cenu 18 392 000 Kč včetně DPH.  Investice byla financována z 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – projekt „REACT-EU 98 – Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice“, číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263. Přístroj pro počítačovou tomografii je umístěn na Oddělení radiologie a zobrazovacích metod v pavilonu H (vyšetřovací komplement), Žitenická 2084, Litoměřice.

Součástí Krajské zdravotní, a.s., coby v pořadí šestý odštěpný závod, se stala nemocnice v Litoměřicích, s celookresní spádovostí 120 000 obyvatel, 1. dubna 2021.

        

Zdroj: info@kzcr.eu


Prezentace nového CT přístroje v litoměřické nemocnici 25. 1. 2023.

Prezentace nového CT přístroje v litoměřické nemocnici 25. 1. 2023.


25.1.2023

Rentgen za téměř šest milionů korun začal sloužit pacientům Šluknovského výběžku v Nemocnici Rumburk

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) zdárně naplňuje plány v podobě revitalizace svých sedmi nemocnic, včetně obnovy zdravotnické techniky. Nezapomíná se ani na Šluknovský výběžek s 55 tisíci obyvateli, kde KZ provozuje rumburskou nemocnici. Investice, které probíhaly již v průběhu loňského roku, pokračují v Rumburku i letos.

Hned první měsíc nového roku byl uveden do provozu skiagrafický RTG systém s přímou digitalizací obrazu, dvěma detektory a plnou motorizací. Nový přístroj, jehož cena je 5 801 950 Kč s DPH, byl umístěn na Radiodiagnostické oddělení v pavilonu I. Stavební úpravy a instalace kompletního systému trvaly jeden měsíc.

„Po tuto dobu byl provoz radiodiagnostiky lehce omezen, za což se pacientům omlouváme. Přínos nového přístroje ale rozhodně dočasné omezení komfortu mnohokrát převyšuje,“ prozradil MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel Nemocnice Rumburk.

Moderní, zcela nové zařízení, které bylo pořízeno díky investici z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – projekt „REACT-EU 98 – Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk“, otevírá lepší možnosti v kvalitě péče o pacienty Šluknovského výběžku. Pozitivní posun platí samozřejmě i pro personál a lékaře radiodiagnostického oddělení.

Jde již o druhou velkou přístrojovou investici pro Nemocnici Rumburk. „Na konci listopadu loňského roku jsme uvedli do provozu zcela nový, moderní přístroj na počítačovou tomografii. Nahradil nejdéle sloužící zařízení tohoto druhu v České republice,“ připomněl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Šlo o investici za více než 13 milionů Kč v rámci stejného operačního programu. V současné době novou přístrojovou techniku využívají i lékaři děčínské chirurgie, kteří do Rumburku v rámci dostavby děčínské nemocnice přesunuli část své operativy.

Nemocnice v Rumburku se stala součástí Krajské zdravotní, a.s., coby odloučené pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., od 1. 7. 2021.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Nový rentgen v rumburské nemocnici

Nový rentgen v rumburské nemocnici


23.1.2023

Zástupkyně Befit Louny přivezly dárky dětem do nemocniční školky

Mateřskou školu U Borovice Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., navštívily v pondělí 23. ledna 2023 zástupkyně sportovního spolku Befit Louny, které dětem přivezly řadu krásných dárků. Ve firemní mateřské škole je uvítal ředitel ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Aleš Chodacki a ředitelka školky Mgr. Jana Linertová. Děti všem zazpívaly několik krásných písní, odrecitovaly básničky a také zatančily.

„Sdružení Befit Louny v čele s Ing. Andreou Kloučkovou je známé nejen nadšením pro sport, ale současně i nadšením přinášet radost tam, kde je třeba. Dlouhodobě spolupracují na vytváření lepšího nemocničního prostředí pro onkologické pacienty a v letošním roce se rozhodli potěšit děti v naší nemocniční mateřské školce a předali paní ředitelce celou řadu krásných hraček. Velmi si této spolupráce vážíme a naše poděkování patří všem členům Befit a jejich přátelům. Jsme velice rádi, že jsme dnes mohli zástupce Befit přivítat a osobně poděkovat,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice MUDr. Aleš Chodacki.

„Dárky jsme dětem mohly předat díky partnerovi Memoriálu Peti Hézlové, který každoročně pořádáme. Jsme rády, že jsme dětem udělaly radost,“ doplnila za Befit Louny Ing. Andrea Kloučková.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Ing. Andrea Kloučková s dětmi z MŠ U Borovice

Ing. Andrea Kloučková s dětmi z MŠ U Borovice


19.1.2023

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny získala prestižní akreditaci svého vzdělávacího programu. Jako první v České republice

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KAPIM) získala plnou akreditaci Accreditation of Training in Anaesthesiology and Intensive Care (ATAIC) Evropské společnosti anesteziologie a intenzivní medicíny. Klinika tak úspěšně završila osmileté úsilí při tvorbě vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní medicína a stala se jedním z evropských center excelence.

„Lékaři nastupující na naši kliniku tak mají potvrzeno, že oborové vzdělávání je na stejné úrovni jako v respektovaných evropských centrech,“ uvádí MUDr. Josef Škola, EDIC, primář KAPIM. Doplňuje zároveň, že toto prestižní pracoviště Krajské zdravotní, a.s., je první v České republice, které u tuto akreditaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny získalo.

„KAPIM dlouhodobě pokládá vzdělávání lékařů za klíčovou součást svého portfolia činností. Nejde však jen o zmíněnou akreditaci. Dlouhodobě podporujeme naše lékaře v získání evropských diplomů EDIC nebo DESA. Vnímám jako důležité znalosti našich lékařů vztahovat i k jiné a vyšší laťce, než je národní atestace. Absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, případně získání evropské atestace také zvyšuje hodnotu lékaře na trhu práce. I proto je naše pracoviště pro studenty lékařských fakult atraktivní,“ doplňuje primář Škola.

KAPIM je multioborové pracoviště poskytující vysoce specializovanou péči v oboru anesteziologie a intenzivní medína v celém věkovém spektru pacientů. Je důležitou součástí Traumacentra a Komplexního cerebrovaskulárního centra v ústecké Masarykově nemocnici. Každoročně poskytne intenzivní a perioperační péči více než 2 000 pacientům a anestezii pro 15 000 operačních i jiných výkonů. Lékaři KAPIM též nově začali poskytovat službu mobilního ECMO týmu, který rozšiřuje dostupnost včasné podpory činnosti plic nebo srdce i na ostatní nemocnice v Ústeckém kraji.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Josef Škola, EDIC

MUDr. Josef Škola, EDIC


18.1.2023

Litoměřická porodnice plní přání maminek. Připravila pro ně porodní box a v Česku jako jediná nabízí těhotenské plavání

Porodnice Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., se snaží postupně rozšiřovat portfolio toho, co maminkám může v tak výjimečné situaci, jakým je porodní proces, nabídnout. Nejnověji porodní box a dlouhodobě v regionu unikátní těhotenské plavání.

„Porodní boxy patří k moderním trendům v porodnictví. Zde budoucí maminka se svým doprovodem stráví čas od svého příchodu až po přesun i s miminkem na stanici šestinedělí. Odpadá tedy již opakované přecházení k vyšetření do jiné místnosti a i finální fáze porodu probíhá zde v tomto boxu. Maminka může být spokojena i s tím, že její děťátko nikam personál neodnáší a ošetřuje jej přímo před zraky novopečených rodičů. Z uvedeného je jasné, že nepřetržitá přítomnost doprovodu je samozřejmostí,“ vysvětluje Bc. Monika Boudová, vrchní sestra litoměřického gynekologicko-porodnického oddělení.

Zdravotnické pracoviště v Litoměřicích je jediným v České republice, které maminkám nabízí těhotenské plavání. „Kurzy předporodního plavání probíhají řadu let v litoměřickém krytém plaveckém bazénu, zájem o ně je stále velký. Instruktorkami jsou porodní asistentky našeho gynekologicko-porodnického oddělení. Jsem velmi ráda, že se předporodnímu plavání se zaujetím věnují,“ říká MUDr. Petra Hejtmánková, primářka Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Gynekologicko-porodnické oddělení v litoměřické nemocnici vsadilo na aromaterapii, která je nejpoužívanější doplňkovou metodou v období těhotenství, porodu i poporodní péči. Vrchní sestra Bc. Monika Boudová vysvětluje: „Účinky éterických olejů, s nimiž aromaterapie pracuje, jsou vědecky podloženy a ověřeny v práci porodních asistentek v zahraničí. Éterické oleje jsou účinné při snížení stresu, strachu, úzkosti, únavě, bolestivých stavů a napomáhají produktivnímu porodu. Kurz Aromaterapie v porodnictví, který jsme společně s kolegyněmi z oddělení absolvovaly, nám umožňuje maminkám nabídnout další přidanou hodnotu již před samotným porodem.“

