Onkologická poradna

Není nutné objednání ani doporučení.

Umístění: Budova: Poliklinika Most, ženské oddělení, Patro: 2Ordinační hodiny

Pondělí                             08:00-11:00       doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.    poradna pro rizikově těhotné
                                           11:00-14:00       prim. MUDr. Jiří Krhounek             onkologická a indikační poradna  
Prosím, čekejte