1.1.2023

Prvním miminkem narozeným v roce 2023 v porodnicích Krajské zdravotní je Josef

Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., znají své první novoroční miminko.

V porodnici Nemocnice Chomutov, o.z., se jako první na svět v roce 2023 podíval ve 2:15 hodin chlapeček Josef Darvaš, vážil 2750 gramů a měřil 49 centimetrů. Maminkou je Denisa Šrettrová z Chomutova.

Zdroj: info@kzcr.eu


30.12.2022

Krajská zdravotní spustila Portál pacienta. Pomůže s objednáním a usnadní komunikaci

Zcela novou službu pro pacienty spustil před koncem roku 2022 největší poskytovatel nemocniční péče v ČR, společnost Krajská zdravotní, a.s. (KZ), ve spolupráci s Ústeckým krajem. Portál pacienta Ústeckého kraje, který je přístupný na webové adrese portal.kzcr.eu, umožňuje občanům vzdálený přístup k objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) ve zdravotnických zařízeních, a to i bez nutnosti předchozí registrace.

„Jedná se o službu, která zcela jistě pomůže obyvatelům Ústeckého kraje i všem dalším pacientům, kteří využívají našich služeb. Zdravotní portál značně usnadňuje komunikaci se zdravotníky, čímž výrazně šetří čas pacientů a zjednodušuje administrativu personálu nemocnic,“ pochvaluje si novou službu MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Portál pacienta umožňuje občanům vzdálený přístup k objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) ve zdravotnických zařízeních,“ doplňuje náměstek pro řízení informačních systémů KZ Jan Pejchal a dodává: „Systém je už nyní všem zájemcům přístupný, ale jednotlivá pracoviště do něj přidáváme postupně. Portál aktuálně testujeme a ladíme, proto budeme rádi, když se do něj připojí co nejvíce lidí, kteří nám tak s testováním pomohou.“

Přihlášení do systému je možné přes lokální účet či přes identitu občana. Preferovaným způsobem, který pacientům díky řádnému ověření totožnosti poskytuje více funkcí, je přihlášení přes identitu občana, přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku a další možnosti.

Portál pacienta Ústeckého kraje je přístupný na adrese: https://portal.kzcr.eu/

Projekt byl realizován pod registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006593


Zdroj: info@kzcr.eu


29.12.2022

Krajská zdravotní od ledna rozšíří provoz urologické ambulance v rumburské nemocnici

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) rozšíří provoz urologické ambulance v nemocnici v Rumburku, která je od poloviny loňského roku detašovaným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Ambulance pro tuto specializaci, jejíž zastoupení v nemocnici chybělo, se poprvé otevřela 31. května 2022. Lékaři Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., zde budou zajišťovat péči od ledna 2023 namísto jednoho dva dny v měsíci.

„Důvod pro rozšíření ordinačních hodin je jasný, máme zde velkou skupinu pacientů s funkčními poruchami, kteří potřebují specializovanou péči. Provoz ambulance se tak rozšíří o ordinování MUDr. Petry Hokůvové jednou měsíčně ve čtvrtek. Zaměřeno bude hlavně na poruchy mikce, kdy se pacient potýká s nemožností se vymočit, na inkontinenci a běžnou urologii. Moje ambulance bude nadále zaměřená především na onkourologickou problematiku,“ informoval MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Navýšení ordinačních hodin urologické ambulance, která úspěšně funguje v rumburské nemocnici již více než půl roku, přinese další zkvalitnění dostupné péče pro obyvatele Šluknovského výběžku tak, aby nemuseli dojíždět na mnoho desítek kilometrů vzdálená zdravotnická pracoviště. V letošním roce jsme ve spolupráci s kožním oddělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zprovoznili dermatovenerologickou ambulanci jedenkrát týdně s předpokladem dalšího rozšíření ordinačních hodin v průběhu příštího roku. Z toho je zřejmé, že tu nechceme péči pouze zachovat, ale dále se snažíme o její rozšiřování a zkvalitňování,“ uvedl MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk.

 

UROLOGICKÁ AMBULANCE NEMOCNICE RUMBURK:

Ordinace dvakrát měsíčně pro zvané.

Poslední úterý v měsíci (nyní 24. ledna) – MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

První čtvrtek v měsíci (nyní 5. ledna) – MUDr. Petra Hokůvová

Ordinační doba: 9.00 – 13.00 hodin

Objednání: sestra Venuše Gazdová, telefon 412 359 306


Zdroj: info@kzcr.eu

 


23.12.2022

Krajská zdravotní podporuje prostřednictvím stipendijního programu více než stovku studentů zdravotnických oborů

Krajská zdravotní, a.s (KZ), se dlouhodobě snaží získávat mladé kvalifikované zdravotníky jejich podporou při studiu. Společnost, která je svými sedmi nemocnicemi největším poskytovatelem nemocniční péče v České republice, podporu dlouhodobě uplatňuje prostřednictvím Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. Finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených se studiem, který je určen nejen pro studenty lékařských fakult, ale také pro studenty vybraných nelékařských oborů, v akademickém a školním roce využívá 103 studentů.

„Finanční příspěvek získávají studenti, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní. V akademickém a studijním roce 2022 - 2023 máme celkem 53 nových stipendistů. Z tohoto počtu je budoucích lékařů 18, dále 19 všeobecných sester, 11 praktických sester, tři radiologičtí asistenti, jedna porodní asistentka a jeden zdravotnický záchranář. Studentů, kteří ve studiu pokračují, je také 53 – z nich je 38 lékařů, dvě všeobecné sestry, 6 praktických sester, 5 porodních asistentek a dva zdravotničtí záchranáři,“ uvádí Ing. Mgr- Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů KZ.

„Spolupráci se studenty lékařských fakult, ale také se studenty nelékařských oborů, považujeme za velmi důležitou. Chceme, aby u nás absolventi po ukončení studia začali pracovat. Proto se je snažíme motivovat právě i formou stipendijních programů. Naše dosavadní zkušenosti a statistiky ukazují, že taková investice se jednoznačně vyplácí. Proto představenstvo společnosti podpořilo Stipendijní program Nadačního fondu KZ před zahájením akademického a studijního roku částkou 5,1 milionu korun,“ říká MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Více informací o Stipendijním programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., naleznete zde:

https://www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

                

Zdroj: info@kzcr.cz22.12.2022

Krajská zdravotní upozorňuje na omezení provozu odběrových míst a očkovacích center v závěru roku 2022 a na Nový rok 2023

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na omezení provozu odběrových míst a očkovacích center proti nemoci COVID-19 zajišťovanému nemocnicemi ve správě společnosti v posledních dnech roku 2022 a na Nový rok 2023.

Děčín

ODBĚROVÉ MÍSTO a OČKOVACÍ CENTRUM v areálu nemocnice je z důvodu výstavby nového pavilonu dlouhodobě uzavřeno.

Ústí nad Labem

ODBĚROVÉ MÍSTO v areálu nemocnice je z důvodu dlouhodobě nízké poptávky uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Infekční oddělení, budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Od ledna 2023 bude standardní provozní doba v pátek 7:00 – 19:00 hodin (polední přestávka 12:30 – 13:00, poslední očkování v 18:30 hodin).

Teplice

ODBĚROVÉ MÍSTO v areálu nemocnice je z důvodu dlouhodobě nízké poptávky uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Teplice
budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice

Standardní provozní doba očkovacího centra je v pátek 8:00 – 10:00 hodin.

Očkování nezletilých dětí 12 – 15 let proti onemocnění COVID probíhá v ordinaci Lékařské pohotovostní služby pro děti, Interní pavilon J, 3 patro, Nemocnice Teplice o.z., jednou měsíčně vždy v pátek 8.00 - 10.00 hodin (nejbližší termín 6. ledna 2023).

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Most

ODBĚROVÁ MÍSTNOST: Josefa Skupy 2357, blok 86, Most
Standardní provozní doba pondělí – pátek 7:00 – 15:00 hodin.
ODBĚROVÁ MÍSTNOST: Krušnohorská poliklinika, s.r.o., Litvínov, Žižkova 151, přízemí, vstup z parkoviště
Standardní provozní doba pondělí – pátek 6:30 – 10:30 hodin.

V období od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023 budou odběrové místnosti v Mostě a Litvínově ve všední dny (23. 12., 27. – 30. 12.) běžně otevřeny.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Most
budova A – poliklinika, 2. podlaží, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Standardní provozní doba očkovacího centra je pondělí 8:00 – 15:00 hodin (polední přestávka 12:00 – 12:30 hodin).

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Chomutov

ODBĚROVÉ MÍSTO v areálu nemocnice je z důvodu dlouhodobě nízké poptávky uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Chomutov
budova H (je označeno, vchod od "lesa"), Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Standardní provozní doba očkovacího centra je pátek 10:00 – 18:00 hodin.

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Litoměřice

ODBĚROVÉ MÍSTO

Nemocnice Litoměřice

Pavilon A, vstup okolo Nemocniční lékárny KZ

Standardní provozní doba odběrového místa je pátek 8:00 – 11:00 hodin.

Odběrové místo bude v pátek 23. 12. 2022 v provozu a další dny do 1. ledna 2023 bude uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Litoměřice
Pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou), Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Standardní provozní doba očkovacího centra je pátek 15:00 – 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 18.45 hodin).

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.

Rumburk

ODBĚROVÉ MÍSTO v areálu nemocnice je z důvodu dlouhodobě nízké poptávky uzavřeno.

OČKOVACÍ CENTRUM

Nemocnice Rumburk

Pavilon I (suterén), U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk

Standardní provozní doba očkovacího centra je pondělí a čtvrtek 10:00 – 13:00 hodin.

Očkovací centrum bude od 23. 12. 2022 do 1. ledna 2023 uzavřeno.


Zdroj: info@kzcr.eu

 


22.12.2022

Operativa děčínské chirurgie se dočasně přesouvá do Rumburku a Litoměřic

V souvislosti s výstavbou nového pavilonu Emergency v děčínské nemocnici, která spadá pod Krajskou zdravotní, a.s. (KZ), dojde od nového roku k dočasnému přesunu části operativy. Konkrétně jde o chirurgické oddělení Nemocnice Děčín.

„Plnohodnotný tým operatérů, anesteziologů i sester se bude podle stanoveného plánu přesouvat k operacím do Nemocnice Litoměřice nebo do Nemocnice Rumburk. Kapacity těchto nemocnic, které stejně jako ta naše spravuje KZ, budeme využívat současně tak, abychom zajistili pro naše pacienty adekvátní a potřebnou zdravotní péči. Mluvíme zde opravdu o přesunech operačních týmů z děčínské nemocnice, které doplní případně dle potřeby a konkrétních plánů kolegové z rumburské a z litoměřické nemocnice podle toho, kde bude konkrétní operační výkon prováděný. Obě nemocnice budou zajišťovat také nezbytnou lůžkovou péči. Zásadní informací pro pacienty je i to, že kompletní předoperační příprava bude nadále probíhat v Děčíně,“ uvedl podrobnosti Jan Rejholec, primář děčínské chirurgie.

„Přesun operativy je nezbytný z důvodu nové výstavby a rekonstrukce děčínské nemocnice. Krajská zdravotní investuje nejen zde, ale ve všech svých sedmi nemocnicích, to vše s jediným cílem – poskytnout pacientům a zaměstnancům co nejlepší péči a prostředí,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

První etapa výstavby v Děčíně zahrnuje částku vyšší než 780 milionů korun. Práce obsahují demolici starých objektů, nový pavilon Emergency, nové operační sály, prostor centrální sterilizace, JIP a ARO, modernizaci energocentra a výstavbu parkovacího domu. Do budoucna by měla navázat druhá etapa – Pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru.

„Jsme si vědomi, že pacienti nyní budou muset strpět určité nepohodlí, ale věříme, že výsledný efekt celé investice bude stát za to. Mějte prosím pochopení a trpělivost a těšte se s námi na nové prostředí děčínské nemocnice, které rozhodně bude velikým krokem kupředu,“ dodal MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel Nemocnice Děčín.

     

Zdroj: info@kzcr.eu

Odjezd děčínských zdravotníků do Nemocnice Rumburk

Odjezd děčínských zdravotníků do Nemocnice Rumburk


20.12.2022

Krajská zdravotní uzavřela kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) podepsali novou kolektivní smlouvu pro rok 2023 uzavřenou s představiteli odborových organizací, které v rámci společnosti působí. Stalo se tak v návaznosti na kolektivní vyjednávání mezi vedením KZ a zástupců odborů. Obě strany se při něm dohodly na navýšení základních mezd o 7 % od 1. 7. 2023, navýšení příspěvku na rekreaci a zkrácení doby, po které je možné přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění.

„V nové kolektivní smlouvě je zakotven zejména nárůst základních mezd v Krajské zdravotní o 7 procent, a to od července příštího roku. Diskutovali jsme i o aktuální situaci v Krajské zdravotní, stabilizaci společnosti, plánovaném rozvoji a investicích,“ uvedl po jednání předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

„Myslím, že jednání bylo konstruktivní, s jeho průběhem jsem spokojen. Kromě navýšení mezd jsme se se zástupci odborových organizací dohodli také na zvýšení příspěvku na rekreaci z 2500 na 3500 korun ročně. Zaměstnanci nově budou mít také možnost žádat o příspěvek na penzijní připojištění již po jednom roce trvání pracovního poměru v Krajské zdravotní, doposud to bylo možné až po pěti letech,“ doplnil MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ.

Už v prosinci letošního roku přitom dostali všichni zaměstnanci KZ jednorázový finanční bonus. „Finanční bonus ve výši 18 400 korun, určený především k pokrytí aktuální inflace a energetické krize, dostali všichni zaměstnanci naší společnosti, kteří splnili interní podmínky,“ připomněl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Zástupci odborových organizací

Zástupci odborových organizací


20.12.2022

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o vánočních svátcích a na Nový rok

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) upozorňuje na otevírací dobu lékáren ve dnech 25. 12., 26. 12. 2022

a 1. 1. 2023. Pohotovostní lékárenská služba v Nemocničních lékárnách KZ bude zajištěna takto:

Děčín:

25. 12. a 26. 12. 2022, 1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem:

25. 12. 2022 a 1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316 /12A (telefon 477 112 153) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

26. 12. 2022

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 18:00 hodin.

Teplice:

25. 12. 2022

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

26. 12. 2022

Lékárna Dr. Max – Nákupní centrum Fontána, náměstí Svobody 3312 (telefon 417 821 039) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 12:00 do 19:00 hodin.

Most:

25. 12. a 26. 12. 2022, 1. 1. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270 (telefon 478 032 540) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov:

25. 12. a 26. 12. 2022

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

26. 12. 2022

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


20.12.2022

Vítězka soutěže Anděl mezi zdravotníky, primářka neurologického oddělení teplické nemocnice Krajské zdravotní, převzala stotisícový šek

Šek na částku 100 000 Kč od Nadace Miloše Zemana za vítězství v soutěži „Anděl mezi zdravotníky 2022“ slavnostně převzala v Teplicích 16. prosince MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního RS centra pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Šek jí předala Kateřina Zemanová, dcera prezidenta České republiky, která měla nad letošním ročníkem soutěže „Anděl mezi zdravotníky“ záštitu, společně s Davidem Novotným, ředitelem soutěže. Součástí akce, které se zúčastnil i MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., a MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Nemocnice Teplice, o.z., byla prohlídka prostor RS centra.

„Velmi ráda bych vám poděkovala, že jste nás zde v Teplicích tak hezky přijali, a ještě jednou pogratulovala paní primářce Vachové k ocenění, a také Davidovi Novotnému, který se soutěží Anděl mezi zdravotníky přišel, pravidelně ji organizuje. Tím napomáhá osvětě a umožňuje odměnit ty, kdo dlouhá léta pracují ve zdravotnictví a tímto je připomenout,“ řekla ambasadorka soutěže Kateřina Zemanová.

„Paní primářka je bezvadná, jsem ráda, že ji znám. Fotily jsme spolu kalendář, držela jsem jí palce na finále soutěže Anděl mezi zdravotníky a pak jsme se viděly i na prohlídce Pražského hradu, kam jsem finalisty soutěže pozvala. Nyní jsme se potkaly v jejím domácím prostředí teplické nemocnice. Téma roztroušené sklerózy je mně blízké, protože mám známé, kterých se to bohužel týká,“ uvedla.

„Jsme velmi rádi, že paní doktorkou Vachovou máme mezi primáři. Moc jí děkujeme za péči, kterou poskytuje svým pacientům. Je to pro nás velký přínos a v těchto svátečním dnech o to větší radost,“ zdůraznil při slavnostním předání šeku v Teplicích MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

„S paní primářkou se známe téměř třicet let. Velice si jí vážím nejen za její odbornost, ale i její lidství a aktivity, s nimiž se věnuje pacientům s roztroušenou sklerózou. Moc děkuji nadaci, že to dokázala ocenit, i panu Novotnému, že soutěž organizuje,“ doplnil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

„S Krajskou zdravotní spolupracuji již velmi dlouho, protože předtím jsem již měl jeden zdravotní projekt a nyní tři roky dělám Anděla mezi zdravotníky, což je poděkování lékařům, pečovatelům, záchranářům, medikům, lékárníkům… Myslím si, že je zapotřebí poděkovat těmto profesím a že je důležité, aby se o nich v médiím mluvilo,“ vysvětlil ředitel soutěže David Novotný. „Jsem rád, že letos vyhrála skvělá paní primářka Vachová.“

„Chci poděkovat Krajské zdravotní a Nemocnici Teplice, že mne vůbec do soutěže poslala, chci poděkovat za to, že můžeme pracovat a poskytovat pacientům velmi nadstandardní péči. Center pro roztroušenou sklerózu je v republice patnáct a díky podmínkám, které v teplické nemocnici v nově zrekonstruovaném centru máme, úspěšně konkurujeme centrům ve fakultních nemocnicích,“ připomněla MUDr. Marta Vachová.

Na soutěž Anděl mezi zdravotníky vzpomíná ráda a aktivity ředitele soutěže Davida Novotného si velmi cení. „Soutěž Anděl mezi zdravotníky mi přijde jako geniální nápad, jak poděkovat lidem ve zdravotnictví. Je to soutěž, která nám ukázala úplně jiný svět. Propojila nás s lidmi, s kterými bychom se nikdy nepotkali, dostali jsme se mezi hvězdy, jednalo se s námi jako s hvězdami a moc děkuji Davidovi za jeho snažení. Kateřině Zemanové děkuji za focení na kalendář. Fotím se nerada, ale s Kateřinou jsme si při tom užily hodně legrace. Ten kalendář není jen můj, ale také ostatních finalistů, kteří reprezentovali všechny možné obory zdravotnictví.“

Dar 100 000 Kč pro vítěze soutěže „Anděl mezi zdravotníky“ v teplické nemocnici využijí na vylepšení infuzních místností pro pacienty s neurologickými nemocemi.

 

Vizitka MUDr. Marty Vachové:

Od dokončení studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1996 pracuje na neurologickém oddělení teplické nemocnice. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je v České republice nyní 15. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum kromě standardní léčby poskytuje nemocným i možnost účasti v mezinárodních studiích s novými léky pro nemocné s RS.V  tomto směru MUDr. Marta Vachová zastává funkci hlavního investigátora od roku 2006.

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., má nejvyšší typ akreditace (akreditace II. typu) pro vzdělávání specialistů v oboru Neurologie. Nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy, disponuje statutem centra vysoce specializované péče. Při tomto oddělení dále funguje Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, které opakovaně obdrželo prestižní diamantový statut za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a má mezinárodní certifikát evropské asociace ESO pro léčbu mozkových příhod. Třetím specializovaným pracovištěm při tomto oddělení je Centrum specializované péče pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Oddělení má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část. Spolupracuje s organizacemi nemocných: ROSKA, SMS, Parkinson, Aura, Iktus a Sdružení nemocných s CMP.

Paní primářka každoročně pořádá odborné konference pro lékaře, lékárníky, zdravotní sestry ze spádové oblasti pracoviště – Ústeckého, Libereckého, ale také Karlovarského kraje, studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zástupce pacientské organizace ROSKA. Je iniciátorkou mnoha charitativních akcí.

Paní primářka se stala absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. Jde o anketu, ve které hlasuje široká veřejnost.

MUDr. Marta Vachová získala celostátní Cenu Ď za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví za rok 2020.

Na galavečeru 3. ročníku soutěže Anděl mezi zdravotníky 2022, který se konal 27. srpna v náchodském divadle, byla z dvanáctky finalistů vyhlášena vítězkou.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Šek na 100 000 Kč převzala vítězka soutěže

Šek na 100 000 Kč převzala vítězka soutěže "Anděl mezi zdravotníky" MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního Centra pro léčbu roztroušené sklerózy (uprostřed) od ambasadorky soutěže Kateřiny Zemanové a ředitele soutěže Davida Novotného.


19.12.2022

Avízo – Krajská zdravotní kvůli zvýšené nemocnosti doporučuje omezit návštěvy hospitalizovaných pacientů. Společnost doporučuje také používání respirátorů

V souladu s doporučením Krajské hygienické stanice (KHS) Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ), doporučuje po dobu zvýšeného výskytu akutních respiračních onemocnění omezit na nejnižší možnou míru návštěvy hospitalizovaných pacientů s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu.

Nadále se doporučuje používání vhodných ochranných prostředků dýchacích cest u všech osob vstupujících do zdravotnických zařízení KZ. Dle doporučení KHS Ústeckého kraje, zastoupené ředitelkou MUDr. Lenkou Šimůnkovou, se za vhodný ochranný prostředek dýchacích cest se považuje respirátor (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. Je nezbytné zdůraznit, že respirátor musí k tělu přiléhat, respektive těsnit, a musí být zakryta část dutiny ústní a okolí včetně nosu.

Vedení společnosti apeluje na všechny, aby pečlivě zvážili nutnost návštěvy zdravotnických zařízení v těchto dnech.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte