10.7.2024

Krajská zdravotní získala díky daru nové fyzioterapeutické hřiště pro své pacienty na Zahražanech

Oddělení následné péče a Oddělení lůžkové rehabilitace mostecké nemocnice Krajské zdravotní, které sídlí v areálu na Zahražanech, pořídilo díky daru od společnosti Vršanská uhelná moderní fyzioterapeutické hřiště pro své klienty. Hřiště se stane atraktivní součástí jak pohybové, tak kognitivní terapie pacientů všech věkových kategorií. Pomůže v rekonvalescenci i léčbě pacientům po mrtvici, s roztroušenou sklerózou nebo s mentálním postižením či s neurologickými onemocněními.

„Do rekonstrukcí našich zařízení a do nákladné zdravotnické techniky můžeme investovat především vzhledem k důslednému využívání dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje, našeho jediného akcionáře. Zlepšovat komfort hospitalizovaných pacientů se nám však daří také díky podpoře soukromých osob a společností. Dlouholetá podpora skupiny Sev.en má pro naši společnost a její nemocnice opravdu velký význam,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, člen představenstva Krajské zdravotní.

Výstavba hřiště započala pokládkou základových desek v říjnu loňského roku a ukončena byla v polovině června letošního roku nainstalováním rehabilitačních strojů. Venkovní stroje jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, snadno ovladatelné a bezpečné. Jedinečným způsobem umožňují klientům cvičení na čerstvém vzduchu. Celková cena fyzioterapeutického hřiště činila téměř 349 tisíc korun bez DPH.

„Nové hřiště v Zahražanech vzniklo díky daru ve výši 300 tisíc korun od společnosti Vršanská uhelná. Za dar skupině Sev.en Česká energie, pod kterou Vršanská uhelná spadá, děkujeme a jsme rádi, že budeme moci nabídnout našim pacientům další možnosti k rehabilitaci,“ poděkoval ředitel Nemocnice Most Ing. Pavel Markalous.

„Krajskou zdravotní podporujeme dlouhodobě. V uplynulých letech jsme společně realizovali několik projektů, které měly za cíl zlepšit zdravotnickou péči v regionech, kde podnikáme. Mimo jiné jsme například podpořili modernizaci porodnice a neonatologického oddělení. Úroveň zdravotnictví a péče o pacienty, ale také dobré podmínky pro práci lékařů, jsou pro nás velmi důležité,“ uvedl generální ředitel Vršanské uhelné Ing. Petr Lenc.

Hřiště je koncipováno tak, aby sloužilo pacientům všech věkových kategorií. Pomůže klientům, kteří se pohybují na invalidním vozíku, o berlích nebo s chodítkem. Je vhodné pro osoby s mentálním postižením či s neurologickými onemocněními. Ideální je například pro rehabilitace po cévní mozkové příhodě, pro pacienty s roztroušenou sklerózou a podobně.

„Vzhledem k charakteru oddělení bude důležitou součástí k podpoře aktivity seniorů, podpoří jejich rehabilitaci a umožní udržet či dokonce zlepšit kondici jak po stránce pohybové, tak kognitivní, a přispět tak k prevenci vzniku demence a vzniku Alzheimerovy choroby. Areál spojený s hřištěm je především doplnění, které zatraktivňuje terapii probíhající za jiných podmínek než v terapeutických místnostech nebo běžných cvičebních místnostech,“ vysvětlil primář oddělení následné péče mostecké nemocnice MUDr. Tomáš Zelenka.

Na venkovních strojích bude možné provádět jak pohybovou, tak neurologickou terapii. V případě pohybové terapie terapeut u přístroje vyžaduje cílené, cílevědomé pohyby a postupem času i rozvoj síly a koordinace. Časem se i bez větší námahy pacient naučí správné pohybové vzorce opakováním určitého pohybu.

Při neurologické terapii je pak důležité použití senzorických integračních zařízení a stimulace proprioceptivního systému prostřednictvím zrakových, rovnovážných a vestibulárních smyslů. Cvičení má pozitivní vliv na zlepšení kognitivních procesů a také procvičuje koordinaci ruka-oko. Tento typ koordinace je zodpovědný za správný odhad vzdáleností a umožňuje přesně a cíleně plánovat a provádět pohyby.

„Naším cílem je obnovení a udržení pacientovy nezávislosti a soběstačnosti, dobré kvality života, snížení rizika následných příhod nebo sociální reintegrace. A to všemi vhodnými prostředky s maximálním nasazením,“ dodal primář Zelenka.

 

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu


Slavnostní otevření fyzioterapeutického hřiště Oddělení následné péče a rehabilitace Nemocnice Most v areálu v Zahražanech

Slavnostní otevření fyzioterapeutického hřiště Oddělení následné péče a rehabilitace Nemocnice Most v areálu v Zahražanech


9.7.2024

Umělá inteligence nově odhaluje diabetickou retinopatii rychle a efektivně

Ústecká Masarykova nemocnice Krajské zdravotní razantně zrychlila vyšetření sítnice diabetiků díky umělé inteligenci (AI). Ta odhaluje vážné onemocnění, diabetickou retinopatii (závažné onemocnění cév oční sítnice), která způsobuje slepotu. Díky umělé inteligenci mohou nyní vyšetřit pacienty přímo diabetologové. Metoda je rychlejší, šetří nároky na personál a tím zvyšuje dostupnost očních lékařů pro jiné pacienty – snižuje čekací doby na vyšetření.

Diabetologické centrum Krajské zdravotní nyní nově vyšetřuje onemocnění diabetické retinopatie pomocí klasické oftalmologické kamery dovybavené AI programem pro analýzu oční sítnice. V minulosti to bylo tak, že pacienti s diabetem byli odesíláni k vyšetření sítnice na oční oddělení. V současnosti jsou na specializované pracoviště posíláni jen ti, u kterých umělá inteligence odhalí diabetickou retinopatii. Není to jediná výhoda využití AI pro diagnostiku retinopatie. „Diabetologické centrum teď může nabízet vyšetření očí bez takzvaného rozkapání očí kvůli rozšíření zornic, po kterém pacient nějakou dobu špatně vidí a nemůže například řídit vůz. Další výhodou vyšetření pomocí IT je rychlost vyhodnocení (asi 30 sekund) a spolehlivost diagnózy kolem 95 procent, což je vyšší a rychlejší skóre než klasické vyhodnocení lékařem. Na oční oddělení následně posíláme opravdu jen ty pacienty, u kterých umělá inteligence vyhodnotila onemocnění retinopatií,“ vysvětluje vedoucí Diabetologického centra Krajské zdravotní MUDr. Lucie Radovnická.

Průlomový zdravotnický prostředek založený na AI, se specializuje na diagnostiku diabetické retinopatie. Tento inovativní software umožňuje neinvazivní a bezbolestný screening chronických nemocí prostřednictvím analýzy digitálních snímků oční sítnice. Ta je jediným místem na lidském těle, kde lze přímo pozorovat cévy, a díky pokročilým modelům neuronových sítí dokáže přesně identifikovat patologické změny.

• Diagnostický systém je určen pro poskytovatele zdravotních služeb k automatické analýze digitálních snímků oční sítnice u dospělých pacientů za účelem screeningu diabetické retinopatie.

• Pojišťovny hradí příslušný výkon diabetologům, a to jednou ročně. Screening je určen všem diabetikům, kteří dosud nemají diagnostikovanou diabetickou retinopatii.

• Diabetičtí pacienti by měli každý rok docházet do ordinace očního lékaře, aby se u nich případně diabetická retinopatie odhalila včas. Zdravotní pojišťovny však zaznamenaly, že na tyto prohlídky významná část pacientů nechodí.

• V případě pozdního odhalení nemoci dochází k závažným poruchám zraku nebo až ke slepotě. V České republice je evidováno cca 100 000 osob s diabetickou retinopatií, přičemž asi u 2 000 z nich způsobila slepotu

 

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Vedoucí Diabetologického centra Krajské zdravotní MUDr. Lucie Radovnická vyšetřuje sítnici

Vedoucí Diabetologického centra Krajské zdravotní MUDr. Lucie Radovnická vyšetřuje sítnici


8.7.2024

Video prozradí, jak funguje urgentní příjem v děčínské nemocnici Krajské zdravotní

Krajská zdravotní připravila pro veřejnost edukační video, které představuje celkové fungování nového pavilonu M s urgentním příjmem v děčínské nemocnici. Video-manuál má přispět k lepší orientaci i informovanosti pacientů. Ukazuje jim, jak se do pavilonu dopravit, jakými vstupy mohou vejít a jaká oddělení jsou součástí pavilonu.

Pacienti se prostřednictvím video průvodce dozví, jak postupovat při nutnosti využití urgentního příjmu, jakými prioritami se celý systém řídí a také vysvětluje, proč musí leckdy někteří klienti čekat déle než ti, co přišli později.

 „Videem chceme pomoci se klientům lépe orientovat a seznámit se s celým systémem fungování urgentního příjmu, aby je nic nepřekvapilo a při příchodu do pavilonu netápali. Rádi bychom, aby také pochopili, že o přežití pacienta často rozhodují pouhé vteřiny a že naléhavost každého případu určuje lékař. Může se tedy stát, že budou čekat déle než klienti, kteří přijdou později. Nicméně to neznamená, že by jim nebyla věnována dostatečná pozornost a péče,“ říká k videu Mgr. Petra Roubíčková, mluvčí Krajské zdravotní.

Nejmoderněji vybavené a pro nemocnici klíčové pracoviště, jakým děčínský urgent bezesporu je, otevřel své brány prvním pacientům 2. května 2024. Nyní slouží 130 tisícům obyvatel spádové oblasti Děčínska.

Celkové náklady na nový pavilon v Děčíně přesáhly 950 milionů korun, na čemž se částkou 150 milionů korun podílela dotace z Evropských fondů – konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu a nejvyšší část byla kryta investiční podporou Ústeckého kraje a investičním úvěrem od Komerční banky, který si vzala Krajská zdravotní pro zajištění svých investičních plánů.

 Video ke stažení najdete na: https://youtu.be/wwcLhsaTiC4

 

Kontakt pro média:
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
Petra Roubíčková
Urgentní příjem děčínské nemocnice Krajské zdravotní

Urgentní příjem děčínské nemocnice Krajské zdravotní


4.7.2024

Přední odborníci na nemoci nervového systému z Krajské zdravotní přednášeli v chomutovské nemocnici

Tradiční setkání neurologů a neurochirurgů proběhlo dne 26. června ve vzdělávacím centru chomutovské nemocnice. Krajský seminář specialistů na choroby nervového systému pořádalo neurologické oddělení chomutovské nemocnice Krajské zdravotní pod vedením primáře MUDr. Jiřího Neumanna, FESO. Téměř padesátka lékařů a zdravotních sester si vyslechla fundované přednášky předních odborníků Krajské zdravotní.   

 V úvodní přednášce, vedoucí lékař komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, upozornil na závažnost uzávěru sítnicové tepny jako jedné forem cévní mozkové příhody a na současné možnosti specifické léčby. Na něj navázal primář Neumann, specialista na neurovaskulární nemoci, který shrnul současné poznatky o načasování a bezpečném provedení různých typů operací u pacientů po překonané mozkové mrtvici. V další části se vedoucí lékař spánkového centra chomutovské neurologie MUDr. Kamil Slowik zaměřil na význam diagnostiky a léčby poruch spánku u řady závažných neurologických onemocnění s ukázkami vlastního souboru pacientů. Prezentace zajímavého případu závažného postižení páteře a míchy, které bylo prvním příznakem rakoviny jícnu, se ujal MUDr. Jan Slavík. Včasná diagnostika a úspěšná léčba tohoto pacienta na chomutovské neurologii byla podpořena úzkou mezioborovou spoluprací mezi neurologií, radiologií, neurochirurgií a onkologií.

Neurochirurgický blok otevřel docent MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA s přednáškou, která se týkala obrny lícního nervu a současných typů rekonstrukčních operací prováděných na ústecké neurochirurgii. Seminář uzavřel přednosta neurochirurgické kliniky ústecké nemocnice profesor MUDr. Martin Sameš, CSc. novým pohledem na radikální operační léčbu vestibulárních schwannomů (nezhoubný nádor). Ty se nacházejí na spodině lební a nejčastěji způsobují nepříjemné ušní šelesty, závratě a poškození hlavových nervů. Pokud se včas neodstraní, pak hrozí nejen úplná ztráta sluchu, ale také útlak mozkových struktur.         

 „Jsem rád, že jsme se po roce setkali. Na těchto seminářích si pravidelně předáváme důležité informace o výsledcích naší péče a novinkách, které zavádíme v oblasti konzervativní a operační léčby, abychom co nejlépe pomohli našim pacientům. Skvěle nastavená spolupráce i úspěchy našich neurologických odděleních a neurochirurgické kliniky ukazují na pevné místo mezi předními pracovišti v České republice,“ shrnul MUDr. Jiří Neumann, FESO, primář neurologického oddělení a odborný garant semináře.

Tradiční setkání neurologů a neurochirurgů ve vzdělávacím centru chomutovské nemocnice

Tradiční setkání neurologů a neurochirurgů ve vzdělávacím centru chomutovské nemocnice


3.7.2024

Hlavní vchod do mostecké polikliniky v areálu nemocnice Krajské zdravotní bude dočasně uzavřen


Z důvodu plánované rekonstrukce avizujeme uzavření hlavního vstupu do polikliniky v areálu mostecké nemocnice Krajské zdravotní. Hlavní vchod do mostecké polikliniky ze směru ulice J. E. Purkyně bude mimo provoz od 8. 7. 2024 minimálně po dobu 6 týdnů. Vozíčkáři se do polikliniky dostanou bezbariérově přes oddělení Urgentního příjmu, ostatní přes budovu B. Pro lepší orientaci je vhodné si prostudovat mapku s vyznačením dočasných změn.

•  Vstup do polikliniky pro bezbariérové pacienty bude umožněn pouze přes oddělení urgentního příjmu.
•  Běžný vstup do budovy polikliniky povede přes pavilon B.
•  Vstup na Magnetickou rezonanci bude zachován.
 
Značení změny vstupu do polikliniky je plánováno tak, aby byl zajištěn co nejplynulejší chod zdravotnických zařízení.
Děkujeme všem za pochopení a ohleduplnost při pohybu areálem mostecké Polikliniky a nemocnice Krajské zdravotní během nutných oprav.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
 
Mapa areálu mostecké nemocnice s vyznačením vstupů během rekonstrukce

Mapa areálu mostecké nemocnice s vyznačením vstupů během rekonstrukce1.7.2024

Z rodinných důvodů rezignoval na post předsedy představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba, nahradí ho Jakub Komárek

Na mimořádném jednání představenstva Krajské zdravotní, a.s., dnes z rodinných důvodů rezignoval na svou funkci předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba. Na post předsedy představenstva byl také ještě dnes (s účinností od zítra, tj. 2. 7. 2024), na návrh dosavadního předsedy, zvolen Ing. Jakub Komárek, který získal jednomyslnou podporu všech členů představenstva. Ondřej Štěrba zůstává nadále řadovým členem představenstva Krajské zdravotní, a.s.     

Z vážných rodinných důvodů se aktuálně nebudu moci věnovat Krajské zdravotní tak, jak moje dosavadní funkce vyžaduje. Proto jsem dnes požádal o uvolnění z funkce předsedy představenstva Krajské zdravotní a zůstanu nadále jeho řadovým členem,“ vysvětlil dnešní krok MUDr. Ondřej Štěrba.

Ve funkci předsedy nahradí MUDr. Štěrbu Ing. Jakub Komárek, kterého dnes na mimořádném jednání představenstva zvolili jeho členové jednomyslně. „Děkuji kolegům za důvěru. Členem představenstva Krajské zdravotní jsem od června 2021, takže s odpovědnostmi ve funkci předsedy jsem velmi dobře obeznámen. Bude také zachována i potřebná kontinuita práce představenstva na aktuálních úkolech před nadcházejícími krajskými volbami, ze kterých vzejde i nové představenstvo,“ komentoval dnešní volbu Ing. Jakub Komárek. 

Ekonom Jakub Komárek pochází z Litoměřic, v obci Klapý, kde aktuálně žije, je zastupitelem. Je také místopředsedou investiční a majetkové komise Ústeckého a kraje. V červnu 2021 byl zvolen členem představenstva Krajské zdravotní.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu

28.6.2024

Spodní vjezd do areálu ústecké Masarykovy nemocnice z ulice Na Kabátě bude dočasně uzavřen

Z důvodu opravy kanalizace avizujeme změny průjezdu areálem ústecké Masarykovy nemocnice. První etapa oprav proběhne 1.7. – 12.7. 2024. Omezení se dotkne především ulice Na Kabátě – dolního vjezdu k pavilonům I + T. Pro všechna osobní vozidla a vozy do 7,5t platí standardně trasa přes hlavní vjezd u lékárny, dále pak kolem budovy G, za Atrium. Objízdná trasa pro vozy nad 7,5t povede vjezdem nad horním parkovištěm, objížďkou za Atriem (pavilon A), kolem kyslíkových zásobníků, dále už standardně k budovám I + T. Pro lepší orientaci si prostudujte mapku s vyznačením dočasných dopravních změn.

Oprava kanalizace bude probíhat postupně ve třech na sebe navazujících etapách a skončí 31. července. V dalších dvou fázích bude ulice Na Kabátě průjezdná se značenými objížďkami. O dalších dopravních změnách poskytneme průběžně aktuální informace.

Dopravní značení je v objízdné trase plánováno tak, aby byl zajištěn co nejplynulejší provoz.

Děkujeme všem za pochopení a ohleduplnost při průjezdu areálem ústecké Masarykovy nemocnice během nutných oprav.


Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu


mapa areálu ústecké Masarykovy nemocnice s dopravními úpravami

mapa areálu ústecké Masarykovy nemocnice s dopravními úpravami27.6.2024

Prokopni to se ponořilo do tajů lidské sexuality

Oba Prokopové se rozhodli sejmout tabu sexuologického oboru. O citlivých tématech, která trápí část populace a o tom, že zabývat se jimi otevřeně je normální, si povídá s našimi zvědavými průvodci odborník na slovo vzatý a celostátní kapacita, primář Sexuologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a předseda České společnosti pro sexuální medicínu, MUDr. Marek Broul Ph.D., MBA, FECSM. V tomto díle se dozvíte, s čím sexuolog může pomoci mužům, ženám i při párové terapii. Chcete vědět, jaké jsou nejnovější trendy v sexuologii? Že sexuologie je dnes multidisciplinárním oborem? Přehrajte si nový díl našeho videopodcastu.

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Zleva Marek Broul, Prokop Seif a Prokop Voleník

Zleva Marek Broul, Prokop Seif a Prokop Voleník

Třicátý třetí díl Prokopni to


27.6.2024

Prezentace Spondylochirurgického centra Masarykovy nemocnice v elitní společnosti mezinárodního kongresu ve Vídni

Spondylochirurgické centrum Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní prezentovalo v červnu svoji práci na odborném mezinárodním kongresu Cervical Spine Research Society (CSRS) konaném ve Vídni. Vedoucí lékař Spondylochirurgického centra Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní neurochirurg doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D, MBA prezentoval vyžádanou přednášku věnující se sporným indikacím k operacím u poranění kranio-cervikálního přechodu a subaxiální krční páteře. Prezentace byla zaměřena i na vzácnější čistě ligamentózní poranění horní krční páteře, se kterými má ústecké traumacentrum bohaté skutečnosti. Vědeckého sympozia konaného v sousedství letního sídla rakouských císařů, v Schönbrunnu, se jako už tradičně zúčastnila světová elita odborníků na diagnostiku a léčbu onemocnění krční páteře, tentokráte z 32 zemí od Japonska po Spojené státy. “Jedná se o poctu a významné ocenění naší dlouhodobé klinické práce, aktivní dlouholeté spolupráce na mezinárodních edukačních kurzech a vědeckých výstupů, které můžeme realizovat mimo jiné i díky grantové podpoře Krajské zdravotní,” uvedl docent Vachata.

Příští CSRS kongres se bude konat v květnu 2025 v Praze a hostitelem tohoto mezinárodního odborného setkání bude právě doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, který je členem výboru této prestižní organizace.

doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D, MBA přednáší na mezinárodním kongresu ve Vídni

doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D, MBA přednáší na mezinárodním kongresu ve Vídni


24.6.2024

Mostecká nemocnice Krajské zdravotní ocenila za výsledky v odborné praxi nejlepší studentky střední zdravotnické školy

Získat střední zdravotnický personál do nemocnic není snadné. Zajištění dostatku kvalitních sester je běh na dlouhou trať a spočívá ve spolupráci a dlouhodobém působení na mnoha frontách. Krajská zdravotní, která je v České republice největším poskytovatelem nemocniční péče, studenty láká na možnosti exkurzí, praxí, stáží i na stipendijní programy. Mostecká nemocnice dlouhodobě úzce spolupracuje se zdejší střední zdravotnickou školou, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Nyní její vedení ocenilo nejlepší studentky třetího ročníku, které praxi v nemocnici úspěšně absolvovaly.

Certifikát „za vynikající praxi“ slavnostně předali 20. června Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra, a Ing. Jitka Hašková, ředitelka Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě.

„Akci jsme uspořádali v rámci rozvoje spolupráce se střední zdravotnickou školou. Předáním certifikátů a poděkováním za skvěle zvládnutou odbornou praxi jsme jim chtěli dát najevo, že bychom je rádi získali pro práci v naší nemocnici a osobně je ujistit, že je budeme podporovat v dalším vzdělávání a profesním rozvoji. “ řekl Ing. Pavel Markalous.

Dvě třídy třetího ročníku oboru praktická sestra, kterých se praxe v nemocnici týkala, navštěvuje 50 dívek. Vybrali jsme 24 nejlepších, které jsme pozvali. Dnes je Nemocnici Most pod vedením pana ředitele ocenila za jejich dobrou práci a příkladný přístup k plnění praxe. Motivovala je k tomu, aby ve svém budoucím studiu a profesi zůstaly,“ přiblížila Ing. Jitka Hašková.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
Oceněné studentky střední zdravotní školy

Oceněné studentky střední zdravotní školy


Prosím, čekejte