17.1.2024

Nemocnice Chomutov rozšířila ordinační hodiny mamodiagnostického centra

Chomutovská nemocnice Krajské zdravotní od ledna rozšířila ordinační hodiny mamodiagnostického centra. K dosavadnímu provozu přibyly nově i odpolední a víkendové časy, ve kterých mohou klientky podstoupit preventivní mamografické vyšetření. Nemocnice tak nabídla klientkám více termínů pro preventivní prohlídku i kratší čekací lhůty.

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem diagnostikovaným u žen. Pravidelné prohlídky mají nesmírný význam, protože čím dříve je případný nádor odhalen, tím větší šanci mají pacientky na úspěšnou léčbu a úplné úspěšné vyléčení. Klientkám našeho mamografického centra i proto od ledna nabízíme rozšíření provozních hodin a díky tomu jsme jim schopni poskytnout na výběr z více termínů. Čekací lhůty na vyšetření se výrazně zkrátí,“ říká ředitel Nemocnice Chomutov MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Měsíčně v chomutovské nemocnici podstupuje screeningovou mamografii 1460 žen, od ledna tam díky rozšířenému provozu mohou vyšetřit o 360 žen měsíčně více. Objednávat se je možné telefonicky na čísle +420 474 447 687 či online přes Portál pacienta Krajské zdravotní na: portal.kzcr.eu.

Na následky karcinomu každý rok zemře přibližně 1600 českých žen. Každoročně je u nás diagnostikováno více než 7000 nových případů onemocnění. Díky preventivnímu screeningu nádoru prsu se daří zachytávat nemoc v raném stadiu a léčba je úspěšnější. Ženy nad 45 let mají vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to jednou za dva roky.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Vyšetření v Mamodiagnostickém centru při Radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Chomutov

Vyšetření v Mamodiagnostickém centru při Radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Chomutov


15.1.2024

Náměstkem pro řízení kardiovaskulární péče je MUDr. Petr Křiváček, MBA

MUDr. Petr Křiváček, MBA, vede úsek řízení kardiovaskulární péče, pro nějž se stal od 1. ledna 2024 novým náměstkem. Doktor Křiváček v Krajské zdravotní, a.s., od 1. listopadu 2023 začal pracovat jako vedoucí lékař Kardiocentra, kam přišel z Oddělení kardiochirurgie Nemocnice Na Homolce.

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má atestaci I. stupně z chirurgie, atestaci z cévní chirurgie a atestaci z kardiochirurgie.

V pražské nemocnici působí prakticky celou svou profesní kariéru, od roku 1990. Nejprve jako chirurg cévního oddělení a posléze, v letech 1998-2002, jako jeho vedoucí lékař. V Nemocnici Na Homolce se poté stal samostatně pracujícím lékařem týmu oddělení kardiochirurgie, kde byl v letech 2005-2011 také vedoucím lékařem.  

MUDr. Petr Křiváček, MBA, je od roku 2001 členem mezinárodních odborných společností The European Association for Cardio-Thoracic Surgery a The European Society for Cardiovascular Surgery, a je autorem desítek domácích a zahraničních přednášek v oblasti cévní chirurgie a kardiochirurgie.

 

MUDr. Petr Křiváček, MBA

MUDr. Petr Křiváček, MBA


11.1.2024

Zásoby krve některých skupin se tenčí, Krajská zdravotní vyzývá dárce

Kritický nedostatek krví krevní skupiny A negativní a výrazně omezené množství krví krevní skupiny A pozitivní a 0 negativní na začátku roku 2024 hlásí Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. To zásobuje krví šest nemocnic v Ústeckém kraji.

„Prosíme dárce těchto krevních skupin, kteří jsou minimálně tři měsíce od posledního odběru plné krve a jsou zdravotně v pořádku, aby se přihlásili k odběru buď v našem objednávkovém systému Tempus ­– pro oblast Ústí nad Labem, Litoměřice a Teplice – nebo na odběrovém středisku Nemocnice Děčín, případně na transfuzním oddělení v Masarykově nemocnici a na odběrovém pracovišti Nemocnice Teplice,“ uvedl MUDr. Jiří Masopust, primář ústeckého transfuzního oddělení.

Výzvu směřuje i na potenciální prvodárce. „Prosíme i ostatní obyvatele Ústecka, Teplicka, Děčínska a Litoměřicka ve věku 18−60 let s krevní skupinou A negativní a 0 negativní, kteří doposud krev nedarovali, aby zvážili možnost pomoci pacientům závislým na transfuzích a přihlásili se na zmíněných pracovištích,“ apeluje primář Masopust s poděkováním všem, kdo se rozhodnou pomoci.

Informace a kontakty naleznete na https://www.kzcr.eu/cz/ul/verejnost/darcovstvi-krve/


Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Odběry krve dárců na Transfuzním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Odběry krve dárců na Transfuzním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem


9.1.2024

Co vás čeká před plánovanou operací, dozvíte se v Prokopni to

Chystáte se na plánovanou operaci a chcete vědět, co vás před ní čeká? Co je předoperační vyšetření a co obsahuje? Ve 23. dílu Prokopni to pozval Prokop lékař do mostecké nemocnice Prokopa záchranáře, aby spolu ukázali, co pacient absolvuje před tím, než se dostane na operační stůl.

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Zleva Prokop Seif a Prokop Voleník

Zleva Prokop Seif a Prokop Voleník

Dvacátý třetí díl pořadu Prokopni to


4.1.2024

Krajská zdravotní ustanovila šestnáctou společnou kliniku s ústeckou univerzitou. Onkologii povede docentka Prausová

Krajskou zdravotní, a.s. (KZ) – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje již šestnáct klinik a jeden ústav. Nově k současným patnácti klinikám a Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky přibyla Onkologická klinika. Ustavení nové kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se uskutečnilo ve čtvrtek 4. ledna 2024. Přednostkou onkologické kliniky se stala doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

„Jsem rád, že spolupráce s Krajskou zdravotní funguje. Dalším důkazem toho je skutečnost, že studenti Fakulty zdravotnických studií přímo v areálu ústecké Masarykovy nemocnice mají za sebou prakticky půldruhého akademického roku. Jsem přesvědčen, že nám nic nebrání ve spolupráci na vysoké úrovni pokračovat i v dalších letech,“ uvedl při ustavení nové kliniky rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

„Děkuji všem, kdo se se na vzniku společného pracoviště podíleli, a paní přednostce přeji mnoho úspěchů. To, že se členové klinik naší univerzity a ústecké Masarykovy nemocnice podílejí na vyučovacím procesu, spolupracují na projektech a vedou, případně oponují závěrečné práce studentů, je výsledkem mnohaleté kontinuální a cílevědomé spolupráce mezi oběma subjekty. Stejně dobrou spolupráci teď samozřejmě očekáváme i od pracovníků nově ustanovené onkologické kliniky,“ doplnil děkan Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.

„Vznikem onkologické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici jsme se dočkali dalšího milníku na cestě, kterou se Krajská zdravotní vydala již před mnoha lety. Na jejím počátku bylo udržení statutu centra vysoce specializované komplexní onkologické péče pro dospělé a rekonstrukce a modernizace Centra komplexní onkologické péče v areálu V Podhájí, pracoviště s dlouhodobě vysokým profesionálním kreditem,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Onkologie má v ústecké Masarykově nemocnici dlouhou tradici. Za posledních deset let prošla velkým rozvojem, pracoviště je moderně vybavené a personálně stabilní. Jsme velice rádi, že můžeme paní docentku Prausovou jako kapacitu v oboru přivítat do týmu a spolu s ní dále zvyšovat kvalitu péče v komplexním onkologickém centru V Podhájí,“ dodal ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Aleš Chodacki.

„Děkuji vedení Krajské zdravotní a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za projevenou důvěru. Jsem ráda, že mohu být u vzniku onkologické kliniky. Jsem přesvědčena, že můžeme nabízet stále kvalitnější, skutečně špičkovou zdravotní péči obyvatelům Ústeckého kraje,“ uzavřela přednostka Onkologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

  

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

 

Ustanovení onkologické kliniky. Zleva děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E, Purkyně v Ústí nad Labem PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D., rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., přednostka kliniky doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, primářka kliniky MUDr. Martina Chodacká, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA, a ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Aleš Chodacki.

Ustanovení onkologické kliniky. Zleva děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E, Purkyně v Ústí nad Labem PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D., rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., přednostka kliniky doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, primářka kliniky MUDr. Martina Chodacká, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA, a ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Aleš Chodacki.


3.1.2024

Za prvním miminkem Ústeckého kraje v novém roce zavítal do litoměřické porodnice hejtman Jan Schiller

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller navštívil ve středu 3. ledna 2024 Gynekologicko-porodnické oddělení litoměřické nemocnice Krajské zdravotní., aby poblahopřál mamince, které se narodilo první miminko v novém roce 2024 v Ústeckém kraji. Holčičku Elišku přivedla na svět 1. ledna ve 3:38 hodin Jana Brázdová z Křešic. Nového krajského občánka Elišku obdaroval hejtman drobným granátovým šperkem v podobě andílka.  

Malé Elišce i její mamince přeji hodně štěstí, zdraví a jen samé radosti. Jsem rád, že se první miminko letošního roku v našem kraji narodilo zrovna v porodnici Nemocnice Litoměřice, která má mezi maminkami velmi dobrou pověst,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, kterého doprovázeli Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, ředitel Nemocnice Litoměřice Vladimír Kestřánek a primářka gynekologicko-porodnického oddělení Petra Hejtmánková

„Mamince prvního miminka nového roku v Ústeckém kraji gratuluji a přeji oběma v životě především zdraví a pohodu. Samozřejmě mě těší, že letos krajské prvenství slaví Litoměřice. O to více, že nás v roce 2024 čeká generální rekonstrukce oddělení a pacientky, rodičky, ale i personál získají moderní zázemí pro zdravotní péči odpovídající 21. století,“ uvedl ředitel Nemocnice Litoměřice Vladimír Kestřánek.  

Za město Litoměřice přišli gratulovat mamince prvního letos narozeného dítěte v litoměřické porodnici a malé Elišce popřát vše dobré do života také starosta Radek Löwy a první místostarostka Alena Rožcová.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Rodiče Elišky Jana a Jaroslav Brázdovi s hejtmanem Ústeckého kraje Janem Schillerem v litoměřické porodnici

Rodiče Elišky Jana a Jaroslav Brázdovi s hejtmanem Ústeckého kraje Janem Schillerem v litoměřické porodnici


1.1.2024

Prvním miminkem narozeným v roce 2024 v porodnicích Krajské zdravotní je Eliška

Zdravotníci Krajské zdravotní, a.s., znají své první novoroční miminko.

V porodnici Nemocnice Litoměřice, o.z., se jako první na svět v roce 2024 podívala 1. ledna ve 3:38 hodin holčička Eliška, vážila 3450 gramů a měřila 53 centimetrů. Maminkou je Jana Brázdová z Křešic.

  

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

 

Prvním miminkem narozeným v roce 2024 v porodnicích Krajské zdravotní je Eliška, která přišla na svět v litoměřické porodnici.

Prvním miminkem narozeným v roce 2024 v porodnicích Krajské zdravotní je Eliška, která přišla na svět v litoměřické porodnici.


21.12.2023

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren o vánočních svátcích a na Nový rok

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) upozorňuje na otevírací dobu lékáren ve dnech 25. 12., 26. 12. 2023 a 1. 1. 2024. Pohotovostní lékárenská služba v Nemocničních lékárnách KZ bude zajištěna takto:

Děčín

25. 12. a 26. 12. 2023, 1. 1. 2024

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.

Ústí nad Labem

25. 12. a 26. 12. 2023 a 1. 1. 2024

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316 /12A (telefon 477 112 153) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

Teplice

25. 12.a 26. 12. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

1. 1. 2024

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 12:00 do 19:00 hodin.

Most

25. 12. a 26. 12. 2023, 1. 1. 2024

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270 (telefon 478 032 540) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

Chomutov

25. 12. a 26. 12. 2023

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

Litoměřice

25. 12. a 26. 12. 2023, 1. 1. 2024

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.


Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu


18.12.2023

Prokopové přejí hezké Vánoce a šťastný nový rok

Ve svátečním 22. díle pořadu Prokopni to jeho protagonisté přejí divákům vše, co se před vánočními svátky a v závěru roku přeje. S úsměvem a humorem se v tomto netypickém díle Prokopové vrhají do děkování a lehkého bilancování. Vždyť společně s týmem, který videa s nimi připravuje, si při natáčení nejen užili hodně radosti, ale i setkání se spoustou zajímavých lidí. Pokud se vám Prokopni to líbí a jakkoli pomohlo, těšte se na další díly v roce 2024.

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Zleva Prokop Voleník a Prokop Seif

Zleva Prokop Voleník a Prokop Seif

Dvacátý druhý díl pořadu Prokopni to


18.12.2023

Vedení Krajské zdravotní ocenilo věrné zaměstnance rumburské nemocnice

Více než padesát let práce v jedné nemocnici. To je jistě důvod nejen k ohlédnutí, ale i k poděkování zaměstnancům, kteří tuto úctyhodnou metu překročili. V rumburské nemocnici Jsou jimi paní Iva Tischerová, která zde nastoupila před více než 54 lety, a RNDr. Marie Pechová, která tu pracuje jen o rok méně. Obě na stejném pracovišti, na oddělení klinické biochemie a hematologie. V pátek 15. prosince se jim dostalo ocenění a poděkování od vedení nemocnice a Krajské zdravotní.

„Na stejném oddělení a ve stejné laboratoři v Podhájí jsem od 28. července 1969, kdy jsem do rumburské nemocnice nastoupila. Dá se říct, že pracoviště jsem opouštěla jen kvůli atestaci. Za tu dobu se pochopitelně laboratorní práce neuvěřitelně změnila – z ruční práce na strojovou. Nebyl žádný automat, vše se zapisovalo do sešitu, roztoky jsme připravovali ručně, s paní vedoucí jsme v laboratoři dlouhou zůstávaly. Postupně přicházely první stroje, nové metody, nová chemie, přechod na automaty. Vyhodnocení vzorků je dnes rychlejší a přesnější. Stále se učím, protože mě práce pořád baví,“ řekla paní Iva Tischerová.

„Datum zahájení mého pracovního poměru zde v Rumburku je 9. února 1970. Přišla jsem jako vysokoškolačka a později jsem se dostala na pozici vedoucí oddělení. Tehdy v laboratoři nebylo téměř žádné vybavení, a tak jsem na ně začala shánět peníze. Nejdříve na ministerstvu a později oslovováním sponzorů. A že se to stále daří, je úžasné. Prvním takto získaným byl přístroj pro vyšetření tepenné či kapilární krve, na jehož základě se zjišťuje koncentrace krevních plynů a stav acidobazické rovnováhy organizmu. Postupně se povedlo pracoviště modernizovat a doplňovat až na současnou úroveň, z čehož máme velkou radost,“ připomněla RNDr. Marie Pechová.

„Těší mě, že si Krajská zdravotní váží zaměstnanců, kteří v nemocnicích pracují prakticky celou svou profesní kariéru. Jsem proto velmi rád, že mohu za vedení nemocnice v Rumburku oběma dámám z našeho diagnostického komplementu poděkovat za obdivuhodných více než padesát let práce ve prospěch pacientů ve Šluknovském výběžku,“ uvedl MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel Nemocnice Rumburk.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Setkání s oceněnými zaměstnankyněmi Nemocnice Rumburk. Zleva hlavní sestra Andrea Prchalová, Iva Tischerová, RNDr. Marie Pechová a ředitel Nemocnice Rumburk MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH,

Setkání s oceněnými zaměstnankyněmi Nemocnice Rumburk. Zleva hlavní sestra Andrea Prchalová, Iva Tischerová, RNDr. Marie Pechová a ředitel Nemocnice Rumburk MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH,


Prosím, čekejte