13.5.2022

Putovní výstava PytlíkART je k vidění v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Putovní výstava PytlíkART je k vidění v atriu ústecké Masarykovy nemocnice

Slavnostní vernisáží začala ve čtvrtek 12. května v atriu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., putovní výstava projektu PytlíkART pacientské organizace Českého ILCO, z.s. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., a regionálním spolkem stomiků 100MICI UL chce České ILCO přiblížit lidem život se stomií a ukázat, že za vývod není potřeba se stydět. Záštitu nad akcí převzal MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Téma vývodu je ve společnosti poměrně velké tabu, proto jsme se rozhodli o něm otevřeně mluvit a udělat netradiční osvětu formou malování na stomické sáčky, které používají pacienti s umělým vývodem střev,“ uvedla k tématu výstavy předsedkyně spolku Českého ILCO Štěpánka Kovaříková.

„Abychom náš život přiblížili i lidem, kteří o tématu nic neví, rozhodli jsme se z naší každodenní pomůcky vytvořit umělecké dílo. Cílem osvětového projektu je dostat povědomí o stomicích mezi co nejvíce lidí a ukázat, že se stomií život nekončí,“ dodala Jitka Svobodová, finanční manažerka pacientské organizace, která je sama mnoholetou stomičkou.

„Jedná se o skvělý počin, perfektní upozornění na život stomiků, kteří to nemají jednoduché. Je načase, aby si veřejnost uvědomila, že i díky jejich zapojení do normálního života zmizí veškerá tabu a pověry o této nepříjemné stránce života,“ doplnil předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

Práci stomických sester přiblížily Bc. Svatava Nováková a Bc. Eva Horálková z chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice. V rámci slavnostního zahájení výstavy v atriu ústecké nemocnice byla vyhlášena anketa soutěže Moje stomická sestra 2022. Cílem ankety je ocenit práci, empatii a pochopení, které mají stomické sestřičky pro každého stomika. V této anketě nejde o věk, ani fyzickou krásu, ale krásu srdce, laskavost a lidskost. Záměrem je vyzdvihnout jejich náročnou práci, profesionalitu, chování a empatii nejen k pacientům ale i k jejich blízkým, a vyjádřit jim touto anketou poděkování.

Závěr vernisáže patřil pěveckému vystoupení Elišky a Petra Lüftnerových.

Výstava netradičního umění na stomických pytlících bude v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem k vidění do 30. června. 

       

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Vernisáž výstavy.

Vernisáž výstavy.


13.5.2022

Krajská zdravotní má další tři koordinátory zdravotní péče

Tři nové koordinátory zdravotní péče jmenoval generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Koordinátoři fungují jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní (KZ).

Novými koordinátory zdravotní péče se stali MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL), MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky FZS UJEP a MNUL, a MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, primářka Neurologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

„Jsem rád, že námi oslovení lékaři přijali nabídku stát se koordinátory zdravotní péče v rámci své specializace. Noví koordinátoři jistě přispějí ke zkvalitnění a zefektivnění zdravotní péče o pacienty v Ústeckém kraji, což je naší prioritou. Touto cestou bychom rádi dosáhli optimalizace zdravotní péče i nákladů, které je na ni potřeba vynakládat,“ uvedl při předání pověřovacích dekretů novým koordinátorům MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Úkolem koordinátorů zdravotní péče je hlavně komunikace s partnery v jednotlivých nemocnicích společnosti. Těmi jsou především primáři konkrétních oborů a ředitelé odštěpných závodů, kteří vytvářejí generely, od nichž se odvíjí koncepce zdravotní péče, kterou mají nemocnice do budoucna poskytovat,“ doplnil náměstek pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Jiří Laštůvka.

„Moje jmenování beru jako výzvu pro možnost ovlivnit další rozvoj oftalmologie nejen v Masarykově nemocnici, ale v celé Krajské zdravotní. Spolupráce mezi všemi očními odděleními, která je velmi dobrá, tak dostane další impuls ke zvýšení kvality péče, zejména v konkurenci dalších očních pracovišť mimo naši akciovou společnost,“ uvedla po svém jmenování MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

 „Stěžejním úkolem bude sladit činnost jednotlivých ORL pracovišť Krajské zdravotní tak, aby byla pacientům poskytována co možná nejlepší péče, na kterou je možné svou odborností na daných pracovištích dosáhnout,“ řekl MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

„Spolupráce mezi jednotlivými odštěpnými závody v Krajské zdravotní je v rámci iktového programu již velmi dobře nastavena. Jako koordinátor bych ráda na tuto součinnost navázala a spolu s kolegy, s přihlédnutím k lokálním odlišnostem a problémům jednotlivých pracovišť, pomohla optimalizovat i ostatní oblasti neurologické péče,“ dodala MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA.

Tři noví koordinátoři zdravotní péče KZ nyní doplňují devět stávajících, které pro lékařské obory do funkce jmenoval generální ředitel KZ v minulých měsících. Jsou jimi MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a další specialisté z pracovišť v ústecké nemocnici - MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta ortopedické kliniky, MUDr. Josef Škola, EDIC, primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, MUDr. Jan Špička, MBA, primář oddělení klinické biochemie, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., z gynekologicko-porodnické kliniky a MUDr. Jan Kordík, který působí jako internista v Nemocnici Teplice a také jako vedoucí Centra pro poruchy dýchání ve spánku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dalšími koordinátory jsou MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín a pro urgentní příjem MUDr. Eva Smržová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení děčínské nemocnice. 


Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: Petr Malý, Ivana Liehneová, Karel Sláma, Štěpánka Brušáková, Jiří Laštůvka.

Zleva: Petr Malý, Ivana Liehneová, Karel Sláma, Štěpánka Brušáková, Jiří Laštůvka.


11.5.2022

Krajská zdravotní nově v Rumburku provozuje lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost

Krajská zdravotní, a.s., začala od 1. května provozovat lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost v rumburské nemocnici, která je detašovaným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Provoz nové pohotovosti byl zahájen na základě jednání mezi představiteli Krajské zdravotní, a.s., a Ústeckého kraje a reaguje tak na požadavky na zlepšení dostupnosti zdravotních služeb v regionu.

„Nabídku Krajské zdravotní, a.s., zapojit se do systému pohotovostních služeb pro děti a dorost velmi vítáme, rozšiřuje se tak možnost nechat ošetřit děti a mladistvé i mimo ordinační dobu dětských praktických lékařů,“ uvedl Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Pro vedení Krajské zdravotní, a.s., je dostupnost a zkvalitňování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku velmi důležitou prioritou. Jsme přesvědčeni, že zřízení lékařské služby první pomoci pro děti a dorost v rumburské nemocnici, kterou naše společnost spravuje, zdejší obyvatelé uvítají,“ řekl za Krajskou zdravotní, a.s., její generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA.

Ordinace lékařské služby první pomoci pro děti a dorost se nachází v budově, v níž sídlí dětské oddělení, tedy na adrese U nemocnice 1298/6, Rumburk 1. Ve všední dny funguje v čase od 15.30 do 21.00 hodin a během víkendu a svátků od 9.00 hod do 20.00 hodin.

„Chtěl bych však ujistit všechny rodiče ve Šluknovském výběžku, že se s akutním ošetřením mohou na dětské oddělení rumburské nemocnice obrátit kdykoli i mimo ordinační dobu ordinace pohotovosti, ve skutečnosti nabízíme nepřetržitou možnost ambulantního ošetření dětí a dorostu,“ doplnil ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk, MUDr. Tichý Michal, Ph.D., MPH.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA (vlevo) a MUDr. Tichý Michal, Ph.D., MPH.

MUDr. Petr Malý, MBA (vlevo) a MUDr. Tichý Michal, Ph.D., MPH.


11.5.2022

Zástupci vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jednali s přednosty klinik z Masarykovy nemocnice

Pracovní jednání zástupců vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP), Krajské zdravotní, a.s., (KZ) a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) s přednosty klinik z ústecké Masarykovy nemocnice – za účasti představitelů KZ a vedení ústecké nemocnice – se uskutečnilo v pátek 6. května 2022 na ředitelství společnosti.

MNUL a ústeckou UJEP v současnosti spojuje již 12 klinik a Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky, ustanovený v loňském roce jako zatím poslední společné pracoviště. Spolupráce obou subjektů začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustanoveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. Přednostové klinik, primáři oddělení a další lékařští specialisté přednášejí na FZS UJEP. Studenti a studentky naopak mají možnost uplatnit své poznatky získané studiem přímo v praxi v MNUL a v dalších nemocnicích KZ. Vysoké škole poskytla KZ v areálu MNUL na ústecké Severní Terase pozemek pro výstavbu nové budovy fakulty, kterou UJEP v současné době dokončuje.

„Spolupráce s univerzitou si velmi vážíme. Právě výchova a výuka nových zdravotníků je pro Krajskou zdravotní, a.s. klíčová. Nezastíráme, že nedostatek erudovaného personálu je jedním z problémů, který nás pálí, a který řešíme. Věříme, že nové prostory fakulty zvednou zájem o zdravotnické obory a my tak získáme nové, kvalifikované kolegy,“ vyzdvihl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Krajská zdravotní a zejména ústecká Masarykova nemocnice jsou pro naši fakultu nezastupitelným partnerem. Zapojení zkušených lékařů a dalších zdravotnických profesionálů do teoretické i praktické výuky, ale i spolupráce v publikační a další tvůrčí činnosti, znamenají pro fakultu významný odborný přínos,“ zdůraznil doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 Zdroj: info@kzcr.eu


Zleva MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, a MUDr. MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní a.s.

Zleva MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, a MUDr. MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní a.s.


9.5.2022

V mostecké nemocnici Krajské zdravotní se konala odborná konference Letem světem s výživou

Oddělení hlavní sestry Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., uspořádalo odbornou konferenci s názvem „Letem světem s výživou“. Konference, která se uskutečnila ve čtvrtek 5. května 2022 v kinosále mostecké nemocnice, se věnovala poznatkům z nutričního poradenství a péče, dietologie a gastroenterologie.

Odborný program ve dvou blocích přinesl přednášky, které obsáhly celou řadu aspektů problematiky práce nutričních poradců a dalších lékařských i nelékařských specialistů. Účastníci konference vyslechli příspěvky např. „Dieta s omezením tuků“, „Enterální výživa vs. mixovaná strava“, „Výživa kriticky nemocných. Co říkají doporučené postupy“, „Parenterální výživa“, „Výživa při diabetes mellitus I. typu“, „Dysfagie“ či „Malnutrice u seniorů a její léčba“.

Odborným garantem konference byla Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.  „Jsem velice ráda, že se konečně po dvou letech konference uskutečnila. Jedná se o téma, které v rámci vzdělávacích akcí Krajské zdravotní nebylo, a proto se stalo pro mne a mé nutriční terapeutky výzvou konferenci uspořádat. Konference proběhla v příjemné atmosféře včetně získání informací a poznatků z nutriční péče. Děkuji všem, co se podíleli na její přípravě,“ zhodnotila akci Mgr. Šárka Gregušová.

Nutriční poradna a ambulance v Nemocnici Most, o.z., byla otevřena hospitalizovaným a ambulantním pacientům s doporučením od ošetřujícího, oborného či praktického lékaře 14. ledna 2019. Tým tvoří lékařka a dvě zkušené nutriční terapeutky. V nutriční ambulanci a poradně bylo za rok 2021 ošetřeno 613 ambulantních pacientů a 205 pacientů hospitalizovaných.

 

Zdroj: info@kzcr.cz

V kinosále mostecké nemocnice se konala odborná konference Letem světem s výživou. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

V kinosále mostecké nemocnice se konala odborná konference Letem světem s výživou. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


6.5.2022

Krajská zdravotní upravuje provozní dobu odběrových center. V ústecké nemocnici centrum stěhuje do infekčního pavilonu, v rumburské odběry pro malý zájem končí

Odběrová centra vzorků na testy k nemoci COVID-19, jejichž provoz zajišťuje prostřednictvím svých nemocnic Krajská zdravotní, a.s., upravují provozní dobu. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem se navíc odběrové centrum stěhuje z pavilonu „T“ do infekčního pavilonu „I“. Provoz zde zahájí v pondělí 9. května 2022. V Nemocnici Rumburk bude provoz odběrového centra pro malý zájem od stejného data ukončen.

Přehled odběrových center v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., k testování přítomnosti viru způsobujícího onemocnění COVID-19 :

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
PROVOZNÍ DOBA OD 9. KVĚTNA: ČT 12:00 – 15:00 hodin

Teplice
Nemocnice Teplice
Budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
PROVOZNÍ DOBA OD 9. KVĚTNA: PÁ 8:00 – 12:00 hodin

Most
Nemocnice Most
Budova F, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
PROVOZNÍ DOBA OD 1. KVĚTNA: ST 8:00 – 11:00 hodin

Chomutov
Nemocnice Chomutov
Budova A, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
PROVOZNÍ DOBA OD 28. DUBNA: PO 8:00 – 11:00 hodin  

Litoměřice
Nemocnice Litoměřice
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, v pavilonu A, vstup okolo Nemocniční lékárny KZ
PROVOZNÍ DOBA:
PO, ST, PÁ 8:00 – 11:00 hodin

Zdroj: info@kzcr.eu


5.5.2022

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o státním svátku Den vítězství

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost o státním svátku Den vítězství v neděli 8. května 2022. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod společnost Krajská zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU – OC Centrál, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

     

Zdroj: info@kzcr.eu

 


5.5.2022

Krajská zdravotní nabízí při hledání nových zaměstnanců pomoc se zajištěním bydlení

Krajská zdravotní, a.s., se jako většina zdravotnických zařízení potýká s nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu, a proto se snaží zatraktivnit nabídku zaměstnání pro nové zdravotníky. Jedním z těchto motivačních kroků je pomoc novým uchazečům se zajištěním bydlení. To v současné době představuje hlavně pro mladé absolventy značný problém, proto společnost dlouhodobě usiluje o to, aby nově příchozím zaměstnancům pomohla zajistit vhodnou formu dočasného nebo trvalého bydlení. Dá se předpokládat, že každý nový uchazeč bude mít své konkrétní požadavky a představy ohledně svého budoucího bydlení, a proto pro ně Krajská zdravotní, a.s., připravila několik možných forem podpory.

Krajská zdravotní, a.s., nyní disponuje bytovým fondem napříč městy v Ústeckém kraji. Tyto byty má možnost poskytnout k užívání svým zaměstnancům. Většinou se jedná o městské byty, a to za velmi výhodných finančních podmínek. Tyto byty primárně slouží k ubytování zaměstnanců na kratší dobu, např. jednoho roku, než se jim samotným podaří najít vlastní bydlení.

Další formou podpory nových zaměstnanců je poskytnutí příspěvku na nájemní bydlení po dobu až 2 let, a to v případě, že zaměstnanec bude bydlet v komerčním nájemním bydlení, tedy nikoliv ve finančně zvýhodněných městských bytech nebo ubytovně vlastněné Krajskou zdravotní, a.s.

V případě, že se nový uchazeč rozhodne pro koupi bytu či rodinného domu, anebo pro jejich výstavbu, připravila Krajská zdravotní, a.s., několik forem podpory. V prvé řadě je možné náborový příspěvek (který Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. pro některé vybrané pozice nabízí) složit uchazeči přímo do banky, a to jako ekvitu nezbytnou pro získání hypotéky. Vedení Krajské zdravotní, a.s., také řeší možnost získání co nejvhodnějšího hypotečního úvěru. Tento krok je ale nyní ještě v intenzivním jednání, o jehož výsledcích bude společnost dále informovat.

Krajská zdravotní, a.s., také navazuje spolupráci s jednotlivými městy v Ústeckém kraji. Ta jsou schopna nabídnout ke koupi pozemky novým uchazečům, kteří by si na nich mohli postavit vlastní dům. V této souvislosti také společnost navázala spolupráci s architektem. Ten je připraven uchazečům navrhnout požadovaný dům, a také jim pomoci zajistit firmu, která by tento dům na vybraném pozemku postavila. Současně se povedlo navázat spolupráci se subjekty, které by byly schopny novým uchazečům nabídnout ke koupi byt pro případ, že by tento uchazeč nechtěl stavět dům, ale preferoval by bydlení v bytě.


Zdroj: info@kzcr.eu

Nově zrekonstruovaný byt pro lékaře v Nemocnici Most.

Nově zrekonstruovaný byt pro lékaře v Nemocnici Most.

Nově zrekonstruované byty pro lékaře v Nemocnici Most


4.5.2022

Krajská zdravotní představila na ortopedické konferenci chomutovské Centrum plánované chirurgie ruky a nohy

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), představila odborné veřejnosti nově vzniklou platformu pro elektivní ortopedickou operativu v rámci Ústeckého kraje. Svou první Konferenci Centra plánované chirurgie ruky a nohy uspořádalo ve dnech 29. – 30. dubna Ortopedické oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. Akce, která se uskutečnila v prostorách zámku Červený hrádek u Jirkova, se zúčastnila stovka zdravotníků z celé České republiky.

Odborný program uvedl blok o současných trendech, a to nejprve v operativě předonoží a zadonoží, na kterou navázaly příspěvky o využití endoskopie a artroskopie při léčbě chorob a postižení horní končetiny. Druhá část programu se věnovala léčbě ruky, např. možnosti operačního řešení rhizartrózy, náhradám drobných kloubů prstů ruky či revmatochirurgii ruky a zápěstí. V závěrečném bloku zazněly mj. příspěvky na témata progresivní kolabující noha, OT paty a Achiloodynie – možnosti řešení nebo miniinvazivní operační techniky u kladívkových prstů artrózy MTP kloubu palce a diabetických pacientů. Mezi přednášejícími byli specialisté z renomovaných pracovišť z celé České republiky – Fakultní nemocnice Motol, Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, Krajské nemocnice Liberec, a.s., Karvinské hornické nemocnice a.s., nebo Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Účastníky konference pozdravil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. „Vznik této platformy, která je součástí ortopedického oddělení v Chomutově, které vede právě pan primář Jurča, jsem velmi rád podpořil a vítám ji. Sám jsem chirurg a moc dobře si uvědomuji, jak specifická zrovna ruka je. Operovat ji tedy opravdu musí skuteční odborníci a ty v Chomutově jednoznačně máme. Panu primáři a celému jeho týmu přeji hodně spokojených pacientů. Bude to vizitka jejich skvělé práce, ale také celé Krajské zdravotní, která chomutovskou nemocnici spravuje,“ řekl.

„Myslím si, že se nám podařilo skloubit velmi zajímavý a kvalitní odborný program, odprezentovaný odborníky z celé České republiky v krásném prostředí zámku Červený Hrádek,“ zhodnotil konferenci její odborný garant MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického oddělení a vedoucí Centra plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Centrum plánované chirurgie ruky a nohy vzniklo při Ortopedickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Na chomutovském pracovišti provedou přes 300 rekonstrukčních a specializovaných výkonů na ruce či noze ročně. Cílem specializovaného centra je vytvoření podmínek pro další rozvoj chirurgie ruky a nohy v rámci Ústeckého kraje a zlepšení dostupnosti a zkvalitnění vysoce specializované péče v těchto podoborech ortopedie pro obyvatele Ústeckého kraje. Centrum umožní postupné navyšování některých specializovaných výkonů, rozšiřování jejich spektra a zavádění nových operačních technik. V budoucnu by mělo fungovat také jako specializované školící centrum pro chirurgii ruky a chirurgii nohy v rámci České republiky.

Část ortopedie, která se věnuje chirurgii nohy, se zaměřuje na část dolní končetiny pod úrovní hlezenního kloubu (včetně). Věnuje se řešení sportovních úrazů a zejména následků poranění pohybového aparátu nohy a hlezna v podobě různých nestabilit, poúrazových deformit a artróz. Patří sem rovněž v nemalé míře operační léčba rozsáhlých vrozených a získaných deformit přednoží a zadní nohy. Typické diagnózy, které patří do této části ortopedie, jsou vbočený palec, ztuhlý palec, deformity prstů a plochonoží ať již vrozené či získané, problematika zadonoží a hlezna. Samostatnou skupinou jsou deformity a postižení nohou jako součást systémového onemocnění ze skupiny revmatických či neurologických chorob.

Chirurgie ruky zaměřující se na část horní končetiny pod úrovní zápěstí (včetně) se podobně jako v případě nohy věnuje řešení traumat a jejich následků, ať již při měkkotkáňovém, kostním či dokonce nitrokloubním poranění. Jedná se o řešení problematiky následků poranění šlach, nestabilit zápěstí a drobných kloubů prstů, poúrazových osových deformit, pakloubů či posttraumatických artróz. Součástí je řešení i primárních artróz drobných kloubů prstů a zápěstí, vrozených vad a deformit. Patří sem rovněž celá řada získaných chorob a postižení měkkých tkání a struktur, od drobných včetně stenozujících tendovaginit či úžinových syndromů až po významné, jako například Dupuytrenova kontraktura či tumorózní afekce v oblasti ruky. Samostatnou skupinou je problematika revmatického postižení ruky, která je zde, jakožto na jednom z mála pracovišť v České republice, významně zastoupena.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Odborným garantem konference byl MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického oddělení a vedoucí Centra plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Odborným garantem konference byl MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického oddělení a vedoucí Centra plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

3.5.2022

Krajská zdravotní představila svou první mobilní aplikaci. Kázetka pomůže nejen zákazníkům Nemocničních lékáren KZ

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) která provozuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, představila svou historicky první mobilní aplikaci. Kázetka usnadňuje práci s eRecepty a rezervaci léků v Nemocničních lékárnách KZ, informuje o novinkách ze společnosti a jejích nemocnic či pomůže s navigací.

Aplikace Kázetka je určena pro širokou veřejnost. Jedná se o informační zdroj o Nemocničních lékárnách Krajské zdravotní, jejich otevírací době a především slouží k jednodušší komunikaci mezi lékárníkem a pacientem. Aplikace zákazníka rychle propojí s lékárnou a umožní mu využít všechny služby. Cílem je ušetřit pacientům čas a zvýšit komfort při výdeji léků v lékárně.

„Hlavním smyslem nové aplikace Krajské zdravotní je propagace společnosti v zařízeních, která mají lidé napříč generacemi denně v ruce. Chtěli jsme pacienty v celém kraji informovat o novinkách v našich lékárnách a ambulancích. Kázetka je již volně ke stažení, ale rádi bychom řekli, že se jedná o pilotní modul, nikoli o finální podobu. V budoucnu bychom s pacienty přes naši mobilní aplikaci rádi komunikovali ještě více, pomáhali jim například s objednáváním k lékaři, připomínali termíny vyšetření či je navigovali na jednotlivá oddělení,“ nastínil budoucnost mobilní aplikace Krajské zdravotní, a.s., generální ředitel společnosti MUDr. Petr Malý, MBA.

Že se uživatelé Kázetky nemusejí bát o své soukromí, potvrdil náměstek pro řízení informačních systémů Krajské zdravotní, a.s., Jan Pejchal. „Samotná aplikace je nainstalovaná v mobilním telefonu, z osobních údajů zpracováváme jen nezbytné minimum dat, veškerá komunikace je šifrovaná. Všechny další informace k ochraně a zpracování osobních údajů uživatelé aplikace najdou ve všeobecných obchodních podmínkách, které je nutné odsouhlasit při prvním spuštění Kázetky,“ uvedl Jan Pejchal.

A jak vypadá samotná aplikace? V horní části Kázetky uživatelé najdou aktuální informace z Krajské zdravotní a jejích nemocnic, například provozní dobu očkovacích center či UA pointů pro běžence z Ukrajiny. Nechybí ani zvýhodněné nabídky Nemocničních lékáren KZ.

Tlačítko „NAŠE LÉKÁRNY“ uživatele dostane k detailním informacím o sedmi lékárnách společnosti. U každé je přesná adresa, aktuální otvírací doba, kontakty a možnost přímého spuštění navigace k lékárně. S navigací k nejbližší Nemocniční lékárně KZ pomůže samostatné tlačítko „NAJDI NEJBLIŽŠÍ“ v hlavní nabídce.

Důležitou součástí je položka „MOJE RECEPTY“. V té mají uživatelé Kázetky možnost přidávat a spravovat své recepty. Přidat eRecept je možné manuálním zadáním, naskenováním QR kódu či zkopírováním z SMS, ve které elektronický recept do mobilního telefonu přišel. ERecept je možné si uložit pro pozdější použití či léky rovnou rezervovat ve vybrané Nemocniční lékárně KZ. Po vytvoření rezervace se požadavku začne věnovat v Nemocniční lékárně KZ již konkrétní zaměstnanec, který následně se zákazníkem vyřeší podrobnosti.

„Velkým přínosem Nemocničních lékáren KZ je široký sortiment, který nabízejí. Aplikace Kázetka nabízí možnost si u nás recept snadno zarezervovat. Se zákazníkem navíc aktivně komunikujeme a jsme schopni mu poskytnout kompletní servis, například zajištění náhrady daného léku, je-li to třeba. Do naší lékárny tak pacient přijde až pro hotový přípravek a nemusí sem chodit dvakrát,“ pochvaluje si náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ Mgr. Olga Mučicová.

Věříme, že Kázetka pomůže všem uživatelům, kteří si ji do mobilního zařízení nainstalují, využívat služby Krajské zdravotní, a.s., ještě lépe a efektivněji.

Aplikace Kázetka je ke stažení dostupná ve verzi pro Android na Google Play i pro iOS v App Storu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA a Mgr. Olga Mučicová.

MUDr. Petr Malý, MBA a Mgr. Olga Mučicová.

Kázetka pomůže nejen zákazníkům Nemocničních lékáren KZ


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte