PEROPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

Není nutné objednání ani doporučení.

Umístění: Budova: C (laboratorní část), Podlaží: 5.

Kliničtí lékaři během chirurgického výkonu odeberou pacientovi část tkáně, která je bez fixačního roztoku dopravena na Patologické oddělení. Zde proběhne přikrojení vzorku, jeho zmražení, řezání, barvení a zamontování do preparátu. Následuje mikroskopické vyhodnocení lékařem a výsledek je telefonicky sdělen klinikovi. Ten pak na základě informace od patologa rozhodne o dalším způsobu léčby, případně o dalším chirurgickém postupu.

Kromě generálií pacienta je nutné uvést diagnózu, důvod požadovaného bioptického vyšetření a stručné související údaje z anamnézy. U pacientů s rizikem infekčního onemocnění je nutné vyznačit agens na žádanku.

Veškeré informace k peroperačním biopsiím zasílejte výhradně cestou mailu – patologie.ul@kzcr.eu. Zároveň prosíme o informaci v případě, že k plánované peroperační biopsie nedojde, jestliže bude pacient např. z důvodu náhlé změny stavu vyškrtnut z programu.

Vzorky v režimu peroperační biopsie musí být na příjem patologie doručeny nejpozději do 14:00 hod.

Prosím, čekejte