11.5.2022

Zástupci vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jednali s přednosty klinik z Masarykovy nemocnice

Pracovní jednání zástupců vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP), Krajské zdravotní, a.s., (KZ) a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) s přednosty klinik z ústecké Masarykovy nemocnice – za účasti představitelů KZ a vedení ústecké nemocnice – se uskutečnilo v pátek 6. května 2022 na ředitelství společnosti.

MNUL a ústeckou UJEP v současnosti spojuje již 12 klinik a Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky, ustanovený v loňském roce jako zatím poslední společné pracoviště. Spolupráce obou subjektů začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustanoveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. Přednostové klinik, primáři oddělení a další lékařští specialisté přednášejí na FZS UJEP. Studenti a studentky naopak mají možnost uplatnit své poznatky získané studiem přímo v praxi v MNUL a v dalších nemocnicích KZ. Vysoké škole poskytla KZ v areálu MNUL na ústecké Severní Terase pozemek pro výstavbu nové budovy fakulty, kterou UJEP v současné době dokončuje.

„Spolupráce s univerzitou si velmi vážíme. Právě výchova a výuka nových zdravotníků je pro Krajskou zdravotní, a.s. klíčová. Nezastíráme, že nedostatek erudovaného personálu je jedním z problémů, který nás pálí, a který řešíme. Věříme, že nové prostory fakulty zvednou zájem o zdravotnické obory a my tak získáme nové, kvalifikované kolegy,“ vyzdvihl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Krajská zdravotní a zejména ústecká Masarykova nemocnice jsou pro naši fakultu nezastupitelným partnerem. Zapojení zkušených lékařů a dalších zdravotnických profesionálů do teoretické i praktické výuky, ale i spolupráce v publikační a další tvůrčí činnosti, znamenají pro fakultu významný odborný přínos,“ zdůraznil doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 Zdroj: info@kzcr.eu


Zleva MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, a MUDr. MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní a.s.

Zleva MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, a MUDr. MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní a.s.


9.5.2022

V mostecké nemocnici Krajské zdravotní se konala odborná konference Letem světem s výživou

Oddělení hlavní sestry Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., uspořádalo odbornou konferenci s názvem „Letem světem s výživou“. Konference, která se uskutečnila ve čtvrtek 5. května 2022 v kinosále mostecké nemocnice, se věnovala poznatkům z nutričního poradenství a péče, dietologie a gastroenterologie.

Odborný program ve dvou blocích přinesl přednášky, které obsáhly celou řadu aspektů problematiky práce nutričních poradců a dalších lékařských i nelékařských specialistů. Účastníci konference vyslechli příspěvky např. „Dieta s omezením tuků“, „Enterální výživa vs. mixovaná strava“, „Výživa kriticky nemocných. Co říkají doporučené postupy“, „Parenterální výživa“, „Výživa při diabetes mellitus I. typu“, „Dysfagie“ či „Malnutrice u seniorů a její léčba“.

Odborným garantem konference byla Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.  „Jsem velice ráda, že se konečně po dvou letech konference uskutečnila. Jedná se o téma, které v rámci vzdělávacích akcí Krajské zdravotní nebylo, a proto se stalo pro mne a mé nutriční terapeutky výzvou konferenci uspořádat. Konference proběhla v příjemné atmosféře včetně získání informací a poznatků z nutriční péče. Děkuji všem, co se podíleli na její přípravě,“ zhodnotila akci Mgr. Šárka Gregušová.

Nutriční poradna a ambulance v Nemocnici Most, o.z., byla otevřena hospitalizovaným a ambulantním pacientům s doporučením od ošetřujícího, oborného či praktického lékaře 14. ledna 2019. Tým tvoří lékařka a dvě zkušené nutriční terapeutky. V nutriční ambulanci a poradně bylo za rok 2021 ošetřeno 613 ambulantních pacientů a 205 pacientů hospitalizovaných.

 

Zdroj: info@kzcr.cz

V kinosále mostecké nemocnice se konala odborná konference Letem světem s výživou. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

V kinosále mostecké nemocnice se konala odborná konference Letem světem s výživou. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


6.5.2022

Krajská zdravotní upravuje provozní dobu odběrových center. V ústecké nemocnici centrum stěhuje do infekčního pavilonu, v rumburské odběry pro malý zájem končí

Odběrová centra vzorků na testy k nemoci COVID-19, jejichž provoz zajišťuje prostřednictvím svých nemocnic Krajská zdravotní, a.s., upravují provozní dobu. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem se navíc odběrové centrum stěhuje z pavilonu „T“ do infekčního pavilonu „I“. Provoz zde zahájí v pondělí 9. května 2022. V Nemocnici Rumburk bude provoz odběrového centra pro malý zájem od stejného data ukončen.

Přehled odběrových center v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., k testování přítomnosti viru způsobujícího onemocnění COVID-19 :

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
PROVOZNÍ DOBA OD 9. KVĚTNA: ČT 12:00 – 15:00 hodin

Teplice
Nemocnice Teplice
Budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice
PROVOZNÍ DOBA OD 9. KVĚTNA: PÁ 8:00 – 12:00 hodin

Most
Nemocnice Most
Budova F, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
PROVOZNÍ DOBA OD 1. KVĚTNA: ST 8:00 – 11:00 hodin

Chomutov
Nemocnice Chomutov
Budova A, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
PROVOZNÍ DOBA OD 28. DUBNA: PO 8:00 – 11:00 hodin  

Litoměřice
Nemocnice Litoměřice
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, v pavilonu A, vstup okolo Nemocniční lékárny KZ
PROVOZNÍ DOBA:
PO, ST, PÁ 8:00 – 11:00 hodin

Zdroj: info@kzcr.eu


5.5.2022

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o státním svátku Den vítězství

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťujících lékárenskou pohotovost o státním svátku Den vítězství v neděli 8. května 2022. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod společnost Krajská zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:

Lékárna BENU – OC Centrál, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

     

Zdroj: info@kzcr.eu

 


5.5.2022

Krajská zdravotní nabízí při hledání nových zaměstnanců pomoc se zajištěním bydlení

Krajská zdravotní, a.s., se jako většina zdravotnických zařízení potýká s nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu, a proto se snaží zatraktivnit nabídku zaměstnání pro nové zdravotníky. Jedním z těchto motivačních kroků je pomoc novým uchazečům se zajištěním bydlení. To v současné době představuje hlavně pro mladé absolventy značný problém, proto společnost dlouhodobě usiluje o to, aby nově příchozím zaměstnancům pomohla zajistit vhodnou formu dočasného nebo trvalého bydlení. Dá se předpokládat, že každý nový uchazeč bude mít své konkrétní požadavky a představy ohledně svého budoucího bydlení, a proto pro ně Krajská zdravotní, a.s., připravila několik možných forem podpory.

Krajská zdravotní, a.s., nyní disponuje bytovým fondem napříč městy v Ústeckém kraji. Tyto byty má možnost poskytnout k užívání svým zaměstnancům. Většinou se jedná o městské byty, a to za velmi výhodných finančních podmínek. Tyto byty primárně slouží k ubytování zaměstnanců na kratší dobu, např. jednoho roku, než se jim samotným podaří najít vlastní bydlení.

Další formou podpory nových zaměstnanců je poskytnutí příspěvku na nájemní bydlení po dobu až 2 let, a to v případě, že zaměstnanec bude bydlet v komerčním nájemním bydlení, tedy nikoliv ve finančně zvýhodněných městských bytech nebo ubytovně vlastněné Krajskou zdravotní, a.s.

V případě, že se nový uchazeč rozhodne pro koupi bytu či rodinného domu, anebo pro jejich výstavbu, připravila Krajská zdravotní, a.s., několik forem podpory. V prvé řadě je možné náborový příspěvek (který Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. pro některé vybrané pozice nabízí) složit uchazeči přímo do banky, a to jako ekvitu nezbytnou pro získání hypotéky. Vedení Krajské zdravotní, a.s., také řeší možnost získání co nejvhodnějšího hypotečního úvěru. Tento krok je ale nyní ještě v intenzivním jednání, o jehož výsledcích bude společnost dále informovat.

Krajská zdravotní, a.s., také navazuje spolupráci s jednotlivými městy v Ústeckém kraji. Ta jsou schopna nabídnout ke koupi pozemky novým uchazečům, kteří by si na nich mohli postavit vlastní dům. V této souvislosti také společnost navázala spolupráci s architektem. Ten je připraven uchazečům navrhnout požadovaný dům, a také jim pomoci zajistit firmu, která by tento dům na vybraném pozemku postavila. Současně se povedlo navázat spolupráci se subjekty, které by byly schopny novým uchazečům nabídnout ke koupi byt pro případ, že by tento uchazeč nechtěl stavět dům, ale preferoval by bydlení v bytě.


Zdroj: info@kzcr.eu

Nově zrekonstruovaný byt pro lékaře v Nemocnici Most.

Nově zrekonstruovaný byt pro lékaře v Nemocnici Most.

Nově zrekonstruované byty pro lékaře v Nemocnici Most


4.5.2022

Krajská zdravotní představila na ortopedické konferenci chomutovské Centrum plánované chirurgie ruky a nohy

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), představila odborné veřejnosti nově vzniklou platformu pro elektivní ortopedickou operativu v rámci Ústeckého kraje. Svou první Konferenci Centra plánované chirurgie ruky a nohy uspořádalo ve dnech 29. – 30. dubna Ortopedické oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. Akce, která se uskutečnila v prostorách zámku Červený hrádek u Jirkova, se zúčastnila stovka zdravotníků z celé České republiky.

Odborný program uvedl blok o současných trendech, a to nejprve v operativě předonoží a zadonoží, na kterou navázaly příspěvky o využití endoskopie a artroskopie při léčbě chorob a postižení horní končetiny. Druhá část programu se věnovala léčbě ruky, např. možnosti operačního řešení rhizartrózy, náhradám drobných kloubů prstů ruky či revmatochirurgii ruky a zápěstí. V závěrečném bloku zazněly mj. příspěvky na témata progresivní kolabující noha, OT paty a Achiloodynie – možnosti řešení nebo miniinvazivní operační techniky u kladívkových prstů artrózy MTP kloubu palce a diabetických pacientů. Mezi přednášejícími byli specialisté z renomovaných pracovišť z celé České republiky – Fakultní nemocnice Motol, Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, Krajské nemocnice Liberec, a.s., Karvinské hornické nemocnice a.s., nebo Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Účastníky konference pozdravil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. „Vznik této platformy, která je součástí ortopedického oddělení v Chomutově, které vede právě pan primář Jurča, jsem velmi rád podpořil a vítám ji. Sám jsem chirurg a moc dobře si uvědomuji, jak specifická zrovna ruka je. Operovat ji tedy opravdu musí skuteční odborníci a ty v Chomutově jednoznačně máme. Panu primáři a celému jeho týmu přeji hodně spokojených pacientů. Bude to vizitka jejich skvělé práce, ale také celé Krajské zdravotní, která chomutovskou nemocnici spravuje,“ řekl.

„Myslím si, že se nám podařilo skloubit velmi zajímavý a kvalitní odborný program, odprezentovaný odborníky z celé České republiky v krásném prostředí zámku Červený Hrádek,“ zhodnotil konferenci její odborný garant MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického oddělení a vedoucí Centra plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Centrum plánované chirurgie ruky a nohy vzniklo při Ortopedickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Na chomutovském pracovišti provedou přes 300 rekonstrukčních a specializovaných výkonů na ruce či noze ročně. Cílem specializovaného centra je vytvoření podmínek pro další rozvoj chirurgie ruky a nohy v rámci Ústeckého kraje a zlepšení dostupnosti a zkvalitnění vysoce specializované péče v těchto podoborech ortopedie pro obyvatele Ústeckého kraje. Centrum umožní postupné navyšování některých specializovaných výkonů, rozšiřování jejich spektra a zavádění nových operačních technik. V budoucnu by mělo fungovat také jako specializované školící centrum pro chirurgii ruky a chirurgii nohy v rámci České republiky.

Část ortopedie, která se věnuje chirurgii nohy, se zaměřuje na část dolní končetiny pod úrovní hlezenního kloubu (včetně). Věnuje se řešení sportovních úrazů a zejména následků poranění pohybového aparátu nohy a hlezna v podobě různých nestabilit, poúrazových deformit a artróz. Patří sem rovněž v nemalé míře operační léčba rozsáhlých vrozených a získaných deformit přednoží a zadní nohy. Typické diagnózy, které patří do této části ortopedie, jsou vbočený palec, ztuhlý palec, deformity prstů a plochonoží ať již vrozené či získané, problematika zadonoží a hlezna. Samostatnou skupinou jsou deformity a postižení nohou jako součást systémového onemocnění ze skupiny revmatických či neurologických chorob.

Chirurgie ruky zaměřující se na část horní končetiny pod úrovní zápěstí (včetně) se podobně jako v případě nohy věnuje řešení traumat a jejich následků, ať již při měkkotkáňovém, kostním či dokonce nitrokloubním poranění. Jedná se o řešení problematiky následků poranění šlach, nestabilit zápěstí a drobných kloubů prstů, poúrazových osových deformit, pakloubů či posttraumatických artróz. Součástí je řešení i primárních artróz drobných kloubů prstů a zápěstí, vrozených vad a deformit. Patří sem rovněž celá řada získaných chorob a postižení měkkých tkání a struktur, od drobných včetně stenozujících tendovaginit či úžinových syndromů až po významné, jako například Dupuytrenova kontraktura či tumorózní afekce v oblasti ruky. Samostatnou skupinou je problematika revmatického postižení ruky, která je zde, jakožto na jednom z mála pracovišť v České republice, významně zastoupena.

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Odborným garantem konference byl MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického oddělení a vedoucí Centra plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Odborným garantem konference byl MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického oddělení a vedoucí Centra plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

3.5.2022

Krajská zdravotní představila svou první mobilní aplikaci. Kázetka pomůže nejen zákazníkům Nemocničních lékáren KZ

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) která provozuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, představila svou historicky první mobilní aplikaci. Kázetka usnadňuje práci s eRecepty a rezervaci léků v Nemocničních lékárnách KZ, informuje o novinkách ze společnosti a jejích nemocnic či pomůže s navigací.

Aplikace Kázetka je určena pro širokou veřejnost. Jedná se o informační zdroj o Nemocničních lékárnách Krajské zdravotní, jejich otevírací době a především slouží k jednodušší komunikaci mezi lékárníkem a pacientem. Aplikace zákazníka rychle propojí s lékárnou a umožní mu využít všechny služby. Cílem je ušetřit pacientům čas a zvýšit komfort při výdeji léků v lékárně.

„Hlavním smyslem nové aplikace Krajské zdravotní je propagace společnosti v zařízeních, která mají lidé napříč generacemi denně v ruce. Chtěli jsme pacienty v celém kraji informovat o novinkách v našich lékárnách a ambulancích. Kázetka je již volně ke stažení, ale rádi bychom řekli, že se jedná o pilotní modul, nikoli o finální podobu. V budoucnu bychom s pacienty přes naši mobilní aplikaci rádi komunikovali ještě více, pomáhali jim například s objednáváním k lékaři, připomínali termíny vyšetření či je navigovali na jednotlivá oddělení,“ nastínil budoucnost mobilní aplikace Krajské zdravotní, a.s., generální ředitel společnosti MUDr. Petr Malý, MBA.

Že se uživatelé Kázetky nemusejí bát o své soukromí, potvrdil náměstek pro řízení informačních systémů Krajské zdravotní, a.s., Jan Pejchal. „Samotná aplikace je nainstalovaná v mobilním telefonu, z osobních údajů zpracováváme jen nezbytné minimum dat, veškerá komunikace je šifrovaná. Všechny další informace k ochraně a zpracování osobních údajů uživatelé aplikace najdou ve všeobecných obchodních podmínkách, které je nutné odsouhlasit při prvním spuštění Kázetky,“ uvedl Jan Pejchal.

A jak vypadá samotná aplikace? V horní části Kázetky uživatelé najdou aktuální informace z Krajské zdravotní a jejích nemocnic, například provozní dobu očkovacích center či UA pointů pro běžence z Ukrajiny. Nechybí ani zvýhodněné nabídky Nemocničních lékáren KZ.

Tlačítko „NAŠE LÉKÁRNY“ uživatele dostane k detailním informacím o sedmi lékárnách společnosti. U každé je přesná adresa, aktuální otvírací doba, kontakty a možnost přímého spuštění navigace k lékárně. S navigací k nejbližší Nemocniční lékárně KZ pomůže samostatné tlačítko „NAJDI NEJBLIŽŠÍ“ v hlavní nabídce.

Důležitou součástí je položka „MOJE RECEPTY“. V té mají uživatelé Kázetky možnost přidávat a spravovat své recepty. Přidat eRecept je možné manuálním zadáním, naskenováním QR kódu či zkopírováním z SMS, ve které elektronický recept do mobilního telefonu přišel. ERecept je možné si uložit pro pozdější použití či léky rovnou rezervovat ve vybrané Nemocniční lékárně KZ. Po vytvoření rezervace se požadavku začne věnovat v Nemocniční lékárně KZ již konkrétní zaměstnanec, který následně se zákazníkem vyřeší podrobnosti.

„Velkým přínosem Nemocničních lékáren KZ je široký sortiment, který nabízejí. Aplikace Kázetka nabízí možnost si u nás recept snadno zarezervovat. Se zákazníkem navíc aktivně komunikujeme a jsme schopni mu poskytnout kompletní servis, například zajištění náhrady daného léku, je-li to třeba. Do naší lékárny tak pacient přijde až pro hotový přípravek a nemusí sem chodit dvakrát,“ pochvaluje si náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ Mgr. Olga Mučicová.

Věříme, že Kázetka pomůže všem uživatelům, kteří si ji do mobilního zařízení nainstalují, využívat služby Krajské zdravotní, a.s., ještě lépe a efektivněji.

Aplikace Kázetka je ke stažení dostupná ve verzi pro Android na Google Play i pro iOS v App Storu.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA a Mgr. Olga Mučicová.

MUDr. Petr Malý, MBA a Mgr. Olga Mučicová.

Kázetka pomůže nejen zákazníkům Nemocničních lékáren KZ


29.4.2022

Krajská zdravotní počtvrté uspořádala Ústecký hematologický den

Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., počtvrté uspořádalo odbornou konferenci s názvem Ústecký hematologický den. Ústecké oddělení klinické hematologie je od roku 2013 pracovištěm s rozšířenou hematoonkologickou péčí a centrem pro léčbu krvácivých chorob pro celý Ústecký kraj. Odborná konference se konala v úterý 26. dubna 2022 v Hotelu & Restaurantu Větruše v Ústí nad Labem za účasti stovky zájemců z řad lékařů, sester a laboratorních pracovníků.

Program konference s desítkou přednášek byl rozdělen do tří bloků. V úvodu konference vystoupil s přednáškou s názvem „Interakce komplementu, trombózy a hemostázy“ MUDr. Jaromír Gumulec z Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a primář MUDr. Petr Kessler z Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Pelhřimov s praktickými informacemi o antikoagulační léčbě. V druhém bloku sdělili své poznatky o novinkách v léčbě myelodysplastického syndromu a dále cílené léčby chronické lymfocytární leukemie specialisté ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – MUDr. Anna Jonášová, Ph.D., z Interní kliniky a MUDr. Martin Špaček, Ph.D., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD).

Nově zde specialisté prezentovali také práce zaměřené na poznatky a kazuistiky s covidovými pacienty. Mgr. Ivana Malíková z Centrální hematologické laboratoře a Trombotického centra ÚLBLD Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se zabývala heparinem indukovanou trombocytopenií u těchto nemocných. Ing. Pavla Bradáčová z pořádajícího pracoviště hovořila o využití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) při covidové pneumonii.  O svá zjištění z praxe a pohledy na odbornou problematiku se podělili s kolegy i další pracovníci ústeckého oddělení klinické hematologie - MUDr. Filip Černý a MUDr. Jana Langová.

„Velice nás potěšily kladné ohlasy účastníků naší konference, odborný program hodnotili jako velmi zajímavý a přínosný a vyjádřili zájem o příští hematologický den shrnula MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., která byla odborným garantem konference.


 Zdroj: info@kzcr.eu

Odborným garantem konference byla MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Odborným garantem konference byla MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


28.4.2022

Ústecký kraj odeslal přes Krajskou zdravotní na Ukrajinu zdravotní materiál za téměř půl milionu korun

Zdravotnický materiál v hodnotě téměř půl milionu korun věnoval Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., na pomoc Ukrajině. Dar předal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller zástupci české pobočky mezinárodní humanitární organizace ADRA, která materiál převeze na Zakarpatí, odkud bude dále distribuován dle aktuální potřeby.

„Lidem, kteří přicházejí sem do Ústeckého kraje, pomáháme, jak můžeme, ale uvědomujeme si, že pomoc potřebují i lidé na území, kde se bojuje. Zdravotnický materiál je to základní, co by měli dostat a proto jsme se rozhodli pomoci právě tímto způsobem,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Krajská zdravotní se o situaci na Ukrajině zajímá od samotného začátku válečného konfliktu. „Rád bych všem poděkoval za projevy zájmu a solidarity v souvislosti s děním na Ukrajině. Tato tragédie nám rozhodně není lhostejná a od samotného začátku se snažíme lidem zasaženým konfliktem pomoci. Velmi nás těší zájem a úsilí Ústeckého kraje, který dar zdravotnického materiálu inicioval. Právě s naším jediným akcionářem intenzivně komunikujeme, aby se jednalo o pomoc skutečně efektivní,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

Krajská zdravotní, a.s., veškeré své aktivity s Ústeckým krajem koordinuje a nejen na pomoci Ukrajině úzce spolupracuje. Ve svých nemocnicích zajišťuje péči o běžence, občany Ukrajiny, kteří přicházejí do Ústeckého kraje. V některých z nich dokonce přistoupila k otevření nových ambulancí určených právě pro tyto pacienty, tzv. UA pointů. „O běžence se personál naší společnosti stará i v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, řadu dalších ukrajinských občanů už společnost také zaměstnala. Od začátku války na Ukrajině přijala na čtyři desítky ukrajinských zaměstnanců, z toho 15 lékařů, 7 všeobecných sester, 6 praktických sester, 3 sanitáře a jednu porodní asistentku,“ dodal generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Za humanitární organizaci ADRA dar převzal zástupce české pobočky Jan Foltýn. „Od počátku konfliktu na Ukrajině se setkáváme s velkou vstřícností dárců i dodavatelů. Dar Ústeckého kraje a Krajské zdravotní zapadá do této mozaiky, cenný je pro nás specifičností, protože se jedná o materiál vybraný odborníky na zranění spojená s krizovou situací, která na Ukrajině panuje. Ukrajinská ADRA má vybudované distribuční kanály, které zajistí, že se pomoc dostane k těm, kteří ji opravdu potřebují,“ doplnil Jan Foltýn.


Zdroj: info@kzcr.eu

Hejtman Ing. Jan Schiller (vlevo) a Jan Foltýn

Hejtman Ing. Jan Schiller (vlevo) a Jan Foltýn


25.4.2022

Putovní výstava PytlíkART o životě lidí se stomií bude k vidění v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem je další v sérii měst, ve kterém proběhne putovní výstava projektu PytlíkART pacientské organizace Českého ILCO. Tentokrát se výstava bude konat v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., a regionálním spolkem stomiků 100MICI UL chce České ILCO přiblížit lidem život se stomií a ukázat, že za vývod není potřeba se stydět.

V rámci osvěty o životě lidí s vývodem České ILCO připravilo projekt PytlíkART, malování na stomické pytlíky. „Chceme, aby lidé věděli, jak stomický sáček vypadá, nebáli se ho dotknout a mluvit o něm,“ vysvětluje motivy duchovní tvůrkyně výstavy Jitka Svobodová z Českého ILCO.

„Pytlík je něco, co je naší součástí, ale naše okolí někdy ani netuší, že jej máme. Neví, že řešíme, jestli nám dobře drží, jestli nepodtéká, není cítit nebo vidět pod oblečením. Spousta lidí na stomii pohlíží jako na stigma. Ať už samotní stomici, jejich okolí nebo veřejnost. Za stomii se není třeba stydět, protože nám zachránila život! Abychom náš život přiblížili i lidem, co o tématu nic neví, rozhodli jsme se z naší každodenní pomůcky vytvořit umělecké dílo,“ přibližuje Jitka Svobodová, finanční manažerka pacientské organizace, která je sama mnoholetou stomičkou a dodává, že cílem osvětového projektu je dostat povědomí o stomicích mezi co nejvíce lidí a ukázat, že se stomií život nekončí. Vyzývá tak všechny stomiky, jejich blízké či ostatní, kteří se chtějí zapojit, aby pomalovali pytlík, napsali o sobě pár vět a podíleli se tak společně s Českým ILCO na boření mýtů o stomii. 

Výstava netradičního umění na stomických pytlících bude probíhat v atriu Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem od 12. 5. do 30. 6. 2022.  Slavnostní vernisáž pak proběhne 12. 5. 2022 od 15 hodin a je určitě na co se těšit. Záštitu nad akcí převzal MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Jsme rádi, že výstava PytlíkART proběhne právě v naší nemocnici. Sám jsem lékař – gastroenterolog a tak velmi dobře vím, jak citlivé a stále stigmatizované toto téma je a jak důležitá je tedy informovanost a osvěta právě v souvislosti s touto diagnózou. Děkuji, že jsme byli k projektu přizváni a věřím, že se pacientům a návštěvníkům Masarykovy nemocnice bude výstava nejen líbit, ale také že se něco víc dozví o tématu, o kterém se nahlas příliš nemluví,“ říká za Krajskou zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

V rámci slavnostního zahájení vystoupí zástupci  Českého ILCO i Krajské zdravotní a.s. Reprezentanti stomiků představí projekt a osvětový kalendář Českého ILCO. Chybět nebude ani pacientský příběh či zahájení dalšího ročníku ankety Moje stomická sestra. V anketě mohou pacienti nominovat své oblíbené sestřičky a poděkovat jim za jejich práci, empatii a pochopení, které mají pro každého stomika. Nejde zde o věk, ani fyzickou krásu, ale krásu srdce, laskavost a lidskost. Všechny podrobnosti jak nominovat sestřičku jsou na stránkách www.ilco.cz

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte