BIOPTICKÁ VYŠETŘENÍ

Není nutné objednání ani doporučení.

Umístění: Budova: C (laboratorní část), Podlaží: 5.

Úlohou bioptického vyšetření je zpracování a diagnostika vzorků tkání získaných z těla živého pacienta. Vyšetřeny bývají všechny tkáně vyjmuté z těla pacienta. V závislosti na velikosti a charakteru vzorku trvá jeho zpracování a vyšetření. Často bývá ke správné diagnostice zapotřebí také použití speciálních barvení nebo imunohistochemického vyšetření. Ke stanovení správné a včasné diagnózy je nutné zajistit dostatečné množství fixační tekutiny v průběhu transportu vzorku.

Po řádném zpracování a stanovení diagnózy lékařem jsou výsledky vyšetření uvolněné odečítajícím lékařem a poté zaslány na žádající pracoviště, tedy na ta oddělení, kde byl vzorek tkáně odebrán. Výsledky vyšetření pacientům nesdělujeme.

Materiál určený k bioptickému vyšetření přijímáme každý pracovní den od 6:00 do 15:00 hod.


Prosím, čekejte