Informace pro dárce krve - Nemocnice Most, o. z.

Transfuzní stanice sídlí ve 4. patře budovy polikliniky, vchod pro dárce je z boku budovy polikliniky.

Parkování v areálu nemocnice: v den odběru je pro dárce zdarma, nezapomeňte si vzít parkovací lístek s sebou, v evidenci Vám ho odblokujeme.

 

Aktuální info najdete i na našem facebooku. 
Dárcovství a cestování –
info o blocích po vycestování (i po Evropě a ČR) najdete
v "Informačních materiálech" v pravém sloupci stránky ("Darování krve a cestování").

Odběry plné krve se konají:

Zvaní dárci
úterý                                 6:45 - 9:00 
čtvrtek                              6:45 - 9:00 

Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnice koncentráty červených krvinek tak, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku.

Prosíme proto o pochopení, že dárci s některou krevní skupinou jsou zváni častěji (především dárci tzv. RhD negativní).

Objednat se k odběru je možné v evidenci dárců krve osobně nebo na telefonním čísle  +420 476 172 583


Noví dárci mohou přijít k odběru bez předchozího objednání, i když je lepší se předem telefonicky informovat v evidenci dárců krve (tel. +420 476 172 583, +420 731 132 769).


Plazmafarézy: nutné předem objednat na telefonním čísle +420 476 172 583. Dárci jsou zváni na konkrétní hodinu.
Pondělí                                7:00 - 13:00
Úterý                                  10:00 - 13:00
Středa                                  7:00 - 13:00
Čtvrtek                               10:00 - 13:00
Pátek                                   7:00 - 12:00

Transfuzní oddělení Most provádí také nábor nových dárců kostní dřeně do registru dárců kostní dřeně.
Zájemci se mohou dostavit od pondělí do pátku mezi 8 – 10 hodinou.

Kontakt:
Evidence dárců:  +420 476 172 583, +420 731 132 769
E-mail:
mo_darci@kzcr.eu
vedoucí laborantka: +420 476 172 560

Příprava na odběr (doma)

strava
- 12 hod. před odběrem žádný alkohol ani tučná strava (čokoláda, ořechy, sýry, tvaroh, tučná masa…)
- ráno v den odběru lehká netučná snídaně 
- na odběr v žádném případě nechodit nalačno

tekutiny
- den před odběrem hodně pít – minimálně 2 až 3 l tekutin
- ráno před odběrem vypít min. 0,5 l tekutin (voda, čaj, ne mléko)

fyzická zátěž
- 24 hod. před odběrem žádná zvýšená fyzická zátěž (cvičení ve fitness, běh…) – zkreslení výsledku testů, vetší riziko nevolností po odběru

co vzít s sebou
- občanský průkaz, kartičku pojišťovny
- zprávu ošetřujícího lékaře v případě sledování v některé odborné ambulanci

Průběh odběru

1)Příchod na transfuzní stanici

- odložení věcí v šatně

- zaevidování v Evidenci dárců: kontrola osobních údajů dle OP (či jiného průkazu s fotografií), obdržení dotazníku pro dárce krve, poučení pro dárce krve

2) Vyšetření před odběrem

- odběr vzorku krve ze žíly – vyšetření krevního obrazu

- vyšetření lékařem (vyšetření krevního tlaku, pohovor o zdravotním stavu)

- v případě nepropuštění k odběru sdělení důvodu a doporučení dalšího postupu

3) Odběr

- důkladné omytí loketní jamky mýdlem a vodou

- usazení se na odběrové křeslo

- dezinfekce místa odběru

- odběr do jednorázového vaku: plná krev cca 450 ml krve (5-10 minut), plazma cca 700ml plazmy (60 minut), trombocyty (1 – 2 hodiny)

- komprese a překrytí místa vpichu

4) Po odběru

- poodběrové občerstvení

- výdej omluvenky do zaměstnání a zápis odběru do legitimace  dobrovolného dárce krve

- vyzvednutí věcí v šatně, odchod z TS minimálně 30 minut po odběru

V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.).


J
akékoliv potíže nebo změnu zdravotního stavu během nebo po odběru okamžitě nahlásit pracovníkům TS

Čas strávený na TS minimálně 60 minut (dle počtu dárců, prvodárců a dalších okolností)


Možné příčiny zdržení na TS, v těchto případech prosíme o pochopení a trpělivost: 
a)    kumulace většího počtu dárců v krátkém časovém intervalu
b)    větší počet prvodárců (delší evidence, laboratorní vyšetření, lékařská prohlídka i odběr)
c)    opakování patologických nálezů předodběrového vyšetření
d)    řešení zdravotních komplikací jiných dárců u lékaře či po odběru
 


Prosím, čekejte