Anestezie

Vedoucí lékař anestezie

MUDr. Pavel Neumann

Tel.:
+420 477 114 060
Email:

Vrchní sestra

Ivana Poláková

Tel.:
+420 477 114 080
Email:

Anesteziologická péče v Masarykově nemocnici se podílí na bezpečném a bezbolestném provádění diagnostických a léčebných výkonů operačního i neoperačního charakteru v rámci chirurgických oborů (traumatologie, břišní a cévní chirurgie, urologie, neurochirurgie, gynekologie, ortopedie, ORL, stomatochirurgie, dětská chirurgie, oční chirurgie), stejně jako pacientům podstupujících diagnostické a intervenční výkony v rámci radiodiagnostického oddělení, gastroenterologického oddělení a dětské kliniky. Zajišťujeme též nepřetržitou dostupnost anesteziologického týmu pro porodnici (celková i regionální anestezie během císařských řezů či ošetření porodních poranění, epidurální periporodní analgezie).

Každoročně je některá z forem anesteziologické péče podána více než 16 000 pacientům, z toho přibližně 30% v regionální nebo kombinované anestezii. V oborech jako traumatologie a ortopedie tento způsob anestezie převažuje u více než 50 až 60% výkonů. Klinika je nositelem dlouholeté tradice regionální anestezie včetně širokého využití periferních nervových blokád prováděných jak pomocí neurostimulace tak i pod přímou ultrazvukovou kontrolou.

KAPIM zajišťuje anesteziologickou péči u pacientů všech věkových kategorií, od předčasně narozených dětí až po stále se zvětšující podíl geriatrických pacientů, jejichž stav komplikuje řada přidružených chronických onemocnění.

Anesteziologická pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou, umožňující poskytování bezpečné anesteziologické péče v souladu s doporučením národní odborné společnosti ČSARIM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny).

Po operačních výkonech v prostředí Centrálních operačních sálů jsou pacienti sledováni do úplného zotavení z anestezie na tzv. dospávací jednotce (recovery room). Jedním z nejdůležitějších úkolů personálu dospávací jednotky je zajištění správné analgetické terapie (tišení bolesti), stejně jako diagnostika a případných periperačních komplikací. 

KAPIM zajišťuje též nepřetržitou dostupost analgetického týmu (acute pain service), který se konziliárně podílí na léčbě akutní bolesti u pacientů Masarykovy nemocnice, včetně péče o pacienty s pokračující centrální nebo periferní analgetickou blokádou. 

Anesteziologický úsek KAPIM se podílí na pre- i postgraduálním vzdělávání zdravotnických pracovníků a je plně akreditovaným pracovištěm pro výuku anestezie. Na našem pracovišti jsou ve spolupráci s IPVZ každoročně realizovány velmi oblíbené kurzy regionální anestezie, kterými prochází řada kolegů z nemocnic z celé České republiky i zahraničí.

Prosím, čekejte