7.12.2023

Díky sponzorskému daru mají v mostecké nemocnici nové monitory dechu miminek

Primářka Dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice Krajské zdravotní MUDr. Marie Váchová dnes převzala od koordinátorů Nadace Křižovatka a paní Evy Maříkové za sponzora, skupinu Sev.en Česká energie, 10 monitorů dechu v hodnotě 30 tisíc korun. Monitory dechu pomáhají předcházet syndromu náhlého úmrtí kojenců, k zástavě dechu u malých miminek může dojít ale i vlivem nachlazení nebo při vysokých horečkách. Jsou tak nezbytné při péči o novorozence a kojence. Nadace Křižovatka pomáhá v rámci projektu „Maminko, dýchám“ vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic po celé České republice.

„Děkuji Nadaci Křižovatka za krásnou dlouholetou spolupráci a společnosti Sev.en za tento dar. Monitory dechu pomáhají v péči o novorozence, ale i o malé kojence, takže je využívají nejen zdravotníci, ale stále častěji i maminky. Navíc od letošního roku všechny porodnice Krajské zdravotní dávají rodičkám poukázku v hodnotě 2000 Kč, která se mimo jiné vztahuje i na nákup těchto monitorů,“ uvedla primářka MUDr. Marie Váchová.

„Zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin je pro nás velmi důležité. Proto je pro nás Krajská zdravotní přirozeným partnerem a podpoře zdravotnických zařízení v regionech, kde podnikáme, věnujeme velkou pozornost,“ řekla za donátora paní Eva Maříková, manažerka komunikace skupiny Sev.en Česká energie.

„Naší hlavní činností je zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé ČR. Během prvního roku života dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy.“ popsala regionální manažerka pro Čechy, paní Miloslava Stibůrková.

O projektu Nadace Křižovatka „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům výpůjčku monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů. Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

Za 28 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic 11 200 monitory dechu v celkové hodnotě bez mála 40 milionů Kč.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Převzetí sponzorského daru deseti monitorů dechu v mostecké nemocnici

Převzetí sponzorského daru deseti monitorů dechu v mostecké nemocnici


7.12.2023

Vedení Krajské zdravotní oceňuje věrné zaměstnance v Nemocnici Litoměřice

Více než padesát let práce v jedné nemocnici. To je jistě důvod nejen k ohlédnutí, ale i k poděkování zaměstnancům, kteří tuto úctyhodnou metu překročili. V Nemocnici Litoměřice je to také Marcela Ženklová z ambulance pohotovostní péče, které se 5. prosince dostalo ocenění od vedení nemocnice a Krajské zdravotní. Jejich zástupci zde nedávno poděkovali za věrnost jedinému zdravotnickému zařízení i MUDr. Milanu Zbořilovi a sestře Růženě Hanuskové, oběma z interního oddělení.

Paní Marcela Ženklová pracuje v litoměřické nemocnici více než 57 let – od 15. 7. 1966, v současné době na dětské pohotovosti. „Práce s dětskými pacienty byl můj sem. Proto jsem byla moc ráda, že jsem se dostala ke studiu oboru dětská sestra na střední zdravotnickou školu v Teplicích. Po škole jsem nastoupila na dětské lůžkové oddělení v litoměřické nemocnici. Později jsem působila ve vedení nemocnice, ale na dětské jsem se nakonec vrátila. S mladšími kolegy si velmi rozumím, konec konců mezi mladými lidmi se pohybuji stále, z rodin od mých dvou dětí mám i dva pravnuky. Dělají mi radost, stejně jako práce. Proto se ráda do ordinace vracím,“ prozradila o sobě.

„Velice si vážím kolegů, kteří zasvětili svůj profesní život litoměřické nemocnici a stále předávají zkušenosti svým mladším spolupracovníkům. Za svůj neutuchající zájem nadále nám pomáhat v péči o pacienty mají mou úctu. Těší mě, že mohu paní Ženklové takto za její práci poděkovat,“ uvedl ředitel Nemocnice Litoměřice Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Marcela Ženklová z ambulance pohotovostní péče s ředitelem Nemocnice Litoměřice Vladimírem Kestřánkem a hlavní sestrou Markétou Rufferovou

Marcela Ženklová z ambulance pohotovostní péče s ředitelem Nemocnice Litoměřice Vladimírem Kestřánkem a hlavní sestrou Markétou Rufferovou


6.12.2023

Vedení Krajské zdravotní ocenilo věrné zaměstnance ústecké Masarykovy nemocnice

Více než padesát let práce v jedné nemocnici. To je jistě důvod nejen k ohlédnutí, ale i k poděkování zaměstnancům, kteří tuto úctyhodnou metu překročili. Takovým je MUDr. František Pátek z Oddělení všeobecného lékařství Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Do nemocnice nastoupil před více než 63 lety. Společně s dalšími čtrnácti zaměstnanci, kteří v ústecké nemocnici pracují přes půl století, se mu na setkání 4. prosince dostalo ocenění a poděkování od vedení nemocnice a Krajské zdravotní.

Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1959 jsem nastoupil na onkologické oddělení, kde v té době bylo málo možností zlepšit průběh nádorových onemocnění a prodloužit život pacientům. Bylo to značně deprimující, a tak po povinné vojenské službě, která v té době byla půl roku, jsem chtěl pracovat v nějakém klinickém oboru – nejlépe na interně. To se mi přes krátkodobé působení na radiodiagnostickém oddělení nakonec podařilo a od podzimu 1960 jsem se stal sekundárním lékařem na I. interním oddělení,“ na své profesní začátky vzpomenul MUDr. František Pátek, emeritní primář II. interního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Pan doktor ještě do svých 85 let poskytoval interní konzilia pro neinterní obory v nemocnici. Nyní má na starosti zdravotní prohlídky pro školy.

Spolu s ním vedení Krajské zdravotní a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ocenilo za více než 50 let práce v ústecké nemocnici další zaměstnance. Jsou jimi MUDr. Petr Kačer z chirurgického oddělení, MUDr. Zbyněk Danda z kliniky úrazové chirurgie, MUDr. Karel Sláma z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, MUDr. Jiří Král z kliniky hrudní chirurgie a MUDr. Vítězslava Zellerinová z ortopedické kliniky. Nejvíce vytrvalci se však může pochlubit interní oddělení, kde pracují MUDr. Jan Nebáznivý, MUDr. Ivana Zdichyncová, Ilona Helclová, Alena Platichová a MUDr. Věra Vyleťalová. Více než 50 let pracují v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem z nefrologicko-dialyzačního Eva Jeřábková, z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MUDr. Daniel Nalos, z gynekologicko-porodnické kliniky Jitka Kordová a z ambulance pohotovostní péče Mgr. Hana Karbanová.

„V Masarykově nemocnici pracuje řada kolegů, kteří jí zasvětili svůj profesní život a stále předávají zkušenosti svým mladším spolupracovníkům. Za svůj neutuchající zájem nadále nám pomáhat v péči o pacienty mají mou úctu. Těší mě, že jim takto můžeme poděkovat,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Aleš Chodacki.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Setkání v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem s oceněním a poděkováním zaměstnancům se uskutečnilo ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s.

Setkání v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem s oceněním a poděkováním zaměstnancům se uskutečnilo ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s.


4.12.2023

Virózu zvládne většina z nás sama, rizikoví se očkují, dozvíte se v Prokopni to

Co je viróza a jsou na ní léky? Jak se při onemocnění chovat, pokud nepatřím do rizikové skupiny pacientů? Kdo by se měl testovat? Je možné se očkovat najednou na covid a chřipku? Objasnit se to pokusí host 21. dílu Prokopni to, kterým je primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Pavel Dlouhý.

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Zleva Prokop Voleník, Pavel Dlouhý a Prokop Seif

Zleva Prokop Voleník, Pavel Dlouhý a Prokop Seif

Dvacátý první díl pořadu Prokopni to


1.12.2023

Vedení Krajské zdravotní ocenilo věrné zaměstnance teplické nemocnice

Více než padesát let práce v jedné nemocnici. To je jistě důvod nejen k ohlédnutí, ale i k poděkování zaměstnancům, kteří tuto úctyhodnou metu překročili. Takovým je MUDr. Jan Nosek z Interního oddělení I Nemocnice Teplice, kam nastoupil před více než 62 lety. Společně s dalšími jedenácti zaměstnanci, kteří v teplické nemocnici pracují přes půl století, se mu dostalo ocenění a poděkování od vedení nemocnice a Krajské zdravotní.

„Interní obor jsem chtěl od začátku dělat. Na 3. interní klinice v Praze vedené akademikem Charvátem jsem se jako student podílel na výzkumu a vyhrál konkurz na místo na klinice. Nakonec jsem na ní nenastoupil, protože se mi v Praze nepodařilo sehnat byt. Po krátkém působení v nemocnici v Duchcově, na tehdy výborně obsazené interně, která spadala pod nemocnici v Teplicích, mě povolali do Teplic, kde hledali druhoatestovaného internistu. A tak jsem se stal zástupcem primáře interního oddělení v této nemocnici,“ vzpomenul na své profesní začátky MUDr. Jan Nosek, který od přechodu do důchodu pracuje na poliklinice, v lipidové poradně. „Mám pocit, že mě tu ještě potřebují. A to mi pochopitelně dělá dobře,“ dodal s úsměvem.

Spolu s ním vedení Krajské zdravotní a Nemocnice Teplice ocenilo za více než 50 let práce v teplické nemocnici další zaměstnance. Jsou jimi MUDr. Jan Němec, rovněž z Interního oddělení I, z kožního oddělení MUDr. Libuše Němcová, z oddělení intenzivní medicíny Helena Reidlová, z urgentního příjmu Zdenka Šimralová a z radiodiagnostického oddělení MUDr. Magdalena Frajsová a Jarmila Kronďáková. Více než 50 let pracují v Nemocnici Teplice z dětského a dorostového oddělení MUDr. Petr Eichl a MUDr. Marta Kučerová, z oddělení hlavní sestry Magdalena Jílková a Drahuše Feďjuková. A také Stanislava Handlířová z oddělení správy a údržby nemovitostí.

„Jsem velmi rád, že Krajská zdravotní myslí na své zaměstnance, kteří tak dlouhou dobu pracují ve zdravotnictví. V oblasti, kde práce nikdy nebyla jednoduchá, ale zároveň nesmírně zodpovědná. A nejen to, tito lidé jsou věrní své profesi déle než 50 let v jedné nemocnici. Jménem vedení společnosti je mi ctí poděkovat vám za práci, které si velmi vážím,“ řekl Ing. Jakub Komárek, člen představenstva Krajské zdravotní.

„Moc mě těší, že v teplické nemocnici máme kolegy, kteří na odděleních předávají zkušenosti a jsou mladším spolupracovníkům oporou. Jejich elán a chuť nadále pomáhat pacientům je pro nás ostatní inspirující. Děkuji všem za odvedenou práci a za to, že se s vámi v naší nemocnici stále mohu potkávat,“ dodal na setkání s oceněnými zaměstnanci 30. listopadu ředitel Nemocnice Teplice MUDr. Tomáš Hrubý.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Ocenění zaměstnanci s představiteli vedení Nemocnice Teplice a Krajské zdravotní

Ocenění zaměstnanci s představiteli vedení Nemocnice Teplice a Krajské zdravotní


1.12.2023

Nadělte svým blízkým zdraví a krásu z Nemocničních lékáren Krajské zdravotní

Nemocniční lékárny Krajské zdravotní, a.s., (KZ) zařadily do svého sortimentu dárkové poukazy. Zákazníci tak mají možnost pořídit svým blízkým pod stromeček širokou škálu produktů pro zdraví a krásu. Poukázky v hodnotě 500 a 1000 korun je možné zakoupit v kterékoli ze sedmi Nemocničních lékáren KZ. Poukázky je možné využít na nákup libovolného zboží z dostupného sortimentu.

„Dárkové poukázky je možné pořídit v kterékoli z našich lékáren, které jsou v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích. Poukázky jsou dostupné v hodnotách 500 a 1000 korun a zakoupit jimi lze veškeré zboží, které v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb máme. Využít je lze také pro zaplacení doplatku za léky na recept, jen je potřeba využít hodnotu poukázky celou najednou, nelze ji dělit,“ vysvětluje Olga Mučicová, náměstek pro řízení lékárenské péče KZ

Dárkové poukázky budou v Nemocničních lékárnách KZ dostupné od 4. prosince. Kontakty na jednotlivé prodejny a jejich provozní dobu zájemci najdou na webu www.kzcr.eu.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Náměstek pro řízení lékárenské péče Krajské zdravotní Olga Mučicová s dárkovými poukázkami

Náměstek pro řízení lékárenské péče Krajské zdravotní Olga Mučicová s dárkovými poukázkami


29.11.2023

Vedení Krajské zdravotní ocenilo věrné zaměstnance mostecké nemocnice

Dovedete si představit větší věrnost profesi a navíc vykonávané v jednom místě? Více než půlstoletí v jedné nemocnici? Právě to je případ MUDr. Zdeňka Vejvalky, specialisty Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Most, kam nastoupil jako mladý lékař před úctyhodnými 62 roky. Pro mosteckou nemocnici pracuje doposud, když v letech 1979 až 2005 oddělení jako primář vedl. Společně s dalšími deseti zaměstnanci, kteří v mostecké nemocnici pracují přes padesát let, se mu dostalo ocenění a poděkování od vedení nemocnice a Krajské zdravotní.

„Nedá se říct, že radiodiagnostika byla obor, který jsem toužil dělat. Dostal jsem umístěnku do Mostu a vybíral jsem mezi rentgenologií a biochemií, rozhodl jsem se pro první specializaci. Pro mě byla její nejoblíbenější částí intervenční radiologie. Ta mě bavila nejvíc. Uspokojovalo mě, že radiodiagnostická práce se týkala různých medicínských oborů, kdy jsem byl v kontaktu s ostatními kolegy. Když přišel covid, začal jsem pracovat na dálku. Mladí lékaři mají zájem o nové metody, takže na mě, v uvozovkách řečeno, zbývá čtení snímků z klasické rentgenologie,“ říká MUDr. Zdeněk Vejvalka

Spolu s ním vedení Krajské zdravotní a Nemocnice Most ocenilo za více než 50 let práce v mostecké nemocnici další zaměstnance. Jsou jimi z ortopedického oddělení Lubomíra Uriková, z oddělení centrálních operačních sálů Miloslava Malá, z neurologického oddělení MUDr. Jan Rejda a Alena Fraňková, z Interního oddělení I MUDr. Bořivoj Lůžek a jeho kolega z Interního oddělení II. MUDr. Petr Blažka. Více než 50 let pracuje v Nemocnici Most MUDr. Jiří Kuneš z dětského a dorostového oddělení, Eva Hrdličková z gynekologicko-porodnického oddělení, Eva Chloubová z oddělení laboratorního komplementu a Petr Čondl z oddělení správy a údržby nemovitostí.

„Za vedení společnosti je mi ctí poděkovat zaměstnancům, kteří svůj profesní život spojili s mosteckou nemocnicí a jsou jí věrní více než 50 let. Jejich práce si velmi vážíme a osobně mě těší, že jsem se s nimi mohl takto setkat,“ dodal Ing. Stanislav Dostál, člen představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Jsem rád, že mohu poděkovat zaměstnancům za věrnost a za práci, kterou zde odvedli a odvádějí. Jsou inspirací a oporou pro ostatní kolegy, kterým předávají své bohaté profesní i životní zkušenosti. Zaslouží si naše ocenění, obdiv a úctu,“ zdůraznil ředitel Nemocnice Most Ing. Pavel Markalous na setkání s oceněnými zaměstnanci, které se uskutečnilo 28. listopadu.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Ocenění zaměstnanci s představiteli vedení Nemocnice Most a Krajské zdravotní

Ocenění zaměstnanci s představiteli vedení Nemocnice Most a Krajské zdravotní


24.11.2023

Vedení Krajské zdravotní ocenilo věrné zaměstnance chomutovské nemocnice

V létě roku 1972 byl hitem amerických kin film Kmotr. V Čechách se schylovalo k premiéře Dívky na koštěti. Na Hradě seděl Ludvík Svoboda, kilogram másla stál 40 korun. A do Nemocnice Chomutov nastoupila Marie Patková. V tomtéž zdravotnickém zařízení vydržela až doposud, kde tak pracuje už více než 51 let. Společně s dalšími třemi zaměstnanci, kteří v chomutovské nemocnici pracují více přes padesát let, si za to ve čtvrtek 23. listopadu 2023 vyslechla slova díků od vedení nemocnice a Krajské zdravotní.

„Shodou okolností v Chomutově otevřela v roce 1970 střední zdravotnická škola, kam jsem bez váhání nastoupila, protože jsem vždy chtěla pomáhat lidem. A musím říct, že mě to baví i po těch letech, proto v nemocnici zůstávám,“ vypráví Marie Patková, která v roce 1972 nastoupila na chomutovskou internu, kde pracovala do roku 1987. Po mateřské dovolené nastoupila v roce 1989 na neurologii, kde pracuje jako ošetřovatelka doposud. „Ředitelů už tu pamatuji hodně. Primářů se tolik nevystřídalo, ráda vzpomínám třeba na primáře Štrunce nebo Hoška. Jsem ale moc ráda, že jsme tu měli vždy skvělý kolektiv a já se tak mohu v klidu věnovat práci, která mě baví a naplňuje,“ dodává Marie Patková.

Spolu s ní vedení Krajské zdravotní a Nemocnice Chomutov ocenilo také další zaměstnankyně neurologického oddělení – Annu Šístkovou a Vlastu Novou. Z radiodiagnostického oddělení pak více než 50 let pracuje v Nemocnici Chomutov Helena Práchenská.

„Jsem moc rád, že máme v chomutovské nemocnici dobrý kolektiv a že se můžeme spolehnout na zdravotníky s léty zkušeností. Tito lidé tvoří srdce naší nemocnice a kromě toho, že stále denně pracují pro blaho našich pacientů, jsou také cenným zdrojem informací pro mladší kolegy,“ těší ředitele Nemocnice Chomutov Michala Zemana.

„Loajálních zaměstnanců si v našich nemocnicích velmi vážíme. Velmi mě těší, že jsme se tu dnes mohli sejít a těmto lidem za jejich celoživotní práci poděkovat,“ připojuje člen představenstva Krajské zdravotní Stanislav Dostál.

 

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Oceněné zaměstnankyně s představiteli vedení Nemocnice Chomutov a Krajské zdravotní

Oceněné zaměstnankyně s představiteli vedení Nemocnice Chomutov a Krajské zdravotní


Akutní péči v ústecké Masarykově nemocnici krátkodobě omezí odstávka elektrické energie

V pondělí 27. listopadu 2023 v době od 17:00 do přibližně 20:30 hodin proběhne v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem plánovaná odstávka elektrické energie ze strany ČEZ distribuce.

Vzhledem k zajištění části provozu nemocnice z náhradních zdrojů je nutné v uvedeném čase omezit akutní péči. Omezení se dotkne především pohotovostních služeb dospělých i dětských pacientů.

Akutní případy bude zdravotnická záchranná služba dle domluvy odklánět do okolních nemocnic.

Omezit je nutné v době odpojení v areálu ústecké nemocnice také pohyb všech osob, včetně návštěv. „Prosíme pacienty, aby v době výpadku setrvali na oddělení a jejich návštěvy, aby nemocnici opustili před plánovaným začátkem odstávky. Pacienty i návštěvníky prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Aleš Chodacki.


Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu 


24.11.2023

Krajská zdravotní se o pacienty postará i v prosinci, akutní péče bude zajištěna, plánovanou bude nutné omezit jen minimálně

Některé nemocnice Krajské zdravotní omezí v prosinci plánovanou péči v důsledku protestní akce lékařů, která začne 1. prosince. Akutní a onkologická péče bude zajištěna ve všech nemocnicích Krajské zdravotní (KZ) v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích i Rumburku. Protestní akce lékařů nijak neovlivní chod nemocnic v Děčíně, Teplicích a Rumburku, naopak nejvážnější je situace v Mostě a v Chomutově. Krajská zdravotní pacientům s plánovanými výkony nabídne odložení zákroku, v některých případech ale také možnost operace v jiné nemocnici Krajské zdravotní.

Vládním politikům v čele s ministrem Válkem se ani tento týden nepodařilo dohodnout s Českou lékařskou komorou na podmínkách financování zdravotnictví. Lékaři po celém Česku již vypověděli v rámci protestní akce od 1. prosince přesčasové služby, na kterých je fungování českých nemocnic a české zdravotnictví postavené, a protestní akce se nevyhnula ani nemocnicím spadajícím pod akciovou společnost Krajská zdravotní, která sdružuje 7 nemocnic Ústeckého kraje. Z toho důvodu přistoupilo vedení Krajské zdravotní na různé organizační změny v práci lékařů, které zajistí nepřetržitou péči o pacienty v průběhu prosince.   

Poslední jednání ministra Válka s Českou lékařskou komorou opět zkrachovalo a do začátku prosince zbývá fakticky už jen týden. Konec protestu je tak v tuto chvíli v nedohlednu a mě je líto, že rukojmím téhle války je pacient. Musím ale zdůraznit, že v Krajské zdravotní děláme vše pro to, aby pacientů, kteří se nedostanou v prosinci na plánovanou operaci bylo co nejméně,“ uvedl dnes k tématu Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.   

V Krajské zdravotní se aktuálně zapojilo do protestu 177 lékařů z celkových 1238 lékařů ve všech sedmi nemocnicích. Z nich ale 86 bude i přes protest nadále vykonávat přesčasovou práci. S 11 lékaři se také podařilo vedení KZ domluvit na stažení jejich výpovědí z přesčasové práce. 

Vedení Krajské zdravotní od konce října de facto nepřetržitě jednalo s lékaři, kteří podali výpovědi z přesčasové práce. Sám jsem mnoho lékařských týmů objel a naštěstí se alespoň leccos podařilo vyjednat. Pacient musí být na prvním místě, a já děkuji všem lékařům, kteří v přesčasové práci budou pokračovat i v prosinci. Díky tomu nemusíme omezovat akutní péči a pokračovat bude i některá plánovaná operativa,“ vysvětluje k situaci Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.  

Protestní akce vůbec neovlivní chod nemocnic v Děčíně, Teplicích a Rumburku. Naopak nejvážnější situace panuje v mostecké nemocnici. Tady protestuje 60 lékařů z celkových 192. Protestem jsou v nemocnicích KZ nejvíce postižena dětská oddělení, interní oddělení a neurologická a chirurgická oddělení. Zajištění nepřetržité péče v jednotlivých nemocnicích bude možné díky zavedení plně směnného a částečně směnného provozu, kde se kombinují lékaři na směny a přesčasová práce.

Neodkladnou péči, včetně té onkologické, poskytneme beze změn všem pacientům. Omezení plánované péče v prosinci se pak bude týkat nižší desítky plánovaných výkonů, typově operace žlučníku, kýly atp. Naštěstí je obecně prosinec méně vytíženým měsícem pro operativu, takže rušených výkonů nebude tolik v porovnání třeba s předchozími měsíci. Pacienty našich nemocnic jsme již začali kontaktovat. Někteří budou navíc na výběr z několika možností, buď odložení zákroku na pozdější termín nebo možnost operace v jiné nemocnici Krajské zdravotní. Například pacientům chirurgie v Litoměřicích nabídneme možnost operace v Děčíně, kde máme na chirurgii plný lékařský tým i přes protest,“ vysvětluje generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.     

S ohledem na aktuální situaci jsou změny systému financování zdravotnictví zcela nezbytné. V současné chvíli je zdravotnictví financováno na základě množství výkonů, vzhledem k jeho poklesu v prosinci jen Krajská zdravotní přijde o 25 milionů korun. V průběhu následujících měsíců se tak budeme muset soustředit i na nějakou optimalizaci v rámci sítě zdravotní péče a specializaci jednotlivých zařízení. Je potřeba ale udělat kompletní systémovou změnu a zapojit se tak musí především vládní politici a pojišťovny. Na nich odpovědnost leží především,“ uzavírá Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková

Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Telefon: 739242382

Email: petra.roubickova@kzcr.eu

Tisková konference k zajištění péče o pacienty Krajské zdravotní po 1. 12. 2023. Zprava Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví, Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, a Petra Roubíčková, tisková mluvčí společnosti

Tisková konference k zajištění péče o pacienty Krajské zdravotní po 1. 12. 2023. Zprava Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví, Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, a Petra Roubíčková, tisková mluvčí společnosti


Prosím, čekejte