8.10.2021

Tým kardiologické kliniky z Krajské zdravotní zopakoval unikátní zákrok s mitrální chlopní, živě jej sledovali účastníci konference

Unikátní zákrok na katetrizačním sále provedl ve čtvrtek 7. října 2021 tým Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Jedenaosmdesátileté pacientce s opakovaným zúžením náhrady chlopně v mitrální pozici a současně středně významným zúžením aortální chlopně ústečtí specialisté „dopravili“ do opětovně zúžené chlopně novou srdeční chlopeň nestandardní cestou. Chlopeň v mitrální pozici - mezi levou síní a levou komorou – se na místo určení dostala přes kůži, prostřednictvím katetru a přes mezisíňovou přepážku.

Takový úspěšný výkon „chlopeň do chlopně“, jak jej lze také nazvat, se specialistům z ústecké kardiologické kliniky povedl u šestasedmdesátiletého muže letos květnu. Zákrok, který nepodstupují pacienti často nejen v České republice, ale i ve světě, tentokrát provedli u pacientky s ještě většími komplikacemi onemocnění.

„Většinou se taková náhrada řeší chirurgicky, perkutánně prakticky vůbec ne. Naše pacientka měla od roku 2010 voperován aortokoronární bypass a náhradu chlopně v mitrální pozici, která se však v průběhu času, v tomto případě deseti let, zúžila, protože bioprotézy postupem času degenerují. Navíc má tato nemocná ještě středně významně zúženou i aortální chlopeň, tedy chlopeň mezi levou komorou a srdečnicí. Museli jsme pečlivě zvažovat řešení, protože kardiochirurgická operace vzhledem k předchozím operacím možná nebyla. Zvolili jsme proto dopravu náhradní chlopně zcela atypicky – přes dolní dutou žílu,“ řekl přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, který vedl operační tým. „Protože těžce zúžená mitrální chlopeň ovlivňuje i tíží vady aortální chlopně, je možné, že po úspěšné re-náhradě chlopně v mitrální pozici dojde ke „zhoršení“ významnosti aortální vady, kterou budeme muset také ihned řešit,“ upozornil profesor Červinka. 

Unikátnost výkonu podle něj spočívá nejen v náhradě chlopně v mitrální pozici, také ale v řešení přístupu k srdci. „Náhradu chlopně v aortální pozici standardně vedeme k srdci přes tepnu. U tohoto způsobu se k němu dostáváme také přes tříslo, ale žilou. Propíchneme přepážku mezi pravou a levou síní a chlopeň tam zavedeme tímto způsobem. Naprosto atypicky, přes mezisíňovou přepážku. Odkysličená krev se vrací do pravého srdce dolní dutou žilou, kterou jsme se do něj dostali. Po propíchnutí mezisíňové přepážky přes zúženou chlopeň zavedeme vodič, takovou kolejničku, do levé komory, kam jsme s náhradou mitrální chlopně vstoupili. Po jejím umístění se dírka při operaci vytvořená v mezisíňové přepážce ucpe speciálním zařízením – okluderem,“ vysvětlil prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, který je také vedoucím v roce 2018 založeného ústeckého Kardiocentra.

Výkon na katetrizačním sále měli možnost sledovat v přímém přenosu do přednáškového sálu Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem účastníci nadregionální odborné konference „Jerieho kardio den“. Odborným garantem akce, na níž se v Ústí nad Labem sešli kardiologové z celé České republiky již po sedmnácté, byl právě prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. 

Výkony, jako byl tento, jsou podle slov profesora Červinky schopna zvládnout pouze ta nejlepší centra vysoce specializované kardiovaskulární péče. „Jde o týmovou práci, provádí se za ultrazvukové kontroly, výkon je poměrně náročný na logistiku. Pacientů není mnoho, ale jejich počet bude narůstat,“ je přesvědčen přednosta kliniky.


Segmenty kardiovaskulární péče v Krajské zdravotní, a. s.: 

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) získala od Ministerstva zdravotnictví České republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. KZ je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a vedení společnosti, za významné kontinuální podpory vedení Ústeckého kraje, usilovalo o rozšíření statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární na komplexní prakticky čtyři předchozí roky.

V lednu 2018 bylo vedle zavedené Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim téhož roku pak kardioanesteziologické oddělení. Všechna tato pracoviště společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří od roku 2019 vše zastřešující Kardiocentrum. Vedoucím Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového pavilonu, který se v říjnu 2020 začal stavět v areálu ústecké Masarykovy nemocnice na Severní Terase.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Unikátní operaci provedl na katetrizačním sále v ústecké Masarykově nemocnici tým kardiologické kliniky pod vedením jejího přednosty a vedoucího Kardiocentra KZ prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI (na snímku vpravo). Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký

Unikátní operaci provedl na katetrizačním sále v ústecké Masarykově nemocnici tým kardiologické kliniky pod vedením jejího přednosty a vedoucího Kardiocentra KZ prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI (na snímku vpravo). Foto: Krajská zdravotní, a.s./Ivo Chrástecký


5.10.2021

Krajská zdravotní upravuje provozní dobu v Očkovacím centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s., upravuje od prvního říjnového čtvrtka provozní dobu v Očkovacím centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Cílem je přizpůsobit provozní dobu aktuálnímu počtu očkovaných a zachovat vysokou dostupnost zdravotnického pracoviště včetně odpoledních hodin a víkendů.

Očkovací centrum Masarykovy nemocnice v pavilonu „I“ (Infekční pavilon) upravuje od čtvrtka 7. 10. 2021 provozní dobu takto:

 

Pondělí                7 – 19 hodin

Úterý                    7 – 15 hodin

Středa                  7 – 19 hodin

Čtvrtek                7 – 15 hodin

Pátek                    7 – 15 hodin

Sobota                 8 – 14 hodin

Neděle                13 – 19 hodin

 

Očkovací centrum očkuje i nadále

 • děti od 12 let věku (přednostně vždy v pondělí)

 • samoplátce / cizince (přednostně vždy ve středu)

 • i bez předchozí registrace

 • 3. dávky vakcíny u osob, u kterých od ukončení základního očkování uplynulo alespoň 8 měsíců

 • současně je zde možné podstoupit očkování proti chřipce:

  • u zdravotníků zaměstnaných v Krajské zdravotní, a.s., hradí zaměstnavatel

  • u osob nad 65 let věku nebo s přidruženými chorobami zdarma (na účet zdravotního pojištění) **

  • u ostatních osob – samoplátců za 360 Kč

 

** Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se nepovinné očkování proti chřipce, kde je hrazeno očkování a léčivé přípravky obsahující očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném, týká pojištěnců:

 • nad 65 let věku
 • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
 • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem
 • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie)

 • po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
 • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci

   

Přehled dalších očkovacích míst v působnosti nemocnic Krajské zdravotní, a.s.:


Děčín

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

U nemocnice 1, 405 99 Děčín II, budova E, I. patro, vlevo.

PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 8:00 - 12:00 hodin

Očkování bez předchozí registrace bude možné pouze v pondělí a čtvrtek.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na dětské ambulanci, budova I, zadní vchod.

PROVOZNÍ DOBA: pátek 8:00 - 15:00 hodin 

 

Ústí nad Labem

Očkovací centrum v OC Forum Ústí nad Labem

Bílinská 3490, 400 01 Ústí nad Labem

PROVOZNÍ DOBA: denně od 13:00 do 19:00 hodin (poslední očkovaní půl hodiny před uzavřením).

 

Teplice

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Duchcovská 53, 415 29 Teplice, Interní pavilon J

PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 8:00 - 12:00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, interní pavilon J

PROVOZNÍ DOBA: St, Čt, Pá 8:00 - 12:00 hodin

 

Most

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „B“, prostor vstupní vestibul – přednáškový sál, 1. podlaží.

PROVOZNÍ DOBA: Po - So 7:30 - 15:00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v budově „B“, 1. podlaží, vstupní vestibul

PROVOZNÍ DOBA: Pá 7:30 - 15:00 hodin

 

Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Kochova 1185, 430 12 Chomutov, pavilon H (je označeno)

PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 8:00-18:00 hodin

Včetně očkování bez předchozí registrace.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v pavilonu H

PROVOZNÍ DOBA: Pá 15.00-19.00 hodin

 

Litoměřice

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou)

PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá 15:00 - 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19:15)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na stejném místě v pavilonu A (přístup z haly nemocnice, za podatelnou vlevo)

PROVOZNÍ DOBA: Po nebo Čt 14:00 – 19:30 hodin (poslední registrace k očkování je možná na 18:45)

 

Rumburk

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk

Jídelna v 1. NP nemocnice, Pavilon II.

Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk

PROVOZNÍ DOBA: Po, St a Čt:  7:00 - 14:00 hodin, ve čtvrtek možnost očkování i bez předchozí registrace

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let – pouze ve čtvrtek od 12:00 do 15:00 hodin - v externím očkovacím centru (pediatr dochází z oddělení, které je v těsné blízkosti).

 

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


5.10.2021

Ústecké ortopedické sympozium přiblížilo odborníkům aktuální trendy a postupy

Historicky první Ústecké ortopedické sympozium s podtitulem Aktuální trendy a postupy v ortopedii se uskutečnilo v sobotu 2. října 2021 v budově Muzea města Ústí nad Labem. Odborným garantem akce byl přednosta Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a krajský koordinátor pro obor ortopedie Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Na zahájení akce promluvil generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA, a také děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. Sympozia se zúčastnilo na 100 lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.

Lékařská část sympozia byla rozdělena do 4 bloků a zaznělo zde 23 přednášek z jednotlivých ortopedických pracovišť Krajské zdravotní, a.s. Dále byly prezentovány přednášky z oborů, které s ortopedií často a úzce spolupracují. Součástí odborného programu byla také samostatná sesterská sekce pod vedením vrchní sestry ortopedické kliniky Bc. Dagmar Mandovcové se 7 přednáškami z oblasti perioperační péče o ortopedické pacienty.

„Pevně věřím, že pořádáním Ústeckého ortopedického sympozia jsme zahájili příjemnou tradici každoročního setkávání ortopedických pracovišť našeho kraje, a to nejen lůžkových, ale i ambulantních. Sdílením informací o nových trendech a terapeutických postupech můžeme dále zlepšit kvalitu péče, kterou našim pacientům poskytujeme. Prohloubením vzájemné spolupráce v oblasti zdravotní péče, ale i vzdělávání, vědy a výzkumu pak můžeme zkvalitňovat fungování ortopedie v našem kraji, a také přilákat nové zájemce o tento obor do našeho regionu. Dva studenti lékařských fakult, kteří se akce zúčastnili, a kteří by rádi po studiích nastoupili na naše pracoviště, jsou toho příslibem. Děkuji vedení Krajské zdravotní, a.s., za podporu a všem kolegům za spolupráci,“ uvedl přednosta kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

              

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Petr Malý, MBA (vlevo) a MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

MUDr. Petr Malý, MBA (vlevo) a MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.


4.10.2021

Generální ředitel Krajské zdravotní ustanovil pracovní skupinu pro rozvoj nemocničního informačního systému

V Krajské zdravotní, a.s., (KZ) která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a Rumburku, zahájila činnost pracovní skupina „Rozvoj NIS“ (Nemocničního informačního systému). Ustanovení pracovní skupiny pomůže kultivovat NIS a jeho procesy v největším lůžkovém zdravotnickém zařízením v České republice. Členy pracovní skupiny v pátek 1. října 2021 jmenoval MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.   

Jmenovací dekrety z jeho rukou převzali MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ a primář Interního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL), MUDr. Josef Škola, EDIC, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v MNUL, MUDr. Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení MNUL, MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o.z., a Ing. Jiří Kadlec a Jakub Harmach, správci NIS z Oddělení aplikační podpory KZ.

„Jsem přesvědčen, že ustanovení pracovní skupiny je nezbytným předpokladem pro relativně rychlý a efektivní rozvoj komunikačních systémů na bázi informačních technologií v tak velké společnosti, kterou Krajská zdravotní se svými sedmi nemocnicemi je. Jednotliví členové skupiny mají důvěru vedení firmy a věřím, že jsou zárukou dobré spolupráce mezi IT odborníky a zdravotníky tak, aby mohl být tento nelehký úkol splněn,“ uvedl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

„Nemocniční informační systém - NIS - není pouze systém FONS, který na poli informačních technologií nabízí produkty pro poskytovatele zdravotní péče. Ale jsou to i další návazné informační systémy a ve své podstatě do něj můžeme počítat veškeré systémy, které nemocnicím pomáhají fungovat. Zde potřebujeme i pohled lékařů, abychom společně směřovali a třeba i měnili naše postupy. Zároveň využijeme spolupráci s nimi i pro sjednocení zdravotnické dokumentace, její přesun na elektronickou formu,“ vysvětlil, jakým směrem se bude činnost pracovní skupiny ubírat, Jan Pejchal, náměstek pro řízení informačních systémů KZ.


Zdroj: info@kzcr.eu

Jednání nové pracovní skupiny „Rozvoj NIS“ v centrále Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Jednání nové pracovní skupiny „Rozvoj NIS“ v centrále Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


1.10.2021

Krajská zdravotní má v čele svých nemocnic v Mostě a Litoměřicích nové ředitele

Krajská zdravotní, a. s., (KZ), která sdružuje sedm zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji, má od 1. října 2021 nové ředitele nemocnic v Litoměřicích a v Mostě. Na pozici ředitele odštěpného závodu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o.z., na základě výsledku výběrového řízení nastoupil Ing. Pavel Markalous. Dosavadní ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o.z., MUDr. Petr Najman zůstává v KZ jako primář zdejšího otorinolaryngologického oddělení. Funkci ředitele odštěpného závodu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., zastává od dnešního dne Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, DiS. Střídá tak předchozího ředitele zdravotní péče Ing. Radka Lončáka, MBA, kterému ke dni 30. září 2021 u KZ skončil pracovní poměr.

V organizačním řádu KZ dochází k významnému posunu, jímž se nově definuje pozice ředitele odštěpného závodu, tedy nemocnice. Dosavadní post ředitele zdravotní péče odštěpného závodu získává nové kompetence a zodpovědnosti. Konkrétně jde o větší pravomoci i odpovědnost především v provozních záležitostech, mzdové politice a hospodářském výsledku daného odštěpného závodu. Změny budou v jednotlivých nemocnicích nabíhat postupně, po výběrových řízeních na nově definované pozice ředitelů. Další výběrová řízení na ředitele nemocnic budou probíhat nejméně do konce roku 2021.


Zdroj: info@kzcr.euMUDr. Ondřej Šterba, předseda představenstva KZ (vlevo), MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ, Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z., a MUDr. Petr Najman, primář ORL oddělení a dosavadní ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Jana Mrákotová

MUDr. Ondřej Šterba, předseda představenstva KZ (vlevo), MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ, Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, o.z., a MUDr. Petr Najman, primář ORL oddělení a dosavadní ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o.z. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Jana Mrákotová


30.9.2021

Premiér Babiš a ministr Vojtěch navštívili nemocnice Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a Chomutově, ve druhé zahájili výstavbu nového pavilonu

Předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, navštívili ve čtvrtek 30. září 2021 nemocnice Krajské zdravotní, a.s. (KZ) v Ústí nad Labem a Chomutově. V areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) je přivítal MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ, MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel společnosti a MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče MNUL. Návštěvu doprovodil Ing. Jakub Komárek, člen představenstva KZ, Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje (ÚK), Ing. Radim Laibl, radní pro zdravotnictví Ústeckého kraje a Mgr. Milan Rychtařík, předseda zdravotního výboru Ústeckého kraje. Další cesta premiéra a ministra zdravotnictví vedla do chomutovské nemocnice, kde je přivítala i ředitelka zdravotní péče MUDr. Irena Voříšková a primátor statutárního města Chomutov JUDr. Marek Hrabáč. 

V MNUL si premiér Babiš a ministr Vojtěch prohlédli z výšky heliportu před jedenácti měsíci zahájenou výstavbu - investiční akci „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“.

V Nemocnici Chomutov, o.z., si vládní představitelé prohlédli současné prostory anesteziologicko-resuscitačního oddělení a následně se zúčastnili před budovou „G“ slavnostního poklepu na základní kámen investiční akce „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.“ spolu se zástupcem zhotovitele stavby OHL ŽS, a.s., ředitelem divize Ing. Alešem Kézrem.  

V obou navštívených nemocnicích se premiér a ministr zdravotnictví setkali se zaměstnanci.

„Držím vám palce a jsem rád, že konečně se zintenzivní investice nejen do těch velkých fakultních nemocnic. Ale samozřejmě také do těch krajských, protože dostupnost zdravotní péče je důležitá pro nás všechny a všude,“ řekl o návštěvě nemocnic KZ předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš.

„Nemocnice v Chomutově má podle celorepublikové koncepce být páteřní nemocnice s urgentním příjmem II. typu. Proto sem směřují peníze na výstavbu pavilonu, kde kromě urgentního příjmu vzniknou operační sály, centrální sterilizace a jipová lůžka. Půjde o obrovský krok dopředu, kterým se dostane skutečně na úroveň nemocnice 21. století. Z REACT-EU jde do zdravotnictví celkově 21 miliard korun a Krajská zdravotní z těchto peněz čerpá zejména na urgentní příjmy. Toto je jeden z nich. Jsem velmi rád, že jsme to společně dotáhli do konce, že jsem měl možnost i jako předseda představenstva Krajské zdravotní u toho být,“ shrnul ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

„Investice do nemocnic, a to nejen ty strategické, mají od vedení Krajské zdravotní absolutní podporu. A doufám, že brzy se tu sejdeme k zaklepání na základní kámen ve stejném složení znovu, protože v areálu chomutovské nemocnice chystáme v nejbližších letech pavilon chirurgických oborů za 400 milionů korun. Právě zahajovanou výstavbu chápu jako první vlaštovku k tomu, aby nemocnice prošla zásadnější rekonstrukcí, abychom v našem úsilí pokračovali a nespokojili se jen s jedním zaklepáním,“ zdůraznil předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

„Do zdravotnictví v budoucích letech půjde poměrně velký objem finančních prostředků a my začínáme i v nemocnici v Chomutově pracovat na jejím generelu. S primáři a paní ředitelkou jsme probírali další možnosti rozvoje chomutovské nemocnice a plynulého navázání dalšími pavilony na tuto stavbu. Abychom byli připraveni eventuálně ihned v obnově pokračovat,“ vyzdvihl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

„Měli jsme několik schůzek, abychom z REACT-EU vybojovali peníze pro náš Ústecký kraj. Podařilo se nám získat podporu 1,5 miliardy korun pro všechny nemocnice, které máme. S vedením Krajské zdravotní nyní investujeme, aby se i zde v Chomutově nemocnice modernizovala. Po roce 2023 tak budou mít lidé z Chomutovska a spádového okolí tady mít stejně kvalitní péči jako lidé v Ústí nad Labem a navíc si tam ušetří cestu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller. 

Výstavba pavilonu s cenou díla bezmála 834 milionů Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Chomutov, o.z., probíhat do poloviny prosince roku 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s. 

Krajská zdravotní v pondělí 27. září slavnostním poklepem na základní kámen zahájila dostavbu také děčínské nemocnice. Investiční akce „Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)“ s cenou díla dle veřejné zakázky přesahující 784 milionů Kč včetně DPH, bude mít stejný způsob financování jako investiční akce v Nemocnici Chomutov. Dokončení je plánováno rovněž na polovinu prosince 2023.

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektační lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

Základní informace o stavbě:

Předání staveniště: 23. 09. 2021

Doba realizace:  do 15. 12. 2023

Celková cena díla dle VZ:   833 862 444  Kč vč. DPH

Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“     


Součástí tiskové zprávy je příloha - Prezentace významných stavebně-technických investičních zakázek v roce 2021 v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

                   

Zdroj: info@kzcr.eu

Předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch poklepali na základní kámen nového pavilonu v chomutovské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Martin Klimeš

Předseda vlády Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch poklepali na základní kámen nového pavilonu v chomutovské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s./Martin Klimeš


29.9.2021

Tomáš Klus děkoval zdravotníkům z Ústeckého kraje na koncertu v Třebívlicích

Koncert Tomáše Kluse na podporu zdravotníků z Ústeckého kraje se uskutečnil v pátek 24. září 2021 v areálu Zámeckého vinařství Třebívlice. Zpěvák tak chtěl především zdravotním sestrám poděkovat za jejich práci nejen v době pandemie onemocnění COVID-19.

„Koncert jsme se rozhodli uspořádat jako poděkování zdravotníkům za jejich nelehkou práci. Jsem přesvědčen, že v době pandemie si spousta z nich sáhla na úplné dno. Chtěli jsme, aby na chvilku zapomněli na svou těžkou práci a trochu se pobavili,“ vysvětlil majitel vinařství Jan Dienstl.

Koncert v Třebívlicích podpořil i Ústecký kraj. „Zdravotníků si velmi vážíme. Jsme rádi, že na svou práci nezanevřeli ani v této nelehké době. Nyní nezbývá než doufat, že ještě přesvědčíme k očkování dostatečné množství lidí a další vlně onemocnění COVID-19 se již vyhneme,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

„Byli jsme osloveni, zda bychom tuto akci nepodpořili. Jelikož už jsme v první vlně pandemie zajišťovali distribuci zdravotních pomůcek z daru EPH pro Krajskou zdravotní a jsme si vědomi jak fyzické, tak především psychické náročnosti práce zdravotního personálu během této nelehké doby, s podporou jsme neváhali.  Všem zdravotníkům přeji více takových uvolněných chvil bez stresu, jako je ta dnešní,“ řekl generální ředitel skupiny United Energy Milan Boháček.

Koncert vznikl i díky společnosti PH-Real a.s. „V tomto případě jsme o podpoře opravdu nemuseli dlouho přemýšlet. Kdo jiný si už by si měl zasloužit veřejné uznání a poděkování, když ne zdravotníci. Opravdu za sebou nemají jednoduché období a můžeme jen tiše doufat, aby další takové nebylo před nimi,“ řekl za tohoto partnera Petr Benda.

„Děkujeme všem partnerům, kteří se na uspořádání této vydařené akce podíleli. Věřím, že si koncert všichni užili a do práce se tak mohou vrátit s novým elánem a energií,“ doplnil generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

Koncert v zámeckém vinařství Tomáš Klus zahájil písní Anděl, kterou věnoval právě zdravotním sestrám. „Sestry, děkujeme, že o nás pečujete. Sám jsem byl ve vašich rukou a bylo to velmi příjemné. Děkuji všem sestrám z Ústeckého kraje. Lásku sestrám, Andělkám,“ děkoval zpěvák.


Zdroj: info@kzcr.eu

Tomáš Klus v Třebívlicích.

Tomáš Klus v Třebívlicích.


28.9.2021

Krajská zdravotní zahájila v děčínské nemocnici výstavbu pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče

Krajská zdravotní, a.s., v pondělí 27. září 2021 slavnostně zahájila v Nemocnici Děčín, o.z., její dostavbu. Investiční akce má název „Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)“. Poklepání na základní kámen se uskutečnilo za pavilonem E za účasti zástupců vedení a managementu Krajské zdravotní, a.s., hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera, náměstkyně primátora města Děčín Ing. Anny Lehké, zhotovitele – firmy VW Wachal a. s., a dalších hostů. 

„Rád bych poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto projektu, jehož počátky sahají až do roku 2001. Byla to poměrně dlouhá cesta, nicméně završená dnešním zahájením vlastní realizace první etapy dostavby děčínské nemocnice. Děkuji Ústeckému kraji, který přispěl nemalou částkou na realizaci tohoto projektu, protože bez finanční podpory Ústeckého kraje a podpory Evropské unie by k této výstavbě nemohlo dojít. Věřím, že za dva roky se tu znovu sejdeme a budeme otevírat tento nový pavilon,“ uvedl MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Vybudování nové pavilonu se všemi důležitými zdravotnickými pracovišti bude dalším krokem ke zkvalitnění péče pro samotné město Děčín, ale i celou spádovou oblast, aby lidé z oblasti Šluknovského výběžku nemuseli jezdit za některými výkony až do Ústí nad Labem. Chtěl bych poděkovat řediteli děčínské nemocnice za pomoc při přípravě této investiční akce, týmu Krajské zdravotní, a.s., za úsilí při zajištění financování, protože se podařilo získat významné prostředky z Evropské unie v rámci programu REACT-EU. Děkuji v neposlední řadě personálu děčínské nemocnice za to, jak dosud velmi profesionálně zvládal práci v dosavadním prostředí,“ vyzdvihl Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní, a.s., spravuje sedm nemocnic a díky podpoře Ústeckého kraje, úvěru, který si společnost vzala, a samozřejmě i peněz Evropské unie postupně obnovujeme všechny nemocnice. Dnes děčínská nemocnice zažívá přelom ve své historii, protože taková výstavba zde desítky let nebyla. Její ředitele se svým týmem dlouhodobě usilovali za předchozího i současného vedení Krajské zdravotní, aby se uskutečnila. Nám se to podařilo s podporou všech zúčastněných stavbu zahájit, za což všem děkuji,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.

„Realizací tohoto projektu se plní tužby a přání dvou generací zdravotníků pracujících v děčínské nemocnici. V poslední době jsem si procházel plány z doby před dvaceti lety. Jsem šťastný za to, že poslední plány, podle nichž se bude stavět, jsou nejrozsáhlejší a svým objemem naprosto předčily naše očekávání. Přeji si, abychom to my zaměstnanci v průběhu prací vydrželi, protože stavba bude ohromná a výrazně zasáhne do chodu nemocnice. Apeluji také na obyvatele Děčína. Výsledek totiž přinese lepší kvalitu péče,“ zdůraznil MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 784 406 795 Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Děčín, o.z., probíhat od října 2021, hotovo by mělo být do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

 

Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E.

Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o.z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT),   4 operačních sálů , centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů. 

Základní informace o stavbě:

 • Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021

 • Doba realizace:  do 15. 12. 2023

 • Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH

 • Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.


Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (II. etapa)

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance). 

Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I. 

Ostatní informace:

Předpokládané náklady - II. etapa:  252 milionů Kč včetně DPH (dle propočtu ze Studie)

Dokončení PD:                    04/2021


Zdroj: info@kzcr.eu

 

 

Slavnostním poklepem na základní kámen byla zahájena stavba nového pavilonu v děčínské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Slavnostním poklepem na základní kámen byla zahájena stavba nového pavilonu v děčínské nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.


27.9.2021

Avízo – Očkovací centrum v OC Forum bude v Den české státnosti uzavřené

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na uzavření očkovacího místa v obchodním centru Forum v Ústí nad Labem v Den české státnosti, který připadá na úterý 28. září 2021. Během tohoto státního svátku bude uzavřené celé obchodní centrum.

 Očkování bez předchozí registrace bude v OC Forum od středy 29. září pokračovat v běžném režimu, tedy denně od 13.00 do 19.00 hodin.

Provozní doba očkovacích center v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., se v Den české státnosti nemění. 

 

Zdroj: info@kzcr.eu


24.9.2021

Avízo – Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren na státní svátek Den české státnosti

Krajská zdravotní, a.s., upozorňuje na otevírací dobu lékáren na Den české státnosti, který připadá na úterý 28. září 2021. Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude zajištěna takto:

 

Děčín:

Lékárna Děčín – OC Pivovar, Sofijská 2/3 (telefon 412 528 091) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

 

Ústí nad Labem:

Lékárna Dr. Max – Kaufland, Všebořická 396 (telefon 472 717 275) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

 

Teplice:

Lékárna BENU – OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316 (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hodin.

Lékárna Dr. Max – OC Olympia Teplice, Srbická 464 (telefon 474 689 538) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.


Most:

Lékárna BENU - OC Central, Radniční 3400 (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 20:00 hodin.

 

Chomutov:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.

 

Litoměřice:

Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení, redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení, koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte