CYTOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

Není nutné objednání ani doporučení.

Umístění: Budova: C (laboratorní část), Podlaží: 5.

Cytodiagnostika patří mezi mikroskopické vyšetřovací metody, jejichž předmětem jsou jednotlivé buňky. Materiál k tomuto vyšetření pochází z tekutin tělesných dutin (pohrudniční, perikardiální, břišní, kloubní), z dýchacích cest a ze vzorků získaných tenkojehlovou punkcí (štítná žláza, prs, cysty orgánů, lymfatické uzliny). Ve srovnání s histologickým vyšetřením se jedná o poměrně rychlé a na zpracování méně náročné vyšetření, avšak přínos a význam cytologické diagnostiky je velký. Materiál přijímáme jako tekutinu ve zkumavkách nebo jako nátěr na podložním skle.

Materiál určený k cytologickému vyšetření přijímáme každý pracovní den od 6:00 do 15:00 hod.


Prosím, čekejte