15.11.2021

Avízo – Krajská zdravotní se připojí v Mostě a Ústí nad Labem ke Světovému dni předčasně narozených dětí

Krajská zdravotní, a.s., se připojí k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopadu. Tento den je na celém světě věnován problematice předčasně narozených dětí a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko. Symbolem Světového dne předčasně narozených dětí je purpurová barva.

V předvečer Světového dne předčasně narozených dětí, v úterý 16. listopadu 2021, bude purpurově nasvícena dominanta Mostu hrádek Hněvín a ve středu 17. listopadu od 19 do 22 hodin kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. 

Součástí ústeckého perinatologického centra jsou Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a Gynekologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Součástí mosteckého perinatologického centra je Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., a Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Purpurovou barvou nasvícený hrad Hněvín v Mostě. Foto: archiv KZ

Purpurovou barvou nasvícený hrad Hněvín v Mostě. Foto: archiv KZ


12.11.2021

Lékařští specialisté se sešli na konferenci Internistický den Ústeckého kraje

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), za odpory Ústeckého kraje uspořádala regionální odbornou konferenci jako „Internistický den Ústeckého kraje“. Akce se v Ústí nad Labem uskutečnila již po deváté, ale poprvé v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně. Setkání specialistů, které kvůli kovidové pandemii v loňském roce neproběhlo, se letos 10. listopadu zúčastnilo na 150 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

„Záměrem Internistických dnů Ústeckého kraje je ukázat, co interna umí, co nabízí, a věřím, že vás dnešní setkání obohatí. Na závěr zazní kazuistiky a program bude obohacen o soutěž. Takže předpokládáme, že vás to bude motivovat do dalších ročníků a kazuistik bude víc,“ řekl v úvodu konference MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ. Poprvé totiž v rámci konference proběhla soutěž o „Cenu generálního ředitele“, kterou si odnesl autor nejlepšího popisu a výkladu konkrétního případu – kazuistiky.

Odborný program uvedla přednáška o historii interního oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, na kterou navázaly příspěvky o poznatcích kardiologie a neurologie k léčbě fibrilace síní. Pozvání na konferenci přijal prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, který vystoupil na závěr prvního bloku s příspěvkem o možnostech intervenční terapie fibrilace síní v 21. století.

Ve druhém bloku odborného programu byly tématy „Novinky v léčbě dyslipidémií“, „Nové možnosti léčby těžkého astma bronchiale“, „Standardní postupy při krvácení do horního GIT“ a „Paliativní péče u neonkologických pacientů“. Kromě interny se u přednáškového pultíku vystřídali i specialisté z dalších oddělení ústecké Masarykovy nemocnice - plicního, gastroenterologického a onkologického.

„Závěrečná část konference byla věnována kazuistikám. V tomto bloku zaznělo několik zajímavých případů z interních oddělení napříč celou Krajskou zdravotní. Jednotlivé kazuistiky hodnotila odborná porota a vybrala nejlepší prezentaci, která získala Cenu generálního ředitele. Tuto cenu za nejlepší prezentaci si odnesl MUDr. Martin Vyoral z Gastroenterologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice s kazuistikou nazvanou Stenóza pyloru jako komplikace kaustického poškození,“ uvedl MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem akce společně s MUDr. Janem Mudruňkou ze stejného pracoviště a MUDr. Janem Kordíkem z Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.


8.11.2021

Celostátní Cenu Ď získala primářka teplické neurologie a vedoucí RS centra MUDr. Marta Vachová

Celostátní Cena Ď za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví byla za rok 2020 udělena MUDr. Martě Vachové, primářce Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního RS centra pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Slavnostní vyhlášení Cen Ď se uskutečnilo v Nové scéně Národního divadla. Cenu Ď lékařka, která se nemohla pražského galavečera zúčastnit, nyní převzala na Konferenci O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu v Institutu klinické a experimentální medicíny – IKEM. 

„Jsem velmi potěšená, jde o ocenění práce nejen mé ale i celého našeho pracovního týmu. Snažíme se nemocným co nejvíce ulehčit život s chronickými neurologickými chorobami. Toto je potvrzení, že jdeme správným směrem naším osobním a individuálním přístupem k nemocným,“ uvedla oceněná MUDr. Marta Vachová.

„Paní primářce za celé vedení gratuluji a moc děkuji za vše, co pro naše pacienty dělá. Víme, že odvádí skvělou práci a jsme rádi, že to neuniklo pozornosti ostatních,“ pogratuloval a poděkoval oceněné lékařce generální ředitel Krajské zdravotní MUDr. Petr Malý, MBA.

Z nominační vizitky MUDr. Marty Vachové na Cenu Ď 2020:

Od dokončení studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1996 pracuje na neurologickém oddělení teplické nemocnice. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je v České republice nyní 15. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum kromě standardní léčby poskytuje nemocným i možnost účasti v mezinárodních studiích s novými léky pro nemocné s RS.V  tomto směru MUDr. Marta Vachová zastává funkci hlavního investigátora od roku 2006.

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., má nejvyšší typ akreditace (akreditace II. typu) pro vzdělávání specialistů v oboru Neurologie. Nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy, disponuje statutem centra vysoce specializované péče. Při tomto oddělení dále funguje Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, které opakovaně obdrželo prestižní diamantový statut za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a má mezinárodní certifikát evropské asociace ESO pro léčbu mozkových příhod. Třetím specializovaným pracovištěm při tomto oddělení je Centrum specializované péče pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Oddělení má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část. Spolupracuje s organizacemi nemocných: ROSKA, SMS, Parkinson, Aura, Iktus a Sdružení nemocných s CMP.

Paní primářka každoročně pořádá odborné konference pro lékaře, lékárníky, zdravotní sestry ze spádové oblasti pracoviště – Ústeckého, Libereckého, ale také Karlovarského kraje, studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zástupce pacientské organizace ROSKA. Je iniciátorkou mnoha charitativních akcí.

Paní primářka se stala absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. Jde o anketu, ve které hlasuje široká veřejnost.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

MUDr. Marta Vachová obdržela celostátní Cenu Ď za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Marta Vachová obdržela celostátní Cenu Ď za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


5.11.2021

Avízo – Polévka a guláš opět přispějí dobré věci, výtěžek půjde dětskému oddělení litoměřické nemocnice Krajské zdravotní

Již pátý ročník dobročinné akce pro litoměřickou nemocnici se uskuteční v sobotu 13. listopadu. Jde o vaření tradiční maďarské kapustnice a guláše, které na vlastní náklady pouze s pomocí sponzorů a přátel připraví a za dobrovolný příspěvek nabídne všem příchozím hlavní iniciátor celé akce Jozef Pásztor. Veškerý výtěžek, stejně jako ve všech předchozích ročnících, následně věnuje dětskému oddělení litoměřické nemocnice.

Akce, která se pomalu stává tradicí, se opět uskuteční od 13 hodin v Krušovické pivnici v Litoměřicích a kromě výborného jídla nebude chybět ani zábava, o kterou se opět postará skupina Hazard či terezínští sapéři, pro děti je připraveno malování na obličej. 

Jozef Pásztor v roce 2019, kdy se akce konala naposledy, za polévku a guláš vybral rekordních 45 000 korun. Ty byly dětským oddělením následně využity k nákupu dvou nových velmi přesných a metrologicky ověřitelných digitálních kojeneckých vah.

Za uplynulé čtyři ročníky této dobročinné akce bylo díky dobrovolným příspěvkům veřejnosti za polévku a guláš dětskému oddělení litoměřické nemocnice věnováno již přes 90 tisíc korun.


Zdroj: info@kzcr.eu


 


3.11.2021

Krajská zdravotní omezuje návštěvy ve svých nemocnicích

Krajská zdravotní, a.s., v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Ústeckém kraji, v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje, zavádí preventivní opatření na ochranu před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Omezení spočívá v zákazu návštěv na všech lůžkových stanicích ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., a to s platností od 4. listopadu 2021 do odvolání.

Omezení se netýká návštěv pacientů v terminálním stavu, kde jsou nadále návštěvy povoleny, stejně jako třetí osoby u porodu a přítomnost jednoho zákonného zástupce u nezletilých dětí, nenaruší-li jeho přítomnost poskytování zdravotních služeb. Prokáží se však platným očkováním, nebo platným testem, či potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


3.11.2021

Seminář v mostecké nemocnici rozšířil zdravotníkům možnosti využití vysokoprůtokové oxygenoterapie

Nasal high flow (NHF) je metoda aplikace kyslíku vysokým průtokem nosní kanylou pomocí přístroje AIRVO 2. Jedná se o metodu, která je zdravotníkům Krajské zdravotní, a.s., dobře známá. V době pandemie onemocnění COVID-19 se lékařům díky rychlému nasazení těchto přístrojů podařilo zachránit spoustu lidských životů. Hlavním smyslem použití AIRVA je vyhnout se intubaci s následnou mechanickou ventilací a zabránit eskalaci péče. Udržení pacienta na neinvazivní formě dechové podpory výrazně zvyšuje šanci na přežití a zkracuje dobu pobytu pacienta na jednotce intenzivní péče. Na semináři, který se uskutečnil v pondělí 1. listopadu v Nemocnici Most, o.z., si zdravotníci rozšířili obzory ohledně využítí NHF i mimo COVID-19, možnosti vykazování takové péče, ale i obecně algoritmech a studiích s touto metodou souvisejících.

„Na seminářích se snažíme lékařům rozšířit obzory, aby věděli, jak s těmito přístroji a metodou dále pracovat. AIRVO 2 totiž nepomáhá jen lidem s onemocněním COVID-19, ale všem, kteří mají respirační potíže,“ uvedl k akci Ing. Karel Michalík, produktový specialista společnosti Polymed medical CZ. Tato společnost v loňské vlně pandemie zajistila 1800 přístrojů pro Správu státních hmotných rezerv, jejíž koordinátoři ji následně rozdělovali do jednotlivých krajů. V nemocnici Most je těchto přístrojů aktuálně 28, v celé Krajské zdravotní jich je 61. Dalších 61 kusů nakoupila přímo Krajská zdravotní.

„Díky firmě Polymed medical CZ a Správě státních hmotných rezerv se nám podařilo zachránit spoustu životů ve chvíli, kdy tyto přístroje nebyly v nemocnicích plošně a bylo jich nesmírně potřeba. Díky rychlé reakci jsme mohli pacienty připojovat i pro dosaturování, oxygenoterapii a tak dále. I díky tomu jsme byli schopni saturovat i jipové oddělení a postcovidové pacienty. Nyní zřejmě většina těchto přístrojů opět přijde do provozu. Využívat je ale hojně budeme i následně, mimo covidové období,“ doplnil primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, o.z., MUDr. Miroslav Peleška.

         

 Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Miroslav Peleška.

MUDr. Miroslav Peleška.


1.11.2021

Na riziko výskytu mozkových výdutí upozorňovala u příležitosti Světového dne mrtvice Krajská zdravotní

Na riziko výskytu mozkových výdutí upozorňovali osvětovou akcí zdravotníci z Krajské zdravotní, a.s. (KZ). V atriu hlavní budovy ústecké Masarykovy nemocnice byl v úterý 26. října připraven stánek s materiály k prevenci cévní mozkové příhody s přítomností lékaře a zdravotní sestry. Zájemci si mohli nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Obdobné kontaktní body byly zřízeny ve stejný den i v nemocnicích v Chomutově, Mostě a Teplicích. Iktová centra a neurologická oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek připravily osvětovou akci ke Světovému dni mrtvice, který si každoročně připomínáme 29. října.

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Proto ve všech iktových centrech KZ byla navíc zveřejněna akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bylo po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí. Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou emailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

„Léčení neprasklých aneuryzmat má výborné výsledky a je nejlepší prevencí těžkého krvácení při ruptuře. Pokud výduť praskne, je z velkých studií známo, že třetina pacientů ataku ruptury nepřežije, druhá třetina má neurologické postižení, pouze třetina se vrátí do plnohodnotného života,“ upozorňuje přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) ve spolupráci se všemi iktovými centry v kraji trvale poskytuje nejvyšší možnou péči v léčbě akutní cévní mozkové příhody. „S nemenším nasazením se věnujeme i aktivitám v oblasti prevence vzniku mozkové příhody. Naším aktivním zapojením do iniciativy Čas je mozek se tak aktivně účastníme i osvětové činnosti v problematice cévní mozkové příhody. Proto nyní přicházíme s akcí Odhal své aneuryzma, a to symbolicky v návaznosti k Světovému dni mrtvice,“ doplňuje vedoucí KCC MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Osvětová akce ke Světovému dni mrtvice proběhla i v mostecké nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Osvětová akce ke Světovému dni mrtvice proběhla i v mostecké nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


25.10.2021

Krajská zdravotní upravuje provozní dobu v očkovacích centrech

Krajská zdravotní, a.s., s okamžitou platností upravuje provozní dobu očkovacích center v nemocnicích ve správě společnosti. Cílem je přizpůsobit provozní dobu aktuálnímu počtu očkovaných a zachovat vysokou dostupnost zdravotnického pracoviště.

Očkovací centrum Masarykovy nemocnice v pavilonu „I“ (Infekční pavilon) je nově v provozu denně od 7:00 do 19:00 hodin.

 

V pondělí jsou přednostně očkovány děti od 12 do 15 let. Ve středu přednostně probíhá očkování samoplátců. Na Infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice je možné i očkování 3. dávkou vakcíny.

 

Telefonický kontakt: 477 112 609

 

Přehled dalších očkovacích míst v působnosti nemocnic Krajské zdravotní, a.s.:

Děčín

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

U nemocnice 1, 405 99 Děčín II, budova E, I. patro, vlevo.

PROVOZNÍ DOBA: Po, st, čt, pá 8:00 – 12:00 hodin

Očkování bez předchozí registrace bude možné pouze v pondělí a čtvrtek.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na dětské ambulanci, budova I, zadní vchod.

PROVOZNÍ DOBA: Pá 8:00 – 15:00 hodin

 

Teplice

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Duchcovská 53, 415 29 Teplice, Interní pavilon J

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8:00 – 15:00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, Interní pavilon J

PROVOZNÍ DOBA: Pá 8:00 – 14:00 hodin

 

Most

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „B“, prostor vstupní vestibul – přednáškový sál, 1. podlaží.

PROVOZNÍ DOBA: Po – So 7:30 – 15:00 hodin (od 1. 11. 2021 bude provozní doba rozšířena do 18:00 hodin)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v budově „B“, 1. podlaží, vstupní vestibul

PROVOZNÍ DOBA: Pá 7:30 – 15:00 hodin

 

Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Kochova 1185, 430 12 Chomutov, pavilon H (je označeno)

PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne 8:00-18:00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v pavilonu H

PROVOZNÍ DOBA: Pá 15.00 – 19.00 hodin

 

Litoměřice

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou)

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 15:00 – 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19:15)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na stejném místě v pavilonu A (přístup z haly nemocnice, za podatelnou vlevo)

PROVOZNÍ DOBA: Po nebo čt 14:00 – 19:30 hodin (poslední registrace k očkování je možná na 18:45)

 

Rumburk

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

V prostorách bývalé interní ambulance.

Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk

PROVOZNÍ DOBA: Po, st a čt:  7:00 – 14:00 hodin (28. 10. je zavřeno. Od 1. 11. 2021 bude provozní doba rozšířena ve středu a čtvrtek do 15:00 hodin), ve čtvrtek možnost očkování i bez předchozí registrace

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let – pouze ve čtvrtek od 12:00 do 15:00 hodin – ve stejném areálu (pediatr dochází z oddělení, které je v těsné blízkosti).

 

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


25.10.2021

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den vzniku samostatného československého státu, který připadá na čtvrtek 28. října 2021. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

Děčín:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin. 

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Lékárna Dr. Max – OC Olympia Teplice, Srbická 464 (telefon 474 689 538) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Most:  

Lékárna BENU - OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


25.10.2021

Nová publikace Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii je pokřtěna

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., ve čtvrtek 21. října 2021 slavnostně pokřtila odbornou publikaci Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii.  

Autory publikace jsou zaměstnanci neurochirurgické kliniky Bc. Monika Tesařová, Bc. Lucie Lippertová, Kateřina Tomová a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. Kniha vznikla ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP). Editace knihy se ujal RNDr. Karel Hrach, Ph.D. z FZS UJEP. Knihu recenzovaly Mgr. Věra Berková z Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Mgr. Alena Kohlová z Katedry ošetřovatelství FZS UJEP.

Hostem večera koncipovaného do stylu Great Gatsby 1920 byl populární zpěvák Václav Noid Bárta, který knize popřál spoustu čtenářů zejména z řad zdravotnického personálu a poděkoval všem přítomným za jejich nelehkou práci. Profesor Sameš vyjádřil přesvědčení, že kniha pomůže zdokonalit ošetřovatelskou péči o neurochirurgické pacienty.  


Zdroj: info@kzcr.eu

 

Křest nové publikace Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Křest nové publikace Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte