22.10.2021

Avízo – Zdravotníci Krajské zdravotní připomenou Světový den mrtvice a upozorní na riziko výskytu mozkových výdutí

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Před riziky cévní mozkové příhody varuje i Světový den mrtvice, který si každoročně připomínáme 29. října. Iktová centra a neurologická oddělení Krajské zdravotní, a.s., ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek při této příležitosti připravily osvětovou akci.

V atriu hlavní budovy ústecké Masarykovy nemocnice bude v úterý 26. října od 10.00 do 14.00 hodin umístěn stánek s materiály k prevenci cévní mozkové příhody s přítomností lékaře a zdravotní sestry. Zájemci si budou moci nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Obdobné kontaktní body budou zřízeny ve stejný den také v nemocnicích Chomutov, Most a Teplice.

Ve všech iktových centrech Krajské zdravotní, a.s., bude v tento den navíc zveřejněna akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí. Možnost přihlásit se na vyšetření budou mít zájemci i v následujícím období cestou emailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

„Léčení neprasklých aneuryzmat má výborné výsledky a je nejlepší prevencí těžkého krvácení při ruptuře. Pokud výduť praskne, je z velkých studií známo, že třetina pacientů ataku ruptury nepřežije, druhá třetina má neurologické postižení, pouze třetina se vrátí do plnohodnotného života,“ upozorňuje přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) ve spolupráci se všemi iktovými centry v kraji trvale poskytuje nejvyšší možnou péči v léčbě akutní cévní mozkové příhody. „S nemenším nasazením se věnujeme i aktivitám v oblasti prevence vzniku mozkové příhody. Naším aktivním zapojením do iniciativy Čas je mozek se tak aktivně účastníme i osvětové činnosti v problematice cévní mozkové příhody. Proto nyní přicházíme s akcí Odhal své aneuryzma, a to symbolicky v návaznosti k Světovému dni mrtvice,“ doplňuje vedoucí KCC MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.

  

Zdroj: info@kzcr.eu


22.10.2021

Kardiochirurgové v Krajské zdravotní vytvořili pacientovi srdeční chlopeň z části jeho vlastního osrdečníku

Operační zákrok na srdci 57letého pacienta, náhradu aortální chlopně novou metodou, provedli v úterý 19. října specialisté Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., společně s primářem Kardiochirurgického oddělení Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Romanem Gebauerem. Při výkonu na operačním sále nejprve u muže, který v minulosti podstoupil dvě neurochirurgické operace, voperovali aortokoronární bypass, a dále vytvořili náhradu chlopně z osrdečníku, z tkáně vazivového obalu srdce pacienta. Tu pak všitím cípů umístili na aortální pozici.  

Techniku poprvé aplikoval před jedenácti lety japonský kardiochirurg Ozaki. Z Čechů první takovou operaci provedl v roce 2018 doc. MUDr. Jaroslav Benedík, který již několik let působí v Německu – nejprve v Essenu a nyní v Krefeldu, a stal se jejím školitelem. Již ve stejném roce MUDr. Roman Gebauer se svým týmem tento výkon uskutečnil jako první v České republice u dětského pacienta.  

„Snahou našeho oddělení je dále rozšiřovat portfolio kardiochirurgických výkonů. Oproti standardu nejde o umělou, ani biologickou chlopeň, tedy vepřovou nebo hovězí. Pacientovi se vytvoří biologická chlopeň z jeho vlastního materiálu, z osrdečníku. Z něho se přesně vystřihnou jednotlivé cípy nové chlopně, které se všijí na místo poškozené chlopně. Cípy náhrady musí do sebe přesně zapadat, každý musí mít správnou velikost. Operace vyžaduje preciznost, protože kardiochirurg musí novou chlopeň vytvořit přímo na sále. Výhodou je, že pacient s touto chlopní nepotřebuje užívat léky na ředění krve, které jsou jinak v případě implantace nutností, a hlavně, že není trvale ohrožen infekcí, jako tomu je u implantované umělé chlopně,“ řekl MUDr. Miroslav Kolesár, primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Dodnes je to celosvětově, dá se říci, mladá operace. Během deseti let byla reoperována pouze 4 % pacientů pro nález na chlopni a 7 % má nedomykavost, kterou nebylo potřeba řešit reoperací. Výsledky se sdílejí, dají se dohledat. U dětských pacientů – v teenagerovském věku, protože u malých dětí takovou operaci neuděláte – se začalo později, výsledky jsou tedy asi sedmileté,“ vysvětlil vedoucí operačního týmu MUDr. Roman Gebauer, primář Kardiochirurgického oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

„Kromě spolupráce s panem primářem Gebauerem, který tuto techniku pro implantaci chlopně používá, spolupracujeme ještě s doc. MUDr. Janou Rubáčkovou Popelovou, CSc. Ta se věnuje vrozeným srdečním vadám v dospělosti a má také malý soubor pacientů, kteří již byli operováni v Nemocnici Na Homolce. Po ročním sledování mají vynikající výsledky. My jsme tady operovali dosud dva pacienty a podle krátkodobého sledování jsou v pořádku,“ uzavřel MUDr. Miroslav Kolesár s tím, že do budoucna chce pozvat ke spolupráci kolegu, který se technikou této náhrady chlopně zabývá a v současnosti pracuje ve Spolkové republice Německo.

 

Segmenty kardiovaskulární péče v Krajské zdravotní, a. s.:

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) získala od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. KZ je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a vedení společnosti, za významné kontinuální podpory vedení Ústeckého kraje, usilovalo o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče na komplexní prakticky čtyři předchozí roky.  

V lednu 2018 bylo vedle zavedené Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim téhož roku pak kardioanesteziologické oddělení. Všechna tato pracoviště společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří od roku 2019 vše zastřešující Kardiocentrum. Vedoucím Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového pavilonu, který se v říjnu 2020 začal stavět v areálu ústecké Masarykovy nemocnice na Severní Terase.

Kardiochirurgické oddělení poskytuje komplexní kardiochirurgickou péči, provádí operace srdce a velkých cév s výjimkou transplantace srdce. Nejčastěji se jedná o operace aortokoronárních bypassů, prováděné jak za použití přístroje pro mimotělní oběh, tak operace na bijícím srdci bez jeho použití, dále  operace získaných vad  srdečních chlopní, včetně operací záchovných (tzv. plastik), operace akutních a chronických onemocnění hrudní aorty a chirurgickou léčbu arytmií. Některé typy kardiochirurgických operací tým provádí z miniinvazivních přístupů. Primářem oddělení je MUDr. Miroslav Kolesár.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Kardiochirurgové nejprve pacientovi voperovali aortokoronární bypass a dále vytvořili náhradu chlopně z osrdečníku, z tkáně vazivového obalu srdce pacienta. Tu pak všitím cípů umístili na aortální pozici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Kardiochirurgové nejprve pacientovi voperovali aortokoronární bypass a dále vytvořili náhradu chlopně z osrdečníku, z tkáně vazivového obalu srdce pacienta. Tu pak všitím cípů umístili na aortální pozici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


21.10.2021

V Nemocnici Děčín začala stavba nového pavilonu. Práce omezily dopravu v areálu

V areálu děčínské nemocnice začala výstavba nového pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče. Se zahájením stavebních prací bylo nutné přistoupit ke změně průjezdnosti nemocnice. V areálu nemocnice je umístěno dočasné dopravní značení. K budovám C, D a E je umožněn vjezd pouze na vykládku a nakládku, není možné v těchto prostorách parkovat.

V průběhu výstavby bude zřejmě nutné uzavřít také jednotlivé průjezdy pro překopy. Tyto uzavírky budou trvat minimální dobu a komunikace budou opatřeny například přejezdovými plechy. Další nutná opatření budou prováděna na základě zjištěných skutečností v průběhu stavby. 

V souvislosti s dopravními omezeními byl prodloužen interval pro bezplatné parkování na přilehlém parkovišti z 30 na 60 minut.

Vybudování nového pavilonu se všemi důležitými zdravotnickými pracovišti je dalším krokem ke zkvalitnění péče pro město Děčín i celou spádovou oblast. „Přeji si, abychom to my zaměstnanci v průběhu prací vydrželi, protože stavba bude ohromná a výrazně zasáhne do chodu nemocnice. Apeluji také na obyvatele Děčína. Výsledek totiž přinese lepší kvalitu péče,“ zdůraznil MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Výstavba nového pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče s cenou díla dle veřejné zakázky 784 406 795 Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Děčín, o.z., probíhat přibližně do poloviny prosince 2023.


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Vyznačení ohraničení staveniště.

Vyznačení ohraničení staveniště.


20.10.2021

Kardiovaskulární JIP litoměřické nemocnice přivítala po rekonstrukci první pacienty

Kardiovaskulární jednotka intenzivní péče, sídlící v pavilonu F litoměřické nemocnice, přivítala ve středu ráno své první pacienty. Pracoviště předtím procházelo několik měsíců trvající kompletní rekonstrukcí. Změnami ve stejném rozsahu prošla rovněž přilehlá ambulance echokardiografie, a to včetně čekárny a sociálního zařízení pro veřejnost.

Rekonstrukce těchto pracovišť, která si vyžádala investici přesahující částku 13 milionů korun, zahrnovala kromě stavebních úprav prostor výměnu všech rozvodů, nové podlahy, osazení dveří, výmalbu a vybavení novým nábytkem. Nové jsou také všechny rampy u pacientských lůžek a rozvody medicinálních plynů. Díky dřívější výměně vzduchotechnických jednotek, sloužících pro toto pracoviště a sousední angiografii, je kardiovaskulární JIP v celém rozsahu klimatizována.  


Zdroj: info@kzcr.eu

Kardiologická jednotka intenzivní péče v pavilonu F litoměřické nemocnice prošla rekonstrukcí. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická jednotka intenzivní péče v pavilonu F litoměřické nemocnice prošla rekonstrukcí. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


19.10.2021

Komplexní cerebrovaskulární centrum v Ústí nad Labem a iktová centra nemocnic v Chomutově a Teplicích získaly prestižní diamantový statut za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou

Evropská společnost pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation, ESO) ve spolupráci s projektem Angels (Angels Initiative) každý rok hodnotí úroveň a kvalitu procesů poskytované zdravotní péče pacientům s cévní mozkovou příhodou (CMP). Mezi ukazatele kvality patří nejen typ péče či celkový počet pacientů s CMP, ale zejména úroveň časné diagnostiky a specializované léčby jako je trombolýza či další intervence, neuromonitorace, rehabilitace, prevence závažných komplikací a léčba přidružených onemocnění. Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem. Tři centra Krajské zdravotní, a.s. – v nemocnicích v Chomutově, Teplicích a Ústí nad Labem -splnila všechna kritéria a získala nejvyšší diamantový status.

Iktová centra nemocnic v Chomutově a Teplicích diamantový status obhájila, protože jej získala již v minulém roce. Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ho dosáhlo letos. Všechna tři centra patří k nejvýkonnějším centrům nejen v České republice, ale i v Evropě.

Uvedená centra nemocnic v Chomutově a Ústí nad Labem získala v letošním roce i další mezinárodní uznání. Těmto centrům byl udělen certifikát celosvětového projektu QASC (Quality in Acute Stroke Care) za vynikající výsledky v léčebné a ošetřovatelské péči o pacienty s CMP. Především kvalifikovaní lékaři, erudované zdravotní sestry a fyzioterapeuti jsou pro nemocné s CMP ten největší přínos.

„Uznání udělily světové autority, kterými jsou  European Stroke Organisation, Nursing Research Institute, Angels a St. Vincent´s Health Australia. Ocenění bylo prezentováno na mezinárodní konferenci a z České republiky jej získalo jen pět nemocnic, z toho dvě z Krajské zdravotní, a.s. Zvláště byla ceněna kvalita naší iktové péče v době pandemie COVID-19,“ připomněl MUDr. Ing. David Černík, MBA, Ph.D., vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

„Naším cílem je trvalé zvyšování kvality poskytované vysoce specializované iktové léčby a péče. Soustavné zlepšování kvality zdravotní péče je náročný proces monitorování a intervencí pro zajištění co možná nejlepší dosažitelné úrovně poskytované péče,“ zdůraznil prim. MUDr. Jiří Neumann, FESO, vedoucí lékař Iktového centra Nemocnice Chomutov, o.z.

„Jsme velmi rádi, že se nám toto daří nejen v obrazu mezinárodních ocenění, ale především ve skvělých výsledcích v oblasti dosažené soběstačnosti našich pacientů,“ dodala prim. MUDr. Marta Vachová, vedoucí lékařka Iktového centra Nemocnice Teplice, o.z.               

  

Zdroj: info@kzcr.eu

Snížený krevní průtok v pravé mozkové hemisféře při cévní mozkové příhodě. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Snížený krevní průtok v pravé mozkové hemisféře při cévní mozkové příhodě. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


18.10.2021

Rumburská nemocnice se dočká nového vybavení i dostavby

Vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) které spravuje nemocnici v Rumburku, chystá kroky, jejichž jediným cílem je zachování a zkvalitnění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Nemocnice se dočká nového přístrojového vybavení a také dostavby. Intenzivně se řeší také personální problematika.

Nemocnice v Rumburku, která od 1. července letošního roku spadá pod Krajskou zdravotní, a.s., se dlouhodobě potýká s celou řadou problémů, ať již přímo provozních nebo personálních. Cílem KZ v čele s představenstvem a generálním ředitelem MUDr. Petrem Malým, MBA, je z nemocnice udělat funkční zařízení se čtyřmi základními a nezbytnými obory, kterými jsou interna, chirurgie, dětské oddělení a gynekologie, odpovídající medicíně 21. století. „S rumburskou nemocnicí mám osobní zkušenost a mám k ní tedy i osobní vztah. Na počátku roku jsem stál v jejím čele. Bohužel, nejde změny, které jsou skutečně velmi zásadní a razantní, učinit obratem. Říkám to již opakovaně, nechceme připravit tamější obyvatele o zdravotní péči. Naopak, chceme ji nejen zachovat, ale také dál rozvinout,“ říká generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Nemocnice se díky dotačnímu programu REACT dočká nového přístrojového vybavení, a to ve výši 150 milionů korun. Tyto nemalé finanční prostředky byly již schválené. Také se počítá s investicí ve výši 700 milionů korun na dostavbu a modernizaci samotného areálu. I v tomto směru jsou již činěné příslušné kroky. Právě tyto postupy a realizace by měly přispět nejen ke zvýšení komfortu pro pacienty, ale i k tomu, aby se dařilo lépe získávat nové lékaře a zdravotníky pro tuto nemocnici. Kvalitní, příjemné pracovní zázemí vybavené moderní přístrojovou technikou je pro ně dnes jednou, a rozhodně ne malou, motivací.

Personál je pro každou nemocnici klíčový a samozřejmě je nutné nemocnici v Rumburku personálně stabilizovat. Personální situace ve zdravotnictví je komplikovaná jako celek, proto se management nemocnice s podporou vedení KZ snaží připravovat pro nové lékaře a zdravotníky atraktivní nástupní podmínky co se mezd a jiných benefitů týká. Ve spolupráci s místními samosprávami se také řeší možnost poskytnutí bydlení nebo součinnost při zajištění bydlení pro nové zaměstnance. Všemi je stávající situace vnímaná jako vážná, ale nikoliv neřešitelná. Do řešení jsou zapojovány také další nemocnice, které do holdingu KZ spadají, a to právě i personální výpomocí.

O veškerých aktivitách související s rumburskou nemocnicí je veřejnost informována, a to i prostřednictvím místních samospráv ve Šluknovském výběžku.      

              

Zdroj: info@kzcr.eu

Nemocnice v Rumburku.

Nemocnice v Rumburku.


14.10.2021

Neurochirurgická klinika uspořádala XIX. kongres České spondylochirurgické společnosti

XIX. Kongres České spondylochirurgické společnosti uspořádala Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., ve dnech 15. až 17. září 2021 ve Špindlerově Mlýně. Po koronavirem vynucené pauze se kongres konal v klasickém formátu a zúčastnilo se ho na 170 delegátů z řad lékařů a sester.

Z účasti pozvaných zahraničních hostů je nutno zmínit profesora Heiko Kollera z Mnichova – současného prezidenta prestižní Cervical Spine Research Society, a také profesora Jamese Fawcetta z univerzity v Cambridge, který hovořil o současném stavu výzkumu v oblasti poranění míchy.

Kromě témat krční páteře a patologií míchy byl věnován největší blok novinkám ve spondylochirurgii, včetně robotické spondylochirurgie. Vzdáleně se s delegáty se svými sděleními o aplikaci robotických systémů spojili také kolegové z Londýna a Indiany. Za pořádající ústecké pracoviště přednesl první zkušenosti s robotickým systémem prezident kongresu Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.

„Robotický systém Excelsius 3D byl na ústeckou neurochirurgii instalován koncem roku 2020 a je používán k cílenému zavádění šroubů do páteře během spondylochirurgických operací. V současné době jde o nejpřesnější a nejbezpečnější technologii zavedení šroubů do páteře s minimalizací rizika poškození okolních struktur,“ dodal přednosta neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.


Zdroj: info@kzcr.eu

Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA (vlevo) a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA (vlevo) a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.


13.10.2021

Na výroční vědecké konferenci ústecké Masarykovy nemocnice převzali zdravotníci ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) uspořádala v úterý 12. října 2021 Výroční vědeckou konferenci (VVK) spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2020 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad zdravotníků. Celkově bylo vyhlášeno pět kategorií, novou kategorií je Monografie. Desátý ročník akce se uskutečnil v Červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho součástí bylo také ustanovení Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

Záštitu nad vědeckou konferencí převzal Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, kterého na akci zastoupil Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje. Slavnostního večera se zúčastnili také RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP a další zástupci univerzity.

„Ústecký kraj nyní investuje do dostaveb nemocnic pod hlavičkou KZ významné prostředky. Věřím, že ve finanční investiční podpoře budeme pokračovat. Snažíme se i o zajištění těch neinvestičních věcí, to znamená personálu. Mým snem je, aby Ústecký kraj měl prostřednictvím Krajské zdravotní nemocnice standardizované pro 21. století. Až se tak stane, na druhou stranu vám ze srdce přeji, abyste je nemuseli využít, abyste všichni byli zdraví,“ uvedl na úvod slavnostního podvečera Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje. Ocenění zdravotníkům předali MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. (KZ), MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva KZ, MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče MNUL a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady KZ, který hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v MNUL během VVK společně s moderátorem večera Alešem Lehkým prezentoval. Přítomni byli i další členové vedení KZ.

 „Je mi velkou ctí spoluzahajovat tuto prestižní vědeckou a společenskou akci, protože vedení KZ nejen na tomto fóru, ale opakovaně deklaruje podporu vědeckým aktivitám našich zdravotníků. Stejně jako spolupráci s univerzitou, protože ta je ku prospěchu nejen pracovníků obou institucí, ale především pacientů – v rámci zlepšování terapie, diagnostiky. Takže je na co navazovat a má to význam,“ zdůraznil MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

„Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je centrem specializované až superspecializované zdravotní péče pro Ústecký kraj. Rádi to podporujeme a chceme i ostatní veřejnosti ukázat, za co nemusíme stydět, tedy přístrojové a technické vybavení, obory, kterých máme celé spektrum kromě transplantační chirurgie,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Tento rok nebyl pro chod Masarykovy nemocnice vůbec jednoduchý. Na svých bedrech nesla velkou část péče o kovidové pacienty v Ústeckém kraji. Proto vyvolává velký obdiv fakt, že celá řada našich kolegů nerezignovala na vědeckou práci a vznikla celá řada zajímavých publikací,“ vyzdvihl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče MNUL.

Během úvodní části programu konference se uskutečnil slavnostní akt ustanovení Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (ÚBLD). Vznik Ústavu svými podpisy stvrdili společně s RNDr. Alenou Chvátalovou, Ph.D., předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba a místopředseda statutárního orgánu společnosti MUDr. Leoš vysoudil, MBA. Jmenovací dekret převzal z rukou generálního ředitele KZ MUDr. Petra Malého, MBA, nový přednosta ÚBLD RNDr. Ing. Mgr. Petr Kelbich, Ph.D.

„Naše univerzita si velice cení spolupráce s Krajskou zdravotní, a.s., a považuje ji pro svoji činnost za důležitou a přínosnou. Formy spolupráce jsou rozdílné: zapojování lékařů do vzdělávací činnosti lékařů na Fakultě zdravotnických studií, praxe studentů přímo v nemocnicích KZ nebo dlouhodobé budování a rozvoj činnosti společných, dosud 12 klinik. Jsem ráda, že dnes jsme mohli obohatit naši spolupráci o další počin, ustanovení třináctého společného pracoviště, Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky,“ řekla RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium UJEP.

Akce pokračovala vyhlášením nejlepších výsledků zdravotníků MNUL v jednotlivých kategoriích.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila Neurochirurgická klinika, dále Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Gynekologicko-porodnická klinika. Ceny vítězům předali Ing. Radim Laibl, radní Ústeckého kraje a předseda Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy obdrželi MUDr. Vojtěch Smolka z Radiologické kliniky a MUDr. Lenka Hořejší ze stejného pracoviště. Ocenění získalo také Infekční oddělení, a to primář MUDr. Pavel Dlouhý, MUDr. Jana Pazderková, MUDr. Hynek Bartoš, MUDr. Štěpán Cimrman, MUDr. Jan Beneš, MUDr. Josef Škola, EDIC a Mgr. Dana Vaculíková. Diplom předali MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ a předseda Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Další kategorií byla „Příkladná reprezentace MNUL“, jejímiž laureáty jsou MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie, doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky, doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., z KAPIM,  přednosta KAPIM prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, a společně s ním doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., MUDr. Josef Škola, EDIC, a MUDr. Eva Smržová (všichni z KAPIM). Cenu předal MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ ocenění obdrželi doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky, doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, z Neurochirurgické kliniky, MUDr. Štěpán Cimrman z Infekčního oddělení, MUDr. Hynek Bartoš z Infekčního oddělení, MUDr. Karel Pištěk z Neurochirurgické kliniky a Ing. Inka Matuchová z Biomedicínského centra. Cenu předal společně s profesorem Samešem MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče MNUL.

Novou kategorií, ve které se udílely ceny při příležitosti VVK Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, byla kategorie „Monografie“. Ocenění získali doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky, MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky a Ing. Pavla Bradáčová z Oddělení klinické hematologie. Cenu předali MUDr. Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva KZ a předseda Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

KZ má pět nových koordinátorů zdravotní péče (KZP), kteří budou působit jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče MUDr. Jiřího Laštůvky, který v rámci konference přiblížil hlavní cíle jejich práce, jimiž jsou optimalizace péče napříč KZ. Své koncepce pak představili samotní koordinátoři.  Jmenovitě se jedná o přednostu Radiologické kliniky MUDr. Filipa Cihláře, Ph.D., přednostu Ortopedické kliniky MUDr. Tomáše Novotného, Ph.D., primáře KAPIM MUDr. Josefa Školu, EDIC a primáře Oddělení klinické biochemie MUDr. Jana Špičku, MBA. Posledním pak je i MUDr. Marcel Vančo, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky.

Na závěr programu vystoupila operní pěvkyně Andrea Kalivodová.

 

 Zdroj: info@kzcr.eu


Společné foto oceněných a účinkujících na slavnostním večeru s Výroční vědeckou konferencí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Společné foto oceněných a účinkujících na slavnostním večeru s Výroční vědeckou konferencí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


12.10.2021

Očkovací centrum v OC Forum končí. Vakcinace proti COVID-19 pokračuje v ústecké Masarykově nemocnici

Očkovací centrum v obchodním centru Forum v Ústí nad Labem ukončí svůj provoz. Očkování proti onemocnění COVID-19 bez předchozí registrace v OC Forum fungovalo od 27. 7. 2021. Denně tam pracovníci centra aplikovali průměrně 100 dávek vakcín od společností Pfizer/BioNTech a  jednodávkových vakcín od firmy Johnson&Johnson. Očkování v ústeckém obchodním centru bude možné naposledy v pátek 15. října 2021 od 13:00 do 19:00 hodin. Od soboty 16. 10. 2021 bude očkování v Ústí nad Labem probíhat již jen v Masarykově nemocnici.

Očkovací centrum Masarykovy nemocnice v pavilonu „I“ (Infekční pavilon):

Pondělí                7 – 19 hodin

Úterý                    7 – 15 hodin

Středa                  7 – 19 hodin

Čtvrtek                7 – 15 hodin

Pátek                    7 – 15 hodin

Sobota                 8 – 14 hodin

Neděle                13 – 19 hodin

V pondělí jsou přednostně očkovány děti od 12 do 15 let. Ve středu přednostně probíhá očkování samoplátců. Na Infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice je možné i očkování 3. dávkou vakcíny.

Telefonický kontakt: 477 112 609

 

Přehled dalších očkovacích míst v působnosti nemocnic Krajské zdravotní, a.s.:


Děčín

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

U nemocnice 1, 405 99 Děčín II, budova E, I. patro, vlevo.

PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 8:00 - 12:00 hodin

Očkování bez předchozí registrace bude možné pouze v pondělí a čtvrtek.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na dětské ambulanci, budova I, zadní vchod.

PROVOZNÍ DOBA: pátek 8:00 - 15:00 hodin

 

Teplice

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Duchcovská 53, 415 29 Teplice, Interní pavilon J

PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 8:00 - 12:00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, interní pavilon J

PROVOZNÍ DOBA: St, Čt, Pá 8:00 - 12:00 hodin


 

Most

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „B“, prostor vstupní vestibul – přednáškový sál, 1. podlaží.

PROVOZNÍ DOBA: Po - So 7:30 - 15:00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v budově „B“, 1. podlaží, vstupní vestibul

PROVOZNÍ DOBA: Pá 7:30 - 15:00 hodin

 

Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Kochova 1185, 430 12 Chomutov, pavilon H (je označeno)

PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00 hodin

Včetně očkování bez předchozí registrace.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v pavilonu H

PROVOZNÍ DOBA: Pá 15.00-19.00 hodin

 

Litoměřice

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou)

PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 15:00 - 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19:15)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na stejném místě v pavilonu A (přístup z haly nemocnice, za podatelnou vlevo)

PROVOZNÍ DOBA: Po nebo Čt 14:00 – 19:30 hodin (poslední registrace k očkování je možná na 18:45)

 

Rumburk

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk

Jídelna v 1. NP nemocnice, Pavilon II.

Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk

PROVOZNÍ DOBA: Po, St a Čt:  7:00 - 14:00 hodin, ve čtvrtek možnost očkování i bez předchozí registrace

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let – pouze ve čtvrtek od 12:00 do 15:00 hodin - v externím očkovacím centru (pediatr dochází z oddělení, které je v těsné blízkosti).

 

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Očkovací centrum v OC Forum.

Očkovací centrum v OC Forum.


11.10.2021

Školitelé Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní znovu míří učit kolegy i do zahraničí, zájem stoupá v Polsku

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s., (CRCH) se prostřednictvím svého školicího střediska opět etabluje v zahraničí. Po relativním útlumu edukativních aktivit v důsledku kovidových opatření při roboticky asistovaných výkonech byl MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pozván do univerzitní nemocnice v polské Varšavě. 

„Nemocnice pořídila v srpnu letošního roku robotický systém da Vinci Intuitive Xi, tedy stejný, který naše Centrum robotické chirurgie KZ využívá k operacím již více než 6 let. Také díky tomu, že jsme před sedmi lety byli progresivní a provedli upgrade na model Xi, který se prodává dodnes. Proto jsem na základě pozvání polských kolegů provedl jako proctor – oficiální školitel – v září během dvou dnů první operace na novém přístroji, kterými byly prostatektomie z důvodu karcinomu,“ sdělil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

„Je samozřejmé, že po práci byl i čas večer kuloárně probrat situaci ve zdravotnictví. Jak jsem se přesvědčil, bojují se stejnými problémy jako my v České republice, tzn. nedostatkem zdravotnického potenciálu. Taktéž je velmi poznamenaly dopady pandemie způsobené novým koronavirem. I přesto, že u našich sousedů systém veřejného zdravotního pojištění není tak štědrý ve smyslu úhrady robotické péče, tak jako ho známe z naší země, Polsko v posledních dvou letech zažívá masivní rozvoj robotické chirurgie,“ upozornil zkušený operatér, který podle svých slov doufá, že kovid už nadále nebude tlumit školicí a edukační aktivity ústeckého CRCH. „Omezení možností cestovat, karantény a další opatření pro nás byly velmi limitující, proto jsme v období pandemie nejvíce školili v České republice. Teď se snad pro naši činnost opět svět otevře,“ dodal vedoucí Centra robotické chirurgie KZ a jeho školicího střediska, přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

 

Informace o Centru robotické chirurgie a jeho školicím středisku:

Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a.s. - Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie a robotické chirurgie (KURCH) ústecké Masarykovy nemocnice zahájilo svoji činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny. Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v dutině ústní a hltanu v rámci ORL, zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější.

Od roku 2008 do 24. 9. 2021 operatéři provedli 4008 roboticky asistovaných operací, u 2 879 z nich šlo o prostatektomii pro zhoubný nádor.

MUDr. Janu Schramlovi, Ph.D., se podařilo získat certifikaci proktora – školitele pro robotické systémy da Vinci jako prvnímu ze zemí bývalého východního bloku již v roce 2009, kdy byly pod jeho vedením provedeny první dvě donor nefrektomie v Erasmus nemocnici v nizozemském Rotterdamu. Jako další z CRCH certifikaci obdržel MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.  To se stalo podkladem pro vytvoření školicího střediska, které v ústecké Masarykově nemocnici funguje od roku 2010 a připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy.

Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy da Vinci. V květnu roku 2015 je nahradil nejmodernější robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě. Nový model navíc přinesl významné vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

Za 11 let se v CRCH KZ v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem vyškolilo šest desítek chirurgů, odborníků, napříč celou Evropou a – díky bývalým státům Sovětského svazu – i částí Asie. Zkušenosti s roboticky asistovanou operativou zde sbíraly týmy např. z Novosibirsku, Chanty-Mansijsku, Petrohradu či Moskvy. A nyní, jak se robotická chirurgie stále rozšiřuje, jsou to také polské týmy.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (vlevo) se svými polskými kolegy před zahájením operace. Vedoucí Centra robotické chirurgie KZ provedl v univerzitní nemocnici ve Varšavě jako školitel první výkony s využitím robotického systému da Vinci Intuitive Xi. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (vlevo) se svými polskými kolegy před zahájením operace. Vedoucí Centra robotické chirurgie KZ provedl v univerzitní nemocnici ve Varšavě jako školitel první výkony s využitím robotického systému da Vinci Intuitive Xi. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte