15.10.2020

Na výzvu Krajské zdravotní pro dárce plazmy, kteří prodělali nemoc COVID-19, zareagovaly desítky zájemců

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., děkuje všem dárcům krevní plazmy, kteří prodělali onemocnění COVID-19, a zareagovali na výzvu. Kvůli stálému nedostatku této plazmy v České republice poptávka stále trvá.

„Rádi bychom poděkovali všem dárcům krevní plazmy, kteří zareagovali na naší výzvu a kontaktovali ústecké transfuzní oddělení. Za necelý týden se nám ozvaly více než čtyři desítky potenciálních dárců,“ uvedl MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.   

Plazmu od dárce, který prodělal infekci novým koronavirem, lze za určitých indikací podat pacientovi s velmi těžkým průběhem nemoci COVID-19. „Vzhledem k větší pravděpodobnosti tvorby dostatečného množství protilátek proti novému koronaviru upřednostňujeme dárce plazmy, u nichž onemocnění COVID-19 proběhlo s jasnými klinickými příznaky, kterými je horečka, bolest kloubů a svalů apod. Lidé bez příznaků či jen s velmi lehkými příznaky si podle současných znalostí obvykle nevytvoří protilátky v dostatečném množství pro léčbu pacientů s COVID-19,“ upřesnil požadavky primář ústeckého transfuzního oddělení.

Současné studie rovněž ukazují, že časem množství protilátek v krvi člověka klesá. „Hledáme tak dárce plazmy, kteří prodělali onemocnění COVID-19 v minulých třech měsících,“ doplnil MUDr. Jiří Masopust.

Nejvhodnějšími potenciálními dárci krevní plazmy jsou muži, případně i ženy, které dosud nebyly těhotné. „Gravidní ženy si mohou během těhotenství vytvořit takzvané anti-HLA protilátky, které ojediněle způsobují velmi závažnou potransfuzní plicní reakci, proto je tato krevní plazma k léčbě nemoci COVID-19 nevhodná,“ dodal závěrem primář.

Předpokladem darování je:

trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění, věk 18 - 60 let, hmotnost alespoň 60 kg

celkově dobrý zdravotní stav

úplné uzdravení z koronavirové infekce a minimálně 14denní odstup od uzdravení, eventuálně ukončení izolace

Dárci krevní plazmy mohou kontaktovat Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., na e-mailové adrese UL-Darci@kzcr.eu nebo telefonním čísle 477 113 468. Dárci, kteří uvedou své jméno, příjmení a telefonní číslo, budou následně kontaktováni lékařem za účelem domluvení dalšího postupu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


14.10.2020

Výzva k veřejnosti s prosbou o pomoc

Vážení obyvatelé našeho kraje,

zástupci vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., se na Vás tímto obrací s žádostí o personální výpomoc pro nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Všichni zaměstnanci naší společnosti dělají maximum pro zajištění nepřetržitého poskytování zdravotní péče a zajištění činností související s mimořádnou situací při výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Pokud jste ochotni nabídnout pomoc ve svém volném čase, zařadíme Vás do činností, které odpovídají Vaší kvalifikaci a znalostem. Budete náležitě proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. Možnost pomoci má každý - osoby se zdravotnickým vzděláním i nezdravotníci, bývalí kolegové, důchodci, studenti.

V případě Vašeho zájmu pomoci vyplňte prosím tento formulář: http://www.kzcr.eu/covid-pomoc/

S poděkováním a přáním pevného zdraví
Ing. Petr Fiala
generální ředitel Krajská zdravotní, a. s.


12.10.2020

Krajská zdravotní bude postupně regulovat ambulantní provoz a plánovanou odkladnou operativu

Krajská zdravotní, a. s., informuje pacienty a veřejnost, že přistupuje k postupné regulaci ordinačních hodin odborných ambulancí a poraden a plánované odkladné operativy. Reaguje tak na doporučení pandemického štábu v souvislosti s šířením nákazy způsobující onemocnění COVID-19 v České republice a potřebě postupného navyšování počtu standardních a intenzivních lůžek pro hospitalizaci pacientů s nemocí COVID-19.

Postupná regulace se uskuteční v Nemocnici Děčín, o. z., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Most, o. z., a Nemocnici Chomutov, o. z., do odvolání. Další kroky mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace a potřebu navyšování počtu lůžek pro hospitalizaci pacientů s nemocí COVID-19.

„Děláme pro vás maximum, dodržujte, prosím, důsledně všechna daná protiepidemická opatření, ať ochráníte zdraví své i našich zdravotníků. Děkujeme za pochopení,“ obrací se na pacienty a veřejnost Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.


Zdroj: info@kzcr.eu


9.10.2020

Hledáme dárce krevní plazmy, kteří prodělali infekci novým koronavirem

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., hledá dárce krevní plazmy, kteří prodělali infekci novým koronavirem, způsobujícím onemocnění COVID-19.

„Obracíme se na potenciální dárce krevní plazmy, přednostně na muže, případně i na ženy, které dosud nebyly těhotné z důvodů vyloučení nežádoucích účinků po podání transfuze, u nichž onemocnění COVID-19 proběhlo s lehkým průběhem, aby kontaktovali transfuzní oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Prosíme obyvatele okresu Ústí nad Labem, Litoměřice, Děčín a Teplice ve věku 18 až 60 let, aby zvážili možnost pomoci pacientům se závažnou koronavirovou infekcí. Děkujeme za pochopení,“ žádá o pomoc MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Pacientům hospitalizovaným s velmi těžkým průběhem nemoci COVID-19 lze podat plazmu od dárce, který prodělal infekci novým koronavirem, za určitých indikací. Transfuzní oddělení v ústecké Masarykově nemocnici zároveň výzvou reaguje na nedostatek této krevní plazmy v celé České republice,“ doplnil MUDr. Jiří Masopust.

Předpokladem darování je:

 • trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění, věk 18 - 60 let, hmotnost alespoň 60 kg

 • celkově dobrý zdravotní stav

 • úplné uzdravení z koronavirové infekce a 14denní odstup od uzdravení, eventuálně ukončení izolace

Dárci krevní plazmy mohou kontaktovat Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., na e-mailové adrese UL-Darci@kzcr.eu nebo telefonním čísle 477 113 468. Dárce, kteří uvedou své jméno, příjmení a telefonní číslo, bude následně kontaktovat lékař oddělení za účelem domluvení dalšího postupu.

Zdroj: info@kzcr.eu

Odběrový sál transfuzního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Odběrový sál transfuzního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


6.10.2020

Krajská zdravotní upozorňuje na elektronický objednávkový systém pro testy na koronavirus

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje pacienty a samoplátce žádající o test na koronavirus na elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid. Technologie slouží k objednávání do odběrových center COVID-19  všech pěti nemocnic. Krajská zdravotní, a. s., spustila elektronický objednávkový systém od 1. října.

Elektronický systém se týká i pacientů s elektronickou žádankou od praktického lékaře či krajské hygienické stanice. „Zájemce o odběr si tak může po rozkliknutí zvolit nejbližší volný termín. Pokud pacienta na test na SARS-CoV-2 odeslala Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje nebo praktický lékař, na vystavení elektronické žádanky navazuje další nezbytný krok – tím je zadání online objednávky samotným žadatelem o test, a to na uvedeném odkaze v elektronickém objednávkovém systému Krajské zdravotní, a. s. Za žadatele, který nedisponuje přístupem k internetovému připojení, může objednávku online provést praktický lékař,“ upozorňuje náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Tomáš Hrubý s tím, že odběrová centra v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově vezmou vzorky k testování v souhrnu denně v průměru od 500 pacientů.

„Elektronický objednávkový systém platí i pro samoplátce testu na SARS-CoV-2 a zájemce o odběr na protilátky. Na adrese www.kzcr.eu/testcovid jsou rovněž zveřejněny potřebné informace, tedy kdy přijít, jak dlouho bude odběr trvat, jak za něj zaplatit, kdy dostanu výsledky a další,“ doplnil MUDr. Tomáš Hrubý.

Místa odběru vzorků k testování na COVID-19 Krajské zdravotní, a. s., jsou zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňuje požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová místa v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který je plně hrazený žadatelem, stojí 500 Kč.

Provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856

  (pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 603 392 206 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin, v sobotu a v neděli od 8:00 do 12:00 hodin)

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Odběrové centrum v teplické nemocnici. Ilustrační snímek: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Odběrové centrum v teplické nemocnici. Ilustrační snímek: KZ, a. s./Petr Sochůrek


5.10.2020

Do Zastupitelstva Ústeckého kraje se volilo také v nemocnicích Krajské zdravotní

Práva zvolit si své zástupce do Zastupitelstva Ústeckého kraje ve volebním termínu 2. a 3. října letošního roku využili zdravotníci a pacienti Krajské zdravotní, a. s., ve třech jejích nemocnicích. Volilo se v děčínské, ústecké a chomutovské nemocnici.

V Nemocnici Děčín, o. z., využil práva volit jeden hospitalizovaný pacient. Kroky volební komise vedly také do ústecké Masarykovy nemocnice, kde do přenosné volební urny vhodil hlasovací lístek jeden sloužící lékař a tři hospitalizovaní pacienti. V Nemocnici Chomutov, o. z., využila volebního práva jedna sloužící lékařka. V teplické a mostecké nemocnici nevyužil možnosti se zúčastnit voleb ani jeden ze sloužících zdravotníků a hospitalizovaných pacientů.

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji spravující nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý kraj a přilehlé spádové oblasti.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

V ústecké Masarykově nemocnici do přenosné volební urny vhodil hlasovací lístek sloužící lékař MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký

V ústecké Masarykově nemocnici do přenosné volební urny vhodil hlasovací lístek sloužící lékař MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký


1.10.2020

Krajská zdravotní v říjnu zahájí avizovanou dostavbu své ústecké nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. (KZ) zahajuje dostavbu svých nemocnic. Odstartuje ji v areálu největšího zdravotnického zařízení v Ústeckém kraji, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, výstavbou nového pavilonu, kam přesune celé Kardiocentrum včetně úspěšně se rozvíjející kardiochirurgie. Největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice poté zahájí realizaci dalších strategických investičních akcí, kterými současné představenstvo společnosti naplňuje své dlouhodobé plány – v nemocnicích v Děčíně a Chomutově.

„Pro nový pavilon v ústecké nemocnici na Severní Terase byla podepsána smlouva o dílo, uvedená v registru smluv 30. září. Tím je vše připraveno k předání staveniště zhotoviteli veřejné zakázky vzešlého z výběrového řízení. Stavební práce zahájí již začátkem měsíce října,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

„My jsme vlastně dostavbu nemocnic zahájili již před třemi lety novým pavilonem v Teplicích za bezmála 400 milionů korun. V letošním roce v něm Krajská zdravotní zahájila provoz centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V Ústí nad Labem, kde akce právě začíná, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přesídlí i Kardiocentrum, se všemi svými součástmi, což je kardiologická klinika, kardiochirurgické oddělení a kardioanestezilogické oddělení, a také oddělení hrudní chirurgie a pracoviště kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Předpokládané náklady činí přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Přibližuje se také zahájení dostaveb nemocnic v Děčíně a Chomutově. V současnosti již máme v obou případech vybraného zhotovitele a v nejbližší době očekáváme finalizaci veřejné zakázky s uzavřením smlouvy,“ dodal.

„Představenstvo v posledních šesti letech cílevědomě soustřeďuje své úsilí na modernizaci jednotlivých pracovišť a každé z nemocnic Krajské zdravotní. V úzké spolupráci s managementem společnosti se již mnohé podařilo, výsledky realizace investičních akcí a masivní obnovy zdravotnické techniky opravdu nelze přehlédnout. Dlouhodobá kontinuální finanční investiční podpora Ústeckého kraje umožnila dynamický rozvoj nemocnic rozhodujícího poskytovatele zdravotní péče v regionu,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Vybudování nového moderního pavilonu pro Kardiocentrum a další vysoce specializovaná medicínská pracoviště je logickým pokračováním plnění strategických zájmů společnosti Krajská zdravotní a přinese ještě vyšší kvalitu péče o pacienty,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Společnost má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří nemocnic, které KZ spravuje pro Ústecký kraj. V areálu ústecké nemocnice jde o „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 1 350 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou. Proběhne dostavba nemocnice v Děčíně, pro kterou se připravuje „Nový pavilon Emergency vč. operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 850 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou, a také dobudování komplexu v Chomutově o "Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 535 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou.

Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace. Objem uvedených investic je totiž nad rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).


Zdroj: info@kzcr.eu

Nový pavilon v ústecké Masarykově nemocnici

Nový pavilon v ústecké Masarykově nemocnici


1.10.2020

Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní v ústecké a v chomutovské nemocnici MUDr. Martina Chodacká získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019

Primářka onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s., ústecké Masarykovy nemocnice a v chomutovské nemocnice získala Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 ve zdravotní a sociální oblasti. Prestižní ocenění primářka převzala z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka ve středu 23. září 2020 v reprezentativních prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Statutárního města Ústí nad Labem. 

„Jsem rád, že jsem i letos mohl ocenit další významné osobnosti, které se v různých oblastech zasazují o rozvoj i propagaci Ústeckého kraje. Věřte mi, že je to činnost záslužná a obdivuhodná. Proto si právem zaslouží naší úctu,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Práce paní primářky MUDr. Martiny Chodacké si velmi vážím a k získání ceny jí blahopřeji. Zároveň jí musím poděkovat za péči a úsilí, s nimiž odvádí svou práci. Jsem rád, že je dalším z řady lékařů Krajské zdravotní oceněných v minulých letech Cenou hejtmana Ústeckého kraje. V minulých ročnících ji obdržel přednosta neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., následován přednostou kliniky urologie a robotické chirurgie MUDr. Janem Schramlem, Ph.D., MUDr. Janou Bednářovou, primářkou emergency a MUDr. Karlem Slámou, dlouholetým primářem oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku a MUDr. Pavlem Dlouhým, primářem infekčního oddělení, všichni z ústecké Masarykovy nemocnice,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Velmi mě těší, že zaměstnanci společnosti Krajská zdravotní často bývají oceněni za mimořádné zásluhy pro Ústecký kraj. Paní primářce MUDr. Martině Chodacké gratuluji a jsem přesvědčen, že určitě nebude posledním laureátem Ceny hejtmana z řad zdravotníků společnosti, která je zásadní mezi poskytovateli zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ připojil se ke gratulaci Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Cena hejtmana pro mě znamená hodně. Osobně ji vnímám, jako ocenění své dlouholeté práce v onkologii, kdy se podařilo po sloučení ústeckého a chomutovského onkologického pracoviště letos obhájit statut Centra vysoce specializované onkologické péče pro pacienty Ústeckého kraje. Jsem moc ráda, že jsem ocenění dostala a moc si toho vážím,“ uvedla k ocenění MUDr. Martina Chodacká.

Zachování péče o onkologické pacienty v Ústeckém kraji, a to v plném rozsahu, tedy včetně zachování plnohodnotné onkologické péče v chomutovské nemocnici, je jedním z nejvýznamnějších projektů Krajské zdravotní, a. s., které se podařilo získat statut Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé - s místem v Ústí nad Labem V Podhájí a v Chomutově, na dobu do 31. 12. 2025. 

Cena hejtmana vyznamenává vynikající občanské zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy. Uděluje se v pěti kategoriích. Laureáti obdrželi od Ústeckého kraje také odměnu ve výši 50 000 Kč.                       

Zdroj: info@kzcr.eu

Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní v ústecké a v chomutovské nemocnici MUDr. Martina Chodacká převzala ocenění z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní v ústecké a v chomutovské nemocnici MUDr. Martina Chodacká převzala ocenění z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka


30.9.2020

Krajská zdravotní spouští elektronický objednávkový systém pro testy na koronavirus

Krajská zdravotní, a. s., spouští od 1. října 2020 elektronický objednávkový systém pro testy na koronavirus pro odběrová centra ve všech pěti nemocnicích ve správě společnosti. Objednávat se mohou zájemci s elektronickou žádankou od praktického lékaře či krajské hygienické stanice i samoplátci. V elektronickém systému je možné objednat se i na test na protilátky.

„Elektronický objednávkový systém začne na adrese www.kzcr.eu/testcovid fungovat hned od půlnoci. Zájemci o test tam najdou všechny potřebné informace, tedy kdy přijít, jak se objednat, jak se chovat, jak dlouho bude vyšetření trvat, jestli budou platit, kdy dostanou výsledky a další. Spuštění elektronického objednávkového systému je dalším z kroků, které činíme pro zvládnutí očekávaného náporu pacientů vyžadujících hospitalizaci a testování většího počtu lidí v našich laboratořích,“ uvedl náměstek při řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Tomáš Hrubý.

Krajská zdravotní, a. s., je zapojena do státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti a splňuje požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová místa v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který je plně hrazený žadatelem, stojí 500 Kč.

Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856

  (pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin).

 

Nemocnice Chomutov rozšíří od soboty 3. října 2020 provozní dobu i na víkendy od 8:00 do 12:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


29.9.2020

Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci nemocnic, současnému vedení společnosti se daří naplňovat plánované cíle i dlouhodobé projekty

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci nemocnic, které pro Ústecký kraj spravuje. I ve složité době koronavirové pandemie se jejímu představenstvu a managementu daří naplňovat plánované cíle i dlouhodobé projekty. Největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice v těchto dnech zahajuje v areálu Masarykovy nemocnice dosud největší investiční akci ve své historii – výstavbu nového pavilonu, do něhož se přestěhuje Kardiocentrum KZ.

„Současnému představenstvu se daří plnit úkol, který si na svém počátku předsevzalo, rozvoj a investice do všech svých nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V dubnu letošního roku jsme v Děčíně uvedli do provozu magnetickou rezonanci, čímž jsme završili projekt, který lze jednoduše popsat jako ‚Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ‘. Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, Nemocnici Chomutov (1,5 T) a Nemocnici Most, kterou jsme pro naše pacienty připravili již na začátku letošního roku. Magnetická rezonance v Nemocnici Děčín je již šestou v nemocnicích Krajské zdravotní,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Je naší snahou, abychom v rámci Krajské zdravotní urgentní příjmy, které jsou v současnosti velmi důležitou součástí každé nemocnice, měli ve všech. Je to bezesporu velmi náročný úkol. Před dvěma lety jsme zprovoznili toto klíčové pracoviště v Teplicích a počítáme s nimi i při dostavbách v nemocnicích v Děčíně a Chomutově, které se chystáme zanedlouho zahájit. Samozřejmostí je obnova zdravotnické techniky a pořizování zcela nových, nejmodernějších přístrojů se špičkovými parametry tak, abychom mohli pacientům nabízet to nejlepší,“ řekl Ing. Jiří Novák.

„Podařilo se nám pro obyvatele Ústeckého kraje zachránit komplexní onkologickou péči, máme v regionu dvě rovnocenná pracoviště v Ústí nad Labem a Chomutově. Pro chomutovské oddělení nukleární medicíny se spádovostí pro okresy v západní části Ústeckého kraje v příštím roce připravujeme nákup přístroje pro pozitronovou emisní tomografii a počítačovou tomografii – PET/CT - a lineárního urychlovače včetně příslušenství pro onkologické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Náklady na oba tyto přístroje dosahují částky celkem 245 milionů Kč. V plánu je pořízení dalších modalit do nemocnic Krajské zdravotní. Dnes představenstvo společnosti rozhodlo o zahájení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodání modernizovaného počítačového tomografu pro radiologickou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici,“ informoval předseda představenstva KZ.

„Před více než sedmi lety začalo pracovat nové představenstvo, kterému se v těsné spolupráci s managementem daří naplňovat cíle směřující k postupné revitalizaci oddělení a modernizaci zdravotnické techniky v našich nemocnicích. Realizace investičních akcí v každé z páteřní sítě krajských nemocnic v dosud nebývalém rozsahu se daří díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Bez ní by tempo obnovy nemocničních areálů, modernizace jednotlivých oddělení i dalších specializovaných zdravotnických pracovišť nemohlo být tak vysoké,“ je přesvědčen Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

V letošním roce KZ zahájila ve své nemocnici v Teplicích provoz centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení ve zcela novém pavilonu. Náklady na jeho výstavbu a vybavení dosáhly výše bezmála 400 milionů Kč.

KZ má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří jejích nemocnic. Po pavilonu v Teplicích postaví moderní pavilony se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově, s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč respektive 535 milionů Kč. V největší nemocnici, v Ústí nad Labem, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přesídlí i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. Předpokládané náklady činí přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou.  

Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace. Objem uvedených investic je totiž zcela mimo rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).


Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

zástupce vedoucí Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Petr Sochůrek

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 107
Email:

Martin Klimeš

redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Tereza Komanová

koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte