24.6.2021

Litoměřická nemocnice pořídila pro zvýšení komfortu svých zaměstnanců vybavení v hodnotě přes půl miliónu

Ke svému konci se chýlí dotace s názvem „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“, kterou čerpá Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za přidělené finance ve výši 678 tisíc korun nemocnice nakoupila vybavení zvyšující pohodlí pro práci zdravotníků. Dotace bude uzavřena ke konci června 2021.

 „Nejvíce bylo nakoupeno šatních skříněk, a to 200 kusů. Tato položka činila takřka půl miliónu korun z celkové dotace,“ seznámil Radek Lončák, ředitel zdravotní péče Nemocnice Litoměřice, o.z., a doplnil, že z tohoto programu byly rovněž pořízeny dvě kuchyňské linky, které směřovaly na sesterny dětského oddělení, 17 kancelářských židlí v hodnotě přes 80 tisíc korun a devět křesel na denní místnosti zaměstnanců v hodnotě 40 tisíc korun, která byla umístěna především na gynekologicko porodnické oddělení.

Dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje čerpá litoměřická nemocnice nepřetržitě již do roku 2014. Nejprve byly tyto prostředky určeny pro zvyšování komfortů pacientů, do roku 2019 jsou Ústeckým krajem dotačními projekty podporováni i zaměstnanci nemocnic.


Zdroj: info@kzcr.eu

 


24.6.2021

Krajská zdravotní ocenila své zaměstnance za výsledky v oblasti vědy a výzkumu - kvůli pandemii hned za dva roky

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) uspořádala ve středu 23. června 2021 v červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem sedmý ročník Výroční vědecké konference spojený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu – cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Mimořádně šlo o předání ocenění za roky 2020 i 2019, protože konání konference loni zhatila pandemie nemoci COVID-19.  Záštitu nad akcí převzal Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. 

Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. Akce se kromě hejtmana Schillera zúčastnili zástupci KZ - předseda představenstva MUDr. Ondřej Štěrba, předseda dozorčí rady Mgr. Karel Krejza, generální ředitel MUDr. Petr Malý, MBA, náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Jiří Laštůvka a členové Vědecké rady KZ. Univerzitu J. E. Purkyně reprezentovali prorektor doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., a další její zástupci i hosté z akademické, profesní i veřejné sféry. Akce se také zúčastnil Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem. 

„Máte za sebou skutečně těžké období, které ještě nekončí, ale vidíme světlo na konci tunelu. Určitě jste si prošli očistcem. O to více si vážím skutečnosti, že i v takové době jste věnovali čas vědecké činnosti. Blahopřeji všem, kdo ocenění získali a děkuji těm, kdo vás podpořili - jak managementu Krajské zdravotní, tak všem, kteří s vámi spolupracovali a vytvářeli podmínky. Myslím si, že to bylo těžší v době, v níž se už nějaký čas nacházíme,“ zdůraznil při zahájení Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a.s., za roky 2019 a 2020 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře (cena předsedy představenstva), cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (cena předsedy dozorčí rady) a cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství (cena náměstka pro řízení zdravotní péče). Za rok 2019 byla udělena cena za nejlepší publikace autora s nejvyšším kumulativním impakt faktorem (cena Vědecké rady KZ).

„Máme za sebou období, které nebylo jednoduché, a bezpochyby chceme všichni věřit, že se zase pomalu a opatrně vracíme do normálu. Na druhou stranu tato doba jasně ukázala, jak strašně důležitou roli v životě všech zdravotníci hrají. Chci touto cestou všem svým kolegům z Krajské zdravotní poděkovat, velmi si jejich práce vážím. A těm, které jsme v rámci výroční konference ocenili, i pogratulovat,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Jsem nesmírně hrdý na to, že se mohu zúčastnit této vědecké konference a také předat ceny za nejlepší vědecké práce. Když už jsem se sám vědecké kariéře trochu zpronevěřil… Kdysi jsem slyšel od jednoho žadatele o dotaci, že žádný gól lidstvo neposune. Zato jsem přesvědčen, že vaše vědecké práce lidstvo posunují a jsem vám za to vděčný. Přeji vám mnoho úspěchů, hodně klidu do příštích let a ať to máme všichni jednodušší,“ řekl Mgr. Karel Krejza, předseda dozorčí rady KZ.

„Opakovaně říkáme, že chceme podporovat vědu a výzkum a chceme také veřejnosti prezentovat špičkovou práci našich pracovišť a lidí na nich. I já se tedy připojuji s gratulací všem oceněným, kteří odvedli kus práce. A protože chceme, aby o jejich kvalitách vědělo co nejvíce lidí, zřizujeme nyní elektronickou vědeckou knihovnu, kde budou oceněné práce přístupné,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ. 

Profesor Sameš zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť Krajské zdravotní, a. s., v předchozích dvou letech. Poděkoval za k dnešnímu dni v sedmi kolech poskytnutou interní grantovou podporu v celkové výši 23 milionů Kč. Představil také nového člena Vědecké rady KZ MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D., přednostu Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. Nejprve za rok 2019, poté za rok 2020. Ocenění v každé kategorii získali kromě diplomu i peněžitou odměnu. Mezi vítězné autory byla rozdělena za oba roky částka 610 000 Kč. 

2019

Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře za 1. místo získal prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., z Oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice (MNUL), a kolektiv autorů, za 2. místo ji převzal prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., z Neurochirurgické kliniky v MNUL a cena za 3. místo náleží kolektivu autorů z Komplexního cerebrovaskulárního centra při MNUL v čele s MUDr. Ing. Davidem Černíkem, Ph.D., MBA.

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získala MUDr. Petra Meluzinová, Ph.D. z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL, cenu za 2. místo MUDr. Hynek Zítek z Neurochirurgické kliniky v MNUL a za 3. místo MUDr. Jan Lodin ze stejného pracoviště.

Cenu za nejlepší vědecké publikace autora s nejvyšším kumulativním impakt faktorem za rok (cenu Vědecké rady KZ) převzal doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) v MNUL.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržel RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., vedoucí Biomedicínského centra MNUL.  

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství uspěly Bc. Monika Tesařová a Petra Jelínková z Neurochirurgické kliniky v MNUL. Na druhém místě skončila Bc. Petra Janoušová z Emergency MNUL. Oceněnou na třetím místě byla Bc. Zuzana Hejčlová z Neurochirurgické kliniky.

2020 

Cenu předsedy představenstva za nejlepší vědeckou práci lékaře za 1. místo získal doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., z KAPIM, za 2. místo ji dostal MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., a jako 3. nejlepší v této kategorii vědeckou práci měl prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., z Oddělení hrudní chirurgie MNUL. 

První místo a cenu generálního ředitele za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal MUDr. Vojtěch Kunc z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL, cenu za 2. místo MUDr. Vít Bába z téže kliniky a za 3. místo MUDr. Dušan Ospalík z Neurologického oddělení MNUL.

Cenu předsedy dozorčí rady za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržel RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D., vedoucí Biomedicínského centra MNUL.

V soutěži o cenu náměstka pro řízení zdravotní péče za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství zvítězily Bc. Monika Tesařová, Lucie Lippertová a Kateřina Tomová z Neurochirurgické kliniky v MNUL. Na druhém místě skončila Petra Pöschlová z Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov. Cenu za třetí místo v kategorii převzaly Bc. Kateřina Bělinová a Bc. Petra Janoušová z Emergency MNUL. Vítězky na závěr pokřtily publikaci Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii, za jejíž autorství  nejvyšší ocenění získaly.

Slavnostní setkání v Kampusu ústecké univerzity moderovala Inna Puhajková. V programu vystoupila zpěvačka Dasha.


Prohlédněte si video z akce, které lze stáhnout na: 

Výroční konference 2019_2020.zip

Uživatelské jméno kz

Heslo: kzcr


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Po vyhlášení oceněných od Vědecké rady KZ ve všech kategoriích za rok 2019 a 2020 se ti, kdo ceny převzali, společně vyfotografovali. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

Po vyhlášení oceněných od Vědecké rady KZ ve všech kategoriích za rok 2019 a 2020 se ti, kdo ceny převzali, společně vyfotografovali. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


21.6.2021

Podpis smluv stvrdil převzetí Lužické nemocnice v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a.s., od 1. července 2021

V průběhu zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byly podepsány klíčové smlouvy o převzetí Lužické nemocnice v Rumburku pod správu Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice se stane od 1. července 2021 odloučeným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Bude tak završen klíčový bod transformace této nemocnice do systému krajské zdravotní péče začleněním do sítě největšího poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji.

Podpisem Smlouvy o koupi nemovitých věcí a Smlouvy o koupi závodu byl završen proces transformace Lužické nemocnice v Rumburku ze správy Krajské majetkové, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, pod správu Krajské zdravotní, a.s. Snahou vedení Ústeckého kraje a akciové společnosti Krajská zdravotní bylo dokončit tento transformační proces co nejdříve, aby byl definitivně zajištěn stabilní chod a budoucí rozvoj tohoto zdravotnického zařízení.

Za Krajskou zdravotní, a. s., smlouvy podepsali předseda představenstva MUDr. Ondřej Štěrba a místopředseda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA. Za Krajskou majetkovou, p. o., ředitelka Ing. Miluše Srbková, MBA, a za Ústecký kraj hejtman Ing. Jan Schiller. Přítomen podpisu byl také člen Rady Ústeckého kraje s gescí pro oblast majetku a investic Mgr. Bc. Tomáš Rieger.

„Již před podzimními krajskými volbami jsem jasně deklaroval, že je mým zájmem co nejdříve začlenit Lužickou nemocnici v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a.s. Intenzivně jsme se tomu věnovali a jsem rád, že nyní se to povedlo. Pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku je to skvělá zpráva. Bude zaručen stabilní provoz rumburské nemocnice a její budoucí rozvoj. Dostupná a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele kraje i tohoto regionu je pro vedení kraje jednou z hlavních priorit,“ uvedl při podpisu smluv hejtman Jan Schiller.

Krajský radní Tomáš Rieger ho doplnil: „Krajská majetková, p. o., v tomto odvedla velký kus práce a za to jí patří poděkování. Lužická nemocnice v Rumburku je však klasické zdravotnické zařízení, které by logicky mělo být řízeno v rámci sítě největšího poskytovatele zdravotních služeb v regionu. Jsem rád, že na tom od začátku s vedením Krajské zdravotní, a.s., panovala shoda a celý proces transformace této nemocnice jsme podpisem smluv dotáhli do zdárného konce. Je to dobrý krok k jistotě její záchrany.“

„Začlenění Lužické nemocnice v Rumburku do Krajské zdravotní, a.s., vítáme. Je to správný krok, jak zajistit pro občany Šluknovského výběžku kvalitní zdravotní péči na vysoce profesionální úrovni. Stejně tak věříme, že se postupem času, jak se nám bude dařit nemocnici rekonstruovat, uleví naší nemocnici v Děčíně, která z části péči o obyvatele výběžku zvláště v oborech jako je chirurgie nebo interna převzala. Uděláme vše dostupné pro to, aby se nemocnici povedlo pozvednout v co nejkratší možné době. Jsme ale realisté a víme, že to ještě nějakou dobu potrvá, a to i v závislosti na tom, jak se povedou realizovat naplánované investice. Z naší strany se snažíme dělat možné maximum,“ okomentoval podpis smluv za Krajskou zdravotní, a. s., předseda představenstva Ondřej Štěrba.


Zdroj: info@kzcr.eu

Za Ústecký kraj smlouvu podepsal hejtman Jan Schiller (druhý zleva), za Krajskou zdravotní, a.s., místopředseda představenstva Leoš Vysoudil a předseda představenstva Ondřej Štěrba (vpravo). Zcela vlevo Tomáš Rieger, radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic

Za Ústecký kraj smlouvu podepsal hejtman Jan Schiller (druhý zleva), za Krajskou zdravotní, a.s., místopředseda představenstva Leoš Vysoudil a předseda představenstva Ondřej Štěrba (vpravo). Zcela vlevo Tomáš Rieger, radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic


18.6.2021

Zdravotníci naočkovali v Ústeckém kraji už více než 500 tisíc dávek vakcíny proti COVID-19

Očkování proti onemocnění COVID-19 podstoupilo už více než 337 tisíc obyvatel Ústeckého kraje. Přes 170 tisíc lidí dostalo dvě dávky vakcíny. Celkový počet vyočkovaných dávek se v Ústeckém kraji přehoupl přes 510 560.

Očkování proti nemoci COVID-19 obyvatelé Ústeckého kraje nejčastěji podstupují ve velkokapacitním centru v budově bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kam denně přijde až jeden tisíc registrovaných zájemců. Množství očkovaných, u nichž vakcinace vyvolala nežádoucí reakci, je nepatrné, v řádu promile, což představuje asi jednoho až dva lidi denně.

Aktuálně dostalo první dávku očkování proti COVID-19 už více než 42 procent obyvatel Ústeckého kraje, více než 21 procent lidí už má očkování ukončené. „Za poslední týden jsme naočkovali přibližně 50 tisíc lidí. Denní přírůstky očkovacích dávek stále rostou. Nejčastěji teď vakcínu dostávali lidé mezi 55 a 69 lety věku,“ uvádí vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje a krajský koordinátor očkování proti onemocnění COVID-19 Ing. Petr Severa.

„Překonání hranice půl milionu dávek nás velmi těší, je za tím ohromný kus práce všech lidí, kteří se na očkování podílí. Nejvíc nás ale těší zájem lidí o očkování,“ říká hlavní hygienička Krajské zdravotní, a.s., (KZ) Mgr. Dana Vaculíková. Největší zájem o očkování byl podle ní v kategorii lidí starších osmdesáti let. „Už v průběhu února jsme se nesetkali s pozitivními pacienty z pobytových služeb. Díky tomu jsme viděli, že očkování funguje. Teď je potřeba proočkovanost dotáhnout k šedesáti procentům,“ pokračuje Dana Vaculíková, která je nyní trochu zklamaná z nezájmu o očkování u lidí starší třiceti let. „S touto skupinou je teď potřeba pracovat dál, k očkování ji motivovat. Vakcinace je totiž jediný způsob, jak pandemii ukončit a pomoci vyčerpaným zdravotníkům,“ dodává hlavní hygienička KZ.

„Očkování je jedinou cestou, jak se dostat z aktuální situace, jak omezit množství viru v populaci. A je to jediné řešení, jak se vyhnout těžkému průběhu onemocnění COVID-19. Podstatou je, že nebudeme tolik zatěžovat nemocnice a jednotky intenzivní péče i když vir sám nezmizí. Čím víc lidí bude očkovaných, tím vyšší bude šance, že nebudeme muset realizovat jakákoli omezení,“ souhlasí Ing. Petr Severa.

 

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Očkování proti onemocnění COVID-19 podstoupilo už více než 337 tisíc obyvatel Ústeckého kraje.

Očkování proti onemocnění COVID-19 podstoupilo už více než 337 tisíc obyvatel Ústeckého kraje.


17.6.2021

Specialisté z oční kliniky operovali v Krajské zdravotní pacienty s glaukomem první v Česku novou metodou

Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., provedl další novou minimálně invazivní operaci u pacientů s glaukomem. Na zdejším pracovišti sledují a snaží se uvést do praxe nové trendy v chirurgii glaukomu. Jako první v České republice byli oční specialisté osloveni k vyzkoušení této techniky. Poprvé operovali ve středu 16. června.

„Jednalo se o nový typ mikroimplantátu IStent, který se zavádí po otevření přední komory oka  1,8milimetrovým rohovkovým řezem do místa trámčiny komorového úhlu. Vytváří zde přemostění neboli mikro bypass oblasti, kde je odtoku nitrooční tekutiny z oka kladen největší odpor. Prakticky se využívá zavedení dvou mikroimplantátů, ve dvou různých kvadrantech oka. IStent mikroimplantát je z titanu, nemagnetický na povrchu je potažený heparinovou vrstvou. Velikost je miniaturní, délka je 360 µm, má drenážní průsvit. Zavádí se do oka na speciálním nosiči, je to v podstatě taková malá dutá skobička, kterou musí být „zatlučena“ do správného místa,“ vysvětlila MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 

„Operaci jsme provedli u tří pacientů s glaukomem: jeden pacient byl již po operaci šedého zákalu, kde byla přítomna umělá nitrooční čočka, druhý pacient měl zatím vlastní lidskou čočku čirou a u třetího pacienta jsme operaci kombinovali s operací katarakty - šedého zákalu, takže jsme využili všechny klinické možnosti této moderní chirurgie,“ upřesnila přednostka kliniky a vedoucí operačního týmu.  


Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Klinika patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde i vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhá zde výuka mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu). Republikové prvenství patří ústecké klinice s unikátní operací novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo G6, pomocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. Jako jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku právě u pacientů s glaukomem.

Specialisté z oční kliniky v roce 2018 jako jedni z prvních v Česku provedli výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a časných pooperačních komplikací.


Zdroj: info@kzcr.eu


V České republice první operaci glaukomu novou metodou s mikroimplantátem IStent provedl tým pod vedením přednostky oční kliniky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

V České republice první operaci glaukomu novou metodou s mikroimplantátem IStent provedl tým pod vedením přednostky oční kliniky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


16.6.2021

Krajská zdravotní otevřela v ústecké Masarykově nemocnici nové interní ambulance

Nové interní ambulance slouží pacientům Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V modernizovaných prostorách čtvrtého podlaží budovy G pacienti najdou všechny interní ambulance pohromadě. Lepší zázemí a modernější prostředí vítají i zdravotníci.

„Nové interní ambulance představují jednoznačně zkvalitnění poskytované péče pro naše občany, a to je směr, kterým chce vedení Krajské zdravotní, a.s., jít. Prostory splňují plně nároky, které dnes na zdravotnictví veřejnost má. Nové ordinace určitě vítají také lékaři a zdravotníci, kterým přeji spokojené a pokud možno vyléčené pacienty,“ uvádí předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

„V budově G jsou nyní všechny interní ambulance na jednom místě. Nově má ambulanci i angiologie. Endokrinologii jsme rozšířili, takže má ambulance dvě. Na stejném místě pacienti najdou také lipidovou ambulanci, interní ambulanci, diabetologické centrum, osteologii, obezitologickou ambulanci a ambulanci klinického psychologa,“ vysvětluje primář Interního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Jiří Laštůvka.

„Jsem moc ráda, že můžeme pracovat v nových moderních prostorách. Lepší zázemí ocení pacienti i personál, který už nemusí přebíhat mezi budovami,“ dodává vrchní sestra Mgr. Iveta Černohorská.

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“

Zdroj: info@kzcr.eu

Zleva: MUDr. Petr Malý, MBA, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Aleš Chodacki

Zleva: MUDr. Petr Malý, MBA, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Aleš Chodacki


15.6.2021

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se bude podílet na vyhodnocování medicínských dat

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se dohodla se společností Krajská zdravotní, a.s., na vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávací i odborné a v oblasti vědecko-výzkumné práce.

Katedra biomedicínské techniky FBMI bude spolupracovat s Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (KAPIM).

Spolupráce se bude týkat především oblasti sběru dat a jejich vyhodnocení za pomoci software ICM+, spolupráce při práci s mezinárodními databázemi klinických dat, včetně vytvoření databází pacientů po nitrolebním poranění.

Doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., vedoucí katedry biomedicínské techniky FBMI, doplňuje: „Jsme rádi, že budeme spolupracovat i v oblasti studentských absolventských prací a publikační činnosti společných vědeckých výsledků.“

Smlouvu o spolupráci podepsali děkan FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, s generálním ředitelem společnosti Krajská zdravotní, a.s., MUDr. Petrem Malým, MBA, který řekl: „Spolupráci mezi naší Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT vítáme. Laboratorní výzkumy a také sběr dat vnímáme jednoznačně jako důležitý segment. Chceme touto spoluprací rozšířit zázemí pro vyučovací proces Fakulty zdravotnických studií UJEP. Jedná se také o jednoznačné posílení fakulty a také KZ na poli vědecko-výzkumném a publikačním.“

„Uvědomujeme si, že se v současné době zvyšuje tlak na sběr a vyhodnocování medicínských dat, neboť jejich výsledky významným způsobem pomohou dalšímu výzkumu, a tím k rychlejší a efektivnější léčbě závažných onemocnění,“ doplňuje děkan FBMI prof. Jozef Rosina.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

Podle výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz. 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Fakulta byla založena v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství a v současné době je počet studentů, kteří na ní studují v bakalářském, magisterském i doktorském studiu cca 1500. Více informací najdete na www.fbmi.cvut.cz.

        

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA.

MUDr. Petr Malý, MBA.


14.6.2021

Zdravotníci v Krajské zdravotní si 14. června připomínají Světový den dárců krve

Zdravotníci z Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., a Hematologicko-transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., si připomínají Světový den dárců krve, který připadá na 14. června. Světová zdravotnická organizace (WHO) jej na základě společné iniciativy Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfuzního lékařství zařadila do kalendáře od roku 2003. 

Rádi bychom poděkovali dárcům krve za jejich ochotu, v mnoha případech trvající i několik desítek let, přijít i na vyzvání, když je v některých obdobích zásoba krevních skupin nedostatečná. Potřeba nejdražší tekutiny pro krvácející či chudokrevné pacienty neutuchá,“ uvedl MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Ústecké pracoviště zásobuje krví hned několik nemocnic v Ústeckém kraji – v Děčíně, Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Rumburku, Teplicích, Ústí nad Labem a také Fakultní nemocnici v Motole.

„Většina krevních přípravků, jakými jsou červené krvinky a plazma, se spotřebuje v nemocnicích v Chomutově a Mostě. Část přípravků posíláme do Fakultní nemocnice v Motole pro onkologicky nemocné děti. Plazma se posílá dál k frakcionizaci. Potřeba krve všech krevních skupin je samozřejmě trvalá a velmi rádi přivítáme i nové dárce. Těm stávajícím patří velké poděkování, zvláště těm, kteří s námi spolupracující dlouhodobě,“ řekla MUDr. Vladimíra Kašková, primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.

Dárcovství krve v Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), má dvě transfuzní oddělení – v ústecké Masarykově nemocnici a chomutovské nemocnici. V nemocnicích v Teplicích a Mostě jsou pouze odběrové prostory, které jsou detašovanými zdravotnickými pracovišti těchto transfuzních oddělení. Odběrovou místnost KZ nedávno zřídila i v Krušnohorské poliklinice v Litvínově. V děčínské nemocnici se provádějí odběry krve v samostatném odběrovém středisku, odebranou krev a plazmu zpracovává ústecké transfuzní oddělení.  

Transfuzní oddělení jak v ústecké Masarykově nemocnici, tak v chomutovské nemocnici jsou plnohodnotnými zdravotnickými pracovišti na stejné úrovni. Na každém z těchto oddělení disponují šesti odběrovými křesly.

Ústecké transfuzní oddělení eviduje téměř 8300 dárců krve, plazmy a krevních složek. Jedná se o dárce z okresů Ústí nad Labem, Teplice a Litoměřice.  V chomutovské nemocnici evidují 6300 dárců krve, plazmy a krevních destiček. Zde se jedná o dárce z okresů Most a Chomutov. 

Zájemci o darování krve se mohou přímo obracet na naše transfuzní oddělení nebo odběrová pracoviště v našich nemocnicích. Zde se jim bude ochotně věnovat náš zdravotnický personál. Veškeré informace zájemci o darování krve najdou na webových stránkách Krajské zdravotní, a.s.

V České republice může darovat krev každý, komu je mezi 18 a 65 lety, neprodělal nebo netrpí závažnějším onemocněním, souhlasí s odběrem krve, provedením potřebných vyšetření a vedením vybraných údajů v registru dárců (při zachování povinné mlčenlivosti).

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Darování krve v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

Darování krve v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


14.6.2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podstoupil očkování v Ústí nad Labem

Ministr zdravotnictví České republiky Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA, podstoupil v neděli ve velkokapacitním očkovacím centru v Hoření ulicic v Ústí nad Labem společně se svou manželkou očkování první dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19. Provoz ústeckého centra v budově bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zajišťuje Krajská zdravotní, a.s., personálem ústecké Masarykovy nemocnice.

„Očkování proti COVIDU-19 jednoznačně podporuji, je to ta správná cesta, jak se s touto nemocí vypořádat. A mé rozhodování, kde se nechám naočkovat, bylo jasné – právě toto velkokapacitní očkovací centrum v Ústí nad Labem jsem jako předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., otevíral,“ řekl ministr Vojtěch.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


11.6.2021

Představenstvo Krajské zdravotní je kompletní. Předsedou představenstva byl zvolen MUDr. Ondřej Štěrba

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. (KZ), má nového předsedu. Je jím MUDr. Ondřej Štěrba, kterého zvolili členové představenstva na svém jednání v pátek 11. června 2021. Novými členy představenstva společnosti se stali Ing. Stanislav Dostál a Ing. Jakub Komárek.

„Opakovaně již zaznělo, že cílem vedení Krajské zdravotní, a.s., je, aby se z jejích nemocnic stala léčebně preventivní zařízení, která snesou minimálně srovnání s evropským standardem a obstojí v něm nebo jej dokonce převýší. A přesně tohle je i cílem mým. Máme před sebou celou řadu úkolů, jako je například zdárné proočkování obyvatel Ústeckého kraje proti nemoci COVID-19 nebo již naplánované investiční projekty. Pokračujeme také v řešení personálních otázek. Právě špičkový personál je klíčový pro poskytování té nevyšší možné dostupné zdravotní péče,“ říká nový předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

MUDr. Ondřej Štěrba je gastroenterolog, pochází z Litoměřic, kde je členem zastupitelstva. Od listopadu 2020 je členem představenstva KZ.


Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Ondřej Štěrba

MUDr. Ondřej Štěrba


Krajská zdravotní, a.s. - Oddělení komunikace a marketingu

Oddělení komunikace a marketingu obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Oddělení komunikace a marketingu, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Odboru kanceláře generálního ředitele, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

vedoucí Oddělení komunikace a marketingu, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Oddělení komunikace a marketingu

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Oddělení komunikace a marketingu

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Oddělení komunikace a marketingu, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová

referent Oddělení komunikace a marketingu

Tel.:
+420 477 114 146
Email:

Ing. Helena Luzumová

referent Oddělení komunikace a marketingu

Tel.:
+420 477 114 148
Email:
Prosím, čekejte