29.8.2022

Vítězem soutěže Anděl mezi zdravotníky je primářka Marta Vachová z teplické nemocnice Krajské zdravotní

Vítězství v soutěži Anděl mezi zdravotníky 2022 patří MUDr. Martě Vachové, primářce Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního RS centra pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Na slavnostním večeru, který se uskutečnil v sobotu 27. srpna v náchodském divadle i za účasti ředitelů teplické nemocnice MUDr. Tomáše Hrubého a děčínské nemocnice MUDr. Michala Hanauera, MBA, o jejím prvenství mezi dvanáctkou finalistů rozhodla odborná porota.

„Ocenění, kterého si velmi vážím, vnímám zároveň jako ohodnocení nejen mojí práce, ale dlouhodobého snažení celého našeho týmu na teplickém neurologickém oddělení a v RS centru. Nikdy nechci mít pocit, že má práce je rutina, mluvit s našimi pacienty a vyslechnout je považuji za nesmírně důležité. Snažíme se být jim spíše jakýmisi průvodci – přátelský přístup je osvědčeným receptem a díky tomu centrum dobře funguje,“ reagovala na svou účast v projektu Anděl mezi zdravotníky a na své prvenství MUDr. Marta Vachová.

„Vím, že paní primářka Vachová dlouhodobě odvádí výbornou práci. Jsem rád, že její výsledky a empatický přístup celého jejího týmu k pacientům, kteří celoživotně potřebují pomoc při léčbě roztroušené sklerózy, neunikly pozornosti ostatních,“ vyzdvihl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Paní primářce gratuluji a velice děkuji za vše, co pro naše pacienty dělá. Díky tomu, že svou práci zastává skvěle a dává do ní velký kus sebe, jí ocenění Anděl mezi zdravotníky patří naprosto zaslouženě,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

„Vítězkám samozřejmě gratuluji, ale vím, že osobně bych první místo nejraději rozdal všem. Byli neskuteční a rád jsem s nimi spolupracoval,“ uvedl ředitel soutěže Anděl mezi zdravotníky David Novotný.

 

Vizitka MUDr. Marty Vachové:

Od dokončení studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1996 pracuje na neurologickém oddělení teplické nemocnice. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je v České republice nyní 15. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum kromě standardní léčby poskytuje nemocným i možnost účasti v mezinárodních studiích s novými léky pro nemocné s RS.V  tomto směru MUDr. Marta Vachová zastává funkci hlavního investigátora od roku 2006.

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., má nejvyšší typ akreditace (akreditace II. typu) pro vzdělávání specialistů v oboru Neurologie. Nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy, disponuje statutem centra vysoce specializované péče. Při tomto oddělení dále funguje Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, které opakovaně obdrželo prestižní diamantový statut za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a má mezinárodní certifikát evropské asociace ESO pro léčbu mozkových příhod. Třetím specializovaným pracovištěm při tomto oddělení je Centrum specializované péče pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Oddělení má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část. Spolupracuje s organizacemi nemocných: ROSKA, SMS, Parkinson, Aura, Iktus a Sdružení nemocných s CMP.

Paní primářka každoročně pořádá odborné konference pro lékaře, lékárníky, zdravotní sestry ze spádové oblasti pracoviště – Ústeckého, Libereckého, ale také Karlovarského kraje, studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zástupce pacientské organizace ROSKA. Je iniciátorkou mnoha charitativních akcí.

Paní primářka se stala absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. Jde o anketu, ve které hlasuje široká veřejnost.

MUDr. Marta Vachová získala celostátní Cenu Ď za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví za rok 2020.

 

Zdroj: info@kzcr.eu26.8.2022

Krajská zdravotní z důvodu rekonstrukce na čtyři dny uzavře porodní sál ve své nemocnici v Teplicích

Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., z důvodu rekonstrukce oddělení ve dnech 30. srpna – 2. září 2022 uzavře porodní sál. Porody v teplické nemocnici budou ukončeny v úterý 30. srpna v 0:00 hodin, provoz porodního sálu bude opět zahájen nejpozději v pátek 2. září v 15:00 hodin. Péči o rodičky zajistí v uvedeném období porodnice v dalších zdravotnických zařízeních Krajské zdravotní, a.s., v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově a Litoměřicích. 

„Porodní sál uzavíráme z důvodu zahájení rekonstrukce naší porodnice a nutnosti přestěhovat celý porodní sál do náhradních prostor. Uzavření  jsme naplánovali na čtyři dny s otevřením nejpozději v pátek odpoledne. Rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení teplické nemocnice je dlouhodobě plánovanou investiční akcí, v jejímž průběhu samozřejmě bude docházet k jistým provozním omezením, za něž se předem omlouváme. Všichni se však těšíme na výsledek, který pacientky, jejich rodiny a také personál určitě ocení,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.


Zdroj: info@kzcr.eu


Porodnice Nemocnice Teplice před rekonstrukcí.

Porodnice Nemocnice Teplice před rekonstrukcí.


25.8.2022

Oddělení sportovní medicíny z ústecké nemocnice Krajské zdravotní je partnerem tradičního cyklistického závodu v Rumburku

Zdravotníci z Kliniky úrazové chirurgie a Oddělení sportovní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem se letos, stejně jako v loňském roce, zúčastní vyhlášeného cyklistického závodu „Tour de Zeleňák“, který se uskuteční v sobotu 3. září v Rumburku. Obě oddělení z největší nemocnice Krajské zdravotní, a.s., spolu velice úzce spolupracují jak na poli medicínském, tak sportovním. Závod má dlouholetou tradici a ve Šluknovském výběžku patří k nejvýznamnějším akcím ve sportovním kalendáři. Každoročně se ho účastní téměř tisíc cyklistů.

„Atmosféra na Lužickém náměstí v Rumburku, kde se začíná i končí, je fantastická. Po celé trase závodu přihlížejí, fandí a povzbuzují davy diváků. Kromě profesionálních týmů zde soutěží a snaží se o co nejlepší čas amatéři a stejní nadšenci do sportu, jako jsme my,“ přibližuje MUDr. Jakub Malý, primář Oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, které se letos stalo jedním z partnerů závodu.

Pohyb je v lidském životě velice důležitý a prospěšný, jestliže se provádí v přiměřené intenzitě úměrné kondici sportovce. „Každý sportovec má své limity zátěže, kterou je schopen tolerovat, nastavené jinde. Tyto limity testujeme na oddělení sportovní medicíny. Při kontrolovaném zatížení na rotopedu sledujeme mimo jiné srdeční aktivitu na EKG záznamu a zjišťujeme, jestli srdce dokáže zvýšené nároky při sportu bez problémů zvládnout, anebo jestli například nedochází k arytmiím,“ říká MUDr. Jakub Malý a upozorňuje: „Tato vyšetření, jak je mylně vnímáno v širší laické populaci, nenáleží jen profesionálním sportovcům. Hobby sportovci by měli z preventivních důvodů po 35. roku života také absolvovat vyšetření, protože se u nich zvyšuje riziko poškození zdraví.“


Zdroj: info@kzcr.eu


Tým z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na loňském ročníku „Tour de Zeleňák“. Zleva MUDr. Martin Debnar, MUDr. Vít Bába, MUDr. Jakub Malý a MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.

Tým z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na loňském ročníku „Tour de Zeleňák“. Zleva MUDr. Martin Debnar, MUDr. Vít Bába, MUDr. Jakub Malý a MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D.


24.8.2022

Krajská zdravotní úspěšně pokračuje v realizaci významných investičních akcí ve svých nemocnicích

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), úspěšně pokračuje v realizaci významných investičních akcí ve svých nemocnicích. V současnosti je nejdále s budováním pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na Severní Terase. Dostavbu nemocnice za bezmála 1,4 miliardy korun společnost částečně financuje z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP částku 500 milionů korun, a také z finanční investiční podpory Ústeckého kraje. Pro zajištění vyrovnaného cash flow KZ využívá investiční úvěr od Komerční banky, a.s. Stejným způsobem je zajištěno financování dostavby nemocnic v Děčíně a Chomutově, kde dotace z evropských zdrojů činí shodně 150 milionů korun.

„Dokončení pro sektor zdravotnictví v Ústeckém kraji stěžejních investičních akcí přinese jeho obyvatelům významné zkvalitnění zdravotní péče. Pro vedení společnosti je proto právě probíhající dostavba nemocnic jednoznačnou prioritou. Dění na stavbách sledujeme a jsem rád, že běží podle stanoveného časového plánu, vyjma stavby v chomutovské nemocnici, kde nabraná časová ztráta v souvislosti s problémy s přeložkami páteřních sítí v úvodu stavby se aktuálně daří zkracovat. Příprava nových pavilonů pochopitelně přináší nezbytná omezení, proto musím poděkovat zaměstnancům, pacientům a dalším návštěvníkům za pochopení a trpělivost. Jsem přesvědčen, že výsledek, na který se všichni těšíme, ocení,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Krajská zdravotní, a.s., je se svými sedmi nemocnicemi největším poskytovatelem zdravotní péče a i největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Dostavby nemocničních areálů, které tu v historii rezortu zdravotnictví nemají obdoby, umožní nabídnout pacientům péči a našim zaměstnancům prostředí odpovídající nejnovějším trendům medicíny 21. století. Děláme maximum pro to, abychom hotová díla mohli převzít a pavilony zprovoznit v dohodnutých termínech. Děkuji všem, kdo se na naplnění tohoto nelehkého úkolu podílejí,“ zdůraznil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Dostavby nemocničních areálů, na jejichž realizaci se Ústecký kraj jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., významně finanční podílí, hrají v plánech dalšího rozvoje zdravotnictví v našem rozsáhlém regionu klíčovou roli. Vznik nových pavilonů jednoznačně přispěje k ještě lepšímu zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče tak, abychom co nejlépe ochránili zdraví a životy občanů. Těší mě, že u tak zásadních událostí mohu za Ústecký kraj být,“ řekl Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Výstavba pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH, bude probíhat do 20. 12. 2023. Předmětem investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními včetně umístění kardiochirurgie. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně například nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělení hrudní chirurgie. V letošním roce bude dokončena hrubá stavba.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784 406 795 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Předmětem investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“. Jedná se o I. etapu dostavby děčínské nemocnice, jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie – a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. Do konce roku se počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

V děčínské nemocnici by výstavba měla pokračovat ještě druhou fází, při které vznikne nový Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru. Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří Gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance). Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

V areálu Nemocnice Chomutov, o.z., bude výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 Kč včetně DPH probíhat do poloviny prosince roku 2023. Předmětem investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D. V chomutovské nemocnici se do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

  

Zdroj: info@kzcr.eu


Pokračující dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Pokračující dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.


23.8.2022

Předsedkyní dozorčí rady Krajské zdravotní byla zvolena Jitka Bártová

Členství v dozorčí radě Krajské zdravotní, a.s., na vlastní žádost ukončil Mgr. Karel Krejza. Počet členů nově doplnil MUDr. Ivan Staněk, MBA. Předsedkyní dozorčí rady společnosti byla zvolena Ing. Jitka Bártová, která je členkou dozorčí rady od června 2021.

„Vedení Krajské zdravotní děkuje panu Karlu Krejzovi za dosavadní práci. Paní Jitce Bártové přejeme v nové funkci hodně úspěchů. Těšíme se na pokračování spolupráce mezi oběma statutárními orgány společnosti,“ uvedl ke změnám v dozorčí radě předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

„Děkuji za projevenou důvěru a těším se na nové pracovní výzvy, které mi funkce předsedkyně dozorčí rady přinese,“ doplnila Ing. Jitka Bártová.

Dozorčí rada Krajské zdravotní, a.s., má celkem devět členů. Předsedkyní je Ing. Jitka Bártová, místopředsedou Marian Čapek. Dalšími členy jsou MUDr. Vlastimil Woznica, MUDr. Miroslav Ouzký, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Tomáš Hanek, Vladimír Vaněk, MUDr. Petr Najman a MUDr. Ivan Staněk, MBA.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


18.8.2022

Interní oddělení rumburské nemocnice vypomůže místním lékařům a plánuje lůžka JIP

Nemocnice v Rumburku, která je pracovištěm Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí  nad Labem, o.z., má novou primářku interního oddělení. Stala se jí MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková. S oddělením a svým týmem má veliké plány. Jak se konkrétně projeví její záměry v péči o pacienty ve Šluknovském výběžku, nastínila v rozhovoru.  

Pod pojmem interní oddělení se lidem vybaví spíše konkrétní zkušenosti, které tu sami nebo se svými blízkými prožili, než termín „vnitřní lékařství“. Jak činnost „interny“ popsat nejlépe?

Činnost interny by měla být komplexní. Je to nejkomplexnější obor, který jsme se už na medicíně učili. Považuji internu za královnu medicíny, a to, že sdružuje všechny podobory, které jsou vysoce specializované, je pro mne obrovská výzva. Vím, že nemohu umět úplně všechno, ale člověk je také úplný celek, tak stejně bych měla přistupovat k nemoci a k tomu, co se s pacientem děje.

Můžete vaše oddělení rumburské interny krátce představit?

Interní oddělení je v tuto chvíli pouze interní ambulance, která se snaží zajistit péči o pacienty s vnitřními onemocněními. Máme hodně plánů. V nejbližší době jde o otevření diabetologické a endokrinologické poradny včetně obezitologické. To jsou všechno podobory interny, které mají obrovský přesah a zažívají velký rozvoj, protože se objevují nové a nové léky. Dokonce i na kardiologických kongresech se řeší diabetologie, obezitologie ve vztahu k arytmiím a srdečním onemocněním. Výhledově bych přivítala, aby se podařilo otevřít i interní oddělení.

Jaké máte plány pro rozvoj primariátu?

Plánem je rozvoj a vylepšení péče o celý Šluknovský výběžek. Je to poměrně velká spádová oblast. Vypomůžeme nynějším lékařům, kteří se snaží zajistit péči co nejkomplexněji a daří se jim to tak, jak stíhají ve svém časovém rozvrhu. V budoucnosti je v plánu zahájení provozu interního oddělení včetně JIP lůžek pro základní stabilizaci pacientů a rozvoj již zmíněných ambulancí.

Na co jste na oddělení hrdá a co je jeho největší bolístkou?

Mohu říct, že jsem hrdá na práci našeho zdravotnického personálu, hlavně sestřiček a ošetřovatelského personálu. V tom, jak se starají o pacienty nejlépe, jak mohou, klobouk dolů. Líbí se mi to a vím, že je mohu ještě trošku podpořit a někam dál posunout. Bolístkou je jistě nedostatek lékařského personálu. V tuto chvíli by se nám hodilo pár čerstvých sil, které mají chuť se učit a projít nějakou představou klidného interního oddělení.

Proč jste si vybrala zrovna rumburskou nemocnici a jak se vám zde líbí?

Rumburskou nemocnici mám v hledáčku již nějakou dobu, neboť moji rodiče i já jsme z nedalekého místa odsud a ještě v dětství jsme hodně navštěvovali místní bazén, který je hned vedle nemocnice. Můj prastrýc byl údajně primářem neurologie tady V Podhájí, takže to tak nějak samo vyšlo. V tuto chvíli mohu říct, že jsem spokojená, ale je potřeba hodně práce od všech, kteří jsou zde zúčastnění a chtějí zlepšovat péči o pacienty.

Lidé vás vídají s úsměvem na tváři. Co vám osobně dodává životní energii a dobrou náladu?

Je to pravda. Moc ráda se směji a šokuji tím, že i lékař, který má nějaké starosti, může mít úsměv na rtu a s pacientem jednat s úsměvem. Starosti ale samozřejmě jsou. Energii mi dodává určitě rodina a mé sportovní aktivity. Hodně ráda běhám, ráda jezdím na kole a místečko k životu jsme našli v Podještědí. Je to blízko Lužických hor a hory teď vyhledávám často. Horské kolo nebo silničku využívám i k přejezdu směrem sem do výběžku. Je to pro mě veliký odpočinek, veliký relax a dobíjí mi to hodně energii. 

 

Odkaz na video: https://youtu.be/W13hId4WIJM

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, primářka interního oddělení rumburské nemocnice

MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, primářka interního oddělení rumburské nemocnice


16.8.2022

Krajská zdravotní se aktivně prezentuje na sociálních sítích

Žijeme v rychlé době a stejně jako medicína i komunikace se vyvíjí a určuje současné trendy. Krajská zdravotní, a.s. (KZ), rozhodně nijak nezaostává a využívá moderní způsoby předávání informací. Interakce s pacienty, širokou veřejností a zaměstnanci je pro správně fungující zdravotnická zařízení nutností.

„Lidé si rychle zvykli dostávat informace téměř okamžitě. Zatímco dříve stačilo využívat především tištěná média, dnes je doba zcela jiná. Ani my tuto realitu nemůžeme ignorovat, a tak jdeme s dobou a dokážeme s moderními technologiemi adekvátně pracovat,“ komentuje využívání současných informačních kanálů MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Kde tedy informace o dění v KZ najít? Především v klasické webové prezentaci na adrese www.kzcr.eu. Největší množství novinek a aktualit s vysokým počtem návštěvnosti je na facebookové stránce https://www.facebook.com/kzcr.eu. K velmi rychlé a úderné prezentaci se lze dostat na instagramové stránce www.instagram.com/krajska_zdravotni a v neposlední řadě je tu kanál na platformě youtube.com - www.youtube.com/channel/UCzdd_kifvgMAGhAfRez2O6Q/featured, kam jsou pravidelně umísťována různá videa z nemocnic KZ. Personalisté využívají také LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/krajsk%C3%A1-zdravotn%C3%AD-a-s. Prezentace na různých platformách oslovuje různé vrstvy populace a předávat informace a osvětu ze zdravotnictví je třeba všem.

 „Veškeré informace nyní dáváme k nahlédnutí ihned na naše webové stránky a na sociální sítě. Je obrovskou výhodou, že právě v tomto prostoru s veřejností můžeme komunikovat v reálném čase online,“ doplňuje Jana Mrákotová, tisková mluvčí KZ.

KZ využívá k informování také svou aplikaci Kázetka, kde jsou na jednom místě přehledné a aktuální informace k očkování proti Covid-19, odběrová místa, či akční nabídka nemocničních lékáren. Aplikace se neustále vyvíjí o další novinky a rozšíření. Cílem je, aby pacienti našli vše na jednom místě ve svém telefonu. Aplikaci lze stáhnout v Google Play a App Store.

  

Zdroj: info@kzcr.eu


15.8.2022

V chomutovské nemocnici potěšili dárky herec Zdeněk Godla a jeho kamarádi z projektu Socki na ruby

Radost a úsměvy na tvářích vykouzlila spolu s dárky v chomutovské nemocnici Krajské zdravotní, a. s., (KZ) skupina aktérů z projektu krátkých videí pod názvem „Socki na ruby“ v čele s hercem Zdeňkem Godlou. Se sladkostmi, tričky a reklamními předměty se dárci nejprve zastavili na tamním dětském a dorostovém oddělení, ale nezůstalo jen u něj.

„Byli jsme za dětmi, rozdali jim naše reklamní předměty a čokolády. Měly radost, i sestřičky, a zbytek jsme rozdali nemocným seniorům na oddělení následné péče. A také venku dělníkům. Moc vám za tu možnost děkujeme,“ zrekapituloval návštěvu chomutovské nemocnice, která potěšila malé i velké pacienty, Zdeněk Godla, který se do povědomí veřejnosti dostal především díky divácky oblíbenému seriálu Most.

„Takové návštěvy na oddělení, kde musí děti trávit i část svých letních prázdnin, dělají radost. Setkání s panem Godlou a jeho kamarády bylo velmi příjemné. Dárky moc potěšily děti a personál, děkujeme,“ řekla Anna Žižková, vrchní sestra Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Své poděkování připojila i Mgr. Lenka Splitková, vrchní sestra oddělení následné péče: „Návštěva pana Godly a jeho přátel zpestřila odpoledne našim pacientům, kteří vítají každou novou událost a zážitek. Děkujeme.“

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

Socki na ruby na Dětském a dorostovém oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Socki na ruby na Dětském a dorostovém oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.


9.8.2022

Novým ředitelem chomutovské nemocnice Krajské zdravotní je dosavadní primář gynekologicko-porodnického oddělení Michal Zeman

Krajská zdravotní, a. s., (KZ), která sdružuje sedm zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji, má od 1. srpna 2022 nového ředitele ve své chomutovské nemocnici. Na pozici ředitele odštěpného závodu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o.z., na základě výsledku výběrového řízení, nastoupil MUDr. Michal Zeman, Ph.D., primář tamního gynekologicko-porodnického oddělení. Dosavadní ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o.z. MUDr. Irena Voříšková zůstává v KZ jako primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení chomutovské nemocnice.

„Chomutovská nemocnice v současnosti zažívá velmi přelomové období, v jejím areálu je realizovaná významná stavební investice, na kterou nejen pacienti z Chomutova a okolí dlouho čekali, ale v konečném důsledku ovlivní i zaměstnance. Hledali jsme proto do jejího čela někoho, kdo tento úkol společně s vedením Krajské zdravotní, a.s., dovede do zdárného konce. Doktor Zeman ve zdejší nemocnici dlouhodobě působí a zná ji. Přejeme mu v jeho funkci hodně úspěchů,“ říká generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Přestože nejsem původem zdejší rodák, tak zde dlouhodobě působím a jak se říká, zapustil jsem zde ony pomyslné kořeny, a to jak pracovně, tak soukromě. Čeká nás všechny hodně práce a také úsilí, to nezastírám, ale děkuji vedení Krajské zdravotní, a.s., za důvěru. Mým cílem jednoznačně je zkvalitnit zdravotní péči a služby v naší nemocnici a také pomoci zajistit všem kolegům zázemí, které odpovídá vyspělému zdravotnictví 21. století,“ komentuje svoji novou pozici MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

V organizačním řádu KZ došlo v roce 2021 k významnému posunu, jímž se nově definuje pozice ředitele odštěpného závodu, tedy nemocnice. Dosavadní post ředitele zdravotní péče odštěpného závodu získal nové kompetence a zodpovědnosti. Konkrétně jde o větší pravomoci i odpovědnost především v provozních záležitostech, mzdové politice a hospodářském výsledku daného odštěpného závodu. Od 1. října 2021 se řediteli odštěpných závodů – nemocnic – stali Ing. Pavel Markalous v Mostě a Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS., v Litoměřicích. Odštěpné závody – nemocnice – v Děčíně a Teplicích vedou ředitelé MUDr. Michal Hanauer, MBA, a MUDr. Tomáš Hrubý. Oba v nich již působili v předchozí době jako ředitelé zdravotní péče.


Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.


3.8.2022

V atriu ústecké Masarykovy nemocnice nabízíme ohlédnutí za INFOLISTY, časopisem Krajské zdravotní

Zajímá vás oblast zdravotnictví – ať už v oboru pracujete nebo jste pacient či návštěvník v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem? V letech 2007 – 2021 společnost Krajská zdravotní jako největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, spravující páteřní síť nemocnic v regionu, vydávala vlastní periodikum. Časopis INFOLISTY a jeho odbornou přílohu STATIM, výběr z vydání posledních let, nyní představujeme v atriu pavilonu „A“ na 10 panelech formou malé výstavy.

Základem časopisu Krajské zdravotní, a.s., byly původní INFOLISTY ústecké Masarykovy nemocnice a odborná příloha STATIM. Ta tvořila součást časopisu a měla svůj původ v časopise chomutovské nemocnice. INFOLISTY  představovaly ve své době důležitý informační kanál, který přinášel veřejnosti zprávy o dění v nemocnicích, o nových metodách, které lékařští specialisté zavedli, unikátních operacích, kazuistikách, investičních akcích, modernizaci pracovišť či o obyčejných příbězích našich zaměstnanců a pacientů.

Ale žijeme v rychlé době a stejně jako medicína, i komunikace se vyvíjí. A zrychlit jsme museli i my. Veškeré informace nyní dáváme k nahlédnutí ihned na náš web či sociální sítě, kde s vámi můžeme komunikovat v reálném čase online. Určitě nenechte bez povšimnutí ani náš Youtube kanál, kam pravidelně umísťujeme různá videa z našich nemocnic.

Pro staromilce ale máme dobrou zprávu - i my patříme mezi milovníky vůně papíru, vážně. A víme, že v klidu si sednout a prolistovat si zajímavý časopis má své nezaměnitelné kouzlo. Proto jsme se rozhodli připravit publikaci k výročí 15 let od vzniku Krajské zdravotní, a.s., a aktuálně ji intenzivně chystáme. Věříme, že vás tento dárek potěší stejně jako nás. 


Tým Tiskového a komunikačního oddělení Krajské zdravotní, a.s.


Zdroj: info@kzcr.eu


Výstavu o časopisu INFOLISTY a jeho příloze STATIM si můžete prohlédnout v atriu pavilonu

Výstavu o časopisu INFOLISTY a jeho příloze STATIM si můžete prohlédnout v atriu pavilonu "A" ústecké Masarykovy nemocnice.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte