19.10.2022

Bufetové snídaně nově připravují pro maminky v porodnici děčínské nemocnice, v Mostě je rozšířili i pro hospitalizované těhotné pacientky

Bufetové snídaně si mohou vybrat nově maminky po porodu a hospitalizované těhotné pacientky v Nemocnici Děčín, o.z. Společný projekt nutričního týmu a vedení nemocnice úspěšně zavedla Krajská zdravotní, a.s. (KZ) nejprve v červnu letošního roku v Nemocnici Most, o.z., kde měl velký ohlas, a od 10. října snídaně formou bufetu také pro hospitalizované těhotné pacientky i tam.

„Maminkám se nový způsob snídaňového servisu v děčínské porodnici líbí, má jednoznačně úspěch. Poprvé jsme jim takto snídani připravili 3. října a funguje to velmi dobře i díky skvělé spolupráci s naším stravovacím provozem. Nabídku mají vyloženou na pultě i v lednici. K dispozici je široká nabídka sýrů, jogurtů, ovoce a zeleniny, několik druhů čaje, melta, caro, kakao, džus, dostatek pečiva,“ uvedla k novince Bc. Petra Ludviková, vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

„I když jsme tento projekt rozjeli na oddělení porodnice jen před čtrnácti dny, již nyní jsou výsledky skvělé. Bufetové snídaně se pro matky po porodu ukazují jako vítaná změna. Kromě zvýšení komfortu při pobytu v porodnici chceme maminkám v naší nemocnici tímto způsobem nabízet nutričně správnou a vyváženou stravu a zároveň vyjít vstříc jejich potřebám. Děkuji všem, kdo se na přípravě projektu podíleli, a hlavně všem, kdo nyní zajišťují jeho realizaci na děčínském gynekologicko-porodnickém oddělení,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel Nemocnice Děčín, o.z.

„Bufetové snídaně se nám velmi osvědčily, proto jsme rádi, že je můžeme nabídnout i těm budoucím maminkám, které u nás musí být hospitalizované,“ připojil Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z.

Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., vede od roku 2016 primář MUDr. Peter Kraus a je maminkami nejen z Děčínska vyhledávaným místem pro porody. Ročně se jich zde uskuteční až sedm set.

    

Zdroj: info@kzcr.eu


Snídaně formou bufetu připravují v děčínské porodnici.

Snídaně formou bufetu připravují v děčínské porodnici.


18.10.2022

Klinika úrazové chirurgie připravila výroční konferenci. Traumatologie v Ústí nad Labem slaví 70 let

Výroční traumatologickou konferenci s podtitulem „70 let traumatologie v Ústí nad Labem“ uspořádala ve dnech 13. – 14. října 2022 Klinika úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Akce s 240 účastníky se uskutečnila v prostorách Kampusu ústecké univerzity a její součástí byl i jednodenní Workshop hojení ran, kterému se věnovala sesterská sekce. Záštitu nad tímto odborným setkáním převzali hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., (KZ) MUDr. Ondřej Štěrba.

Dvoudenní odborný program lékařské části čítal celkem 53 vystoupení rozdělených do 8 tematických bloků. Kromě odborníků z pořádající Kliniky úrazové chirurgie a s ní úzce spolupracující Ortopedické kliniky a Oddělení následné péče v Ryjicích byli mezi přednášejícími hosty semináře a přednášejícími zkušení specialisté z dalších pracovišť ústecké Masarykovy nemocnice, jako jsou Oddělení Emergency, Chirurgické oddělení, Oddělení dětské chirurgie, Oddělení sportovní medicíny, Radiologická klinika, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Klinika urologie a robotické chirurgie. Všichni vystoupili v bloku příznačně nazvaném Traumatologie v rukách netraumatologů. Své zkušenosti na konferenci předávali i odborníci z Liberce, Českých Budějovic, Brna a fakultních nemocnic v Praze, ale také z partnerských pracovišť ve Spolkové republice Německo – Drážďan a Coswigu.

„Setkání odborníků zabývajících se léčbou úrazů v České republice i v sousedním Sasku je jedinečnou možností ke zlepšení vzájemné spolupráce, která spěje k dosahování lepších výsledků v léčbě. Konference, kterou jsme pořádali poprvé v takovém rozsahu, nám umožňuje porovnání postupů a výsledků v léčení a díky přednáškám pozvaných odborníků mimo Krajskou zdravotní, a.s., i zvyšuje odbornou úroveň našich nemocnic. Děkuji všem, kdo se na přípravě a realizaci této velké akce podíleli,“ uvedl její odborný garant MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Sesterská sekce měla samostatný odborný program. Rozdělen byl do dvou bloků, do kterých se vešlo celkem 16 přednášek. Tématem workshopu bylo hojení ran, což je velmi významná součást péče o pacienta po úrazu. Zabývali jsme se mimo jiné současnými prostředky léčby, novými materiály pro ni, ale také možnostmi komplikací při hojení ran a jejich řešením,“ shrnula Ing. Bc. Soňa Brabcová, vrchní sestra Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., hlavní sestra ústecké nemocnice a odborný garant sesterské sekce konference.

„Oddělení traumatologie bylo založeno v roce 1952 jako druhé v republice, což je úžasný mezník, a spolupodílelo se na vývoji oboru. To oddělení není jen pilíř zdravotnictví, ale je za ním obrovská vědecká činnost, protože jeho specialisté jsou napojeni i na mezinárodní struktury, publikují výborné práce,“ připomněl předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 

Klinika úrazové chirurgie je pracovištěm akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Má působnost regionálního úrazového centra Ústeckého kraje se spádem přibližně 800 000 obyvatel. Základním posláním pracoviště je provádění vysoce specializované péče v traumatologii. Jedná se především o následující stavy: polytraumata, sdružená poranění, závažná monotraumata, poranění, která vyžadují multidisciplinární spolupráci, artroskopická operativa, péče o pacienty s poruchou kostního hojení a s infektem.

Klinika úzce spolupracuje s ostatními traumacentry v České republice. Přednosta kliniky je členem výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii. Atestaci z traumatologie má 13 lékařů kliniky. Šest lékařů je členy a aktivními lektory AO Alumni CZ, pobočky globální organizace AO ASIF, která určuje směr v ošetřování úrazů. Lékaři kliniky dále působí v redakčních radách celostátních traumatologických časopisů, přednáší jako externisté na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nebo působí jako soudní znalci.                    

                                                           

Zdroj: info@kzcr.eu


Odborným garantem konference byl MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


14.10.2022

Oční specialisté na odborné konferenci Ústecký oftalmologický den probrali dilemata v diagnostice a léčbě

Dvoudenní odbornou konferenci „32. Ústecký oftalmologický den“ uspořádala Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Na výletním zámečku Větruše se letos sešlo 120 odborníků z celé České republiky. Konferenci zahájil již ve čtvrtek 6. října 2022 vzdělávací kurz zaměřený na topografii rohovky – k pomoci především mladým očním lékařů správně diagnostikovat. V pátek 7. října program pokračoval přednáškami na téma „Dilemata v diagnostice a léčbě“.

„Náplní vzdělávacího kurzu bylo jak nahlížet na obrázky, které nám poskytují zobrazovací techniky předního segmentu oka, jak rozpoznat keratokonus, astigmatismus rohovky a nenechat se svést artefakty na scestí špatné diagnózy. Prostě to, co je důležité pro klinickou praxi a co bychom měli znát,“ uvedla k úvodní části programu MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., která byla odborným garantem konference.

„Téma samotné odborné konference jsme rozčlenili do přednáškových bloků Dilemata onemocnění víček a očnice, Dilemata rohovky, Dilemata onemocnění sítnice, Dilemata vitreoretinální chirurgie a Dilemata dětské oftalmologie. Celkem zaznělo čtrnáct příspěvků, mezi nimi i od kolegů ze Všeobecné fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Motol a Krajské nemocnice Liberec. Konferenci v Ústí nad Labem tradičně navštěvuje odborná veřejnost nejen z Ústeckého kraje, ale také ze sousedních regionů a Prahy. Velký zájem o toto profesní setkání nám dělá radost,“ shrnula MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Oční klinika Krajské zdravotní, a.s., patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice v provádění několika unikátních operací glaukomu jako jsou: kanaloplastika, minimálně invazivní chirurgické postupy s využitím mikroimplantátu XEN z gelového materiálu a nový typ laserového ošetření výběžků řasnatého tělesa přes stěnu oka s infračerveným světlem.

Na ústecké oční klinice v červnu 2021 jako první v České republice provedli novou minimálně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Jednalo se o nový typ mikroimplantátu IStent, který se zavádí po otevření přední komory oka 1,8milimetrovým rohovkovým řezem do místa trámčiny komorového úhlu. Vytváří zde přemostění neboli mikro bypass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Cílem je zjednodušit a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací klasické chirurgie glaukomu.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., byla odborným garantem konference.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., byla odborným garantem konference.


13.10.2022

Krajská zdravotní má nové hlavní sestry ve svých nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově

Krajská zdravotní, a.s., má od 1. října 2022 nové tváře ve vedení dvou svých nemocnic. Funkci hlavní sestry Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., vykonává Ing. Bc. Soňa Brabcová, která zatím zůstává i vrchní sestrou Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Funkci hlavní sestry Nemocnice Chomutov, o.z., vykonává Mgr. Jana Rejhonová, dosavadní vrchní sestra tamního interního oddělení.

„Na spolupráci s novou hlavní sestrou se těším a jsem rád, že pracovní výzvu přijala. Přeji jí hodně sil, protože k řízení ošetřovatelského personálu v největší nemocnici Krajské zdravotní je úkol nelehký. Jistě zúročí své dlouholeté zkušenosti z kliniky,“ uvedl v souvislosti se jmenováním Ing. Bc. Soni Brabcové hlavní sestrou MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

„Magistra Rejhonová přichází na pozici hlavní sestry z postu vrchní sestry chomutovské interny a také hlavní sestru zastupovala. O její fundovanosti není pochyb. V nové roli jí držím palce a věřím, že společně s ní a dalšími spolupracovníky se nám podaří, vedle cíle zkvalitnit zdravotní péči a služby v nemocnici, zajistit všem kolegům zázemí, které odpovídá vyspělému zdravotnictví 21. století,“ řekl MUDr. Michal Zeman, Ph.D., ředitel Nemocnice Chomutov, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


10.10.2022

Krajská zdravotní zahájila v rumburské nemocnici provoz dermatovenerologické ambulance

První pacienti ze Šluknovského výběžku 6. října 2022 absolvovali vyšetření v nové dermatovenerologické ambulanci. Její provoz začala zajišťovat ve své nemocnici v Rumburku Krajská zdravotní, a.s., prostřednictvím Kožního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V ambulanci v budově polikliniky na adrese Jiráskova 1378/4 bude vždy v úterý přítomna sestra, lékař ordinuje ve čtvrtek.

Nemocnice v Rumburku je od poloviny loňského roku detašovaným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jednou z výhod tohoto propojení je možnost efektivního využívání kapacit obou zařízení tak, aby byla nejen obyvatelům Šluknovského výběžku, ale i Ústeckého kraje, zajištěna dostupnější a co nejkvalitnější zdravotní péče. V Nemocnici Rumburk začala v červnu fungovat urologická ambulance a v předcházejících měsících zahájili operace ortopedičtí specialisté z ústecké nemocnice.

„V dermatovenerologické ambulanci v rumburské nemocnici budeme zajišťovat základní péči o pacienty s kožními a pohlavně přenosnými chorobami. Otevření ordinace jim ušetří finanční prostředky a čas, který dosud museli vynaložit na cestování z této části děčínského okresu za vyšetřením na vzdálená zdravotnická pracoviště,“ sdělila MUDr. Adriana Kratinová, lékařka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy v Ústí nad Labem, o.z., která novou ambulanci vede.

„Po otevření urologické ambulance letos v červnu pod vedením přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie z ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Jana Schramla, Ph.D., jsme ve spolupráci s tamním kožním oddělením nyní zprovoznili dermatovenerologickou ambulanci MUDr. Adriany Kratinové. Zkvalitnění péče, ale také její rozšiřování, je prioritou od převzetí rumburské nemocnice Krajskou zdravotní 1. června 2021. Proto jsem rád, že se nám zde daří postupně zavádět obory, za kterými museli pacienti ze Šluknovského výběžku jezdit až do sedmdesát kilometrů vzdáleného krajského města,“ řekl MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk.

 

DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCE NEMOCNICE RUMBURK: 

Ordinace: Poliklinika, Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk

Lékař: MUDr. Adriana Kratinová

Sestra: Blanka Schmidtová

Ordinační doba:

Úterý 7:00 – 15:00 hodin (pouze sestra)

Čtvrtek 7.00 – 15:00 hodin

Nutné telefonické objednání v úterý na 412 359 542.

  

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Adriana Kratinová v nové dermatovenerologické ambulanci.

MUDr. Adriana Kratinová v nové dermatovenerologické ambulanci.


10.10.2022

Krajská zdravotní uspořádala Podzimní gastroenterologický seminář

Gastroenterologické oddělení a Endoskopické centrum Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem uspořádalo 4. října 2022 na ústeckém výletním zámečku Větruše „Podzimní gastroenterologický seminář“. Regionálního pracovního setkání specialistů v tomto oboru se zúčastnila sedmdesátka lékařů.

„Vysoká účast kolegů mě velmi potěšila a věřím, že několikahodinový odborný program, který bychom v budoucnu rádi zopakovali, je dobrou možností pro předávání zkušeností a nových poznatků v našem oboru. Jsem rád, že pozvání přijal prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., z Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze, a MUDr. Dalibor Jílek, CSc., primář Oddělení klinické imunologie a alergologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ řekl MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Endoskopického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem akce. 

Na semináři zazněly přednášky, které přiblížily prostřednictvím kazuistik léčebné postupy onemocnění IgG4 a hepatopatie, ale nechyběla ani vystoupení zaměřená na biologickou léčbu, primární biliární cholangitidu či gastrointestinální stromální tumor.

Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., má k dispozici lůžkovou část, specializované ambulance a Endoskopické centrum, které poskytuje široké spektrum diagnostických i terapeutických metod. Komplexní endoskopické pracoviště, které je součástí ústeckého gastroenterologického oddělení, patří k nejlépe vybaveným v České republice a poskytuje vyšší úroveň intervenčních výkonů digestivní endoskopie. Toto pracoviště získalo také statut centra pro screeningovou koloskopii v rámci Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu. Gastroenterologické oddělení je akreditovaným pracovištěm vyššího typu pro postgraduální vzdělávání v oboru gastroenterologie. Endoskopické centrum je rovněž vzdělávací základnou pro endoskopické sestry z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.


 Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Endoskopického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., byl odborným garantem semináře.

MUDr. Jiří Stehlík, primář Gastroenterologického oddělení a vedoucí Endoskopického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., byl odborným garantem semináře.


3.10.2022

Výstavba v nemocnicích Krajské zdravotní pokračuje dle plánu, ujistilo se vedení společnosti

Významné investiční akce v děčínské, ústecké a chomutovské nemocnici Krajské zdravotní, a.s., (KZ) navštívil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ing. Radim Laibl spolu s předsedou představenstva KZ MUDr. Ondřejem Štěrbou, členy představenstva společnosti Ing. Stanislavem Dostálem a Ing. Jakubem Komárkem, generálním ředitelem KZ MUDr. Petrem Malým, MBA, a řediteli jednotlivých nemocnic.

Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH, bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Oddělení hrudní chirurgie.

„Investiční akce takového rozsahu nemají v rámci Krajské zdravotní obdoby. Dostavba tří nemocnic, které jsme nyní svědky, představuje významné zkvalitnění zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje,“ uvádí k probíhajícím aktivitám radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Radim Laibl.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784,5 milionu Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency, 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče a ARO. Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

„Probíhající investiční akce jsou pro Krajskou zdravotní absolutní prioritou. Účelné dostavby, které ve třech z našich nemocnic v příštím roce dokončíme, posunou naši společnost a nemocnice kupředu a umožní tak pacientům využívat služby odpovídající 21. století. Chtěl bych poděkovat zaměstnancům a také všem návštěvníkům našich nemocnic, že chápou omezení, která jsou v souvislosti se stavbami nezbytná. Rád bych ale vyzdvihl i nasazení stavebníků nejen při snaze o dodržování harmonogramu, ale i jejich spolupráci s vedením nemocnic a Krajské zdravotní,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

V areálu Nemocnice Chomutov, o.z., bude výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH probíhat do poloviny prosince roku 2023. Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, JIP, ARO a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

„Dění na stavbách v areálech našich nemocnic bedlivě sledujeme. Dokončení investičních akcí dle časového harmonogramu je klíčové pro čerpání dotací. Jsme proto skutečně rádi, že dostavba pokračuje podle plánu,“ dodal generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Investiční akce jsou částečně financovány z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow Krajská zdravotní, a.s., využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. V případě výstavby v ústecké nemocnici činí dotace z IROP 500 milionů Kč, v Děčíně a Chomutově je to shodně po 150 milionech Kč.

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Předání staveniště: 29. 10. 2020
Doba realizace: do 20. 12. 2023
Celková cena díla dle veřejné zakázky: 1 397 493 297,69 vč. DPH
Zhotovitel: sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“

Nový pavilon Emergency vč. operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Předání staveniště: 4. 10. 2021
Doba realizace: do 15. 12. 2023
Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH
Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. (II. etapa dostavby)

Předpokládané náklady stavby: 384 milionů Kč včetně DPH (dle rozpočtu projektové dokumentace z r. 2021).
V současné době je k předmětnému záměru již vydáno stavební povolení a dále probíhají intenzivní jednání, a to jak s jediným akcionářem, tak interně v rámci vedení Krajské zdravotní, a.s. Hlavním bodem jednání je ujednotit se na takovém postupu, aby bylo zaručeno co nejvíce kontinuální a bezprostředně navazující zahájení druhé etapy v komplexní dostavbě strategické investice v děčínské nemocnici. Jde o jednu z hlavních priorit v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

Předání staveniště: 23. 9. 2021
Doba realizace:  do 15. 12. 2023
Celková cena díla dle VZ:   833 862 444  Kč vč. DPH
Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“


Zdroj: info@kzcr.eu

Dostavba v areálu chomutovské nemocnice

Dostavba v areálu chomutovské nemocnice


27.9.2022

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek Den české státnosti

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den české státnosti, který připadá na středu 28. září 2022. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z, U Nemocnice 1, budova C (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU – OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.


Zdroj: info@kzcr.eu


20.9.2022

Krajská zdravotní znovu zahájí předporodní kurzy v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., znovu zahájí předporodní kurzy. Od posledního zářijového týdne budou kurzy probíhat ve dvou odpoledních lekcích. Pro první lekci „Průvodce porodem“ je vyčleněn čas v úterý od 16 hodin a povede ji porodní asistentka z porodního sálu, poprvé tedy 27. září. Druhá lekce „Péče o novorozence“ bude probíhat ve čtvrtek od 15 hodin a povede ji dětská sestra – laktační poradkyně, poprvé 29. září.

Podle našich dlouholetých zkušeností dostatek přiměřených informací pomůže rodící ženě či rodícímu páru doprovází-li ženu partner lépe se orientovat v porodním procesu a uchovat si klid i v náročné situaci. Délka jedné lekce, která probíhá ve skupině maximálně čtyř párů, je dvě hodiny. Předností této formy je sdílení zkušeností mezi účastníky, diskuze mezi nimi. Účast partnera na kurzu není povinná, ale je účelná v případě, že plánujete jeho přítomnost u porodu,“ vysvětluje vrchní sestra gynekologicko-porodnické kliniky Iva Černá.

Obsah 1. lekce „Průvodce porodem“: Teoretický výklad nástupu a průběhu porodu (I., II. a III. doba porodní), poporodním obdobím, výklad probíhá současně s prohlídkou prostor porodního sálu od příchodu rodičky na porodní sál až po její předání na standardní oddělení (vstup rodičky na porodní sál, šatna pacientek, příjmová místnost, přípravna rodičky, porodní box, čekatelský pokoj). Rovněž jsou rodičky seznámeny s uspořádáním a provozem standardního a nadstandardního oddělení šestinedělí.

Obsah 2. lekce „Péče o novorozence“: Vede ji dětská sestra laktační poradkyně. Teoretický výklad nástupu, průběhu a udržení laktace, známkách správného sání novorozence, péče o prsy, celkové péče o novorozence, seznámení s kojícími a laktačními pomůckami. Názorná ukázka kojících poloh na panence. Závěrem je pak ukázka pokojů na standardním a nadstandardním oddělení šestinedělí včetně dalších informací k pobytu.

Jak se přihlásit: Telefonicky, tel: +420 477 112 080              PO – PÁ 9.00 – 13.00 hodin

Kde se kurzy konají: Feto-maternální ambulance, pavilon D1, 3.NP

Cena: Pevná částka 800 Kč za celý předporodní kurz (obě lekce). Absolvování jednotlivých lekcí je dobrovolné, cena je jednotná.

Způsob platby: Kurzovné se platí v den konání kurzu, na platebním místě nemocnice na základě platebního dokladu, který vystaví porodní asistentka v den konání předporodního kurzu.

Videoprůvodce porodnickou částí kliniky naleznete na YouTube zde: https://youtu.be/7cRPMJITRV0

   

Zdroj: info@kzcr.eu16.9.2022

Krajská zdravotní představila budoucnost mostecké nemocnice

Jak bude vypadat mostecká nemocnice za 25 let? Na tuto otázku odpovídá generel rozvoje, který pro Krajskou zdravotní, a.s., zpracovala architektonická kancelář ra15, a.s. Výsledek představili zástupci Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) a autorského týmu zpracovatele na tiskové konferenci, která se v Nemocnici Most uskutečnila ve čtvrtek 15. září.

Stávající budovy v areálu mostecké nemocnice byly stavěny etapovitě. V první etapě roku 1975 byla postavena budova polikliniky, blok I a II, budova OHS a hospodářská budova. V roce 1977 byly dokončeny pavilony infekce, zdravotnické školy, svobodárny a roku 1992 byla dostavěna budova diagnostiky.

Mostecká nemocnice Krajské zdravotní je jednou z důležitých částí zdravotní péče pro spádovou oblast okresu Most, má významný nadregionální přesah a nabízí pacientům specializovaný rozsah poskytované péče. Oborové uspořádání a požadovaná kapacita každé nemocnice je složitý organismus reagující na potřeby populace ovlivněné svým regionem v aktuálním čase. Generel paralelně pracuje s akutními požadavky současnosti a s předpokladem navazujícího vývoje, který umožňuje dostatečnou flexibilitu při změně potřeb v čase.

„Výhled do budoucna, investiční plán, tu velmi chyběl, jsem proto rád, že generely vznikly. V minulosti se opravily pavilony mostecké nemocnice z venku, ale i vnitřek si zaslouží další a další investice. Věřím, že touto cestou se nám to společně podaří. Už nyní navíc můžeme, i díky dobrému hospodaření, investovat 250 milionů korun do rekonstrukce chirurgické jednotky intenzivní péče a dětského oddělení. A velmi potřebný urgentní příjem pro další rozvoj nemocnice může Krajská zdravotní začít projektovat. Podle finančního plánu na příští rok bychom snad stejně mohli podpořit i samotnou stavbu urgentního příjmu,“ přislíbil hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Jednání s architekty, kteří mají zkušenosti s projektováním zdravotnických zařízení, zahájila KZ v loňském roce. Na základě těchto jednání vedení společnosti získalo představu, jaké podklady je potřeba pro architekty připravit, aby výsledný generel rozvoje nemocnic splňoval veškerá očekávání. Generel Nemocnice Most určuje ve třech etapách cílový stav areálu jako celku v roce 2047 a popisuje postupnou cestu k dosažení vymezeného cíle. Podrobnost generelu je prostorová, funkční a urbanistická s komplexním areálovým nadhledem.

„Generel vidíme jako možnost rozvoje zdravotní péče a její organizace. Řeší se v něm třeba i vybudování urgentních příjmů, které bohužel často musejí suplovat péči praktických lékařů. Generel mostecké nemocnice jsme viděli jako největší rébus. Jedná se v podstatě o monolitický celek, který nemá opuštěné budovy, nemá na první pohled možnost rozvoje. Věřím ale, že se nám společně s architekty podařilo najít potřebná řešení,“ uvedl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

„Myslím, že jsme dospěli k závěru, který se zdravotníkům líbí. Jsem rád, že už nyní můžeme začít s připravenými projekty. Teď se budeme snažit co nejlépe finanční prostředky využít a dál posouvat nemocnici, aby sloužila pacientům a pracoval v ní spokojený personál,“ doplnil ředitel Nemocnice Most, o.z., Ing. Pavel Markalous.

„Generel je v podstatě živý proces, jednotlivé etapy se mohou prolínat podle dostupných finančních prostředků a dotačních programů. Při každé investiční akci je ale dobré mít takovýto základ. Nejtěžší na generelu mostecké nemocnice bylo najít nejpalčivější problém, který nemocnici tíží – její Achillovu patu, nalézt jeho řešení a seřadit priority rozvoje. Věřím, že se nám to podařilo,“ dodal Ing. Libor Hrdoušek z architektonické kanceláře ra15, a.s.

Generel rozvoje v současnosti KZ zpracovává pro všechny své nemocnice, protože si společnost uvědomuje, že požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem pacientům zajistit péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Aby byly investice promyšlené, tedy aby byla zajištěna funkčnost nemocnic jako celku, je potřeba dlouhodobý plán, který s výhledem dalšího rozvoje zohlední návaznosti jednotlivých oddělení, napojení na infrastrukturu a podobně. A to na období alespoň následujících 20 let.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Vizualizace

Vizualizace

Generel Nemocnice Most


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte