Získejte náborový příspěvek až 500 000 Kč

Lékař, všeobecná sestra, dětská sestra nebo radiologický asistent může při nástupu do pracovního poměru na vybraných odděleních jednotlivých nemocnic získat náborový příspěvek.

Vyberte si oddělení konkrétní nemocnice, ve které byste měli zájem pracovat a rozvíjet své znalosti a dovednosti. Kontaktujte příslušného vedoucího: primáře nebo vrchní sestru (nebo ředitele nemocnice nebo hlavní sestru) a domluvte se na podmínkách Vašeho nástupu.

Více informací můžete také získat u Ing. Mgr. Vlasty Kašparové, email: vlasta.kasparova@kzcr.eu, tel.: +420 477 117 960, nebo Mgr. Miroslava Pajonka, email: nadacni.fond@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. přijme všeobecné, dětské a praktické sestry

na tato oddělení:

Základní popis oddělení najdete po kliknutí na jeho odkaz,
pro bližší informace kontaktujte hlavní sestru Nemocnice Most, o.z.:
Mgr. Šárka Gregušová, 476 172 542, Sarka.Gregusova@kzcr.eu
nebo Personální a mzdové oddělení MO:
Lenka Havlová, 478 033 515, Lenka.Havlova@kzcr.eu

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření,
odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost,
spolehlivost, flexibilnost, schopnost samostatné a týmové práce,
znalost práce na PC (Word, Excel),
ochotu k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením,
možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní společnosti,
moderní a příjemné pracovní prostředí,
5 týdnů dovolené, závodní stravování,
možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem,
podporu dalšího profesního rozvoje,
dobrou dopravní dostupnost,
příspěvek na penzijní připojištění,
nadstandardní pokoj v případě hospitalizace,
zvýhodněnou roční síťovou zaměstnaneckou jízdenku Dopravy Ústeckého kraje,
příspěvek na dovolenou,
slevy na služby či produkty u vybraných partnerů


Zástupce primáře Psychiatrického oddělení

Ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
zástupce primáře
Psychiatrického oddělení

Kvalifikační a osobnostní předpoklady uchazečů:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
specializovaná způsobilost k výkonu povolání
praxe ve vedoucí funkci
minim. 10 let praxe ve zdravotnictví
organizační a řídící schopnosti
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
schopnost efektivní komunikace
schopnost motivovat podřízené 
vysoká úroveň flexibility, rozhodnost, analytické a strategické myšlení
znalost systému ekonomiky zdravotní péče
vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj)

Obsah přihlášky:
název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být pracovní místo vykonáváno
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
informace o vědecké a publikační činnosti
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa
datum a vlastnoruční podpis uchazeče
udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení pracovního místa zástupce primáře oddělení, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne

Doplňující informace:
předpokládaný nástup do funkce dle vzájemné dohody
mzdové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti 
výběrové řízení bude vedeno formou pohovorů s uchazeči a výběrová komise si vyhrazuje právo zvolit k výběru nejvhodnějšího uchazeče

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ-ZPPSY - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 16. 10. 2023, do 14:00 hod. na adresu:

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstek ŘLZ
Sociální péče 3316/12a
401 13  Ústí nad Labem

Zdravotní laborant

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
zdravotní laborant

Požadujeme:
odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §9
aktivní zájem o obor
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost, zaměstnaneckou kartu DSÚK a další zaměstnanecké výhody
pracovní doba PO – PÁ  7,00 – 15,30

Kontakt:
Gabriela Scheithauerová
vedoucí laborant
Hematologicko-transfuzní oddělení CV - transfuzní Most
tel.: 478 032 560
mobil: 602 503 706

Elektrikář - silnoproud

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
elektrikář - silnoproud

Požadujeme:
Vyučen v oboru
(platné osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb. § 6)
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
zaměstnanecká karta na dopravu, po roce pracovního poměru příspěvek na penzijní připojištění

Kontakt:
Radek Jenšík
Krajská zdravotní, a.s.
Oddělení správy a údržby nemovitostí MO
J.E. Purkyně 270
Tel: 733 594 632

Nutriční terapeut

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
nutriční terapeut

Požadujeme:
odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §15
aktivní zájem o obor
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Lenka Havlová
Krajská zdravotní, a.s.
Personální a mzdové oddělení MO
J.E. Purkyně 270, 434 64  Most
Tel: 476 173 515

Jiný odborný pracovník VŠ

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
Jiného odborného pracovníka VŠ
do jednosměnného provozu-ranní směny

Požadujeme:
VŠ chemického, popř. přírodovědného zaměření
vzdělání v oblasti analytická a instrumentální chemie, klinická biochemie, mikrobiologie
odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §26
práce na úseku klinické biochemie a mikrobiologie
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
vhodné pro absolventa

Nabízíme:
Specializační vzdělávání v oboru klinická biochemie a mikrobiologie
pracoviště s vysokou kvalitou v oboru
odpovídající finanční ohodnocení,
zaměstnanecké benefity – 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou

Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Ing. Eva Herkommerová
Tel: 478 033 656
Email: eva.herkommerova@kzcr.eu


Primář Patologického oddělení

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
primář Patologického oddělení

Požadavky:
VŠ vzdělání – lékařská fakulta
specializovaná způsobilost
praxe min. 8 let v daném oboru
organizační, komunikační a řídící schopnosti
manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
řidičský průkaz skupiny B

Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe,
kopií dokladů o vzdělání, licencí ČLK, výpisem z rejstříku trestů,
doplněné stručnou koncepcí rozvoje a řízení oddělení,
zašlete na adresu:
Krajská zdravotní, a.s.,
Personální a mzdové oddělení, Lenka Havlová,
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
obálku označte VŘ_PAT - Most.


Farmaceut

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
Farmaceut na Oddělení lékárny

Požadujeme:
odborná  a specializovaná způsobilost k výkonu povolání v souladu se Zákonem č.95/2004 Sb.
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
zaměstnanecké benefity –  5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou

Kontakt:
Lenka Havlová
Krajská zdravotní, a.s.
Personální a mzdové středisko MO
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel: 478 033 515
Email: Lenka.Havlova@kzcr.eu


Fyzioterapeut

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici
Fyzioterapeut
do jednosměnného provozu-ranní směny

Požadujeme:
odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §24
aktivní zájem o obor
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
pracoviště s vysokou kvalitou v oboru
odpovídající finanční ohodnocení,
zaměstnanecké benefity – 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou

Kontakt:
Lenka Havlová
Krajská zdravotní, a.s.
Personální a mzdové středisko MO
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel: 478 033 515
Email: Lenka.Havlova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. přijme lékaře

Seznam oddělení najdete zde: odkaz

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání - lékařská fakulta, zájem o vzdělávání v oboru, bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem, podporu dalšího profesního rozvoje, řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování

Kontakt:
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstkyně
Úsek řízení lidských zdrojů

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
Tel. +420 477 117 960
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. přijme všeobecné sestry

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, flexibilnost, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem, podpora dalšího profesního rozvoje, dobrá dopravní dostupnost

Seznam oddělení a kontakty najdete po kliknutí na následující odkazy:

Nemocnice Děčín, o.z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
Nemocnice Chomutov, o.z.
Nemocnice Litoměřice, o.z.

Prosím, čekejte