Samozřejmostí v litoměřické porodnici je umožnění nepřetržité přítomnosti doprovázející osoby starší 18 let již od přijetí rodičky do zařízení – tedy jak na porodním sále, tak dále na stanici šestinedělí. U každého pokoje je vlastní sociální zařízení. Maminky po operativním porodu, tedy po císařském řezu, putují z operačního sálu zpět přímo na oddělení šestinedělí, a tak se kontakt s miminkem nepřeruší na delší dobu, než je nutné.

„Snažíme se reagovat na současné trendy v oblasti porodnictví a s ním související péčí o matku a dítě. A plnit přání maminek, aby byly s pobytem u nás co nejvíce spokojené, aby pro ně byl co nejpohodlnější. Velice nás těší příznivé ohlasy. Všichni na oddělení pracujeme na tom, abychom pro ještě větší komfort rodiček mohli v dohledné době nabídnout další novinky,“ ujišťuje primářka MUDr. Petra Hejtmánková.

Litoměřické oddělení mimo jiné úzce spolupracuje s prof. MUDr. Jiřím Slámou, Ph.D., vedoucím Onkogynekologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a členem výzkumného týmu pro léčbu rakoviny. 

„Gynekologie a porodnictví patří k základním lékařským oborům a tudíž i v každé nemocnici k veřejností nejsledovanějším pracovištím. Proto jsem rád, že se daří škálu služeb na tomto oddělení postupně rozšiřovat. Od roku 2007 si díky naší porodnici držíme statut Baby Friendly Hospital a zapojili jsme se také do projektu Přirozený porod v porodnici a nově jsme součástí charitativního projektu s názvem Život v kufříku určeného dětem odloženým do dětských domovů,“ říká Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS., ředitel Nemocnice Litoměřice, o.z.


Zdroj: info@kzcr.eu10.1.2023

Operativa děčínské chirurgie se dočasně přesunula do Rumburku a Litoměřic. O funkčnosti řešení se osobně přesvědčil místopředseda představenstva

V souvislosti s výstavbou nového pavilonu Emergency v Nemocnici Děčín, o.z., došlo od nového roku k dočasnému přesunu části operativy děčínské chirurgie do nemocnic v Rumburku a Litoměřicích. O funkčnosti řešení se v litoměřické nemocnici osobně přesvědčil místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Leoš Vysoudil, MBA.

Přesun operativy je nezbytný z důvodu nové výstavby a rekonstrukce děčínské nemocnice. Krajská zdravotní investuje nejen zde, ale ve všech svých sedmi nemocnicích. Cílem je poskytnout pacientům a zaměstnancům co nejlepší péči a prostředí.

Aktuálně se tak plnohodnotný tým operatérů, anesteziologů i sester podle stanoveného plánu přesouvá k operacím do Nemocnice Litoměřice nebo do Nemocnice Rumburk. Kapacity těchto nemocnic KZ využívá tak, aby byla pro pacienty zajištěna adekvátní a potřebná zdravotní péče. Obě nemocnice zajišťují také nezbytnou lůžkovou péči. Kompletní předoperační příprava však nadále probíhá v Děčíně.

„Zachování nejlepší možné zdravotní péče pro pacienty je naší absolutní prioritou. Jak jsem se v tomto týdnu osobně přesvědčil, vše funguje podle stanoveného plánu, ke spokojenosti pacientů i personálu našich nemocnic,“ těší MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, místopředsedu představenstva KZ.

„Dočasnému přesunu operativy předcházelo podrobné plánování. V současné době se ukazuje, že jsme se na celou situaci velmi dobře připravili, za což děkuji personálu litoměřické nemocnice i všem, kteří se na přesunech podílejí,“ doplnil ředitel Nemocnice Litoměřice, o.z., Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a všeobecná sestra Marcela Březinová

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, a všeobecná sestra Marcela Březinová


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte